Milieuzaken:
feiten, getallen en opinies

Aardbevingen

U bent hier: inhoudsopgave - DE AARDE - aardbevingen
Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Tectonische platen
Aardbevingen komen vooral (maar niet uitsluitend) voor op de breukvlakken tussen de zgn. tectonische platen die de aardbol bedekken. Zie een kaart van de wereld en die tectonische platen waarop de grote aardbevingen sinds 1900 zijn gemarkeerd, evenals de bestaande kerncentrales (anno ?). De kaart toont ook welke kusten kans lopen door tsunamis te worden getroffen, die door aardbevingen op zee worden veroorzaakt.

In bv. Japan worden kerncentrales zodanig gebouwd dat ze een bepaalde aardbevingskracht zouden moeten kunnen doorstaan. Vanaf een bepaalde sterkte worden ze automatisch stilgelegd. Ook wordt met de bouw rekening gehouden met mogelijke tsunamis. Echter, het voorstellingsvermogen of de wil van de constructeurs of hun opdrachtgevers bleek onvoldoende voor de ramp die Japan trof op 11 maart 2011. Immers, de bouwkosten nemen toe met de sterkte van de natuurkrachten waarmee je rekening wenst te houden. Dat blijft altijd een afweging tussen investeren en (on)mogelijk geachte rampscenario's en de mogelijke rampzalige gevolgen.

Zo hebben we dat in Nederland na de overstromingsramp in Zeeland voor het eerst gedaan toen we moesten besluiten over de sterkte van de deltawerken in ons beroemde Deltaplan. Geld voor de bouw werd voor het eerst in Nederland afgewogen tegen de mogelijke kansen en gevolgen van een volgende overstromingsramp.


Nepal, april 2015
Een verwoestende aardbeving, die all langer werd voorzien, veroorzaakte veel schade en vele duizenden doden

De Indiase tectonische plaat schuift langzaam onder de Eur-Aziatische tectonische plaat, wat het Himalaya gebergte vormt en het grote landplateau er achter, zoals hier geïllustreerd. Het verdere verhaal over deze ramp leest U hier:Japan, 2011

Op 11maart 2011 werden 4 kerncentrales en 11 reactoren getroffen door de ergste aardbeving (8,9 op de schaal van Richter) die sinds 1900 werden geregistreerd. Het betrof 3 actieve reactoren van de centrale in Onagawa, 3 actieve reactoren en 1 inactieve reactor van de centrale in Fukushima 1 (= Daiichi; 3 van de 6 waren niet actief i.v.m. onderhoud), 4 reactoren van de centrale in Fukushima 2 (= Daini) en 1 reactor in de centrale te Tokai Daini, ca. 120 km noordelijk van Tokyo (bron: FD, 15-3-2011)

De daaropvolgende tsunami had een verwoestende werking op de kustgebieden en spoelde ook over het terrein van de Fukushima-1 Daiichi kerncentrale, waar grote schade werd aangericht aan o.a. het koelsysteem, waardoor branden en ontploffingen ontstonden en gevreesd werd voor meltdowns van 4 kernreactoren. .

  eartquake Japan march 2011


Aarde als koperen bel
In Newsweek vergelijkt Simon Winchester de aarde met een enorme koperen bel, die op 27 februari 2010 met een hamer is geslagen in Chili, nabij de rechter onderhoek van de Pacifische Plaat. De trilling bereikte, volgens de theorie van Winchester, op 22 februari 2011 Nieuw-Zeeland. De linker onderhoek. Niet lang daarna, op 11 maart 2011, ging het mis voor de kust van de Japanse stad Sendai, de linker bovenhoek (zie boven onder Japan). “Hoewel er nog steeds geen hard wetenschappelijk bewijs is, lijdt het weinig twijfel dat aardbevingen de neiging hebben zich in clusters te manifesteren”, aldus Winchester. “Een belangrijke gebeurtenis aan de ene kant van een tektonische plaat krijgt vaak een vervolg aan de andere kant van de plaat.

 

Simon Winchester is auteur van The Atlantic (HarperCollins, november 2010), een bestseller over de rampen en rijkdom die de watermassa en haar bodem voortbrachten.

 
de aarde als koperen bel: gevaren rond tectonische platen
breuk   De aardbeving in Japan staat niet op zichzelf: “De ergste beving moet nog komen”. Het is de derde in een reeks bevingen aan de hoeken van de Pacifische Plaat. Het zal daarom niet lang duren voordat San Francisco, in de rechter bovenhoek van de plaat, een catastrofale opdonder krijgt, aldus Winchester. Met de klok mee is het volgens Winchester nu de beurt aan de San Andreas-breuk, bekend van de aardbeving die in 1906 de Californische stad San Francisco grotendeels verwoestte. Met onvoorstelbare gevolgen voor de mensen die daar wonen.

San Andreas-breuk, in de vlakte van Carrizo, Californië: grens Pacifische Plaat en Noord-Amerikaanse Plaat.

De aarde zal de “toestemming om daar te wonen” eerder intrekken dan menigeen verwacht, schrijft Winchester. Winchesters visie op het menselijk bestaan is fatalistisch: onze gastheer, de geologie, kan ons ieder moment de deur wijzen. Met de aardbeving in Japan gaan we volgens hem het laatste kwartier in., verwijzend naar Californië.

Niet alleen deze geologische geschiedenis moet ons zorgen baren, vindt de schrijver. Het topografische aspect is minstens zo beangstigend. Iedereen in het noordoosten van Japan weet dat je je uit de voeten moet maken als de zee zich plotseling terugtrekt. Landinwaarts en hogerop, voordat de golf aan wal gaat. Maar in het vlakke noordoosten van Japan, met zijn rijstvelden, vliegvelden en industrieterreinen, is er vrijwel geen mogelijkheid om bergop te gaan. “Als een golf je landinwaarts jaagt met de snelheid van een straalvliegtuig, dan zal ze je hoe dan ook grijpen, verdrinken en verpulveren.”

Bron: Steven de Jong, ------------- NRC.nl 14-3-2011; In deze serie worden visies van deskundigen besproken, mensen die vanuit hun discipline iets te melden hebben over de aardbeving in Japan en de gevolgen daarvan. Dit verhaal is de eerste aflevering. Opmerkingen: steven.dejong@nrc.nl. 

De Pacifische Plaat brengt langs de randen niet alleen aardbevingen voort.

Ook de meer dan duizend vulkanen op de breuklijnen zijn een gevaar.

De omtrek van deze tektonische plaat wordt daarom ook wel ‘de ring van vuur’ genoemd.

 

Bovenstaande video en deze link brengen u bij fantastische en dramatische diashows en video's op Youtube, o.a. over de "ring van vuur" (ca. 1000 minder en meer actieve vulcanen) rondom de tectonische plaat van de grote oceaan (Pacific), die loopt van de westkusten van Zuid- en Noord Amerika, Alaska, de Aleoeten, Japan, de Philippijnen, Indonesië, Papoea Nieuw Guinea en Nieuw Zeeland.

This animation shows every recorded earthquake in sequence as they occurred from January 1, 1901, through December 31, 2000, at a rate of 1 year per second.

The earthquake hypocenters first appear as flashes then remain as colored circles before shrinking with time so as not to obscure subsequent earthquakes.

The size of the circle represents the earthquake magnitude while the color represents its depth within the earth,

 

  Globa Earthquake Animation 1900-2000


Aardbevingen worden ten onrechte wel eens toegeschreven aan klimaatveranderingen
Zo blijkt o.a. uit een bericht op climategate.nl van Enno de Wit, d.d. 22-9-2011:
NOS en Nu.nl blameren zich met klimaataardbevingen
Twitter-blunder Chantal Gill'ard nu herhaald in weergave Rode Kruis Rapport:

Kent u Chantal Gill’ard nog, het treurige excuus voor een PvdA-Kamerlid dat zich ontsterfelijk belachelijk maakte door klimaatverandering verantwoordelijk te houden voor de aardbeving op Haïti? Aan bovenstaand bericht op NOS Teletekst te zien heeft het inmiddels in een terechte vergetelheid weggezonken sociaal-democratische rugzakje naam gemaakt.

En wat te denken van de volgende tekst op Nu.nl: Het Rode Kruis telde vorig jaar 640 rampen. Daarvan waren er 375 klimaatgerelateerd, zoals 189 overstromingen, 89 orkanen en 25 aardbevingen.

Wat een blatante domheid in de main stream media! Is dit het niveau waarop wij als blog moeten strijden? Overigens treft het aangehaalde Rode Kruis geen blaam, dat legt zelf geen verband tussen aardbevingen en klimaat. Tenminste niet voor zover wij konden vaststellen in het Rode Kruis 2010 rampenrapport dat focust op urban risk. Nog gekker is dat het getal 300.000 alleen voorkomt in dit rapport als het aantal door epedemiën getroffen mensen.Wie weet meer over de herkomst van dit cijfer en over de wijze waarop onze MSM de klimaataardbevingen erbij hebben gefantaseerd? Shoot! ..........................................Aldus Enno de Witt d.d. 22-9-2011

Overigens kunt U op onze webpagina "weergoden" lezen dat 40% van de ondervraagden in een Australische enquête dachten dat klimaatverandering aardbevingen veroorzaakt.


U bent hier: inhoudsopgave - DE AARDE - aardbevingen
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van Van der Molen Financial Services, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !