Milieuzaken.org

feiten, getallen en opinies

CO2 = OK

Kom ook uit de kast. CO2=OK!

CO2 = kooldioxide

U bent hier: inhoudsopgave - CO2 = kooldioxide
Zie ook de alfabetische inhoudsopgave

Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

en Facebook of Linkedin

groener aarde door meer CO2
aarde vergroent met meer CO2


It’s easier to fool people than to convince them that they have been fooled.

co2-wolk-foto


bejubeld, aanbeden en bestreden.......... uitgeademd en onder de grond gestopt


loving-CO2

CO2, the gas of life,

(video met lezing van William Happer, prfofessor of physics, princeton University)


CO2-the Good Gas, a musical (by C. O'Toole)


You can't fool the public by telling them "CO2 causes too much rain!" after it rains too much and "CO2 causes too little rain!" after it rains too little.
This assumes a general level of extreme stupidity that is just NOT there 
(bron: Tom Nelson  @tan123 op 13 dec. 2017) .

Maar Albert Einstein was minder optimistisch: "Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I’m not sure about the former"

Misschien is het dan ook niet voor niets dat we voor intelligente wezens vooral zoeken in de ruimte.......

intelligentie


stikstof 78,084 %
zuurstof 20,946 %
argon 0,934 %
koolstofdioxide (CO2) 0,032 %
neon 0,0018 %
helium 0,0005 %
methaan 0,0002 %
krypton 0,0001 %
waterstof 0,00005%

 

De lucht in onze atmosfeer is een mengsel van verschillende stoffen. Van de lucht die je inademt, is ongeveer 78% stikstof en 21% zuurstof.

Stikstof en zuurstof zijn dus de stoffen die verreweg het meest voorkomen in de dampkring.

Ook zit er nog iets minder dan 1% argon in de lucht. Van de andere stoffen, zoals neon, helium, methaan, enzovoorts, is er maar een heel klein beetje. Dat kun je ook goed zien in het lijstje hiernaast waarin we nog even de belangrijkste bestandsdelen van onze dampkring geven. Die andere stoffen noemt men ook wel sporengassen.

(Anno 2022 is de hoeveelheid CO2 gestegen tot > 0,042 %)

Wat die 0,042 % is ten opzichte van 100% wordt in onderstaand plaatje gevisualiseerd:

CO2 als percentage van de atmosfeer

Heeft dat kleine beetje CO2 dan geen enkel effect ? Nee, dat heeft het wel.

Met name het eerst beetje CO2 (tot ca. 150 ppm) maakt dat er plantenlevenleven (en dus dierenleven) op aarde mogelijk is. Bij lagere concentraties dan 150 ppm gaan alle planten dood. CO2 is namelijk nodig voor fotosynthese, die planten van energie voorziet. Uit onderzoek blijkt dat toenemende CO2-concentraties de aarde sterk doen "vergroenen". Ook maakt een lage concentratie CO2 dat de aarde wat warmer is, een effect dat afneemt met de toename van CO2, het zgn. verzadigings-effect. Hoeveel warmer het wordt bij een verdubbeling van de CO2-concentratie, noemt men wel de CO2-gevoeligheid. Schattingen lopen nogal uiteen, van momenteel bijna 0 tot wel 5 graden C. Geen consensus in de wetenschap dus wat dat aangaat.


CO2-concentraties zijn niet overal op aarde gelijk.

Henry in Zuid Afrika , 24 jun 2024 om 16:03- Antwoord op Climategate.nl, 24-6-2024 op een artikel van André Bijkerk

CO2 is zwaarder als lucht en in dicht bebouwde steden krijg je in drukke straten een verhoging van CO2 op de grond. Bij ontsnapping van CO2 moet je dus oppassen want je kunt erin stikken, d.i. te weinig zuurstof. Daarom zit het ook in brandblussers. Het is hier bij ons een populaire manier van zelf doding.
Maar het CO2 reageert zoals een ideaal gas, dwz. het verdunt zichzelf in alle richtingen door diffusie zodat uiteindelijk er overal ongeveer 0.04% v/v van in de lucht is, ongeacht waar je meet. Echter, er is wel verhoogde CO2 % rond de evenaar (waar het uitgast) en een verlaagde CO2 % in de pool gebieden (waar het oplost in water)


Koolstofdioxide = CO2 (Engels: Carbon Dioxide),
ook kooldioxide of koolzuurgas genoemd, (chemische formule CO2) is een kleurloos en reukloos gas dat van nature in de atmosfeer voorkomt.1 molecuul CO2 bestaat uit 2 atomen zuurstof (O) en 1 atoom koolstof (C); Zie wikepedia NL voor de chemische, fysische, fysiologische en geologische eigenschappen van CO2.

Hoewel CO2 dus een reukloos gas is, heeft de moeder van Greta Thunberg verklaard dat haar dochter het wel kan ruiken...... U mag zelf uw conclusies trekken.

Er wordt nog wel eens gesproken van zgn. "Carbon" of "Carbon free", terwijl bedoeld wordt CO2-vrij, zonder veel uitstoot van CO2. Carbon is Engels voor koolstof (carbo in het Latijn). Low-carbon or Carbon-free fuels zijn dan brandstoffen waarbij weinig of geen CO2 vrijkomt. Maar carbon (koolstof) zou niet moeten worden verward met CO2 (carbon dioxide = koolstofdioxide). Patrick Moore zegt het 25-10-2023 nogal stevig op X (vroeger Twitter):

Carbon is iets anders dan CO2 en carbon-free is iets anderrs dan CO2-vrij


Koolzuur of (di)waterstofcarbonaat (H2CO3).


Wat is koolzuur ?
De belletjes in onze frisdranken en ons bier zijn de oplossing van koolstofdioxide (CO2) in water (H2O), genaamd koolzuur of (di)waterstofcarbonaat (H2CO3). Het toevoegen van koolzuur wordt Carboniseren genoemd. Kleine koolzuurpatronen werden vroeger veel gebruikt om in waterflessen (syphons) koolzuur toe te voegen bij het uitspuiten van het water, zodat het geserveerde water koolzuurhoudend werd. Deze kooldioxidetoevoeging wordt ook wel prik genoemd. Dit maakt de drank aantrekkelijker, want het zorgt voor een frisse, zurige smaak en een dorstlessend effect. Het principe wordt onder andere toegepast in water (sodawater), bier en frisdranken. Daarnaast helpt het toevoegen van kooldioxide voor de houdbaarheid van de drank. Het voorkomt naast de groei van micro-organismen ook oxidatie, zodat kleur, smaak en aroma bewaard blijven. Het staat in de lijst van E-nummers ook bekend als voedingszuur E290.

 

vloeibare CO2

Briefhoofd uit 1926 van een Belgische koolzuurfabriek: klik 1 à 2 x voor een vergroting; hier te koop voor € 25.


koolzuurapparaat van de firma Hoesbergen uit Haarlem, 1901  

Achter op een rekening uit 1901 van installatiebedrijf Hoesbergen in Haarlem staat o.a. onderstaande afbeelding van een koolzuurapparaat

(deze rekening is hier te koop voor € 50).

Klik op het plaatje voor een vergroting.


Invloeden van de zon op de zee-temperatuur en de invloeden daarvan op de aardatmosfeer-temperatuur en CO2-niveau's.

In een lezing op Youtube, 8-4-2018, legt astrofysicus Piers Corbyn (van Weatheraction.com.) uit dat het CO2-niveau in de atmosfeer vooral wordt bepaald door de temperatuur van de zee en die weer door wisselende zonne-activiteiten. De rol hierbij van de menselijke CO2 is daarbij verwaarloosbaar klein.

Global Carbon Cycle-NASA
klik op de figuur voor een vergroting (bron: NASA).

Ergens las ik dat bovenstaande getallen welliswaar ardig lijken, maar dat een accountant nooit een goedkeurende verklaring zou geven voor dit soort boekhouding en balans: te veel onzekerheden.

Links in de figuur is sprake van het proces van foto-synthese. Dat wordt hier onder uitgelegd.


Fotosynthese

CO2 is een wezenlijk onderdeel van de biologische kringlopen op aarde.
Mensen ademen CO2 in en uit. Ingeademde lucht bevat ca. 0,04% of 400 ppm CO2 en uitgeademde lucht lucht bevat ca 4% of 40.000 ppm (= parts per million).
Planten en algen hebben CO2 nodig voor de fotosynthese. CO2 is dus noch giftig, noch een verontreiniging.

Water + kooldioxide (CO2)+ licht(energie) = glucose + zuurstof

Een plant neemt water op uit de grond via zijn wortels. Het zonlicht schijnt op de bladeren. Via de huidmondjes aan de onderkant van het blad ademt de plant koolstofdioxide (CO2) in. Uiteindelijk ademt de plant zuurstof weer uit.

(Oxygen is Engels voor zuurstof.)

 

 

 

---klik op de foto voor een vergroting------>

fotosynthese

 

Het proces van fotosynthese kan je eigenlijk zien als een kleine groene fabriek. Het water en koolstofdioxide willen wel iets met elkaar doen, maar daar hebben ze energie voor nodig. Daar gebruiken ze de zon voor. In de fabriek wordt er hard gewerkt om het koolstofdioxide en water om te zetten naar zuurstof en glucose.

Glucose is suiker, en dat is voedsel voor de boom en voor ons! De zuurstof komt via de huidmondjes weer terug in de lucht, zodat wij dit weer in kunnen ademen.


 

CO2 is dus een "groeigas"
CO2 is een essentiële voorwaarde voor alle leven op aarde. Het is een van de belangrijkste bouwstenen van het leven. zonder CO2 geen planten, dieren en mensen (Hans Labohm in het FD van 1-8-2008). Hoe meer CO2 in de lucht, hoe harder alles groeit, een principe dat in de glastuinbouw wordt gebruikt: Zo gebruikt men daar bv. "afgevangen" CO2 van energiecentrales of andere chemische processen in de omgeving om de gewassen beter te laten groeien.

Ook het belangrijke volksvoedsel rijst groeit nadrukkelijke beter met meer CO2 in de lucht.

Hier leest U hetzelfde over sla.

De "Partij van de Planten", bedacht door Arthur Rörsch, bepleit daarom geen CO2-reductie, maar juist een verdriedubbeling !

  groei van dennen bij verschillende CO2 niveau's
bron: Philip R. Wood, vice-president van de Lavoisier Group;
gevonden op climategate.nl, d.d. 28-7-2011.bron: X, d.d. 26-4-2024


Zie voor veel onderzoek op dit gebied: co2science

CO2-science.org

Als bomen konden spreken dan zouden ze elke langsrijdende auto bedanken voor de CO2. Maar weer niet voor de rest van hun uitstoot......


Door meer CO2vergroent de wereld

de wereld vergroent

aarde wordt groener door CO2  

Volgens Theo Wolters (zie zijn interview door Marcel Crok op 4-6-2016) is de natuur en de voedselproductie de laatste tijd door een betere verhouding tussen zuurstof (O) en CO2 enorm gestimuleerd: "eindelijk kon de natuur weer op adem komen", nadat door de laatste ijstijd de natuur zo'n beetje verbrand was door een te hoge zuurstofconcentratie t.o.v. CO2-concentratie.

Recent onderzoek (we schrijven 2016) heeft uitgewezen dat de begroeing op aarde ca. 14% is toegenomen door toename van CO2 in de atmotfeer

Elsevier van 21-1-2017, p. 66, 67 en 69 wijdtt er een artikel aan

  groenere aarde met meer CO2

zie ook: co2coalition.org

cO2-coalition op twitter
@Co2coalition
The CO2 Coalition was established for the purpose of educating thought leaders, policy makers, and the public about the important contribution made by CO2.

Maar de "main stream media"- MSM en de in ons land "zelf verklaarde kwaliteitskranten" vinden dit geen leuk verhaal..........

interview met groener geworden planeet
klik voor vergroting op de foto


Crock Of Socialists houdt U via Twitter regelmatig op de hoogte over hoe goed extra CO2 voor de wereld is.........

Even als de websites CO2science.org en co2coalition.org

Crock of Socialists

 


Evenals het Center for the Study of Carbon Dioxide and Global Change, in Gilbert, Arizona, USA

CO2 is goed voor de aarde

CO2 is geen vervuiling, maar goed voor vergroening van de aarde: bekijk de video


groenere wereld door meer CO2
De wereld wordt groener door toename van CO2: klik op de kaart voor een vergroting
Zie hier voor verdere uitleg van deze grafiek die komt uit onderzoek van Zhu et al. (2016)


Na ruim een een eeuw zie je in Europa meer verstedelijking, maar ook meer bebossing: zie de video:

herbebossing van Europa sinds 1900.......................bebossing europa in 2010

klik op de kaarten voor een vergroting

legenda


Crok interviewed Happer bij café Weltschmertz
Klik op de foto om een interview van Marcel Crok te bekijken met emer. prof. Willam Happer, die uitlegt waarom een beetje meer CO2 en een beetje meer opwarming goed is voor de wereld. Hier volgt een korte samenvatting:

De Amerikaanse natuurkundige William Happer was op uitnodiging van Stichting CLINTEL (www.clintel.nl) te gast in Nederland. Hij gaf een lezing in het gebouw van Café Weltschmerz. In dit interview gaat wetenschapsjournalist Marcel Crok van CLINTEL met Happer in gesprek over de kern van de hele klimaat discussie, het broeikaseffect. Happer laat een grafiek zien die je volgens hem nooit zult aantreffen in rapporten van het IPCC. Waarom niet? Omdat de grafiek laat zien dat zelfs een verdubbeling van de CO2-concentratie in de lucht maar een miniem effect heeft op de aardse broeikas. IPCC bestrijdt deze cijfers overigens niet, maar laat ze liever niet zien.

Happer, emeritus hoogleraar aan Princeton University, legt ook uit dat methaan en lachgas, die onder andere vrijkomen bij landbouw en veeteelt, per molecuul weliswaar krachtiger zijn dan CO2, maar dat er relatief zo weinig van in de lucht komt, dat de effecten ervan verwaarloosbaar zijn voor het klimaat.

Happer denkt dat een verdubbeling van de CO2-concentratie in de atmosfeer, dus bijvoorbeeld van de ruim 400 ppm die we nu in de lucht hebben naar 800 ppm, ongeveer een graad opwarming zal geven. Dat is aanzienlijk minder dan de drie of vier graden waar het IPCC vanuit gaat. Happer legt uit waar de verschillen vandaan komen.

Die ene graad opwarming is volgens hem geen enkel probleem. Sterker nog, hij gaat ervan uit dat met name de positieve effecten van CO2 op plantengroei zullen domineren: hogere landbouwopbrengsten en een groenere aarde. Planten leefden de afgelopen duizenden jaren in een soort CO2-hongersnood.

Happer was onder president Bush Sr verantwoordelijk voor 3,5 miljard dollar aan onderzoeksbudget, vooral op het gebied van energie maar ook klimaat. De defensieve houding van klimaatwetenschappers maakte hem achterdochtig. Vicepresident Al Gore ontsloeg hem vanwege zijn sceptische houding ten aanzien van klimaat. Recent diende hij ook een jaar onder president Trump, maar het lukte Happer niet om Trump te bewegen een Red Team-Blue Team analyse van het klimaat te laten uitvoeren.

Het huidige klimaatbeleid ziet Happer als een omgekeerde Robin Hood-strategie: je steelt van de armen en geeft het aan de rijken, die daarmee Tesla’s kunnen kopen. Hij is sinds 1960 geregistreerd als Democraat en blijft hopen dat de Democraten tot inkeer zullen komen.


CO2 concentratie-niveau's in perspectief...........................

CO2 concentratie-niveaus in perspectiefniveau's

In een interview met Benoit Rittaud op 27-9-22 vertelde Richard Lindzen dat in ruimtevaartuigen de lucht 5.000 ppm CO2 bevat.

CO2-meter staat gevaarlijk laag !   koolzuur in je tank


Bovenstaande benzinetank-meter vergelijkingen zijn echter niet meer dan een leuk gevonden discussietruc, die niet opgaat. Immers, in de tabel hier boven staat dat men er bij ventilatie in gebouwen van uitgaat dat het CO2-niveau onde de 1000 ppm moet blijven !

Anderzijds lijkt anno 2021 de Amerikaanse "klimaat-tsaar" John Kerry er ook niets van te begrijpen als hij stelt dat we, om de wereld te redden, CO2 uit de lucht moeten halen..... Zijn zijn woorden uit context gehaald of is hij werkelijk zo ondeskundig ? Het klinkt toch alsof hij alle CO2 uit de lucht will halen, maar hij zegt niet "we need to get all carbon dioxide out of the atmoshere". Moeten we hem het voordeel van de twijfel gunnen ? Zou hij niet beseffen dat alle planten en dieren sterven als er minder dan 150 ppm CO2 in de lucht aanwezig is ? Zie ook onze webpagina over CO2-afvang.

John Kerry wil alle CO2 uit de atmosfeer halen.....
Klik op de foto voor een vergroting of bekijk de video.


CO2-invloeden op de plantengroei

Anno 2017 zitten we op ca. 400 parts per million........ en volgens sommigen is dat nog steeds gevaarlijk laag voor alle leven op aarde (zie de tabel hier boven).

In onderstaande grafiek - die 800.000 jaar bestrijkt - zie je dat de CO2-niveau's in de laatste 4 ijstijden (maar ook daarvoor) terug zakten naar ca. 190 ppm, een waarde die, zoals in bovenstaande tabel wordt aangegeven, gevaarlijk dicht in de buurt komt van het uitsterven van alle leven op aarde, wat plaats zou vinden bij een CO2-concentratie van ca. 150 ppm..

8 honderd duizend jaar CO2-concentraties
(Elders las ik dat dit plaatje is samengesteld uit geheel verschillende meetmethoden voor CO2-bepaling. Volgens sommigen mag je die 2 datasets niet zo in één grafiek samen nemen, met name niet die uit 2016)

Zie als referentiekader (ooit voorgekomen minima en maxima) ook de CO2-niveau's over 600 miljoen jaren in de grafiek hier verder onderaan.


Klimaatgevoeligheid (Engl. Climate Sensitivity of "Equilibrium Climate Sensitivity - ECS) voor een verdubbeling van de CO2-concentratie in de atmosfeer

In de wetenschap worden verhitte discussies gevoerd over de vraag hoeveel de temperatuur in de atmosfeer zal stijgen bij een verdubbeling van de CO2-concentratie in de atmosfeer.

McKitrick (2022) geeft een historisch overzicht van hoe het IPCC hiermee is omgegaan qua beste schattingen en waarschijnlijke bandbreedte.


Geofysicus ..... stelt in de Elsevier van .... 2020 dat de meningen liggen tussen een opwarming met 1,5 tot 4 graden Celcius, maar ik lees ook wetenschappers, die dicht bij de 0 graden Celcius uitkomen.

"Prof. Dick Thoenes, b.v. bleef tot het laatst toe strijdbaar tegen de opvattingen dat CO2 een wezenlijke invloed op het klimaat zou kunnen uitoefenen. Hij rekende ons voor dat het beperkt zou blijven tot <0.1 C. Thoenes ging voor de verklaring van het broeikaseffect uit van de verschijnselen aan het oppervlak en de processen die zich in de oceanen afspelen en niet van die hoger in de atmosfeer, die een stralingsveld genereren. Tegen over elkaar staan hier de top-down verklaring en de bottom-up voor het teweeg brengen van een bepaalde oppervlaktetemperatuur. En het verschil in opvattingen in hoeverre überhaupt stralingsverschijnselen opgewekt door CO2 relatief van betekenis zijn ten opzichte van die door H2O–moleculen worden gegeneerd". (bron: Prof. Arthur Rörsch, in Climategate.nl 3-11-2029).


Andere ondrzoekers wijzen er op dat het effect van meer CO2 een logaritmisch verband kent met temperatuurstijging en dat we daarbij inmiddels op een niveau van CO2 zitten die nauwelijks nog temperatuurstijging kan veroorzaken.

Onderzoek door de natuurkundigen William Happer en William van Wijngaarden heeft b.v. aangetoond dat de huidige niveaus van atmosferische kooldioxide en waterdamp bijna volledig verzadigd zijn. In de stralingsfysica impliceert de technische term ‘verzadigd’ dat het toevoegen van meer moleculen niet meer opwarming zal veroorzaken.

In gewone taal betekent dit, dat onze emissies door de verbranding van fossiele brandstoffen voortaan weinig of geen verdere invloed meer hebben op de opwarming van de aarde. Er zou geen klimaatcrisis zijn. Geen enkele bedreiging. We zouden zoveel CO2 kunnen uitstoten als we willen, zonder effect.

Deze verbluffende bevinding lost een enorme onzekerheid op die de klimaatwetenschap al meer dan een eeuw teistert. Hoe moet de verzadiging worden gemeten en wat is de omvang ervan met betrekking tot de primaire broeikasgassen?

