Milieuzaken.org
feiten, getallen en opinies

Bibliografie

boekenkast vol klimaat-sceptische artikelen

U bent hier: inhoudsopgave - bibliografie

Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

en Facebook of Linkedin

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Amelrooij, Ronald van, De CO2 Mist - Wat U mogelijk nooit is verteld over de rol van CO2 en de opwarming van de aarde, Hier is versie 0.93 van 14-5-2019 gratis te downloaden (85p.). Dit is het eerste publieksvriendelijk geschreven klimaatbeleid-kritische boek.

Ball, Tim (2014), The deliberate corruption of climate science, Seattle, Stairway Press, ISBN: 978-0-9888777-4-0

Booker, Christopher, Global Warming: a case study in Group Think: How science can shed new light on the most important "non-debate" of our time, Global Warming Policy report no. 28, 2018.

Booker, Christopher, The Real Global Warming Disaster: is the obsession with "climate change" turning out to be the most costly scientific blunder in history ? London / New York (2009), Continuum International Publishing group. ISBN 9781441110527

Buisman, J. (2011), Extreem Weer !, een canon van Weergaloze Winters & Zinderende Zomers, Hagel en Hozen, Stormen en Watersnoden, Uitg. Van Wijnen - Franeker, 576 p. met vele illustraties en tabellen in kleur, ISBN: 978 905 194 35 80.

Cloosterman, Ing. Ap J.H.G. (2017) , Klimaatverandering en duurzame energie,

In juli 2017 kwam de 1e druk uit van zijn basis-handboek over klimaatverandering en duurzame energie. Een "must read" voor iedereen die geïnformeerd wil zijn, maar die het wellicht nog ontbreekt aan basiskennis op dit gebied. Een prachtig leerboek en naslagwerk !

Het boek (3e druk uit januari 2018) is als Pdf file te bestellen voor de prijs van 8 Euro; over te maken op bankrekening NL66 INGB 000 121 73 46 t.n.v. J.H.G. Cloosterman met vermelding van uw e-mail adres.

Zie hier voor een overzicht van zijn vele artikelen en lezingen over klimaat op climategat.nl

e-mail: apcloos@gmail.com
website: https://sites.google.com/site/apcloosterman

  Ap Cloosterman: Klimaatverandering en duurzame energie
klik
 voor vergroting

Cloosterman, Ap J.H.G. (2019), De invloed van de mens en de kosmos op ons klimaat, Uitg. Conferent, 1e druk 2019, ISBN: 978 949 159 1198.
Ook dit boek is, net als dat uit 2017, een "must read" voor iedereen die geïnformeerd wil zijn, maar die het wellicht nog ontbreekt aan basiskennis op dit gebied. Een prachtig leerboek en naslagwerk !

Crok, Marcel (2010), De staat van het klimaat: een koele blik op een verhit debat, Amsterdam: uitg. Paradigma, 333p. met uitgebreid register en veel voetnoten voor literatuurverwijzingen etc. ISBN: 978-90-499-6040-7; Warm aanbevolen ! -----bestellen ----->

Kijk en luister wat Siemon ("dwarse") Roozendaal van dit boek vindt: een "must" voor klimaat-geïnteresseerden

 

De staat van het klimaat
De staat van het klimaat
Crok, M.

Darwell, Rupert (2013), The Age of Global Warming; A history. Londen, 2013, Quartet Books, ISBN-13: 978-0704373396 en ISBN-10: 0704373394 en ISBN 978 0 7043 7314 3

Darwell, Rupert (2019), Green Tyranny, Exposing the totalitarian roots of the climate industrial complex, New York / London, Encounter Books 2017, 2019 paperback edition, ISBN 978-164177-044-6

DNB-Magazine, 2-maandelijkse fraai geïllustreerde uitgave van de Nederlandse Bank met boeiende artikelen over economie, cultuur en milieu.

Gerbrands, Paul, Na ons de zondvloed, (uitg. Damon 2004, ISBN 90.5573.572.8).

Gore, Al, An Inconveniant Truth (2006), London, Bloomsburry Publishing Plc., 36 Soho Square, London WID 3QY.ISBN 0 7475 8906 2, 330 pages, full colour, with many facts, and opinions.

Islam, De essentiële gids bij de snelst groeiende religie ter wereld, Elsevier Speciale Editie, ca. 100 p. met veel kaarten en illustraties, te bestellen voor € 7,50 + porti bij klantenservice@reedbusiness.nl of tel. 0314-358.358.

Klimaat, alles over de zoektocht naar duurzame energie & de groene strijd tegen opwarming van de planeet aarde, Elsevier Speciale Editie, 2009; 100 pagina's met veel keurenfoto's, feiten en opinies, voor € 8,95 te bestellen via www.elsevier.nl/specialeedities of telefonisch: 0314-358358. Warm aanbevolen !

Koonin, Steven E. (2021), Unsettled - What science tells us, what it doesn't and why it matters.ISBN 9781950665792
- Paul Gigot interviewt Steven Koonin. Zie hier de video uit 2021; "WSJ Opinion: what Climate Science Knows- and Doesn't Know");
- Zie hier een boekbespreking door Herman Quast.

Kroonenberg, Salomon, (boek 2007) De menselijke maat: de aarde over tienduizend jaar", uitg. Atlas Contact, ISBN 9789025439507.

Kuiper, J., Otten, H. en Spek, T. van der, Weer een eeuw - Het weer in Nederland van 1900 tot 2000, Den Haag, 2000, uitg. ANWB. ISBN 90-18-01190-8.

Labohm, H., Rozendaal, S. en Thoenes, D. (2004), Man-Made Global Warming: Unraveling a Dogma, Published by Multi-Science Publishing Co. Ltd., 2004, ISBN 10: 0906522250 / ISBN 13: 9780906522257

Lomborg, Bjorn (2020), False Alarm, How climate change panic costs us trillions, hurts the poor, and fails to fix the planet, New York, Basic Books, ISBN: 978-1-5416-4746-6 (hard cover)

Mann, M.E., Bradley, R.S. and Hughes, M.H. (1998), Global-scale temperature patterns and climate forcing over the past six centuries (pdf). Nature, 1998, 392:779-787,doi:10.1038/33859

Mc. Kay, Charles (1851), Extraordinary popular delusions and the madness of crowds, AbeBooks, Watch an Animated Book Review !

Monckton of Brenchley, Christopher (2007), 35 Inconvenient Truths: The errors in Al Gore’s movie

Moore, Michael (2021), Fake Invisible Catastrophes and Threats of Doom"; Zie hier een video-interview (Debunking global climate crisis) n.a.v. zijn boek uit 2021.Morano, Marc (2018), The Politically Incorrect Guide To Climate Change, Washington D.C.: Regnery Publishing, ISBN: 978-1-62157-676-1, te koop bij Amazon,die hier een inhoudsopgave laat zien.

Morano, Marc,

Climate Truth File 2020, your 2020 sceptical climate change talking points report, released at the United Nations Climate Summit in Madrid (COP25) on December 10, 2019.


Zie hier of hier voor de 36 p. pdf-file.

 

klikop de foto voor een vergroting ----------->>

  Climate Truth File 2020
62157-676-1

Morano, Marc (2021), Green Fraud, Why the Green New Deal is even worse than you think, Washington D.C., Regnery Publishing, ISBN: 978-1-68451-085-6

Er zijn boekhandels die het boek niet willen verkopen omdat ze tegenstanders van de Green Deal geen podium willen geven. Zie hier.


Rörsch, Arthur, Science Friction, 2016, (Uitg. Elmar, 256 p. met illustr., ISBN 978-90-389-2553-0)
Emer. hoogleraar in de biochemie en moleculaire genetica, Universiteit Leiden; Hij was 15 jaar lid van de raad van bestuur van TNO
Hij ergert zich aan het klimaatdebat, dat volgens hem niet open, eerlijk en rationeel wordt gevoerd en waarin autoriteiten als het IPCC van de VN en het KNMI plus groepen als Green Peace elk critisch geluid negeren of belachelijk maken. Hij begint zijn boek met een stelling van Thomas Huxley: "autoriteiten, discipelen en scholen zijn de vloek van de wetenschap". Rörsch hoopt dat de crisis in de wetenschap kan worden opgelost door het altijd maar weer stellen van drie cruciale vragen. Hoe weten we iets ? Waarom geloven we het ? Waar is het bewijs ? In een interview in de Telegraaf van 13-12-2009 noemt hij Klimatologie een zieke wetenschap.

Rörsch, Arthur, Thoenes, Dick, Wit, Florens de, Klimaatverandering op een waterplaneet, het CO2-vraagstuk kritisch bekeken, Diemen, Veen Magazines, 2005.

Rozendaal,Simon, "Warme aarde, koel hoofd; Kanttekeningen bij de energietransitie", uitg. Atlas Contact, 2019 (publieksvriendelijk geschreven behandelt hij ons klimaatbeleid kritisch).

Schätzing, Frank (2004, in het Duits), De Zwerm, Nederlandse uitgave: Bruna, 2005, ruim 900 pagina's. (science fiction roman over enorme methaan deposities op zeebodems)

Shell Venster, 2-maandelijks geillustreerd tijdschrift van Shell Nederland B.V.

Soest, Jan-Paul, De Twijfelbrigade

Varenholt, Fritz and Lüning, Sebastian, The Neglected Sun: Why the Sun Precludes Climate Catastrophe, Uitg. The Heartland Institute, Paperback – June 15, 2015 (oorspronkelijk in het Duits in 2012: Die Kalte Sonne.)

Veld, Roy op het (2008), De strijd om energie. Hoe de groeiende honger naar olie en gas de wereld in een crisis stort.
Hij schetst op spannende en zeer informatieve wijze (het boek staat vol met feiten) hoe de olie- en gaswereld tikt, wie wat produceert, distribueert en consumeert en hoe dat de machtsverhoudingen in de wereld mede bepaalt. Warm aanbevolen !
Amsterdam, 2008, uitg. Business Contact, 223 p. met een register, ISBN 978-90-470-0070-9; prijs ca. € 17,50
  De strijd om energie
De strijd om energie
Veld, R. op het
 

Vellinga, P., Anders, R, en Kroon, J., Beknopte gids door de klimaatdoolhof: Hoe wordt het klimaatspel gespeeld ? Hoe zet Nederland zijn duurzame kaarten kansrijk in ?

Westerman, Frank, De Graanrepubliek, Ansterdam, 1999: Uitgeverij Atlas, ISBN: 90 450 0362 7, 255 blzn. met  recente sociaal-politieke geschiedenis van de Groninger graan-landbouw.   De graanrepubliek
De graanrepubliek
Frank Westerman
 

Wynia, Syp (2020), Tegen de Onzin, uitg. Blauwburgwal, ISBN 9789461852601 , 260 p. / Op Climategate van 6-8-2020 bespreekt Jeroen Hetzler het boek.


U bent hier: inhoudsopgave - bibliografie

gemeentebibliotheek-München-Dtsl.
Gemeentebibliotheek München- Dtsl. (klik op de foto voor een vergroting)

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van dr. Hugo H. van der Molen, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !

en Facebook of Linkedin