Milieuzaken.org
feiten, getallen en opinies

Aardbevingen

U bent hier: inhoudsopgave - DE AARDE - aardbevingen

Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

en Facebook of Linkedin

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Tectonische platen

Aardbevingen komen vooral (maar niet uitsluitend) voor op de breukvlakken tussen de zgn. tectonische platen die de aardbol bedekken. Zie een kaart van de wereld en die tectonische platen waarop de grote aardbevingen sinds 1900 zijn gemarkeerd, evenals de bestaande kerncentrales (anno ?). De kaart toont ook welke kusten kans lopen door tsunamis te worden getroffen, die door aardbevingen op zee worden veroorzaakt.

In bv. Japan worden kerncentrales zodanig gebouwd dat ze een bepaalde aardbevingskracht zouden moeten kunnen doorstaan. Vanaf een bepaalde sterkte worden ze automatisch stilgelegd. Ook wordt met de bouw rekening gehouden met mogelijke tsunamis. Echter, het voorstellingsvermogen of de wil van de constructeurs of hun opdrachtgevers bleek onvoldoende voor de ramp die Japan trof op 11 maart 2011. Immers, de bouwkosten nemen toe met de sterkte van de natuurkrachten waarmee je rekening wenst te houden. Dat blijft altijd een afweging tussen investeren en (on)mogelijk geachte rampscenario's en de mogelijke rampzalige gevolgen.

Zo hebben we dat in Nederland na de overstromingsramp in Zeeland voor het eerst gedaan toen we moesten besluiten over de sterkte van de deltawerken in ons beroemde Deltaplan. Geld voor de bouw werd voor het eerst in Nederland afgewogen tegen de mogelijke kansen en gevolgen van een volgende overstromingsramp.


ring-of-fire  

De Pacifische Plaat brengt langs de randen niet alleen aardbevingen voort.

Ook de meer dan duizend vulkanen op de breuklijnen zijn een gevaar.

De omtrek van deze tektonische plaat wordt daarom ook wel ‘de ring van vuur’ genoemd.


ring of fire   Nevenstaande video en deze link brengen u bij fantastische en dramatische diashows en video's op Youtube, o.a. over de "ring van vuur" (ca. 1000 minder en meer actieve vulcanen) rondom de tectonische plaat van de grote oceaan (Pacific), die loopt van de westkusten van Zuid- en Noord Amerika, Alaska, de Aleoeten, Japan, de Philippijnen, Indonesië, Papoea Nieuw Guinea en Nieuw Zeeland.

This animation shows every recorded earthquake in sequence as they occurred from January 1, 1901, through December 31, 2000, at a rate of 1 year per second.

The earthquake hypocenters first appear as flashes then remain as colored circles before shrinking with time so as not to obscure subsequent earthquakes.

The size of the circle represents the earthquake magnitude while the color represents its depth within the earth,

 

  Globa Earthquake Animation 1900-2000Portugal 1755
Nee, tsunamis gebeuren niet alleen rondom het aziatische continentale plat.
Ook Europa kreeg er wel mee te maken: het is maar dat onze ingenieurs er bij de kerncentrale(s) in Borsselen wel even rekening mee houden. Ik lees de laatste tijd nogal eens dat we in Nederland geen tsunamigevaar zouden kennen, zoals wel in Japan. Lissabon is Zeeland niet, maar het is toch ook weer niet zo ver weg. In Cornwall, Verenigd Koninkrijk zorgde de aardbeving bij Lissabon voor tsunamis van 3 m hoogte.
tsunami in Lissabon in 1755
Aardbeving en tsunami in Lissabon in 1755 (uit: Hartwig, G., Volcanos and Earth Quakes, London : Longmans, Green, and Co., 1887).

Deze vreselijk aardbeving, brand en tsunami komt voor in Voltaire's Candide:

Aan het slot van zijn filosofische roman Candide ou l‘optimisme (1759) nodigt Voltaire ons uit om onze tuin te bewerken: “il faut cultiver notre jardin”. Het werd een gevleugelde uitdrukking.Voltaire laat ons kennis maken met Candide die is opgevoed met het idee dat de mens in de beste van alle mogelijke werelden leeft. Daarmee introduceerde Voltaire het gedachtegoed van de filosoof Leibniz. Zodra Candide echter wordt verjaagd uit het kasteel waar hij is opgegroeid, moet hij dit positieve wereldbeeld al snel opgeven.Op zijn reizen wordt Candide geconfronteerd met gehavende landschappen die de sporen dragen van oorlogen en natuurrampen. Zo laat Voltaire Candide de gevolgen van de ramp van Lissabon aanschouwen. De stad werd in 1755 getroffen door een van de grootste aardbevingen uit de geschiedenis, gevolgd door een vloedgolf en een brand die vrijwel de hele stad vernietigde. De willekeur waarmee mensen overleefden of stierven veranderde Voltaire’s wereldbeeld, maar hij laat de lezer niet met lege handen achter. Hij geeft aan wat ons als mens te doen staat: “Il faut cultiver notre jardin”. Laten we doen wat binnen onze mogelijkheden ligt om verandering en verbetering in de wereld te brengen en laten we dichtbij beginnen: met onze tuin (bron d.d. 25-7-2018: Herbarium Cataplasma, 25-3-2014, door de hcleeuwarden:il faut cultiver notre jardin ).

Lees meer over tsunamis en de kans daarop in Europa op de Engelstalige Wikipedia !

En bekijk enkele spectaculaire tsunami-videos op YoutubeSan Francisco-1906, aardbevingsschade in de hoofdstraat
klik op de foto voor een vergroting

 

San Francisco (USA), 1906

(zie Wikipedia)

 

 

 

Aardbevingsschade in de hoofdstraat.

 

 

 

 

 


Japan, 2011

Op 11maart 2011 werden 4 kerncentrales en 11 reactoren getroffen door de ergste aardbeving (8,9 op de schaal van Richter) die sinds 1900 werden geregistreerd. Het betrof 3 actieve reactoren van de centrale in Onagawa, 3 actieve reactoren en 1 inactieve reactor van de centrale in Fukushima 1 (= Daiichi; 3 van de 6 waren niet actief i.v.m. onderhoud), 4 reactoren van de centrale in Fukushima 2 (= Daini) en 1 reactor in de centrale te Tokai Daini, ca. 120 km noordelijk van Tokyo (bron: FD, 15-3-2011)

De daaropvolgende tsunami had een verwoestende werking op de kustgebieden en spoelde ook over het terrein van de Fukushima-1 Daiichi kerncentrale, waar grote schade werd aangericht aan o.a. het koelsysteem, waardoor branden en ontploffingen ontstonden en gevreesd werd voor meltdowns van 4 kernreactoren. .

  eartquake Japan march 2011

Nepal, april 2015
Een verwoestende aardbeving, die all langer werd voorzien, veroorzaakte veel schade en vele duizenden doden

De Indiase tectonische plaat schuift langzaam onder de Eur-Aziatische tectonische plaat, wat het Himalaya gebergte vormt en het grote landplateau er achter, zoals hier geïllustreerd. Het verdere verhaal over deze ramp leest U hier:Aardbevingen worden ten onrechte wel eens toegeschreven aan klimaatveranderingen
Zo blijkt o.a. uit een bericht op climategate.nl van Enno de Wit, d.d. 22-9-2011:
NOS en Nu.nl blameren zich met klimaataardbevingen
Twitter-blunder Chantal Gill'ard nu herhaald in weergave Rode Kruis Rapport:

Kent u Chantal Gill’ard nog, het treurige excuus voor een PvdA-Kamerlid dat zich ontsterfelijk belachelijk maakte door klimaatverandering verantwoordelijk te houden voor de aardbeving op Haïti? Aan bovenstaand bericht op NOS Teletekst te zien heeft het inmiddels in een terechte vergetelheid weggezonken sociaal-democratische rugzakje naam gemaakt.

En wat te denken van de volgende tekst op Nu.nl: Het Rode Kruis telde vorig jaar 640 rampen. Daarvan waren er 375 klimaatgerelateerd, zoals 189 overstromingen, 89 orkanen en 25 aardbevingen.

Wat een blatante domheid in de main stream media! Is dit het niveau waarop wij als blog moeten strijden? Overigens treft het aangehaalde Rode Kruis geen blaam, dat legt zelf geen verband tussen aardbevingen en klimaat. Tenminste niet voor zover wij konden vaststellen in het Rode Kruis 2010 rampenrapport dat focust op urban risk. Nog gekker is dat het getal 300.000 alleen voorkomt in dit rapport als het aantal door epedemiën getroffen mensen.Wie weet meer over de herkomst van dit cijfer en over de wijze waarop onze MSM de klimaataardbevingen erbij hebben gefantaseerd? Shoot! ..........................................Aldus Enno de Witt d.d. 22-9-2011

Overigens kunt U op onze webpagina "weergoden" lezen dat 40% van de ondervraagden in een Australische enquête dachten dat klimaatverandering aardbevingen veroorzaakt.Onze gerelateerde webpagina's:

- Schaal van Richter voor aardbevingen

- Tsunami's


U bent hier: inhoudsopgave - DE AARDE - aardbevingen
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van dr. Hugo H.van der Molen, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !

Follow@plattezaken en Facebook of Linkedin