Bronnen en literatuurverwijzingen over klimaat-gevoeligheid (climate sensitivity of "Equilibrium Climate Sensitivity - ECS):
- Lewis, Nic, Compensation between cloud feedback + ECS and aerosol-cloud forcing in CMIP6 models, judithcurry.com, 5-3-2021.
- McKitrick, Ross, The IPCC climate math doesn't add up. Will anyone notice ?, ClimatechangeDispatch.com, 14-10-2022
- Wojick, David, Climategate.nl, 331-10-2020 (vertaling door Martien de Wit), een bespreking van onderstaande voorpublicatie:
- Wijngaarden, W.A. van and Happer, W., Dependence of Earth’s Thermal Radiation on Five Most Abundant Greenhouse Gases, 8-6-2020, voorpublicatie (pdf-file).600 miljoen jaren CO2-fluctuaties in de lucht
In de vele eeuwen en milennia in het verleden deden zich enorme temperatuurverschuivingen voor, maar toen was er nog geen CO2-uitstoot zoals nu en eind vorige eeuw. Dus ook zonder menselijke uitstoot van CO2 hebben er in het verleden altijd gigantische temperatuurwisselingen plaats gevonden !

Geofysiologen hebben met fossiele steenlagen aangetoond dat door opwarming en afkoeling van de aarde, als gevolg van het toenemen en afnemen van de zonne-intensiteit, de CO2-concentratie in de atmosfeer toenam tot wel 7.000 parts per million (ppm) en vervolgens ook weer afnam tot uiteindelijk de huidige extreem lage niveau's.

Een hoog gehalte aan het broeikasgas CO2 (veroorzaakt door 700.000 jaar vulcaanuitbarstingen) leidde 251 miljoen jaar geleden tot het grootste uitsterven uit de geschiedenis van de aarde. Dat is althans de onderzoeksconclusie in 2005 van wetenschappers van het NCAR (Centrum voor Atmosferisch Onderzoek) in Boulder, Colorado (USA). Lees meer over deze superklimaatverandering, waar wij - volgens sommige geleerden - wellicht in zo'n honderd jaar versneld op aan zouden kunnen stevenen ...........

CO2 concentraties-600 miljoen jaren

The graph above (by www.geocraft.com) shows how CO2-levels in the atmosphere (black line) have fluctuated in the course of 600 million years: from 7,000 parts pro million (0,7 %) to current levels of about 390 parts per million (0,0390 %) anno 2009, with perhaps a lowest point of 285 parts per million in 1850 (before the industrial revolution) as shown in the graph further above.

Note that when temperature levels (blue line) were at their highest CO2 levels varied between 7000 parts per million and current low levels of ca. 368 parts per million. And when temperatures were at their lowest CO2 levels varied between 4500 parts per million and their current low levels. This suggests that in the time frame of 600 million years there is no correlation between CO2 and temperature on earth. Antropogenic Global Warming sceptics (e.g. Hajo Smit, 2012 , who quotes Watts, 2009) take this as evidence that there is no correlation between CO2 and temperature on earth. Antropgenic Global Warming adepts argue that this correlation may once not have existed, but that it does nowadays (Tim Stephens, June 6th 2012).

Zie hier en vooral ook hier voor bespreking van deze grafiek en vele andere gerelateerde grafieken en onderzoeksgegevens.


150 jaren CO2-concentraties: 1850 - 2000

De lucht (atmosfeer) bestaat uit talloze gassen. Het CO2 gehalte hiervan is per januari 2022 slechts ca. 0,042% = 420 ppm (parts per million). Naar schatting was het in 1850 (vooraf aan de industriële revolutie en de gigantische wereldbevolkingstoename ca. 285 ppm).

Omdat CO2 zoveel politieke betekenis heeft gekregen, denken velen, ook politici, dat de concentratie in de atmosfeer veel groter is dan die 0,042%. Zie hier.

Doe mee met de volgende kennis-enquête: vraag vandaag nog de 1e persoon die u tegenkomt hoeveel % hij / zij denkt dat het is.
NB: stel de vraag heel gewoon en probeer uw "proefkonijn" niet te beïnvloeden !: "weet jij / U soms hoe groot het percentage Co2 in de lucht eigenlijk is ?"
Mail mij uw enquête-antwoord.
De resultaten zal ik hier publiceren.

 
broeikasgassen concentratie sinds 1850
ppm = parts per million

Naar schatting was het in 1850 (vooraf aan de industriële revolutie en de gigantische wereldbevolkingstoename ca. 285 ppm).

In 2015 is de CO2-concentratie boven de 400 ppm gekomen.

CO2-concentratie in de tijd

In bovenstaan de grafiek zie je - zo met het blote oog - een versnellibg in de CO2-toename tussen 1930 en 1940, wederom tussen 1950 en 1960 en ook tussen 1960 en 1970.Nadien lijkt de stijging eerder lineair dan exponentiëel. Maar in de grafiekhier onder lijkt de CO2-stijging van 1960 tot 2015 steeds toe te nemen.

Het ziet er niet naar uit dat de wereldpolitiek in staat is de CO2-stijging te beteugelen

CO2-stijging ondanks 30 jaar klimaatconferenties en -verdragen
(Klikop de grafiek voor een vergroting)

De langste direct gemeten reeks van atmosferische CO2-concentraties is die van Mauna Loa (Hawai). In 1959, het eerste jaar in de reeks, was de concentratie 316 ppm (parts per million). Door continue toename werd in 2015 de grens van 400 ppm overschreden (blauwe lijn in de figuur hieronder).

Overigens lijkt het me vreemd om zo'n metingenreeks te doen vlak bij een actieve vulcaan: "Measurements are adjusted to account for local outgassing of CO2 from the volcano." (zie wikipedia). Tja, als je al begint met het steeds moeten maken van aanpassingen op je meetgegevens.........

Hoe dat precies gaat wordt uitgebreid beschreven in het artikel How we measure background CO2 levels on Mauna Loa, van het NOAA Earth System Research Laboratory.
Koonin (2021, p. ... schrijft dat hij de metingen met correcties wel vertrouwt).

CO2-metingen-1960-2016

Klik op de grafiek voor een vergroting (bron KNMI, 9-6-2017).
De horizontale rode streepjes laten zien dat de CO-2concentratie-stijging per decennium toeneemt.

kaart van Mauna Loa- Hawai

Positie van Mauna Loa op Hawaï

Mauna Loa Vulcaan

Recente lavastromen zijn met zwart aangegeven

Bovenstaande grafieken zouden mensen kunnen alarmeren, maar 400 parts per million is nog steeds slechts 0,04 %. je kunt het ook zo bekijken als Joe Sanders in een tweet op 13 april 2019:

0,04%  Co2


CO2 is één van de zgn. broeikasgassen.

99% van onze dampkring bestaat uit stikstof ( ca. 78 %) en zuurstof ( ca. 21%).
Slechts 1% is gevuld met broeikasgassen, alle moleculen met minstens 3 atomen. (bron:- https://gevaarlijke-stoffen.com/Artikel143/ d.d. 4-1-2009).

H2O = waterdamp is verreweg het belangrijkste broeikasgas (het is water in de gasfase, scheikundig aangeduid als H2O(g)).

Overige broeikasgassen zijn o.a. :
CO2 = Koolstofdioxide (één van de biologische bouwstenen van alle leven op aarde)
CH4 = Methaan, ook wel moerasgas genoemd (wordt ook veel uitgestoten door alle runderen en diverse andere grazers met een "voormaag")
N2O = Lachgas
CFK's = Chloorfluorkoolstofverbindingen = Fluorgassen
CF4 = Polyfluorkoolwaterstoffen
SF6 = Zwavelhexafluoride
HFC-23= een superbroeikasgas dat vrijkomt bij de productie van koelstof voor ijskasten en airconditioners.

Er worden wel percentages aangegeven m.b.t. in welke mate bepaalde broeikasgassen bijdragen aan het totale broeikaseffect, dat er voor zorgt dat de aardatmosfeer ca. 1 meter boven de grond gemiddeld geen - 18 o C is maar + 15 o C (diverse bronnen geven - soms sterk -verschillende getallen !), een soort "deken" die een verwarminseffect van ca. 33 graden C oplevert.

Overigens zijn er ook natuurkundigen, zoals Kees le Pair, die menen dat de temperatuursprong door de atmosfeer geen -18 o C maar + 15 o Celcius is, dus totaal 33 graden Celcius, maar wel 83 graden Celcius. Zie b.v. hier voor een publicatie van hem hier over. Ze hier voor conversie van graden Kelvin naar Celcius en andersom.

Waterdamp (veroorzaakt 36-70% van het broeikaseffect, wolken niet meegeteld). Sommigen, zoals Hugo Matthijssen, stellen dat het wel 80-90% is. Sommige wetenschappers hebben het ovr 95% (bron volgt).
Boven de polen is bijzonder weinig waterdamp: het is er dan ook erg koud. Ook in woestijnen is vaak bijzonder weinig waterdamp: daarom is het er overdag erg heet en 's nachts erg koud.In de tropen is vaak wel veel waterdamp in de atmosfeer: overdag vaak heel warm en 's nachts ook nog warm.

Hugo Matthijssen (2019) stelt in een uitgebreid artikel dat waterdamp, samen mer waterdruppels (wolken), alles H2O, 80 - 90% van de broeikaswerking veroorzaakt !

Dit wordt b.v. ook gevisualiseerd door Balzer (2023):

waterdamp dominant als broeikasgas

Het KNMI schrijft anno 16-4-2018 het volgende:
Kooldioxide
(CO2, veroorzaakt 9-26%), methaan (CH4, veroorzaakt 4-9%) en ozon (O3, verooraakt 3-7%).
De genoemde bandbreedtes zijn wellicht spreekwoordelijk voor het prille stadium van ontwikkeling van de klimaatwetenschap ? Wie dit snapt mag het me uit te leggen !


Vulcaan-invloeden

Vulcanen te land en ter zee samen stoten jaarlijks ca. 200 miljoen ton CO2 uit. Onze transport- en industriële activiteiten ca. 24 miljard ton, dus ruim honderd keer zo veel (bron: hier)

Hoewel op zich geen broeikasgas heeft ook de aanwezigheid van vulkanische as en andere aerosolen rechtstreeks of indirect invloed op de opwarming en afkoeling van de atmosfeer (bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Broeikasgas).Vulcaaan-uitbarstingen kunnen veel stof in de atmosfeer brengen en kunnen daarmee de atmosfeer afkoelen.

Cloosterman (2018) schrijft er over:
"Stofdeeltjes hoog in de atmosfeer kaatsen het zonlicht terug. Stofdeeltjes blijven jarenlang in de atmosfeer hangen en houden het zonlicht tegen. Vulkaanas veroorzaakt dus afkoeling. Zwaveldioxide ( SO 2), dat vrijkomt, vormt samen met de waterdamp hoog in de atmosfeer druppeltjes zwavelzuur, welke als spiegeltjes werken en het zonlicht terugkaatsen, zodat deze de Aarde niet bereik, dus ook afkoeling ."

