Milieuzaken.org
feiten, getallen en opinies

CO2-variabiliteit

U bent hier: inhoudsopgave - opmaak
Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

Follow@plattezaken en Facebook of Linkedin

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

CO2-concentraties variëren, in de tijd, horizontaal over de aarde, en in de hoogte.

IN DE TIJD

600 miljoen jaren CO2-fluctuaties in de lucht
In de vele eeuwen en milennia in het verleden deden zich enorme temperatuurverschuivingen voor, maar toen was er nog geen CO2-uitstoot zoals nu en eind vorige eeuw. Dus ook zonder menselijke uitstoot van CO2 hebben er in het verleden altijd gigantische temperatuurwisselingen plaats gevonden !

Geofysiologen hebben met fossiele steenlagen aangetoond dat door opwarming en afkoeling van de aarde, als gevolg van het toenemen en afnemen van de zonne-intensiteit, de CO2-concentratie in de atmosfeer toenam tot wel 7.000 parts per million (ppm) en vervolgens ook weer afnam tot uiteindelijk de huidige extreem lage niveau's.

Een hoog gehalte aan het broeikasgas CO2 (veroorzaakt door 700.000 jaar vulcaanuitbarstingen) leidde 251 miljoen jaar geleden tot het grootste uitsterven uit de geschiedenis van de aarde. Dat is althans de onderzoeksconclusie in 2005 van wetenschappers van het NCAR (Centrum voor Atmosferisch Onderzoek) in Boulder, Colorado (USA). Lees meer over deze superklimaatverandering.

CO2 concentraties-600 miljoen jaren

The graph above (by www.geocraft.com) shows how CO2-levels in the atmosphere (black line) have fluctuated in the course of 600 million years: from 7,000 parts pro million (0,7 %) to current levels of about 390 parts per million (0,0390 %) anno 2009, with perhaps a lowest point of 285 parts per million in 1850 (before the industrial revolution) as shown in the graph further above.

Note that when temperature levels (blue line) were at their highest CO2 levels varied between 7000 parts per million and current low levels of ca. 368 parts per million (anno 2021 ca. 420 ppm; red. HHvdM). And when temperatures were at their lowest CO2 levels varied between 4500 parts per million and their current low levels. This suggests that in the time frame of 600 million years there is no correlation between CO2 and temperature on earth. Antropogenic Global Warming sceptics (e.g. Hajo Smit, 2012 , who quotes Watts, 2009) take this as evidence that there is no correlation between CO2 and temperature on earth. Antropgenic Global Warming adepts argue that this correlation may once not have existed, but that it does nowadays (Tim Stephens, June 6th 2012).

Zie hier en vooral ook hier voor bespreking van deze grafiek en vele andere gerelateerde grafieken en onderzoeksgegevens.


In geologisch tijdsperspectief is het CO2-niveau momenteel extreem laag , een niveau dat ca. 270 - 300 miljoen jaren geleden ook ongeveer zo laag was, maar meestal dus (heel) veel hoger. Dat is belangrijk omdat men aanneemt dat bij een niveau lager dan ca. 150 ppm alle leven op aarde verdwijnt, zowel flora als fauna. Sommigen stellen dat de aarde (dwz. de natuur) "snakt" naar meer CO2. Lees het essay uit 2021 van Patrick Moore, de enige reden om momenteel te spreken van het begin van het zgn. Antropoceen, een concept waar ik - voor het lezen van zijn essay - niet zo gecharmeerd was.

Naar schatting was de CO2 concentratie in 1850 (vooraf aan de industriële revolutie en de gigantische wereldbevolkingstoename ca. 285 ppm).

In 2015 is de CO2-concentratie boven de 400 ppm gekomen.

CO2-concentratie in de tijd

In bovenstaan de grafiek zie je - zo met het blote oog - een versnellibg in de CO2-toename tussen 1930 en 1940, wederom tussen 1950 en 1960 en ook tussen 1960 en 1970. Nadien lijkt de stijging eerder lineair dan exponentiëel. Maar in de grafiekhier onder lijkt de CO2-stijging van 1960 tot 2015 steeds toe te nemen.

De langste direct gemeten reeks van atmosferische CO2-concentraties is die van Mauna Loa (Hawai). In 1959, het eerste jaar in de reeks, was de concentratie 316 ppm (parts per million). Door continue toename werd in 2015 de grens van 400 ppm overschreden (blauwe lijn in de figuur hieronder).

Overigens lijkt het me vreemd om zo'n metingenreeks te doen vlak bij een actieve vulcaan: "Measurements are adjusted to account for local outgassing of CO2 from the volcano." (zie wikipedia). Tja, als je al begint met het steeds moeten maken van aanpassingen op je meetgegevens.........

Hoe dat precies gaat wordt uitgebreid beschreven in het artikel How we measure background CO2 levels on Mauna Loa, van het NOAA Earth System Research Laboratory.
Koonin (2021, p. ... schrijft dat hij de metingen met correcties wel vertrouwt).

CO2-metingen-1960-2016

Klik op de grafiek voor een vergroting (bron KNMI, 9-6-2017).
De horizontale rode streepjes laten zien dat de CO-2concentratie-stijging per decennium toeneemt.

kaart van Mauna Loa- Hawai

Positie van Mauna Loa op Hawaï

Mauna Loa Vulcaan

Recente lavastromen zijn met zwart aangegeven

Ik weet niet op welke hoogte die metingen in Mona Lowa worden gedaan.


Literatuur:

- Koonin, Steven E. (2021), Unsettled - What science tells us, what it doesn't and why it matters.ISBN 9781950665792
----- Paul Gigot interviewt Steven Koonin. Zie hier de video uit 2021; "WSJ Opinion: what Climate Science Knows- and Doesn't Know");
----- Zie hier een boekbespreking door Herman Quast.

Moore, Patrick, Moeten we eigenlijk niet blij zijn met CO2 ?, Climategate.nl, 27-7-2021


U bent hier: inhoudsopgave - opmaak
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van dr. Hugo H. van der Molen, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !

Follow @plattezaken en Facebook of Linkedin