Milieuzaken:
feiten, getallen en opinies  

Energieverbruik

wereld-energieconsumptie 2018


U bent hier: inhoudsopgave - energieverbruik

Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Energieverbruik gaat middels zgn. energiedragers: hout, turf, steenkool, gas, olie, dieselolie, benzine, kerosine enz. In Nederland verbruikten we volgens het CBS in 2007 in totaal 106.290 megawattjaar aan energie.

Al deze energiedragers veroorzaken bij hun gebruik een zekere mate van CO2-uistoot. Daarom kun je ons totale energieverbruik grof gezegd als maat hanteren voor onze totale CO2-uitstoot (emissie).

Meestal verbranden we die energiedragers in kachels en motoren, maar soms wekken we er eerst elektriciteit mee op, die dan via het net bij ons komt. Een klein deel van die genoemde 106.290 megawattjaar aan energie, ca. 11 %, werd aangewend om in totaal 11.570 megawattjaar nuttige elektriciteit te produceren.
Maar electriciteit wekken we ook op via kerncentrales, windmolens en zonnecellen, waarbij geen of in elk geval minder CO2-uitstoot plaats vindt. Toch hebben ook deze opwekkingsmethoden hun nadelen. Hierover is uiteraard veel politieke discussie.
De politieke discussie zou juist sterker gericht moeten zijn om die andere 89% van ons energiegebruik, met de transportsector als grootse energievreter, efficiënter en schoner te laten worden. Dat "zet pas echt zoden aan de Nederlandse dijk", aldus Ir. J.A. Halkema uit Den Haag, in het FD van 21-4-2009. Maar dat geldt bv. net zo goed voor de USA, waar 63% van alle olie wordt verbruikt in de transportsector. (HHvdM red: mij lijkt de industrie de grootste energievreter, zie de tabel verderop).

Toch blijkt uit de energieverbruik-tabel hier onder dat de industrie in Nederland meer meer dan 2 maal zo veel energie gebruikt dan de transportsector. Halkema's stelling lijkt hiermee in strijd, maar wellicht is het een kwestie van definities van "transportsector" ?Watt is een eenheid van vermogen, Joule is een eenheid van energie en seconde (s) een eenheid van tijd. Zie hier voor meer uitleg.

Watt is de eenheid van vermogen, het vermogen geeft aan hoeveel energie je in een bepaalde tijd kunt leveren.

Van kilowattuur naar megawattjaar en gigawatjaar
Gezinnen zien op hun elektriciteitsrekening de hoeveelheid aan hen geleverde energie uitgedrukt in de afgenomen hoeveelheid kilowatuur (kwh = kilowatt x een uur): dat betekent dat je bv. een straallamp die 1000 watt aan elektrischvermogen heeft een uur hebt laten aan staan: dan heb je 1 kwh verbruikt: 1kw x 1 uur. In het groot reken je niet in kwh, maar in megawattjaar. Dan laat je een jaar lang 1000 van die straallampen aan staan.

1 kilowatt = 1000 watt = 10 tot de 3e watt.
1 megawatt = 1 miljoen watt = 10 tot de 6e watt = 1000 kilowatt
1 gigawatt is 1000 megawatt = (10 tot de 9e) watt. = 1 miljoen kilowatt

Joule (J)
Joule is een eenheid van eneregie
1 watt vermogen kan 1Joule enrgie per secondeleveren: 1 watt = 1 J/s.
Een apparaat met een vermogen van 200 watt levert elke seconde een hoeveelheid energie van 200 W x 1 s = 200 Ws = 200 J.

Het jaarlijkse energieverbruik wordt ook wel uitgedrukt in Joule, of in petajoule (10 tot de macht 15 joule: 1 met 15 nullen)Energieverbruik vindt o.a. plaats bij de volgende menselijke activiteiten:

Jaarlijks energieverbruik in Nederland naar sector in petajoule
(1 tot de 15e joule); bron: FD, 6-6-2011
1990
2008
%
Industrie
1111
1363
43
Transport
445
583
19
Huishoudens
536
543
17
Utiliteitsbouw
336
488
16
Landbouw
165
123
4
Bouwnijverheid
33
35
1
Totaal energieverbruik dus minimaal (want geen uitputtende lijst)
2.626
3.135
100

Behalve in de landbouw is het energieverbruik in alle sectoren toegenomen tussen 1990 en 2008Bouwnijverheid / Utiliteitsbouw

Industrie

Landbouw

Wonen / Huishoudens

Werken (onder constructie)

Recreatie (onder constructie)

Transport


Hierbij gebruiken we de volgende energiedragers:

hout

kolen

olie

gas

biomassa

aardwarmte

waterkracht

windkracht

kernenergie

zonnestraling

electriciteitsnettenen de volgende electriciteit-opwekkers:

kolengestookte centrales

oliegestookte centrales

gasgestookte centrales

biomassagestookte centrales

waterkrachtcentrales

aardwarmte-installaties

kerncentrales

windmolens en -centrales

zonnecollectoren en centrales


Zoals zichtbaar gemaakt in onderstaande grafiek van oliemaatschappij BP (1913) zal het wereldwijde energiegebruik de komende decennia nog sterk stijgen, zo is de verwachting. Niet zo veel in de ontwikkelde economieën, die zich verenigd weten in de OESO (Eng. OECD), de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, maar juist heel veel in de opkomende economieën, zoals bv. India en China. De economieën in de in ontwikkeling verkerende landen (GDP= Gross National product = Bruto Nationaal Product) stijgen heel snel, evenals hun bevolking, waardoor de vraag naar energie enorm zal toenemen. In de ontwikkelde landen zal die vraag tamelijk stabiel blijven. Wereldwijd kan die energievraag in 20 jaar wel 50% toenemen. Het kon wel eens een strijd om energie opleveren........

energieverbruik-prognoses-2030

Het middelste deel van bovenstaande grafiek laat zien dat naar verwachting de economie van de niet-OECD-landen die van de OECD-landen gaat overstijgen, evenals hun energiebehoefte !
De grafiek hier onder laat zien hoe dat is verdeeld over diverse groepen landen.

growth in primary energieconsumption


Zon- en windenergie maken nog maar een heel kleine fractie uit van het geheel, veel minder dan veel mensen zouden denken, althans mensen die afgaan op wat ze in ons land uit de media vernemen.

wereld-energieverbruik en de rol van wind- en zonne-energie

Het zwarte veld hier boven suggereert dat de rest wel kolen of althans fossiele energie zou zijn, maar dat is niet zo.

Maar in onderstaande grafiek gaat het uitsluitend om de stijging met de jaren van fossiele brandstoffen: 1965 -2020, in terrawatt uren geproduceerde energie.

wereldwijd gebruik van fossiele grondstoffen 1965-2020
bron: hier

Onderstande taartgrafiek geeft de verdeling over diverse energiebronnen aan: 85% is fossiele brandstof: olie kolen en gas. De grafiek er onder toont dat het gebruik van fossiele brandstoffen in elk geval tot 2018 toenam.

Ook de CO2-uitstoot nam dus toe:

Na Parijs 2015 blijft de CO2-uitstoot wereldwijd toenemen.

wereld-energieconsumptie 2018

Bron: ...........volgt

 Japan

Energieproductie in Japan anno 2020


No nuclear !

No fossil fuels !

No Hydro !

No GMO's !

It is possible

We only need political will

we only need political will !

grotbewoners leven van de natuur maar sterven jong


CO2-emissies per land in 2020

(hier gevonden)

Als de UK en Frankrijk elk slechts 1% bijdragen in de CO2-uitstoot, net als Italië, dan zal Nederland denk ik << 1 % uitstoten......, maar desalniettemin doen we onze stinkende best om de wereld te redden !


U bent hier: inhoudsopgave - energieverbruik
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van dr. Hugo H. van der Molen, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !