Milieuzaken:
feiten, getallen en opinies  

Koolzaad

koolzaadveld
(foto: Susanne Nilsson)

U bent hier: inhoudsopgave - biobrandstoffen - koolzaad
Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Koolzaad voor biodiesel

Koolzaad wordt niet alleen als voedsel voor mens en dier gebruikt, maar ook voor de productie van biodiesel, een zgn. 1e generatie biobrandstof voor bv. auto's .

In Europa wordt voor de produktie van biodiesel meestal koolzaadolie gebruikt, maar ook andere oliën kunnen als grondstof voor biodiesel dienen. Het procédé is als volgt: de oliehoudende zaden, die voor ongeveer 42% uit olie bestaan, worden geperst in een koolzaad-crushfabriek, waarna de olie via ‘omestering’ wordt bewerkt tot biodiesel. Naast koolzaadolie ontstaat bij de persing ook koolzaadmeel, de zogeheten ‘koeken’; deze kunnen worden verkocht als veevoeder. Na de omestering ontstaat er nog een bijproduct: ruwe glycerine. Dit kan na bewerking aan de farmaceutische industrie worden verkocht. De biodiesel/MRE (Rapsölmethylester) heeft de kwaliteit volgens de sinds 2004 in heel Europa geldende norm DIN EN 14214.

Er is veel kritiek op het gebruik van de 1e generatie biodiesel, omdat het kan leiden tot hogere prijzen voor voedsel voor mens en dier en ook kan leiden tot extra oerwoudkap of boskap om extra landbouwgrond te creëren.


Koolzaad en CO2-uitstoot
Volgend het VARA programma "Uitgesproken" van 13-9-2010 geeft het gebruik van biodiesel uit koolzaad nauwelijks een netto gunstig effect op de CO2-uitstoot van auto's in vergelijking met traditionele fossiele dieselolie.

Rypke Zeilmaker schrijft er het volgende over op Climatagate.nl van 9-8-2018:

De overheid kent aan teelt van veevoer en veehouderij een CO2-last toe voor landgebruik, bijvoorbeeld voor het voer dat koeien gebruiken en bemesting. Terwijl de overheid voor de teelt van biobrandstof nul CO2-emissies rekent.

Maar of je nu koolzaad voor veevoer teelt of voor biodiesel, dat maakt voor het landgebruik en (kunst)mestgebruik niet uit. Zo krijgt veehouderij in media en overheidsvoorlichting wel milieulast toebedeeld per kg product (melk en vlees) versmald tot CO2-equivalenten, maar biobrandstof niet. Een liter biodiesel verbranden zou 0 CO2-emissie geven, de emissies uit teelt tellen niet mee.

(redactie, HHvdM: hetzelfde bizarre boekhoud-principe hanteert de overheid voor het stoken van biomassa in kolencentrales, zie hier)

Bij gelijke toerekening van CO2-equivalenten aan de energie-sector en de veehouderij, dus bij gelijke behandeling, zou bijvoorbeeld biodiesel niet meer als 0-emissie-energie per liter mogen gelden. Aan landbouw toegekende emissies, dienen dan op het conto van de energie-sector verrekend.

In dat geval zou het gehele duurzame energie-beleid op de helling kunnen. Omdat de overheid 50 procent van haar ‘groene’ doelen dekt met vele hectares biomassa. Wanneer de overheid die verrekening niet wil maken, dan dient de veehouderij een aanmerkelijke mindering toebedeeld te krijgen voor haar CO2-zonden.

Feedprint en Agrifootprint

Bij het vaststellen van ‘duurzaamheid’-doelen voor de veehouderij in 2017 zien we hoe een CO2-uitstoot per kilo eiwit is berekend. Dat gebeurde op basis van de Feedprint-methode van Wageningen UR en Hans Blonk Consulting en diverse versies van de Agrifootprintvan Blonk. Een milieudoel in de ‘Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij 1.0’ van overheid en veehouderij zou dan zijn om die waarde van CO2/kg product verder omlaag te krijgen.

Die Feedprint-methode, kent een CO2-waarde van 1080 kg per hectare toe aan de teelt van veevoer-gewassen, vanwege Land Use Change (LUC). Dat is een eigen gekozen gemiddelde van emissie-waarden in de literatuur. Wanneer je natuur in landbouwgrond omzet, zou je op landbouwgrond meer CO2-emissies veroorzaken dan in een ‘natuurlijke’ situatie. Dat is LUC.

Via complex verpakte berekeningen, vertalen ze CO2-strafpunten uit LUC dan naar CO2/kg melk of vlees. Zo zien we dat ze voor de teelt van koolzaad voor veevoer op 1 kg CO2 per kilo (Duits) koolzaad komen.

Echter, als de emissie-waarden van Blonk, Wageningen UR en RIVM kloppen, dan moet je die LUC- ‘klimaatstrafpunten’ ook toekennen aan koolzaad dat je als biobrandstof teelt. Die hectares zijn evengoed aan de natuur onttrokken, volgens die zelfde redenering. En dus moet je die CO2-emissie ook toerekenen aan biodiesel. In dat geval kom je niet op 0 CO2-emissie per liter biodiesel, maar al ongeveer 1 kg CO2 per liter.

En daar blijft het niet bij, zoals we zo dadelijk zien. Er zijn nog meer emissie-equivalenten die men de veehouderij toekent, die ook even goed aan biobrandstof zijn toe te schrijven. Lees hier verder.


Gerelateerde literatuur op Climategate.nl:

- Zeilmaker, Rypke, 9-8-2018: Waarom zijn koeien "milieuramp", maar biobrandstoffen niet ?

Overige literatuur:


U bent hier: inhoudsopgave - biobrandstoffen - koolzaad
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van Van der Molen Financial Services, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !