Milieuzaken:
feiten, getallen en opinies  

CO2-afvang

U bent hier: inhoudsopgave - atmosfeer - CO2-afvang

CO2-stofzuiker van Hein de Kort

(Bron: FD, 11-8-2022)

Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

en Facebook of Linkedin

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

CO2-afvang en -opslag
(Engl: CO2 Capture and Storage - CCS)
Op een VN-klimaatconferentie in Wenen is op 28-8-2007 door deskundigen besloten tot een advies dat centrales voor olie en gas moeten worden voorzien van CO2-filters. (Bron FD 29-8-2007 en Oostenrijks persbureau APA).

De CO2 zou dan kunnen worden "afgevangen" en opgeslagen. Of direct nuttig gebruikt in bv. tuinbouwkassen (zie onder).

Volgens onderstaande video van EXXON komt 60% van de wereld-wijde CO2-uitstoot van de industrie. Daarvan zou 90% kunnen worden afgevangen. Probleem is dat dat zowel veel energie als extra CO2-uitstoot kost.

industriële CO2-uitstoot 90% verwijderenRisico's van CO2-opslag

Afvang van CO2 bij kolen- en oliegestookte centrales kent zijn tegenstanders. De bevolking wil het niet onder haar grond hebben opgeslagen en de techniek moet sowieso nog "bewezen" worden. Geologen weten maar al te goed dat als je iets onder de grond stopt het nog niet weg is.

Er hebben zich in de wereld situaties voorgedaan waarin CO2 massaal vrij kwam en de zuurstof in de lucht verdrong, wat leidde tot het stikken van mens en dier. Dat is een belangrijke reden dat bewoners huiverig zijn voor CO2-opslag onder hun stad of dorp.


Opslag van CO2 onder de bodem van de zee

Opslag van CO2 onder de zeebodem wekt bij de bevolking minder angst en weerstand op.

Sleipner CCS-platform voor CO2-opslag in onderzeese zoutlagenSleipner-platform voor de Noorse kust voor opslag van CO2 in zoutlagen.
Klik op de foto voor een vergroting.

 


Sleipner was de eerste installatie ter wereld die afgevangen CO2 opsloeg in een zoutreservoir onder de zeebodem.

 

Op het gebied van CO2-opslag is ExxonMobil al lang een pionier. In de VS hebben ze een site in Shute Creek, Wyoming, die meer CO2 heeft gevangen dan alle andere. En in 1996 werkten ze samen met operator Statoil (nu Equinor) aan het in gebruik stellen van het Sleipner-platform in de Noordzee voor de kust van Noorwegen.

 

bron: Wat is CCS ?, Energyfactor Europe, 18-9-2019.CO2-afvang en hergebruik
Hergebruik van CO2 klinkt al veel aantrekkelijker dan opslag.
Momenteel wordt heel wat CO2 afgevangen en hergebruikt in tuinbouwkassen: planten gedijen extra goed op wat extra CO2 in de lucht.

 

CO2 is dus een "groeigas"
CO2 is een essentiële voorwaarde voor alle leven op aarde. Het is een van de belangrijkste bouwstenen van het leven. zonder CO2 geen planten, dieren en mensen (Hans Labohm in het FD van 1-8-2008). Hoe meer CO2 in de lucht, hoe harder alles groeit, een principe dat in de glastuinbouw wordt gebruikt: Zo gebruikt men daar bv. "afgevangen" CO2 van energiecentrales of andere chemische processen om de gewassen beter te laten groeien.

Ook het belangrijke volksvoedsel rijst groeit nadrukkelijke beter met meer CO2 in de lucht.

Hier leest U hetzelfde over sla.

De "Partij van de Planten", bedacht door Arthur Rörsch, bepleit daarom geen CO2-reductie, maar juist een verdriedubbeling !

  groei van dennen bij verschillende CO2 niveau's
bron: Philip R. Wood, vice-president van de Lavoisier Group;
gevonden op climategate.nl, d.d. 28-7-2011.


CO2-neutrale aardolie (Eng: Carbon neutral oil)
Door CO2 in de olielagen te injecteren kunnen oliebronnen, die na vele jaren niets meer opleveren bij gebrek aan natuurlijke druk, toch weer olie gaan leveren omdat de CO2 de druk verhoogd, waardoor de olie weer makkelijker is op te pompen.

De olie die dan (soms na wel 50 jaar rust) toch nog naar boven komt noemt Denbury Resources, Inc.(code op de New York Stock Exchange: DNR) CO2-neutrale olie. Immers, je haalt eerst CO2 uit de lucht, injecteert die in de aarde, waar het opgeslagen blijft en daarvoor in de plaats pomp je olie op die na verbranding weer CO2 in de lucht brengt.Die redenering gaat natuurlijk alleen op als er evenveel CO2 in als uit de grond gaat, eigenlijk veel meer ter compensatie van het maken, installeren en opereren van die olieproductie em het transport naar de pomp. Wie die cijfers kent mag ze me mailen !

In elk geval is het voor de olie-lobby een pakkende slogan !

foto bron: Matt Badiali,
Editor, S&A Resource Report
February 2010

  CO@-injectie in olievelden

De grootste particuliere (niet-staats) oliemaatschappij ter wereld, EXXON, profileert zich met een groen blaadje als de grootste in CO2-opslag en het industriële hergebruik van CO2:
"Sinds 1970 hebben we meer CO2 afgevangen dan welk ander bedrijf dan ook, goed voor 40% van alle afgevangen CO2".

EXXON met een groen  CCS-programma


Het is bizar dat een bedrijf als EXXON haar CO2-opslag-activiteiten met een groen plantje erbij afficheert (zie onder). CO2-toename geeft meer plantengroei, CO2-afname dus juist minder....

groenere wereld door meer CO2
De wereld wordt groener dooe toename van CO2: klik op de kaart voor een vergroting
Zie hier voor verdere uitleg van deze grafiek die komt uit onderzoek van Zhu et al. (2016)


Carbonaat-brandstofcellen voor CO2-afvang

Een veelbelovende benadering is het gebruik van carbonaat-brandstofcellen. Brandstofcellen zouden de CO2-uitstoot van grote industrieën en energiecentrales kunnen afvangen en dit proces tegelijk goedkoper maken.

Sommige technologieën voor CO2-afvang zijn energie-intensief, maar brandstofcellen werken anders. In plaats van energie te gebruiken om CO2 af te vangen genereren ze juist meer energie, waardoor het proces energie-efficiënter wordt en de CO2-uitstoot lager.

CCS-met-carbonaat-brandstofcellen
klik op de foto voor een leesbare vergroting


CO2 opzuigen uit de lucht

CO2-stofzuiger-technologie  

Onlangs EXXON een nieuw partnerschap aangekondigd – met Global Thermostat – voor het ontwikkelen van innovatieve technologie voor CO2-afvang. Ze werken met hen samen om een systeem verder uit te bouwen dat CO2 letterlijk uit de lucht zuigt! 

 

 

 

 


<-------------CO2-stofzuiger: klik op de foto voor een leesbare vergroting

 

Bron hier. (klik hier indien de link is verbroken)

CO2-stofzuiker van Hein de Kort

Bron: FD, 11-8-2022


CO2 absorberen d.m.v. pellets

EXXON is een een samenwerking aangegaan met Mosaic Materials voor een technologie waarbij pellets - door sponswerking - CO2 efficiënt absorberen uit emissiebronnen.

Bron hier. (klik hier indien de link is verbroken).


De gekte van CO2-afvang en opslag is mijns inziens een volstrekt belachelijke bezigheid. Dat wordt op muziek samengevat in CO2-The Good Gas van C. O'Toole


CO2-the Good Gas, a musical (by C. O'Toole)


Literatuur:

Wat is CCS ?, Energyfactor Europe, 18-9-2019. (zie hier indien de link is verbroken)


U bent hier: inhoudsopgave - atmosfeer - CO2-afvang
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van dr. Hugo H. an der Molen Financial Services, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !

Follow@plattezaken en Facebook of Linkedin