Milieuzaken.org
feiten, getallen en opinies.


Church of Climatology

Weergoden
U bent hier: inhoudsopgave - weergoden

Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

en Facebook of Linkedin

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

 


Boreas, Griekse God van de Noordenwind

Boreas is ook de naam van een groot gepland windmolenpark bij de Britse kust, maar of het er ooit komt ?

LONDON, July 20 2023 (Reuters) - Swedish utility Vattenfall (VATN.UL) is stopping the development of the 1.4 gigawatt (GW) Norfolk Boreas offshore wind project off the coast of Britain, designed to power around 1.5 million homes, it said in an earnings statement on Thursday.The company said the decision would have an impact on earnings of 5.5 billion Swedish crowns ($537 million). The project won a contract-for-difference (CfD) in an auction last year, guaranteeing a minimum price of 37.35 pounds per megawatt hour (MWh) in 2012 prices for the electricity produced, which equates to around 45 pounds/MWh today. Lees hier het hele verhaal.

Maar als ls Thierry Baudet in 2019, na zijn verkiezingsoverwinning, tijdens zijn overwinnings-toespraak, het woord Boreaal in de mond neemt is Nederland te klein. Het woord heeft in de politiek kennelijk een moeizame connotatie gekregen. De NRC.nl schrijft er het volgende over: "Het woord ‘boreaal’ kwam pas op ná de Tweede Wereldoorlog. Letterlijk betekent het ‘noordelijk’, maar vanwege het gebruik ervan door onder anderen Jean-Marie Le Pen – die ermee verwees naar een wit, christelijk Europa – is het een beladen term". Lees er hier meer over.

Maar op het Gymnasium in Winschoten had onze schoolvereniging het tijdschrift Boreas, vernoemd naar de Griekse God van de Noordenwind. Het logo toonde een blozende man met bolle wangen van het blazen. Het was in Noord Groningen natuurlijk een belangrijke Wind. Door plattelandskinderen, die fietsend van heinde en ver naar school kwamen, werd deze Noordenwind ervaren als een intens aanwezig fenomeen, waarmee ze dagelijks op plezierige of onplezierige wijze te maken kregen, zoals bezongen door de vlaamsche zanger Will Tura in Noorderwind: De noorderwind waait gierend om me heen. De noorderwind snijdt mij door merg en been … Als de wind, de gure noorderwind…

Er waren meer weergoden, broers van Boreas: zie hier.

Deze Goden waren broers van elkaar en gingen over de verschillende winden. Aeolus en Eos waren hun ouders.

  • Aeolus (de wind)
  • Boreas (noordenwind, zorgde voor koude, duisternis en sneeuw)
  • Eurus (oostenwind)
  • Notus (zuidenwind, zorgde voor herfststormen)
  • Zephyros (westenwind)

Boreas werd in Griekenland dikwijls afgebeeld met vleugels --->

Boreas
bron: www.theoi.com/image/T28.1Boreas.jpg


Boreas en de klassieke opleiding hielpen ons waarschijnlijk de heersende godsdienst wat te relativeren, evenals De Wetenschap en de Waan van de Dag.

Want, zoals onze natuurkundeleraar "Kootje" de Klerk ons wekelijks inprentte: "Dat kun je nou wel zeggen, maar is dat nou wel zo ?"
50 jaar later nog steeds een gevleugeld woord onder zijn leerlingen op hun reünieën.

Arthur Rörsch stelt het iets nauwkeuriger. Hij hoopt - in navolging van Thomas Huxley:- dat de crisis in de klimaat-wetenschap kan worden opgelost door het altijd maar weer stellen van drie cruciale vragen. Hoe weten we iets ? Waarom geloven we het ? Waar is het bewijs ?

De Stichting Scepsis wijdt er in ons land congressen aan. Los daarvan is er sinds 2020 ook een wetenschap-critische website, The Daily Sceptic.


Op het Griekse eiland Samos heet De Noordewind Meltemi: het schilderij toont het door de golven omgewoelde zand vlak bij het strand

Middagzee Samos
klik op foto voor vergroting
Max Stokvis: middagzee bij Samos (Gr.), zomer 1996, olie op linnen, 60 x 70 cm.- Prijs: € 4.995


Het ware noorden: Noordelijkheid en identiteit in Fryslân en op IJsland´. 

Simon Halink is als historicus verbonden aan de Universiteit van IJsland. 11 oktober 2019, verzorgde hij namens de Fryske Akademy een lezing in het Provinciehuis te Leeuwarden, getiteld: ´Het ware noorden: Noordelijkheid en identiteit in Fryslân en op IJsland´. 

Samenvatting van de lezing:
In januari 1910 gaf de Friese dichter en politicus Pieter Jelles Troelstra een lezing waarin hij de Friese volksaard vergeleek met het IJslandse landschap, dat op het eerste gezicht stug en ongenaakbaar lijkt, maar waarin onder het aardoppervlak van alles broeit en gloeit en de geisers “met hun hete dampen getuigen van het warme leven, dat er onder brandt en werkt”. Deze opmerkelijke vergelijking met het landschap van een afgelegen subarctisch eiland, tweeduizend kilometer van Fryslân vandaan, kwam niet helemaal uit de lucht vallen. In Fries-nationalistische kringen rekende men Fryslân eigenlijk liever tot ‘Zuid-Scandinavië’ dan tot het Nederland, en daarom benadrukte men graag de noordelijkheid van de eigen cultuur. Dat noorden waartoe men zichzelf rekende was veel eerder een gevoel, een state of mind dan een geografisch gegeven. En in de loop van de negentiende eeuw kwam IJsland steeds meer symbool te staan voor die geïdealiseerde, ongrijpbare noordelijkheid; een breed scala aan romantische projecties samengeraapt onder de vage noemer Ultima Thule.

In deze lezing zullen we ontdekken hoe zowel Friezen als IJslanders in de loop van hun identiteitsvorming vanaf de negentiende eeuw vorm hebben gegeven aan hun eigen noordelijkheid. Welke rol speelt het noorden in het zelfbeeld van beide volkeren? En wat is de rol van Oudijslandse mythen en saga’s in dit alles? Deze cultuurhistorische vergelijking tussen Fryslân en IJsland zal tal van opvallende overeenkomsten aan het licht brengen.


Zonnegoden:

In Groenland heet de godin van de zon Melina
Melina, in de Groenlandse mythologie de heerseres over de zon


Omgaan met angsten omtrent de wereld

wanhoop: een compilatie van Munck, van Goch en Kawanake


Living with gods: tentoonstelling in het British Museum, Londen, van 2 november 2017 - 8 april 2018

Beliefs in spiritual beings and worlds beyond nature are characteristic of all human societies. By looking at how people believe through everyday objects of faith, this exhibition provides a perspective on what makes believing a vital part of human behaviour.

Seeing how people believe, rather than considering what they believe, suggests that humans might be naturally inclined to believe in transcendent worlds and beings. Stories, objects, images, prayers, meditation and rituals can provide ways for people to cope with anxieties about the world, and help form strong social bonds. This in turn helps to make our lives well-ordered and understandable.

 

Lion Man, 40.000 jaar oud
klik voor een vergroting


The exhibition includes objects of belief from societies around the world and through time.

It begins with a remarkable 40,000-year-old mammoth ivory sculpture known as the Lion Man. Depicting a lion’s upper body on the lower half of a man, it is the oldest known image of a being that does not exist in nature.

Foto: Lion Man, Stadel Cave, Baden-Württemberg, Germany, 40,000 years old.

It is the earliest evidence we have of beliefs and practices, and shows humans’ unique ability to communicate what’s in our minds through objects.

Lees hier of hier meer over Lion Man.

© Ulmer Museum.

Different areas of the show will look at key themes of belief. The significance of light, water, fire and energy is revealed, linked to the idea that religious experience is governed by our senses. Objects reflect how people connect to worlds beyond nature through the natural environment or in specially built spaces. Other objects show the power of prayer, the importance of festivals and pilgrimage, and the marking of key life experiences – birth, coming of age, marriage and death. The long history of conflict and coexistence between different religions and beliefs is also explored.

Together, the objects in the exhibition offer a fresh perspective on practices of belief and how they are hugely important for societies, as well as individual believers.


Explaining the seemingly random events that occur to us
(Verklaren van de ogenschinlijk willekeurige gebeurtenissen die zich aan ons voordoen)

Zoals Andrew Edmonds (2019) schrijft: "One of the major purposes of religion is to explain the seemingly random events that occur to us as individuals and societies".....

"The demise of Christianity in the West has led to, or was caused by, a rise in scientific rationalism. The latter has given us better explanations for the events in the world, and held out the promise, as espoused by Laplace in 1813, of total predictability, of understanding everything scientifically. Thus, one all-powerful God has replaced another."
: The God of Scientific rationalism.

Unfortunately, since the start of the 20th century, various chinks in the scientific rationalists’ armour have appeared. Mathematical research encouraged by the growth of computing has shown conclusively that parts of the world and the things in it are not predictable and computable without infinite computing resources. The God of Scientific rationalism is not all-powerful. Climate, it turns out, is one of the things, like weather, that cannot in practice be predicted long-term. Other examples are social, financial and political phenomena.

A God is, of course, either all powerful or a false God. There can be no half measures, and a Scientific area of study that cannot make predictions has no value.

To believe in climate change is to believe in the God of Scientific rationalism. To embrace the unfortunately complex idea that parts of our world are ultimately and forever unpredictable is to give up on this God.

So, while the scientific basis for belief in climate change crumbles, the religious argument increases in strength. Because letting go of these ideas will cause so much psychological distress to the holders, they will hang on to them ’til the last minute. At the time of writing, the UK’s outgoing prime minister just committed the UK to zero carbon by 2050, without a vote or any democratic oversight, and at a cost of many trillion pounds. This was a religious act. Other religious acts in the past have given us the great cathedrals, the Parthenon and Angkor Wat. On the other hand, some have given us the inquisition and jihad. This decision definitely falls in the latter category.

Bron: - Edmonds, Andrew, Why do perfectly intelligent people believe in Climate Change ?, medium.com, June 3rd 2019


Le ciel va nous tomber sur la tête !

Het vallen van de hemel op de aarde is een bekend thema bij vele religies, waar men dacht dat de hemel een soort van dak was boven de aarde.

Wie kent niet de stripverhalen van Asterix, waar de Galliers maar voor een ding bang waren, namelijk dat de hemel op hun hoofd zou vallen?

In 335 v. Chr. bevond Alexander de Grote zich in Tracië , waar hij ambassadeurs uit Gallië ontving. Hij vroeg hen wat ze het meest vreesden, in de verwachting dat ze hem het meest zouden vrezen. Maar de Galliërs zeiden dat ze nergens bang voor waren, behalve dat de hemel op hun hoofd zou vallen: "que le ciel leur tombe sur la tête".

Ze aanbaden vele goden, ook bescherm-goden en vreesden het einde van de wereld.

Deel 33 (uit 2005) van de beroemde stripverhalen van Asterix en Obelix heet in het Frans dan ook "Asterix, le ciel lui tombe sur la tête !"

De Koran beschrijft de hemel als een dak dat steunt op onzichtbare pilaren. 

Zo'n 1.000 jaar na Alexander ontstaat de Koran, waarin de volgende Aya staat: Aya 22:65.

Heb je niet gezien, dat God al hetgeen op aarde is in uw dienst heeft gesteld, en dat de schepen op Zijn bevel de zeeën doorkruisen? En Hij weerhoudt de hemel ervan op aarde te vallen behalve met Zijn toestemming. Waarlijk, God is Liefderijk en Genadevol voor de mensen".

Bronnen:
- forums.marokko.nl d.d. 24-6-2017

- nevenstaande tekst met foto

 

 

Asterix is bang dat de hemel op zijn hoofd valt

klik op foto voor vergroting van foto en tekst

the skye is falling on our heads


Atlas

De oude Grieken wisten dat Atlas het hemelgewelf op zijn schouders moest torsen tot het einde der tijden, als straf nadat hij als aanvoerder van de Titanen de strijd tegen Zeus en zijn Olympiërs verloor. We spreken nu nog steeds wel van "een Titanestrijd".

Vele bedrijven hebben daarom Atlas als naam verkozen: Hun aandelen en briefpapier illustreerden ze dan met een sterke man die de globe op zijn schouders torst.

Atlas, N.V
Athene, 1962

Aandelen-certificaten met volledige aanhangende couponvellen, met een gravure van de God Atlas, die tot het einde der tijden het hemelgewelf op zijn schouders moest torsen als straf nadat hij als aanvoerder van de Titanen de strijd tegen Zeus en zijn Olympiërs verloor.

----- certificaat van 50 aandelen, groene druk, prijs € 50
----- certificaat van 5 aandelen, bruine druk, prijs € 50.

U kunt ze hier bestellen.
  Atlas die het hemelgewelf tost tot het einde der tijden.
klik op de gravure voor een vergroting


Klimaatdenken als een vorm van religie
(bron: Godefridi, 2024)

"De observatie dat het verlies aan geloof in de geseculariseerde wereld vormen van vervangende religies voortbrengt, is niet nieuw". Echter, vervolgt Hannah Bethke (zie hier), "bij de psychoanalyticus en sociaal filosoof Horst-Eberhard Richter, auteur van Der Gotteskomplex (Het Godcomplex), zou kunnen worden aangenomen dat het verlies van geloof aanleiding had gegeven tot een ‘dorst naar almachttechniek’. Moeten we ons niet afvragen of het van nu af aan niet de klimaatactivisten zijn die gegrepen worden door een waan van almacht om de wereld opnieuw vorm te geven volgens hun millenniumovertuigingen, zonder zich zorgen te hoeven maken over de gevolgen?"


Idealisering, essentie van religieus denken
(bron: Godefridi, 2024)

In The Elementary Forms of Religious Life (1912), het essay waarin hij probeert uit te leggen wat een samenleving samenbindt en welke invloed dit heeft op het logisch denken, stelt de Franse socioloog Emile Durkheim dat:

… de mens een natuurlijk vermogen heeft om te idealiseren, dat wil zeggen: het vervangen van de wereld van de werkelijkheid door een andere wereld waarin hij zichzelf door middel van gedachten transporteert. Alleen de mens beschikt over dit vermogen en idealisering is een essentieel kenmerk van religies.

Als het collectieve leven, wanneer het een bepaalde mate van intensiteit bereikt, het religieuze denken doet ontwaken,’ legt hij uit, ‘is dat omdat het een staat van transcendentie bepaalt die de levensomstandigheden verandert.

De vitale energieën zijn overmatig opgewonden, de hartstochten levendiger, de sensaties sterker; er zijn er zelfs enkele die alleen op dit moment voorkomen. De mens herkent zichzelf niet; hij voelt zich getransformeerd en als gevolg daarvan transformeert hij de omgeving om hem heen. Kortom, over de werkelijke wereld waarin zijn seculiere leven zich afspeelt, legt hij een andere wereld die in zekere zin alleen in zijn denken bestaat, maar waaraan hij, in relatie tot de eerste, een soort hogere waardigheid toeschrijft. In dit opzicht is het dus een ideale wereld.


chomsky over experts

Wentzel, Cyril

Voorzitter van denktank De Groene Rekenkamer

Cyril Wenzel en groene religie

 

Lees zijn verslag van hun 3e congres: Ontgroeningsdag overweldigend succes!, Climategate.nl 17-3-2019

Bekijk zijn interview van 6-10-2019 over de visie van hem en de Groen Rekenkamer op de huidige CO2-obsessie.

 

Zie linkedin

cyril Wentzel-CO2-is-goed

Global Warming as Religion and not Science
(by John Brignell, June 2007)

Men never do evil so completely and cheerfully as when they do it from religious conviction.
Blaise Pascal

It was Michael Crichton who first prominently identified environmentalism as a religion. That was in a speech in 2003, but the world has moved on apace since then and adherents of the creed now have a firm grip on the world at large.

Global Warming has become the core belief in a new eco-theology. The term is used as shorthand for anthropogenic (or man made) global warming. It is closely related to other modern belief systems, such as political correctness, chemophobia and various other forms of scaremongering, but it represents the vanguard in the assault on scientific man.

The activists now prefer to call it “climate change”. This gives them two advantages:

  1. It allows them to seize as “evidence” the inevitable occurrences of unusually cold weather as well as warm ones.
  2. The climate is always changing, so they must be right.

Van "Global Warming" naar "Climate Change"....................

“If it gets warmer, climate change.
If it gets colder, climate change.
If it stays the same, climate change is coming.
Drought – climate change.
Flood – climate change.”

If ALL observations are “proof” of a theory, that is proof that the theory is complete pseudoscience.

climate change psychology


Cor van Dijk beschreef op climategate.nl van 25-8-2018 in een essay: " CO2: de nieuwe religie" de vele overeenkomsten tussen bestaande religies en de CO2-religie.

Zie ook: Edmonds, Andrew, Why do perfectly intelligent people believe in Climate Change ?, medium.com, June 3rd 2019 (zie o.a. hier boven onder Explaining the seemingly random events that occur to us)


Ook Hans Labohm (climategate.nl d.d. 25-4-2018: "Mundus vult decipi, ergo decipiatur") beschouwt "klimatisme" als een vorm van religie:

"Ik beschouw Klimatisme als een vorm van religie – een te verwerpen hoax. Het is een religie zonder godheid, maar verder gedomineerd door alle overige aan religie klevende ingrediënten, zoals dogma’s, hier de AGW-hypothese en vermeende onfeilbaarheid waaraan al ons beleid is onderworpen, de erfzonde van de menselijke schuld, beloning en straf, aflaten, een priesterkaste (IPCC, Maurice Strong, Holdren, Al Gore, Soros c.s) en bovenal de aanspraak op exclusief hoogstaand moreel gedrag, namelijk planeet redden. Niets nieuws onder de zon dus.

Net als bij alle andere religies is hier geen sprake van morele autonomie oftewel zelfstandig nadenken over de morele consequenties van het centrale dogma en dus scepsis, maar van morele heteronomie: het centrale klimaatdogma is verheven boven de individuele moraal en is derhalve leidend".


Josef Joffe beschrijft hier o.a.met vele voorbeelden 4 grote overeenkomsten tussen 'klimatisme" en de (Christelijke) religie: aanwezigheid van profeten, voorspelling van een apocalyps, schuldbesef en, als vierde, verlossing door berouw en (op)offering.

Greta Thunberg, icoon van de klimaat-religie  

'klimatisme" profetes Greta Thunberg

Johannes verkondigt in Openbaring 13:13 dat er ‘vuur uit de hemel zal neerdalen’. Voor Thunberg is het einde van de wereld al in zicht: “Je moet doen alsof je huis in brand staat. Want het brandt.” 

Inmiddels (2023) heeeft Greta een eredoctoraat in de theologie (SIC !) gekeregen van de universiteit van Helsinki (Finland) en is ze zelfs al genomineerd voor een Nobelprijs: zie hier.

Onze eigen "Do-or-die" Sigrid Kaag houdt ook wel van apocalyptische vergezichten. Het valt te vrezen dat haar zgn. "nieuwe leiderschap" ons vele offers zal vragen op de door haar aangewezen weg naar berouw en verlossing.......

 

Hannah Betke, doctor in de politieke wetenschappen en journalist bij Die Welt, op 10-12-2023: verwijst naar de verklaring van de katholieke aartsbisschop van Berlijn, Heiner Koch, op de zender van de RBB (de openbare audiovisuele dienst voor de deelstaten Berlijn en Brandenburg) in 2019 toen hij te midden van de euforie van de klimaatmarsen, Palmzondag herdacht, die de aankomst van Jezus in Jeruzalem viert en het begin van de Goede Week markeert:

‘Het zij verre van mij om van Greta een vrouwelijke messias te maken door haar met Jezus te vergelijken’, zei hij. Maar de samenleving en de Kerk hebben nog steeds behoefte aan ware profeten, die de aandacht vestigen op disfuncties en foutieve ontwikkelingen en die oplossingen voorstellen – zelfs als deze niet unaniem worden goedgekeurd.

Aan protestantse kant had Heinrich Bedford-Strohm, president ten tijde van de Raad van de Evangelische Kerk in Duitsland (EKD), gewaarschuwd voor het sacraliseren van Greta, meldt Hannah Bethke, maar de protestantse bisschop Christian Stäblein verklaarde niettemin ook dat Greta “iets profetisch” had. 

Hannah Betke ziet in ieder geval een verband tussen de ontheiliging van de Kerk en de vergoddelijking van de klimaatbeweging. Als de Kerk haar monopolie als bemiddelaar van transcendentale waarheid heeft verloren, is religie niet verdwenen. De christelijke leitmotieven van schuld en berouw zijn vandaag de dag nog steeds relevant: we beschuldigen onszelf, we bekennen, we doen donaties, we bekeren, we zetten anderen aan de schandpaal.

De Duitse historicus Volker Reinhardt, docent aan de Universiteit van Fribourg, beschouwt het als een vorm van handel in aflaten, ‘een industrie van ecologische schuldgevoelens’. Het dogma is niet verdampt, het is gerecycled.

De observatie dat het verlies aan geloof in de geseculariseerde wereld vormen van vervangende religies voortbrengt, is niet nieuw. Echter, vervolgt Hannah Bethke, bij de psychoanalyticus en sociaal filosoof Horst-Eberhard Richter, auteur van Der Gotteskomplex (Het Godcomplex), zou kunnen worden aangenomen dat het verlies van geloof aanleiding had gegeven tot een ‘dorst naar almachttechniek’. Moeten we ons niet afvragen of het van nu af aan niet de klimaatactivisten zijn die gegrepen worden door een waan van almacht om de wereld opnieuw vorm te geven volgens hun millenniumovertuigingen, zonder zich zorgen te hoeven maken over de gevolgen?


 

Giaever, Dr. Ivar (Nobelprijswinnaar natuurkunde 1973)

Giaever is in 2011met een publiek statement teruggetreden uit de American Physical Society (APS) vanwege het feit dat deze beroepsvereniging global warming tot kanonieke waarheid heeft verklaard: klimaatwetenschap verwordt daarmee tot religie. Lees meer hier over.

Zijn terugtreedbrief bevat onder meer de vraag: " how can you measure the average temperature of the whole earth for a whole year?" Volgens hem kan dat helemaal niet en zijn alle gebruikte grafieken derhalve volstrekt zinloos.

Zie ook wikipedia.

 

Giaever, nobelprijswinnaaar natuurkunde 1973Beluister en bekijk de toespraak van Ivar Giaever op de 62e bijeenkomst van Nobel Laureaten in Lindau, 2013.

Zijn conclusie: klimaatwetenschap is een pseudowetenschap.


Zoals Michael Shannon op 31-3-2017 schrijft: "Climate science isn't science: it's religion which is why the economy's only hope rests on a carbon atheist in the Oval Office" (red.: de werkkamer van de Amerikaanse persident). Met de verkiezing van Trump tot president in 2017 is Shannon zo te zien op zijn wenken bediend.


Zoals William Happer (2021) het verwoordt:

kruistochten als beeldspraak voor de huidige klimaathysterie

De beste manier om na te denken over de waanzin over het klimaat is om dit verschijnsel te beschouwen als een moderne versie van de middeleeuwse kruistochten. U herinnert zich wellicht dat het motto van de kruisvaarders was: “Deus vult!“, “God wil het!” Het is moeilijk om een betere ‘kijk-mij-eens-deugen-slogan‘ dan die te kiezen.

De meeste klimaatfanaten zijn niet zo ver gegaan, maar sommigen beweren zelfs dat ze Gods werk doen. Na decennia van propaganda denken veel Amerikanen, misschien ook sommigen van u hier vandaag, dat er echt een klimaatcrisis is. Degenen die zo denken, bedoelen het in veel gevallen heel goed. Maar ze zijn misleid.

Als wetenschapper die feitelijk veel weet over het klimaat (en ik heb veel van onze klimaatonderzoekscentra opgezet toen ik begin jaren negentig op het ministerie van Energie werkte) kan ik u verzekeren dat er geen klimaatcrisis is. Er zal ook geen klimaatcrisis komen. Kruistochten zijn altijd slecht afgelopen. Ze hebben de veronderstelde rechtvaardige zaak in diskrediet gebracht. Ze hebben ontbering en dood gebracht voor massa’s mensen. Beleid om deze valse klimaatcrisis aan te pakken zal grote schade aanrichten aan Amerikaanse burgers en aan hun omgeving.

De klimaatwaanzin is de laatste tijd echt aan het oplaaien. Op 4 februar 2021 introduceerden senator Bernie Sanders, congreslid Alexandra Ocasio-Cortez en congreslid Earl Blumenauer wetgeving die de afkondiging van een nationale klimaatnoodsituatie verplicht stelt. National Climate Emergency Act geeft de president van de Verenigde Staten de opdracht om een nationale klimaatcrisis uit te roepen en alle middelen die het land ter beschikking staan te mobiliseren om de gevolgen van deze klimaatcrisis te stoppen, om te keren, te verzachten en zich voor te bereiden op de gevolgen van deze klimaatcrisis.’ (Dit is van de website van de heer Blumenauer.) Maar dit is volslagen nonsens. Er is geen klimaatcrisis, en er zal ook geen klimaatcrisis komen.


Verdere literauur over wetenschap versus religie:

- Edmonds, Andy, Why do perfectly intelligent people believe in climate Change ?, Medium.com, 30,juni 2019

- Happer, William, Natuurkundige Happer: "Er is geen klimaatcrisis" !, Climategate, 8-9-2021.

- Joffe, Josef, is "Klimatisme" een nieuwe religie ?,Climategate.nl. 4-2-2022

- Kloet, Roy, Het groene geloof, Climategate.nl, 7-6-2023

- Richter, Horst-Eberhard,  Der Gotteskomplex (Het Godcomplex), uitg. Psychsocial-Verlag, 2012, Paperback :‎ 344 pagina's, ISBN-10 ‏ : ‎ 9783837922141 - ISBN-13 ‏ : ‎ 978-3837922141


Offeren aan de weergoden

Onderstaand voorbeeld van Abraham die bereid was zijn enig geboren zoon voor God te offeren brengt ons op het begrip offeringsbereidiheid in religies. Zie de schuin gedrukte teksten van Labohm hier onder:

abraham offert zijn zoon   "Als voorbeeld kan gelden Abraham die op bevel van god bereid was zijn eniggeboren zoon te offeren. Dit is moreel de meest verwerpelijke gruweldaad denkbaar. Abraham koos voor onderworpenheid boven eigen moreel besef en wees derhalve scepsis af".

"Deze keuze is terug te vinden in de onderworpenheid bij alle monotheïstische religies. Helaas, maar niet onverwacht; denk immers o.a. aan CU, Trouw en CDA, ook het Klimatisme. We kunnen stellen dat de afkoop van vermeende klimaatzonden slechts berust op banale berekening, namelijk het krijgen van een planeetreddend goed gevoel, angst voor verlies van een baan, leerstoel of onderzoeksgeld. Hoe banaal is dit alles waarin iedereen zich deel heeft laten maken van het AGW-theocratische systeem?"

"Sceptici daarentegen handelen en denken vanuit morele autonomie volgens het categorisch imperatief van Immanuel Kant en storen zich niet aan bluf, intimidatie en valse dogma’s als dat van de vermeende 97% consensus. Volgens Kant is een handeling alleen ethisch verantwoord als deze universaliseerbaar is, dus geldend voor iedereen en onder alle omstandigheden. Bij welke religie dan ook is hier geen sprake van. Ook Klimatisme niet."

Andrew Edmonds wijst hier ook op: " Global warming is a belief system with all the characteristics of a religion. Look at how non-believers are vilified. Look at how we are told we must make sacrifices to the god of global warming; to sacrifice little old ladies through their unaffordable heating bills; to sacrifice our countryside to windmills and solar farms; to sacrifice our cars and our mobility.

Other religious acts in the past have given us the great cathedrals, the Parthenon and Angkor Wat. On the other hand, some have given us the inquisition and jihad.

indianen offeren aan de weergoden
(klik op de foto voor een vergroting)

indiase priesters bidden voor regen

 

Sinds het begin van onze geschiedenis, en waarschijnlijk ver daarvoor, baden, offerden en smeekten mensen hun goden voor zon, maan, donder en bliksem, wind uit alle richtingen en nog veel meer. Men aanbad de laatste millennia in Christendom, Jodendom en Islam slechts één God, (ook voor het weer, de oogst en bv. een behouden thuiskomst van de zeevarenden) maar er werd en wordt buiten die religies ook veel gebeden tot heel specifieke goden voor bepaalde aspecten van hemel en aarde, het weer en wat dat teweeg brengt.

Middels gebeden, offerandes en rituelen gaven en geven mensen blijk dat ze dachten en denken via een bepaalde God invloed te kunnen uitoefenen op het weer en / of het klimaat, zon, regen en wind, het jaarlijks overlopen van de rivieroevers ten behoeve van de landbouw. etc. De priesterkasten, die leefden op basis van deze gedachten, hadden natuurlijk weinig op met dissidente meningen. De ketters konden beter worden geofferd en verbrand. Wie zou hebben voorgesteld om eens een jaar niet te bidden voor het overstromen van de Nijl, gewoon als wetenschappelijk experiment, zou het waarschijnlijk slecht zijn vergaan. Maar de Nijl overstroomde onafhankelijk van gebed en bevruchte daarmee de akkers om voedsel te verbouwen.

 

 

Zijn we momenteel - net als in vroegere eeuwen - bezig op rationele wijze gebruik te maken van wat de wind ons aan energie kan leveren of worden na de zonnetempels, pyramides en kathedralen momenteel de windgoden aanbeden ? En ligt - zoals altijd - het volk krom voor de absurde kosten er van ? Lees meer over klassieke en moderne windmolens

<--------- FD, 24-7-2008: Hindoepriesters voeren in de Indiase stad Hyderabad rituelen uit tijdens hun bedes om regen

 

De monumentale Sint Pieterskerk in Rome is gebouwd met het geld dat werd verkregen door een innovatief financieringsinstrument: de aflaat, een bedrag dat mensen betaalden om hun zonden af te kopen om daardoor na hun dood toch toegang te krijgen tot de hemel.

De Duitse historicus Volker Reinhardt, docent aan de Universiteit van Fribourg, beschouwt e.e.a. als een vorm van handel in aflaten, ‘een industrie van ecologische schuldgevoelens’. Het dogma is niet verdampt, het is gerecycled. (bron: Godefridi, 2024)

Lees ook onze webpagina "We betalen ons suf om de wereld te redden"


Ommezwaai in het klimaat-denken.

John Brignell, juni 2007, verwijst naar onderstaande ommezwaai in het klimaat-denken.

Only the relatively elderly can remember the cynical haste with which the scaremongers dropped the “coming ice age” and embraced exactly the opposite prediction, but aimed at the same culprit – industry. 

In 1977 was Time Magazine bevreesd voor een naderende ijstijd. In 2006 (29 jaar later) was hun angst daarvoor echter al weer over: toen waren ze opeens bang voor Global Warming.

time Magazine zowel bang voor global cooling als global warming: gewoon altijd bang dus

maar de angst bleef......

Munch-de schreeuw

Edward Munch: De Schreeuw (klik voor vergroting)

Schreef Time dit alles vanuit de wetenschap dat Apocalyptische tijdschrift-omslagen beter verkopen ?
Waarschijnlijk gaf Time gewoon weer wat de vigerende klimaatwetenschappers dachten en schreven.


Wat Syriers ooit geloofden: invloed van jo-jo's op droogte
(Bron: Climategate .nl d.d. 21-9-2013, door Hajo Smit)

jojo-afbeelding  

Cal Thomas in de Washington Examiner:

Just how silly this is getting is an assertion by some activists that the current tensions in Syria might be linked to climate change. That’s not as harebrained as a newspaper report in January 1933, which said, “Yo-Yo Banned in Syria, Blamed for Drought by Moslems.” The Syrians of 1933 actually believed the up and down of a toy yo-yo affected the weather. If it went down and sprang right back up, rain. If it went down and didn’t spring up, drought. Police reportedly patrolled the streets, confiscating the toy.

Kijken we op Wikipedia bij jojo dan zien we:

Volgens het Polygoon-journaal was er in 1932 een jojorage in Nederland. Jong en oud, iedereen speelde met de jojo. Later rond het jaar 1998 werd het jojoën ‘herontdekt’. Dit keer werden er zelfs op de kinderzenders speciale korte programma’s aan gewijd.

Bron: Climate gate .nl d.d. 21-9-2013, door Hajo SmitOverschatten we onze mogelijkheden het klimaat te beïnvloeden ?

einde ijstijd veroorzaakt door menselijke activiteiten


In de psychologie wordt beschreven dat er mensen zijn die alles wat hen overkomt vooral toeschrijven aan mensen, instanties of gebeurtenissen buiten hen om, en andere mensen, die juist geloven dat zowel hun falen als hun succes vooral te danken of te wijten zijn aan hun eigen inzet of nalatigheid. Men spreekt dan van "extern attribueren" of "intern attribueren". Natuurlijk hebben de meeste mensen iets van beide neigingen in zich: het verkeersongeval was de schuld van de ander, het behalen van het diploma eigen inzet. Zo houden we ons geestelijk een beetje overeind. Voor wie niet meer of niet meer zoveel in God of de Goden glooft is het - zeker voor hen die "intern attribueren" - nog maar een kleine stap om te gaan denken dat hij of zij zelf het weer of klimaat kan beïnvloeden.

Tom Nelson (Tom Nelson@tan123; tomnelson.blogspot.com) denkt er het volgende over:
"Climate change is the religion of people who think they're too smart for religion
"Tot voor kort weten we al die weersextremen aan de wil van God of de Goden, maar sinds kort verwijten we het ons zelf, vanwege onze uitbundige levensstijl waarbij we veel CO2 uitstoten.
  zeespiegelstijging

(Bron: Twitter 14-6-2018)

zeespiegelstijging sinds de laatste ijstijd


Voor veel gelovigen lijkt het zo langzamerhand een vaststaand feit dat hij of zij zelf het weer of klimaat kan beïnvloeden.

En als het aan Greenpeace ligt worden onze kinderen zo opgevoed in "de leer":
niet meer als rationeel denkende en democratisch gezinde burgers, maar als milieufascisten voor wie er nog slechts gelovigen en ongelovigen zijn: zie de video.

 

 

bron: Philip R. Wood, vice-president van de Lavoisier Group;
gevonden op climategate.nl, d.d. 28-7-2011.

 
Shopenhauer
klik op foto voor vergroting


Betreft het een psychologische kronkel, religieuse of politieke hoogmoed, wetenschap of vileine politiek ? of is het èn, èn, èn, èn ?

world leaders meeting to control the climate  

Politieke hoogmoed ?

klik op foto voor een vergroting


bron: Philip R. Wood, vice-president van de Lavoisier Group;
gevonden op climategate.nl, d.d. 28-7-2011.

 

Het klimaat verandert sinds het begin van de aarde. Te denken dat de mens aan de knop kan zitten om het te regelen is hovaardij (vertoon van hoogmoed) een van de zeven Hoofdzonden. 

Lees verder op onze webpagina klimaatpsychologie.


Obama declared in a June 8, 2008 speech, that his presidency will be “the moment when the rise of the oceans began to slow and our planet began to heal.”

Obama's prognostication occurred during his victory speech in St. Paul for the Democratic Party nomination.

  Obama als Mozes

Most surprising, despite the fact that Obama said he would only “slow” the rise of the oceans, his presidency has presided over what some scientists are terming an “historic decline" (link verbroken) in global sea levels. Obama appears to have underestimated his own powers to alter sea level (source: climatedepot.com) (link verbroken).

zeespiegelstijging

bron: Watts up with that ? d.d. 24 aug. 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


The red line in this image shows the long-term increase in global sea level since satellite altimeters began measuring it in the early 1990s. Since then, sea level has risen by a little more than an inch each decade, or about 3 millimeters per year. While most years have recorded a rise in global sea level, the recent drop of nearly a quarter of an inch, or half a centimeter, is attributable to the switch from El Niño to La Niña conditions in the Pacific. The insets show sea level changes in the Pacific Ocean caused by the recent El Niño and La Niña (see https://sealevel.jpl.nasa.gov/science/elninopdo for more information on these images). Image credit: S. Nerem, University of Colorado
Bron: Watts up with that ? d.d. 24 aug. 2011.

Obama moet wel heel zeker zijn geweest van zijn zaak, gezien het feit dat hij in 2019 voor $ 15 miljoen een huis aan het strand kocht op Martha's Vineyard!
Komiek Michael Loftus steekt er de draak mee. Zie de video.

 

 

Obama's strandhuis van $ 15 miljoen anno 2019: klik voor een vergroting op de foto. ---------------------------------------->>

  Obama's strandhuis van $ 15 miljoen

Vileine politiek of ultiem staatsmanschap ?
In de jaren 1960 verscheen in Amerika het zgn. Iron Mountain Report, rapport van een studiegroep die moest bedenken hoe het volk een eenheid kon blijven als de dreiging van de koude oorlog zou worden opgelost. Een nieuwe gemeenschappelijk vijand werd dringend noodzakelijk geacht en, ja hoor, de milieuproblematiek leek hiervoor uitermate geschikt.Nu we 50 jaar later steeds meer mondiaal zijn gaan denken is een dreigende klimaatverandering natuurlijk de ultieme oplossing om alle naties hard werkend, zwoegend, schuldbewust en offerend op één lijn te krijgen.

Harold CampingAl Gore

Links: de, anno 2011, 89-jarige Harold Camping, die zowel in 1994 als in 2011het einde van de wereld voorspelde; rechts: Al Gore, vooraanstaand profeet van de klimaatalarmisten.

Een nieuwe wereldreligie lijkt geboren, de klimaatcommissie van de Verenigde Naties haar mondiale kerk, aanvankelijk nota bene onder leiding van een Nederlandsche ambtenaar, Yvo de Boer, de profeet van de nieuwe religie ? Natuurlijk noemen we het in dit tijdperk van ontkerkelijking geen religie meer. Wetenschap klinkt in ons huidige tijdsgewricht veel beter.

Maar is het wel een "wetenschap" waar ambtenaren en politici het voor het zeggen lijken te hebben en waar dissidente wetenschappers worden geweerd? Niets nieuws onder de zon ?

 

"en dat anderzijds de IPCC-Summaries for Policy Makers (SPM) voor zowel wetenschappers als beleidsmakers aanvaardbaar zijn".

 

ambtenaren hebben het laatste woord

 

Er zijn heel wat wetenschappers, die vinden dat het klimaatdebat juist alleen door onafhankelijke wetenschappers moet worden gevoerd en die van mening zijn dat bv. de IPCC rapporten zijn gemanipuleerd door de politiek om de resultaten te sturen naar de conclusie dat het de mensen zijn die het klimaat doen veranderen (Zie b.v. Tim Ball, 2014). Daarom is er een groep onafhankelijke wetenschappers gevormd, de NIPCC, die in maart 2008 hun 1e rapport hebben uitgebracht: "Nature, not Human Activity, Rules the Climate".

Maar aangezien wetenschappers voor hun onderzoeksgelden, en hun baan, vaak juist zeer afhankelijk zijn van de politiek, is onafhankelijk onderzoek beslist geen vanzelfsprekende zaak.   Hands up at IPCC

Richard Courtny beschrijft in 1999 zijn theorie dat het juist de conservatieve en scheikundige premier van Engeland, Margareth Thatcher was, die vanaf 1979 met miljoenen-subsidies, de Britse wetenschap stuurde richting man-made-global warming via het CO2-uitstoot-mechanisme. Zo sloeg ze 2 vliegen in één klap: ze draaide de Britse CO2 producerende kolenindustrie de nek om, en daarmee de lastige mijnbouwers-vakbonden, die op de meest ongelegen momenten (bv. tijdens de energiecrisis in 1973) tot staking uitriepen, èn ze kreeg haar fel begeerde extra kernenergiecentrales, waardoor ze plutonium kreeg voor haar zo fel begeerde kernwapens. Het lijkt dan ook niet vreemd dat het "Climatgate-schandaal" in 2010 juist in Engeland is uitgebarsten.


 


Wordt vervolgd: Toynbee's beschrijving van hoe de Egyptische priesters vroeger "middels hun rituelen" de Nijl konden doen stromen.

Wordt vervolgd: "Over religie en zeep".
Het aan de goden offeren van dieren op een berg had wel degelijk practische invloed op de kwaliteit van het bestaan. Onderaan die berg was namelijk de enige rivierplek in de wijde omtrek waar je je kleren goed kon wassen. De as van het vuur, gemengd met het vet van de geofferde dieren, produceerde een soort zeepmengsel in de rivier, waardoor het wassen van de kleren daar een stuk gemakkelijker ging als elders. Het verhaal wordt aardig beschreven in een klein boekje dat door Unilever is uitgegeven. Details volgen t.z.t.Wat Britten geloven m.b.t. klimaatverandering door mens

Uit een onderzoek onder duizend Britten door The Sunday Times blijkt het volgende:

52 % gelooft dat er een klimaatsverandering gaande is en meent ook dat de mens daar voor het grootste deel debet aan is.
39 % van de ondervraagden vindt dat niet bewezen is dat de mens de oorzaak is van de klimaatschommelingen.
7% van de Britten gelooft niet dat er nu sprake is van een uitzonderlijke klimaatsverandering.
23 % van de ondervraagden denkt dat de klimaatsverandering het grootste probleem is waar de mens ooit mee te kampen heeft gehad.
17 % gelooft daar niets van en meent dat het niet zo'n groot probleem is als wordt voorgesteld.

Bron: Arne Hankel in Elsevier.nl, d.d. 6 december 2009.


En wat Australiërs geloven

 

 

 

 

klik op foto voor een vergroting ---->

 

bron: Philip R. Wood, vice-president van de Lavoisier Group;
gevonden op climategate.nl, d.d. 28-7-2011.

  wat Australiërs geloven over klimaatverandering

Wat de wereldgemeenschap er inmiddels over denkt........
In internationale opiniepeilingen van de VN is ‘klimaat’ afgezakt naar de laatste plaats van de ‘problemen’ waarover de mensen zich zorgen ma n (bron: Hans Labohm op climategate.nl d.d. 19-11-2016)


En in de middeleeuwen.........

Er is momenteel een heksenjacht gaande op kritische klimaat-wetenschappers, zoals U kunt lezen in het April 2015 nummer van Greenwatch. (link is verbroken) heksenjacht in de kleine ijstijd

During the Little Ice Age, experts blamed witches for climate change.
(above, witches are seen conjuring up bad weather).

Source: Greenwatch April 2015

 


Christenen en CO2

christenen en CO2  

Jezus antwoordde: ,,Het voornaamste gebod is: ‘…Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.’ Het op een na belangrijkste is dit: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.’’ (Marcus 12:28-31, NBV)

Onze verantwoordelijkheid voor CO2-uitstoot en klimaatverandering vloeit voort uit onze liefde voor God en onze naaste. Climatestewards gelooft dat deze prachtige wereld Gods werk is. Hij heeft de aarde gemaakt, en houdt die nog altijd in stand. Het is een onlosmakelijk deel van onze liefde voor God – het belangrijkste gebod – dat we door de wereldwijde spiraal van opwarming niet zorgeloos beschadigen, wat Hij heeft gemaakt.

Climatestewards erkent verder dat we over de hele wereld miljoenen behoeftige naasten hebben. Hun leven is dagelijks afhankelijk van het land en de seizoenen. Vanuit onze liefde voor de naaste – het tweede gebod – willen we hun bestaan niet aantasten door de manier waarop wij leven.

Bron: https://www.climatestewards.nl/


Wat de huidige Paus er van vindt

De opwarming van de aarde is niet alleen een politiek probleem, maar ook een geloofskwestie, vindt Paus Franciscus.

In een poging het wereldwijde milieubewustzijn op te krikken hield Paus Franciscus in april 2015 in het Vaticaan een klimaat-conferentie "Bescherm de aarde, eer de mensheid", waar religieuze leiders, politici en wetenschappers, evenals VN-secretaris Ban Ki-Moon aanwezig waren.

Franciscus noemde de inspanning om CO2-uitstoot tegen te gaan een 'morele en religieuze noodzaak'. Hij benadrukte de relatie tussen respect voor het milieu en respect voor mensen, voornamelijk de armen, kinderen en toekomstige generaties.

Bron; Trouw web-pagina: 28-4-2015

 

Paus Franciscus met Ban Ki-Moon

Paus Franciscus verwelkomt VN-secretaris-generaal Ban Ki-Moon op de klimaatconferentie in het Vaticaan.

Bij genoemde conferentie hield het Vaticaan climaatsceptici angstvallig buiten de deur.
Zie Pentin, Edward, Vaticaan houdt klimaatsceptici angstvallig buiten de deur - Religie en wetenschap: een ongemakkelijke relatie, Climategate.nl, 15-1-2021 (vertaling door Martien de Wit).

Galileo: science is settled  


Bjørn Lomborg, versus Scientific American:

Lomborg is een Deense statisticus / econoom, die over het algemeen waarschuwt dat we ons geld beter kunnen besteden aan aanpassingen aan klimaat-veranderingen, dan aan (waarschijnlijk vergeefse) pogingen de klimaatveranderingen te voorkomen.

Hij (en zijn uitgever Cambridge University Press) werden verketterd vanwege zijn boek The Skeptical Environmentalist.

Met name Scientific American "nagelde hem" , in een 11 pagina's lange tirade, "aan het kruis" als een echte ketter, zoals de Kerk vroeger Galileo vervolgde. Zijn pogingen tot verweer werden door het tijdschrift ernstig gefrustreerd.

Zie Michael Crichton (2003, pagina 11) voor de details en zijn droevige conclusie: "Of course, any scientist can be charged as Galileo was charged. I just never thought I’d see the Scientific American in the role of Mother Church".

 paus Franciscus en klimaatverandering  

Na deze klimaat-conferentie in het Vaticaan en voorafgaand aan de VN-klimaat conferentie in Parijs eind 2015, verscheen de Pauselijke encycliek “Laudato si” (Geprezen zijt Gij) over de zorg voor ons gemeenschappelijke huis (On care for our common home), de zgn. 'milieu-encycliek'.

Centrale boodschap: het opwarmen van de aarde en de gewetenloze uitbuiting van de natuurlijke reserves bedreigen de toekomst van onze planeet. Dat is volgens Franciscus vooral de schuld van de mens zelf. Hij pleit voor een wereldwijde ecologische bekering die het verval van onze aarde een halt moet toe roepen.

Wat staat erin?
Het is een lijvig document dat bijna tweehonderd pagina's telt. (maar zie hier voor een uitvoering, die slechts 72 p. beslaat). De paus begint met een uitgebreide beschrijving van de huidige ecologische crisis. Milieuvervuiling, watervervuiling, verlies van biodiversiteit en het verdwijnen van de bossen, ongelijkheid in de wereld, het komt allemaal langs.

Vervolgens schetst hij hoe de Bijbel christenen verplicht om voor een beter milieu te strijden en noemt hij het technologisch denken van de moderne mens als grootste oorzaak van de klimaatproblemen. De paus wijst nadrukkelijk naar de grote industrielanden als hoofdveroorzakers van de milieucrisis.

Het hart van de encycliek is een hartstochtelijk pleidooi voor wat de paus een 'integrale ecologie' noemt. Hoe we de natuur behandelen heeft ook gevolgen voor hoe we met onze medemens omgaan. Wie opkomt voor het milieu, kan niet tegelijkertijd abortus goedkeuren. Alles heeft met elkaar te maken.

Wat staat er niet in?
Zoek niet te veel naar concrete voorstellen, want die staan er nauwelijks in de encycliek. Wel pleit Franciscus ervoor om het gebruik van fossiele brandstoffen "geleidelijk en zonder treuzelen" stop te zetten. Verder doet hij een oproep geen milieuvervuilende producten te kopen. Dat is een prima manier om producenten onder druk te zetten hun leven te beteren. Een paus die oproept tot een consumentenboycot, dat hadden we nog niet gezien.

Voor wie is het bedoeld?
De paus benadrukt dat zijn klimaatstuk iedereen op deze planeet aangaat. Dus niet alleen katholieken. De timing van de publicatie was overigens geen toeval. Eind 2015 stond in Parijs een klimaattop van de Verenigde Naties op de agenda en Franciscus wilde duidelijk laten weten hoe de kerk erover denkt. Of dat nou weerstand oproept of niet.

Bron: Trouw webpagina, 15-6-2015]


Klokken luiden in Nederland voor het klimaat

Kerkklokken en andere Nederlandse klokkentorens, zoals die van het Vredespaleis in Den Haag, zullen vandaag (1-12-2018) van 2 voor 12 tot 12 uur luiden.

Op initiatief van Greenpeace, en met de steun van de belangrijkste Nederlandse kerkgemeenschappen en een honderdtal organisaties, worden vandaag zaterdag 1 december 2018 in Nederland op een 250-tal plaatsen de klokken geluid voor het klimaat. Dat is ook in vele katholieke en protestantse kerken het geval. Dat is onder meer het geval in Amersfoort (Onze-Lieve-Vrouwekerk), Utrecht (Domkerk) en Maastricht (Sint-Janskerk).

Het initiatief vindt plaats in het vooruitzicht van de Klimaattop COP24, die maandag in het Poolse Katowice van start gaat. Volgens Fauiza Oulahsen van Greenpeace Nederland is het 2 voor 12 voor het klimaat. Nederland moet een krachtig engagement nemen. De wereldwijde ambitie moet van 2 naar maximaal 1,5 graad opwarming van de aarde. Dat halen wij slechts als wij onze CO2-uitstoot tegen 2030 met 60 procent terugdringen.

Bron: Gepubliceerd op zaterdag 1 december 2018 op kerknet.be


Klimaatmars, klimaatlied en klimaatgebed van de Protestantse Kerk

In het 4e couplet van zijn klimaat-lied "Kyrieleis, heb medelijden" hoopt André F. Troost dat het einde der tijdenvoorlopig nog niet zal aanbreken.

"Kyrieleis, heb medelijden,
de schepping roept, de aarde smeekt
-
dit is toch niet het eind der tijden,
nu hebzucht wereldwijd zich wreekt? "

Lees hier zijn complete klimaat-lied.

Het lied, alsmede een klimaatgebed, zijn bedoeld te worden aangewend bij de klimaatmars van 10 maart 2019, georganiseerd door de Protestantse Kerk.


Het Bambi-syndroom, de 21e eeuwse Zondeval

De BBC doet ijverig mee om kinderen te alarmeren en hysterisch te maken t.a.v. het klimaat.
Ze proberen kinderen wijs te maken dat hedendaagse overstromingen en bosbranden uniek zijn en een teken dat de wereld bezig is ten onder te gaan door klimaatverandering.
Dit in plaats van kinderen er - historisch correct - op te wijzen dat overstomingen en bosbranden van alle tijden zijn.

Het Bambi Syndroom bij klimaat-kinderen  In zijn Bambi-video (22-11-2019) toont Tony Heller dat de BBC kinderen het "Bambi-Syndroom" aanpraat: vroeger was de natuur lief en idyllisch, nu dreigt de wereld ten onder te gaan aan klimaatverandering.

 

<----------- Het Bambi-Syndroom: klik op de foto voor een vergroting

 

Het is de 21e eeuw-versie van de Zondeval uit het Paradijs, maar nu speciaal gericht op kinderen.


 

 

Jan Brueghel de Oudere 1568 – 1625: Het paradijs
(olie op koper (45 × 59 cm) — ca. 1615) 

 

Klik op het schilderij voor een vergroting ---------------->

 

  Paradijs door Jan Brueghel de Oudere

Heller laat in zijn video-presentatie a.h.v. grafieken zien dat overstromingen en bosbranden ook vroeger aan de orde van de dag waren.
Ralph Alexander laat hetzelfde zien voor alle mogelijke weersextremen: "Weather extremes, are they caused by global warming ?". Nee dus.


De wrekende God

The Great Stormof 1603

De zondvloed

Straf volgt op onze "zonden", zo niet in de hel dan wel door een zondvloed, zoals - volgens het verhaal in de Bijbel - door doomdenker Noach werd voorzien.
Fraai weergegevn op een schilderij van Cornelis Cornelisz van Haarlem (1562-1638): "Zondaars voor de zondvloed".

De "zondaars" op het schilderij genieten van ""Wein, Weib und Gesang". Links boven op het schilderij is Noach's ark te zien, gebouwd om de zondvloed te overleven.

Zondaars voor de zondvloed, door Cornelis Cornelisz van Haarlem (1562-1638)

Klik op de foto voor een vergtroting.

Wie kent het bijbelse verhaal niet ? U kunt uw geheugen opfrissen bij Wikipedia (citaat d.d. 7-12-2013):
De Ark van Noach is volgens het bijbelverhaal in Genesis, het schip waarmee Noach en zijn gezin, en vele dieren met hen, de zondvloed overleefden.
Het verhaal van de zondvloed en de Ark van Noach toont gelijkenissen met andere Mesopotamische mythen zoals het Gilgamesj-epos, en heeft veel latere verhalen geïnspireerd. Hoewel behoudende gelovigen (joden, christenen en moslims) menen dat er echt een Ark van Noach heeft bestaan en er al veel zoektochten zijn ondernomen om deze te vinden, is dit nog nooit gelukt. Anderzijds hebben wetenschappers aangetoond dat het aan boord nemen van minstens twee dieren van elke soort en deze gedurende 150 dagen levend houden onmogelijk is.


Anno 2005 maakte De beroemde Nederlandse schilder Marius van Dokkum een fraaie spotprent over de bouw van de ark.

Ark van Noach in Nederland anno 2011- diaserie  

 

In Nederland zoul het, anno nu, niet goed meer lukken om een ark te bouwen ........

Bekijk en beluister de diashow en amuseert U.


Martin Keeley; climate crisis is a scam


NIRWANA is just around the corner......

Mark Mathis laat in onderstaande video zien hoe USA-presidents-kandidaat in spe Bernie Sanders als een ware profeet Amerika wil "vergroenen".

Have you heard about Bernie Sanders plan for how to power America? It’s even more outrageous than AOC’s Green New Deal! BERNie clearly has no knowledge of how anything actually works. Here’s our humorous take on how BERNie must imagine himself as an energy prophet who is not bound by the laws of physics, economics, or even reality.

- Hier komt de foto voor de video -

Script:
Did you watch our six-part series on Alexandria Ocasio-Cortez’s “Green New Deal”? Well, Bernie Sanders believes AOC wasn’t radical enough. The socialist senator is talking less like a presidential candidate than he is a religious prophet. His plans don’t just defy the laws of economics and energy. Green New Bernie’s plan defies reality itself. Bernie’s to-do list on energy is so disconnected from the real world we would need 20 videos to explain how nonsensical it is. Nobody has time for that, and believe me, Bernie’s commandments don’t deserve it. Therefore, we’ll just give you the low lights.

As we all know, Bernie hates fossil fuels, so he says he would ban hydraulic fracturing, offshore drilling, and drilling on public lands. In his paradise Bernie imagines that we put 15 million people out of work and teach them how to do other things. What other things? Who knows? In Bernie’s land of Eden critical details are just an annoyance to be ignored.

This part of Bernie’s plan alone would be enough to plunge the U.S. into a deep depression, but he hasn’t even warmed up yet. Bernie says he would raise taxes on what he calls “corporate polluters”. In Bernie’s nirvana that’s any corporation that produces… well… anything... because all manufacturing generates waste as well as carbon dioxide emissions. That means utilities that provide your electricity are in his sights as well. Bernie says he will heavily tax companies who invest in oil, natural gas, and coal. And he will use federal power to investigate fossil fuel companies and punish them for the sin of providing us with the energy we need.

Sanders promises to sanction any corporation that violates our domestic climate goals. What are these goals and how do we agree on them? Don’t worry.... Bernie will give us his commandment from on high. I promise you… I’m not making this stuff up. Bernie seems to believe that the American President is an all-powerful King who can just demand that his subjects do whatever he tells them to do. As somebody who has spent his entire life in politics, and never had a real job, you would think he would know how a democratic republic actually works. But, apparently not. Sanders says he would set up a federal electricity market. Basically, that means he wants to nationalize the electric grid. The socialist senator claims that under his new system electricity would be virtually free by 2035.

Among other realities, Bernie overlooks the fact that wind turbines and solar panels must be replaced every 20 to 30 years. Like all socialists who live in capitalist countries, Bernie must imagine that there is some bottomless pot of money out there that is NOT filled with taxpayer or consumer dollars. And there’s even more to be taken from greedy corporations and wealthy people. In Bernie Land these successful people and companies will suffer his wrath.

But destroying them won’t harm the economy a bit. I’ve saved the worst one for last. Bernie’s plan calls for a ban on the import and export of fossil fuels. So, as he crushes oil, gas, and coal companies in America, we won’t be able to bring in fuel sources from abroad. Somehow, we’ll figure out ways to defy the laws of physics while we invent new ways to do… nearly everything. Bernie has convinced his supporters he can make money appear out of thin air, so why not energy as well? It will be great. Free stuff and green energy for all. Nirvana... is just around the corner.

For the Clear Energy Alliance, I’m Mark Mathis. Power On!


Over de twijfel:
- Confucius: Twijfel is de waakhond van het inzicht
– René Descartes: Twijfel is het begin van wijsheid
– Philip James Bailey: Waar twijfel is, is waarheid: het is haar schaduw
– Bertrand Russell: De moeilijkheid met de wereld is dat de dommen zelfverzekerd zijn en de verstandigen met twijfel vervuld
– Goethe: Hoe meer kennis hoe meer twijfel
– André Gide: Geloof degenen die de waarheid zoeken, twijfel aan degenen die haar hebben gevonden. (Bron: climategate.nl d.d. 25-6-2013)


Citaten:

man is an insane species

 

- Climate change is the religion of people who think they're too smart for religion ( Tom Nelson@tan123 )

- Rest assured, the climate catastrophe is coming and things are more urgent than ever. Don’t let any skeptic tell you otherwise, as they only want to spread some damn optimism about the future (Pierre Gosselin, Notrickszone.com ).

- We cannot absolutely prove that those are in error who tell us that society has reached a turning point, that we have seen our best days. But so said all before us, and with just as much apparent reason (Thomas B. Macaulay; gevonden op Climatgate.nl).

- It’s easier to fool people than to convince them that they have been fooled.

- You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time (Abraham Lincoln).

- Religion is a culture of faith; science is a culture of doubt (Richard Feynman  / @ProfFeynman).

- Men never do evil so completely and cheerfully as when they do it from religious conviction (Blaise Pascal).

chomsky over expertsOp energiegebied is ons land een theocratie.
Met Urgenda, Greenpeace, Milieudefensie als de raad van hoeders. De nieuwe ayatollah’s.
(David Dirkse, 21 okt 2022 om 12:52- als antwoord bij een artikel op climategate.nl )


Literatuur en links:

- Edmonds, Andrew, Why do perfectly intelligent people believe in Climate Change ?, medium.com, June 3rd 2019

- Godefridi, Thierry, Klimaat en religie, Climategate.nl, 16-1-2024.

- Hees, Alma van, Steeds meer offers geëist op het altaar van de Klimaatgod, Climategate.nl, 8-7-2023

- Hetzler, Jeroen, Aanbidding van natuurgoden, Climategate.nl, 11-9-2022.

- Historiek redactie, Boreas en de "boreale wereld", Historiek, 331-1-2022.

- Jacobs, Jan, Wat is dat dan, die groene klimaat- en milieureligie van ‘Manbearpig’?, Climategate.nl, 21-11-2018

- Joffe, Josef, is "Klimatisme" een nieuwe religie ?,Climategate.nl, 4-2-2022

- Kloet, Roy, Het groene geloof, Climategate.nl, 7-6-2023

- Kotkin, Joel, Environmentalism is a fundamentalist religion steeped in green dogma, ClimateChangeDispatch, 21-9-2022

- Labohm, Hans, "Mundus vult decipi, ergo decipiatur", Climategate.nl d.d. 25-4-2018.

- Richter, Horst-Eberhard,  Der Gotteskomplex (Het Godcomplex), uitg. Psychsocial-Verlag, 2012, Paperback :‎ 344 pagina's, ISBN-10 ‏ : ‎ 9783837922141 - ISBN-13 ‏ : ‎ 978-3837922141

- Rooy, Wim van, De nieuwe klimaatapostelen of de Heiligen van de Laatste Dagen - deel 4 van 4: De eco-overname: welkom in de nieuwe waanzin, Climategate.nl van 14-5-2019.

- Winter, Leon de, De priesters van de God van het Klimaat bepalen wat de westerse mens wel en niet mag, Climategate.nl, 9-7-2023
U bent hier: inhoudsopgave - weergoden

voor wie geïnteresseerd is in Mythologie:

goden en helden op oude aandelen

goden en helden op bedrijfs-rekeningen en = briefpapier

mytholgie op prentbriefkaarten


Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van dr. Hugo H. van der Molen, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !

Follow @plattezaken en Facebook of Linkedin