Milieuzaken.org
feiten, getallen en opinies

Zon

Catharina Nieuwenhout-Weerspiegeling van de zon


Weerspiegeling van de zon
(klik voor vergroting)

door: Catharina Nieuwenhout


U bent hier: inhoudsopgave - energie - zon

Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

en Facebook of Linkedin

zonsopgang
zonsopgang

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Op weatherpictureoftheday.com worden regelmatig schitterende foto's vertoond van specifieke weersomstandigheden.

 

Iimage (by Sam Grove) of sunset affected by smoke haze from the Camp fire as seen in San Jose, California,  submitted Nov 18th 2018. ------------------------------------------------------------------->

 

weather-picture-of-the-dayJager, em. prof. Cornelis (Kees) de (Den Burg, 29 april 1921)

Internationaal gerenommeerde Nederlandse sterrenkundige. Zie wikipedia

Hij verrichtte baanbrekend onderzoek aan zonnevlammen, bestudeerde de allerzwaarste sterren in het heelal, was actief in tal van internationale organisaties, en wordt algemeen beschouwd als de vader van het Nederlandse ruimteonderzoek.

Na zijn emeritaat stortte hij zich op het raadsel van de zonneactiviteit, en de relatie met het aardse klimaat. Daarnaast heeft De Jager een bijzondere gave voor het populariseren van zijn vakgebied.

Hij is van mening dat de zonnevlekken-activiteit van de zon de dominante factor is die de temperatuur op aarde regelt en dat de CO2-concentratie hierbij een volstrekt ondergeschikte rol speelt. Zie het interview uit 2009 met Theo Richel op Youtube.

Voorzitter van de Stichting Scepsis (1987 tot 1998). "Een scepticus is gewoon een wetenschapper: het een kan niet zonder het ander".

  Prof Kees de Jager, sterrenkundige

(Zie zijn website met artikelen)

Zie ook: Kees de Jager, superreus van de Nederlandse sterrenkunde

Ook prof. Fritz Varenholt en dr.Sebastian Lüning zijn van mening dat ons klimaat voornamelijk wordt bepaald door zonne-activiteiten, zoals beschreven in hun boek uit 2012 die Kalte Sonne, in het Engels vertaald in 2015 als The Neglected Sun: Why the Sun Precludes Climate Catastrophe, Uitg. The Heartland Institute, Paperback – June 15, 2015

Varenholt en Luning; The Neclected Sun
klik op de foto voor een vergroting

The effect of the sun's activity on climate change has been either scarcely known or overlooked. In this momentous book - first published in German as Die kalte Sonne in 2012 - Professor Fritz Vahrenholt and Dr. Sebastian Lüning demonstrate that the critical cause of global temperature change has been, and continues to be, the sun's activity. Vahrenholt and Lüning reveal that four concurrent solar cycles master Earth's temperature - a climate reality upon which man's carbon emissions bear little significance. The sun's present cooling phase, precisely monitored in this work, renders impossible the catastrophic prospects put forward by the United Nations' Intergovernmental Panel on Climate Change and the alarmist agenda dominant in contemporary Western politics.


Friends of Science Society

Friends of Science Society is an independent group of earth, atmospheric and solar scientists, engineers, and citizens who are celebrating its 16th year of offering climate science insights. After a thorough review of a broad spectrum of literature on climate change, Friends of Science Society has concluded that the sun is the main driver of climate change, not carbon dioxide (CO2). 

aarde en zon op schaalde zon heeft de belangsrijkste invloed op de temperatuur van de aard-atmosfeer


the Next solar cycle

GWPF Note nr. 22


Studie stelt dat CO2 geen of slecht een onbelangrijke verklaring is voor ons klimaat, maar dat de Zonnestaling die de aarde bereikt de temperatuursfluctuaties sinds de Kleine Ijstijd goed kan verklaren.

Connolly et al. (2021) laten in hun analyses zien dat de hoeveelheid zonne-instraling die de aarde bereikt een voldoende verklaring is voor de opwarmingsgegevens op aarde, mits het stads-opwarmings-effect (Engl.: Urban Heat Island Effect) wordt uitgefilterd. Omdat het IPCC deze kunstmatige locale opwarmingsdata meeneemt in haar analyses lijkt de aarde heel wat meer op te warmen dan in werkelijkheid het geval is. Onlangs las ik dat dit stads-effect in China ongeveer 40% van de gemeten opwarming veroorzaakt. Ook kan de Kleine Ijstijd door deze zonnestraling-variablele worden verklaard, waar de IPCC dat niet kan binnen haar (C)AGW-hypothese, de door mensen veroorazaakte catastrofale opwarming van de aarde door CO2-uitstoot. Die theorie wordt nadrukkelijk afgeserveerd als een resultaat van wetenschappelijke vooringenomenheid en selectief gebruik van opwarmingsdata en zonnedata die hen van pas kwam in het "bewijzen" van hun hypothese, cq. CAGW-theorie.

Indien deze studie correct is dan kan de hele CAGW-theorie en ook het IPCC van de Verenigde Naties in de prullebak als pseudowetenschap onder leiding van politici met een eigen agenda. Gezien de omvang van het eco-industriëel complex en de politieke gecommiteerdheid aan de CAGW-theorie van het IPCC, zal het nog wel een tijd duren voordat deze "supertanker" van politiek, industrie en pseudoweenschap van koers zal veranderen, denk ik. Tenslotte wist de Katholieke Kerk ook de kennis dat de aarde om de zon draait ipv andersom, bijzonder lang in de doofpot te houden. Wellicht zal Connolly et al. eerst hetzelfde lot treffen als de klimaat-econoom Björn Lomborg overkwam. Die wewrd in ca. 2021 nog een professoraat in Australië door de neus geboord wegens studentenprotest tegen deze "ketter".

Galileo: science is settled  


Bjørn Lomborg, versus Scientific American:

Lomborg is een Deense statisticus / econoom, die over het algemeen waarschuwt dat we ons geld beter kunnen besteden aan aanpassingen aan klimaat-veranderingen, dan aan (waarschijnlijk vergeefse) pogingen de klimaatveranderingen te voorkomen.

Hij (en zijn uitgever Cambridge University Press) werden verketterd vanwege zijn boek The Skeptical Environmentalist.

Met name Scientific American "nagelde hem" , in een 11 pagina's lange tirade, "aan het kruis" als een echte ketter, zoals de Kerk vroeger Galileo vervolgde. Zijn pogingen tot verweer werden door het tijdschrift ernstig gefrustreerd.

Zie Michael Crichton (2003, pagina 11) voor de details en zijn droevige conclusie: "Of course, any scientist can be charged as Galileo was charged. I just never thought I’d see the Scientific American in the role of Mother Church".

 


Bronnen van het bovenstaande:

- Homewood, Paul, Challenging UN, Study Finds Sun—not CO2—May Be Behind Global Warming, Not a Lot of People Know That, 16 aug 2021

Bovenstaand artikel verwijst naar de onderstaande 2 referenties.

- Connolly, R., et al., How much has the Sun influenced Northern Hemisphere temperature trends? An ongoing debate, Research in Astronomy and Astrophysics (RAA), [S.l.], v. 21, n. 6, p. N2, june 2021. ISSN 2397-6209.

- Connolly, Ronan. Press Release for "How much has the Sun influenced Northern Hemisphere temperature trends? An ongoing debate". Research in Astronomy and Astrophysics (RAA), [S.l.], v. 21, n. 6, p. N2, june 2021. ISSN 2397-6209. Available at: <http://www.raa-journal.org/raa/index.php/raa/article/view/4920/6080>. Date accessed: 18 aug. 2021.


In de Groenlandse mythologie was Melina de heerseres over de zon.

Melina, in de Groenlandse mythologie de heerseres over de zon


Literatuur;

- Mensvoort, Martijn van, "Primaire minima" in 22-jarige zonnecyclus tonen perfecte correlaties met temperatuur na correcties voor vulkanisme en ozon problematiek: invloed CO2 blijkt nihil. Climategate.nl, 24-2-2020.

- Mensvoort, Martijn van en Friesland, Jan van, Het is toch de zon !; een interview van Jan van Friesland met Martijn van Mensvoort, Climategate.nl, 14-3-2020

- Varenholt, Fritz and Lüning, Sebastian, The Neglected Sun: Why the Sun Precludes Climate Catastrophe, Uitg. The Heartland Institute, Paperback – June 15, 2015 (oorspronkelijk in het Duits in 2012: Die Kalte Sonne.)

- Whitehouse, David, The Next Solar Cycle and why it matters for climate, GWPF Note nr. 22, 2020

- Whitehouse, David, The sun's cimate role confirmed, GWPF, The observatory, 6-4-2021.

U bent hier: inhoudsopgave - energie - zon
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van dr. Hugo van der Molen, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !

en Facebook of Linkedin