Milieuzaken.org
feiten, getallen en opinies  

Landbouw, Tuinbouw en Veeteelt

U bent hier: inhoudsopgave - Landbouw, Tuinbouw en Veeteelt

Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

en Facebook of Linkedin

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

landbouw in Egypte

Uit de geschiedenis van de aarde weten we dat de menselijke beschavingen gedijen in warmere klimaten, maar veel minder in koudere.
De bescheiden opwarming-trend die we in de afgelopen eeuwen hebben gezien -waarschijnlijk slechts een natuurlijke overgang na de kleine ijstijd - zal heilzaam zijn.
Bron: @CO2-coalition , 24-3-2018.


Nederland
Alle woningen (7,3 miljoen anno 2013), bedrijven en infrastructuur beslaan in Nederland slechts ca. 330 duizend hectare (11 % van alle grond in ons land) . Er is meer bos: ca. 350 duizend hectare. Er zijn welliswaar weinig woeste gronden meer, ca. 100 duizend hectare, maar onze - ooit op de natuur veroverde ! - akkers, weilanden en boomgaarden beslaan nog altijd maar liefst ca. 2.150 duizend hectare ! Dat is 73 % van de totaal ca.2930 duizend hectare grond in ons land (bron: FD, 13-11-2007). Wat we daarmee doen is een zaak van politiek.

Stadslandbouw is ook een optie. Rijksbouwmeester Frits van Dongen laat het FD van 21-9-2013 (FD uitzicht p. 4) weten dat als je bv. in Amsterdam enkele leegstaande gebouwen geschikt maakt voor "indoor farming", je met de opbrengst de hele stad kunt voeden. Anno 2013 heeft iedere stad wel een "indoor farming'-project lopen.

De land- en tuinbouw en de veeteelt zijn goed voor een belangrijk percentage van ons bruto narionaal product. Ja, zeker. En goed voor fraaie landschappen en vergezichten. Zelf ben ik er gek op ! Ook goed voor onze recreatie en toerisme. Maar we houden er dus wel ca. 70% van ons landoppervlak voor gereserveerd.

Hoe verhoudt zich die 70% met het aandeel in ons (anno 2008 ca. € 600 miljard grote) Bruto Nationaal Product ? Email me het antwoord !


circulaire economie

D'66-er Tjeerd de Groot vertelt zijn "eerlijke verhaal" aan de demonstrerende boeren op op het Malieveld in Den Haag op 1-10-2019. D'66 wil het aantal gehouden kippen en varkens halveren om het "stikstof-probleem" te helpen oplossen (klik op het Cartoon van Mirjam Vissers, voor het FD van 5-10-2019, voor een vergroting).

De Groot was voor zijn politieke carrière directeur van de Nederlandse Zuivelorganisatie. In die rol pleitte hij voor méér melkproductie. En nu wil dezelfde de Groot de de sector fors inkrimpen. Dat schoot veel boeren en coalitiegenoten in het verkeerde keelgat (bron: FD, 5-10-2019, p. 27).

Maar al in 2001 constateerde de commissie Wijfels hetzelfde: zij pleiite voor een omslag naar duurzame veehouderij, zeker ook vanwege de gebrekkige aandacht voor dierenwelzijn in het huidige landbouwsysteem en de ernstige milieuschade die het veroorzaakt. Achttien jaar later is er weinig veranderd, aldus het krantenartikel (bron: FD, 5-10-2019, p. 27).

Literatuur:

- Hoe knuffelende politici de boeren een rad voor ogen draaien, FD, 5-10-2019, p. 27.


LANDBOUW

CO2-binding door landbouw
Een hectare grasland neemt jaarlijks ca. 20.000 kg. CO2 op en een hectare mais ca. 22.000 kg = 22 ton.
(bron: M. Nieuweboer, Aartswoud in het FD van 20-11-2009).
Ik neem aan dat die CO2 weer terug de lucht in gaat als het eenmaal is gegeten door dier of mens. Als het gras is gebruikt als biobrandstof duurt dat veel langer.

Van gras tot biogas
Door een proces van vergisting kan uit gras biogas worden gemaakt en dat biogas kan worden opgewerkt tot zgn. groen gas waar we bv. auto's op kunnen laten rijden. Tijdens de opwerking van biogas naar groen gas komt een deel van de CO2 uit het gras vrij. dit kan worden afgevangen en ingezet in de glastuinbouw als groeistof in de kassen. Maar het grootste deel van de CO2 uit het gras komt in de compost terecht wat weer jarenlang als bodemverbeteraar in de grond komt als organische stof. Gras vergisten legt dus langdurig CO2 vast. Mogelijk wordt er de komende maanden door het Centrum voor Landbouw en Milieu-CLM een Life Cycle Analysis (LCA) gemaakt van gras, vergisting en de Co2 kringloop.
Bron: Jan Cees Vogelaar, persoonlijke communicatie, 5-12-2011.

Landbouw in Afrika
En weer is een onjuistheid ontdekt in een klimaatrapport. In het IPCC-rapport van 2007 staat dat de opbrengst van de Afrikaanse landbouw de helft lager kan zijn in 2020. Deze voorspelling is gebaseerd op een rapport, dat nooit in de officiële wetenschappelijke literatuur is gepubliceerd. De gerenommeerde Amerikaanse landbouwdeskundige en hoogleraar Chris Field zegt in de Britse krant Sunday Times dat de voorspelling niet te onderbouwen is. Die is afkomstig uit een rapport dat de Marokkaanse landbouwdeskundige Ali Agoumi schreef voor een Canadese denktank, the International Institute for Sustainable Development. Agoumi zegt zich te baseren op schattingen van ambtenaren uit Marokko, Tunesië en Algerije. Deze schattingen zijn echter niet gepubliceerd.

og pijnlijker:
In zekere zin is deze onthulling nog pijnlijker voor het aanzien van de IPCC-rapporten dan de onjuiste voorspelling over de in 2035 gesmolten gletsjers van het IPCC. Die is namelijk nooit in de samenvatting voor beleidsmakers terecht gekomen maar de voorspelling over een in 2020 met de helft afgenomen opbrengst van de Afrikaanse landbouw wel. Zowel IPCC-chef Rajendra Pachauri en VN-baas Ban Ki-moon hebben er bovendien in toespraken aan gerefereerd. Minister Jacqueline Cramer (PvdA, Milieu) heeft vorige week gezegd tegen de Nederlandse onderzoekers die betrokken zijn bij het IPCC dat ze geen enkele fout meer zal accepteren. Bron: Simon Rozendaal in Elsevier.nl d.d. 7 februari 2010

Andere redenen voor een mogelijke teloorgang van de landbouw in Afrika
Onlangs kwam er een mevrouw aan de deur om te collecteren voor hongerig Zimabwe (het vroegere Rhodesië). Daar is het merendeel van de blanke boeren verjaagd van hun boerderijen, die vervolgens in handen kwamen van niet of slecht opgeleide zwarte Zimbabwianen, veelal op basis van vriendjesplitiek van president Mugabe en zijn partij. Het liep bitter slecht af met de landbouwproduktie en het land verviel van voedsel- en tabakexporterend land naar voedselimporterend land.
Het zou Zuid-Afrika wel eens net zo kunnen vergaan. Sinds daar 15 jaar geleden het apartheidsregiem is afgeschft en het ANC aan de macht is gekomen, zijn meer dan 3.300 boeren vermoord op hun boerderij, ca. 10% van alle boeren. Het gaat - in tegenstelling tot wat in Zimbabwe gebeurde - meer om roofmoord dan overname van de boerderij. Die boerderijen liggen veelal afgelegen, zijn vaak vrij groot, bv. wel 500 ha. en hebben veelal een eigen vliegtuig met landingsstrip. 15 jaar geleden was ca. 100% van het landbouwareaal in blanke handen. Dat is nu ca. 80%. De moord in 2010 op de omstreden politicus en boer, Terre Blanche, haalde wel de wereldmedia. Die andere ca. 3000 waarschijnlijk nauwelijks. Er vinden in Zuid-Afrika momenteel dan ook wel ca. 25.000 moorden per jaar plaats en verkrachting van vrouwen schijnt er een 'volkssport" te zijn geworden, ik geloof de no. 1 in de wereld van de landen die niet in oorlog zijn. Ze mochten wensen dat zo zo konden voetballen ! (bronnen: o.a. Canvas-TV 27-6-2010) .

Landbouw als monocultuur
De landbouw verwordt steeds meer tot een systeem van monoculturen, wat - naast efficiëntere en grotere grotere productie-omvang - vele nadelen heeft, zoals o.a. een enorm verlies aan biodiversiteit. Dat wordt schetsmatig weergegeven in onderstaande afbeelding.

Landbouw en biodiversiteit

Biologische Landbouw

De zgn. Biologische Landbouw heeft zijn voor- en tegenstanders.

Tegenstander Rypke Zeilmaker publiceerde op 3-8-2011 op climategate.nl het volgende geïllustreerde sarcastische commentaar:

"Met biologische landbouw halveert de opbrengst per hectare: ons kabinet wil die halvering met subsidie stimuleren. Ik had het verslag nog niet gelezen, maar op 16 juni besprak de Kamer de door de Algemene Rekenkamer gecontroleerde Groenbegroting. Wat blijkt: men geeft aan de stimulering van Middeleeuwse Landbouwmethoden, ook wel Biologische Landbouw genoemd 266 procent van de begrote subsidie uit, oftewel bijna 36 miljoen euro in plaats van de begrote 13 miljoen. Staatssecretaris Bleker bezweert dat dit eenmalig zal zijn".

In HP/De Tijd legt Jeanette Kras op 5-9-2017 uit dat zgn. "biologisch voedsel" niet gezonder, niet duurzamer en niet lekkerder is.
Maar wat kunnen we dan wel doen om het milieu te verbeteren? Het antwoord is simpel en vast bekend: “Minder vlees. Als je echt iets wilt doen voor een beter milieu, eet dan minder vlees. Want zeventig procent van alle landbouwgrond wordt gebruikt om vee te houden of om voedsel te verbouwen voor het vee. Er is zo verschrikkelijk veel land nodig om een stukje vlees te maken”, aldus Hidde Boersma, mede-auteur van het onlangs verschenen boek Ecomodernisme: het nieuwe denken over groen en groei.

Zie hier voor de principes van het ecomodernisme.

 
medeval farming tech

In "Back to the future", Climategate.nl, 10-12-2022, verhaalt Gerard d'Olivat over kassieke kleinschalige landbouw in zijn dorpje in de Franse Cevennes. Hij legt uit hoeveel diesel-brandstof er toch nog nodig is voor zo'n klein gemengd bedrijf met een beperkte hoeveelheid koeien (per koe 300 liter diesel per jaar !) en wat er zou gebeuren als dat 'fossiel-vrij" zou moeten. Dat blijkt niet mogelijk.


Aardappelen

Zonder aardappelen zou de Europese bevolking nooit zo hebben kunnen groeien.

Van Gogh, de aaordappeleters
Van Goch, De aardappeleters; klik op de foto voor een vergrotingTUINBOUW

Permacultuur: duurzame land- en tuinbouw

Eind jaren zeventig vormden de wouden op Tasmanië de kraamkamer van een visie en een beweging die inmiddels wereldwijd voet aan de grond krijgt onder de noemer ‘permacultuur’: permanente (agri)cultuur. Verwijst het woord ‘cultuur’ oorspronkelijk al naar onze bewerking van het land, inmiddels is het zonneklaar dat een blijvende, bloeiende menselijke samenleving alleen kan bestaan op het fundament van een verantwoorde omgang met de bodem en andere natuurlijke hulpbronnen. Toen Tuinen van Overvloed in 1996 voor het eerst verscheen, zag nog maar een enkeling dat de ontkoppeling van ecologie, economie en sociaal welzijn ons in grote problemen zou brengen. Voedsel was van over de hele wereld overal vanzelfsprekend en goedkoop verkrijgbaar, en bestond nog niet als maatschappelijk thema. Inmiddels hecht Nederland onverminderd aan zijn positie van agro-exportgigant, maar begint het die van culinair ontwikkelingsland langzaam te ontstijgen. Het ritselt van de initiatieven om voedsel lokaler, gezonder, smaakvoller, ambachtelijker en duurzamer te maken. De integrale ontwerpleer van de permacultuur biedt daarvoor nog talloze aanknopingspunten, zowel op het land als in de stad, en legt oude en nieuwe verbindingen. De duurzame systemen die ontstaan wanneer we ecologische principes bewust en eigentijds toepassen zijn divers, multifunctioneel, veerkrachtig, overvloedig, slim en van een menselijke maat. De heruitgave van Tuinen van Overvloed door Uitgeverij Jan van Arkel biedt opnieuw een grondig en helder overzicht van de principes, plus een schat aan
inspirerende voorbeelden van eerdere pioniers en visionairen.

Fransje de Waard
Tuinen van overvloed:
Permacultuur als inspiratie voor een duurzaam leven op Aarde
ISBN: 978 90 6224 508 6
240 p, geïllustreerd, € 14,95
verkrijgbaar in de boekhandel
en via www.janvanarkel.nl

  Fransje de Waard: Tuinen van overvloed

Bloemen- en bollenteelt

bollen-export uit Nederland
klik op foto voor vergrotingen
 

Export:

 

In 2010 heeft Nederland 3,6 miljard = 3.600 miljoen bloembollen geëxporteerd.

Met 760 miljoen was de export naar de USA het grootst, daarna kwamen Duitsland (553 miljoen), het Verenigd Koninkrijk (242 miljoen) en Rusland (200 miljoen).

Tulpebollen zijn favoriet, maar ook bollen van gladiolen, narcissen en hyacinten worden veel geëxporteerd.

Bron: DNB Magazine, mei 2011, p. 7.

 

Flora Holland is the world’s largest flower and plant auction, with an annual  turnover of  € 4.2 billion and 4,000 employees at 5 well known locations such as Aalsmeer (famous for its annual flower parade), Naaldwijk and Rijnsburg. Bron: FD, 12-10-2012.

Klik hier voor geïllustreerde historische rekeningen van bloemen- en bollen bedrijven.

Deze kunt U hier bestellen.

 

 

klik hier om de brief te lezen----->

  Nieuwenhuis bollenkwekerij

Hennepteelt
Hennep (Cannabis, Wiet) is een behoorlijk tuinbouwproduct geworden. De chef van de Task Force Georganiseerde Hennepteelt, zei 21-4-2009 bij Pauw en Wiiteman op de TV dat hij conservatief schat dat we in ons land voor ca. 2 miljard Euro hennepproducten produceren en dat daarvan ca. 80% wordt geëxporteerd. Die 2 miljard zijn de prijzen in Nederland. Na export gaat dat nog x maal over de kop voor de buitenlandse eindgebruiker. Het NOS-journaal van 24-6-2011 meldt dat het jaarlijks om 2 à 3 miljoen € omzet gaat.

Op de BBC werd 5-2-2011 het "gedoogbeleid" in NL besproken met een aantal Nederlanders. De vraag werd toen gesteld, hoe het kan zijn dat het wel toegelaten is dat Wiet verkocht wordt aan de gebruiker, maar dat het telen illegaal is. Het antwoord van een teler was, dat het wel altijd illegaal moet blijven: want als je de elektriciteit niet illegaal aftapt en voor de electriciteit moet betalen, dan zit er bijna geen winst in het telen. Als je de wiet niet met intensieve belichting, verwarming en vloeibare bemesting teelt, dan bevat het te weinig aan de actieve componenten en is het vrijwel onverkoopbaar. Er werd ook gezegd dat de door de regering toegelaten teelt van een minder potente varieteit door gebruikers genegeerd wordt. Een vertegenwoordiger van Nuon werd gevraagd naar de berekende hoeveelheid illegaal afgetapte stroom en hij beweerde dat dit in sommige gemeenschappen tot een kwart van het gebruik uitmaakt (bron: S. Jeltsema, persoonlijke communicatie 5-2-2011).

USA
In de USA (ca 20 x zoveel inwoners als Nederland) wordt de Cannabis-omzet anno 2011 geschat op $ 10 à 35 miljard. Bijna de helft van de staten staat Cannabisgebruik toe onder bepaalde voorwaarden. Negen staten hebben genezend gebruik gelegaliseerd, 7 gedogen het gebruik ongeveer zoals in Nederland en nog eens 6 staten doen beide. Men beschouwt het in veel staten als een alternatief voor dure pijnstillers, die veel bijwerkingen hebben. Zo bepaalt bv. de Cannabiswet van de staat Michigan dat een zgn. zorgverlener 5 geregistreerde patiënten mag bedienen en dat hij 12 planten per patiënt en 12 voor zichzelf mag kweken, samen dus 72 planten. In Michgan kun je een cursus van 1 of 6 weken lopen op het Med Grow Cannabis College in Southfield om legaal en tuinbpuwkundig onderlegd Cannabis te verbouwen en te leveren aan pijnlijders: ambitieuse cursisten kunnen $ 40.000 à $ 200.000 / jaar verdienen met die handel, die ca. 10 à 15 $ per gram oplevert. Het College zelf heeft een jaaromzet van een half miljoen $. Dus de beste business.Voor de produktie en verkoop van Cannabis koekjes en -snoepjes geldt niet het maximum van 5 cliënten. Een nieuwe republiekeinse regering zou al deze vrijheden wellicht te niet kunnen doen (bron: FD, 24-6-2011).

