Milieuzaken.org
feiten, getallen en opinies

COP-26


boris Johnson and COP-26 in Glasgow 2021

Oscar Wilde: "If you want to tell people the truth you have to make them laugh or they will kill you"


U bent hier: inhoudsopgave - economie, beleid en wetenschap - COP26

Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

Follow@plattezaken en Facebook of Linkedin

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

COP-26 is de jaarlijkse VN "Conference of Parties" - COP, die in november 2021 in het Britse Glasgow wordt gehouden.

Het is dus de 26e gelijknamige conferentie, die vooral ten doel heeft de opwarming van het klimaat te doen beperken, met name door het beperken van CO2-uitstoot door minder of geen fossiele brandstoffen te gebruiken. Dit alles in het kader van de zgn. AGW of zelfs CAGW-theorie, de Catastrophic Antropogenetic Global Warming theory, die met name door het IPCC van de Verenigde Naties wordt aangehangen, maar waar menig gerenomeerde wetenschapper het niet mee eens is.


Vele deelnemers komen ter conferentie (in fossiel aangedreven vliegtuigen) met het idee dat ze de wereld en de mensheid gaan redden van de ondergang, een idee dat al duizenden jaren oud is en in Glasgow kan worden aanschouwd in het Kelvingrove Art Gallery and Museum: Salvador Dali's schilderij van de kruisiging, een schilderij waarvoor ik als student ooit de busreis van Edinborough naar Glasgow ondernam om het te kunnen bekijken.

crist of Saint Johnof the Cross


Wellicht dat het gure novemberweer in het Schotse Glasgow enkele deelnemers op het idee zal brengen dat klimaatopwarming in sommige streken van de wereld misschien zo slecht nog niet is. Ze zouden beslist niet de eersten zijn die op dat idee komen.

In de aanloop naar de klimaattop in Parijs eind 2015 noemt de Russische president Poetin een aantal voordelen (voor een koud land als Rusland) van het opwarmen van de aarde. "Het is goed voor de landbouw en we hoeven minder vaak bontjassen te dragen".

Vrijheidsbeeld  aangepast aan Global Warming

en we hoeven minder vaak bontjassen te dragen.......

Aantrekkelijk perspectief voor Rusland is ook een mogelijke vrije doorvaart van Europa naar Oost-Azië en een betere toegankelijkheid van grondstoffen door het smelten van het poolijs.
"Wij hebben van een geringe opwarming meer te winnen dan te verliezen", zei Pavel Svjasjtsejennikov, klimaatonderzoeker bij de staatsuniversiteit van Sint-Petersburg, tegen het persbureau Interfax.
(bron: FD, 17-11-2015)


Het lijkt er niet op dat al die COP-conferenties ook maar iets hebben geholpen om de stijging van de CO2-concentratie in de lucht te doen stoppen. Zie de grafiek hier onder.

CO2-stijging ondanks 30 jaar klimaatconferenties en -verdragen
(Klikop de grafiek voor een vergroting)

Het verminderen van de wereldwijde CO2-emissies lijkt dus een hopeloze Sisyphus-arbeid (afb.: Antony Watts)

Sisyphus-arbeid

Maar de vele duizenden miljarden die men hier toch tegen aan smijt leiden wel tot (energie-)armoede en milieu-ellende, o.a. door industrialisatie van vele woon- en natuurgebieden door het aanleggen van windmolenparken en zonnepaneel-velden. Zie ook de laatste documentaire van Marijn Poels over de aanleg van windmolen-parken in de Zweedse natuur. En anno oktober 2021 bevindt de wereld zich in een ongekende energiekosten-crisis, o. a omdat men vroegtijdig het gebruik van kernenergie en kolencecentrales is gaan afschalen, evenals het exploreren van nieuwe gas- en olievelden.

road to hell is paved with  green intentions
Klik op het cartoon voor een vergroting


Het is overigens opmerkelijk dat men in de jaren 1970 vooral bang was voor een naderende ijstijd en dat de oplossing toen ook al werd gezocht in het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen. Zie voor vele artikelen en krantenberichten onze webpagina over klimaatverandering.

Zie hier onder ook het artikel in Nature, dat in 1978 werd besproken in The New York Times

(klik op de tekst voor een vergroting)
New york Times-1978-global cooling

In 1971 verscheen in het "peer reviewed ?" tijdschrift Science een artikel (van "first-rate atmospheric physicist" Rasool (NASA) en Schneider) dat waarschuwde voor een snel naderende ijstijd vanwege alle fijnstof die de mensheid in de atmosfeer uitstootte bij het verbranden van brandstoffen. Omdat daardoor het zonlicht steeds meer zou worden geblokkeerd verwachtten de auteurs binnen 50 jaar een temperatuurdaling van 5 à 10 graden Celcius, wat een volgende ijstijd zou kunnen veroorzaken. Klimaatalarmisme "avant la lettre', dus. Hun oplossing: compleet stoppen met het verbranden van fossiele brandstoffen en overgaan op kernenergie.

time Magazine zowel bang voor global cooling als global warming: gewoon altijd bang dus

Of men nou bang is voor global cooling (destijds) of global warming (tegenwoordig), de oplossing blijkt steeds dezelfde: ophouden met fossiele brandstoffen !
Je zou haast gaan geloven dat klimatologen iets hebben tegen fossiele brandstoffen.

De Romein Cicero zei enigszins gefrustreerd: "O tempora, o mores !"
In dit verhaal echter, veranderen wel de tijden, maar niet de gewoonten.


Op het moment van schrijven, medio oktober 2021, zucht de wereld onder een energieprijzen-crisis. Gasprijzen rijzen de pan uit, evenals de daar aan gerelateerde prijs van elektra. Ook de prijs van steenkolen stijgt fors en in de USA zijn de benzineprijzen ge-explodeerd, In Europa beginnen energie-intensieve fabrieken zoals (alliminium en kunstmest, maar ook groentekwekers), hun produktie te staken omdat het niet meer uit kan. In China heeft men elektriciteitstekorten en worden kolencentrales aangespoord meer te gaan produceren, evenals in India. De roep om nucleaire energie neemt wereldwijd toe.


Opmerkelijk is dat de voedsel-industrie in Groot-Brittannië nu een tekort heeft aan CO2, die wordt gebruikt om vee te doden voorafgaand aan de slacht en voedsel te conserveren voor in de supermarkten. Er dreigen lege schappen in de supermarkten. Normaliter wordt die CO2 betrokken als bijproduct van de energie-intensieve industrie, zoals b.v. kunstmestfabrieken, die nu stil liggen wegens te hoge energiekosten..

Boris Johnson's CO2-tekort


We kunnen de wereldwijde klimaathysterie slechts begrijpen als we ons verdiepen in massa-psychologische processen zoals groepsdenken en - wat Mc Kay al in 1851 noemde - Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds.

MacKay

Bekijk de in animatie gefilmde boekbespreking !

McKay, Men think in herds and go mad in herds....

Lindzen-AGW is een dwaling  

Prof. Richard S. Lindzen,


From 1983 until his retirement in 2013, he was Alfred P. Sloan Professor of Meteorology at the Massachusetts Institute of Technology.


Citaten:

Freeman Dyson:
“… the central mystery of climate science.
It is not a scientific mystery but a human mystery.
How does it happen that a whole generation of scientific experts is blind to obvious facts?
 “
(Bron: Foreword to GWPF report #18 Goklany, I.M. 2015, Carbon dioxide, The good news)

Het antwoord vinden we o.a. bij Joseph Goebbles:

Nazi minister van propaganda, Joseph Goebbels wist te melden:

"Als je een voldoende grote leugen vertelt en die blijft herhalen, dan zullen mensen die uiteindelijk gaan geloven."
(bron: @EUbrainwashing, 17-6-2018).

Hij was wellicht een goede lezer van de Duitse filosoof Shopenhauer, die zei: ....................................................................>>>

De CAGW-theorie (Catastrofale door mensen veroorzaakte opwarming van de wereld) bestempelt Prof. Richard Lindzen tijdens een lezing van 8-10-2018 in Londen voor The Global Warming Policy Foundation als "An implausible conjecture backed by false evidence and repeated incessantly has become politically correct ‘knowledge,’ and is used to promote the overturn of industrial civilization" (bron: Breitbart.com).

  Shopenhauer
Klik op de foto voor een vergroting.

En dat laatste was inderdaad de bedoeling van "de vader van alle CAGW-commotie", Maurice Strong:

De Canadees miljardair Maurice Strong maakte aanvankelijk een zeer succesvolle loopbaan in de energie-sector. Zie wikipedia, waar nevenstaande tekst op 23-2-2019 is ontleend.

Maurice Strong
 

Milieu op de internationale kaart:

Begin jaren zeventig was Strong secretaris-generaal van de United Nations Conference on the Human Environment. In 1971 liet hij een rapport uitbrengen over de staat van de planeet, met de titel Only One Earth: The Care and Maintenance of a Small Planet, met coauteurschap van Barbara Ward en René Dubos. Het rapport gaf een samenvatting van de ontdekkingen van 152 hoogaangeschreven experts uit 58 landen en diende als voorbereiding van de eerste bijeenkomst van de VN over milieu in 1972 in Stockholm.

Dankzij die conferentie maakt het milieu sindsdien deel uit van een internationale ontwikkelingsagenda en werd het VN-Milieuprogramma (UNEP) opgericht, met het hoofdkantoor in Nairobi, Kenia. Strong werd gekozen als eerste leider van de UNEP voor de periode van 1972 tot 1975.

In 1992 werd Strong benoemd tot secretaris-generaal van de VN-Conferentie voor Milieu en Ontwikkeling in Rio de Janeiro, beter bekend onder de naam Earth Summit.

In 1988 werd het IPCC opgericht. Haar eerste rapport werd uitgebracht in 1990.
"Created in 1988 by the World Meteorological Organization (WMO) and the United Nations Environment Programme (UNEP), the objective of the IPCC is to provide governments at all levels with scientific information that they can use to develop climate policies. IPCC reports are also a key input into international climate change negotiations. The IPCC is an organization of governments that are members of the United Nations or WMO. The IPCC currently has 195 members."

-------------iets over hun oprichtings-doeleinden -------

Waar het op neer komt is dat het IPCC een politike organisatie is die "de wetenschap" naar zijn hand zet, misbruikt voor haar eigen politieke agenda. Niet een wetenschappelijke organisatie die als doel heeft klimaatverandering in al haar aspecten te onderzoeken, zowel menselijke als natuurlijke aspecten.

Welliswaar is er na de climategate-schandalen door een commissie aanbevolen dat men ook meer aandacht moest geven aan natuurlijke invloeden op klimaatverandering, maar daar is niet veel van terecht gekomen.

It is difficult to get a man to understand something, when his salary depends on his not understanding it. 
Bron: Upton Sinclair, I, Candidate for Governor: And How I Got Licked
  Hands up at IPCC

Gebruik van IPCC resultaten
De wetenschappelijke kennis, zoals die door IPCC wordt aangeleverd, speelt mee bij de politieke besluitvorming binnen het Klimaatverdrag (UNFCCC). De partijen bij dit verdrag wegen de informatie van IPCC af tegen andere belangen en komen op grond daarvan tot afspraken over maatregelen. IPCC neemt niet deel aan deze politieke besluitvorming. Daarmee heeft het klimaatverdrag een heldere en strikte scheiding aangebracht tussen de verantwoordelijkheden van wetenschappers en die van de politici an beleidsmakers. Daarom is het van groot belang dat enerzijds de IPCC rapporten zelf geheel onder verantwoordelijkheid van wetenschappelijke auteurs worden opgesteld en dat anderzijds de Summaries for Policy Makers (SPM) voor zowel wetenschappers als beleidsmakers aanvaardbaar zijn.

ambtenaren hebben het laatste woord

"en dat anderzijds de Summaries for Policy Makers (SPM) voor zowel wetenschappers als beleidsmakers aanvaardbaar zijn".

En helaas zijn het die SPM's, de samenvattingen voor beleidsmedewerkers, die, niet gehinderd door feitelijkheden in de wetenschappelijke, maar toch vaak ook al tendentieuse wetenschappelijke IPCC-rapporten, de wereldpers voeden met alarmistische verhalen en rampenscenario's, waarmee vervolgens duizenden COP-26 deelnemers vol goede bedoelingen weer aan de slag gaan om allerlei onzin te eisen van politici, die de wereld niet vooruit helpen, maar in armoede en ellende zullen storten.

Wie maar niet kan geloven dat zo iets denkbaar is, leze het boek van de historica Barbara Tuchman: De mars der dwaasheid: bestuurlijk onvermogen van Troje tot Vietnam. Dat boek gaat over de ondergang van vele historische culturen en beschavingen, ondanks dat de machthebbbers uitgebreid en nadrukkelijk waren gewaarschuwd door hun deskundige adviseurs dat hun beleid desastreus zou uitpakken. Napoleon en Hitler, Stalin, Pol Pot en Mao Tse Toeng, evenals b.v Saddam Hoessein en Hugo Chavez, zijn voorbeelden uit het recente verleden, maar Tuchman laat in haar boek zien dat dit van alle tijden is.

Barbara Tuchman: Mars der Dwaasheid


U bent hier: inhoudsopgave - economie, beleid en wetenschap - COP26
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van dr. Hugo H. van der Molen, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !

Follow @plattezaken en Facebook of Linkedin