Milieuzaken.org
feiten, getallen en opinies

Bibliografie

boekenkast vol klimaat-sceptische artikelen

U bent hier: inhoudsopgave - bibliografie

Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

en Facebook of Linkedin

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Amelrooij, Ronald van, De CO2 Mist - Wat U mogelijk nooit is verteld over de rol van CO2 en de opwarming van de aarde, Hier is versie 0.93 van 14-5-2019 gratis te downloaden (85p.). Dit is het eerste publieksvriendelijk geschreven klimaatbeleid-kritische boek.

Tim Ball: The deliberate corruption of climate science

 

Ball, R.T. (Tim)

Auteur van:

The Deliberate Corruption of Climate Science, ISBN-10, 9780988877740 (298 p.) - Seattle, Stairway Press, 2014.

"Human Caused Global Warming: The biggest deception in history. The Why, What, When and How it was achieved." (2016)

  Tim Ball- Human Caused Global Warming

Booker, Christopher, Global Warming: a case study in Group Think: How science can shed new light on the most important "non-debate" of our time, Global Warming Policy report no. 28, 2018.

Booker, Christopher, The Real Global Warming Disaster: is the obsession with "climate change" turning out to be the most costly scientific blunder in history ? London / New York (2009), Continuum International Publishing group. ISBN 9781441110527

Buisman, J. (2011), Extreem Weer !, een canon van Weergaloze Winters & Zinderende Zomers, Hagel en Hozen, Stormen en Watersnoden, Uitg. Van Wijnen - Franeker, 576 p. met vele illustraties en tabellen in kleur, ISBN: 978 905 194 35 80.

Cloosterman, Ing. Ap J.H.G. (2017) , Klimaatverandering en duurzame energie,

In juli 2017 kwam de 1e druk uit van zijn basis-handboek over klimaatverandering en duurzame energie. Een "must read" voor iedereen die geïnformeerd wil zijn, maar die het wellicht nog ontbreekt aan basiskennis op dit gebied. Een prachtig leerboek en naslagwerk !

Het boek (3e druk uit januari 2018) is als Pdf file te bestellen voor de prijs van 8 Euro; over te maken op bankrekening NL66 INGB 000 121 73 46 t.n.v. J.H.G. Cloosterman met vermelding van uw e-mail adres.

Zie hier voor een overzicht van zijn vele artikelen en lezingen over klimaat op climategat.nl

e-mail: apcloos@gmail.com
website: https://sites.google.com/site/apcloosterman

  Ap Cloosterman: Klimaatverandering en duurzame energie
klik
 voor vergroting

Cloosterman, Ap J.H.G. (2019), De invloed van de mens en de kosmos op ons klimaat, Uitg. Conferent, 1e druk 2019, ISBN: 978 949 159 1198.
Ook dit boek is, net als dat uit 2017, een "must read" voor iedereen die geïnformeerd wil zijn, maar die het wellicht nog ontbreekt aan basiskennis op dit gebied. Een prachtig leerboek en naslagwerk !

Crok, Marcel (2010), De staat van het klimaat: een koele blik op een verhit debat, Amsterdam: uitg. Paradigma, 333p. met uitgebreid register en veel voetnoten voor literatuurverwijzingen etc. ISBN: 978-90-499-6040-7; Warm aanbevolen ! -----bestellen ----->

Kijk en luister wat Siemon ("dwarse") Roozendaal van dit boek vindt: een "must" voor klimaat-geïnteresseerden

 

De staat van het klimaat
De staat van het klimaat
Crok, M.

Darwell, Rupert (2013), The Age of Global Warming; A history. Londen, 2013, Quartet Books, ISBN-13: 978-0704373396 en ISBN-10: 0704373394 en ISBN 978 0 7043 7314 3

Darwell, Rupert (2019), Green Tyranny, Exposing the totalitarian roots of the climate industrial complex, New York / London, Encounter Books 2017, 2019 paperback edition, ISBN 978-164177-044-6

DNB-Magazine, 2-maandelijkse fraai geïllustreerde uitgave van de Nederlandse Bank met boeiende artikelen over economie, cultuur en milieu.

Gerbrands, Paul, Na ons de zondvloed, (uitg. Damon 2004, ISBN 90.5573.572.8).

Gore, Al, An Inconveniant Truth (2006), London, Bloomsburry Publishing Plc., 36 Soho Square, London WID 3QY.ISBN 0 7475 8906 2, 330 pages, full colour, with many facts, and opinions.

Islam, De essentiële gids bij de snelst groeiende religie ter wereld, Elsevier Speciale Editie, ca. 100 p. met veel kaarten en illustraties, te bestellen voor € 7,50 + porti bij klantenservice@reedbusiness.nl of tel. 0314-358.358.

Klimaat, alles over de zoektocht naar duurzame energie & de groene strijd tegen opwarming van de planeet aarde, Elsevier Speciale Editie, 2009; 100 pagina's met veel keurenfoto's, feiten en opinies, voor € 8,95 te bestellen via www.elsevier.nl/specialeedities of telefonisch: 0314-358358. Warm aanbevolen !

Unsettled van steve Koonin, 2021  

Koonin, Steven E. (2021),

Unsettled - What climate science tells us, what it doesn't and why it matters.

ISBN 9781950665792


- Paul Gigot interviewt Steven Koonin. Zie hier de video uit 2021; "WSJ Opinion: what Climate Science Knows- and Doesn't Know");

- Zie hier een boekbespreking door Herman Quast.

Kroonenberg, Salomon, (boek 2007) De menselijke maat: de aarde over tienduizend jaar", uitg. Atlas Contact, ISBN 9789025439507.
Kroonenberg, Salomon, Spiegelzee, de zeespiegelgeschiedenis van de mens, uitg. Atlas Contact, 2017.

spiegelzee van Salomon Kroonenberg   Samenvatting

Wie zich zorgen maakt over een stijgende zeespiegel, zo schrijft Salomon Kroonenberg in ‘Spiegelzee’, vergeet dat de mensheid zoiets al eerder heeft meegemaakt.

Zo’n 120.000 jaar geleden stond de zeespiegel zes meter hoger dan nu, en lag Amersfoort aan zee.

In het koudste deel van de laatste ijstijd, 20.000 jaar geleden, stond hij juist 120 meter lager, en lag de Noordzee droog.

De stijging die door het afsmelten van de ijskappen daar weer op volgde ging soms wel twintig keer zo snel als nu.

Onze voorouders hebben onvoorstelbare zeespiegelveranderingen meegemaakt, die grote gevolgen voor hun leefmilieu hadden. Kroonenberg vertelt op toegankelijke wijze welke oorzaken daaraan ten grondslag liggen en hoe we dat te weten zijn gekomen.

De laatste zesduizend jaar is onze zeespiegel redelijk stabiel, en wereldwijde peilschaalmetingen van de laatste eeuw laten nog geen versnelling zien. Wie inziet hoe inventief onze voorouders zich met weinig middelen aan zeespiegelveranderingen aanpasten, hoeft niet bang te zijn dat wij dat in de toekomst niet ook zelf zouden kunnen.

Kuiper, J., Otten, H. en Spek, T. van der, Weer een eeuw - Het weer in Nederland van 1900 tot 2000, Den Haag, 2000, uitg. ANWB. ISBN 90-18-01190-8.

Labohm, H., Rozendaal, S. en Thoenes, D. (2004), Man-Made Global Warming: Unraveling a Dogma, Published by Multi-Science Publishing Co. Ltd., 2004, ISBN 10: 0906522250 / ISBN 13: 9780906522257

Lomborg, Bjorn (2020), False Alarm, How climate change panic costs us trillions, hurts the poor, and fails to fix the planet, New York, Basic Books, ISBN: 978-1-5416-4746-6 (hard cover)

Mann, M.E., Bradley, R.S. and Hughes, M.H. (1998), Global-scale temperature patterns and climate forcing over the past six centuries (pdf). Nature, 1998, 392:779-787,doi:10.1038/33859

Mc. Kay, Charles (1851), Extraordinary popular delusions and the madness of crowds, AbeBooks, Watch an Animated Book Review !

Monckton of Brenchley, Christopher (2007), 35 Inconvenient Truths: The errors in Al Gore’s movie

Moore, Patrick(2021), Fake Invisible Catastrophes and Threats of Doom; Zie hier een video-interview (Debunking global climate crisis) n.a.v. zijn boek uit 2021.

Moore, Patrick (2022), Onzichtbare Neprampen en Verzonnen Onheil, uitg. Succesboeken.nl (vertaling van het boek uit 2021).

Zie hier voor een samenvatting.

 

 

 

Patrick Moore, Onzichtbare natuurrampen en verzonnen onheil
klik op de foto voor een vergrotingMorano, Marc (2018), The Politically Incorrect Guide To Climate Change, Washington D.C.: Regnery Publishing, ISBN: 978-1-62157-676-1, te koop bij Amazon,die hier een inhoudsopgave laat zien.

Morano, Marc,

Climate Truth File 2020, your 2020 sceptical climate change talking points report, released at the United Nations Climate Summit in Madrid (COP25) on December 10, 2019.


Zie hier of hier voor de 36 p. pdf-file.

 

klikop de foto voor een vergroting ----------->>

  Climate Truth File 2020
62157-676-1

Morano, Marc (2021), Green Fraud, Why the Green New Deal is even worse than you think, Washington D.C., Regnery Publishing, ISBN: 978-1-68451-085-6

Er zijn boekhandels die het boek niet willen verkopen omdat ze tegenstanders van de Green Deal geen podium willen geven. Zie hier.


- Plimmer, Ian (2009), Heaven and Earth, ISBN 0-7043-7166-9, Connor Court Publishing
- Plimmer, Ian (2014), Not for greens, ISBN:9781925138191
- Plimmer, Ian (2017), The Climate Change Delusion and the great electricity rip-off, ISBN:9781925501629
- Plimmer, Ian (2021), Green Murder, 600p. ISBN: 9781922449825

Green Murder by Ian Plimmer  


Abstract:
It has never been shown that human emissions of the gas of life drive global warming. Large bodies of science that don’t fit the narrative have been ignored by IPCC, COP and self-interested scientists paid by taxpayers. A huge subsidised industry of intermittent unreliable wind and solar electricity has been created based on unsubstantiated science. The same hucksters now want subsidised hydrogen, costly inefficient EVs, subsidised mega-batteries and other horribly expensive tried and failed schemes to impoverish people, create unemployment, transfer wealth and enrich China. Germany, Texas, California and the UK had a glimpse of Net Zero with blackouts, astronomically high electricity costs and hundreds of deaths. We once had reliable cheap electricity and now that governments have gone green, we are heading for hard economic times.  

In this book I charge the greens with murder. They murder humans who are kept in eternal poverty without coal-fired electricity. They support slavery and early deaths of black child miners. They murder forests and their wildlife by clear felling for mining and wind turbines. They murder forests and wildlife with their bushfire policies. They murder economies producing unemployment, hopelessness, collapse of communities, disrupted social cohesion and suicide.

They murder free speech and freedoms and their takeover of the education system has ended up in the murdering of the intellectual and economic future of young people. They terrify children into mental illness with their apocalyptic death cult lies and exaggerations. They try to divide a nation. They are hypocrites and such angry ignorant people should never touch other people’s money.

The greens are guilty of murder. The sentence is life with no parole in a cave in the bush enjoying the benefits of Net Zero.

we only need political will !


Rörsch, Arthur, Science Friction, 2016, (Uitg. Elmar, 256 p. met illustr., ISBN 978-90-389-2553-0)
Emer. hoogleraar in de biochemie en moleculaire genetica, Universiteit Leiden; Hij was 15 jaar lid van de raad van bestuur van TNO
Hij ergert zich aan het klimaatdebat, dat volgens hem niet open, eerlijk en rationeel wordt gevoerd en waarin autoriteiten als het IPCC van de VN en het KNMI plus groepen als Green Peace elk critisch geluid negeren of belachelijk maken. Hij begint zijn boek met een stelling van Thomas Huxley: "autoriteiten, discipelen en scholen zijn de vloek van de wetenschap". Rörsch hoopt dat de crisis in de wetenschap kan worden opgelost door het altijd maar weer stellen van drie cruciale vragen. Hoe weten we iets ? Waarom geloven we het ? Waar is het bewijs ? In een interview in de Telegraaf van 13-12-2009 noemt hij Klimatologie een zieke wetenschap.

Rörsch, Arthur, Thoenes, Dick, Wit, Florens de, Klimaatverandering op een waterplaneet, het CO2-vraagstuk kritisch bekeken, Diemen, Veen Magazines, 2005.

Rozendaal,Simon, "Warme aarde, koel hoofd; Kanttekeningen bij de energietransitie", uitg. Atlas Contact, 2019 (publieksvriendelijk geschreven behandelt hij ons klimaatbeleid kritisch).

Schätzing, Frank (2004, in het Duits), De Zwerm, Nederlandse uitgave: Bruna, 2005, ruim 900 pagina's. (science fiction roman over enorme methaan deposities op zeebodems)

Shell Venster, 2-maandelijks geillustreerd tijdschrift van Shell Nederland B.V.