NB: In Nederland lijkt men er tegenwoordig van overtuigd dat regelmatig roken van cannabis (wiet) wel degelijk verslavend kan werken en ernstige negatieve effecten kan hebben op o.a. hersenen en leerprestaties. Om over de typische versterkte rokerseffecten nog maar te zwijgen.VEETEELT
In Nederland leven ruim 20 miljoen varkens (bron: www.varkensinnood.nl).
In Nederland leven 1,5 miljoen runderen (bron: NOVA-TV, 26-9-2008)

In Nederland worden jaarlijks 520 miljoen dieren geslacht (bron: Marianne Thieme, 23-8-12 in het TV-programma Half Acht Live TV). Gelet op bovenvermelde getallen m.b.t. varkens en runderen, moet die 520 miljoen dieren toch wel het meest pluimvee zijn.

Milieuvervuiling door onze veeteelt:

- - - Methaan in boeren en scheten van runderen
Methaanuitstoot wordt geacht een belangrijke veroorzaker van het broeikaseffect te zijn. Lees hier over.
Van de 1,5 miljard runderen in de wereld leven er 1,5 miljoen in Nederland (bron: NOVA-TV, 26-9-2008). Die produceren via hun boeren en scheten volgens onderzoekers in Wageningen 400 g Methaan / koe / dag (NOVA-TV, 26-9-2008). Hoeveel % dat is van de totale hoeveelheid in Nederland uitgestoten broeikasgas, of van het uiteindelijke broeikasgaseffect, zal me benieuwen. Wie het weet mag het me mailen.

- - - Methaan in mest
Het FD van 4-9-2008 meldt dat de totale hoeveelheid in Nederland geproduceerde mest van onze veestapels 70 miljoen ton bedraagt, dus 70.000 miljoen kilo. Per inwoner is dat 70.000 : 16,5 = ruim 4.000 kilo per jaar en per dag ruim 10 kilo ! Hoeveel methaan hiermee is geralateerd verneem ik graag eens van een deskundige. Daarnaast hebben we nog de mest van onze ruim 16 miljoen inwoners (gem.1 ons p.p. per dag), hun huisdieren en al het andere vee dat op boerderijen huist, zoals paarden en - in groten getale - varkens en kippen.

- - - Vervuiling door de melkveehouderij: lees wat Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) er van vindt. En van de Q-koorts die Nedewrland eind 2009 trof.rooster: single, married, divorced

Dierenleed
In Nederland leven ieder jaar ruim 20 miljoen varkens (bron: www.varkensinnood.nl). Per inwoner dus ruim 1 varken.
Varkens in Nood bracht op 10 juni het nieuws naar buiten dat jaarlijks 3 miljoen biggen, 500 duizend vleesvarkens en 60 duizend zeugen het leven laten op de boerderij. De sterfte van biggen neemt bovendien elk jaar toe, zo erkent ook de minister. “De conclusie is dat gemiddeld genomen een toename van het aantal geboren biggen per worp de afgelopen periode gepaard is gegaan met een stijging van het sterftepercentage.” De site van varkens in nood beschrijft ontzettend veel meer varkensleed in Nederland., o.a. door afkappen van staarten, castraties en bedwelming met CO2.

Dieren slachten
De Partij voor de Dieren en vele andere politieke partijen willen anno 2011 dat in Nederland - net als in heel wat andere landen - het Joodse zgn. Kosher en het Islamitische Halal slachten wordt verboden. Daarbij worden de dieren niet eerst verdoofd en dus onverdoofd de hals doorgesneden met een kort of lang mes, afhankelijk van de godsdienst. In een TV-uitzending van Pauw en Witteman op 14-4-2011 meldde ze dat er in ons land jaarlijks 500 miljoen (vijfhonderd miljoen) dieren worden geslacht. Ik neem aan meest kippen, maar het getoonde leed van runderen en varkens spreekt wellicht het meest tot de verbeelding. Tegenstanders van deze - uit het midden-Oosten stammende - eeuwenoude wrede praktijken wijzen er op dat de dieren maar al te vaak slechts langzaam al bloedend het bewustzijn verliezen en dus onnodig pijn en stress lijden.

Het besnijden van weerloze babies, jongens en vrouwen is ook al zo'n onnodig wrede - uit het Midden-Oosten geimporteerde - quasi-religieuze praktijk, die mijns inziens niet thuis hoort in "verlichte landen'' als het onze. Van mij mag de politiek daar ook wel eens definitief een einde aan maken met wetgeving en strenge handhaving. Overigens worden in de USA de meeste jongetejes sowieso besneden uit hygiënische motieven en wordt besnijdenis van jongens in Afrika veel toegepast om Aids te helpen oorkomen.

Lees verder:
Marianne Tieme over de Nederlandse melkveehouderij en over de Q-koorts in de geitenhouderij.


Bestrijdingsmiddelen

Bestrijdingsmiddelengebruik in Nederland neemt toe ( PERSBERICHT Stichting Natuur en Milieu 26 mei 2010):

Waar de groentetelers het goed doen (daar nam het gebruik met 60 procent af) constateert het CBS extreme uitschieters in de bloemen- en bollenteelt tot wel 100 kg per hectare (lelies). Ook appel- en perentelers doen het slechter dan in 2004, aldus de cijfers van het CBS. Nederland is hiermee nog steeds koploper in Europa (met België) in het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Het gebruik van giftige chemische bestrijdingsmiddelen is in 2008 gegroeid naar gemiddeld 6,8 kg per hectare, terwijl dit in 2004 nog 6,4 kg per hectare was (bron: CBS, 26 mei 2010)

Door het teveel aan gebruik van giftige chemische bestrijdingsmiddelen komt onder andere onze drinkwatervoorziening in gevaar. Chemische bestrijdingsmiddelen hebben ook een negatieve invloed op de biodiversiteit. De wilde bij en de honingbij hebben erg te lijden van bijvoorbeeld het bestrijdingsmiddel Imidacloprid. De bij is belangrijk omdat zij zorgt voor de bestuiving van allerlei gewassen, bloemen, planten, struiken en bomen.

Natuur en Milieu vindt dat er een eind moet komen aan de vrijwillige aanpak die uiteindelijk alleen maar tot vrijblijvendheid heeft geleid. Akkerman: “Wij stellen voor dat minister Verburg van LNV op drie punten actie onderneemt. Eén: stuur onafhankelijke voorlichters op pad die de boeren stimuleren om hun teelt te verduurzamen. Twee: EU-subsidies zouden alleen nog toegekend moeten worden aan boeren en tuinders die duurzaam telen. Drie: stel wettelijke eisen die ervoor zorgen dat er geen giftige bestrijdingsmiddelen meer worden gebruikt.”

 

Marc van Rosmalen maakt zich grote zorgen over de teelt van gemodificeerde Soja in het Amazone-gebied. Gemodificeerd opdat men de onafzienbare vlaktes Soja-planten kan besproeien met het roemruchte onkruidbestrijdingsmiddel Roundup (glyfocaat, van Monsanto (straks van Bayer), waarbij alle andere (niet resistent gemodificeerde) begroeing sterft. Bekijk de video !Oude aandelen en rekeningen van land- en tuinbouwbedrijven kunnen - eenmaal fraai ingelijst - een gewaardeerd relatiegeschenk zijn.
Zoals bv. het hieronder afgebeelde Franse aandeel met olijfpers, bijenkorf en ploegende boer oude stijl.

Etablissements Verminck

 

Etablissements Verminck
Established in 1899; Action de cent Francs au porteur (bearer share of 100 Francs), Marseille, June 12th 1912; beautiful decorative piece in blue and green, designed by Louis Poyet (see below), printed by Imprimerie et Usine Centrale des Etablissements Moullot Fils Aine, Avenue du Prado, Marseille; depicted are: 1) a ploughing farmer with handplough pulled by 2 horses; 2) bee hive with bees; 3) elegant woman sitting next to a press for Olive oil, decorative border with olive branches and olives; original signature, 5 wet stamps, not affecting the illustrations, coupons attached, unfolded, but minor defects in upper left corner; unfolded, but for the coupon sheet at the back, price 165 Euro.
Louis Poyet (1846-1913) was a engravor and illustrator of - mostly technical - magazines and owner of his own helio gravure firm in Paris (source: Petr Stembera, dept. of graphics, Museum of Decor. Arts, Prague, peronal communication Febr. 13th 2014).

Hier te koop voor € 165.


U bent hier: inhoudsopgave - Landbouw, Tuinbouw en Veeteelt
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit vandr. Hugo H. van der Molen, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !

en Facebook of Linkedin