Milieuzaken.org
feiten, getallen en opinies.
struisvogelpolitiek klimaatverandering

Klimaatverandering

U bent hier: inhoudsopgave - DE AARDE -klimaatverandering

Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

en Facebook of Linkedin

Deze website geeft naast vele feiten, getallen en opinies ook veel illustraties en cartoons. Dit indachtig de waarschuwing van de schrijver Oscar Wilde:
"If you want to tell people the truth you have to make them laugh or they will kill you"

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

gezond verstand mbt klimaatverandering

Klimaat verandert altijd.
Klimaatverandering is de norm.

Zelfs de meest fervente sceptici ontkennen dit niet.
(Finnerty, Tom, Climate changes. It always has, It always will, Climatechangedispatch.com, 23-3-2021)

Klimaatveranderingen zijn altijd cyclisch, nooit lineair.

Geologen kennen de ontwikkelingen die de aarde en het aardse klimaat de 4,5 miljard (4,5 duizend miljoen) jaren van haar bestaan heeft doorgemaakt, zonder dat er een mens aan te pas kwam. Als je de geschiedenis van de aarde projecteert op een 24-uurs klok dan begon de mens te bestaan om 20 seconden voor middernacht 24 uur.

De mens (Homo Sapiens) bestaat ca. 200.00 jaar, wellicht 300.000 jaar en de verspreiding van onze soort vanuit Afrika naar de rest van de wereld begon waarschijnlijk pas ca. 70.000 jaar geleden. Zie Wikipedia.

Daarom staat op het (zeer leesbare, onderhoudende, geologie-college-achtige) boek "De menselijke maat", van emeritus hoogleraar geologie, Salomon Kroonenberg, het volgende op de achterflap:

"Hoe lang duurt duurzaamheid? Hoe eeuwig zingen de bossen? Wanneer begint de volgende ijstijd? Komen er nog grotere vloedgolven dan die van Fukushima? Het zijn allemaal vragen die ons dwingen ver vooruit te blikken. Wij mensen kijken door een zo nauw sleutelgat dat we denken dat het klimaat nu voor het eerst verandert en dat het niet meer zal gebeuren als we maar braaf zijn. Het heeft meer zin minstens tot het jaar 10.000 te kijken, omdat natuurlijke processen als klimaatverandering, zeespiegelstijging, aardbevingen en vulkanische erupties in veel grotere tijdschalen fluctueren. Wie zegt dat de aarde er aan gaat, bedoelt niet de aarde maar de mensheid. Een kleinzielig antropocentrisch wereldbeeld dat geen recht doet aan het feit dat de mens voor de aarde, zoals Mark Twain zegt, niets meer is dan het likje verf op het topje van de Eiffeltoren".

   

Marcel Crok neemt ons in een lezing (van 1 uur en 21 min.) mee naar dat verleden en plaatst daarmee het huidige klimaat en de huidige klimaatverandering in perspectief, een perspectief dat het IPCC in haar laatste (6e) rapport uit 2021 en eerdere rapporten tracht te verdoezelen.


Reeds vanaf het verdrag van Tokyo zijn er gerenommeerde wetenschappers, die zich verenigden in kritiek op de zgn. CAGW-hypothese, zoals boven genoemde de toenmalige stand van wetenschap de NIPCC - Nongovernmental International Panel on Climate Change, die in maart 2008 hun 1e rapport hebben uitgebracht: "Nature, not Human Activity, Rules the Climate"

Het Heartland Institute houdt in 2023 al zijn 15e International Conference on Climate Change, waar gerennommeerde wetenschappers uit de hele wereld lezingen houden.

Heartland 15th international conference on climate change-video

Vanaf 16:25 een lezing van ecoloog Patrick Moore, mede-oprichter van Greenpeace, over het klimaatnarratief versus feiten.
Video-toespraak (26 -7-2015) van Patrick Moore co-founder of Greenpeace: "What They Haven't Told You about Climate Change"


Inleiding
(gebaseerd op Thoenes, 2017; zijn teksten zijn cursief weergegeven):

Er zijn vier soorten klimaatverandering te herkennen

  1. Locale klimaten variëren van plaats tot plaats.
  2. Locale klimaten veranderen voortdurend in de tijd. 
  3. Er kan ook sprake zijn van een gemiddeld wereldklimaat dat verandert, dat op- en neer gaat met een periode van jaren of eeuwen (zoals het altijd al heeft gedaan).
  4. Er kan ook een systematische verandering van het gemiddelde wereldklimaat optreden, leidende tot een meer langdurige opwarming of tot afkoeling. Die blijkt pas na langere tijd.

Opvallend is dat de grootte van de veranderingen in deze volgorde afneemt, ze bedragen respectievelijk: (1) enkele tientallen graden, (2) enkele graden, (3) ongeveer een graad en (4) enkele tienden van een graad.

In de politiek wordt “klimaatverandering” gebruikt in de laatste betekenis en dat slaat dan met name op opwarming die veroorzaakt zou zijn door de mens, of die in de toekomst door de mens veroorzaakt zou kunnen worden. We weten niet zeker of zo’n klimaatverandering ooit heeft plaatsgevonden, of plaats vindt, of kan plaatsvinden. In het algemeen sluit men de ogen voor een mogelijke afkoeling, die overigens volgens astronomen voor de nabije toekomst waarschijnlijker is dan opwarming en die veel ernstiger gevolgen kan hebben.

Oorspronkelijk werd het woord “klimaat” alleen gebruikt voor locale klimaten (zie Van Dale). We zeggen dat het klimaat van Noorwegen anders is dan dat van Nederland en dat dat van Italië weer anders is. Over de gehele wereld zijn die verschillen enorm. Er zijn honderden klimaatzones te herkennen en de onderlinge verschillen kunnen, uitgedrukt in temperaturen, vele tientallen graden bedragen.

Redactie, HHvdM: Zo is de gemiddelde zomertemperatuur op de Zuidpool maanden lang ca. - 63 graden Celsius !
De omvang van het landoppervlak van Antarctica is 13.209.000 km² van het totale landoppervlak van 148.647.000 km2 op aarde, dus bijna 9% van het totale landoppervlak op aarde. Een heel koud werelddeel, dus, groter dan Europa. Het zee-ijs er omheen heeft ook nog een behoorlijke oppervlake, wel even groot of groter. Ook al zo'n enorm koud gebied, net als het Arctisch ijs met daarop de Noorpool: Het Noordpool-ijs heeft, gemiddeld over het jaar, een iets kleiner oppervlakte: ca. 10 miljoen km2 (even groot als Europa), maar dat varieert van ca. 15 miljoen km2 in maart tot ca. 5 miljoen km2 in september. Het is er ook minder koud dan op Antarctica.
In de Arabische landen, daarentegen, kan het extreem warm zijn. De gemiddelde zomertemperatuur in de Saoedische hoofdstad Riad is ruim 40 graden Celsius. Een verschil van wel 100 graden Celcius met de zomertemperatuur op de Zuidpool ! Er zijn grote gebieden op aarde waar het 's zomers ook zo warm is.

Maar ook binnen een land kunnen er vele klimaat-types bestaan, zelfs in een relatief klein land als Costa Rica, dat, door zijn ligging tussen de Grote Oceaan en de Atlantische Oceaan en enkele bergtoppen van ruim 3.000 meter, wel 20 verschillende microklimaten kent.

Alle locale klimaten kunnen in de tijd variëren. In Nederland hadden wij bijvoorbeeld veel koude winters in de jaren ’40, ’60 en ’80. Maar er kunnen zich ook lange-termijn-veranderingen voordoen. De veranderingen in locale temperaturen zijn vaak veel groter dan de veranderingen van de gemiddelde wereldtemperatuur in diezelfde tijd. In West Europa is de gemiddelde temperatuur de laatste halve eeuw ongeveer 1 à 2 graden gestegen en de gemiddelde wereldtemperatuur maar 0,4 graad. Op het vaste land van Antarctica (behalve het schiereiland) is de temperatuur al vele jaren dalende. In de noordelijke ijszee treden periodieke veranderingen op, waardoor men bijvoorbeeld eens in de ongeveer 30 jaar via de noordwest-passage kan varen (benoorden Canada). Door periodieke veranderingen in de oceaanstromingen (ook met tijdconstanten van enkele tientallen jaren) treden er perioden op van minder drijfijs aan de noordpool en gelijktijdig meer aan de zuidpool, en omgekeerd

Tegenwoordig bedoelt men met “het klimaat” meestal een gemiddeld wereldklimaat. Dat is echter bijzonder moeilijk te bepalen vanwege de enorme locale verschillen. Gewoonlijk gebruikt men de gemiddelde waarden van de metingen van alle bekende weerstations. Hierin zit een aanzienlijke onnauwkeurigheid, omdat deze stations erg ongelijk over het aardoppervlak zijn verdeeld. Er bestaan grote gebieden zonder enig weerstation en hiervoor worden temperaturen geschat door interpolatie van metingen in omliggende gebieden. Verder bestaat 70% van het aardoppervlak uit water, waar meten veel moeilijker is. Juist omdat plaatselijke verschillen zo groot zijn en bovendien variëren, is het mogelijk dat door deze wijze van middelen belangrijke locale temperatuur-veranderingen onopgemerkt blijven, waardoor het bepaalde gemiddelde onnauwkeuriger wordt. Ik denk dat het daardoor niet mogelijk is een gemiddelde wereldtemperatuur te meten op minder dan 0,5 graad nauwkeurig. Dit betekent dat variaties in de gemiddelde temperatuur van enkele tienden van een graad wellicht niet significant zijn. Overigens doen zulke variaties zich steeds voor van jaar tot jaar. Deze variaties kunnen het gevolg zijn van een kleine inherente instabiliteit, zie hierna.

(redactie, HHvdM: in zijn lezing in Lindau in 2013, stelt Dr. Ivar Giaever (Nobelprijswinnaar natuurkunde 1973) eveneens de prangende vraag: " how can you measure the average temperature of the whole earth for a whole year?" Volgens hem kan dat helemaal niet en zijn alle gebruikte grafieken derhalve volstrekt zinloos. Hij stelde dat zelfs als hij in zijn grote collegezaal 10 toehoorders zou vragen de gemiddelde temperatuur in die zaal te meten, hij beslist 10 verschillende antwoorden zou krijgen.

In zijn lezing wijst Giaever er op dat op de Zuidpool (een gebied groter dan Europa) slechts 8 meetstations over zijn gebleven, terwijl de USA er "zwart' van ziet (zie afbeelding hier onder). Het hele begrip "gemiddelde temperatuur op aarde" wordt hiermee een nog grotere farce. En als je dan ook nog eens bedenkt dat de temperaturen op de Zuidpool momenteel lager zijn dan daarvoor.......

Zoals Albert Einstein al opmerkte: "Not everything that can be counted counts, and not everything that counts can be counted".bron: Elsevier, 13-2-2010, p. 70
klik op de foto voor vergroting

 

Weerstations wereldwijd: steeds minder in landelijke gebieden (Bron: Elsevier, 13-2-2010)

Als je in Europa opeens de weerstationmetingen uit Scandinavië weg zou laten uit de berekeningen, dan zou je zien dat de gemiddelde temperatuur in Europa stijgt. Maar dat alleen in het rapport van de "klimaatwetenschapper", natuurlijk. De aarde draait gewoon door met zijn actuele temperatuur.

Zoals de figuur links laat zien waren er in 1976 nog 6.000 weerstations waarvan klimaatwetenschappers gebruik kunnen maken. 21 jaar later waren daar nog maar 1.500 van over. In januari 2010 meldden twee Amerikaanse onderzoekers Joe D'Aleo en E. Michael Smith dat er iets grondig mis is met de gehanteerde meetreeksen van het National Climatic Data Center (NOAA-NCDC) en de NASA (NASA GISS). Dit zijn 2 grondmeetreeksen naast die van de Britse universiteit van East Anglia (HadCRUT) waarop het IPCC zich baseert. De meetreeksen hebben stations in koudere en niet-stedelijke gebieden laten vallen waardoor een virtuele opwarming van onbekende grootte ontstaat.

Ter verdere illustratie:
In december 2009 waarschuwde het Russische Instituut voor Economische Analyse dat slechts een kwart van alle Russische data door de Engelse HadCRUT-meetreeks wordt meegenomen. Het instituut meende dat aldus een virtuele opwarming van 0,64 graden in Rusland ontstond.


Verwarring treedt op wanneer men locale variaties interpreteert als gevolgen van wereldwijde variaties. Dit is vrijwel altijd onjuist, maar toch gebeurt dit overal. Opmerkelijk is dat deze fouten altijd in één richting gaan, ze worden gebruikt om opwarming aan te tonen. De vermindering van het drijfijs bij de noordpool of het afbreken van een ijsschots bij het Zuidpool-schiereiland, wordt toegeschreven aan “klimaatverandering”, waarmee globale opwarming wordt bedoeld. Volkomen onjuist! Zij zijn in principe het gevolg van locale klimaatveranderingen. Deze worden vaak veroorzaakt door periodieke wisselingen in de grote oceaanstromingen, die geen verband houden met het gemiddelde wereldklimaat.

Als het weer eens een erg warme zomer of winter is geweest, hier of in den vreemde, als het weer eens flink geregend of gestormd heeft, er bosbranden zijn en droogte-periodes, dan suggereren de media al gauw dat het hier bewijzen betreft van "klimaatverandering".

Bij ongebruikelijke sneeuwval en extreem koude winters (er bestaan uitgebreide lijsten van !) haalt men er in de media nog maar zelden een veronderstelde klimaatverandering bij. Het alarmisme gaat momenteel richting opwarming van het klimaat. In de 70er jaren was dat nog net andersom.

 

  wheel of climate change


Dat locale weers-situaties en weers-schommelingen op jaarbasis niets hoeven zeggen over het wereld-klimaat wordt fraai geïllustreerd door een artikel d.d. 2-9-2018 van prof. Nils-Axel Mörner: "Weather always changes but memory is short". Op 2 wereld-temperatuurkaarten (juli 2017 en juli 2018) laat hij zien dat het in 2017 relatief koud was in Scandinavië en noord-Europa, terwijl het relatief warm was in Argentinië en in Mongolië. In 2018 was het juist relatief warm in Skandinavië en noord-west Europa, maar relatief koud in Argentinië en Mongolië

wereld-temperatuurkaarten 2017-2018klik op de kaart voor een vergroting

 

for July 2018 (Fig. 1a). In Europe and West Asia, it was 1.5-2.0 °C warmer than normal (the average of the last 10 years). On a global scale, however, temperature was quite normal. All talk about “extreme heat” does not apply on a global scale, only on a regional sector of Europe and West Asia. Hence, the map shows regional variations in weather over the globe.

Now, let us compare the global temperature patterns for July 2018 and 2017 (Fig. 1b). What we see is similar map of regional variations in weather over the globe. But there are two remarkable facts:

  • Skandinavia and Balticum were exceptionally cold in 2017 (but warm in 2018)
  • Argentine was extremely warm in 2017 (but extremely cold 2018)

Consequently, the fact is that July 2018 and 2017 rather are each others’ opposite in regional weather. Obviously, one cannot talk about “trends” in one or the other direction. The truth is quite different from the scenario of a general warming, which the climate lobbyists claim.

During the summer, this misuse of facts has been astonishing in Sweden. It is simple to understand why this has been the case: there it is the approaching general election, which make activists take on spreading of “fake news”.

The maps (Fig. 1) documents reality – it is the maps that apply: not the claims by climate lobbyists.


Global warming causes strong winters  

Soms wordt zelfs een ongebruikelijk koude periode toegeschreven aan Global Warming.

"As the Arctic gets warmer, our winters (in de USA) get colder" (indien link gebroken, zie hier).

Een interessant voorbeeld dat de aard-amosfeer temperatuur zich niet overal gelijkmatig in dezelfde richting hoeft te bewegen.

 

Lange-termijn temperatuurveranderingen worden als regel veroorzaakt door kosmische effecten. Een belangrijke bron van klimaatwisselingen is de variërende zonne-activiteit (zoals die blijkt uit de aanwezigheid van zonnevlekken). Daarin zijn verschillende periodiciteiten te herkennen. Een hogere zonne-activiteit leidt via een ingewikkeld mechanisme (interactie met kosmische straling die van invloed is op wolkenvorming) tot hogere temperaturen van de atmosfeer. In het algemeen worden de belangrijke invloeden van variërende wolkendekken nog niet goed begrepen. Ook variaties in de hellingshoek van de aardas en in de ellipticiteit van de aardbaan zijn van invloed.

Er is echter een nog fundamenteler probleem: uit theoretische overwegingen volgt dat een gemiddelde temperatuur eigenlijk geen betekenis heeft. Men kan wel hoeveelheden energie optellen en dus ook middelen, maar hoeveelheden temperatuur bestaan niet. Je kunt ze dus ook (ik denk dat hier "niet" moet staan, redactie: HHvdM) optellen of middelen (temperatuur is geen “extensieve” grootheid). De gemiddelde temperaturen die wij bepalen kunnen op- en neergaan door veranderingen van lucht- en zeestromingen. Ook kunnen temperatuurveranderingen het gevolg zijn van faseovergangen. Als er ergens veel ijs smelt (door veranderende zeestromingen), of veel water verdampt, zal daardoor de gemiddelde temperatuur van de aarde dalen. Temperatuurveranderingen kunnen derhalve spontaan optreden. Dit duidt op een inherente (kleine) instabiliteit. Uit een gemeten temperatuurstijging volgt dus niet dat er warmte moet zijn toegevoerd of ontwikkeld. 

Zeer tendentieus is de stelling dat de atmosfeer “sinds de industriële revolutie” 0,9 graad is opgewarmd. Er is opwarming gemeten tussen 1900 en 1940 en tussen 1979 en 1998, beide keren ongeveer 0,4 graad. Die hebben zeker een verschillende oorzaak. De opmerking “industriële revolutie” is tendentieus, omdat er geen reden is om te veronderstellen dat die er iets mee te maken heeft.

De belangrijke toename van het CO2-gehalte van de atmosfeer, die een oorzaak van opwarming zou kunnen zijn, trad pas op na 1945. Die stijging was zeer sterk tussen 1945 en 1979, maar in die periode is de gemiddelde wereldtemperatuur juist gedaald (ongeveer 0,2 graad).
Dit is op zichzelf een belangrijk argument tegen de AGW-hypothese.

En na 1998 is de gemiddelde wereldtemperatuur niet significant gestegen, ondanks de sterke stijging in het CO2-gahalte (HHvdM red.: (tot over 400 ppm in 2015). Hij varieert wel merkbaar van jaar tot jaar !

wereld-temperatuur sinds 1979

grafiek: UAH graphs of Spencer and Christy show a pause during last 20 years. Klik voor vergroting.

  co2-concentraties sinds 1900

Een deel van de op het aardoppervlak gemeten "opwarming" is te verklaren met het stadswarmte -effect (Engl: urban heat island effect).

Onderstaande grafiek op basis van 114 meetstations in de USA, die ver verwijderd zijn van stedelijke bebouwing, laten van januari 2005 tot mei 2022 geen opwaartde stijging zien.

NOAA-data: 17 jaar geen opwarming in de USA
Bron: NOAA data op basis van het U.S. Climate Reference Network (USCRN): 114 meetstations die ver verwijderd zijn van stedelijk gebied, ontleend aan Chris Morrison (2022).

Dat de temperatuur op aarde vele jaren vlak bleek te verlopen was niet in overeenstemming met en ook niet voorspeld door de AGW-theorie en door daarop gebaseerde modelberekeningen.


Thoenes' argumentatie tegen de AGW-hypothese werd om dezelfde reden ook krachtig naar voren gebracht door Nobelprijs-winnar fysica Ivar Giaever.

Beluister en bekijk de toespraak van Ivar Giaever (Nobelprijswinnaar natuurkunde 1973) op de 62e bijeenkomst van Nobel Laureaten in Lindau, 2013, waarin zijn slotconclusie luidt: klimaatwetenschap is een pseudowetenschap.

klimaatwetenschap is pseudowetenschap


Van "Global Warming" naar "Climate Change"....................

The activists now prefer to call it “climate change”. This gives them two advantages:

- It allows them to seize as “evidence” the inevitable occurrences of unusually cold weather as well as warm ones.
- The climate is always changing, so they must be right.

(bron: Global Warming as Religion and not Science, by John Brignell, June 2007)

Overigens was Giaever in bovengenoemde lezing ook al van mening dat klimaatwetenschap meer een religie dan natuurwetenschap is geworden.

klimaat-barometer


“If it gets warmer, climate change.
If it gets colder, climate change.
If it stays the same, climate change is coming.
Drought – climate change.
Flood – climate change.”

If ALL observations are “proof” of a theory, that is proof that the theory is complete pseudoscience.

climate change psychology

Caroline van der Plas van de partij BBB snapt het wel: het weer is veranderlijk

weer en klimaat.

Steven E. Koonin (2021, p. 178):
I get the distinct sense that the science is unsettled enough that any unusual weather can be "attributed" to human influences.

voor Greenpeace zijn strenge winters nu ook Climat Change !

Greenpeace ziet in elk enigszins extreem weer een duidelijk signaal van klimaatverandering................

Wat dat aan gaat is er niets nieuws onder de zon.

Maar sinds jaar en dag zien velen in een paar jaren extreem weer, of zelfs bij heel wat kortere periodes extreem weer, al gauw, maar ten onrechte, een klimaatverandering optreden, even vergetend dat klimaat meestal wordt gedefinieerd als het gemiddelde weer over een periode van minstens 30 jaren.

In 1871 wordt daar al over geklaagd door een lezer van de krant The Brisbane Courier !

 

 

Klik op de tekst voor een vergroting ------------------------>

 

 

denkbeeldige klimaatverandering


Junc Science on climate change  

Giaever heeft het in zijn lezingen ook over "Junk Science"

De website "realclimatescience.com" geeft hier een fraai voorbeeld van:

Bekijk de video en verbaas U over hoe manipulatief de beroemde amerikaanse klimaat-instituten omgaan met temperatuurgrafieken !


Zowel Giaever als Thoenes benadrukken de opmerkelijke stabiliteit van het aardse klimaat.

Ook stelt Giaever in die lezing dat de aarde-temperatuur opmerkelijk stabielis gebleven in de laatste ca. 170 jaar na het begin van de "industriële revolutie".

Giaever: stabiliteit van de aarde-temperatuur

En Thoenes vevolgt zijn essay met: Een belangrijk aspect van het wereldklimaat, dat vaak niet wordt herkend, is zijn natuurlijke lange-termijn-stabiliteit. De processen die in de atmosfeer en in de oceanen plaatsvinden zijn van een enorme omvang. Ze worden aangedreven door de zonne-energie die met een vermogen van 1,74. 108 Gigawatt op het aardoppervlak neerkomt (ik denk dat er moet staan: 1,74. 10^8, redactie: HHvdM) . Deze energie is in principe de bron van alle lucht- en waterstromingen, verdamping, neerslag, ijsvorming, afsmelting van ijs, enz. In het reusachtige chaotische systeem atmosfeer/oceanen treden allerlei terugkoppelingen op, waardoor het geheel een opmerkelijke stabiliteit vertoont. Ondanks beperkte variaties heerst er op de aarde al miljarden jaren een betrekkelijk stabiel klimaat. De mogelijke menselijke invloed op het klimaat is gelijk aan de warmte die vrij komt bij de verbranding van fossiele brandstoffenDeze is van de orde van 1,2. 10^4 Gigawatt, dat is ongeveer gelijk aan< 0,01% van de instraling van de zon. Uit het verleden is wel gebleken dat het aardse systeem aanmerkelijk grotere verstoringen aankan en deze effectief kan dempen.

Tot zover deze inleiding van Thoenes (2017), schuin gedrukt, met redactioneel commentaar van de redactie HHvdM (gewoon gedrukt).


Het debat gaat over het algemeen over temperatuur-veranderingen van de atmosfeer, niet zo zeer om die van de aarde of de oceanen, alhoewel de aardkorst natuurlijk ook wel afkoelt als er een laag ijs over komt te liggen. Bij permafrost bv. gaat de vorst voor langere tijd "de grond in". En een berghelling met gletcher is kouder dan een helling zonder. Toch wordt er ook zeewatertemperatuur gemeten.

Ook lees ik wel artikelen die gaan over het absorberen van warmte door de oceanen (wordt vervolgd)

 

600 miljoen jaren temperatuur op aarde
De blauwe lijn in bovenstaande grafiek van www.geocraft.com laat zien dat de gemiddelde temperatuur van de atmosfeer bij het aardoppervlak al 600 miljoen jaren schommelt tussen de 12 en 22 graden Celcius.

De tijdschaal (in miljoenen jaren) op de grafiek suggereert dat het nu gemiddeld 12 graden Celcius is (helemaal rechts in de grafiek), maar in feite is de atmosfeer vlak bij de aarde momenteel gemiddeld 15 graden Celcius. Uit de grafiek verder op in dit verhaal (ijstijdencyclus) kun je opmaken dat de temperatuur in de recente ijstijden ca.6 graden Celcius moet zijn geweest (ca. 9 graden lager dan het huidige gemiddelde van ca. 15 graden).

Zie hier en vooral ook hier voor bespreking van deze grafiek en vele andere gerelateerde grafieken en onderzoeksgegevens.

  600 miljoen jaren klimaatverandering

Hoe het broeikaseffect 251 miljoen jaar geleden de oceanen verstikte
Een hoog gehalte aan het broeikasgas CO2 (veroorzaakt door 700.000 jaar vulcaanuitbarstingen) leidde 251 miljoen jaar geleden tot het grootste uitsterven uit de geschiedenis van de aarde. Dat is althans de onderzoeksconclusie in 2005 van wetenschappers van het NCAR (Centrum voor Atmosferisch Onderzoek) in Boulder, Colorado (USA). Lees meer over deze superclimaatverandering, waar wij wellicht in zo'n honderd jaar versneld op aan zouden kunnen stevenen


En de Dinosaurussen ?
Nee, niet uitgestorven door te veel te roken ................ of een teveel aan CO2
Naar ik heb begrepen, uit een uitzending van National Geographic, zijn die ca. 65 miljoen jaren geleden uitgestorven toen een meteoriet van > 10 km doorsnede de aarde trof in (wat nu heet) New Mexico. Het maakte een einde aan hun 150 miljoen jaren durende bestaan.
Volgens de officiële catastrofe-theorie zou een meteoor in Yucatan zijn ingeslagen bij Mexico, en het dwingende bewijs daarvoor is het sterrenstof Iridium dat op de krater-grens lig (bron: Rypke Zeilmaker op climategate.nl d.d. 14-2-2016).

Royal Tyrrell Museum, Alberta, Can.  

 

Vanuit de omgeving van Calgary (Alberta, Canada) nam ik een paar stukjes bot voor mijn kinderen mee, uit een gigantisch massagraf-gebied, waar elk jaar door winderosie nieuwe vondsten naar boven komen, waarvan het zoeken een veel gebezigde hobby is (althans was).

In Calgary is een prachtig museum aan Diosaurussen gewijd, het Royal Tyrrell Museum.De ijstijden cyclus: de laatste 400.000 jaar

Scheefstand van de aarde en de temperatuur

 

:

"The angle between Earth’s rotational axis and the normal to the plane of its orbit (obliquity) oscillates between 22.1 and 24.5 degrees on a 41,000-year cycle. It is currently 23.44 degrees and decreasing at a rate of about 0.013° per century".

"Changes in Earth’s obliquity and thus solar insolation angles is believed to be the main driver of long term climate change, initiating and ending ice ages.

 

  scheefstand van de aarde beïnvloed de temperatuur en de ijstijden

aarde-nu-boven de noordpool
Veranderingen in aardse temperatuur gedurende de laatste 400.000 jaar
(links is heden en rechts 400.000 jaar geleden).

ijstijdencyclus
(bron: https://www.exploratorium.edu/climate/cryosphere/data2.html)

aarde boven de noordpool in de ijstijd

Alleen tijdens de temperatuurpieken, zoals tegenwoordig, is het voor mensen op het noordelijk halfrond een beetje een prettig klimaat op aarde. Helaas duren die zgn. interglaciale periodes maar betrekkelijk "kort": zo'n 10.000 jaar van relatief snelle opwarming. Daarna koelt het veel langzamer weer af en worden grote delen van het noordelijk halfrond bedekt met een heel dikke laag ijs. Die ijstijden duren veel langer: wel ca. 100.000 jaar. Het lijkt er in bovenstaande grafiek wel op dat we aan het einde zijn gekomen van de laatste periode van opwarming. De website "Is Canada Ready"schrijft er het volgende over:

"The earth has a natural warming and cooling cycle that lasts just over 100 thousand years. The cycle goes from virtually no ice in the arctic, to substantial buildup of ice in the arctic. The melting of the northern polar ice cap is the main driver of this cycle. The complete melting of the polar ice cap is what triggers the next round of cooling. The natural flow of the Atlantic Ocean is what sustains the warming and cooling cycles. Once it is significantly melted, weather patterns irreversible change and a new glacial period begins. Earth has been in an inter-glacial period (warming period) for over 10 thousand years now. Most of the ice shield over North America and Europe has already melted except for Greenland. The oceans have already risen an estimated 120 meters and would rise another 6.5 meters if most of the ice on Greenland melts (as it did in the last interglacial period). How long before all of the Greenland ice melts and sea levels rise another 6 meters? 500 years? 200 years? What will happen after it melts? Will the Atlantic ocean current reverse causing considerably cooler temperatures for a long time in places like Northern Europe, Toronto and New York? There exists a clear record of what has happened in the past. Will it happen again? We need to know."

stop global cooling

Een goede theorie over de huidige opwarming van de aarde moet bovengenoemd smeltingsproces, dat al 18.000 jaar gaande is, natuurlijk wel "meenemen"

Op de laatste Bilderbergconferentie (2011 ?) is inmiddels wel over Global Cooling gesproken.........(bron: Hajo Smit op climategate.nl d.d. 15-9-2011)

ingevroren klimaat-wetenschapper

Ook de web-site iceagenow.info is er niet gerust op en toont vele historische klimaat-grafieken.We gaan een kleine 60 jaar terug in de tijd:
In 1961 waren climatologen het er nog over eens dat de wereld afkoelde: ze wisten alleen nog niet waarom.......

scientists agree in 1961: world is colder


En gaan we een kleine 50 jaar terug in de tijd:

Klimaatwetenschappers verwachtten in de jaren 1970 e.v. met grote consensus een snel naderende ijstijd. Bekijk en beluister de toenmalige stand van de wetenschap hier over en de rol die men destijds toeschreef aan CO2 (sic !) en zonneactiviteit.


Ook in Nederland waren de media overtuigd van de naderende Global Cooling, zelfs van een Nieuwe Ijstijd, zoals André Bijkerk in de kranten-archieven vond en werd bevestigd door een peer reviewed ..... wetenschappelijk artikel:

nieuwe ijstijd(Telegraaf 11-5-1973)

 

KNMI zag in de jaren 1970 het weer veranderenDe Waarheid 14-11-1974)

nieuwe ijstijd op komst ? krantenartile jaren 1970
(Nieuwsblad van het Noorden, 28-1-1974)

Drijfijs bij Ijsland-klimaatverandering jaren 1970
(Leeuwarder Courant 28-1-1974)

vooraanstaande klimatologen  voorzien begin nieuwe ijstijd
(Limbutgs Dagblad 29-1-1974)

komende 100 jaar na 1974
klik op het plaatje voor een vergroting

30-11-1974: De opening van het zaterdags bijvoegsel van NRC Handelsblad, geschreven door Wout Woltz, later hoofdredacteur van deze zelfverklaarde kwaliteitskrant.
Hij voorspelde voor de komende 100 jaar (sic !) kouder dan normaal weer.

In Friesland voorzag men anno 1970 wel een kouder klimaat, maar geen nieuwe ijstijd.

klimaat wordt kouder vanaf 1970
klik op het artikel voor een vergroting


Maar in Amerika voorzag men wel een nieuwe ijstijd..........., mede op gezag van de Fasen-theorie van hun meteoroloog H.C. Willett.

In 1971 verscheen in het "peer reviewed ?" tijdschrift Science een artikel (van "first-rate atmospheric physicist" Rasool (NASA) en Schneider) dat waarschuwde voor een snel naderende ijstijd vanwege alle fijnstof die de mensheid in de atmosfeer uitstootte bij het verbranden van brandstoffen. Omdat daardoor het zonlicht steeds meer zou worden geblokkeerd verwachtten de auteurs binnen 50 jaar een temperatuurdaling van 5 à 10 graden Celcius, wat een volgende ijstijd zou kunnen veroorzaken. Hun oplossing: compleet stoppen met het verbranden van fossiele brandstoffen en overgaan op kernenergie.

Of men nou bang is voor global cooling (destijds) of global warming (tegenwoordig), de oplossing blijkt steeds dezelfde: ophouden met fossiele brandstoffen !
(Je zou haast gaan geloven dat klimatologen iets hebben tegen fossiele brandstoffen)

Klik op de krant (Washington Post van 1971)voor een leesbare vergroting.

Washington Post 1971: ijstijd binnen 50 jaar


De meest vooraanstande klimatologen schreven in 1972 een brief aan president Nixon waarin ze waarschuwden voor een nieuwe ijstijd binnen de komende 100 jaar. Ze waarschuwden o.m. voor aanzienlijk verminderde voedseloogsten en toenemend extreem weer, zoals overstromingen, sneeuwstormen en dodelijke vorstperiodes (zie hier onder).

climatologenbrief aan Nixon: de wereld koelt gevaarlijk af !
Klik op de brief voor een vergroting.


In 1974 publiceerde de Engelse krant The Guardian de volgende verklaring van een klimaatwetenschapper:

The Guardian-1974-Ice-Age-is-Coming

Klik op de tekst voor een leesbare vergroting


Wederom: of men nu bang is voor global cooling (zoals destijds) of voor global warming (zoals tegenwoordig) veel van de voorspelde rampen zijn hetzelfde, zoals aanzienlijk verminderde voedseloogsten en toenemend extreem weer.

In 1974 schreef de CIA een (geheim) rapport waarin werd gewaarschuwd voor afkoeling van het klimaat met ernstige gevolgen voor de wereld-voedselvoorziening: "Potential Implications of Trends in World Population, Food Production, and Climate", welk rapport pas in 1995 is vrijgegeven. in Annexx II van dat rapport wordt de toen vigerende klimaat-theorie van Bryson beschreven (zie hier onder).

climate theory of Bryson-1974
Klik op de pagina voor een vergroting
Het hele rapport leest U hier of -indien de link is verbroken - hier.


1975: klimatologen worden ongeduldig: "Immediate action is needed !"

(dezelfde kreet horen we tegenwoordig ook weer van klimatologen en politici, nu i.v.m. verwachte catastrofale opwarming)

The Cooling World anno 1975

 

 

In 1975 - spoorden klimaatwetenschappers de politici aan om zelf de poolkappen te laten smelten door er roet op te gooien, omdat anders de aarde te veel af zou gaan koelen, met groot gevaar voor de voedselvoorziening !

 

Lees hier het complete Newsweek-artikel "The Cooling World" !!

Het gaat er hier om, dat iedereen het erover eens was dat de wereld toen rond een halve graad kouder was geworden na 1945. Geen twijfel mogelijk. Een wetenschappelijk, peer reviewed artikel van 1978 bevestigt dat nog eens.

Tegenwoordig bestaat die halve graad daling van temperatuur tussen 1945 en 1974 niet langer meer. Hoogstens een stagnatie tussen twee stijgende lijnen ingeklemd.

Sommigen, de meer geletterden onder ons, zouden nu associaties kunnen krijgen met de roman 1984 van George Orwell, waar de hoofdpersoon Winston Smith op het Ministerie van waarheid de taak heeft om het verleden te herschrijven en aan te passen aan de waan van de dag. Ik zou niet weten hoe ik dat zou moeten tegenspreken. Geïnspireerd door dit.


In 1977 was Time Magazine nog bevreesd voor een naderende ijstijd.

Nog op 24 december 1979 ging de omslag van Time over “The cooling of America“.

The cooling of America, Time 1979

In 2006 (27 jaar later) was hun angst daarvoor echter al weer over: toen waren ze opeens bang voor Global Warming.

angstbeeld

Alleen de angst bleef..................

time Magazine zowel bang voor global cooling als global warming: gewoon altijd bang dus

Schreef Time dit alles vanuit de wetenschap dat Apocalyptische tijdschrift-omslagen beter verkopen ?
Waarschijnlijk gaf Time gewoon weer wat de vigerende klimaatwetenschappers dachten en schreven.


Hoe kon de wetenschap zo'n draai maken ?
Bekijk en beluister het allemaal in de volgende - verbijsterende - lezing: From Global Cooling To Global Warming : 50 Years Of Climate Change 

Ik denk dat het temperatuurverloop tussen 1942 en 1970 een rol heeft gespeeld, toen de gemiddelde temperatuur van de aardatmosfeer ca. 0,4 graden Celsius daalde: "The findings indicate that from 1950-1975 the cooling, per decade, of most climate indexes in the northern Hemisphere was from 0,1 to 0,2 degrees Celsius.

Ervoor, tussen ca. 1880 en ca. 1942 was de aardatmosfeer ca. 0,5 graden Celcius opgewarmd.

NCAR-1974-100jaar temperatuur

Hele wereld in graden Celcius (voor 1880 alleen het noordelijk half rond)

 

NCAR, Boulder, Colorado, USA

Centrum voor Atmosferisch Onderzoek - NCAR in Boulder, Colorado, USA

 

wereld-temperatuur van 1870-1974

Hele wereld in graden Fahrenheid:
ca. 1880 - 1974

Grafieken van de NCAR (Centrum voor Atmosferisch Onderzoek) in Boulder, Colorado (USA)

Klik op de grafieken voor vergrotingen; (bron: Tony Heller, 20-11-2017 op Youtube)


Zie hier onder ook het artikel in Nature, dat in 1978 werd besproken in The New york Times

(klik op de tekst voor een vergroting)
New york Times-1978-global cooling


Als er de laatste 50 jaar al ooit consenus over klimaatontwikkeling zou zijn geweest, dan toch wel op een wispelturige manier.........

klimaatvoorspellingen lijken niet op consensus

klik op cartoon voor vergroting


Klimaatverwachtingen blijken dus - in relatief korte tijd -180 graden te kunnen draaien, maar de angst blijft...........

Munch-de schreeuw

Edward Munch: De Schreeuw (klik voor vergroting)
De Schreeuw is de naam van een viertal schilderijen en een lithografie van Edvard Munch uit 1893. De oorspronkelijke versie van de schreeuw uit 1893 hangt in het Nationaal kunstmuseum in Oslo. Het geldt als het aangrijpendste schilderij van Munch.

Zonder doemdenkers geen angst.

En aan doemdenkers, individueel of institutioneel, heeft het nooit ontbroken:

- We cannot absolutely prove that those are in error who tell us that society has reached a turning point, that we have seen our best days. But so said all before us, and with just as much apparent reason (Thomas B. Macaulay; gevonden op Climatgate.nl).

- Rest assured, the climate catastrophe is coming and things are more urgent than ever. Don’t let any skeptic tell you otherwise, as they only want to spread some damn optimism about the future (Pierre Gosselin, Notrickszone.com ).

there is no climate change crisis


Scheefstand van de aarde en de temperatuur gedurende de laatste 20.000 jaar

scheefstand van de aarde beïnvloed de temperatuur en de ijstijden  

De aarde draait om haar as, maar die as schommelt in de tijd heel langzaam wat meer of minder naar de zon gericht.

De aardas schommelt van 22,1 tot 24,5 graden in 41.000 jaar heen en weer. Ze staat momenteel op 23.44 graden en wordt nu per eeuw 0,013 graad kleiner.
(bron: Anthony Watts / September 29, 2016 op Watts Up with That)

 

 

Hier onder ziet U een eerste stuk van een heel lange grafiek van temperatuur op aarde en de scheefstand van de aardas. Klik op de grafiek (en nogmaals op het smalle verkregen plaatje) om het complete plaatje van 20.000 jaar te krijgen.

De zwarte stippellijn lijn is de temperatuur, die een bandbreedte heeft van 7 graden Celcius. De rode lijn is de hoek van de aardas, die een range heeft van 2,4 graden.

20.000 jaar temperatuur en scheefstand op aarde

(bron: Javier, who is a PhD level scientist in molecular biology and biochemistry. He recently published an essay at Dr. Judith Curry’s website here).


Noordelijk halfrond : de laatste 11.000 jaar (dus sinds de laatste ijstijd)

Zonder het broeikaseffect (en dus alleen verwarming van het aardoppervlak door zonlicht en aardwarmte) zou de temperatuur op Aarde volgens bepaalde theoretische modellen gemiddeld -18°C zijn (Elsevier, 21-6-08, p. 76 schrijft -16° Celcius), thans is zij + 15°C. Maar dat is een gemiddelde, zoals nevenstaande grafiek laat zien. Gemiddeld werkt de aard-atmofeer dus als een "comfortabele 33 graden verwarmende deken", zonder welke op aarde nauwelijks of geen leven mogelijk zou zijn: de aardkorst zou allemaal permafrost zijn.

Toch klopt de beeldspraak van een warme deken niet: Aan de evenaar blijft het altijd warm en aan de polen altijd koud. Verdamping en luchtstromen zorgen er voor dat het aan de evenaar niet al te heet wordt en aan de polen niet al te koud. Een gemiddeld klimaat van bijna altijd ca. 15 graden Celsius vind je op aarde (haast) nergens.

  Temperatuurschommelingen Noordelijk half rond sinds het einde der laatste ijstijd, ca. 11.000 jaar geleden.

Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde temperatuur, bij de grond gemeten, op het Noordelijk Halfrond, vanaf het einde der laatste ijstijd, ca. 11.000 jaar geleden. Eén graad meer of minder maakt het verschil tussen een echt warme periode (zoals in de Romeinse tijd en in de Middeleeuwen) en een echt koude, zoals de "Kleine Ijstijd" (ca. 1580 en 1850), die door Hollandse schilders zo vaak is vereeuwigd met hun schilderijen van Hollandsche ijstaferelen. Maar een graad meer of minder is dan ook ongeveer de maximale natuurlijke schommeling sinds de ijstijd. Als we voor Nederland 2 graden temperatuurstijging verwachten in 2050 (zie hierna onder "Nederland') dan lijkt dat wel heel erg veel, in het licht van bovenstaande grafiek. Maar eigenlijk moeten we dat dan wel eerst afzetten tegen een grafiek als hierboven, maar dan voor Nederland. Als op het hele Noordelijk Halfrond de temperatuur 2 graden zou stijgen, dan zou dat denk ik heel erg dramatisch kunnen zijn, in elk geval iets wat sinds het begin der laatste ijstijd niet is voorgekomen.

Onderstaande grafiek, van Gregory Wrightsone, suggereert dat de huidige opwarming van de aard-atmosfeer niets bijzonders is in het licht van 9 andere opwarmingsperioden in de afgelopen 10.000 jaar (het zgn. Holoceen); Zoals La Bourgeoisie - @GillesnFlo opmerkt in een tweet van 6-3-2018: "There's no un-homogenized or objective evidence that the 20th century trend is higher.

10.000 jaar opwarmingsperioden


Wereld-temperatuur-wisselingen in de laatste 4500 jaar


China de laatste ca. 2.000 jaar

2000-jaar-temperatuur in China
Klik on the graph for an enlargement

A great deal of evidence relating to ancient climate variation is preserved in proxy data such as tree rings, lake sediments, ice cores, stalagmites, corals and historical documents, and these sources have great significance in evaluating 20th century climate warming in the context of the last two millennia. Prof. Quansheng Ge and his group from the Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, Chinese Academy of Sciences, collected a large number of proxies and reconstructed a 2000-year  series in China with a 10-year resolution, enabling them to quantitatively reveal the characteristics of temperature change in China over a common era. "We found four warm epochs," says Prof. Ge, "which were AD 1 to AD 200, AD 550 to AD 760, AD 950 to AD 1300, and the 20th century. Cold periods occurred between AD 210 and AD 350, AD 420 and AD 530, AD 780 and AD 940, and AD 1320 and AD 1900. The temperature amplitude between the warmest and coldest decades was 1.3°C."
Read more at: https://phys.org/news/2017-08-periods-20th-century-unprecedented-years.html#jCp (link verbroken ? Kijk dan hier).


Noordelijk halfrond: de laatste ca. 1.200 jaar.

Het "Middeleeuws klimaatoptimum": 890 - 1170

Uit eeuwenlange waarnemingen is bekend dat het klimaat op het noordelijk halfrond in de afgelopen eeuwen sterk heeft gefluctueerd.
Zo was het duizend jaar geleden, tussen 890 en 1170, warm. Dat ging gepaard met een sterke uitbreiding van de bossen, tot in Rusland toe. Het ijs op Groenland smolt zover af dat de Vikingen zich er konden vestigen. Het land heet niet voor niets Groen Land. Ze konden zich ook vestigen in het huidige Noord Canada.
 
kaart Vikingreizen
Wetenschappers verschillen van mening of het momenteel warmer is dan tijdens het Middeleeuws Klimaatoptimum.
Twee Engelse onderzoekers, T. J. Osborn & K. R. Briffa (2006) concluderen uit hun onderzoek dat het nu warmer moet zijn. De fysicus Willie Soon (Harvard Universiteit) meent op basis van zijn gegevens dat het net andersom is.

Lange Zomer

<------------------
890 - 1170

Het Middeleeuws Optimum wordt beschreven in:

The Long Summer: how Climate Changed Civilization, by Brian Fagan

 

----------------------------------------------------------------------> In het boek The Little Ice Age van brian Fagan, wordt de periode 1300 - 1850 genoemd.

Hier onder wordt gesproken (eigenlijk geschreven) over de periode 1580-1850, met met als dieptepunt het Maunder Minimum (1645 – 1720), vernoemd naar de astronoom Edward Walter Maunder, toen het in West Europa enkele graden kouder was t.o.v. de relatief warme Middeleeuwen en hedendaagse periode.

Kleine Ijstijd

De Kleine Ijstijd

Adriae van de Venne

Adriaen van de Venne schilderde ijstaferelen in de Kleine IJstijd.


Na het zgn. Middeleeuws Optimum daalde de temperatuur om een tijd min of meer gelijk te blijven, totdat tussen 1580 en 1850 een koude tijd optrad, die wel als de ‘Kleine IJstijd’ wordt aangeduid, met als dieptepunt het Maunder Minimum (1645 – 1720) toen het in West Europa enkele graden kouder was t.o.v. de relatief warme Middeleeuwen en hedendaagse periode. Uit die extra koude periode stammen de talrijke schilderijen van Hollandse ijspret, onder meer van Avercamp (klik hier voor 1 van zijn schilderijen) en Van de Venne (zie schilderij links).

Bronnen:
2 foto's en veel teksten: Prof. Dr. A.J. van Loon in een artikel op kennislink.nl
Hij refereert naar: Osborn, T.J. & Briffa, K.R., 2006. The spatial extent of 20th-century warmth in the context of the past 1200 years. Science 311, p. 841-844.

Bert Amesz in www.klimatosoof.nl d.d. 17-3-2010: 'Stijgt de zeespiegel eigenlijk wel ?"

 
Het Middeleeuws Optimum en de Kleine Ijstijd worden wel in verband gebracht met meer of minder dan gemiddelde activiteit van zgn. zonnevlekken. Zie een videopresentatie (sorry, link werkt niet meer goed).


Afkoeling van de aarde lijkt heel wat erger dan opwarming er van

Dat beschrijft Viv Forbes in een kort essay op Watts Up With That, van 27 okt. 2017, getiteld: " Warmth is no Worry but Cold Kills"

een van haar voorbeelden:
When the Tambora volcano exploded in 1816 it spewed massive volumes of ash and “greenhouse” gases including carbon dioxide into the atmosphere. There was no global warming from the greenhouse gases, but the heat-blocking ash-filled atmosphere and a quiet sun caused “the year without a summer”. Failed crops and famine stalked Europe, Asia and America.

 

afbeelding rechts:

Tussen 1800 en 1830 hadden we ook zo’n periode van minimale zonneactiviteit: het zgn.Dalton-minimum  met onder meer de strenge winter van 1812/13, die Napoleon fataal werd in zijn veldtocht naar Rusland.

Russische winter: "Napoleon's Retreat from Moscow", schilderij van Adolph Northen. -------------------------->>

 

 


Uit de geschiedenis van de aarde weten we dat de menselijke beschavingen gedijen in warmere klimaten, maar veel minder in koudere.

De bescheiden opwarming-trend die we in de afgelopen eeuwen hebben gezien -waarschijnlijk slechts een natuurlijke overgang na de kleine ijstijd - zal heilzaam zijn.

Bron: @CO2-coalition , 24-3-2018.

 

Zie ook:

- Berkhout, Guus en Thoenes, Dick, Weg met de doemscenario's, bekijk opwarming positief, Elsevier weekblad/opinie van 26-9-2018 (kijk hier indien link verbroken)

- Tony Heller, Ten Key Graphs Behind The Climate Change Scam: As CO2 and low cost reliable energy have increased over time, the world has become a much better palce for humans to live. Youtube, 5-7-2019

  landbouw in Egypte

Opwarming van de Aarde: de laatste 150 jaar


1856-2007
bron: Wikipedia-NL: https://nl.wikipedia.org/wiki/Opwarming_van_de_Aarde
Ons onbekend is de temperatuur waar de afwijking aan wordt afgemeten.
 

Sinds het begin van de twintigste eeuw is de gemiddelde temperatuur met ongeveer 0,74°C gestegen.
Dat ligt dus nog wel binnen de bandbreedte van + / - 1° C zoals in bovenstaande grafiek gedurende 11.000 jaar plaats vond. Geen reden tot grote zorg, zou je dus denken....

Maar niet iedereen is daar gerust op, velen vrezen een snel sterker wordende opwarming van het klimaat op aarde. --->

sneeuwpoppen demonstreren tegen opwarming van het klimaat

Sneeuwpoppen demonstreren tegen de opwarming van het klimaat....klik op foto voor vergroting.

Maar Onze minister president Balkenende is per 19-2-2008 optimistich over het tegengaan van opwarming van de aarde: "Laten we ons verzetten tegen pessimisme ! Wat de mens heeft aangericht, kan de mens ook weer rechtzetten. We hebben eerder laten zien dat we met doorzettingsvermogen en internationale samenwerking zorgwekkende ontwikkelingen ten goede kunnen keren. Kijk maar naar onze strijd tegen het gat in de ozonlaag. Mondiale afspraken hebben geleid tot het terugdringen van cfk's in de atmosfeer" (bron: Het Financieele Dagblad, 20-2-2008, p. 3).

Volgens een grafiek op climatenews hoeft Balkendende zich weinig zorgen te maken......Zie @climateNews on Twitter.

Rosto, E & Migliozzi B., What's Really Warming the World ? , Bloomberg Business Week June 24th 2015, waarin wordt gesteld dat, vele natuurlijke en menseliijke factoren meegenomen (waarvan CO2 als belangrijkste), het verloop de aarde-temperatuur sinds 1880 bijna perfect kan worden weergegeven.


Weer en Klimaat
"Mooi weer vandaag", het was een "mooie zomer", of zelfs een "hete zomer", een "zachte" of "strenge" winter. Het weer houdt de Nederlanders constant bezig. Dat is niet in alle landen zo. In Zuid Afrika bv. is het dagelijkse weer zo voorspelbaar dat het nauwelijks een onderwerp van gesprek is. Maar daarentegen wel degelijk als er soms enkele jaren achtereen te weinig regen valt.
Het weer wisselt veel sneller als het klimaat. Wanneer spreek je nog van "weer" en wanneer van "klimaat" ? Welk gemiddelde moet je nemen om over klimaatverandering te spreken ? Volgens de officiële definitie van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) moet je temperatuur en neerslag 30 jaar middelen om over "klimaat" te kunnen spreken (bron: Volkskrant 1-8-2008 n.a.v. het KNMI-rapport "De toestand van het klimaat in Nederland 2008"). Tien warme zomers of tien strenge winters achtereen betekenen dus nog niet per sé een klimaatverandering, alhoewel ze er aan bij zouden kunnen dragen, of onderdeel van zouden kunnen zijn. Als het van 1998 - 2008 niet warmer is geworden (zie onder) betekent dat ook niet meteen dat de al decennia durende temperatuurstijging op aarde is gestopt, alhowel dat wel het geval zou kunnen zijn. Want ook de temperatuurstijging van de laatste honderd jaar ging met golven en perioden waarin het juist weer kouder werd. Lees meer over definities van het begrip "Klimaat".

Het klimaat is de gemiddelde weersgesteldheid in een gebied gemeten over een lange periode.
Een periode van 30 jaar is heel gebruikelijk. Zie hier voor vele klimaatdefinities.

weer is iets anders dan klimaat

La Route de Ste Livrade by Anthony Gross  

Het weer in de kunst wordt regelmatig weergegeven door de Londense Tate Gallery:

zie op Twitter.com/TateWeather

#TateWeather predicts a rainy Saturday & a sunny Sunday.
Anthony Gross's 'La Route de Ste Livrade' captures both!

Maar een mooie zomer, natte herfst of uitzonderlijk strenge winter zeggen dus niets over het klimaat, zoals onze kranten (of het NOS-journaal) ons maar al te vaak willen doen geloven........

<----- klik voor een vergroting


El Niño (Spaans voor Kerstkind) en Ell Niña

Soms is het weer een jaar of langer wereldwijd "van slag" en wordt de temperatuur van de atmosfeer wereldwijd verhoogd of verlaagd door El Niño of El Niña. Dat zijn periodieke veranderingen van (de temparatuur der zee- en luchtstromen in het tropisch gedeelte van de Stille Oceaan (Pacific Ocean), die de temperatuur in de hele wereld tijdelijk kan doen opwarmen. Het verschijnsel doet zich vaak voor rond de jaarwisseling en wordt daarom El Nino genoemd (Spaans voor Kerstkind). Zie hier voor een uitleg-video over El Niño van @climateNewsCA

Er waren sterke El Nino's in 1972-73, 1997-98 en 2015-16.

Ell Niña: periodieke veranderingen van zee- en luchtstromen in het tropisch gedeelte van de Stille Oceaan (Pacific Ocean), die de temperatuur in de hele wereld tijdelijk kan doen afkoelen, vaak direct volgend op een El Niñio.

el Niño en El Niña

Bron: @ClimateNewsCA 7 dec. 2016

Lees hier meer op onze webpagina El Niño en Ell Niña.


Wereld: de laatste 10 jaar geen opwarming

Volgens een grafiek in Elsevier van 21-6-2008 (p. 77) wordt Balkenende al 10 jaar op zijn wenken bediend: "De afgelopen 10 jaar warmt de aarde niet meer op !" Maar, trek toch maar geen voorbarige conclusies en lees hierboven de paragraaf over het verschil tussen weer en klimaat !

Kijk en luister naar Simon Rosendaals klacht (d.d. 17-11-2009) over het gebrek aan media-aandacht voor dit niet langer stijgen van de temperatuur op aarde.

Overigens lijkt deze grafiek niet te sporen met die hierboven van 1856-2007. Verklaring ?

Wie het weet mag het me schrijven !
Wellicht zoiets als hier beschreven ?

Zie de video-presentatie die uitlegt wat hiding the decline" inhield, uitgelegd door (Berkeley) Physics Professor R.A. Muller en vervolgens een presentatie van Steve Mc Intyre.

  aardetemperatuur-1988-2008

In de in 2009 gehackte e-mails van de University of East Anglia (zie verder onder "Climategate") geven wetenschappers toe dat zij de recente afkoeling van de wereldtemperatuur niet kunnen verklaren.

"Well, I have my own article on where the heck is global warming…The fact is that we can’t account for the lack of warming at the moment and it is a travesty that we can’t.
Kevin Trenberth, IPCC Lead Author"
Climategate e-mail, Oct. 12, 2009
(bron: climatgate.nl d.d. 16-3-2017)

Er bestaan allerlei andere verklaringen voor bovenstaande temperatuurgrafiek, zo doceert Elsevier, zowel voor de sterke stijging in 1998 als de scherpe daling 10 jaar later. Lees er meer over en verbaas U ! (wordt nog geschreven).

Niet iedereen is blij dat de temperatuur wellicht niet stijgt, maar de laatste tijd juist weer daalt. In één van duizenden door hackers gekraakte e-mails suggereert Phil Jones, directeur van de gerenommeerde afdeling klimaatverandering (CRU) van de universiteit van East Anglia, om een 'trucje' te gebruiken om informatie over temperaturen te manipuleren om zo temperatuursdalingen 'te verbergen'. "Climategate" lijkt geboren: lees en zie meer over wat in november 2009 als groot schandaal wordt gepresenteerd op de Britse TV-zender RT en de Amerikaanse zender Fox-news. Maar Phil Jones en het CRU ontkennen met klem dat er van manipulatie sprake is. Lees hier meer over "Climategate".

Enkele maanden later gaat Phil Jones helemaal "om", zo schrijft De telegraafreporter Edwin Timmer op 15-2-2010:
De opwarming van de aarde sinds 1995 is niet bijzonder en wetenschappelijk gezien niet significant. Deze opmerkelijke ontboezeming heeft afgetreden klimaatprofessor Phil Jones van de Engelse East Angla University gedaan in een interview met de BBC. Jones moest in november zijn post verlaten nadat duizenden e-mails uitlekten, waaruit bleek dat hij en zijn collega’s sjoemelden met bewijzen voor het broeikaseffect. Jones erkent nu dat de opwarmingscurves tussen 1860 en 1880, 1910-1940 en 1975 tot en met nu vrijwel identiek zijn. Ook geeft de vroegere alarmist toe dat het in de vroege middeleeuwen mogelijk net zo warm is geweest als nu. Jones’ interview is een enorme U-bocht. Jarenlang verdedigde hij de zogenaamde hockeystick-grafiek van Michael Mann, die zou bewijzen dat de afgelopen jaren ongekend warm zijn geweest.

Lees ook wat Wikipedia-NL over opwarming van de aarde schrijft

Klimaatverandering door een "versterkt broeikaseffect"?
Lees er meer over !

Is temperatuur meten ook weten ? Het lijkt soms van niet, niet echt goed, of helemaal niet goed.
Lees hier meer over.

proxy measures for global warming

So called "proxy measures" of global warming, such as tree rings or laundry lines are not necessarily valid.
Zogenaamde afgeleide maten voor globale opwarming, zoals boomringen of waslijnen, zijn niet noodakelijkerwijs valide.

En een correlatie betekent ook niet automatisch een oorzakelijk verband !
(UFO = Unidentified Flying Object)

coorelatie tussen UFO-waarnemingen en oceaan-temperatuur

Klik voor een vergroting; bron hier (op 41 minuten van 49).

En het is natuurlijk ook niet zo dat piraterij sinds 1860 is afgenomen door de stijging van de wereld-temperatuur.

piraterij afgenomen sinds 1820

Iedere 1e jaars-psychologiestudent werd in mijn studietijd tijdens de statistieklessen ingeprent dat een correlatie tussen 2 variabelen, niet noodzakelijkerwijs betekent dat er ook een causaal verband bestaat tussen die 2 variabelen. Correlaties variëren op een schaal van 0 (geen corr.) tot 1 (perfecte corr.). Ook een correlatie van 1 bewijst op zich geen causaal verband, maar suggereert het wel. Toch zal dat causale verband eerst moeten worden bewezen. De 3 bovengenoemde correlaties zijn voorbeelden van wat in het Engels Spurious Correlations worden genoemd, in het Nederlands: valse of onechte correlaties. Tyler Vigen schreef een boek vol van zulke correlaties in 2015, genaamd Spurious Correlations.


 


VN-klimaatrapporten
Dit zijn rapporten van het Intergovernmental Panel on Climate Change- IPCC, een wisselend gezelschap van wetenschappers, ambtenaren en politici. Die laatste 2 categorieën kunnen de wetenschappelijke zaak natuurlijk ernstig vertroebelen, zoals ik maar al te erg heb ervaren als wetenschapper, die voor zijn inkomen bij de Universiteit vooral afhankelijk was van ministeriële subsidies en semi-overheidsinstanties: ongewenste onderzoeksresultaten worden al gauw onder de tafel geschoffeld op straffe van ontslag, schadeclains en andere intimiderende maatregelen van de (semi-) overheid. Als de industrie greep krijgt op het universitaire onderzoek wordt het zo mogelijk nog erger. Ook Simon Roosendaal meent dat klimaatwetenschap en politiek momenteel te veel verweven zijn (bron: Trouw, 10-2-2010).

Er zijn heel wat wetenschappers (zoals het prestigieuse medische tijdschrift "The Lancet"), die vinden dat het klimaatdebat juist alleen door onafhankelijke wetenschappers moet worden gevoerd. The Lancet stelt medio 2009 dat universiteiten het klimaatonderzoek moeten uitvoeren en niet de te politiek gedreven organisaties als de Verenigde Naties, de Wereld gezondheids Organisatie, of de Wereldbank (bron: Prof. Schellekens in het FD van 23-5-2009). Wat allemaal niet weg neemt dat de gevestigde wetenschap zelf al eeuwen lang bekend staat als de conservatieve kracht die "nieuwlichterij" in het denken van jonge collega's decennia lang kan tegenhouden, en daarmee de voortgang van de wetenschap. Dit gebeurt ook binnen de universitaire klimaatwetenschap: zie "Climategate".

Elsevier (Klimaat, Elsevier Speciale Editie, 2009, p. 3) stelt dat het IPCC de motor is van de "Internationale klimaatcommotie".

Anno 2007 zijn 3 van de geplande 4 IPCC-deelrapporten verschenen Enkele conclusies:
- de mens is verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde
- de gevolgen van die opwarming zijn steeds duidelijker zichtbaar
- er bestaan genoeg maatregelen om broeikasgassen fors terug te dringen
(bron: FD 7-6-07)

Er zijn wetenschappers die van mening zijn dat bv. de IPCC- rapporten zijn gemanipuleerd door de politiek om de resultaten te sturen naar de conclusie dat het de mensen zijn die het klimaat doen veranderen. Daarom is er een groep onafhankelijke wetenschappers gevormd, de NIPCC, die in maart 2008 hun 1e rapport hebben uitgebracht: "Nature, not Human Activity, Rules the Climate".

Uit gestolen (gehackte) emails lijkt men te mogen afleiden dat gerenommerde wetenschappers de klimaatgegevens zouden manipuleren: "Climategate" lijkt in november 2009 geboren. Maar de wetenschappers ontkennen.

 

 

 

 

 

 

brandende aardeangstbeeld
Global Warming: Truth or Dare? Lees ook "Climategate"

mUNCH: DE SCHREEUW
Al Gore:
"Nobody is interested in solutions if they don't think there's a problem
"
  Al Gore, ex-visepresident van de USA en Nobelprijswinnaar voor de vrede 2007 beschrijft in zijn boek en film An Incovenient Truth hoe menselijke activiteiten leiden to opwarming van de aarde en hij schetst vreselijke rampen die ons te wachten kunnen staan als we ons leven niet beteren. Maar het Britse Hooggerechtshof heeft zijn werken bestempeld als eenzijdige propaganda die niet zonder nadere relativering op de schooljeugd mag worden losgelaten. Monckton beschrijft 35 fouten of overdrijvingen in zijn boek en film.

Overdrijven vindt Gore echter een legitiem middel om zijn doel te bereiken: in een interview met de groene periodiek Grist heeft hij ondubbelzinnig aangegeven dat volgens hem liegen in de vorm van overdrijving is toegestaan om iedereen onder de vlag van de “compelling moral purpose” en van de “shared cause” te krijgen: Nobody is interested in solutions if they don't think there's a problem. Given that starting point, I believe it is appropriate to have an over-representation of factual solutions on how dangerous it [global warming] is, as a predicate for opening up the audience to listen to what the solutions are, and how hopeful it is that we are going to solve this crisis. Bron: Jos Verhulst, 2007.

Consensus ?
Uit bovenstaande paragrafen moge blijken dat lang niet iedereen van mening is dat de aarde opwarmt. Toch stellen velen dat die wetenschappelijke consensus er wel is. Velen (o.a. voormalig minister Jacqeline Cramer en ex-vice president van de USA, Al Gore) stellen zelfs dat er consensus in de wetenschap zou zijn dat die opwarming ook nog eens wordt veroorzaakt door menselijke activiteiten die gepaard gaan met de uitstoot van broeikasgassen. Lees meer over deze vermeende consensus en de (ir)relevantie ervan voor het wetenschappelijk debat.Nederland
Het PCCC concludeerde in juni 2007 het volgende voor Nederland op basis van een recent verschenen VN-klimaatrapport:
- de gemiddelde temperatuur zal in 2050 2 graden C. zijn gestegen.
- meer regen in de winter
- meer extreme neerslag
- meer hittegolven, want:
- vaker Oostewind
- de zeespiegel zal in het jaar 2100 35 à 85 cm. zijn gestegen (in de 20e eeuw was dat slechts 10 cm).
(Bron: FD 7-6-07)

Anno 2022 verschijnt Nederlands onderzoek dat wiskundig aantoont dat de opwarming in ons land voornamelijk wordt veroorzaakt door toename van de oorsprong van de lucht uit Zui-Westelijke richting. Bron volgt.

Nederland wordt zonniger en warmt twee keer zo snel op als de rest van de wereld.
Soms lijkt het er niet op, maar Nederland heeft steeds vaker blauwe luchten met minder wolken en meer zon. De lucht boven Nederland is schoner. Daardoor wordt Nederland zonniger en hebben we warmer weer.
Dat blijkt uit 'De toestand van het klimaat in Nederland 2008' (link is helaas verbroken), het klimaatrapport van het KNMI over de afgelopen vijf jaar dat donderdag werd aangeboden aan staatsecretaris Tineke Huizinga (Verkeer). Dat Nederland opwarmt, staat inmiddels buiten kijf. De opwarming, onder andere van de Noordzee, brengt behalve hogere temperaturen ook andere effecten met zich mee.

Toch hadden we in 2013 het koudste voorjaar in 50 jaar, maar ja, het weer is wat anders dan het klimaat. Ergens werd hiervoor toch een klimaat-achtige verklaring gegeven: door het sterker smeltende poolijs (door global warming) zou de Noordzee kouder worden en daardoor de temperatuur te land in Nederland ook. Toch kan het in deze 2 alinea's gestelde niet allebei waar zijn: Nederland warmt op en Nederland wordt kouder, beide uiteraard door "global warming", ja, zelfs door de mensheid veroorzaakte global warming. Misschien moest het KNMI zich maar gewoon weer bezig houden met waarvoor ze ooit zijn opgericht: voorspellen van het weer in Nederland ten behoeve van de land- en tuinbouw, scheepvaart en (tegenwoordig) het toerisme. Dat blijkt maar al te dikwijls nog steeds moeilijk genoeg.

Boven beschreven probleem begint te lijken op het volgende:

“If it gets warmer, climate change.
If it gets colder, climate change.
If it stays the same, climate change is coming.
Drought – climate change.
Flood – climate change.”

If ALL observations are “proof” of a theory, that is proof that the theory is complete pseudoscience.

Tom Nelson‏  @tan123 op 13 dec. 2017:
You can't fool the public by telling them "CO2 causes too much rain!" after it rains too much and "CO2 causes too little rain!" after it rains too little.
This assumes a general level of extreme stupidity that is just NOT there.

Maar Albert Einstein was minder optimistisch: "Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I’m not sure about the former"

In de kustgebieden regent het tegenwoordig meer dan in het binnenland. En als het regent, dan regent het ook goed. ,,De laatste jaren is er sprake van een groot aantal dagen met zware neerslag.'' Gelukkig hebben we in Groningen de firma Waterborg die Nederland graag met haar dekzeilen wil overspannen (Zie ook details over dit document).

 

 

Goed nieuws ook voor mensen die slecht tegen de regen kunnen: de regenperiodes in Nederland worden korter van duur en in de zomer zullen er minder regendagen zijn. De buien die we in de zomer krijgen, zullen net zoals het weer zelf, tropisch aandoen. Hein Haak is hoofd Klimaat van het KNMI (bron: BNR.nl, d.d. 1-8-2008).

  Waterborg legt Nederland droog

Graag verwijs ik na lezing van bovenstaande paragraaf, ter relativering, nog even naar de paragraaf verder boven in deze pagina: "Weer en Klimaat".

Overigens hoop ik dat Hein Haak wat minder repressief is t.o.v. anders denkende collega-weerdeskundigen dan Heidi Cullen, een "vooraanstaand klimaatdeskundige" van het weer-kanaal in de USA. Zij vindt dat collega's, die openlijk twijfelen aan de stelling dat global warming door menselijke activiteiten wordt veroorzaakt, uit hun beroep moeten worden gezet.

En dat is nog niks bij de echte milieufascisten, die de zgn. "Global Warming Deniers" (een term uit Al Gore's boek An Inconvenient Truth en wellicht niet toevallig gelijkend op de beladen term Holocaust Deniers) graag willen veroordelen voor oorlogsmisdaden. En als het aan Greenpeace ligt worden onze kinderen zo opgevoed in "de leer": niet meer als rationeel denkende en democratisch gezinde burgers, maar als milieufascisten voor wie er nog slechts gelovigen en ongelovigen zijn: zie de video.


Verenigd Koninkrijk

- Homewood, Paul, PLUS ÇA CHANGE, The UK climate in 2018, GWPF Briefing nr. 43, 2019


 


Overpeinzingen:
De natuurlijke rijkdom die de mens in "zijn beginne" aantrof is vaak al niet meer, veel bergen zijn ontbost, "voor goed" van aarde ontdaan, althans in onze tijdrekening. Veel dieren en planten bestaan slechts nog als tekening, als gedroogd of opgestopt exemplaar in onze musea, door menselijk ingrijpen voor goed uitgeroeid. Natuurlijk hebben we ook veel fossielen en skeletten van soorten die niet door de mens zijn uitgeroeid, maar door evolutionaire selectie en de natuurlijke klimaatwisselingen, waaraan onze aarde nou eenmaal onderhevig is. Velen menen dat we wat dat aangaat de natuur momenteel te veel helpen en daarmee versnelt een rampzalige klimaatverandering teweegbrengen. Het gezaghebbende medische tijdschrift The Lancet heeft medio 2009 klimaatverandering uitgeroepen tot het grootste medische probleem ter wereld (bron: Prof. Schellekens in het FD van 23-5-2009): "De gevolgen zullen zich niet beperken tot dramatische verspreiding van tropische ziekten als malaria, maar de gezondheid van miljarden mensen wordt bedreigd door tekorten aan voedsel en vers water en de gevolgen van extreme natuurrampen zoals overstromingen en hittegolven. Ook het onbewoonbaar worden van vooral kustgebieden en de grote stromen vluchtelingen die daarop volgen, zullen de gezondheid ondermijnen. Slachtoffers zullen vooral vallen onder kinderen en ouderen in de ontwikkelingslanden.".

Vinden we dat erg voor de natuur ? Nou, het lijkt me dat het vaak juist erg voor de mens wordt gevonden. Al die bewoners in de delta's en aan onze kusten. Die zouden hun huizen onder water zien komen te staan, en erger. Maar net zo erg als de onomkeerbare erosie die we op onze bergtoppen hebben aangericht en de massale vernietiging van onze oerwouden ?

Overigens lijkt het er op dat het bovengenoemde artikel in The Lancet, evenals Greta Thunberg in haar toespraak voor de VN in september 2019, er er vooralsnog goed naast zaten:   Greta Thunberg ziet teveel klimaatdodedn

Moeten we ons als soort dan maar opheffen, altruïstisch en milieubewust als we soms pretenderen te zijn ? Prof. Ian Plimmer vindt in zijn boek Green Murder, dat oprechte klimaatactivisten dit zeker moeten overwegen op morele gronden. Green Murder (2022, 2nd ed., p. 35): "If greens object to our emission of carbon dioxide, then the only honourable thing to do is for them to drop dead.

Veruit de meesten vinden die gedachte maar niks. We werpen ons liever op begrippen als energiebesparing en de ontwikkeling van "schone" energie, en verdringen graag dat het eenvoudigweg de steeds uitdijende existentie van de menselijke soort is, die maakt dat de wereld die we eens als soort aantroffen, ooit door onze soort zal worden achtergelaten in een desolate toestand.

Het "ga heen en vermenigvuldigt u" lijkt deerlijk uit de hand gelopen en onomkeerbaar. Alleen in het op milieugebied vaak verguisde China heeft men van staatswege een geboortebeperking-politiek durven invoeren. Lijkt me persoonlijk niet leuk, maar wellicht toch een zinvolle manier om de wereld-bevolkingsexplosie te beperken. Maar ja, wie zorgt straks voor de oude dag van een generatie die dit verzon ? De ethiek en de religie lijken achter de - milieu bedreigende - werkelijkheid aan te lopen, de Katholieke Kerk achteraan ?

Of toch niet ?

 


Ga heen en vermindert U !

 

Kunnen we onze normen en waarden, en onze religies aanpassen ? Bergen weer van aarde voorzien en er oerwouden op aanleggen ? Kunnen we het natuurlijk bosareaal weer doen toenemen ? Woestijnen doen verdwijnen, het ijs op de noordpool doen toenemen en de zeeniveau's doen dalen ? Verdwenen soorten weer tot leven wekken ?

 

Kunnen we soms voor God spelen ?

Kunnen wij zeggen "ga heen en vermindert U ?" Wie weet !

 

 

 

Lees meer over herbebossing van de aarde

Lees meer over zelfdoding

Maar veel waarschijnlijker lijkt me het scenario dat de zich nu als sprinkhanen gedragende menselijke soort op een gegeven moment drastisch wordt gereduceerd door de volgende ijstijd. Wellicht dat de toch zeer intelligente - en door scha en schande nog wijzer geworden - mensheid zich daarna op een meer beheerste manier ontwikkelt en in het volgende interglaciale tijdperk (ruim 100.000 jaar later) werkelijk tot bloei komt in harmonie met de natuur. Overigens vertelde bioloog en schrijver Midas Dekker in het TV-programma "Pauw en Witteman" op 7-12-2009 dat er momenteel meer kilo's mieren op onze aarde rondlopen dan kilo's mensen. En dat de kakkerlak het al honderden miljoenen jaren prima doet. In dat zelfde programma gaf hij zijn mening dat we als mensen welliswaar ongebreideld rotsooi in de lucht, de zee en op het land gooien en daar flink in roeren, maar dat het volgens hem zeker is dat we daarmee - hoe dan ook en met welke preciese effecten dan ook - ons eigen milieu verpesten en daarmee dat van de overige flora en fauna.


Links:
- Er is een startpagina over klimaat: https://klimaat.startpagina.nl/
- sinds 2011 (?): zeer uitgebreide Web blog van atmosferisch wetenschapper Bart Verheggen, die de discussie over klimaat-kwesties graag in goede banen wil leiden.: https://klimaatverandering.wordpress.com/bart-verheggen/
- Een zeer uitgebreide site over het klimaat is: https://www.klimaatnieuws.nl (Warm aanbevolen ! )
- Change magazine is een interessant internettijdschrift voor en door mensen die zich zorgen maken over het klimaat: https://www.changemagazine.nl
- www.sense.nl is: is een samenwerkingsverband van de omgevings-onderzoeksinstituten van 10 Nederlandse Universiteiten.
- Klimaatportaal PCCC , Platform Communication on Climate Change, Het klimaatportaal is de digitale toegang van de Nederlandse kennisinstituten voor een breed publiek, een samenwerkingsverband tussen PBL, KNMI, NWO, Wageningen UR, de Vrije Universiteit Amsterdam, ECN, Universiteit Utrecht en Deltares.
- Climategate.nl , de meer sceptische partij in het klimaatdebat
Simon Roosendaal legt in een video uit dat het klimaat op aarde wel van heel wat meer (vaak onbegrepen) factoren afhangt dan alleen van het broeikaseffect.
- klimaatgek.nl is een site die zeer sceptisch is over de AGW hypothese en klimaatverandering.Ze hebben een handzame lijst met klimaat-onderwerpen
- Climate scepticism : https://cliscep.com/
- https://notrickszone.com van Pierre L. Gosselin
- Watts Up With That? (WUWT) : The world's most viewed site on global warming and climate change

What's up with That?Literatuur:
Crok, Marcel (2010), De staat van het klimaat: een koele blik op een verhit debat, Amsterdam: uitg. Paradigma, 333p. met uitgebreid register en veel voetnoten voor literatuurverwijzingen etc. ISBN: 978-90-499-6040-7; Warm aanbevolen !
Kijk hier onder en luister wat Siemon ("dwarse") Roozendaal van dit boek vindt: een "must" voor klimaat-ge´nteresseerden.

DuHamel, Jonathan, Climate Change in Perspective, pdf-file on website Wryheat, updated April 2019. (klik hier indien de link is verbroken)

Gore, Al, An Inconveniant Truth (2006), London, Bloomsburry Publishing Plc., 36 Soho Square, London WID 3QY.ISBN 0 7475 8906 2, 330 pages, full colour, with many facts, and opinions.

Klimaat, alles over de zoektocht naar duurzame energie & de groene strijd tegen opwarming van de planeet aarde, Elsevier Speciale Editie, 2009; 100 pagina's met veel keurenfoto's, feiten en opinies, voor € 8,95 te bestellen via www.elsevier.nl/specialeedities of telefonisch: 0314-358358. Warm aanbevolen !

KNMI - Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut. Schrijf U in op hun nieuwsbrief.

Monckton of Brenchley, Christopher (2007), 35 Inconvenient Truths: The errors in Al Gore’s movie

Singer, S. Fred and Avery, Dennis T. (2006 / 2008), Unstoppable Global Warming: every 1500 years,
Paperback, 264 pagina's | Rowman & Littlefield | Revised edition | januari 2008.
Hard cover, 260 pagina's | Rowman & Littlefield | illustrated edition | oktober 2006.

 

PopularTechnology.net: toont meerdere pagina's waarin honderden wetenschappelijke artikelen worden genoemd, die sceptisch zijn t.a.v. de door het IPCC geponeerde stelling dat het zeer waarschijnlijk is dat de aarde opwarmt door menselijke activiteiten. Het bestaan van deze veelheid aan artikelen (ja, alle "peer-reviewed") wordt dikwijls ontkend door mensen als onze voormalige minister van milieuzaken Jacqeline Kramer (uitspraak: "De Wetenschap is er uit") en klimaatalarmist Al Gore. Naast Global Warming Deniers hebben we onder de Klimaatalarmisten dus ook "Deniers": de Ontkenners van Wetenschappers en Wetenschappelijke Artikelen, die sceptisch zijn over de veronderstelde antropogenetische opwarming der aarde.


 


Hokjesgeest:
Uit bovenstaande teksten op deze webpagina blijkt dat je met een beetje passen en meten tot diverse "hokjes" kunt komen waar we de klimaatdebattanten in zouden kunnen onderbrengen. Maar ook hier over kun je natuurlijk weer debatteren. Van een wetenschappelijk en / of politieke consensus is echter geen sprake

Edward Munch (1883): De Schreeuw

 

De Klimaat-opwarming-alarmisten: wetenschappers, politici en journalisten / schrijvers die menen te weten dat de aarde opwarmt of zelfs dat die opwarming door de mensheid wordt veroorzaakt:

climaat-catastophe

Onder hen o.m. :
- De wetenschappers:
------ American Physical Society (APS),
( zie waarom hun lid, Nobelprijswinnaar natuurkunde 1973, Ivar Giaever, om die reden zijn lidmaatdschap heeft opgezegd).
- De politici
- De (wetenschaps)journalisten / schrijvers
- De Overtuigde Gelovigen (lees meer over geloof in weergoden) en verkondigers van Het Woord in dezen, zoals bv. Al Gore
- De Ontkenners van klimaatsceptische wetenschap
- De Klimaatfascisten, zoals bv. hier te zien.

