Milieuzaken:
feiten, getallen en opinies  

Hiatus

U bent hier: inhoudsopgave -atmosfeer - hiatus
Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Het Middeleeuws Optimum en de Kleine Ijstijd worden wel in verband gebracht met meer of minder dan gemiddelde activiteit van zgn. zonnevlekken. Zie een videopresentatie.


De strijd tussen protagonisten en antagonisten van de menselijke broeikashypothese (AGW = ‘Anthropogenic Global Warming’) is weer eens opgelaaid.

De zogenoemde pauze in de opwarming van de aarde (nauwkeuriger: de atmosfeer), die ruim achttien jaar geleden begon (dus in ca. 1998)– ook wel door het VN-klimaatpanel (IPCC) ‘hiatus’ genoemd – paste natuurlijk niet in het straatje van de protagonisten. Dus hebben zij nieuwe ‘correcties’ aangebracht in de historische temperatuurreeksen om hun gelijk te bewijzen dat de atmosfeer nog steeds opwarmt. Daarbij werden recentere temperaturen naar boven aangepast en oudere temperaturen naar beneden bijgesteld, waardoor de opwarmingstrend een steiler verloop kreeg. Klimaatsceptici hebben deze ‘correcties’ natuurlijk sterk bekritiseerd. Zie bijvoorbeeld hier.
Na ‘correctie’ laten de aan de aardoppervlak gemeten temperaturen een – geringe – stijging zien. Maar nog lang niet de door klimaatmodellen geprojecteerde toename. Vervelend voor de protagonisten is dat temperatuurmetingen door middel van satellieten nog immer geen opwarming laten zien.

Bron: Hans Labohm op Climatagate.nl d.d. 20-2-2016U bent hier: inhoudsopgave -atmosfeer - hiatus
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van Van der Molen Financial Services, Copyright 20016 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !