Milieuzaken:
feiten, getallen en opinies  

Storm en Wind

U bent hier: inhoudsopgave - wind & storm
Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl


Windstoten of windvlagen

Wikipedia schrijft o.a. het volgende over wind en storm:

Wind is nooit constant en bevat periodes waarin de snelheid flink hoger kan zijn.

Tijdens windstoten liggen de snelheden bij een storm in het algemeen enkele tientallen km/h hoger.

Windstoten duren echter kort en kunnen daarom niet worden benoemd volgens de schaal van Beaufort, die uitgaat van gemiddelde windsnelheden.

 

Bron: wikipedia (klik op grafiek voor vergroting) ----------------->

  Beaufort-schaal voor windkracht en windsnelheden

 

Het weer in de kunst wordt regelmatig weergegeven door de Londense Tate Gallery:

zie op Twitter.com/TateWeather

 

 

 

 

#Tate Weather predicts a windy few days. Hold on to your hats !

Diana of the Uplands (1903-4) by Charles Wellington Furse (1868 - 1904) -------------->
(klik op de foto voor een vergroting)

  Diana of the Uplands by


Storm 
is een zeer harde wind binnen een grootschalig weersysteem, een depressie. Het gebied binnen een depressie waar stormkracht heerst noemen we stormveld.

Storm is gedefinieerd als wind met een windkracht van 9 of meer op de schaal van Beaufort. Dat betekent dat de gemiddelde snelheid van de wind gedurende 10 minuten een snelheid bereikt van ten minste 75 km/h.

Is de windsnelheid gemiddeld over 10 minuten ten minste 90 km/h dan wordt gesproken van zware storm, windkracht 10.

Bij een gemiddelde snelheid van 103 km/h spreekt men van zeer zware storm, windkracht 11. Dit lemma gaat in de tabel voor Nederland uit van ten minste 100 km/h.

Bij windkracht 12 spreken we van een orkaan (redactie HHvdM)


Orkanen in Europa
Wikipedia schrijft hier o.a. het volgende over orkanen in Europa:
Een orkaan, of cyclonische storm, beweegt zich vooral in de winter via de Noord-Atlantische oceaan richting Noordwest-Europa. Het gemiddelde aantal winden op orkaankracht in Europa per jaar is 4,6.

Meestal wordt de noordkust van Schotland of Noorwegen getroffen door deze stormen, maar soms draaien de stormen naar zuidelijke richting waardoor ook schade kan worden veroorzaakt in Ierland, Wales, Engeland, Frankrijk, België, Nederland, Duitsland, Zwitserland, Zweden, Litouwen, Letland en Polen.

Aangezien deze stormen orkaankracht kunnen bereiken worden ze soms ook wel orkanen genoemd, ongeacht het feit dat maar weinig van deze stormen daadwerkelijk ontstaan als een tropische cycloon. Als voorbeeld wordt in het Duits met "Orkan" gewoon een harde storm bedoeld.

Orkanen hebben in Europa in de periode 1990-1998 jaarlijks een schade van 1,9 miljard euro veroorzaakt. Dit maakt ze, na de orkanen in de Verenigde Staten, de kostbaarste natuurrampen.


Tropische Stormen
Wikipedia schrijft er het volgende over: Een tropische storm is een storm voortkomend uit een tropische depressie met een uitgesproken gesloten circulatiesysteem met maximale windsnelheden van 34 tot 63 knopen. Ze kunnen al binnen een dag verzwakken tot ondiepe depressies en daarna nog grote afstanden afleggen, maar kunnen ook geheel oplossen. Als de storm zich echter organiseert, dan zal de druk in het centrum snel dalen, terwijl daaromheen een smalle band ontstaat met hoge windsnelheden en een spiraalvormig wolken- en regenpatroon in de richting van het centrum, om daarna eventueel te groeien tot een tropische cycloon.
De ontwikkelingsstadia van een tropische cycloon zijn:

Ze vallen alle in de categorie Lagedrukgebied


Tropische Cyclonen
Wikipedia schrijft hier o.a. het volgende over: Een tropische cycloon, ook wel orkaan (Engels: Hurricane), cycloontyfoon of taifoen, is een tropische storm, waarvan de windsnelheden de orkaandrempel, windkracht 12, overschrijden. Dat houdt in dat er windsnelheden voorkomen van meer van 63 knopen, ongeveer 117 kilometer per uur. Een storm zonder tropische kenmerken, die de orkaandrempel overschrijdt, heet een (extra-tropische) storm met orkaankracht.

Cycloon Elena, 1985, golf van Mexico  

Tropische cyclonen kunnen ontstaan in de tropen en subtropen tot ongeveer de 35e breedtegraad, vooral in de intertropische convergentiezone. Ze ontstaan niet te dicht aan de evenaar, doordat daar het corioliseffect te zwak is. Alle tropische depressies, dus ook tropische cyclonen, voldoen aan drie kenmerken: voldoende atmosferische convectie, een gesloten circulatie (dat wil zeggen: volledig rond en niet onderbroken door een front) en een warme kern: de warmste lucht bevindt zich in het oog van de depressie.

De term cycloon heeft betrekking op de cyclonale circulatie, de luchtstroming in dezelfde richting als de draairichting van de aarde. Dit is het geval bij lagedrukgebieden die dan ook wel cyclonen worden genoemd.

 

<----------Orkaan Elena, Golf van Mexico, 1985 (foto: NASA)


Nederland

Zie wikipedia voor de zwaarste stormen van Nederland.

Het PCCC concludeerde in juni 2007 het volgende voor Nederland op basis van een recent verschenen VN-klimaatrapport:
- meer hittegolven, want:
- vaker Oostewind
(Bron: FD 7-6-07)


De verschrikkelijke storm van 1894

Na de verschrikkelijke storm van 1894
klik voor een vergroting

“Boten op het strand van Scheveningen na de verschrikkelijke storm van 1894”
(geschilderd door H.W. Mesdag)

De schepen, die in winterlaag en op het duin en aan den strandweg stonden (Scheveningen had destijds nog geen haven.), waren honderdvijftig in getal. Meer dan de helft van dat aantal stortte in den nacht achtereenvolgens naar beneden.
Toen de schepen omiaag waren gesmakt, begon eerst de vernieling, want daar alle zonder ankertouwen waren, werden ze tegen elkaar gesmeten.
Bij het aanbreken van den dag kwam eerst de omvang van de ramp aan het licht.
Vijf en twintig vaartuigen waren geheel verloren. Het strand was bezaaid met brokstukken, masten enz. van de vernielde schepen; het was een ware chaos. Er waren bommen (het type schip; HHvdM), waar men in- en uit kon loopen. Vele schippers gingen failliet.

U kunt het hier zien en nalezen.

De weerkundigen dachten aan een “zeebeving”, die de verwoesting had veroorzaakt. Ik vermoed dat de nieuwslezer vandaag aan de dag zou zeggen dat het een gevolg van de klimaatverandering was en dat we – om die reden – in de naaste toekomst wel meer van dat soort heftige stormen kunnen verwachten. Daarom raad ik die nieuwslezers, weermannen en “klimatologen” aan eerst eens het fraaie en (576 p.) dikke boek “Extreem weer !” te lezen, van Jan Buisman (2011), “een canon van” – meer dan 1000 jaar – “weergaloze winters & zinderende zomers, hagel & hozen, stormen & watersnoden”. ISBN 978 905 194 35 80.


 


USA

liberty Statue in de storm Sinday-okt.2012
Op 29 oktober 2012 bereikte orkaan Sandy de stad New York.....

Toch is het niet zo - als sommige klimaatalarmisten stellen - dat de USA sinds 1900 steeds vaker zou worden getroffen door aanlandende gewone of extra sterke orkanen (Eng. hurricanes). Het is eerder andersom !

hurricanes in de USA sinds 1900
Deze grafiek is afkomstig uit een IPCC-rapport en door mij gevonden op de twitter-account van Tom Nelson (@tan123) op 25-3-2018.


Wereld

Onderstaande grafiek laat zien dat er sinds 1970 ook eerder een daling is dan een stijging is in de aantallen tropische stormen en orkanen wereldwijd.

global tropical stoms and hurricanes since 1970
Grafiek gevonden op de twitter-account van Tom Nelson (@tan123) op 25-3-2018.

 


Dr. Chris Landsea, zegde zijn medewerking op aan het 4e rapport, AR4, van het IPCC, in een open brief van 17-1-2005. Voordien had hij als algemeen erkend expert op het gebied van orkanen (Eng. hurricanes) meegewerkt aan de eerdere IPCC rapporten AR2 (1995) en AR3 (2001). Landsea werd in alle IPCC rapporten ruimschoots als expert geciteerd. Maar hij had onoverkomelijke bezwaren tegen publieke uitspraken, voor de pers, van Dr. Trenberth, de Lead Author van een onderdeel van AR4 (in wording), die duidelijk strijdig waren met de toenmalige stand van wetenschap over de relatie tussen opwarming van de aardatmosfeer en de frequentie van hurricanes.

Hier volgen enkele citaten uit zijn open brief.

For the upcoming AR4, I was asked several weeks ago by the Observations chapter  Lead Author - Dr. Kevin Trenberth - to provide the writeup for Atlantic hurricanes. As I had in the past, I agreed to assist the IPCC in what I thought was to be an important, and politically-neutral determination of what is happening with our climate. ..........

It is beyond me why my colleagues would utilize the media to push an unsupported agenda that recent hurricane activity has been due to global warming. Given Dr. Trenberth’s role as the IPCC’s Lead Author responsible for preparing the text on hurricanes, his public statements so far outside of current scientific understanding led me to concern that it would be very difficult for the IPCC process to proceed objectively with regards to the assessment on hurricane activity. My view is that when people identify themselves as being associated with the IPCC and then make pronouncements far outside current scientific understandings that this will harm the credibility of climate change science and will in the longer term diminish our role in public policy..............

I personally cannot in good faith continue to contribute to a process that I view as both being motivated by pre-conceived agendas and being scientifically unsound. As the IPCC leadership has seen no wrong in Dr. Trenberth's actions and have retained him as a Lead Author for the AR4, I have decided to no longer participate in the IPCC AR4.


Literatuur:
- Curry, Judith, Climate scientists’ motivated reasoning, ClimateEtc., June 19th 2019.

Weergoden
Lees hier meer over weergoden en hoe belangrijk die sinds mensenheugenis zijn geweest


U bent hier: inhoudsopgave -storm en wind
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van Van der Molen Financial Services, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !