Milieuzaken.org
feiten, getallen en opinies


<Net-Zero:het uitbannen van fossiele energie

"Net-zero":
The elimination of fossile fuels / Het uitbannen van fossiele energie


U bent hier: inhoudsopgave -energie - "net-zero"

Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

Follow@plattezaken en Facebook of Linkedin

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Richard Lindzen (2024) beschrijft de oorsprong en het verloop van het narratief Net Zero, het streven om "netto" geen CO2 meer uit te stoten. Zie hier.


Life without oil
Bron: Amin H. Nasser: Over de betekenis van fossiele brandstoffen, Climategate.nl, 24-9-2022


wereld-energie-productie anno 2050

Forget Net Zero: Fossil fuels will constitute 50% of global energy mix by 2050, analysts predict
GWPF Energy, 1 September 2021


Maar voorspellen is moeilijk, vooral waar het de toekomst betreft, maar vooralsnog lijkt "net zero" voor de wereld een fatamorgana:

global total energy consumption   sund and wind power consumption worldwide

Klik op bovenstaande grafieken voor een vergroting; (bron: Eschenbach 2023).

Maar er is hoop:

Nederland redt het wereldklimaat


net zero fossiel in de USA en China in 2050 ?De Canadees miljardair Maurice Strong maakte een zeer succesvolle loopbaan in de energie-sector. Zie wikipedia, waar nevenstaande tekst op 23-2-2019 is ontleend.

Maurice Strong
 

Milieu op de internationale kaart:

Begin jaren zeventig was Strong secretaris-generaal van de United Nations Conference on the Human Environment. In 1971 liet hij een rapport uitbrengen over de staat van de planeet, met de titel Only One Earth: The Care and Maintenance of a Small Planet, met coauteurschap van Barbara Ward en René Dubos. Het rapport gaf een samenvatting van de ontdekkingen van 152 hoogaangeschreven experts uit 58 landen en diende als voorbereiding van de eerste bijeenkomst van de VN over milieu in 1972 in Stockholm.

Dankzij de conferentie maakt het milieu sindsdien deel uit van een internationale ontwikkelingsagenda en werd het VN-Milieuprogramma (UNEP) opgericht, met het hoofdkantoor in Nairobi, Kenia. Strong werd gekozen als eerste leider van de UNEP voor de periode van 1972 tot 1975.

In 1992 werd Strong benoemd tot secretaris-generaal van de VN-Conferentie voor Milieu en Ontwikkeling in Rio de Janeiro, beter bekend onder de naam Earth Summit.

No nuclear !

No fossil fuels !

No Hydro !

No GMO's !

It is possible

We only need political will ...........

we only need political will !

 

grotbewoners leven van de natuur maar sterven jong

Babies die anno 2022 in Nederland worden geboren hebben een gemiddelde levensverwachting van ca. 90 jaar.


 

divest now from fossile fuels
klik op het cartoon voor een vergroting


antie fossiel demonstrant


net-zero-ellende


transitie-armoede

Our Journey to Net Zero, van het Institute for Community Studies (ICS), laat zien dat de overgang naar Net Zero zal leiden tot een stijging van de werkloosheid, omdat CO2-intensieve industrieën gedwongen worden te herstructureren. Voedsel zal veel duurder worden. En de milieuvriendelijke veranderingen die we allemaal zullen moeten doorvoeren, zoals het isoleren van onze huizen of het overstappen op elektrische auto’s, zullen extreem moeilijk zijn ‘voor huishoudens met een laag inkomen’. Het ICS concludeert dat de armste 40 procent van de huishoudens het risico loopt om in ’transitie-armoede’ te vervallen. (bron: Woudhuysen, 2024)

Richard Lindzen verwacht in een interview uit 2023 grote armoede problemen rond de "net-zero" politiek, volstrekt onnodig "om de wereld te redden"


interview met Andrew Montford over Net Zero politiek

Klik op de video om een interview met Montford te beluisteren


Net-Zero


Op Climategate.nl, 28-12-2023 vergelijkt Bill Ponton het net-zero beleid met ontdekkingsreiziger Hernán Cortés, die alle schepen achter zich verbrande opdat zijn 600 soldaten het Aztekenrijk zouden veroveren of anders dood zouden gaan. Door kolen- en kerncentrales te sluiten en van het gas af te gaan terwijl er onvoldoende alternatieve zgn. 'duurzame" energiebronnen zijn, is in figuurlijke zin ook "alle schepen achter je verbranden".

Bill Ponton:

"In 1519 arriveerden Hernán Cortés en zijn mede-conquistadores aan de kust van een nieuwe exotische wereld. Ze kwamen er al snel achter dat het een voorpost was van een machtig, oorlogszuchtig rijk op een groot plateau in het binnenland. Het was toen dat Cortés besloot naar de Azteekse hoofdstad te marcheren en deze te veroveren. Om elk idee onder zijn bemanning dat ze zouden vluchten weg te nemen, vernietigde hij zijn schepen, waarbij ze alleen de overwinning of de dood overlieten als hun weg voorwaarts.

Tegenwoordig hebben we leiderschap in de westerse wereld met de romantische visie van Cortés om ons voorwaarts te marcheren naar de Net Zero-hooglanden en niemand toe te staan terug te keren en de troost van hun vroegere, door fossiele brandstoffen aangedreven verleden te omarmen. Zowel figuurlijk als letterlijk zijn deze leiders begonnen aan een plan van moedwillige vernietiging van de bezittingen die onze beschavingsvooruitgang sinds het begin van de industriële revolutie hebben voortgestuwd.

De eerste activa die vernietigd moesten worden, waren kolencentrales. Tot voor kort was steenkool de belangrijkste brandstof voor de basislastopwekking van elektriciteit. Steenkool is gemakkelijk op te slaan in voorraden in de buurt van opwekkingsbronnen en is een betrouwbare brandstof. Het maakt iemand niet kwetsbaar voor de grillen van het weer, zoals bij hernieuwbare energiebronnen, of voor een plotselinge verstoring van het aanbod, zoals in het geval van een onderbreking (of vernietiging) van pijpleidingen. Het is om deze reden dat het zo ijverig wordt aangevallen door degenen die pleiten voor Net Zero. Kolencentrales moeten worden ontworteld en vernietigd omdat ze een verleidelijke weg terug bieden naar een vroeger tijdperk van betrouwbare opwekking.

Kolenenergie is slechts een van de schepen die de hedendaagse Cortés in brand willen steken. De andere is energie uit aardgas. Het elimineren van aardgas is problematisch omdat het de basis vormt voor hernieuwbare energiebronnen om zelfs als levensvatbare energiebron te kunnen functioneren. Aardgascentrales worden ingezet om back-upopwekking te leveren wanneer hernieuwbare energiebronnen falen.

Voorstanders van Net Zero weten dat batterij- en pompwaterkrachtcentrales geen haalbare vervangers zijn voor de beschikbare energie uit aardgas. Ze zijn echter van mening dat groene waterstofopslag een acceptabel alternatief is, ook al liggen de schattingen van de retourefficiëntie tussen de 20 en 30%. Bovendien hopen ze dat waterstofbrandstof de bestaande aardgasinfrastructuur zal kapen, waardoor het technisch moeilijk en duur wordt om terug te keren naar de status quo. Dit zal de volgelingen van onze hedendaagse Cortés geen andere keus laten dan vooruit te marcheren en niet achterom te kijken.

Net Zero-leiders hebben een onstilbare honger om alle mogelijkheden tot terugtrekking af te sluiten. Niets illustreert dit meer dan het verbod op de verbrandingsmotor. Ze zijn bang dat het voornemen van hun volgers voor een Net Zero-toekomst zal wankelen als ze in zijn garage een bestuurder tegenkomen die zich geen zorgen hoeft te maken dat zijn auto zonder brandstof komt te zitten of zichzelf zal ontbranden terwijl hij slaapt.

Schenk geen aandacht aan het verleden. Marcheer naar de overwinning of de dood".

Het verhaal van de landing en overwinningen van Hernán Cortés is uitgebreid beschreven in Barbara Tuchman's De Mars der Dwaasheid: Bestuurlijk onvermogen van Troje tot Vietnam, p. 19-22, in 1985 uitgegeven door Elsevier..


 

Literatuur:

- Eschenbach, Willis, The Myth Of Replacing Fossil Fuels, Watts up With That?, July 3rd 2023

- Flanakin, Duncan, Net Zero leidt tot een werkelijke klimaatcatastrofe, Climategate.nl, 16-9-2022

- Lindzen, Richard, Over de oorsprong van "Net Zero", Climategate.nl, 25-4-2024

- Menton, Francis, Don't get discouraged about the preposterous plans to eliminate fossil fuels, Climate change dispatch, 7-6-2021, posted in Latest News.

- Montford, Andrew , Four Of Britain’s Top Institutions Made Seriously Wrong Estimates On Net Zero Costs, Climate Change Dispatch, 24-1-2024

- Nasse, Amin H., Over de betekenis van fossiele brandstoffen, Climategate.nl, 24-9-2022

- PTI, At COP28 India did not cave to pressure on fossil fuels, eco ministersays, Climate change Dispatch, 20-12-2023.

- Tuchman, Barbara, De Mars der Dwaasheid: Bestuurlijk onvermogen van Troje tot Vietnam, Verschenen in 1985 bij Elsevier.

- Wit, Martin de, Er was eens… een Net Zero doelstelling: een energiesprookje, Climategate.nl, 14-12-2023.

- Woudhuysen, James, ‘Net Zero’ is een oorlog tegen de werkende klasse, Climategate.nl, 3-3-2024


U bent hier: inhoudsopgave -energie - "net-zero"


Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van dr. Hugo H. van der Molen, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !

Follow @plattezaken en Facebook of Linkedin