Milieuzaken.org
feiten, getallen en opinies  

Hittegolven

U bent hier: inhoudsopgave - atmosfeer - hittegolven

Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

en Facebook of Linkedin

The Siesta by Philip Hermogenes Calderon 1833–1898
The Siesta van Philip Hermogenes Calderon,1866
klik op de foto voor een vergroting

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Het jaar 2020 begon met heel veel zon en eind juni kwam de eerste hittegolf van het jaar in zicht.

Onderstaand schilderij, Flaming June (Vlammende Juni) van Lord Leighton, beeldt het hete juni-weer fraai uit.

Leighton-Flaming June

Flaming June (Vlammende Juni) (1895), Oils on a 47" x 47" canvas.
klik op de foto voor een vergroting

Onze maand Juni - en het Engelse June - zijn afgeleid van de belangrijke Romeinse Godin Juno.


 

Definitie van een hittegolf volgens het KNMI:
Een hittegolf is een opeenvolging van in De Bilt minimaal 5 zomerse dagen
(maximimtemperatuur 25,0 graden C of hoger), waarvan er minimaal drie tropisch
(maximumtemperatuur 30,0 graden C of hoger) zijn.


Het PCCCconcludeerde in juni 2007 voor Nederland op basis van een recent verschenen VN-klimaatrapport, dat er meer hittegolven zullen voorkomen vanwege toenemnde oostenwind.


Tot 2016 kon men op de site van het KNMI de volgende tabel en grafiek vinden over hittegolven in ons land sinds 1901.

hittegolven in Nederland

De tabel is ook in een grafiek weergegeven:

hittegolven in NL sinds 1901

Komen hittegolven tegenwoordig veel vaker voor?

Terwijl Nederland (in de zomer van 2018) geniet maar ook last heeft van een warme, zonnige en zeer droge zomer doemt de onvermijdelijke vraag op hoe uitzonderlijk de huidige warme periode is in historisch perspectief en in hoeverre dit met klimaatverandering te maken heeft.
Het KNMI stelde in het NOS-journaal van donderdag 26 juli 2018 bij monde van Geert Jan van Oldenborgh dat:

"Een warme zomer zoals we die nu hebben, gaan we in de toekomst nog veel vaker zien. Hittegolven komen nu frequenter voor: van een keer in de twintig jaar een eeuw geleden, tot elke twee tot drie jaar nu".

Maar..........

Dat hittegolven nu vaker voorkomen is pas sinds 2016 ‘waar’. Toen presenteerde het KNMI namelijk een nieuwe gehomogeniseerde reeks voor De Bilt. Die homogenisatie hield in dat metingen vóór 1951 gecorrigeerd werden. Dat bleek met name gevolgen te hebben voor de hoogste temperaturen in De Bilt: waardes boven de 27 graden Celsius zijn met maar liefst 1,9 graden naar beneden bijgesteld. Dit heeft ingrijpende consequenties voor met name het aantal hittegolven in de periode 1906-1951. Dat waren er 23 maar door de correcties bleven daar nog maar 6 van over.

Hoewel niemand bestrijdt dat correcties door stationverplaatsingen en veranderde meetmethoden nodig kunnen zijn, roept deze ingrijpende aanpassing van de metingen in De Bilt wel grote vragen op. De metingen moesten destijds met 0,1 graden Celsius nauwkeurigheid afgelezen worden. Kan het werkelijk zo zijn dat met terugwerkende kracht alle historische waardes boven de 27 graden er bijna twee graden naast zaten?

Zo zijn in 1947 b.v. 3 van de 4 hittegolven verdwenen, zoals aangegeven in onderstaande tabel:

hittegolven in Nederland in 1947   we leven nu in het adjustoceen
klik opd het cartoon voor een vergroting

Bronnen van bovenstaande grafieken en teksten: Rob de Vos en Marcel Crok op www.destaatvanhet-klimaat.nl van 6-8-2018 alsmede klimaatgek.nl van 2-8-2018 en 7-8-2018.

De Vos en Crok zamelen nu geld in via crowdfunding om uit te gaan zoeken hoe dit zit. Zie hier.


Overigens valt in bovenstaande grafiek op dat er na 1950 ca. 25 jaar lang, tot ca. 1975, geen hittegolven zijn geweest in ons land.

Dat was de tijd dat velen angst hadden voor "global cooling"


1975: klimatologen worden ongeduldig: "Immediate action is needed !"

Uit Newsweek, 28 april 1975:

 

In 1975 - spoorden klimaatwetenschappers de politici aan om zelf de poolkappen te laten smelten door er roet op te gooien, omdat anders de aarde te veel af zou gaan koelen, met groot gevaar voor de voedselvoorziening !

  The Cooling World anno 1975

Niets nieuws onder die hete zon, dus.


Extra sterfte tijdens hittegolven in Nederland
2003: 1000 à 1500 sterftegevallen meer dan normaal tijdens een zomer
2006: 1000 sterfgevallen meer dan normaal

In steden is het warmer dan op het platte land er om heen:
Ingenieurs- en adviesbureau DHV stelt dat het in het centrum van Nederlandse steden gemiddeld 7 à 8 graden warmer is dan erbuiten. Althans dat schrijft Volkskrantjournaliste Anna van den Breemer d.d. 10-7-2010. In de kop van het artikel staat echter dat dat "soms" zo is.
Wellicht is het effect wat minder heftig:
In het FD van 2-8-2018 stelt Roebyem Anders dat op warme dagen de temperatuur in onze steden 2 graden hoger komt dan op het platte land en dat dit verschil bij extreme hitte oploopt tot ruim 5 graden.

Nederlandse steden slecht ingericht om hittegolven te doorstaan.
Nederlandse steden kunnen hun warmte niet goed kwijt, zo blijkt uit onderzoek van advies- en ingenieursbureau DHV..
In het centrum van de stad is het ('s zomers ? of bij een hittegolf ?) gemiddeld 7 à 8 graden warmer als in de gebieden daar buiten.
Doordat gebouwen vlak op elkaar staan kan er te weinig wind doorheen.
Ook geeft de bebouwing onderling weinig schaduw, zoals in Mediterrane landen vaak wel het geval is. (vraag: en die gewenste wind dan ?)
Door het beperkte groen is er weinig schaduw en kan er weinig verdamping plaats vinden, waardoor er minder afkoeling mogelijk is.
Te weinig parken en fonteinen die voor afkoeling zouden kunnen zorgen.
De parken zijn in Nederland bovendien vooral ontworpen om veel zon door te laten, niet om veel schaduw te genereren.
Te veel donkere gebouwen absorberen relatief veel warmte, evenals donkere daken.

Bronnen:
PCCC, juni 2007
Volkskrant 10-7-2010, geschreven door Anna van den Breemer n.a.v. een gepubliceerd onderzoek van advies- en ingenieursbureau DHV.


Hittegolven in de Verenigde Staten sinds 1895

This figure shows the annual values of the U.S. Heat Wave Index from 1895 to 2015. These data cover the contiguous 48 states. Interpretation: An index value of 0.2 (for example) could mean that 20 percent of the country experienced one heat wave, 10 percent of the country experienced two heat waves, or some other combination of frequency and area resulted in this value.

Klik op de grafiek voor een vergroting

hittegolven in de USA sinds 1895
Bron: EPA-Environmental Protecton Agency, USA
Data source: Kunkel, 20166
Web update: August 2016

De zomers met de meeste hittegolven waren nadrukkelijk in de jaren 1930 e.v.

De EPA schrijft er het volgende over:
"Heat waves in the 1930s remain the most severe heat waves in the U.S. historical record (see Figure 1). The spike in Figure 1 reflects extreme, persistent heat waves in the Great Plains region during a period known as the “Dust Bowl.” Poor land use practices and many years of intense drought contributed to these heat waves by depleting soil moisture and reducing the moderating effects of evaporation."

Zoals in Nederland tussen 1950 en 1975 (geen hittegolven !), waren er in de USA weinig hittegolven tussen ca. 1957 en 1975

Wie weet de verklaringen voor de dalen ? Mail het me dan svp.


De jaren-30 peak in bovenstaande grafiek zie je echter niet terug in onderstaande grafiek over sterfte door hittegolven in de New York City, maar dat ligt ver van de Great Plains

New York City hittegolven in de tijd
klik op grafiek voor een vergroting


Verdere literatuur:

BLCKBX-TV: NOS papegaait braaf na dat elke hittegolf nu link heeft met klimaatverandering, Climategate.nl, 26-5-2022.

Buisman, J. (2011), Extreem Weer !, een canon van Weergaloze Winters & Zinderende Zomers, Hagel en Hozen, Stormen en Watersnoden, Uitg. Van Wijnen - Franeker, 576 p. met vele illustraties en tabellen in kleur, ISBN: 978 905 194 35 80.U bent hier: inhoudsopgave - atmosfeer - hittegolven
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit vandr. Hugo H. van der Molen , Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !

Follow@plattezaken en Facebook of Linkedin