Milieuzaken.org
feiten, getallen en opinies  

Ontbossing

ontbossing door boskap

U bent hier: inhoudsopgave - ontbossing
Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

en Facebook of Linkedin

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Ontbossing in hoog tempo
Volgens een indringende video (link helaas gebroken) van Greenpeece (juni 2010) verliest de wereld elke 2 seconden oerbossen ter grootte van een voetbalveld.

Ontbossing geeft CO2 uitstoot
De wereldwijde uitstoot van het broeikasgas CO2 wordt voor 20-25% toegeschreven aan ontbossing (FD, 10-11-2007, 8-12-2007).

1) Voor de aanleg van Oliepalmplantages worden vaak veenbossen ontwaterd en het oerwoud met o.a. woudreuzen gekapt. Daarbij komen zoveel broeikasgassen vrij dat je 600 jaar biodiesel moet gaan gebruiken om dat te compenseren (Johan Verburg, Oxfam Novib in het FD van 8-9-2009). Ook Nico Roozen, directeur Solidaridad en Johan van den Gronden, algemeen directeur Wereld Natuur Fonds- WNF hebben het over enkele honderden jaren (Fd, 8-9-2009).
2) Welliswaar kunnen oliepalmen in de groei meer koolstof uit de lucht opnemen dan een evenwichtig tropisch regenwoud, maar veelal worden ze na ca. 25 jaar vervangen, dus gekapt en verwerkt tot hout of verbrandt. In dat laatste geval komt alle gebonden CO2 weer in de atmosfeer (Johan Verburg, Oxfam Novib in het FD van 8-9-2009). Anderen spreken over een cyclus van 30 à 35 jaar (bron).


Ontbossing beperkt het leefgebied van dieren en kan het uitsterven van diersoorten veroorzaken

ontbossing kan het uitsterven van diersoorten veroorzaken

Klik op het cartoon voor een vergroting.


Ontbossing kan het klimaat beïnvloeden
De Amerikaan William Ruddiman schreef in 2003 een artikel in het tijdschrift Climate Change waarin hij aannemelijk maakte dat de mens al duizenden jaren bezig is het klimaat te beïnvloeden, vooral door ontbossing ten behoeve van landbouw en veeteelt. (bron: William F. Ruddiman: "The anthropogenic greenhouse era began thousands of years ago", Climatic Change 61, 2003).

Maar als de mensheid plotseling voor een groot deel uitsterft, kan dat dus ook het klimaat beïnvloeden omdat de bossen zich weer kunnen herstellen.
Van Hoof: "In de eeuwen (voor 1350) was de bevolking in Europa sterk gegroeid, en waarschijnlijk was dat ook in Azië zo. Veel bossen waren gekapt of verbrand. Ze hadden plaatsgemaakt voor landbouwgrond en gebieden waar vee graasde, zoals grasland en heidevelden. Toen de bevolking in één klap met ruim een derde inkromp (in China wel 2/3 e), kwam op veel plaatsen het bos weer terug. Het idee is dat dit zoveel CO2 uit de lucht haalde, dat de concentratie daarvan wereldwijd daalde, met een verminderd broeikaseffect als gevolg. En dat zou de afkoeling van de Kleine IJstijd in gang gezet kunnen hebben." bron: Noorderlicht, 1-3-2006.

Literatuur:
Thomas B. van Hoof, Frans P.M. Bunnik, Jean G.M. Waucomont, Wolfram M. Kürschner en Henk Visscher: "Forest re-growth on medieval farmland after the Black Death pandemic - Implications for atmospheric CO2 levels", Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2006

William F. Ruddiman: "The anthropogenic greenhouse era began thousands of years ago", Climatic Change 61, 2003

  ontbossing veroorzaakt ook andere problemen....

dogs and deforestation

"Als er op mijn grafsteen staat dat ik de ontbossing met 60% heb gestopt, dan ben ik tevreden"
Nee, geen uitspraak van GreeenPeace, maar van topman Paul Polman van Unilever, de zeep- en levensmiddelengigant. Hij wil de omzet van het concern in 10 jaar tijd verdubbelen, maar tegelijkertijd het milieu voor de helft belasten van nu. Soja, vlees, papier, palmolie en leer zijn anno 2010 de grootste veroorzakers van ontbossing. Het kost Unilever € 25 miljoen per jaar om 100% duurzame palmolie te gebruiken. Unilever staat, net als AKZO-Nobel, TNT en (tot 2010) ook Royal Dutch Shell, in de Dow Jones Sustaiability Index (bron: FD, 16-11-2010).

Maar menige ontbossings-activist wordt vermoord en krijgt helemaal geen grafsteen.....
Alarm bells ring over activist death toll (By Jonathan Watts : June 19th 2012)
A new Global Witness report has revealed that environmental activists were killed at the rate of more than two a week in 2011

ontbossing  

The death toll of campaigners, community leaders and journalists involved in the protection of forests, rivers and land has risen dramatically in the past three years, said Global Witness.

Brazil – the host of the Rio+20 conference on sustainable development – has the worst record for danger in a decade that has seen the deaths of more than 737 defenders, said the briefing, which was released on the eve of the high-level segment of the Earth Summit.


The group called on the leaders at Rio to set up systems to monitor and counter the rising violence, which - in many cases - involves governments and foreign corporations, and to reduce the consumption pressures that are driving development into remote areas.

“This trend points to the increasingly fierce global battle for resources, and represents the sharpest of wake-up calls for delegates in Rio,” said Billy Kyte, campaigner at Global Witness.
The group acknowledged that their results were incomplete and skewed towards certain countries because information is fragmented and often missing.
This meant the toll was likely higher than their findings, which did not include deaths related to cross-border conflicts prompted by competition for natural resources, and fighting over gas and oil.
‘Wild west’
Brazil recorded almost half of the killings worldwide, the majority of which were connected to illegal forest clearance by loggers and farmers in the Amazon and other remote areas, often described as the “wild west”. Among the recent high-profile cases were the murders last year of two high-profile Amazon activists, José Cláudio Ribeiro da Silva and Maria do Espirito Santo. Such are the risks that dozens of other activists and informers are now under state protection.
Unlike most countries on the list, the number of killings in Brazil declined slightly last year, perhaps because the government is making a greater effort to intervene in deforestation cases.
The reverse trend is apparent in the Philippines, where four activists were killed last month, prompting the Kalikasan People’s Network for Environment to talk of “bloody May”.
Though Brazil, Peru and Colombia have reported high rates of killing in the past 10 years, this is partly because they are relatively transparent about the problem thanks to strong civil society groups, media organisations and church groups – notably the Catholic Land Commission in Brazil – which can monitor such crimes.Under-reporting is thought likely in China and Central Asia, which have more closed systems, said the report.
Last December, 2011, the UN special rapporteur on human rights noted: “Defenders working on land and environmental issues in connection with extractive industries and construction and development projects in the Americas ... face the highest risk of death as result of their human rights activities.” – © Guardian News and Media 2012Tropische regenwouden
Indonesië, Congo en Brazilië hebben de grootste tropische regenwouden.


Amazonegebied

Amazonegebied versus Nederland  

Het Amazonegebied betreft meer landen dan alleen Brazilië, maar ook Bolivia, Peru, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana and Suriname.

 

Het gebied is in vergelijking met Nederland mega-groot.

 

<---- Klik op de kaart voor een vergroting.
Foto: Nico Reus op Facebook d.d. 29-5-2018.

Volgens Meindert Brouwer (FD, 6-12-2007) staat in het Amazonegebied (overigens het grootste zoetwaterbekken ter wereld) 80% van het regenwoud nog overeind. Hij denkt dat de oerwoudkap tot staan gebracht kan worden, maar het WNF voorspelt in dec. 2007 dat in 2030 al wel 60% van het Amazonegebied vernietigd of beschadigd is, veroorzaakt door toenemende landbouw en andere commerciële activiteiten. Maar Brouwer (voorheen 10 jaar WNF-voorlichter) meent dat de ontbossing tot staan kan worden gebracht door de unieke oerwoudproducten te exploiteren zonder het woud aan te tasten. Over deze ideeën schreef hij het boek "Amazon your business", ISBN 978-90-811942-2-8. Hierin noemt hij ca. 50 producten uit het oerwoud, die duurzaam kunnen worden geëxploiteerd. Zie ook www.amazonyourbusiness.nl ; lees zijn Voorwoord bij het boek.
Het gebied herbergt onder meer 40.000 plantensoorten, 1294 soorten vogels, 427 zoogdiersoorten en 378 soorten reptielen en wordt ook wel de medicijnkast van de wereld genoemd.

Brazilië
Volgens de Braziliaanse minister van Milieu Marina Silva heeft Brazilië momenteel het beste systeem ter wereld om toezicht te houden op oerwoudbeheer. In 2005 en 2006 werden voor € 1,2 miljard boetes uitgedeeld en verdwenen 500 mensen achter de tralies wegens illegale kap. Maar - zoals boven vermeld - kost de strijd tegen de ontbossing ook anno 2012 nog jaarlijks vele activisten in Brazilië het leven.
In 2004 werden nog 27.249 km2 regenwoud verwoest.
In 2006 was dat nog "maar"14.039 km2, ca. 25 % minder als in 2005 en ca. de helft van in 2004.
Ter vergelijking: Nederland heeft een oppervlakte van ruim 41.526 km, Brazilië 8.511.965 km2, dus ruim. 200 keer zo groot. (bron: FD 13-8-2007 en Wikipedia NL ).

Maar illegale houtkap in Brazilië is nog steeds gaande.
In 2014 publiceerde Greenpeace het lijvige en "fraai" geillustreerde rapport Amazon’s Silent Crisis. Daarin onthulden ze hoe diep in het Amazonewoud illegaal hout gekapt en witgewassen wordt - en hoe het overal ter wereld terechtkomt. Ook in Nederland. Van elf Nederlandse bedrijven toonden ze aan dat ze dit hout kochten van exporteurs die het op hun beurt afnemen van omstreden Braziliaanse zagerijen. Met het rapport in de hand stapten ze naar de NVWA, de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit. Dit agentschap moet de Europese Houtwet in Nederland handhaven en misstanden aanpakken. Maar de NVWA inspecteerde slechts enkele betrokken bedrijven en echte straffen bleven uit.
De uitspraak van de rechter is helder: het beroep van Greenpeace is gegrond en de NVWA zal haar werk dus opnieuw moeten doen. Ook concludeerde de rechter dat het beleid van de NVWA niet voldoet én niet goed wordt nageleefd: overtredingen van de wet vallen niet in de categorie ‘kleine vergrijpen’ en verdienen dus meer dan een waarschuwing. De rechter verwerpt ook het excuus van het agentschap dat de Houtwet relatief nieuw is en de zaken daardoor nog niet op orde zijn. De NVWA heeft zes weken om tegen deze uitspraak in beroep te gaan.
Bron: (Greenpeace,13 juli, 2017).


Ontbossing in Brazilië

In 2019 was er in de media enorme ophef over de vele bosbranden in Brazilië, vaak aangestoken voor landontginning.

Lees er hier meer over en bekijk de rokende foto's (kijk hier indien de link is verbroken).Indonesië
Indonesië heeft al meer dan 75 procent van haar bossen verloren (bron: WNF.nl, d.d. 9-12-07). Door ontbossing is Indonesië de derde grootste uitstoter van broeikasgassen ter wereld. Desondanks wil de regering de productie van palmolie in 10 jaar verdubbelen (FD, 8-9-2009). Indonesie kapt jaarlijks 1,87 miljoen hectare, een gebied bijna zo groot als de helft van Nederland ( bron: www.milieudefensie.nl; Amsterdam, 23 december 2008 - Rapport 'Deurdicht voor illegaal gekapt merbau!' ).

Borneo / Kalimantan (Indonesië, Maleisië en Brunei )
Na Groenland en het Ver. Koninkrijk is Borneo het grootste eiland terwereld. Het is 17 maal de oppervlakte van Nederland. Borneo staat onder het bestuur van 3 verschillende landen: Maleisië (de staten Sabah en Sarawak), Indonesië (Kalimantan) en Brunei.

Sinds 1950 wordt er zeer zwaar gekapt. Foto's van het WNF laten zien dat het eiland in 1950 practisch volledig bebost was, in 1985 nog voor zo'n 3/4; in 2005 nog maar de helft en het WNF vreest dat de tropische regenwouden er voor 2020 geheel zullen zijn verdwenen (FD 8-12-2007). Zie hier voor de ellendige details van de ontbossingspraktijken ten behoeve van onder andere de papierfabrieken en palmolieplantages op Borneo.

Papoea (Indonesië)
Nederlandse winkelketens en producenten gebruiken nog steeds merbauhout voor buitendeuren en vloeren. Dit blijkt uit een onderzoeksrapport van Milieudefensie. De uit Papoea (Indonesië) afkomstige houtsoort is in de meeste gevallen illegaal gekapt. Nederland is in Europa een grootverbruiker van merbauhout voor buitendeuren en in mindere mate voor vloeren. Milieudefensie onderzocht voor de tweede keer het gebruik van merbau in deze producten bij 38 vestigingen van bouwmarkten, groothandels, parketzaken en 36 deuren- en vloerenproducenten en importeurs. “Er ligt nog steeds geen alternatief in de schappen voor buitendeuren van illegaal gekapt merbauhout. De bedrijven beloven beterschap, maar dat moet snel gebeuren, anders kunnen we straks merbauhout alleen nog maar in onze deuropening bewonderen in plaats van in het bos,” aldus Anne van Schaik, campagneleider Globalisering bij Milieudefensie. Merbau is afkomstig van bedreigde boomsoorten, die vooral in de laaglandregenwouden van de Indonesische provincie Papoea groeien. Schattingen zijn dat merbau uit Indonesië tot 80 procent bestaat uit illegaal hout. . Het antwoord van de politiek is tot nu toe te mager. Er is nog steeds geen Europese wetgeving die de handel in illegaal gekapt hout verbiedt. (bron: www.milieudefensie.nl; Amsterdam, 23 december 2008 - Rapport 'Deurdicht voor illegaal gekapt merbau!' ).


biofules kill orang oetans and primary forests   Desalniettemin wordt anno 31-8-2021 door de GWPF gesteld dat de Europesche verplichte bio-brandstof bijmenging in benzine en diesel een aanslag is geweest op diverse oerwouden en de habitat van Orang Oetans.

Europe’s tryst with biofuels destroyed 10% of world’s Orangutan habitats
(The Federal, 29 August 2021):

biofuels kill orang oetans

 

 In 2010, the EU set a 10% renewable energy target for transport by 2020. As a result, the demand for cheap crop-based biodiesel, such as palm and soy oil, increased, destroying several million hectares of forests in Asia and South America. ‘A policy that was supposed to save the planet is actually trashing it. ‘

Countries like India, which have just hopped onto the biofuel bandwagon, have lessons to learn from the European Union (EU) which introduced the Renewable Energy Directive (RED) in 2010, setting a 10% renewable energy target for transport by 2020 for each member country. While the objective was good – to reduce dependence on highly polluting fossil fuels – what has actually happened is that high demand for cheap crop-based biodiesel, such as palm and soy oil, subsequently destroyed several acres of forests in Asia and South America. About 10% of the world’s remaining orangutan habitats have vanished because forest land was cleared for biofuel crop production.

It is estimated that the EU’s quest for green fuel has roughly wiped out 4 million hectares of forests. Laura Buffet, energy director at Transport & Environment (T&E) Group, said: “10 years of this ‘green’ fuels law and what have we got to show for it? Rampant deforestation, habitats wiped out and worse emissions than if we had used polluting diesel instead. A policy that was supposed to save the planet is actually trashing it.Ontwikkelde landen gaan betalen om bossen in stand te houden.
De Indonesische milieuminister Rachmat Witoelar stelt voor dat de rijke landen 5-10 $ per hectare gaan betalen (per jaar of iets anders ?) om bossen in stand te houden. Hiervoor is een financieringsinstrument bedacht, de Forest Carbon Partnership Facility, om landen te belonen voor het behoud van het oerbos. Nederland geeft alvast 15 miljoen € als een beginnetje. (bron: FD, 10-11-07 en 8-12-07).
  sicirec

China
De ernstigste koudegolf in decennia heeft in China in de winter van 2007/8 17,3 miljoen hectare van de bossen aangetast en deels verwoest. Dat betreft 10% van het Chinesche bosgebied.(ter vergelijking: Nederland heeft een grondoppervlak van ca. 2.9 miljoenhectare; het getroffen gebied is dus 6 maal zo groot) De overheid staat voor een hele klus om de ongevallen bomen en takken te saneren om verhoogd brandgevaar tegen te gaan.
Gaan al die bomen die plotseling op de markt komen de houtprijzen drukken en de houtimport doen afnemen ?
(bron: Het FD 11-2-08).

Nederland
In Nederland is anno 2013 slechts ca.12,8% van het land bebost (376000 ha.van de 2930.000 ha. grond). Waar ooit menig oerbos heeft gestaan hebben we nu 73% van ons land in gebruik voor land- en tuinbouwgronden en weiden voor ons vee.

In Nederland zorgde de energietransitie van houtstook naar fossiele energie er voor dat ons bosareaal weer kon toenemen van ca. 100.000 ha. in 1750 tot 260.000 ha. in 1910 en al weer 376.000 ha. in 2013 (bron: Ralf Bodelier in het Financieel Dagblad van 13-7-2019). En ondanks dat er - volgens het Bosbeleidsplan van 1993 - in Nederland duidelijke behoefte is aan nieuwe bossen, blijkt het bosareaal sinds 2013 af te nemen vanwege - wat ik ervaar als - de huidige klimaatgekte:

Bodelier: "Sinds 2013 krimpt het Nederlandse bos met 1350 hectare per jaar. Vooral Staatsbosbeheer zet er stevig de bijl in. Deels omdat de organisatie hout moet verkopen om zijn eigen broek op te houden, deels om heide en zandverstuivingen aan te leggen en deels omdat we af willen van fossiele brandstoffen.

Volgens Staatsbosbeheer is op dit moment meer dan 90 procent van onze ‘groene stroom’ afkomstig uit biomassa. En die bestaat voornamelijk uit hout. Daarmee schakelen we weer terug naar de situatie van voor de industriŽle revolutie. Overigens komt het meeste hout uit Amerikaanse en Canadese bossen".

We mogen alleen daarom al slechts positief kritish naar andere landen wijzen: we hebben in de 16e en 17e eeuw het slechtst denkbare voorbeeld gegeven, lijkt me en lijken nu opnieuw "de fout" in te gaan........

 

 

amigo, we need that tree

 
Hein de Kort: ontbossing om de hoek

Hein de Kort's visie op onze bemoeienis met ontbossing elders in de wereld; klik op foto voor vergroting
bron: FD, 8-11-2010

Als Nederland zien we wel de splinter in het oog van de ontwikkelingslanden, maar niet de biobranstof-houtbalk in in onze eigen ogen. Zie Matthëus 7:1-12

Pakistaanse overstromingen 2010  

Deforestation behind Pakistan catastrophe in 2010

 

 

Read the full article:
A land left to drown by the ‘timber mafia’
Herald Scotland
29 Aug 2010

 

The Wikipedia article "2010 Pakistan floods" (d.d. June 19th 2012) confirms that this mega-flood was due to extreme, but certainly not unprecedented, precipitation in excess of 87%. No mention is made of the effects of deforestation outlined in the article below.

Pakistan’s horrendous floods were a disaster waiting to happen, when the destructive effects of intense - but not unprecedented - rains were magnified by a deforested landscape and huge stockpiles of illegally-felled logs.
Deforestation and other actions of the country’s ‘timber mafia’ were ticking time bombs detonated by monsoon rains, it is argued in a feature article in the Herald Scotland:
“This year’s monsoon lashing northern Pakistan with unusual intensity would historically have been absorbed by extensive forests, much like multiple layers of blotting paper, allowing the rains to run off more sedately than in modern times.
“But this month the mud and water deluge cascaded off the tree-bare mountains and hills with exceptional force and barrelled down towards the plains in mammoth fury … Trees felled by so-called illegal loggers – an infamous “timber mafia” that has representatives in the Pakistan Parliament in Islamabad and connections right to the top of government and the military – are stacked in the innumerable nullahs [steep narrow valleys], gorges and ravines leading into the main rivers.
“Propelled by the force of the run-off, the logs turned into instruments of destruction, smashing all in their wake. Rivers and dams turned black with timber. Relief workers said bridges, homes and people were destroyed and swept away by the hurtling and swirling logs before the waters spread on to the plains below, engulfing an area of more than 60,000 square miles, more than twice the land area of Scotland…”Handel illegaal gekapt hout in 2013 verboden in Europa
(Dit artikel is gebaseerd op een memo van de Rijksoverheid d.d. 10-10-2010 en is gekopieerd vanaf: https://wiki.hardhout-investeringen.net ).

De handel in illegaal gekapt hout is vanaf begin 2013 in Europa verboden. Houtimporteurs, maar ook houtproducenten in Europa zijn vanaf dat moment in overtreding als zij illegaal gekapt hout op de markt brengen. Zij moeten kunnen aantonen waar het hout precies vandaan komt en dat het legaal is gekapt.

Minister Verburg (LNV) is ontzettend blij dat een ruime meerderheid van haar Europese collega’s vandaag tijdens de vergadering van EU-ministers heeft ingestemd met het verbod op het in de handel brengen van illegaal gekapt hout. "Dit is een geweldige stap voor de aanpak van grootschalige illegale houtkap. Het verbod in de Europese Unie helpt de ontbossing tegen te gaan. Het zorgt voor een betere bescherming van planten en dieren in de bossen èn van de mensen die voor hun dagelijkse behoeften van bossen afhankelijk zijn."

Steun in de rug
Volgens de minister is het verbod ook een steun in de rug voor de landen die met de EU een Vrijwillige Partnerschap Overeenkomst hebben gesloten of willen gaan sluiten om uitsluitend legaal gekapt hout te leveren. "De inspanningen van landen als Ghana, Kameroen en Congo worden niet langer ondermijnd door het goedkopere illegaal gekapte hout dat op de markt wordt gebracht", aldus de minister.
Al eerder had het Europese Parlement ingestemd met het voorstel. Nu ook een meerderheid van Europese landen akkoord is, kan de Europese Commissie aan de slag om het verbod om te zetten in nadere regelgeving. Het bedrijfsleven is aan zet om de bedrijfsvoering op het verbod aan te passen.

Herkomst aantonen
Nederland heeft zich samen met Groot-Brittannië binnen de Europese Unie jaren ingezet voor stevige maatregelen om illegaal gekapt hout te weren van de Europese markt. In 2007 riep minister Verburg de commissie op met wettelijke maatregelen te komen. Eind vorig jaar lag er in Brussel een voorstel op tafel om het gebruik van illegaal hout zo veel mogelijk tegen te gaan. Dit voorstel ging de minister niet ver genoeg. "Ik ben blij dat een meerderheid van mijn collega’s alsnog met een verbod heeft ingestemd."
De verordening die rechtstreeks doorwerkt in wetgeving van alle EU-landen richt zich op het moment waarop hout en houtproducten voor het eerst op de Europese markt worden gebracht. Bedrijven die het hout of houtproducten op de Europese markt brengen moeten de herkomst van de goederen documenteren. Zo nodig moeten zij documenten overleggen die aantonen dat het hout gekapt is in overeenstemming met de wetten van het land van herkomst.

Greenpeace wint rechtszaak tegen NVWA  ‘Handhaving Europese Houtwet moet beter’
(Nieuwsartikel - 13 juli, 2017)
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is door de rechter flink op de vingers getikt: de handhaving van de Europese Houtwet voldoet niet en dus moet de NVWA haar werk opnieuw doen.
In 2014 publiceerde Greenpeace het rapport ‘Amazon’s Silent Crisis’. Daarin onthulden we hoe diep in het Amazonewoud illegaal hout gekapt en witgewassen wordt - en hoe het overal ter wereld terechtkomt. Ook in Nederland. Van elf Nederlandse bedrijven toonden we aan dat ze dit hout kochten van exporteurs die het op hun beurt afnemen van omstreden Braziliaanse zagerijen.
Met het rapport in de hand stapten we naar de NVWA. Dit agentschap moet de Europese Houtwet in Nederland handhaven en misstanden aanpakken. Maar de NVWA inspecteerde slechts enkele betrokken bedrijven en echte straffen bleven uit. Ook al voldeden deze bedrijven niet aan de wet. Greenpeace kreeg geen enkel inzicht in het onderzoeksproces en ook een reactie bleef uit toen we bezwaar aantekenden. Een gang naar de rechtszaal was onvermijdelijk om de NVWA ertoe te bewegen haar werk te doen.

De uitspraak van de rechter is helder: het beroep van Greenpeace is gegrond en de NVWA zal haar werk dus opnieuw moeten doen. Ook concludeerde de rechter dat het beleid van de NVWA niet voldoet én niet goed wordt nageleefd: overtredingen van de wet vallen niet in de categorie ‘kleine vergrijpen’ en verdienen dus meer dan een waarschuwing. De rechter verwerpt ook het excuus van het agentschap dat de Houtwet relatief nieuw is en de zaken daardoor nog niet op orde zijn. De NVWA heeft zes weken om tegen deze uitspraak in beroep te gaan.
Lees meer
Rapport ‘Amazon’s Silent Crisis’
Zo beschermt Greenpeace de bossen 


In Europa geen ontbossing meer door "zure regen"

"Und ewig sterben die Wälder"

Anno 2013 gaat het weer uitstekend met de Europese bossen. Bekijk de volgende documentaire "Und ewig sterben die Wälder"(ca. 50 min. in het Duits): om te zien waarom. Wellicht was de zure regen ook een mediahype, vooral in Duitsland, maar het heeft er wel toe geleid dat door verplichte filters op kolencentrales en fabrieksschoorstenen, door loodvrije benzine en katalysatoren in auto's, de luchtkwaliteit in Europa sterk is verbeterd. Wat extra CO2 in de lucht doet de bomen ook beter groeien, klimaatopwarming verhoogt de boomgrens in de bergen en brengt in woestijngebieden meer vocht in de lucht en daardoor hernieuwde plantengroei. Maar de verplichte bijmenging van biodiesel in de Europese benzine zorgt er voor dat in Indonesië oerwouden worden gekapt en orang oetans verdwijnen. Weer extra natuurlijke bossen in Duitsland ? Niet op grote schaal want 90% is productiebos, dat nodig is voor de houtindustrie.

 


Ontbossing voor de productie van hout pellets voor elektriciteitscentrales

boomkap

Gekapt bos(voor pallets) in North Carolina (USA): klik voor vergroting

Dick Thoenes schrijft er op Climategate van 2-7-2019 het volgende over: Het behoort tot de gangbare propaganda in Nederland om het stoken van hout (‘biomassa’) ook ‘duurzaam’ te noemen. Dat is een principiële fout! Iedereen kan toch zien dat hout sneller opbrandt dan het aangroeit. In verschillende elektrische centrales worden nu houtpellets gestookt. Er worden in Amerika reusachtige oppervlakken aan bos omgehakt om in onze energiebehoefte te voorzien. Dit is volkomen onverantwoord. Je zou van een bosperceel per jaar niet meer kilo’s hout mogen omhakken dan dat er in dat jaar door aangroei bijkomen. Dat is in een gematigd klimaat niet meer dan 2 à 3 procent van het bestand. Dat doet men in Zweden (waar erg veel bos is), maar voor zover ik weet niet in Amerika. Daar gaat het hun alleen om het geld, dat wij domme Hollanders neerleggen.

Overigens komt er bij het stoken van hout natuurlijk veel meer CO2 vrij per kWh opgewekte stroom dan bij het stoken van steenkool (vanwege de lagere verbrandingswarmte van hout, ook al is dat is in feite niet belangrijk). Ook de transportkosten (energieverbruik) zijn bij hout veel hoger (per kWh) en dat is in feite al prohibitief voor het gebruik in centrales. Maar toch doen we dat in Nederland en zelfs op grote schaal. Het begrip ‘duurzaamheid’ wordt hier dus op onjuiste manier gebruikt. Het kost de samenleving alleen maar veel geld en het levert niets op.

Heinde Kort in het FD: rokende bomen  

 

Effecten van houtverbranding op ons milieu worden indringend geportretteerd door Hein de Kort in het FD van 17-10-2017.

De spotprent illustreert een artikel van Leffert Oldenkamp waarin hij uitlegt waarom biomassa geen hernieuwbare brandstof is en dat houtverbranding in Nederland (zoals bijstook in kolencentrales) vooral veel negatieve gevolgen heeft voor onze wereld.

 

Zie verder onze webpagina: "Hout als biobrandstof"


hoe het met de wereld gaat aflopen ?


U bent hier: inhoudsopgave - bossen - ontbossing

Zie verder op onze volgende webpagina's:

bossen

Nederlandse bossen

bossen wereldwijd

bomen

herbebossing

Partij voor de planten

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van dr. Hugo H. van der Molen, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !

en Facebook of Linkedin