Hier volgt een berucht voorbeeld:
When the Tambora volcano exploded in 1815 it spewed massive volumes of ash and “greenhouse” gases including carbon dioxide into the atmosphere. There was no global warming from the greenhouse gases, but the heat-blocking ash-filled atmosphere and a quiet sun caused “the year without a summer (1816)”. Failed crops and famine stalked Europe, Asia and America (bron hier).

Lees hier meer over vulcanen en CO2.


CO2 als "luchtvervuiling"

CO2 is tevens één van de vele broeikasgassen en veroorzaakt 9-26% van het broekaseffect, maar krijgt nu, anno 2007, wel de meeste politieke aandacht. En zo kan het gebeuren dat anno 2008 het NOS-journaal hardnekkig blijft spreken van "vervuiling" van de lucht met CO2 (Hans Labohm in het FD van 1-8-2008).

Dat CO2 als vervuiling moet worden gezien is in de USA in 2009 gesanctioneerd door de Environmental Protection Agency - EPA in de zgn. Endangerment Act. En dat ligt weer aan de basis van het streven in de USA naar minder kolengebruik voor energie-opwekking. Maar wellicht was de massale vondst van het goedkopere (en minder vervuilende) schaliegas wel een belangrijker reden dat in de USA de laatste tijd veel minder kolen zijn gebruikt, wat tot aanzienlijk minder CO2-uitstoot leide. Vaak is het immers eenvoudig: "follow the money !"

Op grond van deze Endangerment Finding maakte president Obama zijn Clean Power Plan dat streeft naar de sluiting van alle kolencentrales voor electra en uiteindelijk alle electriciteit-centrales die op fossiele brandstof draaien, dus ook die op gas.

Er zijn echter veel wetenschappers, en niet de minsten, die de wetenschappelijke onderbouwing van de Endangerment act een farce vinden. Op 17 october 2017 hebben 65 van hen de EPA een open brief gestuurd waarin ze Scott Pruitt, de tegenwoordige baas van de instelling, om de Endangerment Act te heroverwegen. Over de zwakke wetenschappelijke ondebouwing schrijven ze: "At this point, there is no statistically valid proof that past increases in atmospheric CO2 concentrations have caused what have been officially reported as rising, or even record setting, global average surface temperatures (GAST) . . .  Moreover, additional research findings demonstrate that adjustments by government agencies to the GAST record render that record totally inconsistent with published credible temperature data sets and useless for any policy purpose. . . ."  

Michael Shannon legt in een artikel op 31-3-2017 uit hoe men op basis van wel 100 falende CO2-temperatuurmodellen tot de Endangerment Act kon komen en tot de bizarre berekeningen van CO2-schade voor de maatschappij. Hij maakt er "gehakt van" .

Ook Judith Curry stelt dat CO2 geen thermostaatknop voor de temepratuur van de atmosfeer is.

k

Milloy and others also have backed Pruitt’s wishes to hold a “red team, blue team” debate on climate science as a prelude to attacking the endangerment finding. The White House has rebuffed those efforts, to Pruitt’s chagrin (Climatewire, March 14). Lees verder hier.
(Bron: Climategate.nl, 14 april 2014: Klimaatsceptici assertiever onder Trump)

Literatuur:
Gent, Jan Willem van, CO2 heeft geen tot weinig invloed op klimaatverandering-en kan dat ook niet, Linkedin d.d. 23-3-2017


CO2 niet belangrijk voor temperatuurschommelingen

In een lezing op Youtube op 5 okt. 2016 en in publicaties (zie onder) stelt Prof. Weiss dat CO2 volgens hun fourier-analyses weinig of niets niets te maken heeft met de historische variaties in temperatuur van de aard-atmotsfeer: Climate Change "Problem" Solved - its Natural;

Professor Carl-Otto Wiess, adviser to the European Institute for Climate and Energy; Former President of the National Meterology Institute of Germany, Braunschweig, used spectral analysis of all long-term climate data to show that all climate change is due to natural cycles, and there is no signal at all from our CO2 emissions.

Weiss et al-fig6  

De temperatuur in de atmosfeer lijkt goed te kunnen worden beschreven met slechts 2 belangrijke cycli, die elkaar periodiek versterken en verzwakken.

Een van ca. 235 jaar (De Vries cyclus) en nog een cyclus van ca. 64 jaar, the Atlantic (Pacific) Multidecadal Oscillation
(Man- tua and Hare, 2002; Hurrel and van Loon, 1997).

Zie de tekst van hier onder genoemd artikel.

Literatuur:
Lüdecke, H. J., Hempelmann, A., & Weiss, C. O. (2013). Multi-periodic climate dynamics: spectral analysis of long-term instrumental and proxy temperature records. Climate of the Past, 9(1), 447-452. 9(1), 447-452.


De blauwe stippellijn aan het einde der grafiek is de voorspelling van een daling van de temperatuur in de naaste toekomst, voornamelijk vanwege de 65-jaar cyclus.

De temperatuurdata in de bovenstaande grafiek betroffen het gemiddelde van temperatuurmetingen in grote Europesche steden, die alle sinds ca. 1750 werden bijgehouden. Zie de 6 afzonderlijke steden-grafieken hier onder. Let op de temperatuur-daling van ca. 1760 - ca. 1885 !!!!

250 jaar Europesche temperaturen    

Aan de hand van een scala van "proxy measures" zoals boomringen, koralen, ijskernen e.a., die wereldwijd beschikbaar zijn, konden Lüdecke, H. J., Hempelmann, A., & Weiss, C. O. (2013) aantonen dat de temperatuur de afgelopen 2500 jaar vrij goed kan worden beschreven met een sinusgrafiek met een periode van 253 jaar, de zgn. De Vries cyclus (afbeelding is uit de lezing van Weiss).

Weiss-2500 jaar teperatuurgrafiek in sinusvorm    

Amelrooij, Ronald van

Auteur van het eerste publieksvriendelijk geschreven klimaatbeleid-kritische boek (55p.):

De CO2 MIST - WAT U MOGELIJK NOOIT IS VERTELD OVER DE ROL VAN CO2 EN DE OPWARMING VAN DE AARDE

 

 

Een "must" voor Nederlandse politici en beleidsmakers !

Hier is versie 0.92 van 26-3-2019 gratis te downloaden.

.....................................................................................Klik op de foto voor een leesbare vergroting --------->

 

De CO2 Mist - Wat U mogelijk nooit is verteld over de rol van CO2 en de opwarming vamn de aarde

 


Nobel prijs winnaar natuurkunde 2022, John Clauser, stelt dat de temperatuur in de atmosfeer weinig wordt beinvloed door de CO2-concentratie en heel veel door wolkenvorming, wat beschouwd wordt als de thermostaatfunctie bij uitstek. Zie Jekielek en Nguyen (2023).

Literatuur:

- Jekielek, Jan en Nguyen, Mimi, Nobel winner refutes climate alarmist narrative, points out major factor models ignore, Climate Change Dispatch, 11-9-2023

- Meeus, Ferdinant, globale opwarming door stijging CO2 uitstoot ?, Doorbraak.be, 21-8-2018

- Scrable, K. et al., New Study: Amount of CO2 from fossile fuels too low to cause gobal warming, Climatechangedispatch.com, 14-1-2022


Klimaatgevoeligheid voor een verdubbeling van de CO2 concentratie (Engl.: climate sensitivity)

CO2 did not do it !
Bron: Joanne Nova, Author of The Skeptics Handbook.

Literatuur:
- Dwarsliggers, Het CO2-gevaar voor de opwarming wetenschappelijk getoetst, Dwarsliggers.eu van 13-3-2019.Politiek, Klimaatverdragen en CO2-reductie Zie on ze aparte webpagina hier over.


Christenen en CO2

 

Jezus antwoordde: ,,Het voornaamste gebod is: ‘…Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.’ Het op een na belangrijkste is dit: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.’’ (Marcus 12:28-31, NBV)

Onze verantwoordelijkheid voor CO2-uitstoot en klimaatverandering vloeit voort uit onze liefde voor God en onze naaste. Climatestewards gelooft dat deze prachtige wereld Gods werk is. Hij heeft de aarde gemaakt, en houdt die nog altijd in stand. Het is een onlosmakelijk deel van onze liefde voor God – het belangrijkste gebod – dat we door de wereldwijde spiraal van opwarming niet zorgeloos beschadigen, wat Hij heeft gemaakt.

Climatestewards erkent verder dat we over de hele wereld miljoenen behoeftige naasten hebben. Hun leven is dagelijks afhankelijk van het land en de seizoenen. Vanuit onze liefde voor de naaste – het tweede gebod – willen we hun bestaan niet aantasten door de manier waarop wij leven.

Bron: https://www.climatestewards.nl/

Paus roept op tot redden van de planeet (augustus 2007)

LORETTO - Paus Benedictus XVI zei zondag op de jaarlijkse Red de Schepping Dag in kustplaats Loretto dat wereldleiders moedige besluiten moeten maken om de planeet te redden voordat het te laat is. De bewust in groen geklede katholieke leider preekte ten overstaan van een half miljoen Italianen op de jaarlijkse jongerenbijeenkomst, die voor het eerst milieuvriendelijk was.

Voorgaande jaren bleven er na de tweedaagse bijeenkomst tonnen afval achter, maar dit jaar kregen deelnemers onder meer rugzakken van recyclebaar materiaal, eten op biologisch afbreekbare bordjes en gebedenboeken van gerecycled papier. Ook laat de katholieke kerk bomen planten ter compensatie voor de uitgestoten kooldioxide tijdens het evenement.

Wat de huidige Paus er van vindt (2015)

De opwarming van de aarde is niet alleen een politiek probleem, maar ook een geloofskwestie, vindt Paus Franciscus.

In een poging het wereldwijde milieubewustzijn op te krikken hield Paus Franciscus in april 2015 in het Vaticaan een klimaat-conferentie "Bescherm de aarde, eer de mensheid", waar religieuze leiders, politici en wetenschappers, evenals VN-secretaris Ban Ki-Moon aanwezig waren.

Franciscus noemde de inspanning om CO2-uitstoot tegen te gaan een 'morele en religieuze noodzaak'. Hij benadrukte de relatie tussen respect voor het milieu en respect voor mensen, voornamelijk de armen, kinderen en toekomstige generaties.

Bron; Trouw web-pagina: 28-4-2015

 

Paus Franciscus met Ban Ki-Moon

Paus Franciscus verwelkomt VN-secretaris-generaal Ban Ki-Moon op de klimaatconferentie in het Vaticaan.


Anno 2023: Pope Francis has issued an exhortation on climate change, warning us that ‘irresponsible’ Western lifestyles are ruining the planet. Lees verder op ClimateChangeDispatch, 5-10-2023: The Pope has gone full Greta Thunberg.

Lees hier meer over CO2, weergoden en religieCO2-uitstoot in de wereld

co2-emissies blijven toenemen wereldwijd
gevonden op climategate.nl op 28-8-2017

CO2-emissies per land in 2020

(hier gevonden)

Als de UK en Frankrijk elk slechts 1% bijdragen in de CO2-uitstoot, net als Italië, dan zal Nederland denk ik << 1 % uitstoten......, maar desalniettemin doen we onze stinkende best om de wereld te redden !


In onderstaande video legt Konstantin Kisin - tijdens een bijeenkomst van de Oxford Union Society (Januari 2022) - uit waarom China, India en andere ontwikkelingslanden eerder aan armoedebestrijding zullen werken dan aan vermindering van hun CO2-uitstoot "om het klimaat te redden". In 7 minuten maakt hij - op een humoristische manier - veel duidelijk !

Konstatin Kisin over armoedebestrijding versus klimaatbeleid

Het is niet toevallig dat juist in Engeland de klimaatproblematiek met humor wordt benaderd. Dit indachtig de waarschuwing van de schrijver Oscar Wilde:
"If you want to tell people the truth you have to make them laugh or they will kill you"

De Duitse toneelschrijver Bertolt Brecht zei het al in Die Dreigroschenoper .... "Erst kommt das Fressen. Dann kommt die Moral.

En ook in de behoeftenhiërarchie van psycholoog Maslov, komt eten en een dak boven je hoofd eerder aan bod dan hogere doelen in het leven zoals het redden van het klimaat.

De piramide van Maslov:
de menselijke behoeften-hiërarchie.

Pyramide van Maslov

(bron: Wikipedia, 17-3-2019)

Lees hier meer over klimaat-psychologie.


CO20uitstoot in 2018 steeg wereldwijd ca. 2%
Een grafiek in het FD van 7-2-2007 laat zien dat de wereldbevolking sinds 1975 met ruim 50% is toegenomen, maar dat de CO2 uitstoot per hoofd van de bevolking niet meer is toegenomen. Die is min of meer stabiel gebleven.............(tussen de 1100 en 1200 kilo CO2 uitstoot per persoon per jaar). Dat is een tiende van het Nederlands gemiddelde !

 

Maar de CO2-uitstoot in China groeide van 2006 tot 2010 wel bijna 60% !

Een groei die even veel CO2 omvat als de gezamenlijke jaarlijkse uitstoot van Japan, Duitsland, Canada, Groot Brittannië en Australië in 2004.

bron: Rypke Zeilmaker, 21-1-2013 op climategate.nl).

wereld-uitstoot CO2 tot 2010
klik voor vergroting !
Bron van de grafiek: GCP; mijn bron: klimaatgek.nl

De afgelopen paar decennia is er bij 7 van de 10 koplopers een soort van stabilisatie van de uitstoot waarneembaar. De USA deed er wat langer over, maar ook daar is er de afgelopen jaren sprake van een afname van de uitstoot. De nummers 1 en 3 van deze top-10, China en India, groeien lustig door. Vooral de emissies van China reiken ongekend hoog momenteel. Cijfers in de grafiek tot 2013 (Bron: klimaatgek.nl ).

Daarom blijft de wereldwijde energie-gerelateerde CO2-uitstoot - ondanks het roemruchte akkoord van Parijs uit 2015 - gewoon doorstijgen, zoals te zien is in onderstaande grafiek van de IAE - International Energy Agency.

Na Parijs 2015 blijft de CO2-uitstoot wereldwijd toenemen.

In maart 2022 publiceerde de International Energy Agency ( IEA) hoe het verloop van de uitstoot van broeikasgassen (uitgedrukt in CO2-equivalent) wereldwijd ging tussen 1990 en 2019. In totaal was er een toename van ca. 50% ! In Oost Azië verdubbelde en in Europa halveerde die als percentages van de werelduitstoot, respectievelijk naar 27 % en 8%.

broeikasgas-uitstoot 1990-2019

VolgensVvijay Jayaraj (sept. 2022), maakt de toenemende CO2-uitstoot in India en China een lachertje van het Westers klimaatbeleid,


CO2-uitstoot in de Europesche Unie-EU

Anno 2009 streeft de EU naar tenminste 20% minder uitstoot in 2020 vergeleken met 1990. Europa wil zelfs 30% beperken als andere groete landen in de wereld meedoen (bron: FD, 16-11-2009).

Het kabinet heeft zich in 2008 ten doel gesteld in 2025 de CO2-uitstoot met 30 procent te verlagen ten opzichte van 1990 (bron: BNR.nl d.d. 4-7-2008).

Anno 2016 geldt: om te voldoen aan Europese klimaatdoelen moet de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 40% lager liggen dan in 1990. Eind 2015 is het uitstoot-niveau 12% lager dan in 1990. Maar wel 5% hoger dan in 2014 !

CO2-uitstoot bij elektriciteits-produktie

(klik op tabel voor vergroting)
(bron: volgt nog, jaar: waarschijnlijk 2015 of 2016).

 

 

 

 

CO2-uitstoot bij opwekking van elektra.
De opwekking van elektrische stroom kan op vele manieren, die nogal verschillen qua CO2 uitstoot per Kwh verbruik. De tabel hier naast laat zien hoezeer dit per land kan verschillen. Dat ligt aan hun type energie-opwekking

Bruinkolencentrales stoten veel vervuilende stoffen uit alsmede CO2. Kolencentrales ook veel CO2, gas veel minder.

Wind- en zonne-energie lijken CO2-arm, maar zijn dat wellicht veel minder dan gepropageerd, tot zelfs net zo veel CO2 uitstotend als gascentrales: immers er worden zware installatiesvan met veel staal en beton aangelegd en er wordt onderhoud gepleegd, terwijl de (veelal fossiele) back-up centrales minder efficiënt gaan produceren. Ook is de levensduur van bv. windmolens veel beperkter dan die van bv. gascentrales. Het is maar de vraag of al die - vaak onbenoemd gebleven (CO2) uitstoot wel is verdisconteerd in onderstaande tabel.

Scandinavische landen gebruiken veel waterkracht-centrales die weinig CO2 uitstoten. Landen met veel kerncentrales (zoals Frankrijk) stoten heel weinig of geen CO2 uit per Kwh.

"Kerncentrale Borssele leverde de afgelopen vijf jaar gemiddeld per jaar 35.540 TJ CO2-vrije energie. Ter vergelijking: afgelopen jaar leverden alle zonnecellen en -collectoren in ons land samen 8.876 TJ." (bron: tweet op 16-10-2018 van Remco de Boer: @remcodb ). Dat is dus een kwart van de elctriciteit uit een relatief kleine kerncentrale.

Polen spant de "kroon" vanwege het vele gebruik van bruinkolen. Die stoten niet alleen veel CO2 uit maar ook veel schadelijke luchtvervuilende stoffen. De Scandinavische landen produceren elektriciteit met weinig CO2-uitstoot vanwege hun waterkrachtcentrales.

Voor een land zonder veel waterkracht lijkt Nederland het dus nogal goed te doen in verhouding tot andere landen. Maar ook in ons land gaat de CO2-uitstoot tegenwoordig weer omhoog omdat gascentrales werden gesloten en goedkopere kolencentrales geopend. Deze opmerking is anno 2022 ruim achterhaald door de ontwikkelingen.

Duitsland pretendeert wel heel "groen" bezig te zijn, maar omdat ze (CO2-arme) kernenergie aan het uitfaseren zijn, gebruiken ze juist meer bruinkolencentrales, die het meeste CO2 uitstoten van alle energie-bronnen. Nou kun je van Duitsland ook wel zeggen dat ze juist heel "groen" bezig zijn. Immers, CO2 is een "groeigas" en daardoor vergroent de aarde de laatste 30 jaren al ca. 14%, zoals uit recente satelliet-data blijkt. Elsevier van 21-1-2017, p. 66, 67 en 69 wijdt er een artikel aan.

Energietransitie en het begrip groen lijken dus steeds minder te "sporen".................

CO2-uitstoot in Nederland

CO2-regelgeving in NL: we lopen vast

 

Nederland vastgelopen in eigen regelgeving

Stikstof- en CO2-regels in Nederland: we lopen er in vast
(Cartoons van Mirjam Vissers; klik op de cartoons voor een vergrotingen)


In Nederland is qua uitstoot de CO het belangrijkste broeikasgas, zoals blijkt uit onderstaande grafiek van het CBS en het MNP.

Deze stelling lijkt strijdig met het feit dat CO2 wereldwijd slechts 9 à 26 % van het broeikaseffect veroorzaakt; Waterdamp (veroorzaker van 36-70% van het broeikaseffect, is hier duidelijk niet meegerekend, wellicht mede omdat men waterdamp soms wel en soms niet tot de gassen rekent ! )


In 2006 lag de uitstoot in Nederland op 208 miljard kilo (= 208 miljoen ton), waarvan het grootste deel CO2 betrof. Dat is 3% onder het niveau van 1990, het basisjaar van het Kyotoprotocol (bron: CBS / MNP).

Nederland heeft anno 2007 een totale CO2-uitstoot van ca.180 miljoen ton (= 180 miljard kilo = 180.000 miljoen kilo). Dat is in mei 2007 per inwoner 180 miljoen / 16 369 056 mensen: 11 ton = 11.000 kilo. Dit is ongeveer 10 maal het wereldgemiddelde ! (zie hierboven).
Deze getallen zijn inclusief al onze industrie (bron: FD 11-6-2007).

Volgens het Kyotoprotocol moet Nederland tussen 2008 en 2012 de emissie van broeikasgassen elk jaar gemiddeld met 6 % terugbrengen ten opzichte van 1990. Een deel van deze reductie mag worden gerealiseerd in het buitenland. In 2005 kwam de uitstoot voor het eerst onder het basisniveau.

Eind 2015 is het uitstoot-niveau in Nederland 12% lager dan in 1990. Maar wel 5% hoger dan in 2014 !
De afgelopen 5 jaar, t/m 2015, is het aandeel van steenkool in de elektriciteitsproduktie bijna verdubbeld van 19% naar 35%. Het aandeel aardgas is juist flink gedaald van 62% naar 42%.
(bron van bovenstaande paragrafen: www.depers.nl, 8-8-2007 en FD 6-9-2016)


Hans Labohm op climategate.nl 18-11-2017: "Nederland maakt zijn naam als de vieze man van Europa opnieuw waar. Afgelopen jaar bleef de uitstoot van het broeikasgas CO2 door de Nederlandse industrie nagenoeg onveranderd, op 94 miljoen ton, het hoogste peil ooit gemeten. Daarmee doet Nederland het opnieuw veel slechter dan Europa. In de Europese industrie als geheel daalde de uitstoot vorig jaar met 3,4 procent tot 1.740 miljoen ton. … Nederland scoort jaar in jaar uit slechter dan het Europese gemiddelde. Sinds 2005 is de Europese uitstoot al gedaald met 25 procent, de Nederlandse steeg juist met 2 procent. …Lees verder hier." =   4 april 2017, in De Volkskrant.


CO2 uitstoot in Rotterdam:

Het Rotterdamsche havengebied is goed voor 33 miljoen ton, ca. 20% en binnenkort 25% van de totale Nederlandse uitstoot, wat ze in 2025 met 50% willen hebben gereduceerd (bron: FD 11-6-2007).

Een jaar (4-7-2008) later zien we hetzelfde nieuwsbericht op BNR.nl:

Rotterdam is de smerigste stad van Nederland. Ongeveer een kwart van alle CO2-uitstoot komt uit de regio. Reden te meer voor de havenstad om met een ambitieus plan voor afvang en opslag van CO2 te komen.

De Raad van het Rotterdam Climate Initiative, onder leiding van Ruud Lubbers (ex-minister president), komt om deze reden met vrijdag met een rapport met het ambitieuze programma om de CO2-uitstoot in het Rijnmondgebied in 2025 met de helft terug te dringen ten opzichte van 1990. Volgens Wim Turkenburg, hoogleraar Natuurwetenschap en Samenleving aan de Universiteit van Utrecht, is Rotterdam met het streven naar een halvering ''buitengewoon ambitieus". "Ze hebben de lat erg hoog gelegd maar Rotterdam wil dan ook in Europa een vooraanstaande rol spelen wat betreft CO2-opvang." Luister hier het gesprek met Wim Turkenburg.

"We realiseren ons niet hoe goed moeder natuur voor ons is geweest.", zegt Lubbers tegen BNR-verslaggever Martijn de Rijk. "Nu is het tijd dat we een goede moeder- of huisvader worden. Maar de eindverantwoordelijke is en blijft de overheid. Zij moet er voor zorgen dat de CO2, die door fossiele brandstoffen de lucht in gaat, in de grond wordt opgeslagen." Luister naar het gesprek met Ruud Lubbers.


CO2-uitstoot in Duitsland

Met de zgn. "Energiewende" probeert Duitsland af te stappen van kenenergie (n. a. v. de kerncentrale-ramp in het Japanse Fukushima in 2011 ) en zoveel mogelijk over te gaan op "duurzame energie", zoals vooral energie van zonnepanelen en windmolens. Dat laatste om 'het wereld-klimaat te helpen redden"

Onderstaande grafiek toont de Duitse uitstoot van broeikasgassen (in miljoenentonnen CO2-equivalent) van 1990 tot 2016, alsmede (rechts in de grafiek) de Duiste broeikasgas-uitstoot-doelen voor 2020, 2030, 2040 en 2050. Wat opvalt is dat de broeikasgas-uitstoot van 1990 tot 2009 wel ca. 35% is gedaald, maar sinds 2009 niet meer is gedaald, ondanks toename van zonnepanelen en windenergie. Dit laatste wordt mede veroorzaakt door het afbouwen van kernenergie-centrales (die geen broeikasgas-uitstoot hebben), wat deels wordt opgevangen met bruinkolencentrales. Die stoten per geleverde energie ongeveer twee maal zoveel broeikasgassen uit als gascentrales.

Co2 -uitstoot door huishoudens in Duitsland
klik voor een vergrotingCO2- uitstoot door ontbossing

De wereldwijde uitstoot van het broeikasgas CO2 wordt voor 20-25% toegeschreven aan ontbossing !
(FD, 10-11-2007, 8-12-2007).

Brazilië
Vooral door de massale houtkap in Amazonebossen is Brazilië de 4e grootste veroorzaker van het broeikasgas CO2.
Maar het land wil een uitstootbeperking van 36 à 39% realiseren, door ontbossing tegen te gaan, energie te besparen en maatregelen op te leggen aan de landbouw en industrie. Daardoor moet de CO2-uitstoot in 2020 lager zijn dan die in 2005.
Bron: FD, 16-11-2009.

Indonesië
Door ontbossing is Indonesië de derde grootste uitstoter van broeikasgassen ter wereld. Desondanks wil de regering de productie van palmolie in 10 jaar verdubbelen (FD, 8-9-2009). Indonesië heeft al meer dan 75 procent van haar bossen verloren (bron: WNF.nl, d.d. 9-12-07)


CO2-uitstoot door branden

Chinese kolenbranden, veelal ondergrondse, stoten jaarlijks evenveel CO2 uit als het hele verkeerspark in de USA. Maar ook in de USA zijn ondergrondse kolenbranden, die wel honderden jaren kunnen duren.
(bron: National Geographic TV-uitzending in NL d.d. 23-8-2008)


CO2-voetafdrukken

Producten die wij consumeren (bv. een maaltijd nuttigen, kleding dragen) en handelingen die wij uitvoeren (bv. een vliegreis maken, ons huis verwarmen) hebben allemaal op allerlei manieren geleid tot een proces waarbij CO2 vrijkomt. Dat noemt men de CO2-voetafdruk van zo'n product of dienst of handeling. De Britse supermarktketen Tesco wil de voetafdruk van alle producten voortaan op het etiket vermelden. De voedingsmiddelenindustrie stoot namelijk veel CO2 uit, onder meer door het gebruik van vriesinstallaties en kooksystemen. (bron: FD 8-2-2007). Voorbeelden van CO2-voetafdrukken: - treinreizen in Nederland: De NS, één van de grootste 10 energiegebruikers in Nederland, vermeldt anno 2007 in de trein dat ze gemiddeld 41 gram CO2 uitstoot per reiziger-kilometer.


Mensen ademen bij elke ademtocht 0,04% CO2 in, maar ademen 4% CO2 uit, daarnaast ook nog methaan en stikstof-oxiden. Dat is verder onderzocht door het U.K. Center for Ecology and Hydrology. Eric Utter schrijft er een sarcastisch commentaar op. Zie hier:
"Authors are urging “caution in the assumption that emissions from humans are negligible.” 
"If you truly care about the planet, please go ahead and make the ultimate sacrifice."

Ian Plimmer schreef in zijn boek Green Murder (p.35) ook al dat voor klimaatalarmisten doodvallen de enige waardige oplossing is.

go kill yourself

Ian Plimer geeft haar gelijk.


voetafdrukken
Voetafdrukken, letterlijk genomen: klik op de foto voor een vergroting


Literatuur:

- Plimmer, Ian (2021), Green Murder, 600p. ISBN: 9781922449825
- Shellenberger, Michael, Why Earth Overshoot Day And The Ecological Footprint Are Pseudoscientific Nonsense, forbse.com, 29-7-2019
- Utter, Eric, Study Says Human Breathing Is Worsening Global Warming, Climate Change Dispatch, 15-12-2023


CO2-Neutraal leven

CO@ voetafdruk-formule

De CO2-uitstoot bedraagt in Nederland jaarlijks bij benadering gemiddeld 11 ton per persoon, inclusief onze industriële uitstoot. Mensen kunnen investeren in bv. bosbouwaanplant en op die manier zorgen dat er ook weer evenveel ton CO2 wordt gebonden door de groei van die bossen. Bosbouwbedrijven kunnen vanwege hun activiteieten namelijk dikwijls emissierechten verwerven, die ze kunnen verkopen aan mensen die graag CO2-neutraal willen leven.
Stel dat deze emissierechten 10 € per ton kosten, dan zou iemand 110 € per jaar aan emissierechten moeten kopen om zich als gemiddelde Nederlander emissie-neutraal te kunnen noemen, inclusief een bijdrage voor de algemene industriële uitstoot, omgeslagen over alle Nederlanders.

Maar het kan ook wat individueler worden bekeken. Dit kan men bv. doen via de website van de Sicirec Group.
Een persoon of gezin, maar ook een bedrijf of instantie, kan op die website berekenen hoeveel directe of indirecte CO2-uitstoot ze genereren en dat dan compenseren. Cynici spreken wel over "de aflaat van de 21e eeuw", maar de missie om ons milieu niet verder te belasten, de natuur niet verder aan te tasten en zo mogelijk te herstellen wordt steeds breder gesteund in alle lagen van de bevolking en in alle landen.

Directe CO2-uitstoot vindt bv. plaats bij het reizen per auto of openbaar vervoer, zoals bus, trein en vliegtuig, bv. een jaar lang autorijden, vliegreizen, treinreizen of autobusreizen. Ook bij het wonen, bv. voor verwarming en electriciteit.
Indirecte CO2-uitstoot vindt plaats bij de productie van goederen en diensten die wij consumeren.

Die productie heeft soms in Nederland, maar vaak ook in het buitenland plaats, zoals bv. schoenen, textiel en voedsel, maar ook electronica en auto's. Anderzijds worden in Nederland ook veel goederen geproduceerd en getransporteerd voor consumptie in het buitenland. Zo heeft elk product en elke dienst een zgn. CO2-voetafdruk (lees verder in de paragraaf CO2-voetafdrukken)

Men schat dat de indirecte CO2-uitstoot voor volwassenen (in ons land ?) gemiddeld ca. 4 ton per jaar bedraagt, voor senioren bovende 60 jaar 3 ton en voor kinderen tot 10 jaar 2 ton. (bron: Sicirec website, juli 2007).
Daarnaast is er natuurlijk de directe CO2-uitstoot door wonen en het ons verplaatsen.
Maar ook gewoon het feit dat we leven en ademen................en dat met steeds meer mensen en vee en huisdieren

Greenpeace wil dat we in ons dagelijks gedrag beter ons best doen onze voetafdruk qua CO2 te verkleinen en wee je gebeente als je niet mee doet ! Zie de video's:
Greenpeace Brainwashing Children for the Green Fascist State.........
Als het aan Greenpeace ligt worden onze kinderen zo opgevoed in "de leer": niet meer als rationeel denkende en democratisch gezinde burgers, maar als milieufascisten voor wie er nog slechts gelovigen en ongelovigen zijn: zie de video.


Compenseer nu! Stop het opwarmen van de aarde, maak van uw kind een groen kind!
Gaan we deze advertentie in de toekomst tegenkomen?

We ademen als mensanno 2022 ca. 420 ppm (parts per million) CO2 in, dat is dus ca. 0,04%. De lucht die we inademen bevat ca. 21% zuurstof (O) en ca. 78% stikstof (N2). De hoeveelheid CO2 die we inademen is dus uiterst gering, maar daarentegen niet onbelangrijk bij de regulering van onze ademhaling. als de hoeveelheid CO2 in ons bloed te hoog wordt gaan we sneller ademhalen. Zie hier.

De lucht die we uitademen bevat echter wel 4% CO2 !

Ieder mens ademt gemiddeld 900 gram CO2 per dag uit, dus ca. 330 kg / jaar. Met een levensverwachting van ongeveer 75 jaar betekent dat dat uw kind zo’n 25 ton CO2 zal gaan uitademen (dat is 25.000 kg!).

Met GreenChild compenseert u de volledige CO2-uitstoot die vrijkomt doordat uw kind gedurende 75 jaar blijft ademen: om deze uitstoot te compenseren moeten 1250 bomen een jaar groeien.
Als u van uw kind een GreenChild maakt, ontvangt u een certificaat met daarop de hoeveelheid CO2 die is gecompenseerd voor het opgegeven kind. Het certificaat geeft u geen eigendom van een stuk bos maar geeft enkel de hoeveelheid CO2 aan die uit de lucht is gehaald.
(bron: https://www.ikbennietco2neutraal.nl/blog/)

Cabarettier Theo Maassen zegt in zijn nieuwjaarsconference 2010 dat hij een andere aanpak kiest: "Als ik een kindje krijg, doe ik dat klimaat-neutraal. Als ik er eentje neem, maak ik er ook een af."

Sommigen menen dat het verminderen van de wereldbevolking moet worden nagestreefd of dat we in elk geval geen of minder kinderen moeten gaan krijgen. Weer anderen besluiten dat suicide een oplossing voor de problemen is. Zie verder onze webpagina Klimaatpsychologie.

En aangezien natuurlijk alle zoogdieren CO2 uitademen, vindt een Britse politicus dat onze huisdieren "de olifant in de kamer" zijn. Hij wil ze nu niet direct allemaal afmaken, maar wil dat men bij overlijden van het huisdier overweegt om niet weer een te nemen en anders in elk geval een kleinere, of er een te delen met b.v. de buren......Lees hier het hele verhaal van Paul Homewood: Potty Councillor Wants Pets Included In Emission Targets, Not a lot of people know that, 9-1-2022.

En dan gelijk de jacht op groot wild dan maar weer openen ?CO2-binding door bomen

Bomen leggen bij hun groei CO2 vast, waardoor de hoeveelheid CO2 in de lucht vermindert tot dat de boom ooit wordt verbrand of is verrot. Ook houtproducten blijven de CO2 binden totdat ze verbranden of verrotten.
CO2-opslag van verschillende boomsoorten is onder meer afhankelijk van hun groeiplaats. Sicirec beschikt over een database met de diverse boomsoorten in diverse groeigebieden. Als leidraad geldt dat bomen in Europa gemiddeld 150 ton CO2 per hectare (ha.) kunnen vastleggen. In het tropisch regenwoud kan dit oplopen tot 300 ton.
Maar bomen hebben naast hun eigen CO2-opslag ook een positief effect op de CO2-opslag van de totale biomassa (inclusief struiken en planten) van een hectare bos, zowel boven als onder de grond. Hierdoor kan de totale CO2-opslag van een met bomen aangeplante ha. grond oplopen tot meer dan 300 ton in Europa en meer dan 600 ton in de tropen.

Er bestaan grote verschillen in de mate waarin verschillende bostypen CO2 vastleggen. In Nederland kan dat op jaarbasis per hectare variëren van 3 ton 15 ton CO2. 3 bij langzaam groeiend bos en 15 bij snel groeiend populieren- of Wilgenbos (energieplantage met wel 6600 bomen per hectare); (bron: L.C. Kuiper en P.A.G. Jansen in het Nederlands Bosbouw Tijdschrift, 1999).

Om 1 ton CO2-equivalent te compenseren zou je ca. 37 bomen (in de tropen of elders ?) een jaar lang moeten laten groeien, zo leid ik af van p. 3 van het boek Klimaat, Elsevier Speciale Editie, 2009, p. 3. De firma One2Green kan dat volgens Elsevier regelen voor slechts € 0,22 per boom.

De laatste decennia groeien de bomen in de USA en Bolivia harder dan vroeger en ook in andere landen is dit effect waargenomen. Ze binden dus ook meer CO2 (bron: Elsevier, 13-2-2010, p. 73). Ik denk dat dat komt omdat er meer CO2 in de lucht is gekomen. Planten in kassen worden in ons land verwend met extra CO2 om extra hard te groeien. Toch hebben boombladeren daar weer een antwoord op: naar mate er meer CO2 in de lucht zit nemen de CO2 receptoren op de bladeren af. Kennelijk moet een boom ook weer niet al te hard groeien.
Van Hoof bestudeerde dit verschijnsel in Limburg in door de eeuwen heen in goed bewaarde aardlaagjes: hij heeft eindeloos naar stukjes eikenblad uit de bodem zitten turen. "Je kunt tellen hoeveel huidmondjes daar per vierkante millimeter op zitten, en dat is direct gekoppeld aan de concentratie CO2 in de lucht. Hoe meer CO2, hoe minder huidmondjes de bladeren nodig hebben om het uit de lucht op te nemen, vandaar." Het eindeloze tellen van huidmondjes resulteerde in een grafiek. Die laat zien dat het CO2-gehalte flink steeg tussen 1200 en het midden van de veertiende eeuw, maar vervolgens weer een dikke eeuw is gedaald (bron:
noorderlicht.vpro
).

De logische conclusie uit het verhaal van van Hoof is dat de CO2-concentratie ook al kon fluctueren voor er sprake was van een industriële revolutie.


co2-compensatie-postzegel
Nederlandse postzegel uit 2008 / 10

CO2-neutraal worden door bomenaanplant

Sicirec stelt dat je 50 nieuwe bomen in de tropen (of 100 in Europa) moet aanplanten om 1 ton CO2-uitstoot te compenseren. Voor de gemiddeld 11 ton per jaar per Nederlander (incl. industriële uitstoot) is dat dus jaarlijks 550 bomen in de tropen aanplanten of 1100 in Europa. Dat is minder als je als individu niet mee wilt planten voor onze nationale industriële productie en transport, en het gewoon houdt bij de eigen directe en indirecte CO2-uitstoot.

 

Lindt chocola optiebewijs

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, A.G.,


Inhaber-Optionsschein, Kilchberg, Switserland, oktober 1987,

The famous Swiss chocolate factory commuscates on its chocolate bar wrappings that their planting of timber trees on its cocoa plantations helps both to reduce CO2-emissions and giving farmers more long term revenues.

condition: UNC = fresh from the printer, price = 10 Euro.
hier te bestellen

Lindt chocola-optiebewijs

CO2-binding door landbouw

CO2-binding door landbouw

Een hectare grasland neemt jaarlijks ca. 20.000 kg. CO2 op en een hectare mais ca. 22.000 kg = 22 ton. (bron: M. Nieuweboer, Aartswoud in het FD van 20-11-2009).
Ik neem aan dat die CO2 weer terug de lucht in gaat als het eenmaal is gegeten door dier of mens of als het gras is gebruikt als biobrandstof. Als dat niet zo is hoor ik het graag !


Verhandeling van CO2-rechten

Chicago Climate Exchange
Amerikaanse Beurs voor de verhandeling van CO2-emissierechten: www.chicagoclimateexchange.com

Nederland
De Nederlandse regering heeft op 15-4-2010 voor het eerst een veiling gehouden van CO2-emissierechten, die geldig zijn binnen het emissieprogramma van de Europesche Unie. Het ging om 4 miljoen rechten, die voor € 14,10 per stuk werden verkocht. Dat is op dat moment ook de waarde op de spotmarkt Er bleek veel belangstelling voor die emissierechten: de veiling was 4 x overschreven. 60% van de emissierechten werden gekocht door bedrijven, die verplicht meedoen aan het EU-emissieprogramma. (bron: FD, 16-4-2010).

Clean Development Mechanism (CDM)
Dit mechanisme is een onderdeel van het Kyoto Protocol waarmee westerse landen de uitstoot van broeikasgassen kunnen uitkopen door in ontwikkelingslanden de emissies te verminderen. De zgn. CER's (Certified Emission Rights) worden verhandeld middels het emissiehandelsysteem ETS. Sinds 2001 zijn er (per sept. 2010) onder dit CDM-programma 430 miljoen CER's toegekend en verhandeld. De helft daarvan kwam voort uit HFC-reductie. Zie hie onder.

Het HFC-23 schandaal
Bij de productie van koelstof voor ijskasten en airconditioners komt het superbroeikasgas HFC-23 vrij, één van de vele superbroeikasgassen, die een CO2-equivalent heeft van ruim 10.000. Het afvangen en vernietigen van dit superbroeikasgas is relatief goedkoop t.o.v. de grote geldswaarde van de CER's (Certified Emission Rights) die het oplevert. En zo kon het gebeuren dat een aantal (inmiddels zeer omstreden) HFC-23 afvangprojecten samen wel de helft van alle emissierechten levert, die het Westen in ontwikkelingslanden koopt om de eigen uitstoot van broeikasgassen te compenseren.

Al in 2004 waarschuwden milieuorganisaties het VN Klimaatbureau (o.l.v. Yvo de Boer) dat fabrieken in China en India de uitstoot van superbroeikasgassen maximaliseerden, om met de vernietiging daarvan zo veel mogelijk emissierechten te verdienen. Er werd in die fabrieken daardoor a.h.w. "geld gedrukt". Door de perverse beloningsprikkel van de CER-handel is door deze fabrieken uiteindelijk wellicht zelfs meer dan minder broeikasgas de atmosfeer ingejaagd. Toen de VN een plafond wilden instellen schreef ons aller RABO-bank een brief om bezwaar te maken. In 2008 werd deze misstand eindelijk aan de kaak gesteld door Marc Gregory in een uitzending van de BBC World Service. Daarop stelde Yvo de Boer doodleuk "we hebben een procedure die werkt, ook al is die niet waterdicht". Eindelijk, in augustus 2010, is het VN klimaatbureau een onderzoek gestart en heeft ze de toekenning van de betrokken emissierechten stilgelegd. Dat is dus 6 jaar nadat milieuorganisaties bij de VN aan de bel trokken. Dat stil leggen brengt 130 miljoen rechten in onzekerheid. Tegen een koers van € 14 per CER gaat het dus om wel € 1,8 miljard !

De Nederlandse Staat en vele Nederlandse instanties hebben intensief gehandeld in deze besmette CER's en de vraag is in hoeverre deze van de "besmetting"op de hoogte waren of hadden moeten zijn.
De RABO bank kocht (tot november 2008) een miljoen emissierechten (CER's) voor met ministerie VROM, voor de Nederlandse Staat. Huidige waarde € 14 miljoen. De RABO bank vindt nu dat die fabrieken maar beter gesloten kunnen worden. NUON was sinds 2006 projectparticipant in een project in India. Daar stoppen ze nu mee.

Er zijn ook bedrijven die via de secundaire markt of via een makelaar CER's kopen. Dan is het lastig te achterhalen hoe die emissierechten zijn gegenereerd. Zo kocht het AMC in 2009 nietsvermoeden 24.000 emissierechten, nu goed voor € 336.000. Men is geschokt dat het dit soort rechten betreft.

