Milieuzaken:
feiten, getallen en opinies

Melkveehouderij

U bent hier: inhoudsopgave - onze aarde - vervuiling - melkveehouderij
Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

"Melk moet" is niet meer van deze tijd.
Veehouderij allesbehalve duurzaam.

door Marianne Thieme (Partij voor de Dieren)

Marianne Thieme

 

Het Financieele Dagblad, 30 juni 2009

Volgens minister Verburg zouden Nederlandse consumenten zeer gebaat zijn bij extra zuivelconsumptie. Daarom lobbyt de bewindsvrouw in Europa voor een euro 4 mln kostende promotiecampagne voor melk onder het motto 'Je lijf schreeuwt om zuivel'. De minister wil zo de in nood verkerende melksector steunen, die met een overschot aan melk zit. De omgekeerde wereld. De sector wilde af van het melkquotum om zo meer te mogen produceren en mede daardoor daalde de prijs. Nu moeten consumenten de melkplas opdrinken ten koste van hun eigen gezondheid en op kosten van de belastingbetaler.

Van de Nederlanders lijdt 45% aan overgewicht door vooral een te hoge consumptie van dierlijke eiwitten. De Wereldgezondheidsorganisatie stelt vast dat stimulering van zuivel- en vleesconsumptie door de Europese Unie tot duizenden doden per jaar zal leiden.

Wageningse en Franse onderzoekers concluderen dat de uitbreiding van het melkquotum ervoor heeft gezorgd dat de prijs van melk drastisch is gedaald de afgelopen maanden. Veel melkveehouders verkeren nu in financiële problemen. Dat is ernstig, maar goeddeels de schuld van de sector zelf, die keer op keer pleitte voor verhoging van de melkproductie.

Verburg heeft vorig jaar bij haar Europese collega's deze verhoging erdoor gedrukt, terwijl andere lidstaten grote bezwaren hadden. Mede door een sterke lobby vanuit de boerenorganisatie LTO en de zuivelsector heeft ze toch haar zin gekregen. De Partij voor de Dieren heeft als enige partij in de Tweede Kamer continu bezwaar gemaakt tegen een uitbreiding van de melkproductie, want de melkveehouderij is een van de meest onduurzame sectoren van Nederland.

Uit onderzoek van het Centrum voor Landbouw en Milieu weten we dat een koe jaarlijks net zo veel broeikasgas uitstoot als een auto die 70.000 kilometer rijdt. De uitlaatgassen en de mestproductie van koeien zorgen voor een derde van het methaangas wereldwijd. Methaan warmt de aarde 20 keer zo snel op als CO2. Daarnaast stoot de koe ook nog een derde van alle ammoniak uit. De melkveehouderij is tevens oorzaak nummer één waardoor boeren massaal regenwoud kappen voor veevoer.

Kunstmest, antibiotica en hormonen die de koeien krijgen toegediend spoelen weg en komen in het drinkwater terecht, vernietigen koraalriffen en zijn de oorzaak van enorme 'dead zones' zonder enig leven in de oceanen. Voeg daaraan toe dat de productie van een litertje melk ook nog zo'n 990 liter water vergt, en het zal duidelijk zijn dat we het hier hebben over een zeer onduurzame sector.

Het is onbestaanbaar dat dit kabinet in tijden van een klimaatcrisis, een voedselcrisis, een fosfaatcrisis, een zoetwatercrisis en een financiële crisis EU-geld wil verspillen aan een sector die slecht scoort bij alle genoemde crises. Steun voor duurzame bedrijven als Econcern is er niet, maar de sterk milieuvervuilende en dieronvriendelijke veehouderij wordt kunstmatig in stand gehouden. Het Europese landbouwbeleid is failliet en moet zo snel mogelijk vervangen worden door duurzaam beleid.

Marianne Thieme is fractievoorzitter Partij voor de Dieren.Q-koorts in de geiten-houderij

In december 2009 werd Nederland opgeschrikt door een uitbraak van de Q-koorts in de geitenhouderijen. Veel mensen werden besmet en ziek, enkelen stierven. Eind december is er een ruimingsplan opgezet voor bepaalde categorieën geiten en is dit plan in uitvoering gegaan.

De Partij voor de Dieren begint een petitie tegen het ruimen van geiten. De partij verwijt het kabinet ernstige nalatigheid bij de bestrijding van de Q-koorts, waardoor vele mensen ziek zijn geworden en dieren onnodig het slachtoffer worden. Dood door schuld noemt fractievoorzitter Marianne Thieme het zelfs. Beluister de audio waarin Marianne Thieme haar standpunt weergeeft.

 

De geruimde (lees: gedode en afgevoerde) geiten worden op een bepaalde manier vernietigd, waarna ze als grondstof worden aangewend voor bio-brandstof en de cementindustrie. "Geofferd op het altaar van de Economie", stelt Thieme. Ze ziet deze kwestie als "een triest dieptepunt in de geschiedenis van de Nederklandse veehouderij die het einde van de bio-industrie een beslissende stap dichterbij zal brengen" (Bron: FD, 22-12-2009)Links:
Landbouw, Tuinbouw en Veeteelt
Methaanuitstoot door koeien


U bent hier: inhoudsopgave - onze aarde - vervuiling - melkveehouderij
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van Van der Molen Financial Services, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !