Milieuzaken:
feiten, getallen en opinies  

CO2-afvang

U bent hier: inhoudsopgave - CO2-afvang
Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

CO2-afvang en opslag
Op een VN-klimaatconferentie in Wenen is op 28-8-2007 door deskundigen besloten tot een advies dat centrales voor olie en gas moeten worden voorzien van CO2-filters. (Bron FD 29-8-2007 en Oostenrijks persbureau APA).

De CO2 zou dan kunnen worden "afgevangen" en opgeslagen. Of direct nuttig gebruikt in bv. tuinbouwkassen.

Afvang van CO2 bij kolen- en oliegestookte centrales kent zijn tegenstanders. De bevolking wil het niet onder haar grond hebben opgeslagen en de techniek moet sowieso nog "bewezen" worden. Geologen weten maar al te goed dat als je iets onder de grond stopt het nog niet weg is.Risico's van CO2-opslag
Er hebben zich in de wereld situatie voorgedaan waarin CO2 massaal vrij kwam en de zuurstof in de lucht verdrong, wat leidde tot het stikken van mens en dier. Dat is een belangrijke reden dat bewoners huiverig zijn voor CO2-opslag onder hun stad of dorp.CO2-afvang en hergebruik
Hergebruik van CO2 klinkt al veel aantrekkelijker dan opslag.
Momenteel wordt heel wat CO2 afgevangen en hergebruikt in tuinbouwkassen: planten gedijen extra goed op wat extra CO2 in de lucht.CO2-neutrale aardolie (Eng: Carbon neutral oil)
Door CO2 in de olielagen te injecteren kunnen oliebronnen, die na vele jaren niets meer opleveren bij gebrek aan natuurlijke druk, toch weer olie gaan leveren omdat de CO2 de druk verhoogd, waardoor de olie weer makkelijker is op te pompen.

De olie die dan (soms na wel 50 jaar rust) toch nog naar boven komt noemt Denbury Resources, Inc.(code op de New York Stock Exchange: DNR) CO2-neutrale olie. Immers, je haalt eerst CO2 uit de lucht, injecteert die in de aarde, waar het opgeslagen blijft en daarvoor in de plaats pomp je olie op die na verbranding weer CO2 in de lucht brengt.Die redenering gaat natuurlijk alleen op als er evenveel CO2 in als uit de grond gaat, eigenlijk veel meer ter compensatie van het maken, installeren en opereren van die olieproductie em het transport naar de pomp. Wie die cijfers kent mag ze me mailen !

In elk geval is het voor de olie-lobby een pakkende slogan !

foto bron: Matt Badiali,
Editor, S&A Resource Report
February 2010

  CO@-injectie in olievelden

U bent hier: inhoudsopgave - CO2-afvang
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van Van der Molen Financial Services, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !