Milieuzaken:
feiten, getallen en opinies 


Biomassa-gestookte energiecentrales

Trouw-artikel over bijstook met biomassa
Lees hier het artikel in Trouw, 22 november 2017


U bent hier: inhoudsopgave - energieverbruik - biomassa-gestookte energiecentrales
Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Klimaatgek

Heinde Kort in het FD: rokende bomen

Effecten van houtverbranding op ons milieu worent indringend geportretteerd door Hein de Kort in het FD van 17-10-2017.
De spotprent illustreert een artikel van Leffert Oldenkamp waarin hij uitlegt waarom biomassa geen hernieuwbare brandstof is en dat houtverbranding in Nederland (zoals bijstook in kolencentrales) vooral veel negatieve gevolgen heeft voor onze wereld.

Een bizar aspect van die bijstook in kolencentrales is dat de door houtverbranding uitgestoten CO2 wel de lucht in gaat, maar in de berekeningen voor onze landelijke CO2-uitstoot "niet meetelt in de CO2-boekhouding". Geen wonder dat er websites ontstaan als klimaatgek.nl


Groene stroom maakt meer kapot dan je lief is..........

aAjan Lubach over "groene stroom" in Nederland

Op 4 -2-2018 legt Arjan Lubach (Zondag met Lubach) de natie uit hoe het in Nederland werkelijk staat met het gebruik van groene stroom.

Volgens het rapport Energiemonitor 2017 gebruikt inmiddels 69% van de consumenten groene stroom. Dat klinkt goed, maar het is niet waar. Aan de hand van vijf groene stroomschokken laat Arjen zien dat ons energieverbruik in Nederland helemaal niet zo groen is.

Meer dan de helft van de in Nederland opgewekte "groene stroom" (bovenin het gearceerde groene deel van het groene deel) wordt opgewekt met biomassa, meestal door houtsnippers bij te stoken in kolencentrales. Daarvoor worden bossen gekapt in o.a.Canada en Amerika, die vervolgensworden getransporteerd op vrachtwagens en verscheept naar Nederland. Niet milieuvriendelijk dus, temeer daar de uitstoot van milieuschadelijke stoffen bij houtsnipper-stook nog erger is dan bij kolenstook, wat op zich ook al erger is dan de uitstoot bij oliestook en gasstook.

"lekker bezig", dus.......

Van alle in Nederland gebruikte energie (dus incl. alle olie, gas, benzine en kernenergie, voor huishoudens, treinen en fabrieken etc.), hier boven het grote grijs + groene vierkant, komt slechts 2,2 % uit - in Nederland opgewekte - zon- en windenergie: de oppervlakte van het (niet gearceerde) lichtgroene balkje onderin het grote vierkant van alle gebruikte energie.

En om dat te hebben bereikt betalen we ons nu al suf.......

De staat verleent de komende acht jaar ruim 3,5 miljard euro subsidie aan energiebedrijven RWE (2,6 miljard), Uniper (600 miljoen) en Engie (300 miljoen). Kolencentrales sluiten uiterlijk 2030, wil Rutte-III, na 2024 komt er geen subsidie bij (bron: Trouw, 22-11-2017)


Bijstook van biomassa in kolencentrales.

Om bepaalde 'milieudoelen' te halen subsidieren de Nederlandse regering en vele andere in Europa de bijstook van hout in kolencentrales, vaak in de vorm van zgn. "pallets", brokjes hout uit veelal West-Canadesche en zuidelijke USA-bossen, oa. in Georgia. Het bijstoken van hout geeft uiteindelijk ca. 50 - 75% meer CO2 emissie dan zuivere kolenstook, aldus Rypke Zeilmaker op Climategate.nl van 9-4-2013. Er zijn ook lagere schattingen:

En, afgezien van de extra CO2-uitstoot, waar b.v. de "Partij voor de Planten" wel blij mee is: houtstook is zeer vervuilend.

 

Dat heeft een biologische reden: als biomassa door allerlei processen om wordt gezet in steenkool, verdwijnen allerhande vervuilende stoffen (referentie volgt)

  Hout is viezer dan fossiel om te stoken


Toch geven de Europesche overheden miljarden subsidies aan deze extra CO2 uitstotende praktijk.........

Hout-pallets voor bijstook in kolencentrales

Helaas wordt op grond van Europese regelgeving steeds meer hout "bijgestookt" in kolencentrales. Volgens een video van New Scientist leidt dit tot boskap in landen waar men weinig toezicht heeft en is de CO2-uitstoot ervan zelfs groter dan die van kolen. Zie ook op Youtube.

Maar die CO2-uitstoot van hout-bijstook hoeven Europese regeringen niet mee te tellen in hun CO2 boekhouding !

Wat de opstelling van (voormalig) minister Kamp daar daar over betreft, zie de briljante satire van Arjen Lubach over groene stroom hier (vanaf 8.50).

  houtpallets is geen duurzame brandstof

In dat interview stelt Kamp dat CO2-uitstoot door palletverbranding in kolencentrales CO2-neutraal is en dat daarover ook geen discussie is omdat de Europese Commissie dat nu eenmaal zo heeft vastgesteld.

Kamp, evenals zijn Belgische collega Tommelein (zie hierna) leven denk ik in een parallelle wereld van regels en papier, waar het klimaat zich natuurlijk niets van aan zal trekken. Ze leven in een soort Hopsipopsiland waar alles mogelijk is, althans lijkt.


België

Tommelein in Hopsipopsiland

Belgische milieuminister Bart Tommelein in Hopsipopsi-land

 

Kathleen Heylen voor het Belgische VRT NWS:
Hout- en pelletkachels zijn de grootste bronnen van hernieuwbare energie in Vlaanderen. Nochtans is die houtverbranding bijzonder vervuilend. “Als Europa het toelaat dat ik kachels meeneem in de doelstellingen over hernieuwbare energie, waarom zouden we dat dan niet doen? Ik ga mezelf geen pijn doen”, zegt Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD).

Hout- en pelletkachels vormen de belangrijkste bron van hernieuwbare energie in Vlaanderen, belangrijker dan zonnepanelen of windmolens. Dat blijkt uit cijfers waar VRT NWS de hand op kon leggen. Groene energie uit kachels lijkt tegenstrijdig. Toch beschouwt Europa de warmte uit die kachels als hernieuwbare energie, overheden mogen die dus opnemen in hun doelstellingen. Zonder die kachels zou Vlaanderen zijn doelstellingen over hernieuwbare energie niet halen. Nochtans tonen metingen aan dat die houtverbranding bijzonder vervuilend is.

“Als Vlaamse regering stimuleren noch subsidiëren wij het gebruik van hout- en pelletkachels”, reageert Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) in “De ochtend” op Radio 1. “Iedereen weet dat ik inzet op hernieuwbare zon-, wind- en warmte-energie. Houtkachels horen daar niet bij. Maar ze staan daar, en Europa laat toe om die warmtebronnen mee te tellen in de doelstellingen die we moeten halen tegen 2020. Waarom zouden we die dan niet mogen meenemen in onze cijfers?”

Als Vlaanderen de houtkachels niet meetelt en op het einde van de rit zijn doelstellingen over hernieuwbare energie niet haalt, “dan worden we op de vingers getikt. Ik zou zeer principeel kunnen zijn en die kachels niet meetellen. Als ik op het einde van de rit dan een boete krijg, of ik moet nóg meer windmolens en zonnepanelen plaatsen, denk ik dat de Vlamingen ook hun wenkbrauwen zouden fronsen. Als Europa mij toelaat om hout- en pelletkachels mee te tellen, ga ik mezelf geen pijn doen.” …Aldus minister Bart Tommelein. Lees verder hier.

Hans Labohm (Climategate 22-2-2018): Het bewijst maar weer eens dat de opstelling van de EU een hoog hypocrisie–gehalte kent en dat de effectiviteit van het CO2–reductiebeleid een beperkte rol speelt. Als alles op papier maar klopt. Het is een teken van de infantilisering van overheidsbeleid. Klimaat maakt meer kapot dan je lief is. Maar deze ontwikkeling heeft niet alleen tot aantasting van de grijze cellen van Tommelein geleid. Ook voormalig minister Kamp bleek daarvan slachtoffer.

houtkachels in Vlaanderen

Bovendien stook je een boom in korte tijd op. Als er al een nieuwe boom voor wordt geplant, dan doet die er zeker 40 -60 jaar over om weer een volwassen boom te worden. Als we dat - geheel autarkisch - in ons land zouden doen, dan hebben we binnen de kortste keren alle bomen in ons land opgebruikt en groeit de volgende generatie op in de kaalslag door de huidige generatie. In de 16e en 17e eeuw zijn we wat dat aangaat aardig aan die heilloze weg begonnen terwille van scheepsbouw en industrie. Tot we ook het hoog- en laagveen turf gingen gebruiken. En later steenkool en nog later olie en gas. Maar we halen de meeste pallets uit andere landen: onze gemankeerde redeneringen, hùn bossen......... Als we die boom hadden zouden laten staan, zouden ze gewoon doorgegaan met CO2 opnemen. Dat mist in alle milieusommen. In september 2017 uitten 190 boswetenschappers in een brief aan Europese bestuurders hun 'ernstige bezorgdheid'. Biomassa is helemaal niet koolstofneutraal, stellen ze, op de korte termijn is het verbranden van houtkorrels zelfs slechter voor het klimaat dan fossiele brandstoffen.  Als je bomen kapt en verbrandt, komt er niet alleen CO2 vrij, hun grote vermogen om broeikasgas op te zuigen gaat ook verloren. Dat maakt het moeilijk om met nieuwe bomen de uitstoot goed te maken. Volgens Schelhaas kan een groeiend bos op de langere termijn alle uitstoot compenseren. Maar hij beaamt: dat kost tijd. Zeker als je een hele boom zou kappen. Dit compenseren duurt al snel honderd jaar. Dan pas begint de klimaatwinst, vergeleken met steenkool. De beperkte volumes dood resthout opstoken compenseert sneller, maar ook dat kan vijf tot dertig jaar duren. En het gaat wel ten koste van de biodiversiteit in het bos. Zie hierover meer hier onder.


Het Belgische energiebedrijf Electrabel bouwt anno 2009 in Rotterdam voor € 1,2 miljard = € 1200 miljoen een centrale die op kolen en biomassa draait (bron: FD, 18-11-2009). Ook in de Groningse Eemshaven zijn recentelijk enkele van dit soort centrales gebouwd.


Het gebruik van biomassa uit bossen om energie op te werken heeft vele nadelen.

houtsnippers oogsten in een bos  

Oogsten van housnippers uit bossen op de Veluwezoom

foto op 28-5-2017 per email gekregen van:

Ruud Lardinois
Kritisch Bosbeheer
Zuider Parallelweg 34
6953 DC Dieren

Het gebruik van biomassa uit bossen om energie op te werken heeft vele nadelen.
Door biomassa uit bossen te halen verschralen die bossen. Natuurlijkerwijze voeden de dode bomen en takken het bos. Door dood hout en vertering ervan neemt de biodiversiteit toe: het hout en de bladeren verteren door bacteriën, schimmels en torren doen hun werk en er ontstaat voedsel voor vele planten, mossen, paddestoelen, insecten en kleinere dieren, maar ook voor vogels, zoals de specht en andere. Het leeg halen en slectief kappen van bossen is voor een bos gewoon "de dood in de pot". Voor natuurbos geldt dit in hoge mate, maar ook in productiebossen is het niet handig om biomassa (en dus voedsel) te verwijderen. De provincie Gelderland blijkt wat dit betreft inmiddels enigszins "het licht te zien", zoals moge blijken uit de motie verbranding biomassa van 24 mei 2017.

 

Ruud Lardinois meldde 28-5-2017 in een email dat de Duitse deelstaat Thüringen bij wet 26.000 ha bos met hout tot bos met natuur wil verklaren.

Hij voegde toe:
"Ook al is tegen deze wens een enorme oppositie vanuit houtkringen gaande: het is de enige juiste weg in natuurgebieden".

 

Natuurbos kan zo mooi zijn !!!!!

foto: Hans van der Lans, Ecoplan

klik op foto voor vergroting -------->

  natuurbos kan zo mooi zijn !

USA

boomkap

Gekapt bos(voor pallets) in North Carolina (USA): klik voor vergroting


Frankrijk en de hele wereld

(France 5, 2015).

Menaces sur la forêt française
L'électricité "biomasse" débarque en France. Estampillée verte et renouvelable, cette énergie produite par la combustion du bois est encouragée par l'Union Européenne, et largement subventionnée par l'Etat français.
Ainsi, à Gardanne en Provence, le groupe E-ON, un géant de l'énergie, a entrepris dès 2012, la conversion d’une vieille centrale à charbon. Elle deviendra début 2016, la plus grande centrale biomasse de France. 
Mais transition énergétique ne veut pas dire transition écologique. 
Dégradation des paysages, pollution, industrialisation de l'exploitation forestière, et destruction de la biodiversité, l'arrivée d'E-On à Gardanne provoque colère et indignation dans les régions méditerranéennes où le bois sera prélevé.
Et l'impact de ce projet pharaonique n'est pas seulement local. Gardanne, comme d'autres mégacentrales biomasse européennes, devra aussi importer une partie de son bois. Une véritable manne pour les pays producteurs, mais un désastre pour leurs forets.
 

https://vimeo.com/142872558

Premiers exportateurs mondiaux de granulés de bois, les Etats-Unis et le Canada sont aussi les pays qui ont perdu le plus de surfaces boisées au monde, au cours des 12 dernières années.
De la France au Québec en passant par l'Angleterre et les Etats-Unis, militants, élus locaux et scientifiques de renom témoignent. Ils nous révèlent les menaces que l'industrie biomasse fait peser sur la forêt française et sur les forêts du monde.


UK tax payers   Het bijstoken van biomassa in kolencentrales is ouderwets en zonde van het geld.
Dat zegt Maarten Hajer, directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), op BNR Nieuwsradio.

In 2020 wil het kabinet 16% hernieuwbare energie realiseren. Om dat doel te halen wordt er veel gebruik gemaakt van het bijstoken van biomassa in kolencentrales.

Hajer noemt dit ‘het verschroeien van geld’. Volgens hem is het kabinet teveel gericht op de deadline van 2020 en kijkt het te weinig naar de jaren daarna. ‘Iedere euro die we daaraan besteden, besteden we niet aan technologieën die we na 2030 nodig hebben’, aldus de PBL-directeur.(bron: fd.nl, 19-5-2013)
   

U bent hier: inhoudsopgave - energieverbruik - biomassa gestookte energiecentrales
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van Van der Molen Financial Services, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !