Milieuzaken.org
feiten, getallen en opinies


Energie-armoede

de thermostaat een graadje lager vanwege de hoge energieprijzen

U bent hier: inhoudsopgave -energie - energie-armoede

Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

en Facebook of Linkedin

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Afrika

Tussen 2000 en 2019 is de economie in heel Africa ongeveer verdubbeld.

Toch leeft ten zuiden van de Sahara ca. 2/3e van de bevolking in 2019 nog zonder toegang tot electriciteit, wat tevens de ontwikkeling van industrie en banen ernstig belemmert.
De kaart hier onder toont de enorme omvang van het probleem per land.

electriciteits-tekorten in Africa

In Afrika staan anno 2019 (buiten Zuid Africa om) meer dan 100 nieuwe kolencentrales in 11 landen gepland, met een totale capaciteiet van 42,5 gigawatt, vele malen meer dan de in 2019 bestaande capaciteit.

Het chinese staats-bedrijf Power Construction corporation of China speelt een grote rol bij de bouw van vele kolencentrales in Afrika.

bron:
Rosen,, J.W., from National Geographic, African Nations To Build More Than 100 New Coal Power Plants , GWPF Energy News, 10-5-2017.


Duitsland

energiewende-nein danke
Inmiddels is door de extra energie-opslagen voor de "Energiewende" energie voor steeds meer Duitsers onbetaalbaar geworden. Men spreekt van "Energie-Armut : jaarlijks worden bij honderd duizenden huishoudens de energieleveranties gestaakt wegens wanbetaling (referentie volgt).


Frankrijk
Energiearmoede in Frankrijk, door Gerard d'Olivat op climategate.nl, 19-1-2018.


Griekenland:
Te dure energie leidt tot luchtvervuiling (crisis-smog) en ongecontroleerde boskap

In de jaren tachtig stond Athene bekend om de smog van de uitlaatgassen die over de stad hing. Die is ondertussen verdwenen. De smog in de jaren tachtig was afkomstig van de uitlaatgassen van de auto’s. Door het verbieden van dieselwagens in Athene, door het installeren van roetfilters en katalysatoren en door het invoeren van het even/oneven systeem (waarbij auto’s met een nummerplaat die eindigt op een even nummer op de even dagen de stad in mogen, en auto’s met een nummerplaat die eindigt op een oneven nummer, op oneven dagen), is de smog flink teruggedrongen.

smog crisi-boven Athene-januari 2013  

Anno december 2012 hangt er op koude winteravonden boven de Griekse hoofdstad een heel ander soort smog: crisissmog.

 

 

<----Crisissmog boven Athene 27-12-2012 - Foto: X-andra:
klik voor vergroting

Om de staatsfinanciën weer op orde te krijgen werd de accijns op stookolie fors verhoogd. Maar de meeste Griekse verwarmingsinstallaties werken op stookolie. Veel Grieken kunnen zich die dure stookolie (ca. € 1,35 /liter) niet meer permitteren, waardoor de vraag met 80% zou zijn gedaald en de Grieken massaal zijn overgegaan op het stoken van het goedkopere hout. Veelal in haarden, die meer bedoeld waren voor de gezelligheid of goede sier, dan om het huis echt te verwarmen. Ook in grote flatgebouwen is de centrale verwarming voor velen te duur geworden, waardoor de centrale kachels daar worden uitgezet en men de open haard maar gaat gebruiken. Houtkachels en kachels voor pallets zijn nu erg in trek. In middels wordt alles wat los en vast zit verbrand. De aanvankelijke charme van de geur van brandende haarden (die ik me uit mijn jeugd nog wel herinner van de wintersport in Oostenrijk, HvdM) is inmiddels volledig verdwenen. De gevolgen voor het milieu zijn desastreus, niet alleen in grote steden als Athene, maar ook in kleinere steden en dorpen. De lucht wordt troebel en heeft een verbrandingsgeur. Je merkt het ook wanneer je over de straten van Athene loopt: niet alleen zie je de mist, maar je ruikt het ook. De brandgeur is zo nadrukkelijk, dat hij je de adem bijna afsnijdt en je ogen doet branden

In Athene hangt - vooral 's avonds - een verstikkende mist, die al gauw op de luchtwegen slaat. Vele stoffen in de crisissmog zijn kankerverwekkend, dus het is best mogelijk dat de winteravonden binnenkort voor heel wat ziektes en longaandoeningen zullen zorgen. Mensen met astma en longaandoeningen wordt aangeraden in de avonduren binnen te blijven. Wetenschappers maken wel eens de vergelijking tussen het Athene in 2012 en het Londen van Charles Dickens. De smog zit vol kleine partikeltjes en is erg schadelijk voor het menselijk ademhalingsstelsel.

De houtkacheltjes die mensen gekocht hebben, hebben vaak geen veiligheidscertificaat. Het zijn goedkope middelen om je warm te houden. De kacheltjes kunnen gewoon brandhout of zogenaamde pellets verbranden. Vaak hebben mensen een gat in hun buitenmuur geslagen om de rook zo via de luchtpijp uit huis te krijgen.
In de Griekse hoofdstad kopen mensen brandhout waar ze het maar kunnen vinden. Dat is vaak in zwarte circuits, omdat het goedkoper is. Maar de herkomst van dat brandhout is soms twijfelachtig en de kwalititeit is zeker niet goed. Maar vele mensen kunnen zich zelfs niet het normale brandhout veroorloven. Maar vaak branden mensen niet eens gewoon brandhout op. Aftandse meubelen die bij het vuilnis op straat worden gezet, worden nu meteen door mensen weer in huis genomen om ze in de open haard of in de kachel te laten branden. Meubelen zijn vaak met chemische stoffen bewerkt, dus het behoeft geen betoog dat bij het verbranden heel erg veel schadelijke stoffen vrijkomen.

Een ander gevolg van de dure stookolie is de illegale bomenkap, die inmiddels volledig uit de hand aan het lopen is.
Er is al heel wat brandhout gesignaleerd dat gekapt is in Albanië, Macedonië of Bulgarije en dat Griekenland is binnengesmokkeld en dan een certificaat van hoogwaardig Grieks brandhout heeft gekregen. Minderwaardig brandhout maakt meer schadelijke stoffen los en zorgt voor meer rookontwikkeling.
Grieken buiten Athene - want het fenomeen beperkt zich natuurlijk niet tot de Griekse hoofdstad - hebben iets makkelijker toegang tot brandhout. Zij gaan gewoon naar de bossen en kappen illegaal bomen. Door de besparingen die aan Griekenland worden opgelegd, heeft de overheid geen geld om boswachters in dienst te nemen die dergelijke gevallen moeten rapporteren en er tegen moeten optreden. Waardoor de oppervlakte van de Griekse bossen deze winter flink zal teruglopen.Op grote schaal worden bomen gekapt door mensen die het zich niet kunnen veroorloven brandhout te kopen. Ook olijfbomen en nieuw aangeplante bomen in afgebrande bosgebieden moeten het ontgelden.

Bronnen: FD, 10-1-2013; www.dewereldmorgen.be, d.d. 28-12-2012


Nederland
In januari 2018 hoorde ik op de TV dat in Nederland jaarlijks 90.000 huishoudens (op ca. 7,4 miljoen huishoudens) ) worden afgesloten van energie wegens wanbetaling. Dit, volgens de woordvoerder, pas nadat van alles was geprobeerd om er eerst samen met de bewoners "uit te komen". Er werd de suggestie gedaan om bij vooruitbetaling energie te gaan leveren aan mensen die dat willen.


Verenigd Koninkrijk

energi-armoede

In de UK - met 3,5 x zo veel inwoners - gaat het, navenant als in Nederland, om ca. 3 miljoen huishoudens:
"Three million households already in energy debt ahead of winter. These fuel-poor households collectively owe nearly £417 million to their suppliers, with the year’s coldest weather soon to arrive". (bron: Energy Life News, 16-10-2019)

kinderen voor een elektrische kachel...........................enrgie-armoede van gepensioneerden

The total annual renewables subsidy impact on UK household cost of living is £9 billion — which comes to £340 per year per household. (bron: GWPF, 14/10/19)

oude vrouw  als symbool van energie-armoede


Als handreiking aan de nieuwe regering heeft de Britse ‘Global Warming Policy Foundation’ (GWPF) in april 2017een manifest gepubliceerd, getiteld, ‘Energy Manifesto Calls For Reforms That Ensure Cheap And Reliable Energy Future’, dat een U-wending van het Britse energiebeleid beplei:

"The first priority of British energy policy should be to enable business and households alike to have access to cheap and reliable sources of energy".

 

bron: Hans Labohm, Climategate, 1-5-2017

  make energy cheap again

 

 

 

 

 

 Hoge energieprijzen kunnen leiden tot oproer


Inleiding van het manifest "Nieuw Klimaat Alarm" , d.d. 5 juli 2018, van Dr. C. le Pair, ex lid Alg. Energie Raad:

Vijf voor twaalf' hoorde ik eerder van onze publieke omroep. Het stond ook tot vervelens in de kwaliteitskranten en het ging over mensen die de aarde opwarmen. Mijn alarm is anders. Het is geen flauwekul. Nu komt ons leven en welzijn echt in gevaar. Niet door de zeespiegelstijging en het CO2, ook niet doordat de fossiele brandstof opraakt. Het gevaar komt van de maatregelen die ons armoede, kou, honger en verdere ellende brengen. Het zal uitmonden in een volksopstand, waarbij het Amsterdamse Palingoproer in 1886 in het niet zinkt. 

Kees le Pair refereert hier boven aan een mogelijke volksopstand als de energie-plannen van de overheid de pan uit rijzen.
Over de geschiedenis van revolutie en oproer in Nederland schreef beleggingsfonds Hoofbosch in haar maandbericht van april 2019 hier over het volgende:

"Gele hesjes' in Nederland"

" "We hebben allemaal een geel hesje aan", zei Mark Rutte in december 2018 in een poging iedere vorm van verzet in Nederland te neutraliseren. (red.: dit in navolging van de Franse president Macron) Maar Rutte kan gerust zijn. Ons land kent in zijn geschiedenis geen revolutie, maar wel vele tientallen oproeren. Dat wil zeggen lokale orde verstorende protesten tegen de overheid. Hierbij is het doorgaans lage geweldsniveau opmerkelijk. De moord op de gebroeders De Witt door Haagse burgers tijdens het politieke oproer in 1672, het Belastingoproer in 1748 (tientallen doden), het Palingoproer in 1886 (23 doden) en het Jordaanoproer in 1934 (7 doden), zijn tragische uitzonderingen. Veel terugkerende thema's bij oproeren zijn voedselprijzen, belastingheffing, godsdienst en politiek. In 1491 wordt ons gebied, voor zover bekend, voor het eerst met een groot oproer geconfronteerd: een door honger geplaagd volk plundert Hoorn en Alkmaar. Er vallen geen doden. Wel worden later zware gevangenisstraffen en hoge geldboetes opgelegd. Van meer recente datum is het krakersoproer. Tijdens de inhuldiging van Beatrix in april 1980 bereikt de 'krakersoorlog' een hoogtepunt. Vanaf 1981 is het rustig. Tot slot is het opmerkelijk dat, op een enkele uitzondering na, alle oproeren in de lente of zomer hebben plaatsgevonden".

Ons volk kwam ook wel in opstand d.m.v. stakingen, zoals b.v. de februari-staking van 1941 n.a.v. de eerste joden-razzia's in Amsterdam (waarna tientallen executies), de april-mei stakingen van 1943 (tegen de zgn. Arbeitseinsatz in Duitsland) en later de spoorwegstaking van 1944, waartoe door de regering in Londen werd opgeroepen. via Radio Oranje. Mede daardoor stokte ook de brandstof- en voedseltoevoer naar de randstad, wat, mede door de daarop volgende strenge winter, leidde tot honger en kou voor de bevolking: de beruchte Honger Winter.

Mark Mathis van de Clear Energy Alliance schreef er het volgende over:
What do the nations of Chile, France, and Iran have in common? Not much. But in spite of their differences, they do have at least one similarity. Poor people in these countries are rioting over the increased costs of transportation. People are dying along with billions of dollars in property damage. The rioting in Chile, France, Iran, and other nations exposes a blind spot in this idea that governments can increase energy costs and it won’t affect social stability. This is an idea that has been proven false countless times. In November 2019 Iran reduced subsidies for gasoline, which raised the price by 50 percent and limited how much fuel people could purchase. Riots ensued, gas stations and other buildings were torched, and dozens of people were reported to have been killed. In October of 2019, Chile raised subway prices double the rate of inflation. Protestors set fire to 21 metro stations, burned seven trains, and attacked more than 2,000 busses. At least 20 people were killed in weeks of protesting. A year earlier... hundreds of thousands of people took to the streets across France to protest high fuel prices and a rising cost of living. The massive demonstrations became known as “The Yellow Vest Movement”. It spread to other countries and while the protests decreased in size, they continued through the end of 2019. Of course, the cost of transportation isn’t the only factor driving all this anger and violence. However, it is clear that the poor are highly sensitive to the cost of fuel and that sensitivity is a powerful trigger that can spark widespread revolt. This is something politicians everywhere should take into account as they seek to raise the cost of energy in their supposed quest to battle climate change. For the Clear Energy Alliance, I’m Mark Mathis. Power On.

John Locke - citaat

De energie- en klimaat akkoorden zijn als een roofoverval. Want hoe noem je anders een welvaartsextractie van honderden miljarden zonder meetbaar resultaat?
(David Dirkse, 2019)


extreme Green Energy poverty


Literatuur:

- Spencer, Roy, W. (2008), “Climate Confusion”, How Global Warming Hysteria Leads to Bad Science, Pandering Politicians and Misguided Policies That Hurt the Poor, Encounter Books, Now available at Amazon and Barnes & Noble! Read reviews here.

- Wentzel, Cyril, Hoorzitting Provinciale Staten Groningen inzake duurzaamheid, d.d. 9-9-2020, Climategate.nl, 23-9-2020.


U bent hier: inhoudsopgave -energie - energie-armoede
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van dr. Hugo H. van der Molen, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !

Follow@plattezaken en Facebook of Linkedin