Milieuzaken.org
feiten, getallen en opinies

Honger

struggle for sutvival

(Click on the painting for an enlargement)

U bent hier: inhoudsopgave - economie - honger

Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

Follow@plattezaken en Facebook of Linkedin

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

thomas Malthus: On the principle of population
klik op de foto voor een leesbarevergroting

 

In 1798 publiceerde Thomas Malthus het pamflet An Essay on the Principle of Population, waarin hij stelde dat de bevolkingsgroei de economische groei voor zou blijven;

hij voorspelde op basis van een eenvoudig model hongersnood op grote schaal.

De bevolkingsgroei zou exponentieel zijn, die van de voedselproductie lineair.

Dit is bekend geworden als het malthusiaans plafond voor de maximale omvang die de bevolking kan bereiken in verhouding tot de beschikbare grond, en malthusiaanse catastrofe voor de situatie waarin een overbevolkte samenleving zichzelf weer in evenwicht brengt door middel van een verhoogde mortaliteit.

Malthus dacht dat de 'positive checks', de 'natuurlijke' zaken waardoor de 'menselijke stapel' in toom wordt gehouden, zoals epidemieën en oorlog, onvoldoende waren om de exponentiële groei van de bevolking ten opzichte van de lineaire groei van de voedselproductie te corrigeren.

Daarom zag Malthus als enige oplossing voor de overbevolking 'moral restraint'; arme mensen die wisten dat ze geen gezin zouden kunnen ondersteunen, moesten volgens hem ook geen gezin stichten.


China

De Grote Sprong Voorwaarts van Mao Tse Toeng heeft naar schatting 30 miljoen mensen het leven gekost.

Er was ook nog zoiets als De Lange Mars.


Rusland

Lysenko, Trofim
(zie wikipedia)

Trofim Lysenko, bioloog onder Stalin die Rusland zou doen hongeren

 

honger in de Sovjet Unie- miljoenen doden

De affaire Lysenko is een schoolvoorbeeld op wereldschaal geworden van een bizarre ontwikkeling in de wetenschap. Het ging om de verkondiging van een "bioloog-landbouwkundige" die de Darwinistische opvatting over evolutie ontkende en meende de ‘natuur’ naar zijn hand te kunnen zetten.

Dat liep heel slecht af: de traditionele genetica-wetenschap in Rusland raakte achterop en miljoenen Russen vonden de hongerdood wegens zijn onwetenschappelijke ideeën en landbouwbeleid.

Sceptici zien de door het IPCC ondersteunde theorie van de (C)AGW-(Catastrophal) Antropogenic Global Warming als een nieuwe vorm van onwetenschappelijke en voor de maatschappij uiterst schadelijke hedendaagse vorm van Lysenkoïsme.


Verenigd Koninkrijk

Overbevolkings-pessimisme en hongersnoden

De beroemde Engelse econoom Thomas Malthus theoretiseerde dat de hoeveelheid landbouwgrond en de daaraan gekoppelde mogelijke voedselopbrengsten een harde beperking vormde voor de bevolkingstoename. Indien er meer mensen zouden komen, zou er honger ontstaan die de bevolkingsomvang zou begrenzen. 

In 1798 publiceerde Malthus het pamflet An Essay on the Principle of Population, waarin hij stelde dat de bevolkingsgroei de economische groei voor zou blijven; hij voorspelde op basis van een eenvoudig model hongersnood op grote schaal. De bevolkingsgroei zou exponentieel zijn, die van de voedselproductie lineair. Dit is bekend geworden als het Malthusiaans plafond voor de maximale omvang die de bevolking kan bereiken in verhouding tot de beschikbare grond, en malthusiaanse catastrofe voor de situatie waarin een overbevolkte samenleving zichzelf weer in evenwicht brengt door middel van een verhoogde mortaliteit. Malthus dacht dat de 'positive checks', de 'natuurlijke' zaken waardoor de 'menselijke stapel' in toom wordt gehouden, zoals epidemieën en oorlog, onvoldoende waren om de exponentiële groei van de bevolking ten opzichte van de lineaire groei van de voedselproductie te corrigeren. Daarom zag Malthus als enige oplossing voor de overbevolking 'moral restraint'; arme mensen die wisten dat ze geen gezin zouden kunnen ondersteunen, moesten volgens hem ook geen gezin stichten. (bron: Wikipedia, 14-10-2019.

Voornoemd Malthusiaans Plafond kon wel door modernere ontwikkelingen en inzichten worden verhoogd.


De introductie van o.a. de aardappel (afkomstig uit Zuid-Amerika) zou b.v. veel meer mensen gaan voeden dan voorheen gedacht. De bevolking in Europa zou daardoor sterk toenemen. Maar grote sterfte ontstond ook als de aardaappeloogst in een land sterk tegenviel, b.v. door weersomstandigheden of aardappelziektes. Zulke periode vonden b.v diverse malen plaats in Schotland en Ierland, gevolgd door hongersnoden en massale emigratie naar Amerika. 


Strenge winters

Strenge winters kunnen gepaard gaan met grote percentages menselijke sterfte..........
Het zijn - wellicht niet toevallig - de koudste periodes in onderstaande grafiek. die gepaard gingen met ernstige menselijke sterfte door honger.

honger en stergte door strenge winters en mislukte oogsten

Cetral England temperature 1659-2014 (bron: https://twitter.com/scotclimate)

Tijdens de Ierse ("aardappel"-hongersnoden van 1745-1651 weigerde de toenmalige regering in Londen de Ieren voedselhulp te sturen. Ze exporteerden wel voedsel naar andere landen. Lees hier meer. Toen tussen 1845 en 1851 de aardappelziekte de oogst van dit volksvoedsel deed mislukken, kwamen een miljoen van de zeven miljoen Ieren van de honger om. Nog twee miljoen emigreerden om aan dat lot te ontkomen, vooral naar de Verenigde Staten, maar velen stierven onderweg.. Hét rampjaar was 1847.  

De "aardappel"-hongersnood van 1897 bracht de regering in Londen ook al niet tot voedseltransporten, terwijl in Londen wel goedkoop Amerikaans graan werd ingevoerd. Lees hier meer. In de film -serie over Queen Victoria wordt gemeld dat 1,5 miljoen Ieren in die periode naar Amerika emigreerden.Het ging in Ierland vooral om de aardappelziekte, maar ook graanoogsten leden heel erg onder hefige regenval. Mensen vezwakten en leden onder epidemieën. De koude winters in bovenstaande grafiek maakten de zaken wellicht erger dan als winters mild of normaal waren geweest. 


Paul Ehrlich: The population Bomb

In 1968 deed Paul Ehrich de wereld schrikken met zijn boek The Population Bomb, een zeer pessimistische kijk op de (on)mogelijkheid om steeds meer mensen te voeden. Hij dacht ook aan uitputting van andere benodigde hulpbronnen.

Paul Ehrlich, The population bomb
Zie hier een interview met Ehrlich uit 2014 op Youtube.
 

 

Ehrlich, Paul
(Philadelphia, 1932; (zie wikipedia)

Amerikaanse bioloog en demograaf, die beroemd werd door zijn waarschuwingen met betrekking tot de bevolkingsgroei en de uitputting van de natuurlijke hulpbronnen

Hij werd ook lid van de Club van Rome, die zich inzette voor het behoud van de planeet Aarde.

In zijn controversiële boek The Population Bomb, uit 1968, voorspelde hij dat de wereld door overbevolking snel een punt zou bereiken, waarop massale hongersnood zou uitbreken door gebrek aan voedsel. 

Een van de oplossingen zou, volgens Ehrlich, desnoods gedwongen geboortebeperking kunnen zijn. 

Hij heeft regelmatig uitspraken gedaan over de teloorgang van het milieu. Naderhand kreeg hij het verwijt dat hij er vaak naast zat. Zelf noemde hij ze liever scenario’s, hoe de ontwikkelingen mogelijk zouden kunnen verlopen. Hij ontkent met klem dat het voorspellingen waren. Een aantal van zijn doemscenario's zijn verzameld door Ebell en ...... (2019)

Ehrich kreeg vooralsnog geen gelijk.


Voedsel produceren zonder fossiele brandstoffen ?
Een naieve gedachte....


(tweet van Patrick Moore d.d. 15-10-2019)

voedsel produceren zonder fossiele brandstoffen is een naieve gedachte

we only need political will !

No nuclear !

No fossil fuels !

No Hydro !

No GMO's !

It is possible

We only need political will

Maurice Strong
Maurice Strong


En anno 2022 begint het er al aardig op te lijken, met een inflatie van rond de 10% en een voor velen onbetaalbare stijging van energie- en voedselprijzen.

food price apocalypse anno 2022

Bekijk de schokkende video die bloot legt hoe de groene bewegingen, samen met regeringen en het grote financiële banken-complex, de bevolking in energie- en voedsel-armoede hebben gestort, waarbij het te gemakkelijk is om naar COVID en de Russische inval in Oekraïne te wijzen. De video laat schokkende grafieken zien over de enorme winsten die daarbij zijn gemaakt door dat financiële banken-complex.

financiële crisis anno 2022


Literatuur:

Ehrlich, Paul, The Population Bomb, 1968

Intended consequences: energy price rises & inflation, video op Youtube, d.d. 21-5-2022

Malthus, Thomas, An Essay on the Principle of Population, 1798

Wikipedia, 10-1-2023, Hongersnood.U bent hier: inhoudsopgave - economie - honger
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van dr. Hugo H. van der Molen, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !

Follow@plattezaken
en Facebook of Linkedin