Milieuzaken.org
feiten, getallen en opinies  

Hiatus / Pauze/ Pause
U bent hier: inhoudsopgave -atmosfeer - hiatus

Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

en Facebook of Linkedin

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Het Middeleeuws Optimum en de Kleine Ijstijd worden wel in verband gebracht met meer of minder dan gemiddelde activiteit van zgn. zonnevlekken. Zie een videopresentatie.


de Pauze (engl. Pause; Lat: Hiatus)

Van 1998 tot 2018 is de gemiddelde wereldtemperatuur niet significant gestegen, ondanks de sterke stijging in het CO2-gahalte

wereld-temperatuur sinds 1979

Bovenstaande grafiek: UAH graphs of Spencer and Christy show a pause during last 20 years. Klik voor vergroting.

Onderstaande grafiek (ontleend aan Labohm, 4-2-2023) laat hetzelfde zien van 1997-2021 op bais van dezelfde gegevens van de UAH - University of Alabama in Hunstville.

De warmtepieken in 1998 en 2016 worden verklaard door actieve El Nino activiteiten: Er waren sterke El Nino's in 1972-73, 1997-98 en 2015-16. En een wat minder sterke in 2009-2010.

Dat de temperatuur op aarde vele jaren vlak bleek te verlopen was niet in overeenstemming met en ook niet voorspeld door de AGW-theorie en door daarop gebaseerde modelberekeningen.

Dat kosste de betrokken wetenschappers wel hoofdbrekens, zoals bleek uit de volgende "climategate-email":

From: Kevin Trenberth (US National Center for Atmospheric Research). To: Michael Mann. Oct 12, 2009:

"The fact is that we can't account for the lack of warming at the moment and it is a travesty that we can't... Our observing system is inadequate"

Trenberth-climategate-emails
(Bron: prof. Soon, lezing, 17-8-2019); klik op de tekst voor een vergroting.

Het lijkt dat Prof. Trenberth de schuld geeft aan de observatiesystemen i.p.v. dat hij accepteert dat de AGW-theorie niet klopt. Hij "steekt hiermee zijn kop in het zand", denk ik.

kop in het zand steken

en hij is niet de enige......

kop in het zand wegens de Pauze in de klimaatopwarming
(klik op de foto voor een vergroting)


De strijd tussen protagonisten en antagonisten van de menselijke broeikashypothese (AGW = ‘Anthropogenic Global Warming’) is weer eens opgelaaid, zoals mooi verbeeld door Josh in onderstaand cartoon:

De zogenoemde pauze in de opwarming van de aarde (nauwkeuriger: de atmosfeer), die ruim achttien jaar geleden begon (dus in ca. 1998)– ook wel door het VN-klimaatpanel (IPCC) ‘hiatus’ genoemd – paste natuurlijk niet in het straatje van de protagonisten. Dus hebben zij nieuwe ‘correcties’ aangebracht in de historische temperatuurreeksen om hun gelijk te bewijzen dat de atmosfeer nog steeds opwarmt. Daarbij werden recentere temperaturen naar boven aangepast en oudere temperaturen naar beneden bijgesteld, waardoor de opwarmingstrend een steiler verloop kreeg. Klimaatsceptici hebben deze ‘correcties’ natuurlijk sterk bekritiseerd. Zie hier bijvoorbeeld . U kunt hier meer lezen over manipulatie van temperatuurreeksen.
Na ‘correctie’ laten de aan de aardoppervlak gemeten temperaturen een – geringe – stijging zien. Maar nog lang niet de door klimaatmodellen geprojecteerde toename. Vervelend voor de protagonisten is dat temperatuurmetingen door middel van satellieten nog immer geen opwarming laten zien (zie grafiek bovenaan).

Bron: Hans Labohm op Climatagate.nl d.d. 20-2-2016

The elephant in the room: 17-year cooling trend


Literatuur:

- Pielke, Roger Jr., Climate Expert: The Weaponization Of ‘Scientific Consensus’, Climate Change Dispatch, 5-2-2024
- Whitehouse, David, New Study Suggests Global Warming Pause May Not Have Ended After All, ClimatechangeDispatch, 23-9-2022


U bent hier: inhoudsopgave -atmosfeer - hiatus
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van dr. Hugo H. van der Molen, Copyright 20016 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !

Follow@plattezaken en Facebook of Linkedin