Milieuzaken:
feiten, getallen en opinies


Klimaatwetenschap(pers)

U bent hier: inhoudsopgave - atmosfeer - klimaatwetenschap(pers)

Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !


Follow@plattezaken
en Facebook of Linkedin

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Publieksvriendelijke handboeken en artikelen over klimaat en klimaatverandering

NASA-Climate Science Investigations-CSI

NASA Climate Science Investigations (CSI) verschaft de lezer (in de Engelse taal) een zéér uitgebreide en fraai geïllustreerde cursus klimaatwetenschappen.
Wie klimaat-gerelateerde websites soms moeilijk te begrijpen vindt, raad ik aan om deze - in (ook voor leken) begrijpelijke taal gestelde - cursus helemaal door te nemen.

Wie liever iets beknopter en in het Nederlands begint, raad ik het boek (de ingebonden klapper of pdf-file) aan van Ap Cloosterman:

In juli 2017 kwam de 1e druk uit van zijn basis-handboek over klimaatverandering en duurzame energie.

Een "must read" voor iedereen die geïnformeerd wil zijn, maar die het wellicht nog ontbreekt aan basiskennis op dit gebied.

Een prachtig leerboek en naslagwerk !

Het boek (3e druk uit januari 2018) is als Pdf file te bestellen voor de prijs van 8 Euro; over te maken op bankrekening NL66 INGB 000 121 73 46 t.n.v. J.H.G. Cloosterman met vermelding van uw e-mail adres.

 

 

Ap Cloosterman: Klimaatverandering en duurzame energie
klik voor vergroting

Amelrooij, Ronald van, De CO2 Mist - Wat U mogelijk nooit is verteld over de rol van CO2 en de opwarming van de aarde, Hier is versie 0.93 van 14-5-2019 gratis te downloaden (85p.). Dit is het eerste publieksvriendelijk geschreven klimaatbeleid-kritische boek.

Buisman, J. (2011), Extreem Weer !, een canon van Weergaloze Winters & Zinderende Zomers, Hagel en Hozen, Stormen en Watersnoden, Uitg. Van Wijnen - Franeker, 576 p. met vele illustraties en tabellen in kleur, ISBN: 978 905 194 35 80.

Crok, Marcel (2010), De staat van het klimaat: een koele blik op een verhit debat, Amsterdam: uitg. Paradigma, 333p. met uitgebreid register en veel voetnoten voor literatuurverwijzingen etc. ISBN: 978-90-499-6040-7; Warm aanbevolen !

Kijk en luister wat Siemon ("dwarse") Roozendaal van dit boek vindt: een "must" voor klimaat-geïnteresseerden

 


Rozendaal,Simon, "Warme aarde, koel hoofd; Kanttekeningen bij de energietransitie", uitg. Atlas Conook ook een nieuw boek, , 2019 (publieksvriendelijk geschreven behandelt hij ons klimaatbeleid kritisch).


Complexiteit van het klimaat-systeem

Het VN-klimaatpanel (IPCC) zelf erkend:
"The climate system is a coupled non–linear chaotic system, and therefore the long-term prediction of future climate states is not possible".
Maar deze constatering heeft hen er niet van kunnen weerhouden om toch uitspraken over de toekomstige klimaatontwikkeling te doen.
(bron: Hans Labohm op Climategate.nl van 14-12-2018).

Het KNMI denkt ook dat haar prognoses (scenario's) waarschijnlijk niet zullen uitkomen, gezien wat het KNMI op haar site zelf over scenario’s zegt in 2014:
"The variability of the system poses limitations to the predictability of the climate state. Internal variations of the climate system beyond the monthly scale (…) are difficult to predict and at time scales of 30 – 100 years useful predictions are basically impossible. Not only because the large contribution of the natural variability, also because the external forcing related to human activity. Any attempt to make climate predictions (…) cannot be expected to lead to skilful results”.
(Bron hier, pagina 4, paragraaf 1.1.1.)
Klik hier indien de link niet meer werkt.

Over chaotische systemen
Arthur Roersch schreef 16-12-2018 om 17:14 op cliategate.nl in een reactie op een artikel het volgende:

"......toch blijft een fundamenteel en algemeen probleem bij mij leven over hoe men in de huidige klimatologie aankijkt tegen de complexiteit van het aardse broeikassysteem. Men hoort meningen zoals ‘het systeem is zo complex dat het wel nooit te doorgronden zal zijn’ of ‘de klimatologie is een wetenschap die nog in de kinderschoenen staat’.
Volgens mij leert de toepassing van complexiteittheorie logica iets anders, verwoord in de titel van een bekend boek ‘The breakdown of chaos; discovering simplicity in a complex world’. Cohen, Jack and Ian Stewart ( Viking,1994).
Midden vorige eeuw noemde men complexiteittheorie nog chaos theorie of zelfs catastrofe theorie. Nu is de tendens veel meer om in ogenschijnlijk chaotische systemen (e.g. wispelturigheid van het weer) waarin veel krachten op elkaar inwerken, daaruit juist een zekere stabiliteit van het systeem af te leiden. Is inmiddels op opmerkelijke wijze doorgedrongen bij de onderzoekers van de Darwinistische evolutietheorie en in het bijzonder op moleculair en cellulair niveau. Gemeen goed daar, maar kennelijk niet in de klimatologie. Zo zou men inderdaad kunnen onderschrijven dat deze discipline in de kinderschoenen is blijven steken. Dat wil zeggen, negeren van kennis die in andere disciplines wordt gegenereerd.
Ik zie op een geologische tijdschaal zoals Ap Ccloosterman die aanhaalt op tijdbasis van tienduizenden jaren juist een grote stabiliteit van het klimaat te voorschijn komen (Net als in de biologische evolutie). Wat beweegt mensen om uit een temperatuurstijging van een graad over een eeuw, al zouden het er vier zijn, een catastrofale ontwikkeling af te leiden? Duidelijk uit de betogers op dit blog die AGW niet accepteren: doemdenken is niet van vandaag of gisteren.
Al dat gediscussieer op climategate.nl over statistisch geanalyseerde trends over 150 jaar spreekt mij niet aan.
“There was a time when popes and kings had astrologers at court to help them plan for the future. Nowadays government departments have statisticians for the same purpose. […] The reader will guess that my views on time series are biased and unsympathetic. When I think of curses on modern civilisation I feel in me the spirit of St George and I long to dash into battle with this dragon of superstition in the pit of idle computation. All you can hope for is a bald account of the obvious mechanisms. Moroney, M.J. 1957. “Time series and future telling.” In: Facts from figures. Harmondsworth: Penguin. ”
Met die visie ben ik in Delft jaren ’50 praktisch wetenschappelijk opgevoed.
Meer ingenieurs, dan slap lullende natuurwetenschappers, zouden hun invloed op de klimaatdiscussie moeten durven laten gelden. Het gebeurt ook al wel, in Delft, Eindhoven en Twente, maar nog erg voorzichtig."


Klimaatwetenschappers: wie zijn dat ?....

En is Klimaatwetenschap een vak ?

Je kunt zogenaamd Klimaatwetenschappen studeren in Utrecht. Persona (naam volgt nog) beschrijft het curriculum hier als politiek eenzijdig gekleurd, zo erg, dat het in NL gelukkig zelden zo vooringenomen voorkomt bij een wetenschappelijke opleiding..

Pjotrs Dwarsliggers, schrijft er het volgende over (bron):

"Waarom zou klimaatwetenschap echter een vak apart zijn? Er zijn tenminste vijf disciplines voor nodig om iets van het vak te begrijpen: meteorologie, fysica en proceskunde, wiskunde en statistiek (Arthur Rörsch op climategate.nl in een commentaar).

Zonder grondige kennis van statistiek gaat het vaak mis, zelfs in het zgn. "peer reviewed" tijdschrift Nature. Er was een klimaat-amateur voor nodig om fouten in dit artikel (bron volgt nog) over opwarming van de zee aan de kaak te stellen. De reviewers van Nature hadden het niet gezien. Het artikel is een jaar na dat "teruggetrokken", maar de media hadden de ten-onrechte alarmistische inhoud al verspreid.

Door het veralgemeend gebruik van het begrip ‘klimaatwetenschap’ geven de media de indruk dat er ‘klimaatwetenschappers’ bestaan die beschikken over een alomvattende fundamentele kennis van alle wetenschappelijke factoren die een invloed kunnen hebben op ons klimaat, en meer bepaald op de temperatuurevolutie. De volharding waarmee de media deze misleidende taalverloedering blijvend hanteren, is één van de struikelblokken voor een goed begrip van de klimaatproblematiek.

Ze zijn zéér zeldzaam de wetenschappers die een aanzienlijke kennis hebben in de verschillende disciplines die aan de basis liggen van de kennis over de klimaatevolutie. Géén enkele ernstige wetenschapper zal ooit durven beweren dat hij alle relevante disciplines beheerst. De reden is eenvoudig: het klimaat is een uitermate complex systeem dat afhankelijk is van heel verschillende factoren, waarover we – en dat is de belangrijkste bedenking – te weinig weten om het geheel met al zijn interacties te kunnen begrijpen."

Bron: Pjotrs Dwarsliggers, Klimaatberichtgeving: over de rol van de belangrijkste actoren en hun verantwoordelijkheid, Climategate 7-9-2019 


Kees de Lange komt in zijn ironische artikel Klimatoloog: de nieuwe Homo Universalis ? met een nog langere lijst van klimaat-relevante deel-wetenschappen:
"Nu is ons klimaat een nogal ingewikkelde aangelegenheid. Om maar een niet-uitputtend lijstje van natuurwetenschappelijke disciplines te noemen die bij serieuze studies over ons klimaat van belang zijn, kom je toch al snel op

thermodynamica, statische fysica, meteorologie, glaciologie, moleculaire spectroscopie, oceanografie, geologie, ecologie, statistiek, atmosferische chemie en fysica, satelliettechnologie en interpretatie van satellietmetingen, complexe comutermodellering, bosbouwkunde, dendrologie, archeologie, en waarschijnlijk nog een aantal disciplines die me niet meteen te binnen willen schieten.

Stuk voor stuk eisen die deeldisciplines een uitgebreide expertise. Het is niet toevallig dat er op al deze aparte gebieden binnen de natuurwetenschap aan alle universiteiten in de ontwikkelde wereld academische leerstoelen bestaan. Die leerstoelen zijn bemand of bevrouwd door experts met aanzienlijke en aantoonbare kennis van zaken, verworven na vele jaren van hard werken. Gespecialiseerde kennis komt je nu eenmaal niet zo maar aanwaaien.

klimatoloog als spiderman  

Spiderman

Voor klimaatwetenschap schijnen deze klassieke waarheden niet te gelden. De klimatoloog, onze eigentijdse homo universalis, en tegelijk een soort Spiderman in een modern duurzaam groen hesje die met voorbijgaan aan de eigen belangen de planeet dertig jaar na dato voor een wisse warmtedood behoedt, is niet zomaar iemand.

Hij is de multidisciplinaire held voor wie geen terrein van natuurwetenschap of maatschappijleer vreemd is, maar die het allemaal beheerst op een wijze die sinds de Middeleeuwen niet meer aan een enkele normale sterveling met intellectuele beperkingen gegeven was........

 

<------- klik op de foto voor een vergroting

Het spreekt vanzelf dat vergeleken bij deze 21-ste eeuwse superwetenschapper de beoefenaren van de onderscheiden deeldisciplines er beter het zwijgen toe doen. En mochten ze al de euvele moed hebben hun kritische stem tegen het verbale geweld van de klimatologische superelite te verheffen, dan worden ze als de weerlicht getroffen door het verwijt dat ze geen recht van spreken hebben. Ze zijn immers geen klimatoloog!   monddood

kleren van de keizer   Door zich klimatoloog te noemen wordt hun onwetendheid op allerlei deelgebieden vervolgens prachtig gemaskeerd. En zo tekent zich de parallel met de nieuwe kleren van de keizer af.

Zou het wellicht zo kunnen zijn dat die veelgeprezen en op het schild geheven homo universalis, de homo climatologicus, een niet bestaande fictie van de onwetende maar o zo manipulerende media is die om politieke redenen het volk door de strot geduwd moet worden? Als patent middel om alle ongewenste discussie over klimaat en aanverwante zaken te blokkeren ? Het zou zo maar eens kunnen in het Nederland van 2017."

Bron: Lange, C.A. (Kees) de: Klimatoloog: de nieuwe Homo Universalis ?, OpinieZ 10-9-2017 (klik hier indien de link is verbroken).


Thoenes (2017) schreef er het volgende over:

Er wordt wel gezegd (door politici) dat een meerderheid van de “klimaatwetenschappers” het eens zijn met de AGW-hypothese. Er zijn echter twee soorten lieden die zich “klimaatwetenschappers” noemen:

  1. De klimaatonderzoekers, die metingen doen in de atmosfeer om de daar optredende processen te onderzoeken. Dit zijn de echte wetenschappers.
  2. De klimaat-modelleerders, die wereldomvattende klimaatmodellen proberen te maken, daar de aanname in stoppen dat door meer CO2 de temperatuur toeneemt en daarmee voorspellen dat in de toekomst de temperatuur zal toenemen.

Ik ken de getallen niet, maar ik schat dat de tweede groep in aantallen minstens 50 keer zo groot is als de eerste. Zij twijfelen niet aan de AGW-hypothese, omdat ze bij hun werk daarvan moeten uitgaan.

Van de eerste groep, de echte klimaatonderzoekers, staat de meerderheid, voor zover ik kan nagaan, afwijzend tegenover de AGW-hypothese. Zij worden gesteund door een vrij groot aantal meer fundamentele wetenschappers, met name fysici, geologen en astronomen. Deze wetenschappers worden soms sceptici genoemd, maar ik zou ze liever de “klimaatcritici willen noemen. Enkele bekende namen van klimaatwetenschappers zijn: Richard Lindzen, Roy Spencer, John Christy, Judith Curry, Lennart Bengtsson, Vincent Gray, Robert Carter (†), Fred Singer. Zij staan allen afwijzend tegenover de AGW-hypothese.

"
Bron: Thoenes, Dick, "Klimaatverandering, Klimaatalarmisme en Klimaatbeleid", climategate.nl, 18 juli 2017.


klimaat-modelleerders

Theoretical physicist Freeman J Dyson:
“The real world is muddy and messy and full of things that we do not yet understand. It is
much easier for a scientist to sit in an air-conditioned building and run computer models,
than to put on winter clothes and measure what is really happening outside in the swamps
and the clouds. That is why the climate model experts end up believing in their own
models.”

(bron: Boels, commentaar bij een artikel)


klimaat-modelleerders op zoek naar de knoppen die het klimaat bepalen.

climate control knobs6 door het IPCC gebruikte klimaatmodellen in de loop der tijd  

 

Illustration of the processes added to global climate models over the decades, from the mid-1970s, through the first four IPCC assessment reports: first (“FAR”) published in 1990, second (“SAR”) in 1995, third (“TAR”) in 2001 and fourth (“AR4”) in 2007. (Note, there is also a fifth report, which was completed in 2014). Source: IPCC AR4, Fig 1.2

Bron: Q&A:How do climate models work ?, Carbon Brief 15 January 2018 (Klik hier indien link verbroken)

 

<---- klik op de foto voor een vergroting

Jeroen Hetzler schreef hier het volgede over klimaat-modellen:
"De klimaat-Überwetenschapper is niet verder gekomen dan het produceren van modellen die zelfs de toetsing aan het verleden niet doorstaan en een baaierd aan rampen projecteren, die geen van alle zijn uitgekomen en die ook nooit anders dan door toeval zullen uitkomen door het ontbreken van inhoudelijk wetenschappelijke kennis. Dit is geen schande. Dit wordt het wel, wanneer de huidige beperkte klimaatkennis als settled wordt gepresenteerd, zoals thans de politieke en ideologische klimaat-Überwetenschapper doet.


Klimaatwetenschappers versus meteorologen
Climate scientists are not meteorologists. Meteorologists are the scientists who observe and predict weather (the atmospheric conditions and events at a given time for a given place). Climate scientists study weather patterns over long periods of time (ranging from decades to millennia). Climate scientists also analyze patterns and learn how different elements of Earth’s climate system interact and influence each other. (bron hier).


Amerikaanse meteorologen staan relatief sceptisch tegenover de AGW-theorie, de theorie dat de opwarming van de aarde grotendeels door menselijke invloed wordt veroorzaakt. Two recent surveys of broadcast meteorologists (summarized here and here) revealed skepticism of alarmist global warming claims.


Petteri Taalas is Secretaris-Generaal van de WMO - World Meteorological Organization.
Samen met de United Nations Environment Programme (UNEP) richtte de WMO in 1988 het IPCC op.

In een interview op 6-9-2019 met de Finse krant Talouselämä ("The Journal") haalt Taalas fors uit tegen klimaatalarmisme en doemdenken. Het einde van de wereld is niet aan de orde.
Petteri Taalas, secretaris generaal van de WMO-World Meteorological Organization  

Taalas hopes that mainstream media will become more critical and hopes more for a more diverse presentation of views and argues that all sides should be interviewed: “We should consider critically, and with reservations, the thoughts of experts…”.

Zoals nobelprijswinnaaar natuurkunde Richard Feynman ook al zei: "Science is the belief in the ignorance of experts"

Bronnen:
- GWPF Newsletter 11-9-2019
- Ivan Pentcoukov, The Epoch Times, 10 September 2019
(zie hier indien de link is verbroken)


Over "de wetenschappelijke methode":
Lees:
- The nature of Science: Science as a way of knowing, NASA Climate Science Investigations (CSI) d.d. 4-5-2019.Curry, Judith, Climate scientists’ motivated reasoning, ClimateEtc., June 19th 2019:

In dit artikel wijst Curry op de valkuilen voor wetenschappers, die gerelateerd zijn aan hun specifieke motivaties, standpunten en economische omstandigheden: "Motivated reasoning (zie ook een artikel in Psychology Today en op Wikipedia) refers to biased information processing that is driven by goals unrelated to accurate belief formation." Een belangrijke valkuil is te zgn. "confirmation bias":

"A specific type of motivated reasoning, confirmation bias, occurs when people seek out and evaluate information in ways that confirm their pre-existing views while downplaying, ignoring, or discrediting information of equal or greater quality that opposes their views. People intensely scrutinize counter-attitudinal evidence while easily accepting information supporting their views. People generate convincing arguments to justify their automatic evaluations, producing an illusion of objectivity.

Scientists are not immune to confirmation biases and motivated reasoning. Values influence each phase of the research process, including how people interpret research findings. Reviewers’ theoretical and ideological views can influence their evaluation of research reports, leading them to judge studies that oppose their beliefs more critically than studies supporting their views. Consequently, they are then less likely to recommend publication of studies with undesired findings or funding for studies based on undesirable theories or hypotheses."

Curry gives a checklist for increasing confidence that our research is relatively free of motivated biases:

Gerelateerd aan 'motivated reasoning" is het zgn. "Cherry Picking": men zoekt dan alleen naar onderzoeksresultaten die passen in reeds vaststaande meningen over een bepaald onderwerp, maar niet naar onderzoeksresultaten die hiermee strijdig zijn. We krijgen dan al gauw te maken met een vorm van Pseudo-Wetenschap (Pseudoscience).

pseuklimaatwetenschap is dowetenschap

Het "Wow Effect"
Curry: 'In brief, powerful incentives exist that motivate us to achieve — or, at least, appear to achieve — a “Wow Effect”. A “Wow Effect” is some novel result that comes to be seen as having far- reaching theoretical, methodological, or practical implications. It is the type of work likely to be emulated, massively cited, and highly funded.) Een mooi voorbeeld is denk ik de Hockeystick-grafiek voor de temperatuurgeschiedenis van Michael Mann).

Compelling, persuasive narratives are amply rewarded by promotions, grants, named chairs, etc., but the relationship of “compellingness of narrative” to validity (effect size, replicability, generalizability, etc.) is currently unknown. This raises the possibility that for some unknown and possibly substantial portion of the time, we are rewarding research practices that produce Wow Effects that are false, distorted, or exaggerated. We next demonstrate how mundane explanations for the same data remain hidden in the depths of the theorizing, methodology, statistics, and conclusions of some major areas of psychological science."

Volgens Curry moeten wetenschappers zich zelf de volgende vraag stellen: "Do you care more about whether your paper will stand the test of time, or are you more interested in short-term publicity and publication in a high impact journal that looks for ‘wow’ papers?  Part of this is exacerbated by the high impact journals such as Nature and Science, with press embargoes, that are clearly going for the ‘wow’ factor.  A big problem is that many of these papers (particularly in Nature Climate Change) do not survive the first week of their press release without massive flaws having been uncovered".


Weer en klimaat:
Lees: Weather and Climate, NASA Climate Science Investigations (CSI) d.d. 4-5-2019.


Energie en kimaat:
Lees: Energy: The Driver of Climate, NASA Climate Science Investigations (CSI) d.d. 4-5-2019.


Broeikas-effect:
Lees: Energy, the Driver of Climate: The Greenhouse Effect, NASA Climate Science Investigations (CSI) d.d. 4-5-2019.


Temperatuurverloop in de tijd:
Lees: Temperature Over Ttime, NASA Climate Science Investigations (CSI), d.d.4-5-2019.


Oorzaken van klimaatverandering:
lees: Causes of Climate Change, NASA Climate Science Investigations (CSI), d.d.4-5-2019 (gebruik steeds de "next page" links om er door heen te gaan).


NASA Climate Science Investigations (CSI): verwijzingen naar diverse hoofdstukken van deze educatieve publicatie:
- Causes of Climate Change, NASA Climate Science Investigations (CSI), d.d.4-5-2019 (gebruik steeds de "next page" links om er door heen te gaan).
- Energy: The Driver of Climate, NASA Climate Science Investigations (CSI) d.d. 4-5-2019.
- Energy, the Driver of Climate: The Greenhouse Effect, NASA Climate Science Investigations (CSI) d.d. 4-5-2019.
- Temperature Over Ttime, NASA Climate Science Investigations (CSI), d.d.4-5-2019.
- The Nature of Science, module overview, NASA Climate Science Investigations (CSI), d.d.4-5-2019.
- The Nature of Science: Science as a way of knowing, NASA Climate Science Investigations (CSI) d.d. 4-5-2019.
- Weather and Climate, NASA Climate Science Investigations (CSI) d.d. 4-5-2019.

Verdere Literatuur:
- Curry, Judith, Climate scientists’ motivated reasoning, ClimateEtc., June 19th 2019.
- Ghil, M. and Lucarini, V., The physics of climate variability and change (see link on ArXiv, 1-0kt. 2019). (Kijk hier indien de link is verbroken).
- Hetzler, Jeroen, Wetenschappers die dingen beweren..., Climategate.nl, 10-10-2019
- Labohm, Hans, Hysterie? Zwendel? Corruptie? Bedrog? Fraude?, Climategate.nl 5-5-2019.

Lange, C.A. (Kees) de:
-
De Nederlandse Natuurkundige Vereniging leert het nooit, Climategate.nl, 6-6-2017.
- Op 3-12-2017 schreef hij in OpinieZ "Wat natuurwetenschap is en waarom klimatologie dat niet is - Verpolitiekte, agressieve kongsi van alarmisten" Zie ook hier.
- Klimatoloog: de nieuwe Homo Universalis ?, OpinieZ 10-9-2017 (klik hier indien de link is verbroken).

- le Pair, C. (Kees) and Lange, C.A. (Kees) de, On the theory of the earth’s physical parameters, distributed in space and time, CLINTEL, 23-9-2019 (zie hier indien link verbroken). Ook verschenen in Principia Scientific International, 23-9-2019
- Newman, Alex, Trump Climate Panel Could Expose Huge Fraud, Hence the Hysteria, New American, 8-3-2019 (klik hier indien de link is verbroken).
- Pjotrs Dwarsliggers, Het klimaatdebat: de rol van de actoren en hun verantwoordelijkheid, Nieuwsbrief nr. 109, 5-9-2019
- Pjotrs Dwarsliggers, Klimaatberichtgeving: over de rol van de belangrijkste actoren en hun verantwoordelijkheid, Climategate 7-9-2019 
- Pronk, Reynier, Perverse prikkels, Climategate.nl, 24-9-2019- Q&A: How do climate models work ?, Carbon Brief 15 January 2018. (Klik hier indien link verbroken).
- Rörsch, Arthur, De Koning & Co - een stel apart, Climategate.nl, 26-9-2019
U bent hier: inhoudsopgave - atmosfeer - klimaatwetenschap(pers)
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van dr. Hugo H. van der Molen, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !

Follow@plattezaken en Facebook of Linkedin