De Klimaat-opwarming-sceptici: wetenschappers, politici en journalisten / schrijvers die menen dat het nog maar de vraag is of de aarde opwarmt en / of die eventuele opwarming door de mensheid wordt veroorzaakt
- De wetenschappers
----------- Dr. Ivar Giaver, Nobelprijswinnaar natuurkunde 1973
-----------Prof. Judith Curry , vooraanstaand klimaatwetenschapper

Judith Curry met citaat over klimaatvariabiliteit
- De politici
- De (wetenschaps)journalisten / schrijvers, zoals bv. bovengenoemde Simon ("dwarse") Rozendaal (zie onder "links") en de reeds boven genoemde websites climategate.nl en Watts up with that? Ook realclimatescience.com
- De Overtuigde Ontkenners van een klimaatopwarming-probleem en / of dat klimaatopwarming door de mensheid zou komen:
------ Zie b.v. ook https://www.breitbart.com
- De veronderstelde Olie-Lobby
- Tom Nelson, https://tomnelson.blogspot.nl ( CO2 IS NOT THE CLIMATE CONTROL KNOB )

De Klimaatwetenschappers, politici en journalisten die onafhankelijk en critisch willen blijven zonder in een hokje of kamp te willen horen.
- Ik vind Marcel Croks boek (zie hier boven onder literatuur) een mooi voorbeeld.
- Een ander is A. Bakker: The robustness of the climate modelling paradigm, Proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam (2015), 200 blz.
"Een klimaatscepticus is Bakker niet. “Ik denk wel dat de aarde op gaat warmen – ergens tussen 0,5 en 10 graden. Noem me liever een klimaat-wetenschaps-scepticus. Dat wordt me niet altijd in dank afgenomen, maar het is mijn overtuiging dat overpredictie uiteindelijk de hele klimaatwetenschap in diskrediet brengt.” (bron: Marlies ter Voorde op kennislink.nl , 8-12015). Zie ook hierna onder "klimaatmodellen".
- NoTricksZone: "Not here to worship what is known, but to question it" - Jacob Bronowski. "Fake and vulgar" climate news from Germany in English - by Pierre L. Gosselin.

In principe onafhankelijk, maar in de praktijk wellicht niet geheel onafhankelijk van de klimaatproblematiek en de verschillende kampen hierbij, zijn er De Milieu-Bezorgden: degenen die zich zorgen maken over aantasting door de mensheid van ons hele milieu: land, water, lucht, flora en fauna. Je kan maar hoeft niet in de antropogenetische klimaatopwarming te geloven om bezorgd te zijn over de aantasting van ons milieu. De schrijver van deze website, Dr. Hugo H. van der Molen, rekent zich tot deze groep.

Naast de Milieubezorgden zijn er de actief ingestelde Natuurbeschermers en Milieuactivisten

Dan zijn er ook nog de Miliefascisten die zich weinig aantrekken van Willem Elschots overpeinzing dat er tussen droom en daad wetten en practische bezwaren in de weg kunnen staan.


Voor- en nadelen van opwarming van de aarde
De nadelen van een mogelijke opwarming van de aarde worden ons door de media dagelijks voorgehouden: het heeft veel weg van Dante's hel en verdoemenis.
Een warmer klimaat door een hogere CO2-concentratie zou nadelen hebben, zoals het IPCC uitgebreid betoogt, maar waarschijnlijk ook voordelen, waarover je vaak minder in de media hoort of leest.

Een belangrijk voordeel is natuurlijk dat CO2 niet alleen een broeikasgas is, maar in de eerste plaats een groei-gas.

 

 

CO2 is een "groeigas"
CO2 is een essentiële voorwaarde voor alle leven op aarde. Het is een van de belangrijkste bouwstenen van het leven. zonder CO2 geen planten, dieren en mensen (Hans Labohm in het FD van 1-8-2008). Hoe meer CO2 in de lucht, hoe harder alles groeit, een principe dat in de glastuinbouw wordt gebruikt: Zo gebruikt men daar bv. "afgevangen" CO2 van energiecentrales of andere chemische processen om de gewassen beter te laten groeien.

 

De "Partij van de Planten", bedacht door Arthur Rörsch, bepleit daarom geen CO2-reductie, maar juist een verdriedubbeling !

 

 

 

 

 
groei van dennen bij verschillende CO2 niveau's
bron: Philip R. Wood, vice-president van de Lavoisier Group;
gevonden op climategate.nl, d.d. 28-7-2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijheidsbeeld  aangepast aan Global Warming

en we hoeven minder vaak bontjassen te dragen.......

 

 

 

Zoals Nobelprijswinnaar natuurkunde 1973, Ivar Giaever opmerkt in zijn lezing in Lindau, 2013: in de 150 jaar dat de aarde zou zijn opgewarmd sinds het begin van de industriële revolutie heeft de mensheid het steeds beter gekregen. En dan zou nog een beetje warmer nu opeens catastrofaal moeten zijn ? Terwijl de gewassen die we eten er juist beter door zouden gaan groeien ? Hij stelt de vraag: wat is de optimale aardtemperatuur ? En hoe bepaal je die dan ? Die van vandaag, of van 150 jaar geleden ? Niemand die het weet, denkt hij, maar vast niet toevallig net de aardtemperatuur van vandaag aan de dag.

 

 

In de aanloop naar de klimaattop in Parijs eind 2015 noemt de Russische president Poetin een aantal voordelen (voor een koud land als Rusland) van het opwarmen van de aarde. "Het is goed voor de landbouw en we hoeven minder vaak bontjassen te dragen". Aantrekkelijk perspectief voor Rusland is ook een mogelijke vrije doorvaart van Europa naar Oost-Azië en een betere toegankelijkheid van grondstoffen door het smelten van het poolijs.
"Wij hebben van een geringe opwarming meer te winnen dan te verliezen", zei Pavel Svjasjtsejennikov, klimaatonderzoeker bij de staatsuniversiteit van Sint-Petersburg, recentelijk tegen het persbureau Interfax.
(bron: FD, 17-11-2015)

 

Waar er voortdurend wordt gewezen op de negatieve gevolgen van klimaatverandering, zijn er ook landen waarbij deze verandering juist betere omstandigheden voor de bevolking oplevert. Afgelopen week was ik in Kenia en in plaats van enorme droogte hebben ze nu al enkele jaren op rij voldoende regen in de droge periode, waardoor het land erg groen is. De agri- en foodsectoren profiteren hiervan, leidend tot minder armoede en hongersnood. Het klimaat verandert en de mensheid verandert mee, waarbij we ondertussen kunnen werken aan een verduurzaming van onze energievoorziening. Reden tot paniek is er absoluut niet. (bron: - Noort, Rutger van den, Deze tijd draait om ingebeelde angsten; Stop met bangmakerij en blijf zelf nadenken, OpinieZ, 8-2-2020)

Ook in de zgn. Sahellanden valt tegenwoordig weer heel wat meer regen dan in de decennia in het verleden waarin er zo weinig regen viel dater hongersnood heerste (bron volgt nog).

2 graden opwarming van de aarde is positief


Klimaatmodellen

In een artikel met fraaie gelikte grafieken stellen Rosto & Migliozzi dat ze, vele natuurlijke en menseliijke factoren meegenomen (waarvan CO2 als belangrijkste), het verloop de aarde-temperatuur van 1880 - 2014 (1,4 graden F = 0,78 graden C) bijna perfect kan worden weergegeven.
Als natuurlijke invloeden verdisconteren ze:
- tilt and orbital changes: kanteling van de aarde om haar draai-as en de baan om de zon
- zonne-activiteit
- vulcaan-activiteit

Als menselijke bronnen verdisconteren ze:
- landgebruik (bossen ontginning)
- ozon
- aerosolen
- broeikasgassen

Bron: Rosto, E & Migliozzi B., What's Really Warming tehe World ? , Bloomberg Business Week June 24th 2015.

climate control knobs  

Kritiek op de voorspellende waarde van klimaatmodellen / Wankele basis klimaatbeleid blijkt uit promotieonderzoek

Aan de Vrije Universiteit Amsterdam werd op 8-1-2015 een controversieel proefschrift verdedigd (Bakker, A., The robustness of the climate modelling paradigm, Proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam (2015), 200 blz..)

Klimaatmodellen geven een weinig betrouwbaar beeld van de werkelijkheid, volgens promovendus Alexander Bakker. Dat de modellen steeds meer details van het klimaat meenemen in hun berekeningen doet daar niks aan af. Complexe modellen zijn niet per definitie beter dan simpele, denkt Bakker.

De stelling die Bakker inneemt is omstreden, al was het maar omdat het internationale klimaatpanel het IPCC zijn toekomstscenario’s voor een groot deel op klimaatmodellen baseert.

Eerst even een inleiding, die ik haal uit een artikel van Hugo Matthijssen op Climategate.nl van 8-2-2016:

Het klimaat en voornamelijk de temperatuurontwikkeling wereldwijd is van veel zaken afhankelijk waaronder CO2 maar ook van de oscillatie van de oceanen, de rol die oceaanstromingen spelen bij de warmteverdeling over de aarde, de werking van waterdamp, overheersende bewolking, aerosolen en zelfs grondgebruik zoals het verdwijnen van bossen en het uitgroeien van het stedelijk gebied etc. Het is dan ook een enorm ingewikkelde materie met veel elkaar beïnvloedende variabelen.

Om het klimaat, en dan met name de rol die CO2 daarin vervult, te kunnen bestuderen is het IPCC uitgegaan van vereenvoudigde modellen van deze werkelijkheid door aspecten waarvan ze denken dat de invloed minimaal is weg te laten. Vervolgens zijn die rekenmodellen vertaald in een of meer computermodellen waarmee men trachtte de toekomstige ontwikkelingen waaronder de mondiale temperatuurontwikkeling te voorspellen. Deze voorspellingen bleken er vaak naast te zitten. Ook een aantal aspecten zoals de stagnatie in de opwarming de afgelopen 18 jaar heeft men niet kunnen voorzien.

Wat je wel waarneemt nu is dat men de missers, met name zaken die in de praktijk anders bleken, of negeerde of met nieuwe modelberekeningen trachten te verklaren.

Een goed voorbeeld is het onderzoek van het KNMI naar de verdwenen warmte. Op grond van de modellen ging men er van uit dat er sprake moest zijn van opwarming zowel in de oceanen als in de atmosfeer en wat bleek: de opwarming stagneerde. Er werd weer een supercomputer van stal gehaald om dit te verklaren. Dat werd gedaan door er van uit te gaan dat de warmte er wel geweest moest zijn en op basis van deze vooronderstelling werden nieuwe modellen opgezet. En modelmatig is men op zoek gegaan naar de verdwenen warmte.

De conclusie na veel rekenen was dat een deel van de warmte extra kon zijn uitgestraald naar de ruimte en een deel verdwenen zou kunnen zijn naar de diepere lagen van de oceaan. De link (helaas gebroken) geeft het onderzoek goed weer en wat zien we, men gaat modelmatig verklaren wat de oorzaak zou kunnen zijn dat de praktijkgegevens niet overeenstemmen met de eerdere voorspellingen.

Vervolgens gaat het KNMI nog een stap verder door te verklaren dat ze de verdwenen warmte gevonden hebben en brengen dat breeduit in het nieuws terwijl het echt niet meer is dan het resultaat van modelberekeningen. Kijk maar eens naar dit bericht van het KNMI.

Als je verder leest kom je het volgende in dit bericht tegen: ‘Voor hun onderzoek ‘Op zoek naar de ‘verdwenen warmte’ in de bovenlaag van de oceaan’ hebben KNMI-klimaatwetenschappers Caroline Katsman en Geert Jan van Oldenborgh gebruik gemaakt van berekeningen met een state-of-the-art klimaatmodel in het ESSENCE–project. De beschikbare tijdreeksen van de temperatuurmetingen van de oceanen zijn namelijk te kort en de gegevens te onzeker.’

Het bovenstaande is een duidelijk voorbeeld hoe het klimaatonderzoek nu werkt namelijk voornamelijk op basis van simulatiemodellen waarmee de praktijk steeds weer wordt vertaald in nieuwe modelberekeningen. Zo komt de klimaatonderzoeker dan weer met ‘bewijzen’ dat de voorgaande berekeningen wel juist moeten zijn en vervolgens worden deze resultaten gepresenteerd niet als resultaat van een modelberekening maar als in de praktijk gevonden bewijs.

Tot zover de inleiding van Hugo Matthijssen.

Extra promotie-onderzoek om de problemen en valkuilen van klimaatmodelstudies uit te pluizen.
(onderstaande teksten zijn vooral ontleend aan het artikel van Marlies ter Voorde op kennislink.nl d.d. 8-1-2015).

In de eerste fase van zijn onderzoek bekeek Bakker hoe resultaten van klimaatmodellen vertaald konden worden naar relevante informatie voor bedrijven. Wordt de wind in Nederland straks minder gunstig voor energiewinning met windmolens? Gaat de opbrengst van de landbouw in Europa voor- of achteruit? “Nadat ik hier vier peer-reviewed artikelen over had gepubliceerd, stelde ik vast dat ik zelf niet meer in de achterliggende aannames geloofde”, schrijft Bakker in een ongebruikelijk voorwoord bij zijn proefschrift. Hij besloot daarop een extra jaar aan zijn onderzoek toe te voegen, om de problemen en valkuilen van klimaatmodelstudies uit te pluizen. Bakker voerde zijn onderzoek uit bij het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI).

Gebrek aan bewijs
“Er valt niks te toetsen”, vat Bakker het grootste probleem van de klimaatmodellen samen. Wetenschappers kunnen de vergelijkingen die de stromingen beschrijven van de atmosfeer en de oceanen aan elkaar koppelen. Ze kunnen bestuderen hoe die stromingen veranderen onder invloed van temperatuurschommelingen en ook de invloed van wolken, sneeuw, en luchtvervuiling meenemen in de berekeningen. Maar onderzoekers kunnen nooit controleren of de resultaten de toekomst goed voorspellen, om de simpele reden dat die toekomst nog voor ons ligt.

Wel is het mogelijk om te kijken of de modellen het klimaat uit het verleden kunnen nabootsen. “Maar we hebben bijna geen verleden”, zegt Bakker. De periode waar metingen van zijn is zo kort, en de metingen zelf zijn zo schaars, dat ook de reconstructie van het paleoklimaat voornamelijk een kwestie van interpreteren is.

Er zijn dus te weinig gegevens uit het verleden beschikbaar om de modellen goed te toetsen en af te stellen.

Uiteindelijk leidt dit, meestal onbewust, tot modellen die vertellen wat de wetenschapper zelf al dacht, stelt Bakker. Als er iets uit het model komt dat tegen de intuïtie van de onderzoeker ingaat, zal deze het model immers vaak bijstellen of verwerpen. “En wat we uiteindelijk te zien krijgen is het eindresultaat. Hoe en waarom het model getuned is, wordt nauwelijks gedocumenteerd.” Hij waarschuwt voor het GIGO–principe: modellen worden vaak onbewust zo geconstrueerd of aangepast dat ze aan verwachtingen voldoen: je krijgt eruit wat je erin stopt, en dus, Garbage In = Garbage Out.’

Als nawoord schreef Hugo Matthijssen:

Wat is de waarde van dit promotieonderzoek voor de toekomst? Ten eerste is het gehele klimaatverhaal en de alarmerende voorspellingen van het IPCC gebaseerd op klimaatmodellen. Dan zijn ze al jaren bezig om de uitkomsten af te stemmen op de werkelijkheid, wat niet echt goed lukt.

De stagnatie van de opwarming de afgelopen jaren is nooit goed zichtbaar in hun samenvattingen naar voren gekomen en men heeft deze stagnatie lange tijd ontkend en daarna alleen in bedekte termen naar buiten gebracht. Als laatste kwam het IPCC weer met een verklaring voor de hiatus op basis van modelberekeningen. Hun laatste boodschap was dat de verdwenen warmte terug te vinden moet zijn in de diepere lagen van de oceanen. En dat die over langere tijd (30 jaar) wel weer naar boven kan komen. Zo hou je een niet bewezen theorie in de lucht .............

garbage in- garbage out

klimaat-modellen: garbage in - garbage out / vuilins gaat er er in en vuilnis komt er uit.

Bronnen:
- Bakker, A., The robustness of the climate modelling paradigm, Proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam (2015), 200 blz.
- Marlies ter Voorde op kennislink.nl d.d. 8-1-2015: Kritiek op voorspellende waarde van klimaatmodellen.
- Hugo Matthijssen, climatagate.nl d.d. 8-2-2016: Wankele basis klimaatbeleid blijkt uit promotieonderzoek.


Nog veel te onderzoeken voor betrouwbaar klimaatmodel
door Fred de Koning, em. hoogleraar bestuurlijke informatieverzorging in het Financieel Dagblad (FD) van 9-3-2017
(onderstrepingen van de redactie van milieuzaken.org)

In het FD van 25 februari maakt Guus Berkhout zich terecht zorgen over de eenzijdigheid van het klimaatdebat. Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) duldt weinig of geen tegenspraak, in strijd met de goede wetenschappelijke traditie dat uitspraken van onderzoekers slechts als hypothesen beschouwd worden. Andere onderzoekers zijn genoodzaakt deze uitspraken kritisch te onderzoeken en waar mogelijk te vervangen door betere verklaringen van de werkelijkheid. Voor een jonge wetenschap als de klimatologie is het desastreus om deze regels, van wetenschapsfilosoof Karl Popper, niet over te nemen.
De stelling dat CO2 de boosdoener is wordt onderbouwd met een correlatie tussen de gemeten temperatuur op aarde en de concentratie CO2 in de atmosfeer. Een correlatie is echter nog geen causaal verband. Wat is oorzaak en wat is gevolg? Uit onderzoek naar ijskernen op Antarctica is de conclusie te trekken dat de stijging van de concentratie CO2 achter loopt op de temperatuurstijging.
Er zijn andere factoren die de gemeten opwarming kunnen verklaren. Wellicht zijn wij nog herstellende van de kleine ijstijd uit 17e eeuw of zijn er kosmische invloeden. Wellicht zijn er andere broeikasgassen die een rol spelen bij de opwarming, bijvoorbeeld waterdamp, al dan niet in de vorm van ijskristallen.
Kortom, er is nog veel te onderzoeken, voordat wij echt goed zicht krijgen op het hoe en waarom van de gesignaleerde temperatuurstijgingen in de laatste decennia. De basis om uiterst kostbare maatregelen te nemen, zoals het vol zetten van de Noordzee met windmolens, lijkt daarvoor veel te fragiel. Bovendien wordt door alle aandacht voor de ‘War on CO2’, zoals Berkhout de benadering door het IPCC noemt, veel minder aandacht besteed aan andere milieuproblemen, zoals (ultra)fijnstof, roet en stikstofdioxide.

fijnstof en ultra fijnstof
Hein de Kort (in het FD) : klik op de cartoon voor een vergroting en hier voor zijn website.


Op 13-2-2010 meldt het FD dat Nederlanders zich al minder zorgen maken over het milieu dan enkele maanden geleden. De schandalen bij het IPCC zouden daar debet aan zijn. Maar ik denk ook wel de inmiddels ongebruikelijk lange periode van vorst en sneeuw, die dan al weer bijna 2 maanden duurt.
Cartoonist Erik Varekamp beeldt het veranderende sentiment krachtig uit:

 

klik op foto voor vergroting ---->


Henk Varekamp: Goede Raad

Ook politici beginnen zich nu achter de oren te krabben. Zo vraagt Helma Neppérus van de VVD zich in het FD van 13-2-2010 af of de commissie Veerman de plannen voor verdere dijkverzwaring nog wel moet baseren op het meest vergaande scenario van het IPCC. De vraag is o.a. of je nou 60, 80 of 100 miljard Euro moet gaan besteden en dat moet liever niet op basis van gekleurde IPCC-rapporten, alsdus Neppérus.


Enkele maanden later gaat Phil Jones helemaal "om", zo schrijft De telegraafreporter Edwin Timmer op 15-2-2010:
De opwarming van de aarde sinds 1995 is niet bijzonder en wetenschappelijk gezien niet significant. Deze opmerkelijke ontboezeming heeft afgetreden klimaatprofessor Phil Jones van de Engelse East Angla University gedaan in een interview met de BBC. Jones moest in november zijn post verlaten nadat duizenden e-mails uitlekten, waaruit bleek dat hij en zijn collega’s sjoemelden met bewijzen voor het broeikaseffect. Jones erkent nu dat de opwarmingscurves tussen 1860 en 1880, 1910-1940 en 1975 tot en met nu vrijwel identiek zijn. Ook geeft de vroegere alarmist toe dat het in de vroege middeleeuwen mogelijk net zo warm is geweest als nu. Jones’ interview is een enorme U-bocht. Jarenlang verdedigde hij de zogenaamde hockeystick die zou bewijzen dat de afgelopen jaren ongekend warm zijn geweest.


Citaten:

- Rest assured, the climate catastrophe is coming and things are more urgent than ever. Don’t let any skeptic tell you otherwise, as they only want to spread some damn optimism about the future (Pierre Gosselin, Notrickszone.com ).

- We cannot absolutely prove that those are in error who tell us that society has reached a turning point, that we have seen our best days. But so said all before us, and with just as much apparent reason (Thomas B. Macaulay; gevonden op Climatgate.nl).

- It’s easier to fool people than to convince them that they have been fooled.

- You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time (Abraham Lincoln).

- Climate change is the religion of people who think they're too smart for religio ( Tom Nelson@tan123 )

- https://tomnelson.blogspot.nl (CO2 is not the climate control knob)

- To those of us who have been following the climate debate for decades, the next few years will be electrifying. There is a high probability we will witness the crackup of one of the most influential scientific paradigms of the 20th century, and the implications for policy and global politics could be staggering. 
(Ross McKitrick op https://opinion.financialpost.com/2013/09/16/ipcc-models-getting-mushy (link is helaas verbroken)

giaever: earth's temperature has been amazingly stable in 150 years
Gerelateerde websites:

klimaatverandering

Klimaatverandering is in 2008 opgezet door Dr Bart Verheggen, docent aard- en klimaatwetenschappen aan Amsterdam University College. Vanaf 2012 doen ook Jos Hagelaars, Hans Custers en Bob Brand enthousiast mee met bloggen. Zij hebben zich als wetenschappelijk onderlegde autodidacten tot ware klimaatkenners ontwikkeld. Ze hebben niets op met klimaat-wetenschaps-critische websites als climategate.nl. Zie ook een interviewe in de Volkskrant (juli 2019) met Bart Verheggen.


Videos

Tony Heller: 10 key graphs behind the climategate scam.  

Tony Heller,

Ten Key Graphs Behind The Climate Change Scam: As CO2 and low cost reliable energy have increased over time, the world has become a much better place for humans to live.

Youtube, 5-7-2019

Tony Heller beschrijft - in een videopresentatie van 5-7-2019 - aan de hand van 10 grafieken hoe heilzaam goedkope energie voor de wereldbevoking is geweest, ondanks, of mede dankzij een gestage CO2-toename:
- CO2-uitstoot blijft exponentiëel stijgen, ondanks alle klimaatconferenties en - verdragen: die hebben dus geen enkel effect gehad.
- dat komt o.a. omdat het gebruik van fossiele brandstoffen ook nog steeds exponentiëel stijgt
- landbouwopbrengsten zijn enorm toegenomen: b.v. de graanoogsten in Europa sinds 1850
- idem in de USA sinds 1866
- idem voor alle graansoorten in Chili sinds 1930
- sinds 1991 is de ondervoeding in de wereld ongeveer gehalveerd
- sinds 1800 is alfabetisme gedaald van bijna 90% naar bijna 20%
- sinds 1900 vielen er extreem veel minder doden door extreem weer
- sinds 1820 is extreme armoede in de wereld sterk afgenomen, van ca. 90% naar nu ca. 10% (red-HHvdM: een belangrijke daling zie je overigens bij elke definitie van armoede)
- mensen leven veel langer: van gemiddeld: van ca. 30 jaar in 1875 wereldwijd tot nu ca. 60 jaar in Afrika en tot ca. 80 jaar in de ontwikkelde wereld.
- de wereld is veel groener geworden, mede door de toegenomen CO2-concentratie in de atmosfeer.

Heller concludeert dat de goedkope fossiele energie en de toegenomen CO2-concentratie tot nu toe vooral zeer heilzaam zijn geweest voor de wereldbevolking: "We hoeven ons niet te ontdoen van fossiele brandstoffen, maar van de gekte van de klimaatverandering oplichterij", waarbij hij verwijst naar Mc Kay's boek uit 1841: "Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds"

MacKayWatch an Animated Book Review ! 

Lindzen-AGW is een dwaling

This quote is from: Prof. Richard S. Lindzen,
From 1983 until his retirement in 2013, he was Alfred P. Sloan Professor of Meteorology at the Massachusetts Institute of Technology.In dit licht verwijs ik graag naar Christopher Booker's rapport: Global Warming: a case study in Group Think: How science can shed new light on the most important "non-debate" of our time, Global Warming Policy report no. 28, 2018. Zie hier voor een korte recentie van dit verhelderende, maar ook schokkende rapport.


Literatuur:

- Bijkerk, André, De Kleine Ijstijd van 1945-1974, Climategate, 15-9-2015

- Causes of Climate Change, NASA Climate Science Investigations (CSI), d.d.4-5-2019 (gebruik steeds de "next page" links om er door heen te gaan).

- Curry, Judith veegt in dit essay voor een Spaanse krant de vloer aan met het huidige klimaat-alarmistische overheidsbeleid en de falende klimaatwetenschap; Climategate.nl, 5-12-2019.

- DuHamel, Jonathan, Climate Change in Perspective, pdf-file on website Wryheat, updated April 2019. (klik hier indien de link is verbroken)

- Labohm, Hans, 5-8-2018: Klimaatdiscussie


- Marohasy, Jennifer (ed.), Climate change, The facts,

Connor Court Publishing Pty Ltd (August 31, 2017),

ISBN-10: 0909536031 ; ISBN-13: 978-0909536039

 

klik op de foto voor een vergroting ------------------->

Lees hier div. kindle teksten van elk hoofdstuk !

  Klimaatverandering: de feiten-2017

Dr Jennifer Marohasy said, "Climate Change: The Facts 2017 presents the case for climate change policies to be based on scientific evidence and it reveals how many of the potential policy responses to climate change are often wildly disproportionate compared to their potential cost."

"However, our understanding of how the climate operates is incomplete and it is critically important to challenge the view that the planet is facing a global warming catastrophe."

"Climate Change: The Facts 2017 addresses a range of issues including the science of climate change, the homogenisation and manipulation of temperature data, the economic and social impact of climate change policy proposals, and the way climate change is presented by the media and portrayed in popular culture," said Dr Marohasy.


Morano, Marc,

Climate Truth File 2020, your 2020 sceptical climate change talking points report, released at the United Nations Climate Summit in Madrid (COP25) on December 10, 2019.


Zie hier of hier voor de 36 p. pdf-file.

 

klikop de foto voor een vergroting ----------->>

  Climate Truth File 2020

Schukken, Folkert, Een laagdrempelig overzicht van de klimaat"problematiek", Climategate, 16-5-2020.

Shellenberger, Michael, Why Everything They Say About Climate Change Is Wrong, Forbes.com, 25-11-2019 (kijk hier indien de link is verbroken)


Na de presidentsverkiezingen in de USA in 2020 spreekt "speciale gezant" voor klimaat John Kerry over de "war on Climate Change"

oorlog tegen klimaatverandering
klik op de foto voor een vergroting


Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

U bent hier: inhoudsopgave - DE AARDE - klimaatverandering

Deze website is een activiteit van dr. Hugo H. van der Molen, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !

en Facebook of Linkedin