Milieuzaken.org
feiten, getallen en opinies.

Waterdamp

U bent hier: inhoudsopgave - broeikasgassen - waterdamp

Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

en Facebook of Linkedin

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

In een uitgebreid artikel in Climategate.nl van 15-3-2019 geeft Arthur Rörsch zijn visie op klimaatmodellen en klimaatwetenschap. Citaat: "Het feit dat wij een waterplaneet zijn wordt onderschat in de hedendaagse klimatologie"


Waterdamp is verreweg het belangrijkste broeikasgas. Des te verwonderlijker dat we er in de krant zo weinig over lezen en er in de politiek zo weinig over horen ! ? Wie dat snapt mag het me uitleggen ! Met onze fabrieken en elektriciteitscentrales stoten we heel wat waterdamp uit, evenals via onze CV-ketels: veel van de witte pluimen die we in steden en bij fabrieken de lucht in zien gaan zijn grotendeels waterdamp !

Waterdamp is water in de gasfase. In de scheikunde wordt waterdamp aangeduid met H2O(g). Waterdamp is niet zichtbaar met het menselijk oog als er zich geen condensatie in voordoet. Boven een kop warme vloeistof wordt het condenserende water uit de damp wel zichtbaar, zoals we allemall wel eens zien.
Waterdamp in lucht (met een temperatuur onder het kookpunt van water) kan worden beschouwd als een mengsel van gas en damp.

De hoeveelheid waterdamp in de lucht wordt de luchtvochtigheid genoemd. Daalt bij een bepaalde luchtvochtigheid de temperatuur van de lucht tot onder het dauwpunt dan condenseert een gedeelte van de damp tot hele kleine waterdruppeltjes. Er ontstaat dan mist of bewolking, H2O(l).
Bij gelijke temperatuur is waterdamp lichter dan lucht.
Bron: Wikipedia, 13-12-2009.

In de atmosfeer bevindt zich veel waterdamp. Aan de polen is de lucht droger dan rond de evenaar. Onderstaande foto toont de gemiddelde hoeveelheid waterdamp in de atmosfeer in het jaar 2005. Wat zwart betekent weet ik niet: geen metingen ?


bron: Wikimedia Commons, 13-12-2009

Waterdamp veroorzaakt 36 -70% van het broeikaseffect, wolken niet meegeteld, kooldioxide (CO2), veroorzaakt 9-26%, methaan (CH4), veroorzaakt 4-9% en ozon (O3), verooraakt 3-7%. Bron: Wikipedia over broeikasgas, 1-12-2020
De genoemde bandbreedte is wellicht spreekwoordelijk voor het prille stadium van ontwikkeling vanwaterdampconcentratie in de atmosfeer de klimaatwetenschap ? Wie dit snapt wordt dringend verzocht me dit uit te leggen ! Of zou het zo zijn, als in bovenstaande figuur, dat het broeikaseffect van diverse gassen verschilt op verschillende plekken van de atmosfeer ? En wie het CO2-equivalent van waterdamp weet moet het me vooral emailen !

Hugo Matthijssen (2019) stelt in een uitgebreid artikel dat waterdamp, samen mer waterdruppels (wolken), alles H2O, 80 - 90% van de broeikaswerking veroorzaakt !

De hoeveelheden waterdamp vrijgelaten in de atmosfeer of eruit onttrokken door menselijke activiteiten zijn minimaal binnen de globale context van de waterkringloop. De waterkringloop (of watercyclus) is het proces waarbij water de sequentie doorloopt van lucht (condensatie) naar de aarde (neerslag) en vervolgens terugkeert in de atmosfeer (verdamping). Men spreekt eveneens van de hydrologische cyclus. Het menselijk gebruik van water, bijvoorbeeld voor irrigatie of door de bouw van stuwdammen, kan de waterkringloop wel wijzigen (bron: GreenFacts).


Literatuur:
- Matthijssen, Hugo (2019), De grafiek die iedereen op het verkeerde been zet, Climategate.nl van 26-3-2019.


U bent hier: inhoudsopgave - broeikasgassen - waterdamp
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van dr. Hugo H. van der Molen, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !

Follow@plattezaken en Facebook of Linkedin