Milieuzaken:
feiten, getallen en opinies.

Zonne-activiteit

U bent hier: inhoudsopgave - de aarde - zonne-activiteit
Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

en Facebook of Linkedin

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

 


Zonnevlekken (Engl. sunspots)

400 jaar observaties van zonnevlekken

Bovenstaande grafiek is ontleend aan een artikel d.d. 27-4-2018 op www.armstrongeconomics.com


Em. prof. Cornelis (Kees) de Jager (Den Burg, 29 april 1921)
(Zie zijn website met artikelen)

Internationaal gerenommeerde Nederlandse sterrenkundige. Zie wikipedia

Voorzitter van de Stichting Scepsis (1987 tot 1998). "Een scepticus is gewoon een wetenschapper: het een kan niet zonder het ander".

Hij is van mening dat de zonnevlekken-activiteit van de zon de dominante factor is die de temperatuur op aarde regelt en dat de CO2-concentratie hierbij een volstrekt ondergeschikte rol speelt. Zie het interview uit 2009 met Theo Richel op Youtube.

Zie ook: Kees de Jager, superreus van de Nederlandse sterrenkunde (sorry, de link blijkt op 18-9-2020 verbroken)

 

  Prof Kees de Jager, sterrenkundige

Gelezen: "So, Its the sun that makes it hot? I thought it was the hot air coming from our politicians."


zonne-activiteit correleert met wereld=temperatuur


Het Middeleeuws Klimaatoptimum en de Kleine Ijstijd worden wel in verband gebracht met meer of minder dan gemiddelde activiteit van zgn. zonnevlekken. Zie een videopresentatie (sorry, link werkt niet meer goed).


Het "Middeleeuws klimaatoptimum"

Uit eeuwenlange waarnemingen is bekend dat het klimaat op het noordelijk halfrond in de afgelopen eeuwen sterk heeft gefluctueerd.
Zo was het duizend jaar geleden, tussen 890 en 1170, warm. Dat ging gepaard met een sterke uitbreiding van de bossen, tot in Rusland toe. Het ijs op Groenland smolt zover af dat de Vikingen zich er konden vestigen. Het land heet niet voor niets Groen Land. Ze konden zich ook vestigen in het huidige Noord Canada.

Wetenschappers verschillen van mening of het momenteel warmer is dan tijdens het Middeleeuws Klimaatoptimum.
Twee Engelse onderzoekers, T. J. Osborn & K. R. Briffa (2006) concluderen uit hun onderzoek dat het nu warmer moet zijn. De fysicus Willie Soon (Harvard Universiteit) meent op basis van zijn gegevens dat het net andersom is.

Lange Zomer

<------------------
890 - 1170

Het Middeleeuws Optimum wordt beschreven in:

The Long Summer: how Climate Changed Civilization, by Brian Fagan

 

----------------------------------------------------------------------> In het boek The Little Ice Age wordt de periode 1300 - 1850 genoemd.

Hier onder wordt gesproken (eigenlijk geschreven) over de periode 1580-1850, met met als dieptepunt het Maunder Minimum (1645 – 1720) toen het in West Europa enkele graden kouder was t.o.v. de relatief warme Middeleeuwen en hedendaagse periode

Kleine Ijstijd

De kleine Ijstijd (soms gesteld op 1300-1850, maar ook wel als 1580-1850)

Het dieptepunt van De Kleine Ijstijd (een lange periode met lage temperaturen, viel samen met het Maunder Minimum (1645 – 1720), een periode met heel weinig zonnevlekken.

400 jaar observaties van zonnevlekken

Bovenstaande grafiek is ontleend aan een artikel d.d. 27-4-2018 op www.armstrongeconomics.com


1899: THE “GREAT ARCTIC OUTBREAK OF FEBRUARY 1899”

strenge winter van 1899-USA
klik op de foto voor een vergroting

POLAR VORTEX AND LOW SOLAR ACTIVITY TO BLAME:
Lees hier het hele verhaal: Electroverse.net, febr. 12th 2019 (klik hier indien link verbroken)


Zonnevlekken houden verband met El Niño's en La Niña's

Whitehouse (2021) beschrijft in een GWPF Observatory artikel dat de 11-jarige zonnevlekken-cyclus verband houdt met het komen en gaan van El Niño's (extra warme Stille Oceaan) en La Niña's (extra koude stille Oceaan). Hoe het oorzakelijk verband er uit ziet is nog niet goed bekend.

sun spots and El Nino Index
Top: Six-month smoothed monthly sunspot number from SILSO.  Bottom: Oceanic El Niño Index from NOAA. Red and blue boxes mark the El Niño and La Niña periods in the repeating pattern. Source: Climate Etc, September 2019: This figure was published in July 2018 in an article at WUWT. Since then the Niño prediction has been confirmed.

Bron: - Whitehouse, David, The sun's cimate role confirmed, GWPF, The observatory, 6-4-2021.


Literatuur:

- Allan, Cap, THE “GREAT ARCTIC OUTBREAK OF FEBRUARY 1899” — POLAR VORTEX AND LOW SOLAR ACTIVITY TO BLAME, Electroverse.net, febr. 12th 2019 (klik hier indien link verbroken)

- Cloosterman, Ing. Ap J.H.G. (2017) , Klimaatverandering en duurzame energie. Zie hfdt. E8: Onze zon.
Het boek (3e druk uit januari 2018) is als Pdf file te bestellen voor de prijs van 8 Euro; over te maken op bankrekening NL66 INGB 000 121 73 46 t.n.v. J.H.G. Cloosterman met vermelding van uw e-mail adres.

- Cloosterman, Ap J.H.G. (2019), De invloed van de mens en de kosmos op ons klimaat, Uitg. Conferent, 1e druk 2019, ISBN: 978 949 159 1198.
Ook dit boek is, net als dat uit 2017, een "must read" voor iedereen die geïnformeerd wil zijn, maar die het wellicht nog ontbreekt aan basiskennis op dit gebied. Een prachtig leerboek en naslagwerk !
Hoofdstuk 8.1: De zon, onze kachel; Hfdst. 8.2: Activiteit van de zon: coronale gaten en VME's; Hfdst. 8.3: activiteit van de zon: zonnevlekken; Hfdst. 8.4: Effect van zonnewind en kosmische straling

- Cloosterman, A., Een groot zonneminimum, Climategate.nl, 13-9-2020.

- Electroverse, (A FEW OF THE) SCIENTISTS WHO WARN OF A COMING GRAND SOLAR MINIMUM AND LITTLE ICE AGE, Electroverse.net, 10-9-2020

- Electroverse, ANALYSIS FINDS SOLAR ACTIVITY CONTROLS CLIMATE CHANGE, Electroverse.net, 17-9-2020.

- Klimaatgek, Die zon laat me niet los, Klimaatgeg.nl, 18-8-2020 (Geen categorie)

- Mensvoort, Martijn van, "Primaire minima" in 22-jarige zonnecyclus tonen perfecte correlaties met temperatuur na correcties voor vulkanisme en ozon problematiek: invloed CO2 blijkt nihil. Climategate.nl, 24-2-2020.

- Whitehouse, David, The sun's cimate role confirmed, GWPF, The observatory, 6-4-2021.


U bent hier: inhoudsopgave - de aarde - zonne-activiteit
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van dr. Hugo H. van der Molen, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !

Follow@plattezaken
en Facebook of Linkedin