Milieuzaken:
feiten, getallen en opinies


Klimaatwetenschap(pers)

U bent hier: inhoudsopgave - atmosfeer - klimaatwetenschap(pers)

Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !


Follow@plattezaken
en Facebook of Linkedin

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl


NASA-Climate Science Investigations-CSI

NASA Climate Science Investigations (CSI) verschaft de lezer (in de Engelse taal) een zéér uitgebreide en fraai geïllustreerde cursus klimaatwetenschappen.
Wie klimaat-gerelateerde websites soms moeilijk te begrijpen vindt, raad ik aan om deze - in (ook voor leken) begrijpelijke taal gestelde - cursus helemaal door te nemen.

Wie liever iets beknopter en in het Nederlands begint, raad ik het boek (de ingebonden klapper of pdf-file) aan van Ap Cloosterman:

In juli 2017 kwam de 1e druk uit van zijn basis-handboek over klimaatverandering en duurzame energie.

Een "must read" voor iedereen die geïnformeerd wil zijn, maar die het wellicht nog ontbreekt aan basiskennis op dit gebied.

Een prachtig leerboek en naslagwerk !

Het boek (3e druk uit januari 2018) is als Pdf file te bestellen voor de prijs van 8 Euro; over te maken op bankrekening NL66 INGB 000 121 73 46 t.n.v. J.H.G. Cloosterman met vermelding van uw e-mail adres.

 

 

Ap Cloosterman: Klimaatverandering en duurzame energie
klik voor vergroting

Klimaatwetenschappers versus meteorologen
Climate scientists are not meteorologists. Meteorologists are the scientists who observe and predict weather (the atmospheric conditions and events at a given time for a given place). Climate scientists study weather patterns over long periods of time (ranging from decades to millennia). Climate scientists also analyze patterns and learn how different elements of Earth’s climate system interact and influence each other. (bron hier).


Over "de wetenschappelijke methode":
Lees:
- The nature of Science: Science as a way of knowing, NASA Climate Science Investigations (CSI) d.d. 4-5-2019.

- Curry, Judith, Climate scientists’ motivated reasoning, ClimateEtc., June 19th 2019.

In dit artikel wijst Curry op de valkuilen voor wetenschappers, die gerelateerd zijn aan hun specifieke motivaties, standpunten en economische omstandigheden: "Motivated reasoning (zie ook een artikel in Psychology Today en op Wikipedia) refers to biased information processing that is driven by goals unrelated to accurate belief formation." Een belangrijke valkuil is te zgn. "confirmation bias":

"A specific type of motivated reasoning, confirmation bias, occurs when people seek out and evaluate information in ways that confirm their pre-existing views while downplaying, ignoring, or discrediting information of equal or greater quality that opposes their views. People intensely scrutinize counter-attitudinal evidence while easily accepting information supporting their views. People generate convincing arguments to justify their automatic evaluations, producing an illusion of objectivity.

Scientists are not immune to confirmation biases and motivated reasoning. Values influence each phase of the research process, including how people interpret research findings. Reviewers’ theoretical and ideological views can influence their evaluation of research reports, leading them to judge studies that oppose their beliefs more critically than studies supporting their views. Consequently, they are then less likely to recommend publication of studies with undesired findings or funding for studies based on undesirable theories or hypotheses."

Curry gives a checklist for increasing confidence that our research is relatively free of motivated biases:

Gerelateerd aan 'motivated reasoning" is het zgn. "Cherry Picking": men zoekt dan alleen naar onderzoeksresultaten die passen in reeds vaststaande meningen over een bepaald onderwerp, maar niet naar onderzoeksresultaten die hiermee strijdig zijn. We krijgen dan al gauw te maken met een vorm van Pseudo-Wetenschap (Pseudoscience).

pseuklimaatwetenschap is dowetenschap

Het "Wow Effect"
Curry: 'In brief, powerful incentives exist that motivate us to achieve — or, at least, appear to achieve — a “Wow Effect”. A “Wow Effect” is some novel result that comes to be seen as having far- reaching theoretical, methodological, or practical implications. It is the type of work likely to be emulated, massively cited, and highly funded.) Een mooi voorbeeld is denk ik de Hockeystick-grafiek voor de temperatuurgeschiedenis van Michael Mann).

Compelling, persuasive narratives are amply rewarded by promotions, grants, named chairs, etc., but the relationship of “compellingness of narrative” to validity (effect size, replicability, generalizability, etc.) is currently unknown. This raises the possibility that for some unknown and possibly substantial portion of the time, we are rewarding research practices that produce Wow Effects that are false, distorted, or exaggerated. We next demonstrate how mundane explanations for the same data remain hidden in the depths of the theorizing, methodology, statistics, and conclusions of some major areas of psychological science."

Volgens Curry moeten wetenschappers zich zelf de volgende vraag stellen: "Do you care more about whether your paper will stand the test of time, or are you more interested in short-term publicity and publication in a high impact journal that looks for ‘wow’ papers?  Part of this is exacerbated by the high impact journals such as Nature and Science, with press embargoes, that are clearly going for the ‘wow’ factor.  A big problem is that many of these papers (particularly in Nature Climate Change) do not survive the first week of their press release without massive flaws having been uncovered".


Weer en klimaat:
Lees: Weather and Climate, NASA Climate Science Investigations (CSI) d.d. 4-5-2019.

Energie en kimaat:
Lees: Energy: The Driver of Climate, NASA Climate Science Investigations (CSI) d.d. 4-5-2019.

Broeikas-effect:
Lees: Energy, the Driver of Climate: The Greenhouse Effect, NASA Climate Science Investigations (CSI) d.d. 4-5-2019.

Temperatuurverloop in de tijd:
Lees: Temperature Over Ttime, NASA Climate Science Investigations (CSI), d.d.4-5-2019.

Oorzaken van klimaatverandering:
lees: Causes of Climate Change, NASA Climate Science Investigations (CSI), d.d.4-5-2019 (gebruik steeds de "next page" links om er door heen te gaan).


NASA Climate Science Investigations (CSI): verwijzingen naar diverse hoofdstukken van deze educatieve publicatie:
- Causes of Climate Change, NASA Climate Science Investigations (CSI), d.d.4-5-2019 (gebruik steeds de "next page" links om er door heen te gaan).
- Energy: The Driver of Climate, NASA Climate Science Investigations (CSI) d.d. 4-5-2019.
- Energy, the Driver of Climate: The Greenhouse Effect, NASA Climate Science Investigations (CSI) d.d. 4-5-2019.
- Temperature Over Ttime, NASA Climate Science Investigations (CSI), d.d.4-5-2019.
- The Nature of Science, module overview, NASA Climate Science Investigations (CSI), d.d.4-5-2019.
- The Nature of Science: Science as a way of knowing, NASA Climate Science Investigations (CSI) d.d. 4-5-2019.
- Weather and Climate, NASA Climate Science Investigations (CSI) d.d. 4-5-2019.

Artikelen op Climategate.nl
Labohm, Hans, Hysterie? Zwendel? Corruptie? Bedrog? Fraude?, Climategate.nl 5-5-2019.

Verdere Literatuur:
- Curry, Judith, Climate scientists’ motivated reasoning, ClimateEtc., June 19th 2019.
- Newman, Alex, Trump Climate Panel Could Expose Huge Fraud, Hence the Hysteria, New American, 8-3-2019 (klik hier indien de link is verbroken).
U bent hier: inhoudsopgave - atmosfeer - klimaatwetenschap(pers)
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van dr. Hugo H. van der Molen, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !

Follow@plattezaken en Facebook of Linkedin