Milieuzaken:
feiten, getallen en opinies

Bio-diesel

Hein de Kort - biobrandstof
U bent hier: inhoudsopgave - hernieuwbare energie - biobrandstoffen - biodiesel
Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek ! Of onze alfabetische inhoudsopgave.

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Uitlaatgassen van voertuigen die op biodiesel rijden zijn minder schadelijk voor de menselijke gezondheid dan wanneer op gewone diesel wordt gereden.

Wat is biodiesel precies?
Biodiesel is een brandstof die qua eigenschappen sterke overeenkomsten vertoont met gewone diesel. Biodiesel wordt o.a. vervaardigd uit plantaardige olie, wat helaas concureert met de voedselvoorziening (1e generatie biobrandstoffen) en biologisch afval (2e generatie), die dàt nadeel niet heeft.

Hein de Kort - biobrandstof

 

 

Er is veel kritiek op het bijmengen in benzine van de 1e generatie bio-ethanol, en op het gebruik van 1e-generatie biodiesel, omdat het kan leiden tot hogere prijzen voor voedsel voor mens en dier en ook kan leiden tot extra oerwoudkap of boskap om extra landbouwgrond te creëren, zoals bv. in Borneo voor de palmolieplantages.

Nestlé geeft de teelt van 1e-generatie biobrandstoffen de schuld van hogere voedselprijzen

 

 

<-- bron: FD, 2013 (Hein de Kort)

Protesten tegen 1e generatie biobrandstoffen
In November 2012 voert Oxfam Novib een TV reclamespot tegen het gebruik van 1e generatie biobrandstoffen omdat het landbouwgrond in beslag zou nemen dat ook voor de voedselproductie kan worden gebruikt om de honger in de wereld te stillen. In hoeverre dit allemaal zo werkt, daar wordt menige discussie over gevoerd.
Overiges worden voor de biodieselproduktie ook bossen gekapt om oliehoudende gewassen te gaan kweken. En uiteraard kun je van oliehoudende gewassen ook voedsel produceren i.p.v. biodiesel..

De viscositeit van biodiesel komt goed overeen met die van gewone dieselolie. Dat betekent dat de meeste motoren niet aangepast hoeven te worden voor het gebruik van biodiesel als deze wordt bijgemengd bij gewone diesel. Wordt biodiesel puur gebruikt, dan moet het brandstofsysteem wel worden aangepast. Praktisch alle nieuwe personen- en vrachtauto’s zijn al aangepast voor het gebruik van biodiesel.

Binnenkort verkrijgen we biodiesel ook wel uit algen (zie onder aan deze pagina).

Biodiesel uit koolzaad
In Europa wordt hiervoor momenteel veelal koolzaadolie gebruikt, maar ook andere oliën kunnen als grondstof dienen. Het procédé is als volgt: de oliehoudende zaden, die voor ongeveer 42% uit olie bestaan, worden geperst in een koolzaad-crushfabriek, waarna de olie via ‘omestering’ wordt bewerkt tot biodiesel. Naast koolzaadolie ontstaat bij de persing ook koolzaadmeel, de zogeheten ‘koeken’; deze kunnen worden verkocht als veevoeder. Na de omestering ontstaat er nog een bijproduct: ruwe glycerine. Dit kan na bewerking aan de farmaceutische industrie worden verkocht. De biodiesel/MRE (Rapsölmethylester) heeft de kwaliteit volgens de sinds 2004 in heel Europa geldende norm DIN EN 14214.

Biodiesel uit afgewerkte kook- en bakolie:
Die wordt hergebruikt als biodiesel of voor diervoeder-produkten, zoals mij o.a bleek uit een verzoek tot levering van mijn kookolie van ene Sara van de Chinese Wuhan Wanbangde Industry&Trade Co.,Ltd
Address: No.586 Wuluo Road,Wuchang District,Wuhan City,Hubei province,China
Tel: 86-027-88019591; Mobile: 1800862023


Met ingang van 2007 is bijmenging met 2% biodiesel in Nederland verplicht. Dit zal jaarlijks toenemen met 1,25% tot dat de Europese norm van 5,75% is bereikt in 2010. Oostenrijk kent al een verplichtstelling vanaf 1 oktober 2005. Daarbij heeft de Oostenrijkse regering de minimum referentiewaarde vastgesteld op 2,5%. Deze waarde zal groeien naar 4,3% eind 2007 en 5,75% op 1 oktober 2008. Biodiesel is in Duitsland al bij zo`n 2000 pompstationsbeschikbaar. In Amerika werd in 2000 naar schatting 2 miljoen gallon (1 gallon = 3,785 liter) biodiesel verkocht; in 2005 ging het al om 75 miljoen gallon, dus ca. 300 miljoen liter. Dat is bijna 1 liter per inwoner per jaar. Eigenlijk "nog niets om over naar huis te schrijven".

Op de website van de CI-Group vindt u uitgebreide achtergrondinformatie over biodiesel: zie https://ci-group.nl/biodiesel.htm


Beleggen in bio-diesel

CIG-Biodiesel
De meeste informatie op deze webpagina "Bio-Diesel" is aan de website van CIG-Biodiesel ontleend.

Het beleggingsfonds CIG-Biodiesel biedt beleggers al sinds 2007 obligaties aan om in Oostenrijk voor € 72 miljoen een fabriek te bouwen, die brandstof moet maken van landbouwprodukten. Zie hun internetpagina https://www.bio-obligatie.nu, waarin potentiële beleggers wel 15% rendement werd voorgespiegeld. In 2009 wijdt zakenblad Qoute aandacht aan CIG-Biodiesel met de kop "Groen graaien met biodiesel". Voor de AFM aanleiding om een onderzioek in te stellen Het fonds wordt bestierd door de gefailleerde aannemer Arnold Breur en zoon Pieter.

Begin oktober 2010 heeft de bestuursrechter in Rotterdam toezichthouder AFM gelijk gegeven in haar oordeel dat het bedrijf de Wet handhaving consumentenbescherming overtreedt door niet te voldoen aan "begrijpelijke en ondubbelzinnige" informatieverschaffing en "deugdelijke onderbouwingen" aan de AFM. Daarom komt de AFM 11-10-2010 naar buiten met een last onder dwangsom van € 4000 per dag om CIG-Biodiesel te dwingen beleggersen AFM nader te informeren.

De belangrijkste tekortkoming in de informatievoorziening is dat onduidelijk is hoe het project wordt gefinancieerd en hoe de obligatie-emissieopbrengst (inmiddels € 4,1 miljoen) is besteed. Ook is het bedrijf afhankelijk van een hypotheek € 52 miljoen en subsidies tot € 12,5 miljoen, waarvan onduidelijk is of die binnenkomen. De rechter oordeelde: "reeds een deel van de inleg door de obligatiehouders lijkt verloren te zijn".

CIG-Biodiesel heeft zonder succes bij de rechtbank betoogd dat het project door de publiciteit die de AFM wil zoeken om beleggers te beschermen "onherstelbare schade zal oplopen" en "op losse schroeven komt te staan".

Bronnen:
CIG-Biodiesel website, d.d. 11-10-2010
FD, 11-10-2010, p 18.Biodiesel door algenkweek.
Click hier voor een andere mogelijkheid om te beleggen in een andere bio-diesel onderneming, op basis van algenkweek: Algae BiofuelAruba
Aruba zal in de toekomst 100% groene stroom opwekken.
Het consortium Ecopower (het Utrechtse duurzame energiebedrijf Econcern, de Duitse windturbinefabrikant Enercon en machinebouwer MAN uit Duitsland) gaan er een windpark aanleggen van 11 MW (megawatt) alsmede een biodieselcentrale van 14 MW. De installaties zijn eind 2009 en moeten op den duur (?) het gehele eiland van groene stroom voorzien. De RABO bank steekt $ 50 miljoen in het project (bron: FD, 25-3-2009).Stop een schaap in uw tank ?


Schapen In Wales, schilderij van Ans van der Zweep-Heijmen

29-11-2007 hoorden en zagen we op het nieuws dat er in Wales, wegens een exportverbod, een kwart miljoen schapen te veel is. Ze moeten worden vernietigd ("geruimd" zouden we in Nederland zeggen), o.a. omdat er geen voedsel genoeg voor ze is om de winter door te komen. En ze kunnen er in Wales zelf niet tegen eten. Een deel van die schapen wordt nu verwerkt tot bio-brandstof, zo ging het bericht verder.

Weer eens wat anders dan de "Tijger in de Tank" waar Esso vroeger zo succesvol reclame mee maakte ! Of het hedendaagse Tiger-ethanol.

Want wie wil nou niet in de file staan met een schaap in zijn tank ? Of een geit ? Of een koe ?

  stop een tijger in je tank- Essoreclame


Eind 2009 breekt in Nederland de Q-koorts uit in de geiten-houderij. Ook mensen worden ziek en er sterven ook mensen. Veel geiten worden "geruimd" (lees: gedood en afgevoerd) en verwerkt tot grondstof voor de cementindustrie en bio-brandstof.

biostroom   Deze Nederlandse postzegel uit 2008/2010 komt uit de serie 'Denk groen doe groen".

Voor mij is het een hersenkraker: Een koe in de wei met een elektriciteitsstekker aan haar staart.
Gaat het hier om een "geruimde koe", die is verwerkt tot biodiesel, die middels een dieselgenerator elektriciteit opwekt en bij ons de huiskamer in komt ? Of graast ze 's zomers lekker in de wei en wordt ze 's winters gewoon aan het stopcontact gelegd voor haar benodigde energie, in plaats van dat ze, zo als vroeger gebruikelijk, hooi kreeg en allehande voedzame brokken ?

Wie het weet mag het me mailen....... Het zal toch niet zo zijn dat ze van de (historisch zo pijnlijk bekende) gesubsidieerde, maar overtollige, Europese Melkplas nu ook al biodiesel gaan maken ?

Links:
www.biofuelwatch.org.uk
Kritische site over biodiesel. Groen is een rekbaar begrip, zo betogen de beheerders van deze site. Ze pogen transparantie te brengen in de wereldmarkt voor biobrandstof.
Climategate.nl d.d. 21-7-2012:
Rypke Zijlmaker over biodiesel-bashing: het draagvlak voor 1e generatie biodiesel (uit voedselproducten) neemt af; de tegenstand neemt sterk toe.

Literatuur
Shell Venster, juli-augustus 2011, p. 8-14


U bent hier: inhoudsopgave - hernieuwbare energie - biobrandstoffen - biodiesel
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van Van der Molen Financial Services, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !