Milieuzaken.org
feiten, getallen en opinies

Avondrood der wetenschap in Groningen

U bent hier: inhoudsopgave -
Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

Follow@plattezaken en Facebook of Linkedin

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Mijn Alma Mater, de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) gaat een ere-doctoraat verlenen aan meteoroloog Gerrit Hiemstra omdat hij op verdienstelijke wijze de klimaatproblematiek "op de kaart" heeft gezet. In dezelde - door Matthijs Röling zo fraai beschilderde aula - waar ik ooit mijn proefschrift op het fraaie spreekgestoelte mocht verdedigen - mag hij zijn zegje doen en de bijbehorende "versielselen" in ontvangst nemen.


In toga zullen vele hoogleraren in deftige pas de plechtigheid met strakke gezichten bijwonen. Hopelijk realiseren ze zich dat ze collectief, in het avondrood der Verlichting, de Wetenschap aan de RUG ten grave dragen.

Gerrit Hiemsta was jarenlang de weerman van het NOS, die zich voortdurend versprak door het over "klimaatverandering" te hebben in plaats van over het weer, waarvoor hij was ingehuurd en wat al moeilijk genoeg leek, gezien de kwaliteit van die voorspellingen.

fokke en Sukke verwarren ook het weer met het klimaat

Hiemstra geeft in interviews toe dat hij een meteorloog is en geen klimaat-wetenschapper. Dat vinden veel universiteiten geen bezwaar. Er mogen - vinden ze - andere argumenten zijn om iemand een ere-doctoraat te verlenen, alhoewel het verlenen ervan vaker wel dan niet grote ophef en ergernis veroorzaakt. In sommige gevallen blijkt de promovendus achteraf bloed aan de handen te hebben, wat overigens regelmatig voorkomt bij de zgn. Nobelprijs voor de Vrede, die ook al niets met wetenschap te maken heeft.

Het is mijns inziens erg ongewenst dat niet wetenschappers eredoctoraten wordt verleend. Het doet afbreuk aan het instittut "promoveren" tot doctor in de wetenschap, een zekere erkenning dat een (vaak aankomende) wetenschapper een verdienstelijk onderzoek heeft afgerond en gepubliceerd. Een erkenning dat iemand goed onderzoek kan doen, doorzettingsvemogen heeft en in staat is de onderzoeksresultaten goed op te schrijven.

Maar dat men mensen een eredoctoraat verleent, die zich werkelijk anti-wetenschappelijk hebben geprofileert, vind ik echt van de zotte. Universiteiten zetten zichzelf hiermee bij het wetenschappelijk grof vuil.

Eén faux pas wil ik Hiemstra dan - met gezonde tegenzin - nog wel vergeven. Anti-democratisch (foei !), maar nog geen aanval op de wetenschap. Hij twitterde onlangs (zie Hetzler, 20-10-2018) dat, wat hem betreft, alleen mensen van onder de 30 jaar mogen meebeslissen over klimaatbeleid.

Wel anti-wetenschappelijk is zijn in interviews geventileerde stelling dat 'hoor en wederhoor" in het algemeen gewenst zijn, maar niet in de wetenschap. Een stelling die ik ook al las van "klimaatwetenschap-docent" Bart Verheggen van Amsterdam University College. Het is een ergerlijke - maar m.b.t. klimaatkwesties - heel veel voorkomende - vorm van zgn. Groepsdenken: "The views of anyone who fails to share our views becomes wholly unacceptable. There cannot be any possibility of dialogue". Hiermee wordt het wetenschappelijk pad van de Verlichting verlaten voor de Duisternis der Middeleeuwen.

Galileo: science is settled

Na de Democratie en de Wetenschap geven we met Hiemstra ook nog eens onze Vrijheid op, zo fraai verwoord door George Orwell:

George Orwell over Vrijheid

If liberty
means anything at all
it means the right to tell people
what they do not want
to hear

Maar toch ?
De RUG biedt Hiemstra een eredoctoraat omdat hij op verdienstelijke wijze de klimaatproblematiek "op de kaart" heeft gezet.

Daar zet ik graag enkele kanttekeningen bij.

Hiemstra is een fanatiek aanhanger van de zgn. (C)AGW-theorie of hypothese, die vanaf het begin - zonder goede bewijsvoering - is gepropageerd door het klimaat-bureau IPCC van de Verenigde Naties, een politieke organisatie van ca. 200 landen, die De Wetenschap vooral misbruiken als schaamlap. Die in hun zgn. Summaries for Policy Makers vreselijk alarmistiche uitingen naar regeringen en de pers doen uitgaan, die vaak geheel niet of zelfs strijdig zijn met de wetenschappelijke bevindingen van de wetenschappers die nog voor hen willen werken. Met zuivere wetenschap heeft het helaas niets te maken.

CAGW staat voor Catastrophal Antropogenic Global Warming, catrastrofale door mensen veroorzaakke opwarming van de wereld, door mensen vooral veroorzaakt door het gebruik van fossiele brandstoffen, waarbij CO2 vrijkomt. De theorie verklaart niet waarom in de geologische geschiedenis temperatuur en CO2-concentratie geen enkel verband tonen en waarom in de historie CO2 stijging vaak volgde op opwarming en niet andersom. Ook over het warmte-effect van een verdubbeling der CO2-concentratie is men het niet eens. De schattingen lopen van 0,5 tot 6, ja zelf 10 graden Celcius. Van de veel genoemde wetenschappelijke consenus is dus ook in dit opzicht geen sprake. Ook de zgn. klimaatmodellen geven een waaier van toekomstvoorspellingen, waarvan het gemiddelde se feitelijke opwarming schromelijk overschat en het verleden slecht beschrijft. Ook hier dus geen consensus.

Dat de RUG met Hiemstra deze theorie toch rotsvast is gaan geloven, neemt niet weg dat die theorie vanaf het begin is gebouwd op wetenschappelijk drijzand.

Maar de (C)AGW-theorie is er dagelijks bij het NOS-weerbericht jarenlang ingehamerd, vooral door Hiemstra.

En zoals Nazi minister van propaganda, Joseph Goebbels wist te melden:
"Als je een voldoende grote leugen vertelt en die blijft herhalen, dan zullen mensen die uiteindelijk gaan geloven."
(bron: @EUbrainwashing, 17-6-2018).

Goebles had denk ik Shopenhauer gelezen:

Shopenhauer
Klik op de foto voor een vergroting.

Uiteraard heeft Hiemstra inhoudelijk niets met Goebles te maken, maar wel met het ideevan effectieve propagandacampagnes en van censuur.

De Nederlandse politiek en nu dus ook de RUG zijn hiervoor gevallen.

Maar dat één contrair denkende wetenschapper zwaarder kan wegen dan 100 mainstream wetenschappers, wordt geïllustreerd door het verhaal van Einstein.

"Consensus als richtlijn voor (vooruitgang van) de wetenschap is in principe vreemd aan de wetenschapsbeoefening.

In historisch perspectief is noemenswaard hoe in 1931 Einstein door tegenstanders werd aangevallen op zijn theorieën. Zij schreven een boek: Honderd auteurs tegen Einstein. Zie hier de volledige tekst in het Duits.

Waarop Einstein reageerde: ‘Er zijn geen honderd man nodig om mijn theorieën onderuit te halen. Slechts één feit."


 

Honderd auteurs tegen Einstein

Bovenstaand vorbeeld mogen de gemankeerde wetenschaps-ideeën illustreren van een andere Ere-doctor, bij de Technische Universiteit Delft. Frans Timmermans werd daar eredoctor, wat vele critische gepromoveerde allumni geërgerd naar de pen deed grijpen. In een TV-interview gaf Timmermans aan dat als hij enerzijds een grote stapel onderzoeksrapporten had die A zeiden en 1 rapport die B zei, hij A zou geloven om zijn beleid op te baseren. Wellicht is dat voor beleidsmakers in Brussel een rationele keuze, maar het lijkt mij toch een contra-indicatie voor een ere-doctoraat.

"Belangrijk in dit verband is het motto van de ‘Royal Society’ (de Britse Academie van Wetenschappen – in 1660 opgericht als de eerste in de westerse wereld), "Nullius in verba".

Nullius in verba betekent zo veel als ‘Vertrouw niemand slechts op zijn woord.’ Ook wel: ‘Niet zweren op het woord van de meester.’
In het Engels: "Take no one's word for it."

Daarmee wordt - in het wapen met 2 leeuwen - tot uitdrukking gebracht dat men niet moet afgaan op de autoriteit van wetenschappers, ook al hebben zij nog zo veel prestige, maar uiteindelijk op de waarneming en het experiment, die de enige basis vormen om conclusies te kunnen trekken".

Jules de Waart refereert naar het Nullius in verba met de titel van zijn boek uit 2022: Geloof niet alles (wat wordt geschreven): Klimaatverandering in de spiegel van wetenschap en politiek.

  nullius in verba
klik voor vergroting

De Rijksuniversiteit Groningen heeft meerder Nobelprijs-winnaars voortgebracht.

Met het eredoctoraat voor Gerrit Hiemstra geven ze hun studenten het slechts mogelijke wetenschappelijke voorbeeld.

Voor hun gepromoveerde alumni is het ronduit een schoffering.

Voor de wetenschap is dit ere-doctoraat het avondrood der Verlichting op weg naar de duisternis der middeleeuwen.

weather-picture-of-the-day


Literatuur:


U bent hier: inhoudsopgave -
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van dr. Hugo H. van der Molen, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !

Follow @plattezaken en Facebook of Linkedin