De prijzen van de CER's

In 2009 begonnen op een prijs van € 13 zakte een CER (de prijs van het vernietigen of besparen van 1 ton CO2, of het equivalent daarvan) al snel naar slechts € 7. Daarna ging het geleidelijk opwaarts en per sept. 2010 is de prijs ca. € 14. Vanwege bovengenoemde restricties denkt Deutsche Bank dat de prijs eind 2010 wel € 25 kan zijn.

  CER prijsgrafiek

 

Radioloog David Jacobs ( @DrJacobsRad ) twitterde p 11 nov. 2017:

Canada is an endless expanse of trees + fresh water.

I question the value of planting a few trees, or building unnecessary wind farms to offset carbon.

Carbon credits seem like a false economy. Let's focus instead on reducing urban pollution.

 

klik voor vergroting ----------------->

  Canadese bossen

Bronnen:
FD, 6-9-2010;
Prof. F.W. Sluiter in het FD van 9-9-2010


De sociale kosten van een ton (1000kg) CO2-uitstoot

De Amerikaanse EPA ( = Environmental Protection Agency) stelt anno 2017 dat de sociale kosten wereldwijd voor de uitstoot van 1 ton CO2-uitstoot gelijk zijn aan $ 36. Aanvankelijk begonnen ze met een beprijzing op $ 21. Michael Shannon legt in een artikel op 31-3-2017 uit hoe men tot dat soort rekenuitkomsten geraakt. Hij maakt er "gehakt van" Ik citeer:

Michaels explains, “The endangerment finding was based on computer models [showing carbon causes warming] and nothing else. If these models are demonstrably failing, the endangerment finding can get thrown out.”

Michaels compared an average based on 102 temperature models with the actual temperature at various altitudes in the atmosphere based over a number of years. The distance between the temperatures predicted by the models and the measured temperature looked like the gap between a husband’s opinion on the acceptable price for a sports car and that of his wife.

“Climate scientists” can’t admit the sensitivity in their models is wrong because then “you admit you’re wrong.” So they continue to use models calibrated to reflect 20th century climate exactly, but break down completely after the turn of the century.

The scientific solution is to change the “carbon = pollutant” hypothesis since observation doesn’t support it, but “climate science” isn’t science. It’s religion. Which is why the economy’s only hope rests on a carbon atheist in the Oval Office.

En dat werd dus Donald Trump in november 2017.

Trum trekt USAterug uit Parijs-akoord 2015  

Vooralsnog lijkt Trump in 2017 de enige wereld-leider die 'De Kleren van de Keizer" niet ziet. Hij noemt de klimaathysterie "a hoax" (een fopperij).

Op 1 juni 2017 kondigt president Trump in een lange speech aan dat de USA zich terugtrekt uit het Parijs-akkoord: zie de video.

Hij wijst op de enorm grote schade die het akkoord aan de economie van de USA zou toebrengen, dat de USA hun politiek-economische zelfstandigheid kwijt zouden raken en dat als alle landen zich al aan het akkoord zouden houden ze met al die maatregelen slechts 0,2 graad Celsius minder opwarming zouden bereiken in het jaar 2100.

<----- Bekijk de video waarin Trump uitlegt wat hij er van vindt.


Maar klopt dat wel, die sociale kosten ?

Tony Heller beschrijft - in een videopresentatie van 5-7-2019 - aan de hand van 10 grafieken hoe heilzaam goedkope energie voor de wereldbevoking is geweest, ondanks, of mede dankzij een gestage CO2-toename:
- CO2-uitstoot blijft exponentiëel stijgen, ondanks alle klimaatconferenties en - verdragen: die hebben dus geen enkel effect gehad.
- dat komt o.a. omdat het gebruik van fossiele brandstoffen ook nog steeds exponentiëel stijgt
- landbouwopbrengsten zijn enorm toegenomen: b.v. de graanoogsten in Europa sinds 1850
- idem in de USA sinds 1866
- idem voor alle graansoorten in Chili sinds 1930
- sinds 1991 is de ondervoeding in de wereld ongeveer gehalveerd
- sinds 1800 is alfabetisme gedaald van bijna 90% naar bijna 20%
- sinds 1900 vielen er extreem veel minder doden door extreem weer
- sinds 1820 is extreme armoede in de wereld sterk afgenomen, van ca. 90% naar nu ca. 10% (red-HHvdM: een belangrijke daling zie je overigens bij elke definitie van armoede)
- mensen leven veel langer: van gemiddeld: van ca. 30 jaar in 1875 wereldwijd tot nu ca. 60 jaar in Afrika en tot ca. 80 jaar in de ontwikkelde wereld.
- de wereld is veel groener geworden, mede door de toegenomen CO2-concentratie in de atmosfeer.

Heller concludeert dat de goedkope fossiele energie en de toegenomen CO2-concentratie tot nu toe vooral zeer heilzaam zijn geweest voor de wereldbevolking: "We hoeven ons niet te ontdoen van fossiele brandstoffen, maar van de gekte van de klimaatverandering oplichterij", waarbij hij verwijst naar Mc Kay's boek uit 1841: "Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds"

MacKayWatch an Animated Book Review ! 

Lindzen-AGW is een dwaling

This quote is from: Prof. Richard S. Lindzen,
From 1983 until his retirement in 2013, he was Alfred P. Sloan Professor of Meteorology at the Massachusetts Institute of Technology.In dit licht verwijs ik graag naar Christopher Booker's rapport: Global Warming: a case study in Group Think: How science can shed new light on the most important "non-debate" of our time, Global Warming Policy report no. 28, 2018. Zie hier voor een korte recentie van dit verhelderende, maar ook schokkende rapport.

Artikelen die over CO2 zijn verschenen op climategate.nl

Bijkerk, André : Paleoklimatologie en de rol van CO2

Cloosterman, Ap: Bepaling van temperatuur en CO2-gehalte van de aardatmosfeer uit het verleden

Cloosterman, Ap: Klimaat op Venus, een gevolg van broeikasgas CO2?CKloosterman, Ap: Bepaling van temperatuur en CO2-gehalte van de aardatmosfeer uit het verleden

Cloosterman, Ap : Twijfel over de juistheid CO2-data ontleend aan ijskernen

Groot, Kees de, , De toekomst van de energievoorziening, Climategate.nl, 11-2-2019

Matthijssen, Hugo: CO2 is niet het belangrijkste broeikasgas)

Matthijssen, Hugo (2019), De grafiek die iedereen op het verkeerde been zet, Climategate.nl van 26-3-2019.

Rörsch, Arthur: CO2 en temperatuur

Schukken, Folkert, Een laagdrempelig overzicht van de klimaat"problematiek", Climategate, 16-5-2020.

Thoenes, Dick: Klimaatverandering: invloed van CO2

Veenstra, Tjerk, Omgekeerde bewijslast: Is CO2 schuldig ?

Vijay Jayaraj, Toenemende CO2-uitstoot in India en China maakt een lachertje van het Westers klimaatbeleid, Climatrgate.nl, 25-9-2022.

Walter, Rob: Duurzame energie zorgt voor meer CO2 en meer olie

Wolters, Theo, Wetenschappelijke basis onder klimaat- en energiebeleid wankelt, Climategate.nl, 17-3-2019
(bespreekt o.a. het CO2-sensitiviteits-onderzoek van Prof. Nic Lewis).


Overige literatuur m.b.t. CO2

- Balzer, Lynne, Eight Important Facts – Not Opinions – That Totally Debunk The Man-Made Warming Apocalypse, ClimateChangeDispatch, 25-8-2023

- Berkhout, Guus en Thoenes, Dick, Weg met de doemscenario's, bekijk opwarming positief, Elsevier weekblad/opinie van 26-9-2018 (kijk hier indien link verbroken)

- Boyd, Chris, Waarom ik van gedachte veranderd ben over door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde, Climategate.nl, 29-11-2019

- Corbyn, Piers (astrophysicist , of Weatheraction.com.), Mini Ice age is here ? Youtube, 8-4-2018
(o.a. over de invloed van de zee op de CO2-concentratie in de atmosfeer; De zon beïnvloed de atmosfeer-temperaturen middels opwarmen of afkoelen van de zee).

- Dwarsliggers, Het CO2-gevaar voor de opwarming wetenschappelijk getoetst, Dwarsliggers.eu van 13-3-2019.

- Gent, Jan Willem van, CO2 heeft geen tot weinig invloed op klimaatverandering-en kan dat ook niet, Linkedin d.d. 23-3-2017

- GWPF report #18 Goklany, I.M. 2015, Carbon dioxide, The good news.

- I & I Editorial Board, Could CO2 Be Convicted Of Overheating The Planet In A Criminal Court?, Climatechangedispatch, 21-5-2024

- Jekielek, Jan en Nguyen, Mimi, Nobel winner refutes climate alarmist narrative, points out major factor models ignore, Climate Change Dispatch, 11-9-2023

- Koonin, Steven E. (2021), Unsettled - What science tells us, what it doesn't and why it matters.ISBN 9781950665792
----- Paul Gigot interviewt Steven Koonin. Zie hier de video uit 2021; "WSJ Opinion: what Climate Science Knows- and Doesn't Know");
----- Zie hier een boekbespreking door Herman Quast.

- le Pair, C. (Kees) and Lange, C.A. (Kees) de, On the theory of the earth’s physical parameters, distributed in space and time, CLINTEL, 23-9-2019 (zie hier indien link verbroken). Ook verschenen in Principia Scientific International, 23-9-2019

- Rörsch, Arthur, De Koning & Co - een stel apart, Climategate.nl, 26-9-2019

- Sabhlok, Sanjeev, Zie zijn vernietigend CAGW-kritisch artikel: "The warming effects of CO2 are benign" in The Times of India van 28-6-2019. Ook - iets verkort - gepubliceerd door Paul Homewood op zijn blog "Not a lot of people know " van 30-6-2019 onder de kop: " Sanjeev Sabhlok: Why India should ignore Climate Alarmism".

- Scrable, K. et al., New Study: Amount of CO2 from fossile fuels too low to cause gobal warming, Climatechangedispatch.com, 14-1-2022


Freeman Dyson:
“… the central mystery of climate science.
It is not a scientific mystery but a human mystery.
How does it happen that a whole generation of scientific experts is blind to obvious facts?
 “

(Bron: Foreword to GWPF report #18 Goklany, I.M. 2015, Carbon dioxide, The good news)


Websites:
- Carbon Dioxide Information Analysis Center (USA)
- CO2-coalition.org
- co2science
- Partij voor de PlantenU bent hier: inhoudsopgave - CO2 = kooldioxide

Zie ook de alfabetische inhoudsopgave
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van dr. Hugo H. van der Molen, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !

Follow@plattezaken en Facebook of Linkedin