Milieuzaken:
feiten, getallen en opinies

Biodiversiteit

U bent hier: inhoudsopgave - onze aarde - biodiversiteit

Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !
en Facebook of Linkedin

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

biodiversiteit

Het woord "biodivesiteit" is in 1986 "gemunt" door de staf van de Amerikaanse National Academy of Sciences (bron, Rozendaal, 2020).


Wat is biodiversiteit?

Biodiversiteit is een samentrekking van biologische diversiteit. Volgens de dikke Van Dale is biodiversiteit "de verscheidenheid aan dier- en plantensoorten". Deze verscheidenheid heeft zowel betrekking op het aantal verschillende soorten, als op de genetische variatie binnen een bepaalde soort. Biodiversiteit is o.a. het gevolg van de grote verscheidenheid aan milieu- en klimaatsomstandigheden en het vermogen van organismen om zich daaraan aan te passen.

Het tropisch regenwoud is een van de meest diverse ecosystemen ter wereld

Waarom is biodiversiteit belangrijk?

Ook de mens en zijn leefmilieu zijn voor talloze zaken afhankelijk van de natuur. Denk bijvoorbeeld aan voedsel, water, medicijnen, materialen die we nodig hebben voor ons dagelijks leven, et cetera. Met name voor onze voedselproductie moet vaak worden teruggegrepen op in de natuur voorkomende soorten.

Waardoor wordt de biodiversiteit bedreigd?
In vroeger tijden waren met name ongebreidelde jacht, stropen, verzamelen en vervolging belangrijke oorzaken van het achteruitgaan van dier- en plantensoorten. Vandaag de dag is één van de grotebedreigingen van de biodiversiteit de versnippering van natuurgebieden. Grootschalige oerwoudkap en uitbreiding van het areaal landbouwgrond zijn hier veelal de oorzaak van. Het negatieve effect van versnippering wordt nog eens versterkt door verzuring, vermesting en verdroging omdat daardoor de kwaliteit van het resterend leefgebied verder afneemt.

Hoe kunnen de negatieve effecten van versnippering worden tegengegaan?
Een belangrijk middel om versnippering tegen te gaan is de aanleg van ecologische corridors. Al in de 70er jaren van de 20e eeuw begon men te denken over toepassing van corridors met dit doel. Nu wordt er wereldwijd veel onderzoek verricht naar hoe ecologische corridors op regionaal, nationaal en internationaal niveau kunnen worden ingepast in de landinrichting ter versterking van de ruimtelijke samenhang van leefgebieden. Door naburige natuurgebieden (kerngebieden) middels corridors met elkaar te verbinden, onstaat een netwerk van natuur, oftewel een ecologisch netwerk.

Lees hier meer over het belang van ecologische corridors en hoe die te verwezenlijken.

(Bron: Edwin H. Kielman Directeur Sicirec Group edwin.kielman@sicirec.org , maart 2008)


Landbouw als monocultuur is zeer nadelig voor de biodiversiteit
De landbouw verwordt steeds meer tot een systeem van monoculturen, wat - naast efficiëntere en grotere grotere productie-omvang - vele nadelen heeft, zoals o.a. een enorm verlies aan biodiversiteit. Dat wordt schetsmatig weergegeven in onderstaande afbeelding.

Landbouw en biodiversiteit


Biologische Landbouw

Als reactie op grootschalige landbouwmethoden ontstaat weer belangstelling voor wat men wel noemt "Bilologische Landbouw".

Wellicht een verwarrende term, want men kweekt in de grootschalige landbouw echt geen plastic aardappelen, maar in de biologische landbouw streeft men naar kleinschaligheid (waardoor meer biodiversiteit en minder kans op plagen) en minder gebruik van chemicaliën voor bemesting en bestrijding van plagen.

 

De zgn. Biologische Landbouw heeft zijn voor- en tegenstanders.

Tegenstander Rypke Zeilmaker publiceerde op 3-8-2011 op climategate.nl het volgende geïllustreerde sarcastische commentaar:

"Met biologische landbouw halveert de opbrengst per hectare: ons kabinet wil die halvering met subsidie stimuleren. Ik had het verslag nog niet gelezen, maar op 16 juni besprak de Kamer de door de Algemene Rekenkamer gecontroleerde Groenbegroting. Wat blijkt: men geeft aan de stimulering van Middeleeuwse Landbouwmethoden, ook wel Biologische Landbouw genoemd 266 procent van de begrote subsidie uit, oftewel bijna 36 miljoen euro in plaats van de begrote 13 miljoen. Staatssecretaris Bleker bezweert dat dit eenmalig zal zijn".

