Milieuzaken.org
feiten, getallen en opinies 


Biomassa-gestookte energiecentrales

Trouw-artikel over bijstook met biomassa
Lees hier het artikel in Trouw, 22 november 2017


U bent hier: inhoudsopgave - energieverbruik - biomassa-gestookte energiecentrales

Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

en Facebook of Linkedin

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Klimaatgek

Heinde Kort in het FD: rokende bomen

Effecten van houtverbranding op ons milieu worent indringend geportretteerd door Hein de Kort in het FD van 17-10-2017.
De spotprent illustreert een artikel van Leffert Oldenkamp waarin hij uitlegt waarom biomassa geen hernieuwbare brandstof is en dat houtverbranding in Nederland (zoals bijstook in kolencentrales) vooral veel negatieve gevolgen heeft voor onze wereld.

Dick Thoenes schrijft er op Climategate van 2-7-2019 het volgende over: Het behoort tot de gangbare propaganda in Nederland om het stoken van hout (‘biomassa’) ook ‘duurzaam’ te noemen. Dat is een principiële fout! Iedereen kan toch zien dat hout sneller opbrandt dan het aangroeit. In verschillende elektrische centrales worden nu houtpellets gestookt. Er worden in Amerika reusachtige oppervlakken aan bos omgehakt om in onze energiebehoefte te voorzien. Dit is volkomen onverantwoord. Je zou van een bosperceel per jaar niet meer kilo’s hout mogen omhakken dan dat er in dat jaar door aangroei bijkomen. Dat is in een gematigd klimaat niet meer dan 2 à 3 procent van het bestand. Dat doet men in Zweden (waar erg veel bos is), maar voor zover ik weet niet in Amerika. Daar gaat het hun alleen om het geld, dat wij domme Hollanders neerleggen.

Overigens komt er bij het stoken van hout natuurlijk veel meer CO2 vrij per kWh opgewekte stroom dan bij het stoken van steenkool (vanwege de lagere verbrandingswarmte van hout, ook al is dat is in feite niet belangrijk). Ook de transportkosten (energieverbruik) zijn bij hout veel hoger (per kWh) en dat is in feite al prohibitief voor het gebruik in centrales. Maar toch doen we dat in Nederland en zelfs op grote schaal. Het begrip ‘duurzaamheid’ wordt hier dus op onjuiste manier gebruikt. Het kost de samenleving alleen maar veel geld en het levert niets op.

Een bizar aspect van die bijstook in kolencentrales is dat de door houtverbranding uitgestoten CO2 wel de lucht in gaat, maar in de berekeningen voor onze landelijke CO2-uitstoot "niet meetelt in de CO2-boekhouding". Geen wonder dat er websites ontstaan als klimaatgek.nl


Groene stroom maakt meer kapot dan je lief is..........

aAjan Lubach over "groene stroom" in Nederland

Op 4 -2-2018 legt Arjan Lubach (Zondag met Lubach) de natie uit hoe het in Nederland werkelijk staat met het gebruik van groene stroom.

Volgens het rapport Energiemonitor 2017 gebruikt inmiddels 69% van de consumenten groene stroom. Dat klinkt goed, maar het is niet waar. Aan de hand van vijf groene stroomschokken laat Arjen zien dat ons energieverbruik in Nederland helemaal niet zo groen is.


Meer dan de helft van de in Nederland opgewekte "groene stroom" (bovenin het gearceerde groene deel van het groene deel) wordt opgewekt met biomassa, meestal door houtsnippers bij te stoken in kolencentrales.

Daarvoor worden bossen gekapt in o.a.Canada en Amerika, die vervolgensworden getransporteerd op vrachtwagens en verscheept naar Nederland. Niet milieuvriendelijk dus, temeer daar de uitstoot van milieuschadelijke stoffen bij houtsnipper-stook nog erger is dan bij kolenstook, wat op zich ook al erger is dan de uitstoot bij oliestook en gasstook.

"lekker bezig", dus.......

 

 
klik op de foto voor een vergroting


De staat verleent de komende acht jaar ruim 3,5 miljard euro subsidie aan energiebedrijven RWE (2,6 miljard), Uniper (600 miljoen) en Engie (300 miljoen). Kolencentrales sluiten uiterlijk 2030, wil Rutte-III, na 2024 komt er geen subsidie bij (bron: Trouw, 22-11-2017)


Bijstook van biomassa in kolencentrales.

Om bepaalde 'milieudoelen' te halen subsidieren de Nederlandse regering en vele andere in Europa de bijstook van hout in kolencentrales, vaak in de vorm van zgn. "pallets", brokjes hout uit veelal West-Canadesche en zuidelijke USA-bossen, oa. in Georgia.

boomkap
Gekapt bos(voor pallets) in North Carolina (USA): klik voor vergroting

Het bijstoken van hout geeft uiteindelijk ca. 50 - 75% meer CO2 emissie dan zuivere kolenstook, aldus Rypke Zeilmaker op Climategate.nl van 9-4-2013. Er zijn ook lagere schattingen:

Dat laatste wordt bevestigd in het rapport "Burnt Offerings" van Martin Livermore (2019) in tabel 2.

Livermore (2019)- CO2-uitstoot voor diverse energiebronnen.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland komt met dezelfde cijfers:

CO2-uitstoot van biomassa

En, afgezien van de extra CO2-uitstoot, waar b.v. de "Partij voor de Planten" wel blij mee is: houtstook is zeer vervuilend.

 

Dat heeft een biologische reden: als biomassa door allerlei processen om wordt gezet in steenkool, verdwijnen allerhande vervuilende stoffen (referentie volgt)

  Hout is viezer dan fossiel om te stoken

Toch geven de Europesche overheden miljarden subsidies aan deze extra CO2 uitstotende praktijk.........

Hout-pallets voor bijstook in kolencentrales

Helaas wordt op grond van Europese regelgeving steeds meer hout "bijgestookt" in kolencentrales. Volgens een video van New Scientist leidt dit tot boskap in landen waar men weinig toezicht heeft en is de CO2-uitstoot ervan zelfs groter dan die van kolen. Zie ook op Youtube.

Maar die CO2-uitstoot van hout-bijstook hoeven Europese regeringen niet mee te tellen in hun CO2 boekhouding !

Wat de opstelling van (voormalig) minister Kamp daar daar over betreft, zie de briljante satire van Arjen Lubach over groene stroom hier (vanaf 8.50).

  houtpallets is geen duurzame brandstof

Nederland

CO2-uitstoot van hout-bijstook hoeven Europese regeringen niet mee te tellen in hun CO2 boekhouding !

Wat de opstelling van (voormalig) minister Kamp daar daar over betreft, zie de briljante satire van Arjen Lubach over groene stroom hier (vanaf 8.50).

In dat interview stelt Kamp dat CO2-uitstoot door palletverbranding in kolencentrales CO2-neutraal is en dat daarover ook geen discussie is omdat de Europese Commissie dat nu eenmaal zo heeft vastgesteld.

Kamp, evenals zijn Belgische collega Tommelein (zie hierna) leven denk ik in een parallelle wereld van regels en papier, waar het klimaat zich natuurlijk niets van aan zal trekken. Ze leven in een soort Hopsipopsiland waar alles mogelijk is, althans lijkt, hetgeen fraai wordt verbeeld in onderstaand cartoon.

biomassa bijstook in kolencentrales, we lijken wel gek geworden !klik op het bovenstaande cartoon voor een vergroting 

Klaas Dijkhof geroosterd  


 
biomassa-centrales in Nederland-2019  

Er worden nogal wat biomassa-centrales gebouwd in ons land, van hele kleine tot hele grote:

 

 

 

 

 


<------- klik op de foto voor een vergroting


In 2015 publiceerde de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen - KNAW het visiedocument Biobrandstof en hout als energiebronnen – effect op uitstoot van broeikasgassenBeschikbaar als pdf (zie hier als de link niet meer zou werken). De conclusie: het bijstoken van hout in energiecentrales en het gebruik van biobrandstoffen in het vervoer doen de uitstoot van broeikasgassen niet wezenlijk dalen. Subsidies en richtlijnen hiervoor bewerkstelligen niet het beoogde doel.


David Smeulders, hoogleraar energietechnologie aan de Technische Universiteit Eindhoven, heeft een alternatief programma hoe we in Nederland en Europa  CO2-neutraal kunnen worden. Daarvoor presenteert hij een programma van 7 punten. Lees er hier en / of hier meer over en bekijk een intervieuw van Jort Kelder met Smeulders d.d. 1-2-2020: Waarom we juist niet van het gas af moeten, AVRO-TROS, Nu: Dit is de Dag.

Volgens Smeukders zijn er drie criteria waar klimaatmaatregelen aan moeten voldoen. 

1. Ze moeten CO2-uitstoot naar beneden brengen.
2. Ze moeten betaalbaar zijn.
3. Ze moeten technisch mogelijk zijn. 

Hij presenteert een programma van 7 punten. Lees er hier en / of hier meer over en bekijk een intervieuw van Jort Kelder met Smeulders d.d. 1-2-2020: Waarom we juist niet van het gas af moeten, AVRO-TROS, Nu: Dit is de Dag.

Smeulders bepleit een einde aan het bijstoken van biomassa. De 11,4 miljard euro Nederlandse subsidie (voor hout-bijstook in kolencentrales, red.) oftewel € 671 per inwoner, moet dan naar woningbezitters die hun huis moeten isoleren. Met een nationaal isolatieprogramma wil Smeulders alle woningen naar een 'energielabel B' brengen. "Daarmee halen we de 37 procent energiebesparing op de gebouwde omgeving." 

11,4 miljard NL subsidie voor hout-bijstook in kolencentrales = € 671 per inwoner van NL
€ 11,4 miljard subsidie naar kolencentrales voor hout-bijstook is € 671 per inwoner !
klik op de foto voor een vergroting

Wiebes verstookt 11,4 miljard aan subsidie voor biomassacentrales
klik op de foto voor een vergrotingLiteratuur:

Rooke, Kees, Biomassacentrales: het Grote Groene Bedrog - Onduidelijk waarom we “van het aardgas af” moeten, Opiniez, 17-6-2020

België

Tommelein in Hopsipopsiland

Belgische milieuminister Bart Tommelein in Hopsipopsi-land

 

Kathleen Heylen voor het Belgische VRT NWS:
Hout- en pelletkachels zijn de grootste bronnen van hernieuwbare energie in Vlaanderen. Nochtans is die houtverbranding bijzonder vervuilend. “Als Europa het toelaat dat ik kachels meeneem in de doelstellingen over hernieuwbare energie, waarom zouden we dat dan niet doen? Ik ga mezelf geen pijn doen”, zegt Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD).

Hout- en pelletkachels vormen de belangrijkste bron van hernieuwbare energie in Vlaanderen, belangrijker dan zonnepanelen of windmolens. Dat blijkt uit cijfers waar VRT NWS de hand op kon leggen. Groene energie uit kachels lijkt tegenstrijdig. Toch beschouwt Europa de warmte uit die kachels als hernieuwbare energie, overheden mogen die dus opnemen in hun doelstellingen. Zonder die kachels zou Vlaanderen zijn doelstellingen over hernieuwbare energie niet halen. Nochtans tonen metingen aan dat die houtverbranding bijzonder vervuilend is.

“Als Vlaamse regering stimuleren noch subsidiëren wij het gebruik van hout- en pelletkachels”, reageert Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) in “De ochtend” op Radio 1. “Iedereen weet dat ik inzet op hernieuwbare zon-, wind- en warmte-energie. Houtkachels horen daar niet bij. Maar ze staan daar, en Europa laat toe om die warmtebronnen mee te tellen in de doelstellingen die we moeten halen tegen 2020. Waarom zouden we die dan niet mogen meenemen in onze cijfers?”

Als Vlaanderen de houtkachels niet meetelt en op het einde van de rit zijn doelstellingen over hernieuwbare energie niet haalt, “dan worden we op de vingers getikt. Ik zou zeer principeel kunnen zijn en die kachels niet meetellen. Als ik op het einde van de rit dan een boete krijg, of ik moet nóg meer windmolens en zonnepanelen plaatsen, denk ik dat de Vlamingen ook hun wenkbrauwen zouden fronsen. Als Europa mij toelaat om hout- en pelletkachels mee te tellen, ga ik mezelf geen pijn doen.” …Aldus minister Bart Tommelein. Lees verder hier.

Hans Labohm (Climategate 22-2-2018): Het bewijst maar weer eens dat de opstelling van de EU een hoog hypocrisie–gehalte kent en dat de effectiviteit van het CO2–reductiebeleid een beperkte rol speelt. Als alles op papier maar klopt. Het is een teken van de infantilisering van overheidsbeleid. Klimaat maakt meer kapot dan je lief is. Maar deze ontwikkeling heeft niet alleen tot aantasting van de grijze cellen van Tommelein geleid. Ook voormalig minister Kamp bleek daarvan slachtoffer.

houtkachels in Vlaanderen

Bovendien stook je een boom in korte tijd op. Als er al een nieuwe boom voor wordt geplant, dan doet die er zeker 40 - 60 jaar over om weer een volwassen boom te worden. Als we dat - geheel autarkisch - in ons land zouden doen, dan hebben we binnen de kortste keren alle bomen in ons land opgebruikt en groeit de volgende generatie op in de kaalslag door de huidige generatie. In de 16e en 17e eeuw zijn we wat dat aangaat aardig aan die heilloze weg begonnen terwille van scheepsbouw en industrie. Tot we ook het hoog- en laagveen turf gingen gebruiken. En later steenkool en nog later olie en gas. Maar we halen de meeste pallets uit andere landen: onze gemankeerde redeneringen, hùn bossen......... Als we die boom hadden zouden laten staan, zouden ze gewoon doorgegaan met CO2 opnemen. Dat mist in alle milieusommen. In september 2017 uitten 190 boswetenschappers in een brief aan Europese bestuurders hun 'ernstige bezorgdheid'. Biomassa is helemaal niet koolstofneutraal, stellen ze, op de korte termijn is het verbranden van houtkorrels zelfs slechter voor het klimaat dan fossiele brandstoffen.  Als je bomen kapt en verbrandt, komt er niet alleen CO2 vrij, hun grote vermogen om broeikasgas op te zuigen gaat ook verloren. Dat maakt het moeilijk om met nieuwe bomen de uitstoot goed te maken. Volgens Schelhaas kan een groeiend bos op de langere termijn alle uitstoot compenseren. Maar hij beaamt: dat kost tijd. Zeker als je een hele boom zou kappen. Dit compenseren duurt al snel honderd jaar. Dan pas begint de klimaatwinst, vergeleken met steenkool. De beperkte volumes dood resthout opstoken compenseert sneller, maar ook dat kan vijf tot dertig jaar duren. En het gaat wel ten koste van de biodiversiteit in het bos. Zie hierover meer hier onder.


Het Belgische energiebedrijf Electrabel bouwt anno 2009 in Rotterdam voor € 1,2 miljard = € 1200 miljoen een centrale die op kolen en biomassa draait (bron: FD, 18-11-2009). Ook in de Groningse Eemshaven zijn recentelijk enkele van dit soort centrales gebouwd. Anno 2021 worden in Nederland 3 van dit soort moderne kolencentrales (2 in Rotterdam en 1 in de Eemshaven in Groningen) al weer gesloten. De economische schade is vele miljarden, dank zij "voortschrijdend inzicht". In 2030 moeten in ons land alle kolencentrales zijn "uitgefaseerd', Newspeak voor "gesloten".


Het gebruik van biomassa uit bossen om energie op te werken heeft vele nadelen.

houtsnippers oogsten in een bos  

Oogsten van housnippers uit bossen op de Veluwezoom

foto op 28-5-2017 per email gekregen van:

Ruud Lardinois
Kritisch Bosbeheer
Zuider Parallelweg 34
6953 DC Dieren

Het gebruik van biomassa uit bossen om energie op te werken heeft vele nadelen.
Door biomassa uit bossen te halen verschralen die bossen. Natuurlijkerwijze voeden de dode bomen en takken het bos. Door dood hout en vertering ervan neemt de biodiversiteit toe: het hout en de bladeren verteren door bacteriën, schimmels en torren doen hun werk en er ontstaat voedsel voor vele planten, mossen, paddestoelen, insecten en kleinere dieren, maar ook voor vogels, zoals de specht en andere. Het leeg halen en slectief kappen van bossen is voor een bos gewoon "de dood in de pot". Voor natuurbos geldt dit in hoge mate, maar ook in productiebossen is het niet handig om biomassa (en dus voedsel) te verwijderen. De provincie Gelderland blijkt wat dit betreft inmiddels enigszins "het licht te zien", zoals moge blijken uit de motie verbranding biomassa van 24 mei 2017.

 

Ruud Lardinois meldde 28-5-2017 in een email dat de Duitse deelstaat Thüringen bij wet 26.000 ha bos met hout tot bos met natuur wil verklaren.

Hij voegde toe:
"Ook al is tegen deze wens een enorme oppositie vanuit houtkringen gaande: het is de enige juiste weg in natuurgebieden".

 

Natuurbos kan zo mooi zijn !!!!!

foto: Hans van der Lans, Ecoplan

klik op foto voor vergroting -------->

  natuurbos kan zo mooi zijn !

Kritiek op biomassa-centrales wordt ook geleverd in de film Planet of the Humans van Michael Moore en jeff Gibbs.

Moore, Michael (1954)
Zie Wikipedia

Michael Moore Planet of the Humans
klik op de foto voor een vergroting

 

Filmmaker Michael Moore vielen de schellen van de ogen toen hij in 2019 een documentaire maakte over hernieuwbare energie: "Planet of the humans"(2019).

"What if alternative energy isn't all it's cracked up to be? That's the provocative question explored in the documentary "Planet of the Humans", which is backed and promoted by filmmaker Michael Moore and directed by one of his longtime collaborators, Jeff Gibbs. 

The film is an examination of what the filmmakers say are the false promises of the environmental movement and why we're still "addicted" to fossil fuels. Director Jeff Gibbs takes on electric cars, solar panels, windmills, biomass and biofuel."

Michael Moore presents Planet of the Humans, a documentary that dares to say what no one else will this Earth Day — that we are losing the battle to stop climate change on planet earth because we are following leaders who have taken us down the wrong road — selling out the green movement to wealthy interests and corporate America. This film is the wake-up call to the reality we are afraid to face.

Lees hier meer over Planet of the Humans. (of hier indien de link is verbroken). Zie ook een recensie op Climategate.nl van 11-8-2019.


Canada

Kaalkap of uitdunning van economisch waardeloze bossen zijn mijns inziens niet gerechtvaardigd, want ook die bossen kunnen ecologisch zeer waardevol zijn. En omdat alle economisch of ecologisch tamelijk oninteressante bossen voor het milieu nog beter zijn dan het verbranden ervan is ook het verbranden daarvan mijn inziens een ongewenste praktijk.

De hout-pellet industrie en veel politici beweren dat ze slechts zaagafval en "bosbouw-afval" verwerken tot pellets voor verbranding in biomassa-centrales. Om dat aan te tonen gebruiken ze allerhande "bewijzen", protocollen en keurmerken, die moeilijk zijn te volgen of te controleren..

Afgezien van de mogelijkheid om "bosbouw-afval" te gebruiken als bodemverbeteraar in onze tuinen en bossen i.p.v. het te verbranden, rijst steeds de vraag in hoeverre er sprake is van kap van oude en ecologisch heel waardevolle bossen om ze te verwereken tot hout-pellets voor energiecentrales. Tot nu toe vind ik weinig bewijzen dat dat gebeurt, maar mail me vooral als U die wel heeft !

Het volgende is een voorbeeld daarvan in Britisch Columbia - B.C. in Canada.

, B.C. gives Pacific BioEnergy green light to log rare inland rainforest for wood pellets, thenarwhal.ca, Oct 9, 2020, (Zie hierindien de link is verbroken).

"Prince George plant will grind ancient cedar and hemlock into pellets to be burned for fuel overseas, destroying forest that’s home to endangered caribou and vast stores of carbon".

Onderstaande foto's geven aan welke bomen in een bos in Britisch Columbia tot houtpellets zullen worden verwerkt, althans dat is de strekking van voornoemd artikel..
Overigens vraag ik me af of men werkelijk zo stom zou zijn om dikke rechte bomen, die als hout heel veel geld waard zijn, echt wel zou gaan verwerken tot houtpellets. Dat kan ik moeilijk geloven. Er zal denk ik een grens zijn tussen welke bomen wel / niet naar de houtzagerij gaan en die welke zullen worden verwerkt tot hout-pellets. Dat economisch gedreven bosbouw en natuur-beheer op gespannen voet staan moge sowieso duidelijk zijn.

houkap in Cana da voor houpellets-1   houtkap in Canad voor houtpellets-2   houtkap in Canada voor houtpellets-3

(klik op de foto's voor vergrotingen)

Boskap in het Canadese Britisch Columbia - BC voor de houtpellet-verwerker PBEC: "Prince George plant will grind ancient cedar and hemlock into pellets to be burned for fuel overseas, destroying forest that’s home to endangered caribou and vast stores of carbon"

Sean O’Rourke was hiking in B.C.’s globally rare inland rainforest this spring when pink flagging tape indicating a planned cutblock caught his eye. Finding flagging tape is nothing new, but when he looked closer, he realized the tape had the name of a nearby pellet company on it — Pacific BioEnergy. 

The company operates a plant in Prince George where it turns waste wood products — sawdust from mills, tree bark, wood shavings and clippings — into pellets to be burned to produce heat or electricity, replacing coal and fossil fuels. More than 90 per cent of Canadian wood pellets are shipped overseas to Europe and Asia, according to the Wood Pellet Association of Canada

But the ancient cedars and hemlocks in the rainforest in Lheidli T’enneh First Nation territory, about 60 kilometres east of Prince George, are most certainly not waste wood. 

O’Rourke, a field scout with Conservation North, a grassroots organization advocating for the protection of old-growth forests in northern B.C., took photos of the flagging tape to show his colleagues. He later combed through the publicly available harvest data to confirm the province had indeed issued permits to Pacific BioEnergy to log the old-growth forest

Bron: , B.C. gives Pacific BioEnergy green light to log rare inland rainforest for wood pellets, thenarwhal.ca, Oct 9, 2020 (Zie hierindien de link is verbroken).


Frankrijk

(France 5, 2015).

Menaces sur la forêt française
L'électricité "biomasse" débarque en France. Estampillée verte et renouvelable, cette énergie produite par la combustion du bois est encouragée par l'Union Européenne, et largement subventionnée par l'Etat français.
Ainsi, à Gardanne en Provence, le groupe E-ON, un géant de l'énergie, a entrepris dès 2012, la conversion d’une vieille centrale à charbon. Elle deviendra début 2016, la plus grande centrale biomasse de France. 
Mais transition énergétique ne veut pas dire transition écologique. 
Dégradation des paysages, pollution, industrialisation de l'exploitation forestière, et destruction de la biodiversité, l'arrivée d'E-On à Gardanne provoque colère et indignation dans les régions méditerranéennes où le bois sera prélevé.
Et l'impact de ce projet pharaonique n'est pas seulement local. Gardanne, comme d'autres mégacentrales biomasse européennes, devra aussi importer une partie de son bois. Une véritable manne pour les pays producteurs, mais un désastre pour leurs forets.
 

https://vimeo.com/142872558

Premiers exportateurs mondiaux de granulés de bois, les Etats-Unis et le Canada sont aussi les pays qui ont perdu le plus de surfaces boisées au monde, au cours des 12 dernières années.
De la France au Québec en passant par l'Angleterre et les Etats-Unis, militants, élus locaux et scientifiques de renom témoignent. Ils nous révèlent les menaces que l'industrie biomasse fait peser sur la forêt française et sur les forêts du monde.


Verenigd Koninkrijk

Burnt Offerings, The biomess of biomass  

De idiotie van het bijstoken van kolencentrales met houtpallets uit Nederlandse, maar zelfs uit o.a. Amerikaanse bossen wordt in 2019 uitgespeld in het GWPF-rapport nr. 37 van Martin Livermore. Zie hier de samenvatting:

Executive summary:

EU climate change policy currently includes targets for the use of renewable energy to re- duce carbon dioxide emissions. The most visible of these are for wind and solar, but in some countries biomass is the greatest single source of energy in this category.

The use of biomass is counterintuitive, since substituting wood for coal for electricity generation, for example, releases more carbon dioxide, in addition to the extra energy used to harvest, process, dry and transport the wood pellets that are the preferred form of use. Only by continuous replanting of trees can the carbon dioxide emitted nominally be reab- sorbed, and then only over a period of several decades.

Drax, one of the largest thermal power stations in Europe,∗ was originally a modern coal- fired generator. Government policy has made it uneconomic to continue operating in this mode, so the company is now well down the road to generating primarily using biomass. In practice, this means wood pellets, mainly imported from the southern states of the USA.

 

Drax was due, in the company’s words, to have ‘saved its 50 millionth tonne of carbon’ by the end of 2018. In reality, this ‘saved’ carbon equates to 183.5 million tonnes of carbon dioxide emitted into the atmosphere. This can be reabsorbed by planting more trees, but it will take some decades for the net emissions to be zero. In the meantime, the IPCC is rec- ommending drastic reductions in global emissions by 2030, with net emissions effectively zero by 2050, in a global environment in which major emerging economies are becoming increasingly, rather than less, reliant on coal to provide the energy for economic growth.

The guaranteed price paid to Drax for biomass-generated electricity under the Contract for Difference (CfD) scheme is £106 per MWh. Even allowing for inflation, this is higher than the much-criticised £92.50 per MWh strike price (2012 prices) agreed for the Hinkley Point C nuclear power station. And while Hinkley will generate electricity with zero carbon dioxide emissions, Drax produces more carbon dioxide per unit of electricity than it did when coal- fired.

The situation with biomass reinforces the case for any rational policy to reduce global net carbon dioxide emissions to be independent of technology or geography.


UK tax payers   Het bijstoken van biomassa in kolencentrales is ouderwets en zonde van het geld.
Dat zegt Maarten Hajer, directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), op BNR Nieuwsradio.

In 2020 wil het kabinet 16% hernieuwbare energie realiseren. Om dat doel te halen wordt er veel gebruik gemaakt van het bijstoken van biomassa in kolencentrales.

Hajer noemt dit ‘het verschroeien van geld’. Volgens hem is het kabinet teveel gericht op de deadline van 2020 en kijkt het te weinig naar de jaren daarna. ‘Iedere euro die we daaraan besteden, besteden we niet aan technologieën die we na 2030 nodig hebben’, aldus de PBL-directeur.(bron: fd.nl, 19-5-2013)
   

de waarde van een enkele boom   college over bomen

Klik op de linker foto voor een vergroting.


plannen voor biomassa, cartoon van Herin de Kort

U bent hier: inhoudsopgave - energieverbruik - biomassa gestookte energiecentrales

Zie ook onze webpagima over hout als biobrandstof

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van dr. Hugo H. van der Molen, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !

Follow@plattezaken en Facebook of Linkedin