Milieuzaken:
feiten, getallen en opinies.

Klimaatdefinities

U bent hier: inhoudsopgave - klimaatdefinities
Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

en Facebook of Linkedin

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Het klimaat wordt door de World Meteorological Organisation - WMO gedefinieerd als de gemiddelde weersgesteldheid in een gebied gemeten over een lange periode.
Die periode van 30 jaar is eigenlijk arbitrair maar heel gebruikelijk (zie verderop voor vele definities waar 30 jaar in voorkomt)

Deze definitie legt de nadruk op de toestand van de atmotsfeer. Een bredere definitie van klimaat is de staat van de atmosfeer, de oceanen, de biosfeer en de cryosfeer tezamen (Crok, 2010, p. 318).

klimaatsysteem

Schematische weergave van de elementen, processen en onderlinge interacties van het klimaatsysteem.(bron: KNMI).

Arthur Rörsch ziet het anders:
"Klimaat wordt juist door heel veel andere factoren bepaald dan door het weer. Het is omgekeerd. Het weer ontstaat doordat we een merkwaardige planeet hebben die om een schuin staande as draait en dan ook nog een keer met een ellips om de zon gaat, niet eens een cirkel. Ik zie juist het weer als een ruis op de klimaatverandering.
Men stelt maar gemakkelijk dat het klimaat het gemiddelde is van het weer. Maar dat is een meting! Klimaat wordt door de grond bepaald en door de oppervlakte van de oceanen. Waterverdamping is daarbij één van de belangrijkste effecten. We hebben het immers met de vorige zomer nog gezien: er was geen water, geen waterdamp en het werd erg warm!"
Bron: Rörsch, Arthur, Vergissen is menselijk, Climategate.nl ,15-3-2019.
------------

Rörsch schrijft: "Ik zie juist het weer als een ruis op de klimaatverandering".

Is dat dan wellicht de legitimatie van het tegenwoordig nog wel eens door o.a. Bodelier (in het Financieel Dagblad van 1-2-2020) en onze "weermannen" (nee, vrouwen doen dat niet) gebezigde woord "klimaatgerelateerd weer" ? De weer-ruis boven over de klimaatveranderingen heen ?

Maar hoe definieer je dan nog het begrip "klimaat" ? Volgens Crok dus als de staat van de atmosfeer, de oceanen, de biosfeer en de cryosfeer tezamen (Crok, 2010, p. 318).
Ik denk: op enig moment noemen we het 'het weer" en op langere tijdschalen: "klimaat"

Mark Twain schreef: “Climate is what you expect, the weather is what you get” / Klimaat is wat je verwacht, weer is wat je krijgt.
(Lees verder in hfdst. 1 (Weer versus klimaat), op p. 14-16 van Crok, Marcel en Vos, Rob de, Waarom de KNMI-scenario's niet zullen uitkomen, De Groene Rekenkamer, 2018, pdf-file, 129 blzn.


Zie voor een verdere discussie over verschillende klimaatdefinities: Roger Pielke Sr. (2005), What is climaate, why does it matter how we define climate.


Een definitie van "klimaatgerelateerd weer" ben ik nog niet tegengekomen (mail me als U het wel weet), maar wellicht betreft het weer dat tegenwoordig frequent voorkomt en b.v. 30 of 50 jaar geleden zelden. Zie ook de discussie hier boven.

Een controversiëel voorbeeld is dan b.v. het verloop van het aantal hittegolven in ons land. In 2016 zijn van de goed gedocumenteerde hittegolven tussen 1900 en 1950 door het KNMI vele weggepoetst, pardon, "gehomogeniseerd" om vervolgens te beweren dat er wegens klimaatverandering tegenwoordig frequenter hittegolven voorkomen: Klimaatgerelateerd, uiteraard !

 Er dient onderscheid te worden gemaakt tussen klimaat en weer, maar de activisten omschrijven nu alles als een ‘klimaatgerelateerde weersgebeurtenis’ en proberen je daarmee te overtuigen dat Net Zero het klimaat en ook het weer zal bepalen. Dat is gek. En het is volgens Steve Koonin ook hybris. Lees en bekijk hier zijn verhaal.


Salomon Kroonenberg ziet klimaat (en klimaatveranderingen) vooral als resultante van astronomische processen, waaronder de al boven door Rörsch genoemde aardbaan en scheefstand, die - net als de tolbeweging van de aardas - voortdurend variëren, evenals andere astronomische invloeden op de aarde. Hij verwijst daarbij naar de astronomische-theoretische en wiskundige berekeningen van Milankovic uit 1920, die de ijstijdencyclus voorspelde, wat later bleek te kloppen.
Bron: Kroonenberg, Salomon, (boek 2007) De menselijke maat: de aarde over tienduizend jaar", uitg. Atlas Contact, ISBN 9789025439507.

--------------

lePair en de Lange (2019) stellen dat het concept van een gemiddelde aardtemperatuur vaag is en niet natuurkundig. Er is geen meetbare hoeveelheid mee geassocieerd.

"The notion ‘the earth’s climate’ is vague and non-physical. There is no measurable quantity associated with it. We can take local measurements of temperature (T), pressure (P), humidity, precipitation, incident radiation (Ieff), etc., but these quantities vary; not only with geographic location, but also with time, altitude, and depth. Several quantities only have a definite meaning in a well-defined volume and in a state of equilibrium, which on earth rarely prevails. One can calculate averages over locations and time periods, but such values have little overlap with the human experience on Earth. The local climates of Greenland and the Sahara are very different. Moreover, taking averages has no physical meaning"

Bron: le Pair, C. (Kees) and Lange, C.A. (Kees) de, On the theory of the earth’s physical parameters, distributed in space and time, CLINTEL, 23-9-2019 (zie hier indien link verbroken). Ook verschenen in Principia Scientific International, 23-9-2019


Weer en Klimaat

weer is iets anders dan klimaat

weer
verschijningsvormen van het weer

"Mooi weer vandaag", het was een "mooie zomer", of zelfs een "hete zomer", een "zachte" of "strenge" winter. Het weer houdt de Nederlanders constant bezig. Dat is niet in alle landen zo. In Zuid Afrika bv. is het dagelijkse weer zo voorspelbaar dat het nauwelijks een onderwerp van gesprek is. Maar daarentegen wel degelijk als er soms enkele jaren achtereen te weinig regen valt.
Het weer wisselt veel sneller dan het klimaat. Wanneer spreek je nog van "weer" en wanneer van "klimaat" ? Welk gemiddelde moet je nemen om over klimaatverandering te spreken ? Volgens de officiële definitie van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) moet je temperatuur en neerslag 30 jaar middelen om over "klimaat" te kunnen spreken (bron: Volkskrant 1-8-2008 n.a.v. het KNMI-rapport "De toestand van het klimaat in Nederland 2008"). Tien warme zomers of tien strenge winters achtereen betekenen dus nog niet per sé een klimaatverandering, alhoewel ze er aan bij zouden kunnen dragen, of onderdeel van zouden kunnen zijn. Als het van 1998 - 2008 niet warmer is geworden (zie onder) betekent dat ook niet meteen dat de al decennia durende temperatuurstijging op aarde is gestopt, alhowel dat wel het geval zou kunnen zijn. Want ook de temperatuurstijging van de laatste honderd jaar ging met golven en perioden waarin het juist weer kouder werd.

La Route de Ste Livrade by Anthony Gross  

Het weer in de kunst wordt regelmatig weergegeven door de Londense Tate Gallery:

zie op Twitter.com/TateWeather

#TateWeather predicts a rainy Saturday & a sunny Sunday.
Anthony Gross's 'La Route de Ste Livrade' captures both!

Maar een mooie zomer, natte herfst of uitzonderlijk strenge winter zeggen dus niets over het klimaat, zoals onze kranten (of het NOS-journaal) ons maar al te vaak willen doen geloven........

<----- klik voor een vergroting


Op weatherpictureoftheday.com worden regelmatig schitterende foto's vertoond van specifieke weersomstandigheden.

 

Iimage (by Sam Grove) of sunset affected by smoke haze from the Camp fire as seen in San Jose, California,  submitted Nov 18th 2018. ------------------------------------------------------------------->

 

weather-picture-of-the-day

Literatuur:

- Crok, Marcel (2010), De staat van het klimaat: een koele blik op een verhit debat, Amsterdam: uitg. Paradigma, 333p. met uitgebreid register en veel voetnoten voor literatuurverwijzingen etc. ISBN: 978-90-499-6040-7;
- Crok, Marcel en Vos, Rob de, Waarom de KNMI-scenario's niet zullen uitkomen, De Groene Rekenkamer, 2018, pdf-file, 129 blzn.
- Rörsch, Arthur, Vergissen is menselijk, Climategate.nl ,15-3-2019.
- Salomon Kroonenberg, De menselijke maat: de aarde over tienduizend jaar", uitg. Atlas Contact, ISBN 9789025439507.
- Weather and Climate, NASA Climate Science Investigations (CSI) d.d. 4-5-2019.


Er zijn vier soorten klimaatverandering te herkennen
(gebaseerd op Thoenes, 2017; zijn teksten zijn cursief weergegeven):

 1. Locale klimaten variëren van plaats tot plaats, bv. Nederland versus Noorwegen.
 2. Locale klimaten veranderen voortdurend in de tijd. 
 3. Er kan ook sprake zijn van een gemiddeld wereldklimaat dat verandert, dat op- en neer gaat met een periode van jaren of eeuwen (zoals het altijd al heeft gedaan).
 4. Er kan ook een systematische verandering van het gemiddelde wereldklimaat optreden, leidende tot een meer langdurige opwarming of tot afkoeling. Die blijkt pas na langere tijd.

Opvallend is dat de grootte van de veranderingen in deze volgorde afneemt, ze bedragen respectievelijk: (1) enkele tientallen graden, (2) enkele graden, (3) ongeveer een graad en (4) enkele tienden van een graad.

In de politiek wordt “klimaatverandering” gebruikt in de laatste betekenis en dat slaat dan met name op opwarming die veroorzaakt zou zijn door de mens, of die in de toekomst door de mens veroorzaakt zou kunnen worden. We weten niet zeker of zo’n klimaatverandering ooit heeft plaatsgevonden, of plaats vindt, of kan plaatsvinden. In het algemeen sluit men de ogen voor een mogelijke afkoeling, die overigens volgens astronomen voor de nabije toekomst waarschijnlijker is dan opwarming en die veel ernstiger gevolgen kan hebben.

Oorspronkelijk werd het woord “klimaat” alleen gebruikt voor locale klimaten (zie Van Dale). We zeggen dat het klimaat van Noorwegen anders is dan dat van Nederland en dat dat van Italië weer anders is. Over de gehele wereld zijn die verschillen enorm. Er zijn honderden klimaatzones te herkennen en de onderlinge verschillen kunnen, uitgedrukt in temperaturen, vele tientallen graden bedragen.

Alle locale klimaten kunnen in de tijd variëren. In Nederland hadden wij bijvoorbeeld veel koude winters in de jaren ’40, ’60 en ’80. Maar er kunnen zich ook lange-termijn-veranderingen voordoen. De veranderingen in locale temperaturen zijn vaak veel groter dan de veranderingen van de gemiddelde wereldtemperatuur in diezelfde tijd. In West Europa is de gemiddelde temperatuur de laatste halve eeuw ongeveer 1 à 2 graden gestegen en de gemiddelde wereldtemperatuur maar 0,4 graad. Op het vaste land van Antarctica (behalve het schiereiland) is de temperatuur al vele jaren dalende. In de noordelijke ijszee treden periodieke veranderingen op, waardoor men bijvoorbeeld eens in de ongeveer 30 jaar via de noordwest-passage kan varen (benoorden Canada). Door periodieke veranderingen in de oceaanstromingen (ook met tijdconstanten van enkele tientallen jaren) treden er perioden op van minder drijfijs aan de noordpool en gelijktijdig meer aan de zuidpool, en omgekeerd

Tegenwoordig bedoelt men met “het klimaat” meestal een gemiddeld wereldklimaat. Dat is echter bijzonder moeilijk te bepalen vanwege de enorme locale verschillen. Gewoonlijk gebruikt men de gemiddelde waarden van de metingen van alle bekende weerstations. Hierin zit een aanzienlijke onnauwkeurigheid, omdat deze stations erg ongelijk over het aardoppervlak zijn verdeeld. Er bestaan grote gebieden zonder enig weerstation en hiervoor worden temperaturen geschat door interpolatie van metingen in omliggende gebieden. Verder bestaat 70% van het aardoppervlak uit water, waar meten veel moeilijker is. Juist omdat plaatselijke verschillen zo groot zijn en bovendien variëren, is het mogelijk dat door deze wijze van middelen belangrijke locale temperatuur-veranderingen onopgemerkt blijven, waardoor het bepaalde gemiddelde onnauwkeuriger wordt. Ik denk dat het daardoor niet mogelijk is een gemiddelde wereldtemperatuur te meten op minder dan 0,5 graad nauwkeurig. Dit betekent dat variaties in de gemiddelde temperatuur van enkele tienden van een graad wellicht niet significant zijn. Overigens doen zulke variaties zich steeds voor van jaar tot jaar. Deze variaties kunnen het gevolg zijn van een kleine inherente instabiliteit, zie hierna (redactie, HHvdM: inmiddels weten we dat zelfs op 1 meetstation, De Bilt in Nederland, na 68 - 112 jaar nog correcties nodig worden geacht (anno 2016) die variëren van gemiddeld 0,9 graad Celcius tot op heel warme dagen wel 1,9 graad ! Zie hier).


bron: Elsevier, 13-2-2010, p. 70
klik op de foto voor vergroting

 

Weerstations wereldwijd: steeds minder in landelijke gebieden (Bron: Elsevier, 13-2-2010)

Als je in Europa opeens de weerstationmetingen uit Scandinavië weg zou laten uit de berekeningen, dan zou je zien dat de gemiddelde temperatuur in Europa stijgt. Maar dat alleen in het rapport van de "klimaatwetenschapper", natuurlijk. De aarde draait gewoon door met zijn actuele temperatuur.

Zoals de figuur links laat zien waren er in 1976 nog 6.000 weerstations waarvan klimaatwetenschappers gebruik kunnen maken. 21 jaar later waren daar nog maar 1.500 van over. In januari 2010 meldden twee Amerikaanse onderzoekers Joe D'Aleo en E. Michael Smith dat er iets grondig mis is met de gehanteerde meetreeksen van het National Climatic Data Center (NOAA-NCDC) en de NASA (NASA GISS). Dit zijn 2 grondmeetreeksen naast die van de Britse universiteit van East Anglia (HadCRUT) waarop het IPCC zich baseert. De meetreeksen hebben stations in koudere en niet-stedelijke gebieden laten vallen waardoor een virtuele opwarming van onbekende grootte ontstaat.

Ter verdere illustratie:
In december 2009 waarschuwde het Russische Instituut voor Economische Analyse dat slechts een kwart van alle Russische data door de Engelse HadCRUT-meetreeks wordt meegenomen. Het instituut meende dat aldus een virtuele opwarming van 0,64 graden in Rusland ontstond.

In een lezing wijst Giaever er op dat op de Zuidpool (een gebied groter dan Europa) slechts 8 meetstations over zijn gebleven, terwijl de USA er "zwart' van ziet (zie afbeelding hier boven). Het hele begrip "gemiddelde temperatuur op aarde" wordt hiermee een nog grotere farce. En als je dan ook nog eens bedenkt dat de temperaturen op de Zuidpool momenteel lager zijn dan daarvoor.......

   
Einstein aan het rekenen
Albert Einstein:

(redactie, HHvdM: Dr. Ivar Giaever (Nobelprijswinnaar natuurkunde 1973) stelt eveneens de prangende vraag: " how can you measure the average temperature of the whole earth for a whole year?" Volgens hem kan dat helemaal niet en zijn alle gebruikte grafieken derhalve volstrekt zinloos; zie hier ). Hij stelde dat zelfs als hij in zijn grote collegezaal 10 toehoorders zou vragen de gemiddelde temperatuur in die zaal te meten, hij beslist 10 verschillende antwoorden zou krijgen.

Bovendien: waarom zou je een gemiddelde wereld-temperatuur überhaupt willen weten en daarom meten ? Waarom wil men de extreem hete temperaturen van alle woestijnen middelen met o.a de extreem koude temperaturen van de Zuidpool en Antarctica ? Heeft zo'n gemiddelde enige zinvolle betekenis ?

Het is met de gemiddelde wereldtemperatuur al net als wat Koningin Maxima ooit zei over De Nederlander: "Ik heb hem of haar niet gevonden". En zo is het ook met het Gemiddelde Huishouden en -denk ik - met het Gemiddelde Klimaat op aarde.

Wellicht als je de aardse temperatuurhistorie van duizenden of miljoenen jaren wilt bestuderen en die wilt relateren aan astronomische veranderingen, die van invloed zijn op het aardsae klimaat (zie b.v. Kroonenberg (2007),

"Not everything that can be counted counts,
and
not everything that counts can be counted".

 


De enige zin, die ik kan bedenken is dat enkele klimatologen of policiti het een handzame maat vinden om de rest van de wereld de stuipen of het lijf te jagen, hetzij door te voorspellen dat die temperatuur zal dalen (jaren 1970) , hetzij door te stellen dat die gaat stijgen (jaren '80 e.v.).

 

 

 

 

Tegnwoordig dat ie gaat veranderen (climate change) of zelfs catastrofaal zal veranderen (climate crisis)

  time Magazine zowel bang voor global cooling als global warming: gewoon altijd bang dus

De Britse krant The Gardian hanteert hiertoe sinds mei 2019 een vorm van Newspeak:

 

Josh-cartoon-TheGrauniad
Josh maakte er het volgende cartoon over.

(klik op het cartoon voor een vergroting)


Toch zou het kunnen dat satellietmetingen over de gehele aarde ons een beter beeld zouden kunnen geven van de gemiddelde temperatuur van de atmosfeer op bepaalde hoogtes.

Sinds 1979 worden temperatuurgegevens bijgehouden en permanent gepubliceerd door Roy Spencer

Spencer is klimatoloog, auteur en voormalig NASA wetenschapper; Principal reasearch scientist, Univ. van Alabama (USA) te Huntsville. Klik hier om zijn website te bezoeken.

spencer-opwarming van de atmosfeer zoals gemeten door satellieten.

Om mij onbekende redenen vindt Google dat maar niks en blokkeert zijn advertentie-inkomsten op die webpagina en andere pagina's van zijn site: een verontrustende vorm van censuur:
Literatuur:
- Vazquez, Joseph, Anti-Science? Google Demonetizes Renowned Meteorologist’s Website, Climate dispatch, Latest News, 17-1-2022


Locale klimaatveranderingen
Thoenes (2017): Verwarring treedt op wanneer men locale variaties interpreteert als gevolgen van wereldwijde variaties. Dit is vrijwel altijd onjuist, maar toch gebeurt dit overal. Opmerkelijk is dat deze fouten altijd in één richting gaan, ze worden gebruikt om opwarming aan te tonen. De vermindering van het drijfijs bij de noordpool of het afbreken van een ijsschots bij het Zuidpool-schiereiland, wordt toegeschreven aan “klimaatverandering”, waarmee globale opwarming wordt bedoeld. Volkomen onjuist! Zij zijn in principe het gevolg van locale klimaatveranderingen. Deze worden vaak veroorzaakt door periodieke wisselingen in de grote oceaanstromingen, die geen verband houden met het gemiddelde wereldklimaat.

Als het weer eens een erg warme zomer of winter is geweest, hier of in den vreemde, als het weer eens flink geregend of gestormd heeft, er bosbranden zijn en droogte-periodes, dan suggereren de media al gauw dat het hier bewijzen betreft van "klimaatverandering".

Bij ongebruikelijke sneeuwval en extreem koude winters (er bestaan uitgebreide lijsten van !) haalt men er in de media nog maar zelden een veronderstelde klimaatverandering bij. Het alarmisme gaat momenteel richting opwarming van het klimaat. In de 70er jaren was dat nog net andersom.

Maar er zijn uitzonderingen: "As the Arctic gets warmer, our winters (in de USA) get colder" (indien link gebroken, zie hier).

  wheel of climate change

Steven E. Koonin (2021, p. 178):
I get the distinct sense that the science is unsettled enough that any unusual weather can be "attributed" to human influences.

Maar sinds jaar en dag zien velen in een paar jaren extreem weer, of zelfs bij heel wat kortere periodes extreem weer, al gauw een klimaatverandering optreden, even vergetend dat klimaat meestal wordt gedefinieerd als het gemiddelde weer over een periode van minstens 30 jaren.

In 1871 wordt daar al over geklaagd door een lezer van de krant The Brisbane Courier !

 

denkbeeldige klimaatverandering

klik op de tekst voor een vergroting


mooi weer in februari 2019

Klik op het cartoon voor een vergroting

 

Eind februari 2019 werd West-Europa verrast door een hoge drukgebied dat warme lucht uit Afrika onze kant op woei.

Dat was koren op de molen van klimaat-alarmisten.

 

 

Climate alarmists should cool off about the warm weather.

There’s a difference between weather and climate, as they never tire of telling us.

Lees hier het hele artikel.

Ook het college van bestuur van "Twente University" ontgaat kennelijk het verschil tussen weer (in 2021) en klimaat. Zie hier.


Dat locale weers-situaties en weers-schommelingen op jaarbasis niets hoeven zeggen over het wereld-klimaat wordt fraai geïllustreerd door een artikel d.d. 2-9-2018 van prof. Nils-Axel Mörner: "Weather always changes but memory is short". Op 2 wereld-temperatuurkaarten (juli 2017 en juli 2018) laat hij zien dat het in 2017 relatief koud was in Scandinavië en noord-Europa, terwijl het relatief warm was in Argentinië en in Mongolië. In 2018 was het juist relatief warm in Skandinavië en noord-west Europa, maar relatief koud in Argentinië en Mongolië

wereld-temperatuurkaarten 2017-2018klik op de kaart voor een vergroting

 

for July 2018 (Fig. 1a). In Europe and West Asia, it was 1.5-2.0 °C warmer than normal (the average of the last 10 years). On a global scale, however, temperature was quite normal. All talk about “extreme heat” does not apply on a global scale, only on a regional sector of Europe and West Asia. Hence, the map shows regional variations in weather over the globe.

Now, let us compare the global temperature patterns for July 2018 and 2017 (Fig. 1b). What we see is similar map of regional variations in weather over the globe. But there are two remarkable facts:

 • Skandinavia and Balticum were exceptionally cold in 2017 (but warm in 2018)
 • Argentine was extremely warm in 2017 (but extremely cold 2018)

Consequently, the fact is that July 2018 and 2017 rather are each others’ opposite in regional weather. Obviously, one cannot talk about “trends” in one or the other direction. The truth is quite different from the scenario of a general warming, which the climate lobbyists claim.

During the summer, this misuse of facts has been astonishing in Sweden. It is simple to understand why this has been the case: there it is the approaching general election, which make activists take on spreading of “fake news”.

The maps (Fig. 1) documents reality – it is the maps that apply: not the claims by climate lobbyists.


In 1974 schreef de CIA een (geheim) rapport waarin werd gewaarschuwd voor afkoeling van het klimaat met ernstige gevolgen voor de wereld-voedselvoorziening: "Potential Implications of Trends in World Population, Food Production, and Climate", welk rapport pas in 1995 is vrijgegeven. in Annexx II van dat rapport wordt de toen vigerende klimaat-theorie van Bryson beschreven. Maar zo geheim waren die ideeën niet:

in 1977 was Time Magazine al bevreesd voor een naderende ijstijd.

In 2006 (29 jaar later) was hun angst daarvoor echter al weer over: toen waren ze opeens bang voor Global Warming.

time Magazine zowel bang voor global cooling als global warming: gewoon altijd bang dus

Bij het bovenstaande moeten we ons realiseren dat de gemeten gemiddelde temperatuur in de wereld tussen 1900 en 1940 ca. 0,4 graden C was gestegen, maar tussen 1945 en 1979 ongeveer 0,2 graden C is gedaald (reden voor de angst voor een ijstijd ?) en vanaf 1979 tot 1998 weer ongeveer 0,4 graden c is gestegen. Na 1998 is de gemiddelde wereldtemperatuur niet meer significant gestegen, alhoewel die wel van jaar tot jaar merkbaar varieert (cijfers uit Thoenes, 2017).


The definition of ‘climate’ adopted by the World Meteorological Organisation is the average of a particular weather parameter over 30 years. It was introduced at the 1934 Wiesbaden conference of the International Meteorological Organisation (WMO’s precursor) because data sets were only held to be reliable after 1900, so 1901 – 1930 was used as an initial basis for assessing climate. It has a certain arbitrariness, it could have been 25 years (zie bron)

 • klimaat
  Gemiddelde atmosferische en meteorologische gesteldheid in een bepaald gebied; Bv. mediterraan klimaat, landklimaat
  Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/vertaal/NL/NL/klimaat

 • klimaat
  De gemiddelde situatie van het weer in een bepaalde plaats of streek gedurende een langere periode (30 jaar). Köppen, een Duitse professor en eerste directeur van de Duitse weerdienst, onderscheidde in verband met hun effect op de vegetatie 5 klimaten. A tot en met E. Voor een verfijning van de indeling voegde hij er nog letters aan toe. A-klimaten
  Gevonden op https://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vm

 • klimaat
  Het klimaat is de gemiddelde weersgesteldheid in een gebied gemeten over een lange periode. Meestal over dertig à veertig jaar. Men kent verschillende klimaten, o.a. een zeeklimaat, landklimaat of Middellandse Zeeklimaat.
  Gevonden op https://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vm

 • Klimaat
  Periode van tenminste 30 jaar waarvan het gemiddelde weer van die periode is berekend. Een klimaat kan veranderen, maar dit geschiedt langzaam omdat het over zo`n lange periode gaat.
  Gevonden op https://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vm

 • klimaat
  Gemiddelde (weers)toestand van de atmosfeer in een groot gebied en over een lange periode (meestal 30 jaar).
  Gevonden op https://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vm

 • Klimaat
  Het klimaat is de gemiddelde gesteldheid van de lucht en het weer in een bepaald gebied.
  Gevonden op https://www.natuurinformatie.nl/ndb.mcp/n

 • klimaat
  Het gemiddelde weer over een periode van 30 jaar.
  Gevonden op https://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vm

 • klimaat
  Het gemiddelde weer over een periode van 30 jaar.
  Gevonden op https://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vm

 • Klimaat
  Het klimaat van een bepaald gebied is het gemiddelde weer, dus het gemiddelde over langere tijd, van meteorologische grootheden zoals temperatuur, neerslag, vochtigheid, zonneschijn en wind. Ook de extremen van dergelijke verschijnselen vallen onder het klimaat.
  Gevonden op https://www.knmi.nl/VinkCMS/concept_detai

 • klimaat
  De atmosferische variaties op een specifieke geografische locatie op langere termijn. Gebruik `weer` voor de atmosferische toestand op korte termijn.
  Categorie: Abstracte Begrippen > verschijnselen met betrekking tot het weer.
  Gevonden op https://www.aat-ned.nl/wwwopac.exe?databa

 • klimaat
  de gemiddelde toestand van het weer op een plaats, gemeten over een langere periode
  Gevonden op https://www.bisonline.be/main/bronnenboek

 • Klimaat
  In de tropische regenwouden van Zuid-Amerika is het het ganse jaar door warm en vochtig. Aan de Noord- en Zuidpool kennen we zeer lange en strenge winters. Dergelijke weersomstandigheden noemen we het klimaat. Het klimaat is niet hetzelfde als het weer. Het weer kan zo veranderen terwijl het klimaat het weer omschrijft over een langere periode.Elk
  Gevonden op https://users.skynet.be/zoekheteensop/kli

 • Klimaat
  Gemiddelde toestand van de atmosfeer (temperatuur, neerslag etc.) gerekend over een periode van 30 jaar.
  Nederland heeft een gematigd zeeklimaat. Gedurende de hele geologische geschiedenis veranderde het klimaat verscheiden keren. In tal van die tijdperken week het klimaat in het gebied dat we nu kennen als Drenthe op enigerlei wijze af van de
  Gevonden op https://www.encyclopediedrenthe.nl/Klimaa

 • klimaat
  een koel klimaat leidt tot een langer groeiseizoen. Het klimaat wordt warmer in ons land (2004), dat is in ieder geval gunstig voor de wijnbouw in Nederland, maar niet voor de landen rond de Middellandse Zee, waar het ook warmer wordt Er wordt onderscheid gemaakt in Cool climate en Hot climate Zie ook: microklimaat, golfstroom Website over klimaat,
  Gevonden op https://info.wijn.org/Wijn/DigiFolderDXS.

 • Klimaat
  De gemiddelde weersomstandigheden van een bepaald gebied door het hele jaar heen. Regenwouden spelen samen met de oceanen een belangrijke rol in het klimaat op aarde. Ze bepalen uiteindelijk dus ook het weer in Nederland. Als de regenwouden er niet zouden zijn, zou het op de aarde waarschijnlijk veel droger zijn, ook in Nederland.
  Gevonden op https://www.encyco.nl/nol.php

 • klimaat
  gesteldheid
  Gevonden op https://www.heelom.com/Echo/zoekrobot/woo

 • Klimaat
  Let op: Spelling van 1858 clima, luchtstreek, lucht-gesteldheid, temperatuur. Klimatologie, de leer van de verandering der lucht
  Gevonden op https://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01/

 • Klimaat
  De gemiddelde weersituatie van een bepaalde streek gedurende een langere periode (meestal minstens 30 jaar). Met name afwisseling warme en koude perioden (glacialen en interglacialen) zijn van betekenis voor de ontwikkeling van het Schelde-estuarium.
  Gevonden op https://www.scheldenet.be/

 • Klimaat
  Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. (...aten), luchtstreek, luchtsgesteldheid.
  *...MATOLOGIE, v. leer der warmte in den dampkring en op de oppervlakte.
  Gevonden op https://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/

 • KLIMAAT
  -weer -weersomstandigheden -weersgesteldheid -gesteldheid van de lucht -gemiddelde weersgesteldheid
  Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoor

 • Klimaat
  Meer specifiek: Weersomstandigheden. Minder specifiek: Milieu. Zie ook: Klimatologie. Externe bronnen:
  Gevonden op
  https://thesaurus.politieacademie.nl/word

  2018:

  Anno 2018 stelt het IPCC een nieuwe vorm van Orwelliaanse Newspeak voor:

  The IPCC appears to have secretly changed the definition of what constitutes ‘climate’ by mixing existing and non-existing data. Global warming is now defined by the IPCC as a speculative 30-year global average temperature that is based, on one hand, on the observed global temperature data from the past 15 years and, on the other hand, on assumed global temperatures for the next 15 years. This proposition was put before the recent IPCC meeting at Incheon, in the Republic of Korea and agreed as a reasonable thing to do to better communicate climate trends. Astonishingly, this new IPCC definition mixes real and empirical data with non-exiting and speculative data and simply assumes that a short-term 15-year trend won’t change for another 15 years in the future. --Dr David Whitehouse, GWPF Science Editor, GWPF Observatory, 29 October 2018  Deze begrippen beginnen met klimaat
  Klimaat en weer
  Klimaat en weer
  Klimaat in India
  Klimaat in Schotland
  Klimaat van Antarctica
  Klimaat van de Filipijnen
  Klimaat van Nederland
  Klimaatactivist in de politiek
  Klimaatatlas
  KLIMAATBEHANDELING
  Klimaatbeheersing
  klimaatbeheersing
  Klimaatbestendig
  Klimaatbos

  Klimaatclassificatie van Köppen

  Klimaatconferentie
  klimaatcorrectiefactor (KCF)
  klimaatcyclus in het kwartair
  klimaatdiagram
  Klimaatdiagram
  klimaateffectrapport

  klimaatfactoren

  En hier onder bespreken we dan nog het begrip "schoon klimaat" van Rob Jetten, sinds 2021 onze minister van klimaatzaken........


  Klimaat en Milieu

  In een Essay in het FD van 3-6-2017 wijst geowetenschapper Guus Berkhout er op dat we een duidelijk onderscheid moeten maken tussen milieu en klimaat.

  Wat voor de natuurlijke omgeving glashelder is, is voor het aardse klimaat nog volstrekt onduidelijk. Het geologische archief van de aarde laat ondubbelzinnig zien dat ons klimaat in het verleden enorme veranderingen heeft gekend. Grote klimaatveranderingen zijn dus van alle tijden en zeker niet vanaf de jaren ’60, waarin de menselijke CO2 emissies begonnen te stijgen. De geowetenschappen vertellen ons dat er geen enkele aanwijzing is dat de grote natuurkrachten, die al miljoenen jaren verantwoordelijk zijn voor onze klimaatveranderingen, vanaf het midden van de vorige eeuw niet meer actief zouden zijn.

  Hij betoogt dat wat voor de natuurlijke omgeving glashelder is (HHvdM (red.): we kennen vele oorzaken en gevolgen en we kunnen zinvol maatregelen treffen) is voor het aardse klimaat nog volstrekt onduidelijk. Wetenschappelijk verantwoorde klimaatmodellen moeten in de eerste plaats het verleden kunnen verklaren. Pas als we het verleden kennen en begrijpen is het mogelijk om iets zinvols over de toekomst te zeggen. Kijkend naar de enorme complexiteit van het aardse klimaat, zou de klimaatwetenschappers wat meer bescheidenheid passen. Met hun grote stelligheid over oorzaak en gevolg brengen ze veel schade toe aan de reputatie van de wetenschap.

  Natuurlijk, onder mijn klimaatcollega’s zitten veel knappe koppen. In hun publicaties zitten echt geen denk- of rekenfouten. De angel zit in de aannames van hun model, zoals: 'de grote natuurkrachten spelen in klimaatverandering geen rol meer'. Over die aannames wordt in wetenschappelijke peer reviews niets gezegd, terwijl we het juist dáár over moeten hebben. We hebben ons in Parijs aangepraat dat het aardse klimaat maakbaar is, maar dat gevoel is wel het directe gevolg van aannames die we zélf hebben bedacht. Lees hier het hele essay.

  Prof. dr. ir. A .J. (Guus) Berkhout
  is emeritus hoogleraar geowetenschappen en oprichter-directeur van het ‘Centre for Global Socio-Economic Change’.


  In de energietransitie wordt de minder groene kant van hernieuwbare energie nog wel eens vergeten. In onderstaande video wat aandacht voor de zwarte kant van groen.

 • klimaat versus milieu

  Rob Jetten: een "schoon klimaat"
  Deze poster zag ik 19-3-20022 op twitter via Ed Kas.
  Het lijkt er sterk op dat onze nieuwe minister van klimaat het onderscheid niet kent tussen milieu en klimaat.

  We spreken wel van een aangenaam of mooi klimaat: daarom zoeken veel vakantiegangers en pensionados warmere en zonniger streken op.We spreken ook van een schoner of minder vervuild milieu, maar dat heeft niets met klimaat te maken.

  In België wordt het woord "schoon" wel gebruikt waar wij in Nederland "mooi" zouden zeggen: een schoon gezicht, dat menneke van D66.

  Daarentegen spreken wij wel weer van "een schone taak", b.v. dat Jetten eens het boek van Steven Koonin gaat lezen: "Unsettled -What science tells us, what it doesn't and why it matters". ISBN 9781950665792

  Maar met het gebruik van het woord "milieu" moet je ook al weer oppassen. Onze vroegere minister van klimaatzaken, Jacqueline Kramer, bezocht Parijs en werd door haar Haagse ambtenaren aan de Fransen voor gesteld als "Ministre du Milieu des Pays Bas". De Franse collega's vielen haast op de grond van het lachen, want "Le Milieu" betekent in Frankrijk "De Onderwereld". Overigens, in die tijd klaagden de Fransen nogal over de slappe aanpak in Nederland van de drugs-problematiek.


  Links:
  Een zeer uitgebreide site over het klimaat is: https://www.klimaatnieuws.nl (Warm aanbevolen ! )
  Er is een startpagina over klimaat: https://klimaat.startpagina.nl/
  KNMI - Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut. U kunt zich inschrijven op op hun nieuwsbrief.

  Literatuur:

  - Crok, Marcel (2010), De staat van het klimaat: een koele blik op een verhit debat, Amsterdam: uitg. Paradigma, 333p. met uitgebreid register en veel voetnoten voor literatuurverwijzingen etc. ISBN: 978-90-499-6040-7;
  - Crok, Marcel en Vos, Rob de, Waarom de KNMI-scenario's niet zullen uitkomen, De Groene Rekenkamer, 2018, pdf-file, 129 blzn.

  Koonin, Steven E. (2021), Unsettled - What science tells us, what it doesn't and why it matters.ISBN 9781950665792
  - Paul Gigot interviewt Steven Koonin. Zie hier de video uit 2021; "WSJ Opinion: what Climate Science Knows- and Doesn't Know");
  - Zie hier een boekbespreking door Herman Quast.

  Kroonenberg, Salomon, (boek 2007) De menselijke maat: de aarde over tienduizend jaar", uitg. Atlas Contact, ISBN 9789025439507.

  le Pair, C. (Kees) and Lange, C.A. (Kees) de, On the theory of the earth’s physical parameters, distributed in space and time, CLINTEL, 23-9-2019 (zie hier indien link verbroken). Ook verschenen in Principia Scientific International, 23-9-2019

  Zie voor een discussie over verschillende klimaatdefinities: Pielke, What is climaate, why does it matter how we define climate

  - Rörsch, Arthur, Vergissen is menselijk, Climategate.nl ,15-3-2019.
  - Salomon Kroonenberg, De menselijke maat: de aarde over tienduizend jaar", uitg. Atlas Contact, ISBN 9789025439507.
  - Weather and Climate, NASA Climate Science Investigations (CSI) d.d. 4-5-2019.  U bent hier: inhoudsopgave - klimaatdefinities
  Google
   
  Web www.hugovandermolen.nl

  Deze website is een activiteit van dr. Hugo H. van der Molen, Copyright 2007 e.v.

  Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !

  en Facebook of Linkedin