In HP/De Tijd legt Jeanette Kras op 5-9-2017 uit dat zgn. "biologisch voedsel" niet gezonder, niet duurzamer en niet lekkerder is.
Maar wat kunnen we dan wel doen om het milieu te verbeteren? Het antwoord is simpel en vast bekend: “Minder vlees. Als je echt iets wilt doen voor een beter milieu, eet dan minder vlees. Want zeventig procent van alle landbouwgrond wordt gebruikt om vee te houden of om voedsel te verbouwen voor het vee. Er is zo verschrikkelijk veel land nodig om een stukje vlees te maken”, aldus Hidde Boersma, mede-auteur van het onlangs verschenen boek Ecomodernisme: het nieuwe denken over groen en groei.

Zie hier voor de principes van het ecomodernisme.

 
medeval farming tech

Beleid m.b.t. biodiversiteit
Het Klimaatverdrag (of UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change) stamt uit 1992 te Rio de Janeiro.
(zie Wikipedia)

Dit is een zogenaamd raamverdrag dat in 1992 onder verantwoordelijkheid van de Verenigde Naties werd afgesloten en ondertekend tijdens de "Earth Summit" in Rio de Janeiro. Doel van het verdrag (ook: de "conventie") is om de emissies van broeikasgassen te reduceren en daarmee ongewenste gevolgen van klimaatverandering te voorkomen.

Ook werd op de top het Biodiversiteitsverdrag ondertekend, die landen ertoe aanzette om de biodiversiteit in eigen land, maar ook in ontwikkelingslanden te beschermen.

 

Van 18 tot 29 okotber 2010 wordt in het Japanse Nagoya weer een VN Biodiversiteitsconferentie gehouden.

De verwachtingen zijn niet erg hoog gespannen, maar dat zou wel moeten, zegt D66 Europarlementarier Gerben Jan Gerbrandy. Er staat namelijk veel op het spel! Daarom is Gerbrandy een facebookcampagne begonnen, om publiek en regeringsleiders op te porren: neem de biodiversiteit serieus!

  Gerben Jan Gerbrandy, Europarlementarier
Gerben Jan Gerbrandy, Europarlementarier

Zijn doel is om in de aanloop naar de top zo veel mogelijk handtekeningen te verzamelen, die hij zal overhandigen aan de belangrijkste onderhandelaars in Nagoya. “Als ik met duizenden steunbetuigingen naar Japan kan afreizen dan kunnen we de druk vergroten op de ministers van Milieu die daar bij elkaar komen. Dan voelen ze de hete adem van burgers in hun nek. De tijd van praten is namelijk voorbij wat mij betreft. Er moet echt iets gebeuren.”

De Nederlandse Europarlementariër maakt zich zorgen over de uitkomst van de conferentie. “In 2002 spraken de wereldleiders af dat het verlies aan biodiversiteit moest worden gestopt in 2010. In dit Internationale Jaar van de biodiversiteit blijkt het tegenovergestelde het geval. Het tempo waarmee de biodiversiteit afneemt, gaat alleen maar sneller. Het is essentieel dat er eind oktober in Nagoya concrete afspraken worden gemaakt en druk vanuit de samenleving kan daar een positieve bijdrage aan leveren. Ik kan als politicus de mensen een stem geven."

De petitie, een persoonlijk initiatief van Gerbrandy, is te vinden op Facebook: www.facebook.com/stopbiodiversityloss en op: www.ipetitions.com/petition/stopbiodiversityloss

Bron: D66 en Hans van der Lans (www.ecoplan.nl): "Gerben Jan Gerbrandy, is een van de weinigen die zich durven in te zetten. Het blijft heel erg stil bij onze natuurbeschermingsorganisaties.", Groet, Hans van der Lans.


Literatuur:
- Ridley, Matt, Biodiversity threat won’t be tackled by alarmist biologist hype and dismantling capitalism, Reaction, May 7th 2019.
Ook verschenen op Ridley's blog "rationaloptimist.com", 8 mei 2019: A COUNSEL OF DESPAIR ABOUT THE LOSS OF BIODIVERSITY IS THE WRONG APPROACH

- Rozendaal, Simon, Hij was heerlijk. die allerlaatste keizerspecht, EW - Elsevier Weekblad, 31-10-2020, p. 145.

- Young, Toby, UN's Extinction warning doesn't add up, The Spectator, May 11th 2019. (kijk hier indien de link verbroken blijkt)


Zie ook onze webpagina over het uisterven van soorten


U bent hier: inhoudsopgave - onze aarde - biodiversiteit

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van dr. Hugo H. van der Molen, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !

Follow@plattezaken
en Facebook of Linkedin