Soest, Jan-Paul, De Twijfelbrigade

Tuchman, Barbara (2015), De mars der dwaasheid: bestuurlijk onvermogen van Troje tot Vietnam; 9789051570298

Varenholt, Fritz and Lüning, Sebastian, The Neglected Sun: Why the Sun Precludes Climate Catastrophe, Uitg. The Heartland Institute, Paperback – June 15, 2015 (oorspronkelijk in het Duits in 2012: Die Kalte Sonne.)

Veld, Roy op het (2008), De strijd om energie. Hoe de groeiende honger naar olie en gas de wereld in een crisis stort.
Hij schetst op spannende en zeer informatieve wijze (het boek staat vol met feiten) hoe de olie- en gaswereld tikt, wie wat produceert, distribueert en consumeert en hoe dat de machtsverhoudingen in de wereld mede bepaalt. Warm aanbevolen !
Amsterdam, 2008, uitg. Business Contact, 223 p. met een register, ISBN 978-90-470-0070-9; prijs ca. € 17,50
  De strijd om energie
De strijd om energie
Veld, R. op het
 

Vellinga, P., Anders, R, en Kroon, J., Beknopte gids door de klimaatdoolhof: Hoe wordt het klimaatspel gespeeld ? Hoe zet Nederland zijn duurzame kaarten kansrijk in ?


Waart, Jules de,

Geloof niet alles, klimaatverandering in de spiegels van wetenschap en politiek",
Nederlands Paperback 9789464435245 Druk: 1 juni 2022 224 pagina's.

Zie hier een zeer uitgebreide recentie op Climategate.nl van 17-8-2022

Een kortere reactie vindt u op Climategate.nl, 23-8-2022: Twijfel zaaien met stikstof en CO2.

CLINTEL, dat het boek liet vertalen, schrijft er het volgende over op 13-9-2022:

Kritiek op klimaatwetenschap en klimaatbeleid komt begrijpelijkerwijs vaak van personen die onafhankelijk zijn, bijvoorbeeld omdat ze al gepensioneerd zijn. Dat geldt ook voor Jules de Waart (1942), die onlangs het boek Geloof niet alles…Klimaatverandering in de spiegels van wetenschap en politiek, publiceerde. Maar opmerkelijker is dat deze criticus afkomstig is uit de PvdA (in de jaren tachtig zelfs als Tweede Kamerlid), en dat zijn boek verschijnt in een tijd dat prominente partijgenoten als Frans Timmermans en Diederik Samsom vol op het orgel van de vermeende klimaatcatastrofe gaan terwijl een andere partijgenoot, Ronald Plasterk, met columns in De Telegraaf juist tegengas probeert te geven.

Het boek biedt een goed overzicht van zowel de politieke context als de wetenschap en de verwevenheid daartussen. Het boek is ook geschikt voor degenen die nog niet heel erg bekend zijn met de klimaatdiscussie en die nog open staan voor kritische geluiden. Het vat alle bezwaren die tegen het dominante klimaatverhaal zijn in te brengen, en dat zijn er veel, goed samen zonder daarin door te slaan naar de andere kant.

Geloof niet alles…Klimaatverandering in de spiegels van wetenschap en politiek is onder meer te bestellen via bol.com. De Telegraaf plaatste naar aanleiding van zijn boek een interview met De Waart. Lees onze eigen CLINTEL-recensie: hier

 

Jules de Waart, Geloof niet alles.

SamenvattingWesterman, Frank, De Graanrepubliek, Ansterdam, 1999: Uitgeverij Atlas, ISBN: 90 450 0362 7, 255 blzn. met  recente sociaal-politieke geschiedenis van de Groninger graan-landbouw.   De graanrepubliek
De graanrepubliek
Frank Westerman
 

Wynia, Syp (2020), Tegen de Onzin, uitg. Blauwburgwal, ISBN 9789461852601 , 260 p. / Op Climategate van 6-8-2020 bespreekt Jeroen Hetzler het boek.


U bent hier: inhoudsopgave - bibliografie

gemeentebibliotheek-München-Dtsl.
Gemeentebibliotheek München- Dtsl. (klik op de foto voor een vergroting)


Klementinum-Praag

Het Klementinum in Praag geldt als de mooiste bibliotheek ter wereld

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van dr. Hugo H. van der Molen, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !

en Facebook of Linkedin