Milieuzaken:
feiten, getallen en opinies.

 

Zuidpool met drijfijs rondom

Antarctica landmassa + ijskap (grijs) met rondom drijfijs (wit)

 
Antarctica (met daarop de zuidpool)
(vaak - en ook hier - worden de termen Antarctica en Zuidpool als gelijk gebruikt, wat formeel niet klopt)

U bent hier: inhoudsopgave - aarde - Zuidpool

Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

Follow@plattezaken en Facebook of Linkedin
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Antarctica (met daarop de Zuidpool)
(3,1% van het aardoppervlak)
Oppervlakte; 13.209.000 km²
Hoogste berg; Vinsonmassief, 5140 km.
Gemiddelde temp.
Zomer; -57 graden Celsius.
Winter; -90 graden Celsius (zie echter de tabel hier onder)
Dikte ijs; 2800 meter.
(bron: https://www.scholieren.com/werkstukken/15630)


Het klimaat op de Zuidpool
De Zuidpool is het meest zuidelijke puntje van de planeet aarde. Het ligt lijnrecht tegenover de Noordpool, dat het meest noordelijke puntje van de aarde is. De zuidpool ligt op het werelddeel Antarctica, dat soms weleens ten onrechte met de naam Zuidpool aangeduid wordt. Op de Zuidpool ligt Zuidpoolstation Amundsen-Scott. Hier wonen gemiddeld vijftig tot tweehonderd mensen. Apart aan de Zuidpool is dat er eigenlijk sprake is van één lange dag en één lange nacht per jaar. Vanaf 21 maart gaat de zon onder en blijft het donker tot 23 september, waarna er de zon een half jaar lang niet meer ondergaat. De Zuidpool kent een ijsklimaat (type EF volgens het klimaatsysteem van Köppen) in haar meest extreme vorm. Nergens op aarde is het zo koud als hier. Met een gemiddelde jaartemperatuur van bijna vijftig graden onder het vriespunt is het heel lastig om hier te leven. Tijdens de donkere maanden is er zelfs geen vervoer tussen het poolstation en de bewoonde wereld. De ongeveer vijftig achtergebleven mensen leven hier dan compleet uitgezonderd van de buitenwereld. Niet alleen is het extreem koud op de Zuidpool, ook is de lucht extreem droog. Vrijwel al het vocht dat in de lucht zit bevriest en valt in de vorm van zeer kleine sneeuwvlokjes op de ijskap. In totaal valt er hier slechts een paar centimeter sneeuw per jaar. Dat maakt van het gebied rondom de Zuidpool eigenlijk de koudste woestijn ter wereld, waar geen sprake is van zandvlaktes maar van enorme ijsvlaktes.
Bron: klimaatinfo.nl d.d. 20-7-2017.

Klimaatcijfers
Het continent is het koudste gebied op Aarde. De laagste officieel gemeten temperatuur, bij het Vostokstation op ongeveer 1000 kilometer van de Zuidpool was min 91 °C. Metingen van de NASA op 10 augustus 2010 op een hoogvlakte bij het midden van Antarctica gaven een minimum temperatuur van min 93,2 °C. (bron: Hugo Matthijssen op Climategate.nl, 30-1-2022).

De onderstaande cijfers zijn op basis van geregistreerde langjarige weergegevens en gelden voor de Zuidpool:

temperaturen en zon op de Zuidpool
Bron: klimaatinfo.nl d.d. 20-7-2017.


Vergelijkingen met Arctica (met daarop de noordpool)
Antarctica, met daarop de De zuidppool, bestaat voornamelijk uit landijs, Arctica met daarop de Noordpool geheel uit drijvend zee-ijs.
Het Noordpool-ijs is lang niet zo dik.
De Noordpool is lang niet zo koud: Gemiddeld is de temperatuur op Antarctica ongeveer 43 graden C lager dan op de Noordpool (bron: Hugo Matthijssen op Climategate.nl, 30-1-2022).
Het Noordpool-ijs heeft, gemiddeld over het jaar, een iets kleiner oppervlakte: ca. 10 miljoen km2, maar dat varieert van ca. 15 miljoen km2 in maart tot ca. 5 miljoen km2 in september (zie foto).

Noordpool-drijfijs-juni-2017

Noordpool: drijf-ijs in juni 2017 (witte gebied)

 

Grijs op fe foto's is land en wit is drijfijs.

Landijs vind je over de gehele Zuidpool-landmassa, tot wel bijna 3 km. dik.

Tevens over bijna geheel Groenland (zie onder aan deze pagina)

In september van elk jaar is de ijsomvang op de Noordpool op haar minimum. (zie ook grafiek hier onder).

 

bron:
National Snow & Ice Data Center - NSIDC

te Boulder, Colorado (USA)

 

 

 

Zuidpool-drijfijs-sept-2016

Drijfijs rondom de Zuidpool (witte gebied).

 

 

Onderstaande grafiek toont de helft van de jaarlijkse cyclus van de oppervlakte van het Noordpoolijs, gedurende de jaren 2006 t/m medio 2013.

Noorpool-ijscyclus

klik voor vergroting; bron: Hajo Smit op climategate.nl van 14-6-2013

 In maart is er het meeste (zee-)ijs, ca. 15 miljoen km2 (+ of - een miljoen), dat daarna afneemt tot een minimum in september van ca. 5 miljoen km2. (+ of - een miljoen).

Gemiddeld over het jaar ligt er dus ca. 10 miljoen km2 zee-ijs op de Noordpool. Ongeveer de oppervlakte van heel het continent Europa.

Het meeste ijs op de Zuidpool ligt op een landmassa van ca. 13 mijoen km2, dus bijna net zo'n oppervlakte als in maart op de Noordpool, een gebied groter dan Europa. Ook heeft de Zuidpool nog zee-ijs om het land heen. Maar de laag Zuidpoolijs is wel veel dikker. Vaak wel 2 tot 3 km dik.

Zie voor actuele ijsdata-grafieken en die van de afgelopen decennia: - National Snow & Ice Data Center - NSIDC. Hier kun je zien dat de oppervlakte van het noordpoolijs sinds 1980 dalend is.

Op het vaste land van Antarctica (behalve het schiereiland) is de temperatuur al vele jaren dalende. In de noordelijke ijszee treden periodieke veranderingen op, waardoor men bijvoorbeeld eens in de ongeveer 30 jaar via de noordwest-passage kan varen (benoorden Canada). Door periodieke veranderingen in de oceaanstromingen (ook met tijdconstanten van enkele tientallen jaren) treden er perioden op van minder drijfijs aan de noordpool en gelijktijdig meer aan de zuidpool, en omgekeerd (bron: Thoenes, 18-7-2017).

Hier onder ziet U het verloop van de drijfijs van de Noordpool en het drijfijs rondom het vaste land van de Zuidpool, van 1979- 2017 (bron: National Snow & Ice Data Center - NSIDC te Boulder, Colorado (USA)). De daling op de Noordspool is sterker dan de stijging rondom de Zuidpool.

Noordpool-drijfijs-verloop over de jaren klik op de grafieken voor vergrotingen zuidpool drijfijs-verloop over de jaren

Ontstaan van de Antarctische ijskap
De ijskap op Antarctica (Zuidpool) is ca. 33 miljoen jaar geleden 'vrij plotseling" gevormd (bron: FD, 9-1-2010). Daarvoor was Antarctica een mooi groen begroeid continent. Toen lag het dichter bij Australië.

Elsevier van 15-6-2013 schrijft er het volgende over: Een onderzoeksgroep onder leiding van paleoklimatologen van de universiteit van Utrecht schreef in PNADS dat de breuk tussen Australië en Antarctica er bijn 50 miljoen jaar geleden voor zorgde dat het warme Antarctica langzaam maar zeker bedekt raakte met ijs. Door de breuk der continenten verplaatsten de zeestromen zich waardoor er geen warm water meer langs de kusten van Antarctica stroomde.


Henk Brinkhuis en Peter Bijl van de Universiteit Utrecht zijn in januari 2010 vertrokken met het internationale onderzoeksschip de Joides Resolution van Nieuw-Zeeland naar het Antarctische kustgebied. Daar willen deze paleoklimaatonderzoekers door middel van boringen in de oceaanbodem meer te weten komen over de geschiedenis van de zuidelijke ijskap. 'De boorkernen die we omhoog halen vormen in feite het geschiedenisboek van de Antarctische ijskap. Door de fossielen en mineralen in de boorkern te onderzoeken willen we erachter komen onder welke klimatologische omstandigheden de Antarctische ijskap ontstond, en hoe klimaatverandering deze ijsmassa vervolgens heeft beïnvloed', aldus Peter Bijl. De ervaringen van de onderzoekers zijn met weblogs, teksten en indrukwekkende video's te volgen via een speciale website: www.uu.nl/geo/wilkesland

Bron: FD, 9-1-2010

 
boorschip Joides-Resolution


De geografische Zuid Pool werd voor het eerst bereikt door de Noor Roald Amundsen (1872-1928). Hij had van de Inuit (Eskimo's) afgekeken hoe ze zich tegen de kou beschermden en hoe ze reisden per hondeslee. Hij keerde ook veilig terug.

Zuidpool..Zuidpool-2

In tegenstelling tot de Noordpool (Arctica), die bestaat uit bevroren zee en de sneeuw die daar weer opvalt, is de Zuidpool (Antarctica) een werelddeel, een landmassa met daarop een gigantische, bijna 3 kilometer dikke (!), laag ijs en sneeuw: ongeveer 90% van alle ijs op aarde ligt op de Zuidpool. De zuidpool beslaat een groter land-oppervlak dan Europa. Het Zuidpoolgebied vormt geen staatkundige eenheid. De status van het gebied is vastgelegd in het Antarctisch Verdrag, gesloten door twaalf landen in Washington op 1 december 1959. In dat verdrag heeft de internationale gemeenschap afgesproken om deze laatse wildernis op aarde ongerept te laten en er niet te boren naar mineralen, en fossiele brandstoffen. "2041" is tevens de naam van een organisatie, die niet alleen dit continent, maar de gehele planeet Aarde probeert te beschermen.
(bronnen: www.kinderplein.nl en www.mysites.nl, alsmede Wikipedia, d.d. 23-6-2009)

Antarctica;
Oppervlakte; 13.209.000 km² (3,1% van het aardoppervlak)
Hoogste berg; Vinsonmassief, 5140 km.
Gemiddelde temp.
Zomer; -57 graden Celsius.
Winter; -90 graden Celsius (zie echter de tabel hier boven van klimaatinfo.nl).
De Zuidpool is heel veel kouder dan de Noordpool.
Dikte van het ijs; 2800 meter.

De Zuidpool met het Zuidpoolstation Amundsen-Scott bevindt zich hier. Deze basis is het hele jaar door bezet., omringd met de vlaggen van de landen die akkoord zijn gegaan met het Antarctisch Verdrag.

Klik op de foto voor een vergroting. ---->

 
zuidpool
 


Als sneeuw op de Noordpool smelt, dan verhoogt dat de zeespiegel niet, net zo min als het waterpeil in een glas stijgt als de ijsklontjes in dat water smelten. De Noordpool ijskap drijft gewoon op het water; het is geen grondgebied. Maar als de sneeuw op het land en het landijs van de Zuidpool zouden smelten, doet dat de zeespiegel wel stijgen. Immers, het is alsof je vanaf het land heel erg veel water in de zee laat stromen, net zoals je met een emmer water een badkuip voller kunt gooien, of leeg kunt scheppen (zie de psychiatrische test die van dit laatste principe gebruik maakt).

Maar zoals op bovenstaande foto's is te zien heeft Antarctica ook enkele grote "ice shelfs", ijsvorming die niet op het land ligt, maar op zee drijft: de Ross Ice shelf bij voorbeeld, tevens een groot gebied rondom Berkner Island en ook helemaal westelijk bij het Wilkins schiereiland (het "handvat" aan de "pan" van de Zuidpool).

klik voor vergroting--------->
(bron: J. Kaiser, Science, Vol. 297, 2002; naar Gore, A. (2006, p. 181)

  Zuidpool schiereiland

Al Gore (2006) beschrijft in zijn boek "An inconvenient truth" dat het op zee drijvende ijs al zeker sinds 1978 aan beide kanten van het schiereiland aan het afkalven (smelten) is. Met name beschrijft hij a.h.v. foto's het instorten in zee in ongeveer 1 maand in 2002 van de Larsen-B ice shelf (links in de figuur rood gekleurd), in omtrek ca. 225 x 45 km groot. Al Gore ziet dit als een gevolg van de door menselijke activiteiten veroorzaakte wereldwijde opwarming van de aarde.

Maar het grootste deel van de Zuidpool is de laatste 50 jaar afgekoeld en de hoeveelheid ijs is toegenomen tot recordhoeveelheden sinds in 1970 het meten er van met satellieten is begonnen ( bron: Dr. Kelvin Kemm, Engineering News, 11 april 2008).

penguin voordracht over opwarming aarde
www.saltooo.be't is een gedachte die mij kwelt, het Zuidpoolijs dat plotseling smelt.

(regel uit een gedicht van ene "Woutertje" in het Nieuwsblad van het Noorden, 9-8-1958)

De Amerikaanse krant The Ogden Standard-Examiner voorspelde al in 1932 dat de zeespiegel wel met 50 meter kon stijgen: "Weather men see visions of rising sea. Melting of Glaciers would Flood Big Cities of World".

  Bijna een eeuw later toont klimaatalarmist Al Gore een onthustend beeld van Nederland als de zeespiegel 5 à 6 meter zou stijgen, wat kennelijk voor mogelijk wordt gehouden als alle ijs op Groenland zou smelten of de heft daarvan plus de helft van alle ijs op de Zuidpool.


het droge deel van Nederland
Als de wereldzeespiegel enkele meters gaat stijgen, zal dat ook in Nederland de nodige problemen veroorzaken... (bron: www.kennislink.nl)


Smelt het ijs op de Zuidpool ? En stijgt de zeespiegel daardoor dan ook wereldwijd ?
Hierin staan Al Gore in zijn boek en film An inconvenient Truth en Christopher Moncton tegenover elkaar. De laatste - maar ook het Britse Hooggerechtshof - vegen de vloer aan met Al Gore's suggestie dat het smelten van de Zuidpool-ijskap, deels dan wel geheel, al dan niet samen met het smelten van de ijskap op Groenland, binnen afzienbare tijd zouden kunnen gaan plaatsvinden en daarmee leiden tot een wel 6 meter verhoging der zeespiegel, met alle nare gevolgen van dien voor 's werelds kustgebieden, die in zijn film en boek zeer nadrukkelijk en beeldend uiteen worden gezet, waaronder voor Nederland. Ook het IPCC voorspelt bij lange na niet dit soort zeespiegelstijgingen op korte of middellange termijn. De Nederlandse meteorologische dienst al evenmin: Het PCCC concludeerde in juni 2007 het volgende voor Nederland op basis van het VN-klimaatrapport 2007: de zeespiegel zal in het jaar 2100 35 à 85 cm. zijn gestegen. Maar zo'n vaart zal het waarschijnlijk niet lopen. Kennisinstituut Deltares vermeldt in haar Zeespiegelmonitor 2018 dat onze zeespiegel volgens metingen van onze boeien langs de Nederlandse kust stijgt met 18,6 cm. per eeuw. Tevens dat de zeespiegelstijging langs de Nederlandse kust niet is versneld (Bron: Simon Rozendaal in EW van 11-12-2012, p.75).

Maar dat boven vermelde smelten van de drijvende ijspakken rond het Wilkins schiereiland dan ?
In de eerste plaats betreft dat een klein deel van de Zuidpool (zie de kaart boven aan de pagina).
In de 2e plaats betreft het voornamelijk op zee drijvend ijs, alhoewel Al Gore schrijft dat daardoor ook wel landijs gaat afkalven, dat eerst door drijvend ijs "gestut" werd.

 

 

Wilkins schiereilan, Zuidpool

Wilkins schiereiland, Zuuidpool
klik op foto voor vergroting

Hoe onbelangrijk wellicht in het licht van een vermoede zeespiegelstijging, op zich gaat het om hele grote getallen, vele vierkante kilometers ijskap die afbreken en in zee duizenden ijsbergen vormen.

Zie de foto's en tekst over het recente afkalven van de Larsen A (1995) en Larsen B (2002) ijskap, en het verwachte smelten van de Larsen C iskap die alle op zee dreven / drijven. Men denkt dat de Larsen A ijskap wel 2.000 jaar oud was en de Larsen B nog ouder.

Er zijn recentelijk onderzoeksgegevens, die vulcanische activiteit in het gebied als mogelijke oorzaak noemen.

 

 

Volgens Christopher Moncton zijn op de Zuidpool in de afgelopen 10.000 jaar heel wat stukken ijskap gesmolten en zou het zo kunnen zijn dat de maximale ijskapgrootte en -dikte plaats vond gedurende de zgn. Kleine Ijstijd aan het einde van de 15e eeuw. Volgens hem dus niets nieuws onder de Zuidpoolzon. Lees zijn kritieken op Al Gores stellingen.
 

Dat het inderdaad om heel grote getallen kan gaan illustreert het ijsblok dat begin 2010 is afgebroken van de Merz-gletsjertong. De Merz gletsjer (ca. 78 km. lang en 33 à 39 km breed) stroomt met een snelheid van 1 km / jaar de Zuidelijke Oceaan in en de gletsjer-tong (ca. 80 km lang) stak op een gegeven moment ca. 25 km in de de Zuidelijke Oceaan. De breuk is mede veroorzaakt toen een ijsberg (97 bij 30 km groot !) tegen de ijsmassa botste. Deze nieuwe gigantisch grote (400 m hoog, oppervlakte 2500 km2, ongeveer zo groot als Luxemburg) ijsberg wordt voorlopig Merz-ijsberg genoemd. Door zijn omvang zou het veranderingen in de oceaanstromingen kunnen veroorzaken. Het bevat evenveel water als de jaarlijkse wereldwijde behoefte aan drinkwater (bron: FD, 27-2-2010). Men schat dat een dergelijke gebeurtenis eens in de ca. 50 à 100 jaar voor komt. (Bron Wikipedia:, 26-2-2010).

klik op foto's voor vergrotingen ------>

  Merz-gletsjer
Mertz Glacier
NASA Satellite ImageMerz-gletsjertong
  Mertz-gletsjertong-kaart
The protruding part of the glacier tongue broke away in February 2010

In de video 'Six times nothing is nothing" van 24-2-2020 laat Tony Heller zien dat alarmistische verhalen over afname van ijs op Antarctica geen wetenschappelijke basis hebben. In tegendeel, de ijsmassa op Antarctica neemt volgens gegevens van de NASA toe.

--- hier komt de NASA - kaart van Antarctica met ijs afname en -toename -


Afkalving van de ijsmassa: de cijfers

Bart Vreeken, op climategate.nl in een commentaar op 30-1-2022 om 11:16 uur:
De NASA geeft maandelijks een update van de massabalans van de ijskap op Antarctica. Te zien is dat het massaverlies nu geleidelijk aan versnelt. https://climate.nasa.gov/vital-signs/ice-sheets/

Wilfried 30 jan 2022 om 12:07 op climategate.nl commentaren:
Antartica blijkt in de afgelopen 18 jaar maar liefst 2.860.000.000.000 ton ijs te hebben verloren!
Groenland zelfs 5.151.000.000.000!

Dit gebeurt in een gestaag tempo, waarbij elk jaar ongeveer evenveel ijs afsmelt en er is geen enkel teken in die grafiek dat in de volgende jaren dit zal stabiliseren.

Lo 30 jan 2022 om 13:49 op climategate.nl commentaren:
Antarctica heeft 26.500.000.000.000.000 ton dus 0.01% in 18 jaar.
Groenland heeft 2.850.000.000.000.000 ton dus 0,18 % in 18 jaar.

Alle tijd om nog met droge voeten mijn koffie op te drinken.Ozongat bij de Zuipool
Sinds ca. 1980 vormt zich jaarlijks boven de Zuidpool in de lente een "ozongat". Het ontstaat als de winter op de Zuidpool ten einde loopt. Op de Noordpool is er alleen in koude winters sprake van ozonafbraak. Lees meer over de ozonlaag, haar functie voor ons leven op aarde en het ozongat boven de Zuidpool !Aan de polen is de lucht droger dan rond de evenaar.
In de atmosfeer bevindt zich veel waterdamp. Waterdamp veroorzaakt 36-70% van het broeikaseffect, wolken niet meegeteld. Aan de polen is de lucht droger dan rond de evenaar. Onderstaande foto toont de gemiddelde hoeveelheid waterdamp in de atmosfeer in het jaar 2005. Wat zwart betekent weet ik niet: geen metingen ?

waterdampconcentratie in de atmosfeer
bron: Wikimedia Commons, 13-12-2009


Neerslag op de Zuidpool (wordt nog geschreven)


Penguins

penguins op de zuidpool

 


Op de Zuidpool leven penguins, op de Noordpool niet:

bekijk de ontroerende film over penguins van Ruedi Priska Abbühl op Youtube, met mooie muziek (listen to your heart) van Mike Rowland.

Die film eindigt met een oproep om op de Noordpool (Arctica) niet naar olie te gaan boren. Maar bij die oproep past denk ik eerder een film over ijsberen. Vooralsnog (tot 2048) bestaat er een wereldwijd gerespecteerd 'moratorium" op het winnen van delfstoffen op de Zuidpool, het zgn Antarctisch verdrag. Maar dat moratorium moet binnen afzienbare tijd wel opnieuw door de politiek worden bekrachtigd.

Klik hier voor heel veel afbeeldingen van penguins.

 


Bronnen:
www.kinderplein.nl
www.mysites.nl
www.scholieren.com/werkstukken/15630
FD, 18-4-2009, p.14.; 9-1-2010
Gore, Al, An Inconveniant Truth (2006), London, Bloomsburry Publishing Plc., 36 Soho Square, London WID 3QY.ISBN 0 7475 8906 2, 330 pages, full colour, with many facts, and opinions.
Monckton of Brenchley, Christopher (2007), 35 Inconvenient Truths: The errors in Al Gore’s movie.
Rozendaal, Simon, Een gedachte die mij kwelt: 't poolijs dat smelt, EW, 11-12-2021, p. 75
Wikipedia, d.d. 23-6-2009


Peru
In juni 2010 kwam het bericht dat in Peru 3 bergtoppen (70 hectare in totaal) wit worden geverfd in de hoop het smelten van de gletsjers daar tegen te gaan.

Als je dit op grote schaal zou willen toepassen kun je eerst maar beter zeker zijn van je klimaat-zaak. Volgens political girl's commentaar van 28-5-2009 op een artikel over het wit verven van daken, werd in de jaren 1970 overwogen om de poolkappen met zwart steenkoolroet te besproeien om de destijds gevreesde afkoeling van de aarde tegen te gaan.

O Tempora o Mores !

of:

Ieder Tijdperk kent zijn Eigen Angsten ? En vermeende oplossingen ?

Zo heeft de katholieke kerk in de middeleeuwen de pestepidemieën gefaciliteerd omdat ze dachten dat katten behekst waren. Die ratten etende nuttige dieren werden dus hevig vervolgd en gedood. Et voilà !

   

Verdere literatuur en links:

- National Snow & Ice Data Center - NSIDC
(hier vindt U actuele kaarten van de huidige ijskappen-omvanng en die van de afgelopen decennia: uit de getoonde grafiek blijkt dat de oppervlakte van het Zuidpool zee-ijs, dus het drijfijs rondom het vaste land, sinds 1980 langzaam stijgend is)

- The Real Arctic Vs The Imaginary Arctic Of Climate Scientists, video-presentatie met veel grafieken door Tony Heller, 27-11-2017 op Youtube.
The news is full of stories about Arctic and Antarctic apocalypse - caused by human CO2 emissions. In this video, I explore these claims.


U bent hier: inhoudsopgave - aarde - Zuidpool

Lees ook meer over de Noordpool !
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van dr. Hugo H. van der Molen, Copyright 2007 e.v.

Follow@plattezaken en Facebook of Linkedin

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !