isberen geraken zonder ijs
Milieuzaken.org

feiten, getallen en opinies.

Ijsberen
(Ursus maritimus)

U bent hier: inhoudsopgave - aarde - fauna - ijsberen

Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

ijsbeer op ijsschotsje

 


Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

en Facebook of Linkedin


Onderstaande kaart toont de 19 gebieden met sub-populaties van ijsberen

19 subpopulaties van ijsberen rond de noordpool

Het WWF schrijft er het volgende over, hier gevonden op d.d. 29-10-2016

Polar bears are classified as marine mammals because they spend most of their lives on the sea ice of the Arctic Ocean. They have a thick layer of body fat and a water-repellant coat that insulates them from the cold air and water. Considered talented swimmers, they can sustain a pace of six miles per hour by paddling with their front paws and holding their hind legs flat like a rudder.

Polar bears spend over 50% of their time hunting for food, but less than 2% of their hunts are successful. Their diet mainly consists of ringed and bearded seals because they need large amounts of fat to survive.

The total polar bear population is divided into 19 units or subpopulations (see above). Of those, the latest data from the IUCN Polar Bear Specialist Group show that three subpopulations are in decline and that there is a high estimated risk of future decline due to climate change.

Because of ongoing and potential loss of their sea ice habitat resulting from climate change, polar bears were listed as a threatened species in the US under the Endangered Species Act in May 2008.

The survival and the protection of the polar bear habitat are urgent issues for WWF.


In Canada,where perhaps two-thirds of the world’s polar bears live, the Committee on the Status of Endangered Wildlife (COSEWIC) decided in 2018 to continue to list the polar bear as a species of ‘Special concern’ rather than upgrade to ‘Threatened.’ The territory of Nunavut, where most polar bears in Canada live, is now poised to make human safety their priority in managing growing populations of bears (bron: Susan Crockford, State of the polar bear report 2018, GWPF report no. 32, 2019, ISBN 978-0-9931190-7-1).

ijsberen doen het goed

Jeroen Hetzler, IJsberen, klimaathoax en hockeysticks, Climategate.nl 20-12-2018:
"En nu is het alarmisme van Greenpeace en het Wereld Natuur Fonds een probleem. Door te overdrijven, maken ze niet alleen zichzelf kwetsbaar, maar ze leveren ook munitie aan degenen die überhaupt geen boodschap hebben aan een veranderend klimaat of een kwetsbare natuur. Wanneer de ijsbeercampagne een hoax is, waarom zou die rond fijnstof of de klimaatverandering dat niet zijn?"

Om met de woorden van Abraham Lincoln te spreken: You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time.


the Death of a Climate Icon  

Susan Crockford wrijft het de alarmisten nog maar eens fijntjes in met haar videopresentatie: "The Death of a Climate Icon; the video" van 31-8-2017.

Zoals ze stelt: " The polar bear as an icon for climate change is dead because the distorted predictions made by polar bears were wrong".

Op haar website Polar Bear Science van 26 maart 2019 komt ze tot een "beste schatting" van de huidige ijsbeer-populatie van ca. 39.000(met een onzekerheidsmarge van 26.000 - 58.000).


websites:
https://polarbearscience.com van Susan Crockford


Ijsberen:
Dit levensgevaarlijke troeteldier (zie onder) leeft in de buurt van de Noordpool.
In het boek en de film van Al Gore wordt gesteld dat opwarming van de aarde en het als gevolg daarvan afnemende Noordpoolijs het voortbestaan van ijsberen bedreigt.
Christopher Monckton of Brenchley is het daar niet mee eens, zoals U (als "error no.8" kunt lezen in zijn manuscript 35 Inconvenient Truths: The errors in Al Gore's Movie.
Simon Roosendaal stelt in Klimaat, Elsevier Speciale Editie, 2009, p. 6 dat er anno 2009 ca. 25.000 ijsberen bestaan, 5 maal zoveel als ca. 30 jaar geleden, dus anno 1979. Dat komt vooral omdat de jacht op ijsberen aan banden is gelegd. Anno 1960 waren er slechts 5 à 10.000 ijsberen in leven (zie climategate, 10-1-2011).

ijsbeerjacht

Worldwildlife.org schat dat er nu (gelezen op 30-10-2016) 22.000 à 31.000 ijsberen zijn.

 

ijsbeer op ijsschotsje
Ikoon van het klimaat-alarmisme. Maar er wordt meestal niet bij verteld dat ijsberen dagen achtereen kunnen zwemmen over soms wel honderden kilometers

De Eskimo's (men zegt tegenwoordig liever Inuit, Aleut en Saami) claimen juist dat ze wel op ijsberen mogen jagen, zoals ze dat in het verleden ook plachten te doen. Dit om hun leefcultuur zoals vanouds te kunnen bewaren. Ik meen dat dat in Canada in elk geval aan hen is toegestaan. De natuurlijke sterfte van ijsberen is anno 2008 ca. 1500 ijsberen per jaar.


Die natuurlijke sterfte geeft klimaatalarmisten even zo vele foto- en film momenten om tranentrekkende foto's en films te maken van sterk vermagerde ijsberen, die de media gretig publiceren als bewijs dat het de door mensen veroorzaakte opwarming van het klimaat is die deze doden veroorzaakt.

Dat zouden ze bij bruine beren ook kunnen doen, maar er is weinig belangstelling voor om de natuurlijke sterfte van bruine beren of Grizly-beren zo te "framen" als veroorzaakt door klimaatverandering.

Ze zouden in elk ziekenhuis of hospice op de kankerafdeling de nog net levende menselijke huid-zakken met zichtbare botcontouren in bed dood kunnen zien gaan, maar dat wordt niet graag op TV vertoond. En heeft ook al niets te maken met opwarming van het klimaat.

  dode ijsbeer

National Geographic received such a profound backlash from its widely viewed "this is what climate change looks like" starving polar bear video, released in late 2017, that in 2018 it made a formal public apology for spreading misinformation. (bron: Susan Crockford, State of the polar bear report 2018, GWPF report no. 32, 2019, ISBN 978-0-9931190-7-1

Niet iedereen realiseert zich dat de ijsberen er momenteel qua aantal beter voorstaan dan in de jaren 1960. In het TV programma "Pauw en Witteman" van 7-12-2009 suggereerde Jeroen Pauw dat de ijsberen het in de jaren 1960 veel beter ging dan tegenwoordig. Hij zal hebben gedoeld op het steeds meer smeltende poolijs dat het overleven van de ijsbeer op termijn zou bedreigen. In dat zelfde programma doceerde bioloog, schrijver en mens met een geweldig gevoel voor humor, Midas Dekker, dat de Ijsbeer eigenlijk wegens een wat geringer verstand dan andere beren, nolens volens door de slimmere bruine beren ooit is verdreven naar koudere en onaangenamer oorden als de Noordpool. Daar zou deze zich uitstekend hebben aangepast aan de barre omstandigheden, om vervolgens, na met uitsterven te zijn bedreigd, een troeteldier van de milieubewuste mensen te worden: de zekerste manier van overleven. Of die 25.000 ijsberen in 2009 (elders las ik 22 à 25.000 in 2011 en het WNF schrijft 20 à 25.000) nou veel (lees verder hier onder) of weinig is, weet ik niet, maar het lijkt me voor een diersoort gevaarlijk weinig. Hoeveel ijsberen waren er ooit ? Mail me als U het weet ! Na Jeroen Pauw in 2009 heeft Youp van 't Hek het anno dec. 2017 nog steeds niet door, zoals blijkt uit zijn nieuw-jaars-conference (zie verder op deze pagina).

Elders
las ik een ander verhaal over de herkomst van Ijsberen:
De witte grizzly beer. Men vermoedt dat zo’n 100.000 jaar geleden enkele grizzly beren werden gescheiden van hun soortgenoten toen gigantische ijsplaten scheurden en noordwaarts afdreven. De beren die op het ijs bleven pasten zich snel aan hun nieuwe omgeving aan. IJsberen zijn dan ook de ‘nieuwste’ type beren, maar ze zijn nog wel heel nauw verwant aan de grizzly beer.

De Grizzly beer spreekt zeer tot de verbeelding, getuige de garvure op een aandelen-certificaat uit 1908 van de Griizz;y goldmining Company uit Arizona (USA).

share certificate of the Grizzly Goldmining Co. uit Arizona (USA)

Het Wereld Natuurfonds stelt in haar prachtige website over ijsberen dat de ijsbeer als soort momenteel niet ernstig wordt bedreigd, mede vanwege een beschermingsovereenkomst in 1973 tussen alle landen die er mee te maken hebben. Maar als het klimaat verder zou opwarmen (al dan niet door mensen veroorzaakt), dan loopt ook het overleven van de ijsbeer gevaar: "With 20-25,000 polar bears living in the wild, the species is not currently endangered, but its future is far from certain.

In 1973, Canada, the United States, Denmark, Norway and the former U.S.S.R. signed the International Agreement on the Conservation of Polar Bears and their Habitat. This agreement restricts the hunting of polar bears and directs each nation to protect their habitats, but it does not protect the bears against the biggest man-made threat to their survival: climate change. If current warming trends continue unabated, scientists believe that polar bears will be vulnerable to extinction within the next century". De National Wildlife Federation (NWF) - volgens Theo Wolters - een extreem alarmistisch dramgroepje stelt volgens hem dat de ijsbeer in 2050 met 50% gereduceerd ziet worden. Ik zelf las op hun site dat "As climate change melts sea ice, the U.S. Geological Survey projects that two thirds (dus 66%) of polar bears will disappear by 2050". De Canadese ijsberen-expert Mitchell Taylor is het hier absoluut niet mee eens: lees iets verder hieronder verder.

Ook Christopher Monckton of Brenchley is het daar niet mee eens, zoals U (als "error no.8") kunt lezen in zijn manuscript 35 Inconvenient Truths: The errors in Al Gore's Movie. Hier volgt een deel van zijn tekst: "Polar bears evolved from brown bears 200,000 years ago, and survived the last interglacial period, when global temperature was 5 degrees Celsius warmer than the present and there was probably no Arctic ice-cap at all. The real threat to polar bears is not “global warming” but hunting. In 1940, there were just 5,000 polar bears worldwide. Now that hunting is controlled, there are 25,000".

Te veel ijsberen ?
Ondanks de veronderstelde global warming en het sterkere afnemen van het poolijs gedurende de zomers is de ijsberenpopulatie dus sinds 1960 gestegen van ca. 5 à 10.000 tot anno 2011 ca. 20 à 30.000, verdeeld over 19 betrekkelijk afzonderlijke gebieden in Noorwegen, Spitsbergen, Denemarken (welke Deense gebieden ?), Rusland, Alaska, Groenland en Canada. De natuurlijke jaarlijkse ijsberensterfte is ca. 1500, aldus Taylor, 2008. Inmiddels is er op veel plaatsen wel sprake van overpopulatieverschijnselen: gewichtsverlies, kannibalisme tussen volwassen dieren, het lastig vallen van mensen in hun dorpjes. Te veel beren dus ? Of neemt hun natuurlijke habitat af vanwege het 's zomers sterker afkalvende ijs, zoals het NWF schrijft ? Wie hierover uitstekende eerstehands informatie wil horen, moet even dit korte seminar van de Groene Rekenkamer beluisteren met de ervaren Canadese ijsberenexpert Mitchell Taylor. Bekijk van hem ook een lezing met dia's op U-tube, opgenomen op de International Conference on Climate Change in 2008. Zijn conclusie is dat er bij de voorspelde daling van de hoeveelheid poolijs, een afname van de ijsberenpopulatie te verwachten is van 20%, wat prima past binnen de normale fluctuaties van deze soort (bron: Theo Wolters in climate gate 10-1-2011). Hoogleraar klimaatverandering aan de Universiteit van Amsterdam, Henry Hooghiemstra, valt Taylor op 7-1-2011 bij en legt en passant ook uit waarom opwarming aan de polen altijd sneller gaat dan elders op aarde, iets wat gewoon hoort bij het systeem aarde.

ijsbeer-populatie-groei  

Op 27 februari 2017 is het International Polar Bear Day.

Op de website polarbearscience.com van 23-2-2017 wordt dat gevierd met het nieuws dat op grond van 3 recente studies de officiële schatting van de ijsberen-populatie van 2015 opwaarts mag worden gecorrigeerd van 26.500 naar 28.500 beren, wat 27% meer is dan de officiële schatting uit 2005.

Dat is dus een populatiegroei (schatting) van van 27% tussen 2005 en 2015. En dat ondanks die vermaledijde afname van Noordpool-drijfijs in de zomermaanden !

Ijsberen kennen geen burgerlijke stand, dus het blijft neuzen tellen, zoiets als onze jaarlijkse Nationale vogel-tel-dag, maar dan, zoals Prof. Prlwitzkovsky zou zeggen: "alles ganz wissenschaftlich"..........?

 

Dat het met de ijsberen-populatie - ondanks veel minder drijfijs in de zomer - anno 2015 veel beter gaat dan de wetenschappelijke modellen voorspelden, komt omdat het belang van voedselvergaring in de zomermaanden in die modellen is overschat en omdat de ijsberen 's zomers goed kunnen gedeien langs de kusten van het noordpoolgebied.

 


Nevenstaande video
bepot de alarmistische reclames van Green Peace over het verwachte uitsterven van ijsberen en legt uit waar de wetenschappelijke modellen die dat uitsterven voorspelden in de fout gingen.

  more-polar-bears-now

ijsbeer gejaagd   In elk geval blijkt het heel wat makkelijker en directer om de ijsberen te beschermen door ze gewoon niet steeds maar dood te schieten, dan te proberen ze te te redden door het klimaat te beïnvloeden, zoals deze video suggereert.

 

Dus, nee Youp van 't Hek in je oudejaarsconference 2017-18:

De ijsberen hebben geen last van klimaatverandering, snap dat nou toch eens....

 

we hadden ooit last van jagers op ons en ons voedsel, zoals jonge zeehondjes, waar wij gek op zijn en die we inmiddels weer volop kunnen bemachtigen omdat daar ook niet meer zo op wordt gejaagd.

 

ijsbeer in wanhoop

Nee Youp.... !

the skye is fallingSpitsbergen (Svalbard)
(zie Wikipedia)

In zijn toespraak op de 62e bijeenkomst van Nobel Laureaten in Lindau, 2013 vertelt Ivar Giaever over de ijsberenpopulatie op Spitsbergen. De ijsberenpopulatie (in 1972 ca. 1.000) is in dat gebied enorm toegenomen (ca. 4.000 in 2005) sinds er niet op ijsberen wordt gejaagd en er niet meer op jonge zeehondjes wordt gejaagd voor hun bont. De ijsberen vinden in die jonge zeehondjes nu weer vaker een makkelijke en lekkere prooi, wat de overlevingskansen der ijsberen vergroot.

Spitsbergen-kaart

Het noordelijk gelegen Spitsbergen herbergt, afhankelijk van het seizoen, 3.000 à 4.000 mensen (bron: wikipedia d.d. 5-5-2017). Maar er zijn meer ijsberen: schattingen lopen uiteen van 3.000 - 6.000.
De ijsberen bevinden zich voornamelijk langs de rand van het pakijs in Noord- en Oost-Spitsbergen. Maar de ijsberen kunnen komen ook tot vlakbij Longyearbyen. Vanwege de ijsberen is het af te raden op eigen houtje Spitsbergen verkennen, je bent ook sowieso verplicht een geweer bij je dragen. Spitsbergen is dan ook eigenlijk alleen geschikt als groepsreis, onder leiding van een gids (bron).

Overal staan waarschuwingsborden voor beren. (bron: NPO2 TV 28-5-2015: O'Hanlon's Heros)_

polar bear road warning sign in Spitsbergen

Maar zulke borden vind je in vele ijsbeer-gebieden, zoals bv. in Hudson Bay, Canada.

polar bear warning   polar bear alert sign

 

Het lijkt dus alsof de ijsberen het in veel gebieden tegenwoordig goed naar de zin hebben........

In de maanden oktober en november kunt U zelf voor het diner bij ze aanschuiven .......
"Na het ontbijt vliegt u per privé vliegtuig over dichte wouden en uitgestrekte toendra vlaktes naar Churchill aan de Hudson Baai (Canada) waar in oktober en november enkele honderden ijsberen verblijven. U verkent het stadje en vervolgens rijdt u in een verwarmde toendra buggy de toendra op waar u tussen de ijsberen en het noorderlicht gaat dineren".

polar bear-gif-file

maar er zijn ook zorgen...............

isberen geraken zonder ijs

Hoewel, soms valt het ook weer reuze mee.......

230 ijsberen hebben een eetfestijn met een aangespoelde walvis
bron: polarbearscience.com, 29-12-2017


De National Wildlife Federation is - volgens Theo Wolters - een extreem alarmistisch dramgroepje dat de ijsbeer in 2050 met 50% gereduceerd ziet worden. Maar ik lees dat ze zich baseren op een overheidsinstituut: : "As climate change melts sea ice, the U.S. Geological Survey projects that two thirds of polar bears will disappear by 2050".

kanarie in de kolenmijn  

Wolters vond op hun website de stelling: “The polar bear is the proverbial “canary in the coal mine” of the serious threat global warming poses to wildlife species around the world, unless we take immediate and significant action to reduce global warming pollution.

Wolters concludeert spottend dat we - gezien de huidige ijsberenplaag - dus blijkbaar rustig ogenblikkelijk kunnen stoppen met klimaatbeleid!

Hoe dan ook, om het verloop van de ijsberenpopulatie te gebruiken als maat voor global warming lijkt me nog slechter dan het bewijs dat ik ooit elders vond.

Zie ook: Susan J. Crockford, Ijsberen zijn geen kanaries, video-opname van een lezing in Diergaarde Blijdorp, november 2019.

 

Nee, dit is niet het logo van de Vereniging van Ijsberen tegen Global Warming..........

maar van:
Warmte - en koel - isolatiebedrijf "Het Noorden"
Assen en Groningen: S.J. Reilman, Soerabajastraat 8b

Rekening uit 1952, in reliëf (staal-)gedrukt in rood-zwart, met een 3 x 3,5 cm logo van een ijsbeer en een rode vlam; conditie: 2 nette vouwen, 2 archiefgaten en linkerkant onregelmatig geknipt; links boven nietjessporen. Prijs € 50. Hier te bestellen.

  logo vereniging ijsberen tegen hglobal warming

 

MobiloilArctic sluitzegel  

Vroeger stond de ijsbeer vooral symbool voor koude winterse omstandigheden. Tegenwoordig fungeert ie als icoon voor "Global Warming" -alarmisten.

Gebr. Dijkuizen
Oude-Pekela, Warburgstraat 278 / 279
Auto-Garage, reparatie-verhuur, motorriwielen, rijwielen, machine-smederij, landbouw-werktuigen.

Rekening uit 1934
, afm. ca 17 x 27 cm, met sluitzegel van MobiloilArctic met afbeelding van een brullende ijsbeer op een ijs-brok. Prijs € 25. Hier te bestellen.

MobiloilArctic bestaat nog steeds en gebruikte naast de ijsbeer een veelheid aan logo's. Zie hier.
Vroeger gebruikte men in de winter andere motorolie dan 's zomers; tegenwoordig gebruiken we motorolie die werkt in zomer en winter.isberen met prooi

De ijsbeer is een bloeddorstig jager op prooidieren, maar meestal wordt hij niet afgebeeld met een bebloede bek tijdens of na zijn maaltijd van bv. jonge zeehondjes.


Op onderstaande onder-water-video kunt U zien hoe ijsberen zwemmen....
Ze kunnen het wel 100 km volhouden !

zwemmende ijsbeer-onder water-video

Ook hun pasgeborenen kunnen goed zwemmen , ook al liften ze graag mee op moeders rug......


De ijsbeer als troeteldier

De ijsbeer is in onze beleving een troeteldier geworden, veel afgebeeld op wenskaarten etc.

Wishing you
In your busy life,


Time for Relaxation

Good Sleep


Good Health with ExerciseSomeone to Dance With


in the local discotheque......

ijsbeer bij noorderlicht
Northern light, Manitoba, Canada; photograph by @nateinthewild


Good Looks


But Most of All ...

I Wish You Lots of Bear HugsAnd The Comforts of Real LoveMany Blessings...


May you always have love to share, health to spare, and friends that care.


But watch out for those darn penguins!
Do you ever feel like doing this to someone?
Now forward this to everyone you consider "A Friend".


Zolang we ze niet doodschieten gaat het prima met de ijsberen-populaties

 

In het boek en de film van Al Gore wordt gesteld dat opwarming van de aarde en het als gevolg daarvan afnemende Noordpoolijs het voortbestaan van ijsberen bedreigt.

 

 


Christopher Monckton of Brenchley is het daar niet mee eens, zoals U (als "error no.8") kunt lezen in zijn manuscript 35 Inconvenient Truths: The errors in Al Gore's Movie. Hier volgt zijn tekst:

  30.000 isberen
Error no. 8

Gore says a scientific study shows that polar bears are being killed swimming long distances to find ice that has melted away because of “global warming.” They are not. The study, by Monnett & Gleason (2005), mentioned just four dead bears. They had died in an exceptional storm, with high winds and waves in the Beaufort Sea. The amount of sea ice in the Beaufort Sea has grown over the past 30 years. A report for the World Wide Fund for Nature shows that polar bears, which are warm-blooded, have grown in numbers where temperature has increased, and have become fewer where temperature has fallen. Polar bears evolved from brown bears 200,000 years ago, and survived the last interglacial period, when global temperature was 5 degrees Celsius warmer than the present and there was probably no Arctic ice-cap at all. The real threat to polar bears is not “global warming” but hunting. In 1940, there were just 5,000 polar bears worldwide. Now that hunting is controlled, there are 25,000.

Ms. Kreider says sea-ice “was the lowest ever measured for minimum extent in 2007.” She does not say that the measurements, which are done by satellite, go back only 29 years. She does not say that the North-West Passage, a good proxy for Arctic sea-ice extent, was open to shipping in 1945, or that Amundsen passed through in a sailing vessel in 1903. Zie ook: Eerste cruise door Noordelijke Ijszee ?

Who saves the polar bears ?  

Het eenvoudige antwoord op deze vraag luidt dus:

 

gewoon....niet doodschieten !

 

......... en de jacht op jonge zeehondjes staken.


Susan Crockford zet de feiten al jaren lang begrijpelijk op een rij.

In onderstaande video legt Susan Crockford uit hoe de "wetenschp" en de alarmisten over ijsberen er naast heeft gezeten.

de ijsbeercatastrofe die nooit plaats vond

Zie onderstaand de video-opname van een lezing die Crockford in november 2019 hield voor middelbare scholieren in Ypenburg.
En zie hier de pdf-file van de tekst en foto's van die lezing.

Susan Crockford: ijsbeer-lezing voor middelbare scholieren

Ijsberen zijn geen kanaries, lezing van susan Crockford
Bovenstaand: Susan J. Crockford, Ijsberen zijn geen kanaries, video-opgenomen lezing in Diergaarde Blijdorp, november 2019.


Literatuur:

- Hetzler, Jeroen, De onsterfelijke ijsbeer, Climategate.nl, 27-7-2020
- Labohm, Hans, Lasterlijke aanval op wetenschappelijke integriteit van Canadese zoöloge Susan Crockford, Climategate.nl, 6-12-2017.
- Susan J. Crockford, State of the polar bear report 2018, GWPF report no. 32, 2019, ISBN 978-0-9931190-7-1
- Susan J. Crockford, The Polar Bear Catastrophe That Never Happened, Zie hier voor een rcentie.
- Susan J. Crockford, Polar bears- outstanding survivors of climate change, video van een lezing voor middelbare scholieren, nov. 2019. Ze hier de pdf-file van de tekst en foto's van die lezing.
- Susan J. Crockford, Ijsberen zijn geen kanaries, video-opname van een lezing in Diergaarde Blijdorp, november 2019.
Wentzel, Cyril, Susan Crockford doceert over ijsberen op Lyceum Ypenburg, De Groene Rekenkamer, 26-11-2019.

Susan Crockford, Feiten en Mythes over Ijsberen

- Susan J. Crockford (2018), Feiten nen Mythes over Ijsberen, een samenvatting voor alle leeftijden. ISBN-10: 1730787630 --- ISBN-13: 978-1730787638; prijs ca. € 10.

Dit prachtige, full colour boek legt op een eenvoudige manier uit waarom het uitstekend gaat met ijsberen ondanks een afname van ijs rond de Noordpool in de afgelopen jaren. Het is geschreven in de vorm van vragen en antwoorden, in taal die begrijpelijk is voor kinderen vanaf een jaar of 7, en gebaseerd op de meest actuele gegevens. Het boek kijkt op een nuchtere wijze naar de wetenschap over ijsberen, een aanpak die veeleisende lezers zal bevallen. Zowel kinderen als volwassenen zullen de prachtige foto's kunnen waarderen.


U bent hier: inhoudsopgave - aarde - fauna - ijsberen
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van dr. Hugo H. van der Molen , Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !

Follow@plattezaken en Facebook of Linkedin