Milieuzaken.org

feiten, getallen en opinies.

Arctica (met daarop de Noordpool), Spitsbergen, Groenland en ijsberen
(vaak - en ook hier - worden de termen Arctica en Noordpool als gelijk gebruikt, wat formeel niet klopt)

alarmisten voorspelden in 1939 en 1953 ook al het smelten van ijskappen en gletchers

1939 ----------------------------------------------------------------- 1952

Klik op de teksten voor een leesbare vergroting

U bent hier: inhoudsopgave - Noordpool / Arctica

Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

en Facebook of Linkedin

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl


Arctisch gebied in de laatste ijstijd en nu

Gletsjers besloegen in de laatste ijstijd een groot deel van het noordelijk halfrond. Sinds het einde de laatste ijstijd nemen ze gestaag af. Zie hieronder voor het verschil tussen 18.000 jaar geleden en nu.

links: de aarde 18.000 jaar geleden, gezien boven de Noordpool -------- rechts: de aarde heden, gezien boven de Noordpool
Het zeeijs is paars gekleurd

ijsbedekking

(bron: https://www.magazine.noaa.gov/stories/mag95.htm)

18.000 jaar geleden lagen Canada en het noordelijk deel van De VS onder een dikke laag ijs, tot in Rusland toe en was het noorden van Europa en Rusland ook met ijs bedekt. Je ziet aan het licht groen gekleurde land dat Alaska en Rusland in elkaar overliepen, waarover de de meeste oorspronkelijke Amerikaanse volkeren van Azië naar Amerika konden lopen. Uit genetisch onderzoek blijkt dat ook uit Noord Europa migratie naar Amerika plaats heeft gevonden in vroege tijden.

Een goede theorie over opwarming van de aarde moet dit smeltingsproces, dat al 18.000 jaar gaande is, natuurlijk wel "meenemen"

(Overigens is het volgens sommige auteurs niet waar dat zo'n groot deel van Siberië onder het ijs heeft gelegen (referentie volgt)).

En niet iedereen is van mening dat het ijs van Groenland in de vorige interglaciale periodes is gesmolten. Zie onderaan deze web-pagina onder Groenland.

De webside IsCanadaReady.Com schrijft er het volgende over:

"The earth has a natural warming and cooling cycle that lasts just over 100 thousand years. The cycle goes from virtually no ice in the arctic, to substantial buildup of ice in the arctic. The melting of the northern polar ice cap is the main driver of this cycle. The complete melting of the polar ice cap is what triggers the next round of cooling. The natural flow of the Atlantic Ocean is what sustains the warming and cooling cycles. Once it is significantly melted, weather patterns irreversible change and a new glacial period begins. Earth has been in an inter-glacial period (warming period) for over 10 thousand years now. Most of the ice shield over North America and Europe has already melted except for Greenland. The oceans have already risen an estimated 120 meters and would rise another 6.5 meters if most of the ice on Greenland melts (as it did in the last and any other interglacial period). How long before all of the Greenland ice melts and sea levels rise another 6 meters? 500 years? 200 years? What will happen after it melts? Will the Atlantic ocean current reverse causing considerably cooler temperatures for a long time in places like Northern Europe, Toronto and New York? There exists a clear record of what has happened in the past. Will it happen again? We need to know."

Dit alarmistische scenario lijkt voorlopig niet aan de orde. Voorlopig lijkt het Poolijs 's zomers niet geheel te smelten en 's winters al helemaal niet. Op de IMS Sea Ice grafiek hier onder is te zien dat er in september 2012 (laagste ijsvolume in de grafiek) nog altijd zo'n 3,5 miljoen vierkante kilometer ijs op de Noordpool lag ('s zomers ca. 15 miljoen).

Onderstaande grafiek toont de helft van de jaarlijkse cyclus van de oppervlakte van het Noordpoolijs, gedurende de jaren 2006 t/m medio 2013.

Noorpool-ijscyclus

klik voor vergroting; bron: Hajo Smit op climategate.nl van 14-6-2013

 In maart is er het meeste (zee-)ijs, ca. 15 miljoen km2 (+ of - een miljoen), dat daarna afneemt tot een minimum in september van ca. 5 miljoen km2. (+ of - een miljoen).

Gemiddeld over het jaar ligt er dus ca. 10 miljoen km2 zee-ijs op de Noordpool. Ongeveer de oppervlakte van heel het continent Europa.

Het meeste ijs op de Zuidpool ligt op een landmassa van ca. 13 mijoen km2, dus bijna net zo'n oppervlakte als in maart op de Noordpool, een gebied groter dan Europa. Ook heeft de Zuidpool nog zee-ijs om het land heen. Maar de laag Zuidpoolijs is wel veel dikker. Vaak wel 2 tot 3 km dik.

Zie voor actuele ijsdata-grafieken en die van de afgelopen decennia: - National Snow & Ice Data Center - NSIDC. Hier kun je zien dat de oppervlakte van het noordpoolijs sinds 1980 dalend is.

Uit onderstaande grafiek (bron; FD Future 19-1-2019) blijkt dat sinds 1979 - 2018 het noordpool-ijsoppervlak zowel 's zomers als 's winters elk decennium daalt.


klik op de grafiek voor een vergroting

Maar ,,,,,,,,, dat is helemaal nog geen reden om te denken dat dat zo doorgaat, wat klimaat-alarmisten wel veronderstellen. Klimaatveranderingen zijn veelal niet lineair, maar cyclisch.

Dat is duidelijk te zien aan onderstaande grafiek van de Arctische ijsmassa tussen ca. 1856 en 2005, zoals gepubliceerd door Van Achter e.a. (2020). Hierop is te zien dat in de loop van anderhalve eeuw de Arctische ijsmassa plus of minus 5000 kubieke km (= ca. een laag van 5 miljoen km2 en 1 meter dik) heeft gevarieerd rond zijn gemiddelde ijsmassa-hoeveelheid.We zien ijsmassa pieken (erg koud !) rond ca. 1914 en ca. 1980 en ijsmassa dalen (erg warm, althans minder koud !) rond ca. 1885, 1944 en 1998. Tevens valt op hoe snel (soms in een tijdsbestek van slechts 5 jaren) de ijsmassa 50000 km3 rond het gemiddelde kan fluctureren, de helft van de waargenomen naximale fluctuatie. Zoals Gosselin 92021) opmerkt: "At work here must not have been CO2, but powerful natural forces such as oceanic cycles. Clearly, other than today’s media and hysteria and activist alarmism, there’s nothing unusual about today’s sea ice."

Arctica-cyclisch verloop van de ijsmassa tussen 1850 en 2000

Het krantenberich rechts boven uit 1952 kwam bij slechts een kleine afname van de ijsmassa ("warmte"dipje) aan het begin van die lange periode (1944 - 1885) van zeer sterk toenemde ijsmassa's (afkoeling).

Het alarmerende krantenbericht links boven uit 1939 kwam aan (bijna) het einde van een lange ijsverlies- = opwarmingsperiode (ca. 1914 - ca. 1944), waarna de ijsmassa snel en langdurig toenam. Dat, ondanks de naoorlogse sterke industrialisatie en CO2-toename ! Zie hier onder de CO2 grafiek van 1900 - 2000. Een verband tussen de grafiek van de CO-2 concentratie en de fluctuerende arctische ijsmassa lijkt dan ook volstrekt afwezig. Zie ook Wielicky, (1923).

Naar schatting was de CO2-concentratie in 1850 (vooraf aan de industriële revolutie en de gigantische wereldbevolkingstoename ca. 285 ppm).

In 2015 is de CO2-concentratie boven de 400 ppm gekomen.

CO2-concentratie in de tijd

 

 

Literatuur:

- Van Achter, G, et al (2020)., Brief communication: Arctic sea ice thickness internal variability and its changes under historical and antropogenic forcing, The Ceyosphere, 14, 3479-3486, 2020 https://www.milieuzaken.org/pics/1949-1978-cooling-trend-NYTimes.gif

- Gosselin, Pierre L., Study Shows Arctic Sea Ice Reached Lowest Point On Modern Record… In The 1940s, Not Today!, NoTricksZone.com, January 24th 2021. Zie ook hier onder bij Van Achter et al., 2020.


30 jaar afkoeling zonder einde ?

In 1970 maakten de Russen en amerikanen zich zorgen over een afkoelend noordpoolgebied

colder Arctic in 1970

In 1978 zagen wetenschappers maar geen einde komen aan een reeds 30 jaar durende afkoeling van de aardatmosfeer sinds ca. 1944.

Zie hier onder het artikel in Nature (van 15 dec. 1977), dat op 5 januari 1978 werd besproken in The New york Times. Aan het einde van het artikel verwondert men zich over deze afkoeling ondanks toegenomen CO2-concentraties vanwege het verbranden van fossiele brandstoffen......

(klik op de tekst voor een vergroting)
New york Times-1978-global cooling40 jaar later, net als in ca. 1939 (zie het krantenartikel links boven aan deze webpagina): vrees voor het compleet smelten van het poolijs.

Anno 2008 is de angst 180 graden omgedraaid: er wordt gevreesd voor het 's zomers compleet smelten van de Noordpoolkap


Voorspellen is moeilijk, vooral waar het de toekomst betreft.

De voorspellingen over verdwijnend poolijs in de zomer blijven maar komen.

Al Gore's prophesy on the melting of the North Pole
Klik op de tekst voor een vergroting

noordpool-ijs zou in 2008 smelten in de zomer
Klik op de tekst voor een vergroting

De bewering "opened for the first time in recorded history" lijkt niet juist . Zie onze webpagina over de Noorpoolroute.

Maar in de praktijk blijkt ook dit complete smelten van Arctica nog steeds niet te gebeuren. Zie boven de rose grafiek in FD Future van 19-1-2019.

En in september 2019 (de maand van het jaar dat het noordpoolijsoppervlak altijd op zijn kleinst is), liep een klimaatverandering-filmexpeditie met hun schip vast bij Spitsbergen in plaats van dat ze een mooie propagandafilm konden schieten over het dramatisch afnemende ijs in de Noordpool-zee. De 16 klimaatalarmisten (film crew en toeristen) moesten met reddingshelicopters van boord gehaald onder barre omstandigheden. (Bronnen: visserij.nl 4-9-201 en maritimebulletin.net of hier. Tevens Climategate.nl, 5-9-2019, "Spitsbergen kan eindelijk weer opgelucht ademhalen").

Schip van een klimaatverandering-film-team wordt september 2019 met helicopters van boord gered van het i drijfijs vastgelopen schip


Grotere periodieke veranderingen van het Noordpool-ijs

Er zijn ook grotere periodieke veranderingen, zoals getoond in onderstaande grafiek (jaarlijks gemiddelde ijsoppervlakte) van Vinnikov et al. (1980). Iets wat klimaatalarmisten en ook het NOAA meen ik liever niet laten zien.

Arctic -ice-1925-1975
Bron: ik denk Tony Heller, eind 2017 (details volgen). NB: het hier getoonde jaar-gemiddelde van ca. 6 à 7 miljoen km2 is veel lager dan het jaar-gemiddelde in bovenstaande IMS-grafiek van ca. 10 miljoen km2. Verklaring ?

Thoenes (zie hier onder) heeft het over een periodiciteit van ca. 30 jaar voor doorvaart door de zgn. Noord-West-passage.


Rond de Noordpool werd vroeger landbouw bedreven .............

In een video-interview met Theo Richel (op 12 okt. 2009) stelt Prof. Begemann dat er - op basis van zijn bevindingen tijdens diverse reizen naar de Noordpool - helemaal geen klimaatprobleem is. Nog geen 1.000 km van de pool zijn restanten gevonden van menselijke nederzettingen uit ca. .... en ook van 4.000 jaar oud, waar men landbouw bedreef.


Vergelijkingen met de Zuidpool
Antarctica, met daarop de Zuidpool, bestaat voornamelijk uit landijs, de Noordpool geheel uit drijvend zee-ijs
Het Arctisch-ijs (met daarop de Noordpool) is lang niet zo dik als dat van Antarctica (Zuidpool, dat wel bijna 3 km dik is).
De Noordpool is lang niet zo koud.
Het Noordpool-ijs heeft, gemiddeld over het jaar, een iets kleiner oppervlakte: ca. 10 miljoen km2, maar dat varieert van ca. 15 miljoen km2 in maart tot ca. 5 miljoen km2 in september (zie foto).

Noordpool-drijfijs-juni-2017

Arctisch (Noordpool) drijf-ijs in juni 2017 (witte gebied)

 

Grijs op fe foto's is land en wit is drijfijs. Klik op de foto's voor vergrotingen.

Landijs vind je over de gehele Zuidpool-landmassa, tot wel bijna 3 km. dik.

Tevens over bijna geheel Groenland (zie onder aan deze pagina)

In september van elk jaar is de ijsomvang op de Noordpool op haar minimum. (zie ook grafiek hier onder).

bron:
National Snow & Ice Data Center - NSIDC

te Boulder, Colorado (USA)

Zuidpool-drijfijs-sept-2016

Drijfijs rondom Antarctica (Zuidpool), het witte gebied).

 

 

 


Op het vaste land van Antarctica (behalve het schiereiland) is de temperatuur al vele jaren dalende. In de noordelijke ijszee treden periodieke veranderingen op, waardoor men bijvoorbeeld eens in de ongeveer 30 jaar via de noordwest-passage kan varen (benoorden Canada). Door periodieke veranderingen in de oceaanstromingen (ook met tijdconstanten van enkele tientallen jaren) treden er perioden op van minder drijfijs aan de noordpool en gelijktijdig meer aan de zuidpool, en omgekeerd (bron: Thoenes, 18-7-2017).

Hier onder ziet U het verloop van de drijfijs van de Noordpool en het drijfijs rondom het vaste land van de Zuidpool, van 1979- 2017 (bron: National Snow & Ice Data Center - NSIDC te Boulder, Colorado (USA)). De daling op de Noordspool is sterker dan de stijging rondom de Zuidpool.

Noordpool-drijfijs-verloop over de jaren klik op de grafieken voor vergrotingen zuidpool drijfijs-verloop over de jaren


   

Klimaatverandering is - volgens sommige auteurs - het sterkst meetbaar aan de polen. De poolgebieden bestaan voor een groot deel uit sneeuw en ijs. In de zomer smelt altijd een deel van het ijs, zodat de ijsoppervlakte afneemt. 's Winters neemt de verijsde oppervlakte weer toe (zie de grafiek van het Noordpoolijs hier boven). Maar - zoals de video hiernaast laat zien - de laatste tijd wel steeds minder toe. IJs en sneeuw kaatsen bijna al het zonlicht terug. Maar wanneer (b.v. door door klimaatverandering en/of veranderende zeestromingen) de temperatuur stijgt en een deel van het ijs en de sneeuw smelt wordt er minder zonnestraling gereflecteerd. Hierdoor stijgt de temperatuur weer en smelt er dus nog meer sneeuw en ijs, waardoor er nog minder zonnestraling gereflecteerd wordt en de polen nog harder op zullen warmen. De Noordpool warmt nu al twee keer zo hard op als de rest van de wereld en sommige onderzoekers voorspellen dat vanaf 2050 de noordelijke poolkap elke zomer zelfs helemaal ‘ijsvrij’ zal zijn. Inmiddels varen de eerste schepen al naar Europa via de Noordpool-route.

Overigens: Hoogleraar klimaatverandering aan de Universiteit van Amsterdam, Henry Hooghiemstra, doceert in een reactie (no.1) d.d. 7-1-2011 dat opwarming aan de polen altijd sneller gaat dan elders op aarde, iets wat gewoon hoort bij het systeem aarde.

<-------Het langzaam afsmelten van de Noordpool gedurende (ik denk de zomers) van 1979 - 2005.

Niet iedereen is van mening dat de tegenwoordige verminderingvan het poolijs wordt veroorzaakt door een wereldwijde klimaatverandering, zoals in het bovenstaande beschreven. Thoenes (18-7-2017), bij voorbeeld, wijst op de periodiciteit van het op en neer gaan van de hoeveelheden poolijs:

"Alle locale klimaten kunnen in de tijd variëren. In Nederland hadden wij bijvoorbeeld veel koude winters in de jaren ’40, ’60 en ’80. Maar er kunnen zich ook lange-termijn-veranderingen voordoen. De veranderingen in locale temperaturen zijn vaak veel groter dan de veranderingen van de gemiddelde wereldtemperatuur in diezelfde tijd. In West Europa is de gemiddelde temperatuur de laatste halve eeuw ongeveer 1 à 2 graden gestegen en de gemiddelde wereldtemperatuur maar 0,4 graad.
Op het vaste land van Antarctica (behalve het schiereiland) is de temperatuur al vele jaren dalende. In de noordelijke ijszee treden periodieke veranderingen op, waardoor men bijvoorbeeld eens in de ongeveer 30 jaar via de noordwest-passage kan varen (benoorden Canada). Door periodieke veranderingen in de oceaanstromingen (ook met tijdconstanten van enkele tientallen jaren) treden er perioden op van minder drijfijs aan de noordpool en gelijktijdig meer aan de zuidpool, en omgekeerd "(bron: Thoenes, 18-7-2017)

Zie ook de grafiek van het gemiddelde Arctisch zee-ijs van 1925 - 1975 in een grafiek hier boven.

Wat Thoenes schrijft spoort met het volgende:

De huidige opwarming doet Russische wetenschappers denken aan de jaren twintig en dertig, toen de temperaturen in het poolgebied eveneens stegen en de noordelijke doorvaarroute bijna geheel bevaarbaar werd. Een enkeling zegt in plaats van verdere opwarming juist een koudeperiode te verwachten en wijst op een recente toename van poolijs, op weer aangroeiende gletsjers in het Altaj-gebergte en op de migratiepatronen van arctische vissoorten. We weten gewoon nog niet genoeg, betoogt wetenschapper Ivan Frolov al jaren. Hij is directeur van het gezaghebbende Petersburgse instituut voor de studie van de Noord- en Zuidpool: "waarschijnlijk spelen zowel CO2 als natuurlijke oorzaken een rol bij de stijging van de temperatuur. We beschikken nog over onvoldoende gegevens om de mechanismen van die klimaat-fluctuaties te kunnen begrijpen". De omvang van het zee-ijs in het Noordpoolgebied is de afgelopen jaren in snel tempo afgenomen tot een absoluut minimum in 2012, Frolov en zijn collega's , auteurs van een monografie over de invloed van klimaatverandering op het poolijs gedurende een eeuw van metingen, denken dat de situatie in het Poolgebied geleidelijk zal terugkeren tot wat men in het instituut "de norm" noemt. Maar misschien ook niet. Alles zal afhangen van hoezeer de temperatuur zal stijgen. Dat de noordelijke vaarroute richting het verre oosten binnen afzienbare tijd het grootste deel van het jaar ijsvrij zal zijn, zien zij niet gebeuren.
(bron: FD, 17-11-2015, p. 9. door Geert Groot Koerkamp).

In elk geval is de volgende kop van een artikel (evenals het artikel zelf) in "kwaliteits-Volkskrant' een Canard (sinds 2017 een verouderd woord voor nep-nieuws): Eerste cruise door Noordelijke Ijszee.

Opwarming van het wereld-wijde klimaat zou ook weer een afremmend effect op het verdwijnen van het poolijs kunnen hebben.

Een in 2007 verschenen artikel in het tijdschrift Nature laat zien dat volgens computermodellen de huidige opwarming van het klimaat tot meer neerslag op hoge breedtegraden leidt, terwijl de neerslag op lage breedtegraden afneemt.

Omdat het Noordpoolijs zich op een hoge breedtegraad bevindt, zou dit voor een snellere aangroei van het ijs kunnen zorgen in de vorm van meer sneeuw die op het ijs valt (bron: www.kennislink.nl).

Binnen de huidige stand der "klimaat-wetenschap" kun je dus alle kanten op: het wordt warmer op aarde en dus gaat de noordpool-ijskap afkalven tot 's zomers nihil. Anderzijds groeit het ijs juist aan doordat er meer neerslag ontstaat. Zal dat slechts een afremmend effect hebben op verdwijnen van het poolijs of die verdwijning voorkomen ? Of zijn periodiek veranderende zeestromen hier de dominante factor ?

Kortom; "het kan vriezen of dooien", maar goed voorspellen kunnen we we (nog) niet.

  smeltend-ijs-cartoon

warme golfstroom beïnvloed de noordpool


Increase In Ice & Snow - And Fraud From Climate Scientists

Door Tony Heller, gepubliceerd op 21 sep. 2017 op Youtube

There has been a substantial increase in ice cover over the past five years. There has also been an increase in cold season snow cover over the past 50 years. Climate scientists and the press (of course) report the exact opposite.

Overigens: niets nieuws onder de zon:

Toen er nog weinig CO2 de lucht in ging, in 1939 en in 1952 waren klimaatwetenschappers ook al bang voor het smelten van ijskappen en gletsjers in Alaska, Groenland, Spitsbergen en Noorwegen, met een versnelling in de laatste 50 jaar tot 1952, dus al vanaf 1900 ! Rond Spitsbergen smolt het ijs al 8 maanden i.p.v. de tot dan toe gebruikeleijke 3 maanden per jaar.

alarmisten in 19139 en 1953 vreesden ook al voor smeltende ijskappen en gletchers
Klik op de teksten voor een vergroting en bekijk de film op op Youtube

Niet lang daarna, slechts 25 jaar later - in 1975 - spoorden klimaatwetenschappers de politici juist aan om zelf de poolkappen te laten smelten door er roet op te gooien, omdat anders de aarde te veel af zou gaan koelen, met groot gevaar voor de voedselvoorziening !   The Cooling World anno 1975

Spitsbergen (Svalbard)
(zie Wikipedia)

In het voorjaar van 2017 gingen enkele "top-ondernemers" met een boot op tournee naar Spitsbergen, "om de gevolgen van klimaatverandering zelf te zien". Het afkalvende ijs op / rond Spitsbergen hoeft echter niet te worden toegeschreven aan AGW -Antropogenic Global Warming. Historisch gezien kan dit afkalven ookgewoon het gevolg zijn van al eeuwen bestaande cycli, zoals aan de hand van historische data wordt beschreven in dit artikel op climategate.nl d.d. 25-5-2017.

Tony Heller laat in een videopresentatie van 4 april 2020 zien dat tussen 1918 en 1922 temperaturen sterk stegen, dat de zee ten noorden van Spitsbergen in de winter ijsvrij was en de zeetemperatuur ongehoord hoog (15 i.p.v. 3 graden Celcius) en dat vele gletchers op Spitsbergen zich opmerkelijk ver hadden teruggetrokken. Vissers zagen dat typische vispopulaties witvis waren verdwenen en andere, zoals haring, opeens overvloedig aanwezig waren.

- hier komt een afdruk uit het krantenartikel uit 1922 -

Spitsbergen-kaart  

In zijn toespraak op de 62e bijeenkomst van Nobel Laureaten in Lindau, 2013 vertelt Ivar Giaever over de ijsberenpopulatie op Spitsbergen.

De ijsberenpopulatie (in 1972 ca. 1.000) is in dat gebied enorm toegenomen (ca. 4.000 in 2005) sinds er niet op ijsberen wordt gejaagd en er niet meer op jonge zeehondjes wordt gejaagd voor hun bont.
De ijsberen vinden in die jonge zeehondjes nu weer vaker een makkelijke en lekkere prooi, wat de overlevingskansen der ijsberen vergroot.


Het noordelijk gelegen Spitsbergen herbergt, afhankelijk van het seizoen, 3.000 à 4.000 mensen (bron: wikipedia d.d. 5-5-2017). Maar er zijn meer ijsberen: schattingen lopen uiteen van 3.000 - 6.000.
De ijsberen bevinden zich voornamelijk langs de rand van het pakijs in Noord- en Oost-Spitsbergen. Maar de ijsberen kunnen komen ook tot vlakbij Longyearbyen.

Vanwege de ijsberen is het af te raden op eigen houtje Spitsbergen verkennen, je bent ook sowieso verplicht een geweer bij je dragen. Spitsbergen is dan ook eigenlijk alleen geschikt als groepsreis, onder leiding van een gids (bron).

Overal staan waarschuwingsborden voor beren. (bron: NPO2 TV 28-5-2015: O'Hanlon's Heros)

 

Maar zulke borden vind je in vele ijsbeer-gebieden, zoals bv. in Hudson Bay, Canada.

  polar bear road warning sign in Spitsbergen

schip met klimaat-alarmisten zitten vast in het ijs: het weer zit soms tegen...

5-9-2019: Het schip voor Arctische reizen MS Malmö, met 16 passagiers aan boord is gisteren in het ijs vast komen te zitten bij Longyearbyen, op de Svalbard eilanden, halverwege tussen Noorwegen en de Noordpool. Het schip is op een Arctische toer met toeristen die zich bezighouden met het klimaat en een filmteam om een documentaire te maken over klimaat verandering en het smeltend Arctisch ijs. De beste tijd om dit te doen is natuurlijk net na de zomer. Alle 16 klimaatveranderingsstrijders werden echter onder koude en moeilijke omstandigheden per helikopter geëvacueerd en veilig naar Longyearbyen op Svalbard gebracht. De 7 bemanningsleden blijven aan boord, wachtend op assistentie van de Noorse de kustwacht. Bronnen: visserij.nl 4-9-201 en maritimebulletin.net of hier. Tevens Climategate.nl, 5-9-2019, "Spitsbergen kan eindelijk weer opgelucht ademhalen".

Literatuur: - Tony Heller, Self Isolating For The Climate, videopresentatie 4-4-2020Het topje van de ijsberg

 

Als sneeuw op de Noordpool smelt, dan verhoogt dat de zeespiegel niet, net zo min als het waterpeil in een glas stijgt als de ijsklontjes in dat water smelten. Maar als sneeuw en ijs van de Zuidpool smelten, doet dat de zeespiegel wel stijgen. Immers, het is alsof je vanaf het land heel erg veel water in de zee laat stromen, net zoals je met een emmer water een badkuip voller kunt gooien, of leeg kunt scheppen (zie de psychiatrische test die van dit laatste principe gebruik maakt).

ijsberg van 300 miljoen ton

Deze ijsberg werd gefotografeerd nabij Newfoundland, Canada. Het heeft naar schatting een gewicht van 300 miljoen ton.

Je kunt hierop goed zien waar de uitdrukking "het topje van de ijsberg" vandaan komt. Slechts ca. 14 tot 20% drijft boven de waterspiegel. Lees meer over ijsbergen op Wikipedia..

Als dit soort ijsbergen in de buurt van olieboorplatforms dreigen te komen, worden ze met sleepboten op een andere koers gebracht.

Klik op de foto voor een vergroting.
(foto ontvangen op 11-10-2009)


Er zijn mensen, zoals een reporter van het Britse Talk-TV News per 30-10-2023, die hun behoefte aan klimaatalarmisme koppelen aan natuurwetenschappelijk onverstand
(bron: Paul Homewood, 30-10-2023).

Als drijvend zee-ijs smelt, dan stijgt het waterniveau niet. Zekf kunt U dat nagaan door in uw glas met water een ijsklont te doen, dan het waterniveau te meten en wederom te meten als het klontje is gesmolten. Het waterniveau is niet hoger geworden. Met 10 klontjes natuurlijk idem dito. Maar als landijs in zee terecht komt stijgt het waterniveau wel. Ook als U een klont water in uw drankje gooit.

Melting Arctic ice does not raise sealevel

Bron: Homewood, Paul, 1.5m Homes At Risk From Melting Sea Ice!, Not a lot of people know that, 30-10-2023.


Afnemende reflectie van zonlicht door sneeuw zou het einde van de laatste ijstijd hebben ingeluid.
Het einde van de laatste ijstijd zou zijn veroorzaakt door herbebossing in de poolregio op het noordelijk halfrond:
Onderzoekers van de Carnegie Institution in Washington stellen dat prehistorische jagers zoveel mammoets (herbivoren = planteneters) heben gedood, dat in de poolregio berkenbossen konden ontstaan. Daardoor kon de (ooit besneeuwde) grond niet langer het zonlicht weerkaatsen: de witte sneeuw maakte plaats voor een donker zonlichtabsorberend landschap en zette zo een cyclus van opwarming in gang, al lang voordat de mammoet definitief was uitgestorven (bron: FD, 16-7-2010).

Solar Radiation Management door middel van witte verf is een veel gebruikt middel om onze huizen koeler te houden. Denk aan de prachtige wit geschilderde Mediterrane dorpen, zoals bv. in Spanje en Griekenland, waar de toeristenfolders vol van staan.
In mei 2009 suggereerde de US Energy Secretary, professor Steven Chu, om alle daken in de wereld wit te verven en ook de wegen en straten van lichter gekleurd materiaal te maken (bv. betonkleurig i.p.v. zwart). Het zou niet alleen schelen in de kosten van airconditioning, maar ook schelen in de opwarming van de aarde.
In juni 2010 kwam het bericht dat in Peru 3 bergtoppen (70 hectare in totaal) wit worden geverfd in de hoop het smelten van de gletsjers daar tegen te gaan.Ijsberen:
Dit levensgevaarlijke troeteldier leeft in de buurt van de Noordpool.
In het boek en de film van Al Gore wordt gesteld dat opwarming van de aarde en het als gevolg daarvan afnemende Noordpoolijs het voortbestaan van ijsberen bedreigt.
Christopher Monckton of Brenchley is het daar niet mee eens, zoals U kunt lezen in zijn manuscript 35 Inconvenient Truths: The errors in Al Gore's Movie.
Simon Roosendaal stelt in Klimaat, Elsevier Speciale Editie, 2009, p. 6 dat er anno 2009 ca. 25.000 ijsberen bestaan, 5 maal zoveel als ca. 30 jaar geleden, dus anno 1979. Dat komt vooral omdat de jacht op ijsberen aan banden is gelegd. Anno 1960 waren er slechts 5 à 10.000 ijsberen in leven (zie climategate, 10-1-2011).
De Eskimo's (men zegt tegenwoordig liever Inuit, Aleut en Saami) claimen juist dat ze wel op ijsberen mogen jagen, zoals ze dat in het verleden ook plachten te doen. Dit om hun leefcultuur zoals vanouds te kunnen bewaren. Ik meen dat dat in Canada in elk geval aan hen is toegestaan. De natuurlijke sterfte van ijsberen is anno 2008 ca. 1500 ijsberen.
  ijsbeer op ijsschotsje

Niet iedereen realiseert zich dat de ijsberen er momenteel qua aantal beter voorstaan dan in de jaren 1960. In het TV programma "Pauw en Witteman" van 7-12-2009 suggereerde Jeroen Pauw dat de ijsberen het in de jaren 1960 veel beter ging dan tegenwoordig. Hij zal hebben gedoeld op het steeds meer smeltende poolijs dat het overleven van de ijsbeer op termijn zou bedreigen. In dat zelfde programma doceerde bioloog, schrijver en mens met een geweldig gevoel voor humor, Midas Dekker, dat de Ijsbeer eigenlijk wegens een wat geringer verstand dan andere beren, nolens volens door de slimmere bruine beren ooit is verdreven naar koudere en onaangenamer oorden als de Noordpool. Daar zou deze zich uitstekend hebben aangepast aan de barre omstandigheden, om vervolgens, na met uitsterven te zijn bedreigd, een troeteldier van de milieubewuste mensen te worden: de zekerste manier van overleven. Of die 25.000 ijsberen in 2009 (elders las ik 22 à 25.000 in 2011 en het WNF schrijft 20 à 25.000) nou veel (lees verder hier onder) of weinig is, weet ik niet, maar het lijkt me voor een diersoort gevaarlijk weinig. Hoeveel ijsberen waren er ooit ? Mail me als U het weet !

Elders
las ik een ander verhaal over de herkomst van Ijsberen:
De witte grizzly beer. Men vermoedt dat zo’n 100.000 jaar geleden enkele grizzly beren werden gescheiden van hun soortgenoten toen gigantische ijsplaten scheurden en noordwaarts afdreven. De beren die op het ijs bleven pasten zich snel aan hun nieuwe omgeving aan. IJsberen zijn dan ook de ‘nieuwste’ type beren, maar ze zijn nog wel heel nauw verwant aan de grizzly beer.

Het Wereld Natuurfonds stelt in haar prachtige website over ijsberen dat de ijsbeer als soort momenteel niet ernstig wordt bedreigd, mede vanwege een beschermingsovereenkomst in 1973 tussen alle landen die er mee te maken hebben. Maar als het klimaat verder zou opwarmen (al dan niet door mensen veroorzaakt), dan loopt ook het overleven van de ijsbeer gevaar: "With 20-25,000 polar bears living in the wild, the species is not currently endangered, but its future is far from certain. In 1973, Canada, the United States, Denmark, Norway and the former U.S.S.R. signed the International Agreement on the Conservation of Polar Bears and their Habitat. This agreement restricts the hunting of polar bears and directs each nation to protect their habitats, but it does not protect the bears against the biggest man-made threat to their survival: climate change. If current warming trends continue unabated, scientists believe that polar bears will be vulnerable to extinction within the next century". De National Wildlife Federation (NWF) - volgens Theo Wolters - een extreem alarmistisch dramgroepje stelt volgens hem dat de ijsbeer in 2050 met 50% gereduceerd ziet worden. Ik zelf las op hun site dat "As climate change melts sea ice, the U.S. Geological Survey projects that two thirds (dus 66%) of polar bears will disappear by 2050". De Canadese ijsberen-expert Mitchell Taylor is het hier absoluut niet mee eens: lees hieronder verder.

Te veel ijsberen ?
Ondanks de veronderstelde global warming en het sterkere afnemen van het poolijs gedurende de zomers is de ijsberenpopulatie dus sinds 1960 gestegen van ca. 5 à 10.000 tot anno 2011 ca. 20 à 25.000. De natuurlijke jaarlijkse ijsberensterfte is ca. 1500, aldus Taylor, 2008. Inmiddels is er op veel plaatsen wel sprake van overpopulatieverschijnselen: gewichtsverlies, kannibalisme tussen volwassen dieren, het lastig vallen van mensen in hun dorpjes. Te veel beren dus ? Of neemt hun natuurlijke habitat af vanwege het 's zomers sterker afkalvende ijs, zoals het NWF schrijft ? Wie hierover uitstekende eerstehands informatie wil horen, moet even dit korte seminar van de Groene Rekenkamer beluisteren met de ervaren Canadese ijsberenexpert Mitchell Taylor. Bekijk van hem ook een lezing met dia's op U-tube, opgenomen op de International Conference on Climate Change in 2008. Zijn conclusie is dat er bij de voorspelde daling van de hoeveelheid poolijs, een afname van de ijsberenpopulatie te verwachten is van 20%, wat prima past binnen de normale fluctuaties van deze soort (bron: Theo Wolters in climate gate 10-1-2011). Hoogleraar klimaatverandering aan de Universiteit van Amsterdam, Henry Hooghiemstra, valt Taylor op 7-1-2011 bij en legt en passant ook uit waarom opwarming aan de polen altijd sneller gaat dan elders op aarde, iets wat gewoon hoort bij het systeem aarde.

Noot van de redactie: niet iedereen is het met het WNF en / of het IPCC eens dat de wereld opwarmt en als dat al zou zijn, dat dat door de mensheid wordt veroorzaakt.

In elk geval blijkt het heel wat makkelijker en directer om de ijsberen te beschermen door ze gewoon niet steeds maar dood te schieten, dan te proberen ze te te redden door het klimaat te beïnvloeden, zoals deze video suggereert.

In zijn toespraak op de 62e bijeenkomst van Nobel Laureaten in Lindau, 2013 vertelt Ivar Giaever over de ijsberenpopulatie op Spitsbergen. De ijsberenpopulatie is in dat gebied enorm toegenomen sinds er niet op ijsberen wordt gejaagd en er niet meer op jonge zeehondjes wordt gejaagd voor hun bont. De ijsberen vinden in die jonge zeehondjes nu weer vaker een makkelijke en lekkere prooi, wat de oevrlevingskansen der ijsberen vergroot.

De National Wildlife Federation is - volgens Theo Wolters - een extreem alarmistisch dramgroepje dat de ijsbeer in 2050 met 50% gereduceerd ziet worden. Maar ik lees dat ze zich baseren op een overheidsinstituut: : "As climate change melts sea ice, the U.S. Geological Survey projects that two thirds of polar bears will disappear by 2050".

kanarie in de kolenmijn   Wolters vond op hun website de stelling: “The polar bear is the proverbial “canary in the coal mine” of the serious threat global warming poses to wildlife species around the world, unless we take immediate and significant action to reduce global warming pollution.

Wolters concludeert spottend dat we - gezien de huidige ijsberenplaag - dus blijkbaar rustig ogenblikkelijk kunnen stoppen met klimaatbeleid!

Hoe dan ook, om het verloop van de ijsberenpopulatie te gebruiken als maat voor global warming lijkt me nog slechter dan het bewijs dat ik ooit elders vond.

websites:
https://polarbearscience.com
Zie daarop o.a. een artikel met schattingen van de wereldwijde ijsberen-populatie: https://polarbearscience.com/2015/05/31/global-polar-bear-population-size-is-about-26000-20000-32000-despite-pbsg-waffling/


Nee, dit is niet het logo van de Vereniging van Ijsberen tegen Global Warming..........

maar van:
Warmte - en koel - isolatiebedrijf "Het Noorden"
Assen en Groningen: S.J. Reilman, Soerabajastraat 8b
Rekening uit 1952, in reliëf (staal-)gedrukt in rood-zwart, met een 3 x 3,5 cm logo van een ijsbeer en een rode vlam; conditie: 2 nette vouwen, 2 archiefgaten en linkerkant onregelmatig geknipt; links boven nietjessporen. Prijs € 50. Hier te bestellen.

  logo vereniging ijsberen tegen hglobal warming

 

 

 

 

 

 

 Aan de polen is de lucht droger dan rond de evenaar.
In de atmosfeer bevindt zich veel waterdamp. Waterdamp veroorzaakt 36-70% van het broeikaseffect, wolken niet meegeteld. Aan de polen is de lucht droger dan rond de evenaar. Onderstaande foto toont de gemiddelde hoeveelheid waterdamp in de atmosfeer in het jaar 2005. Wat zwart betekent weet ik niet: geen metingen ?

waterdampconcentratie in de atmosfeer
bron: Wikimedia Commons, 13-12-2009


Polar Vortex

Polar Vortex

strong Polar Vortex usually means strong polar circulation. This usually locks the cold air into the Polar regions, creating a milder winter for most of the United States and Europe.

As a contrast, a weak (wavy) Polar Vortex can bring very dynamic weather. It has a much harder time containing the cold air, which can now escape out of the polar regions, into the United States and/or Europe. Image by NOAA.

Literatuur:
- Flis, Andrej, The Polar Vortex starts to behave strangely, cooling down to record levels and going into overdrive, shaping the weather as we head for Winter finale, Severe-weather.eu, 6-2-2022

- Watts, Antony, Axios Foments Fear That Climate Change Is Changing The Polar Vortex, Climate Change Dispatch, 12-1-2024.


Noordpool en politiek
In 1996 werd de Noordpoolraad opgericht. Het is een van de hoogste intergouvernementele fora voor de Noordpool. Acht landen nemen deel: Canada, Denemarken, Finland, Ijsland, Noorwegen, Rusland, de Verenigde Staten en Zweden. Behalve de acht landen nemen ook enkele belangenorganisaties voor inheemse bevolkingsgroepen deel, zoals de Aleut, de Inuit en de Saami.

De Noordpool krijgt een steeds grotere economische betekenis in verband met vaarroutes, visserij, gas- en oliewinning.

De Noordpoolraad bespreekt niet alleen puur economische zaken, maar houdt zich ook bezig met duurzame ontwikkelingen en bescherming van natuur en milieu.

In mei 2011 hebben de 8 landen een wettelijk bindende samenwerkingsovereenkomst ondetekend, waarin onder andere reddingsoperaties aan de orde komen en bestrijding van olievervuiling in het poolgebied.

bron: FD, 14-5-2011

Link: Noordpoolraad


Groenland

bergketens van Groenland houden de ijskap vast

klik op foto voor vergroting

 

 

 

André Bijkerk schrijft in een commentaar op climataegate.nl van 8-7-2017:

"Dat de ijskap van Groenland zo stabiel is, dat het de warmste perioden met gemak overleeft, zoals het laatste interglaciaal, het Eemian, komt vanwege zijn bijzondere topografie:

Het is overal omgeven door bergketens en het kan geen kant op. En alle bangmakerijen dat het nog sneller in zee zal glijden dan we dachten, wordt hierdoor lelijk aan de kaak gesteld. Het kan niet in zee glijden. Het is niet meer dan bangmakerij."

 

 

 

Lees verder op onze aparte web-pagina over GroenlandNSIDC - National Snow & Ice Data Center, Boulder, Colorado, USA

Verschaft veel data over sneeuw en ijs, ook voor het brede publiek !

NSIDC-National Snow & Ice Data Center

klikop de foto voor meer details


Verdere literatuur en links:

- Gosselin, Pierre L., Study Shows Arctic Sea Ice Reached Lowest Point On Modern Record… In The 1940s, Not Today!, NoTricksZone.com, January 24th 2021. Zie ook hier onder bij Van Achter et al., 2020.

- National Snow & Ice Data Center - NSIDC
(hier vindt U actuele kaarten van de huidige ijskappen-omvanng en die van de afgelopen decennia)

- Heller, Tony, The Real Arctic Vs The Imaginary Arctic Of Climate Scientists, video-presentatie met veel grafieken door Tony Heller, 27-11-2017 op Youtube.
The news is full of stories about Arctic and Antarctic apocalypse - caused by human CO2 emissions. In this video, I explore these claims.

- Labohm, Hans, , 27-7-2018: Ijsvrije Noordpool ?

- Van Achter, G, et al (2020)., Brief communication: Arctic sea ice thickness internal variability and its changes under historical and antropogenic forcing, The Creyosphere, 14, 3479-3486, 2020

- Watts, Antony, Axios Foments Fear That Climate Change Is Changing The Polar Vortex, Climate Change Dispatch, 12-1-2024.

- Wielicky, Matthew, Is James Hansen A False Prophet Of Climate Doom Or Prescient Mastermind?, Climate ChangeDispatch 29-12-2023


U bent hier: inhoudsopgave - Arctica / Noordpool

Lees ook meer over de Zuidpool !

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van dr. Hugo H. van der Molen, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !

Follow@plattezaken en Facebook of Linkedin


..