Milieuzaken.org
feiten, getallen en opinies  

Ozonlaag
U bent hier: inhoudsopgave - Ozonlaag

Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

Follow@plattezaken en Facebook of Linkedin

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Onze atmosfeer of dampkring is een beschermende laag lucht van in totaal wel ca. 300 à 2.000 km, waaar eindelijk de practisch volledige luchtledige ruimte begint. De onderste laag, de troposfeer, is ca. 10 à 18 km dik, incl het overgangsgebied naar de volgende atmosfeerlaag, de stratosfeer. De meeste lucht en de - voor het leven op aarde noodzakelijke zuurstof - bevindt zich, vanwege de aantrekkingskracht van de aarde in de troposfeer. Daar boven is de lucht zeer ijl. De stratosfeer is ook belangrijk voor het leven op aarde. Tussen 25 en 30 kilometer hoogte is er een heel dun laagje met ozon. De doorsnede (diameter) van de aarde is ca. 12.700 km.

Ozon is een bepaalde verbinding van zuurstof. Heb je wel eens onder de hoogtezon gezeten? De sterke lucht die je dan ruikt, is de geur van ozon. Als de ozonlaag er niet zou zijn, zou op aarde niets kunnen leven. Dat komt door de ultraviolette straling van de zon. Die is heel schadelijk. Je merkt het al als je een tijdje in de zon ligt. Je wordt dan bruin. Lig je te lang in de zon, dan ga je verbranden. Je huid wordt dan helemaal rood. Dat komt door de ultraviolette straling. Bijna al die straling wordt tegengehouden door de ozonlaag. Stel je eens voor wat er zou gebeuren als die laag er niet was. We zouden dan allemaal binnen de kortste keren verbranden.
(bron: https://www.sterrenkunde.nl/index/encyclopedie/atmosfeer.html)Ozongat
Op een gegeven moment is men zich grote zorgen gaan maken omdat er in de ozonlaag een "gat" ontstond, die - naar men meende / meent - ontstond door het in de lucht laten ontsnappen van een chemische groep stoffen, die bekend staan als chloorfluorkoolwaterstoffen, CFK's. Dat zat vroeger onder andere in ijskasten en spuitbus-drijfgassen. Gebruik ervan is men sinds 1987 in vele landen gaan verbieden. Omdat CFK’s echter maar heel langzaam afgebroken worden zou hun effect op de ozonlaag nog tientallen jaren merkbaar moeten zijn (bron: www.kennislink.nl).

Met name boven de polen is de ozonafbraak het sterkst merkbaar. Sinds ca. 1980 vormt zich jaarlijks boven de Zuidpool in de lente een "ozongat". Het ontstaat als de winter op de Zuidpool ten einde loopt. Op de Noordpool is er alleen in koude winters sprake van ozonafbraak (zie verder op deze pagina). De conditie van de ozonlaag boven de polen wordt nauwlettend in de gaten gehouden vanuit de ruimte met speciale ozonmeetinstrumenten zoals OMI, SCIAMACHY en GOME aan boord van ESA’s satelliet Envisat.

Ozonlaag

Het ozongat boven de Zuidpool in 2006 en 2007. (bron: KNMI/ESA), ontleend aan: www.kennislink.nl
Mijn vraag: hoe kan dat ozongat in één jaar zo enorm afnemen als die CFK's zo langzaam afbreken ? Stuur me de verklaring !

Tegenwoordig hoor je er nog maar zelden over, zoals we ook al lange tijd niets meer horen over de "zure regen", waar men zich in de 70-ger jaren nogal zorgen over maakte. Probleem opgelost ? Was er ooit wel echt een probleem ? Of was "het gat" een slimme marketing truc van de Amerikaanse firma Dupont de Nemours, die patenten had op de alternatieven voor CFK's ? Wie het verhaal daarover heeft mag het me sturen. Prof. Schellekens denkt dat het een publiciteitsstunt van da Nasa is geweest (zie verder op deze pagina).

Of heeft Balkenende toch gelijk ? Onze minister president Balkenende is per 19-2-2008 optimistich over het tegengaan van opwarming van de aarde: "Laten we ons verzetten tegen pessimisme ! Wat de mens heeft aangericht, kan de mens ook weer rechtzetten. We hebben eerder laten zien dat we met doorzettingsvermogen en internationale samenwerking zorgwekkende ontwikkelingen ten goede kunnen keren. Kijk maar naar onze strijd tegen het gat in de ozonlaag. Mondiale afspraken hebben geleid tot het terugdringen van cfk's in de atmosfeer" (bron: Het Financieele Dagblad, 20-2-2008, p. 3).

Dat moge zo zijn, maar van december 2010 tot eind maart 2011 verdween op de Noordpool 40% van de ozonlaag, terwijl de grootst gemeten winterafname tot heden slechts 30% was, zo berichtte de Wereld Meteorologische Organisatie op een congres in Genève. Vooral in heel koude winters wordt het gat groter (bron: FD, 6-4-2011). De "opwarming van de aarde" stagneert dan ook al ruim een decennium Of is de relatie tussen CFK's en afname van de ozonlaag maar een verzinsel ?

Volgens Prof. Schellekens (FD, 6-12-2010) hebben we het "steeds maar groter wordende gat in de ozonlaag" vooral te danken aan het geschonden blazoen van de Nasa, na het ongeluk met het ruimteveer. Het bestuderen van het "ozon-gat probleem" leverde de Nasa veel geld en onderzoeksopdrachten op, hard nodig in het licht van stagnatie van het ruimtevaartprogramma.Het volgende is een citaat uit: Eric blondeel
, Klimaatwetenschap gekaapt, Climategate, 19-2-2019

Het ozongat als VN-succesverhaal aanhalen, zoals Boudry deed, is niet allen fout: het is een absolute farce. De werkelijkheid is dat het ozongat, ondanks het feit dat de mensheid de VN-richtlijnen braaf volgde, nog steeds niet kleiner geworden is. Integendeel: in een gezamenlijk 2018 rapport van W. Ball et al wordt door 22 wetenschappers uit 4 verschillende landen aangetoond dat de ozondaling, tegengesteld aan de beweringen, nog altijd uitbreidt richting evenaar, wat met het bestaande ozonmodel (weeral zo’n overschat model!) niet te verklaren is. 

Dertig jaar ozonwetenschap, het akkoord van Montreal en gigantische kosten hebben niets opgeleverd. Dat er momenteel een ‘consensus’ bestaat die zegt dat het anders is, verandert aan de realiteit geen jota. Dit toont aan hoe gevaarlijk het is om wetenschap enkel op basis van modellen te willen bedrijven. Dat geldt ook, en a fortiori, voor het veel te simplistisch CO2-klimaatmodel dat als prognostisch instrument volkomen waardeloos is en dan ook eclatant faalt.


Lieratuur:

- Roy, Luc De, Stevenen we af op een record voor het gat in de ozonlaag boven Antarctica? Modellen voorspellen weinig goeds, VRT NWS Wetenschap, 2-10-2020.U bent hier: inhoudsopgave - Ozonlaag
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van dr. Hugo H. van der Molen, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !

Follow@plattezaken en Facebook of Linkedin