Milieuzaken.org
feiten, getallen en opinies

Energie-transitie

Kees de Kort is van mening dat de energietransitie het ALLERSLECHTSTE IDEE is van de AFGELOPEN HONDERD JAAR.

Betaalbare en betrouwbare energie wordt ingeruild voor wind en zon. "Ca-ta-stro-faal" vat de Kort het samen. "Want als we hiermee doorgaan, dan gaan we terug naar de welvaart van de jaren vifjtig.

Als iedereen het daarmee ens is heb ik er geen moeite mee. Maar we praten niet over de consquenties"
(bron: Het Financieele Dagblad, 24-2-2024, p 4 en 5)


Zoals Wim Kan al eens opmerkte in een oudejaarsconference:

Democratie is mooi, democratie is prachtig, democratie is wat het volk wil. Iedere ochtend lees ik stomverbaasd in de krant wat ik nou weer wil.


De trieste stand van de huidige energietransitie-wetenschap en -beleid is in "een gedicht voor mijn nichtje" beschreven door Reynier Pronk: "De donkere kant van de maan", gepubliceerd op Climategate.nl op Paas-zondag 4-4-2021.

Reynier Pronk

 Reynier Pronkeen gedichtje voor mijn nichtje.

Eindeloze rijen windmolens staan machteloos in de mist op wind te wachten.
Het spoor liegt in commissie en rijdt ondertussen op honderd procent windstroom.

Onverzadigbare biomassacentrales verslinden bossen en wouden; restafval zegt men…

De laatste grutto sterft in een zonnepark, vergeefs pikkend in de levenloze aarde

Onder windreuzen oogsten boswachters dode vogels; restaurants zetten buizerds op het menu?
Turbinebouwers en windboeren tellen hun gesubsidieerde judaspenningen.

Datacenters kapen als brutale meeuwen windstroom weg voor de neus van de verbouwereerde massa.
Vier dozijn protestgroepen demonstreren tegen windmolens; vechtend voor hun leefomgeving.

Vergeefs blader ik door de krant.

Dit land ligt te hoog voor zonnepanelen en is te vol voor windturbines.
Europa is een lappendeken van tot mislukken gedoemde ambitie.

Wij van het gas, onze oosterburen er juist aan; overvloedig besprenkeld met belastinggeld.
Frankrijk CO2-arm door kerncentrales, angstig Duitsland stiegt juist ausen schraapt het landschap leeg om bruinkool.

En ondertussen bouwt China twaalfhonderd kolencentrales. Mag van Parijs.

Ik werd geboren in het land van Jacq. P. Thijsse.
Maar sterven ga ik in een industriegebied
en ween om hen die ik daar achter laat.
Uit angst om het straks te verliezen, verwoest men nu het land.

Een groen geschilderd oorlogsschip laveert tussen toegejuichte windreuzen en zinkt stenen af op schaarse visgronden.
Gedesoriënteerd door gestamp en gebrom, stranden bruinvissen op de kust.
Geen Greenpeaceschip kijkt meer naar ze om.

Banggemaakte kinderen lijmen zich vast aan het asfalt.
Grote groene graaiers kijken toe en grijnzen elkaar aan – Useful Idiots.
Wat is er mooier groen dan dollarbiljetten?

Politici worden omzwermd door lobbyisten.
In het tumult verdwijnt de stem van hun kiezers.
Rechters verwarren doemscenario’s met de werkelijkheid en veroordelen de Staat.
En de rekening dwarrelt neer op de mat bij het niet gehoorde volk.

En de aarde?

Die draait als altijd stoïcijns haar elliptische rondjes om de zon;
warmt op en koelt weer af, zoals het altijd is gegaan;
onwrikbaar op weg naar de volgende ijstijd.

Wie zal ons dan de eindeloze winter helpen overleven?

Fatale opwarming vindt slechts plaats in computermodellen.
Die tonen niet anders dan wat er is ingestopt.
Mann’s hockeystick liegt de kleine ijstijd weg; de Medieval Warmth platgewalst.

Tegenwerpingen worden verketterd; geleerde sceptici worden kalt gestellt.
All models are wrong, some are useful zegt Omtzigt Robert Box na en dient op te stappen. Niemand wil het horen. Cancelbange wetenschappers zwijgen als het graf.

Men luistert liever naar een Zweeds Asperger meisje; buikspreekpop
En opnieuw blader ik vergeefs door de krant.
Is zwijgen niet erger dan liegen?
Wie toont ons The dark side of the moon?

***


Lees ook Pronk's "Oorsmeer-parabel" op Climategate.nl, 2-6-2024.


Zon- en windenergie maken nog maar een heel kleine fractie uit van het geheel, veel minder dan veel mensen zouden denken, althans mensen die afgaan op wat ze in ons land uit de media vernemen.

wereld-energieverbruik en de rol van wind- en zonne-energie

Het zwarte deel van de grafiek is niet (zoals het zwart wellicht suggereert) alleen kolen of fossiel in brede zin, maar ook energie uit biomassa, waterkracht en andere bronnen.

Maar in onderstaande grafiek gaat het uitsluitend om de stijging met de jaren van fossiele brandstoffen: 1965 -2020, in terrawatt uren geproduceerde energie.

wereldwijd gebruik van fossiele grondstoffen 1965-2020
bron: hier

De hoeveelheid CO2 in de atmosfeer neemt navenant toe, ondanks alle energie-transitie beleidsplannen en COP's (Conferences of Parties van de VN)

CO2-stijging ondanks 30 jaar klimaatconferenties en -verdragen
(Klikop de grafiek voor een vergroting)


U bent hier: inhoudsopgave -energie- energie-transitie

Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

en Facebook of Linkedin


Richard Tol  

Richard S.J. Tol (1969) is een Nederlandse onderzoeker bij het Economic and Social Research Institute in Dublin, hoogleraar klimaateconomie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, voormalig hoogleraar duurzame ontwikkeling aan de Universiteit Hamburg en voormalig hoogleraar aan Carnegie Mellon University, Pittsburgh. 

Hij is een auteur van werkgroep I, II en III van het IPCC en redacteur van Energy Economics.

(Bron: Wikipedia d.d.1-9-2019)

Tol waarschuwt dat het rigoureus terugdringen van de CO2-emissie tegen 2020 teneinde de opwarming van de Aarde tegen het einde van de 21e eeuw te beperken tot 1,5 graad enkel mogelijk is door een zéér snelle energietransitie te maken. Volgens Tol zou dergelijke CO2-neutraliteit leiden tot een halvering van de wereldeconomie en gepaard gaan met een enorme kapitaalvernietiging. Hij verwijst daarvoor naar o.a. China en India waar nog steeds nieuwe steenkoolcentrales worden gebouwd met een levensduur van 40 tot 60 jaar. Richard Tol toont zich ook erg sceptisch t.a.v. de klimaatmarsen en verwijt elede spijbelende scholieren een gebrek aan kennis en realiteitszin. De gedachte dat een klein land zoals België of Nederland de wereldwijde klimaatopwarming zou kunnen tegen gaan door het stellen van ambitieuze doeleinden vindt hij zonder meer absurd. Volgens Tol dienen de door de milieubeweging verspreide apocalyptische ideeën enkel om een bepaalde politieke agenda door te voeren. 

Als alternatief pleit Tol voor een CO2-belasting op voorwaarde dat deze direct wordt gekoppeld aan de sociale uitkeringen en de loonbelasting, met name aan de laagste loonschalen. Een sociaal gecorrigeerde CO2-taks moet vermijden dat armere mensen die proportioneel meer besteden aan voedsel en energie het hardst worden getroffen. Om dezelfde reden ziet Tol weinig heil in de (voorlopig nog) te dure, weinig rendabele warmtepompen en elektrische auto's. Om de huishoudelijke CO2-uitstoot te beperken pleit Tol wel voor een betere isolatie van de woonhuizen.
(Bron: Wikipedia d.d.1-9-2019)


De Energietransitie, waar willen we naartoe met wind en zon? Cijfers die nooit worden genoemd
Een artikel van 21 p. door A. Noniem op Climategate.nl, 23 mei 2017.

Ene David schreef als reactie op dit overzichtsartikel dit op mei 23, 2017: (foto komtvan elders):

Er is geen sprake van energietransitie = voorraadtransitie want die nieuwe “voorraden” energie zijn er niet. Wel is er kapitaaltransitie van arm naar rijk waarmee we de weg naar een nieuw feodaal stelsel zijn ingeslagen. De nieuwe definitie van slavernij: “na aftrek van vaste lasten geen cent overhouden”.
Het energiebeleid is een aaneenschakeling van tegenstrijdigheden. 1. men wil de aarde (exploitatie) ontzien maar kiest een energiesysteem dat extreem (100 x meer) grondstoffen benodigt (staal, beton, koper…)
2. men zegt de natuur te beschermen maar kiest een energiesysteem dat juist heel veel land nodig heeft en natuur in industriegebied verandert daarmee de habitat van dieren vernietigend. Men wil de CO2 concentratie in de atmosfeer verlagen terwijl meer de aarde juist vergroent.
3. men focust op de elektrische energie van huishoudens maar dat is slechts 2,5% van het geheel.
4. milieuorganisaties roepen dat technologie alleen het niet redt maar een “mentaliteitsverandering” noodzakelijk is.
Conclusie: dit is activisme, het gaat om controle en macht. Niet het milieu of het klimaat staan op het spel maar onze vrijheid.
De energietransitie is een machtsgreep van de elite.

 

we can the air, ha,ha,ha

en dat natuurlijk wetenschappelijk goed onderbouwd.................

climate change formula

klik voor vergroting


Jeroen Hetzler legt op Climategate.nl van 19-6-2017 gedocumenteerd uit wat er volgens hem mis is met de huidige (vooral politieke) ideeën m.b.t. energietransitie: Fukushima, hypocrisie en misleiding

Zijn conclusies zijn:

 1. De mens is niet verantwoordelijk voor een catastrofale opwarming van de aarde;
 2. Er is geen sprake van een catastrofale opwarming;
 3. Hernieuwbaar zal nooit in staat zijn om een relevante bijdrage aan de energievraag te leveren;
 4. Het “duurzame” verdienmodel is uitsluitend gebaseerd op gegarandeerd inkomen uit subsidies door de belastingbetaler gedwongen opgebracht;
 5. De “oplossing” van het imaginaire klimaatprobleem zal door opzet nooit in zicht kunnen komen;
 6. Het gebruik van fossiele brandstoffen, olie en gas zeker, zal tot in der eeuwigheid gegarandeerd blijven;
 7. Kernenergie is ongevaarlijker dan welke andere industriële activiteit;
 8. Kernenergie is leidend bij een economisch positieve energietransitie i.t.t. hernieuwbaar;
 9. Kernafval is een politiek probleem, maar geen technisch;
 10.  Greenpeace meet met twee maten en is dus onbetrouwbaar.
  Warme Aarde Koel Hoofd door Simon Rozendaal
  klik op de foto voor een vergroting
   

  In april 2019 publiceerde Rozendaal bij uitg. Atlas Contacteen nieuw boek, "Warme aarde, koel hoofd; Kanttekeningen bij de energietransitie".

  Zie hier een interview over dit boek in HP-De Tijd van 23-4-2019. Het begint als volgt:

  Zeg, waar gaat uw boek over?“Dit boek is een poging om rationaliteit aan te brengen in de emotionele en soms hysterische klimaatdiscussie. Daarmee kom ik uit op drie punten: Ja, de aarde warmt op, geen enkele twijfel daar over. Ja, dat komt vermoedelijk voor een belangrijk deel door de mens. Maar, op dit moment kunnen we niet ontzettend veel doen tegen klimaatproblemen die in toekomst misschien zullen ontstaan. Dat komt omdat de energiebronnen die we prefereren, zon en wind,eigenlijk niet aantrekkelijk zijn. De aantrekkelijkheid van een energiebron wordt bepaald door de energiedichtheid, hoeveel energie er in die bron zit. Dit is het best bewaarde geheim van de energietransitie, je hoort er bijna niemand over. In kernenergie zit per hoeveelheid ongeveer een miljoen maal zoveel energie dan in fossiele brandstoffen, waarin weer honderd tot duizend maal zoveel energie zit dan in windmolens en zonnecellen. Daarom zijn zon- en windenergie niet echt duurzaam en is de CO2-uitstoot er heel lastig mee te verlagen. Bovendien hebben we ook nog geen manier om die energie op te slaan.”Wat zijn uw alternatieven?“Met kernenergie zouden we de CO2-uitstoot veel beter omlaag kunnen brengen, maar dat willen de mensen niet. Universiteiten moeten dus op zoek naar nieuwe energiebronnen, naar nieuwe opslagmethoden, en naar manieren om CO2 uit de lucht tehalen. Daar gaat echt nog wel zo’n tien, twintig, dertig jaar wetenschappelijk onderzoek overheen.”


Geschiedenis van energietransities

Energie-transitie anno 1895..........Het (kolen-)gas kostte ca. 5 cent / m3, wat denk ik heel duur was in die tijd.

energietransitie in 1895

Stedelijke gasfabriek te Leiden
Ontvangstbewijs (24,5 x 11,5 cm.) met op achterkant gravures van een kolenfornuis en een gasfornuis met daaronder de tekst: "Zindelijk, Zuinig, Gemakkelijk".
----- juni 1895, heel gaaf gebleven, prijs € 20.
----- februari 1895, heel gaaf, maar div. lichtbruine verkleuringen, prijs € 15.
U kunt deze stukken hier bestellen (prijzen excl. verzendkosten).


Energie-transitie rond 1940.... electrisch kostte 1,5 cent / Kwh.

In deze reclame werd de fase van het gasfornuis (nog) niet (meer) genoemd..........waar het kolengas in 1895 nog Zindelijk, Zuinig en Gemakkelijk werd genoemd.

Prov. Utrechtse Electriciteits Mij NV
Geïllustreerde nota's uit 1936-1941, afm. 29 bij 12,5 cm., alle met 2 archiefmapgaayjes. Prachtige voorbeelden van wat men in die tijd wel "suggestieve reclame" noemde.

1) braadspit, kolen- en elektrisch fornuis, prijs 10 €
2) je hebt m'n liefste wens vervuld, prijs 10 €
3) PUEM mannetje scherend, in bad en aan de afwas, prijs 10 €
4) dhr. en mevr. aan tyafel, prijs 15 €
5) vrouw bij het fornuis, 10 €
6) het Electrisch Fornuis trekt aller belangstelling, prijs 15 €
7) Heet Water, prijs 15 €
8) Wat is de electrische keuken toch ideaal, prijs 10 €
9) Electrisch koken !, prijs 10 €
10) Kookt nu electrisch, prijs 10 €
11) Zóó wordt ons bad lekker warm gemaakt, prijs 10 €

U kunt deze stukken hier bestellen (prijzen excl. verzendkosten).

Zie deze link voor aandelen van de opvolger van dit electriciteitsbedrijf.


Lees verder onderaan meer over de "Van het Gas af" problematiek.


CO2-uitstoot bij elektriciteits-produktie

(klik op tabel voor vergroting)
(bron: volgt nog, jaar: waarschijnlijk 2015 of 2016).

 

 

 

 

CO2-uitstoot bij opwekking van elektra.
De opwekking van elektrische stroom kan op vele manieren, die nogal verschillen qua CO2 uitstoot per Kwh verbruik. De tabel hier naast laat zien hoezeer dit per land kan verschillen. Dat ligt aan hun type energie-opwekking

Bruinkolencentrales stoten veel vervuilende stoffen uit alsmede CO2. Kolencentrales ook veel CO2, gas veel minder.

Wind- en zonne-energie lijken CO2-arm, maar zijn dat wellicht veel minder dan gepropageerd, tot zelfs net zo veel CO2 uitstotend als gascentrales: immers er worden zware installatiesvan met veel staal en beton aangelegd en er wordt onderhoud gepleegd, terwijl de (veelal fossiele) back-up centrales minder efficiënt gaan produceren. Ook is de levensduur van bv. windmolens veel beperkter dan die van bv. gascentrales. Het is maar de vraag of al die - vaak onbenoemd gebleven (CO2) uitstoot wel is verdisconteerd in onderstaande tabel.

Scandinavische landen gebruiken veel waterkracht-centrales die weinig CO2 uitstoten. Landen met veel kerncentrales (zoals Frankrijk) stoten heel weinig of geen CO2 uit per Kwh.

 

Polen spant de "kroon" vanwege het vele gebruik van bruinkolen. Die stoten niet alleen veel CO2 uit maar ook veel schadelijke luchtvervuilende stoffen. De Scandinavische landen produceren elektriciteit met weinig CO2-uitstoot vanwege hun waterkrachtcentrales.

Voor een land zonder veel waterkracht lijkt Nederland het dus nogal goed te doen in verhouding tot andere landen. Maar ook in ons land gaat de CO2-uitstoot tegenwoordig weer omhoog omdat gascentrales werden gesloten en goedkopere kolencentrales geopend.

Duitsland pretendeert wel heel "groen" bezig te zijn, maar omdat ze (CO2-arme) kernenergie aan het uitfaseren zijn, gebruiken ze juist meer bruinkolencentrales, die het meeste CO2 uitstoten van alle energie-bronnen. Nou kun je van Duitsland ook wel zeggen dat ze juist heel "groen" bezig zijn. Immers, CO2 is een "groeigas" en daardoor vergroent de aarde de laatste 30 jaren al ca. 14%, zoals uit recente satelliet-data blijkt. Elsevier van 21-1-2017, p. 66, 67 en 69 wijdt er een artikel aan.

Energietransitie en het begrip groen lijken dus steeds minder te "sporen".................

Californië (USA)

Charles Rotter laat in 7 grafieken zien hoe de energitransitie in Californië (USA) geen CO2 heeft bespaart, maar ongeveer de duurste elektriciteit in Amerika levert.

Rotter, Charles, California’s Electricity Disaster In Seven Charts , Wattsupwiththat, 25-3-2024.


Duitsland

energiewende-nein danke

Hoe over de Duise "energiewend" kan worden gedacht beschrijft Hans Labohm iin zijn artikel van 19-10-2018 op climategate.nl: Energiwende: Himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt.

Met de zgn. "Energiewende" probeert Duitsland (n. a. v. de kerncentrale-ramp in het Japanse Fukushima in 2011) af te stappen van kenenergie (Atomausstieg) en zoveel mogelijk over te gaan op "duurzame energie", zoals vooral energie van zonnepanelen en windmolens. Dat laatste om 'het wereld-klimaat te helpen redden". Maar omdat er toch backup energiefaciliteiten nodig blijven voor als het niet waait of donker is (of allebei, de zgn. Dunkelflauwte), worden er sindsdien meer bruinkolen en kolen gestookt in Duitse electriciteitscentrales. Daardoor blijft een in Duitsland opgewekt Kwu electriciteit nog steeds ontzettend veel meer CO2 uitstoten dan het Franse equivalent, dat vooral wordt opgewkt door kernenergie.

In april 2023 sluit Duitsland haar laatste 3 kerncentrales, maar het blijft wel afhankelijk van Franse kernenergie..............

Franse kernenergie voor Duitsland dat haar laatste kerncentrales sloot


In de winter-maand januari 2019 Wordt nog 34% van de elektra opgewekt door kolen en 10% door gas. Toch wordt ook in die maand wel 29% opgewekt door windturbines. Maar aan zonnepanelen hebben ze in de winter nagenoeg niets: 1%.
Bron: Paul Homewoood, Germany's Energy Future Looks Bleak, "Not a lot of people know that", 11-11-2019

Duitse elektra-energiemix-januari 2019

Russisch gas, een geopolitieke kwestie:

Tegen het einde van 2022 wil Duitsland de laatste van 6 kerncentrales gesloten hebben, die nu nog goed is voor 8 GigaWatt (GW) vermogen. Ook moet er dan eenzelfde capaciteit van 8 GW aan kolencentrales zijn gesloten.

In een artikel in Münchner Merkur waarschuwt Roland Farnung dat Duitsland daardoor steeds afhankelijker wordt van Russisch gas, wat ernstige geo-politieke consequenties kan krijgen.
Ook de voormalige Amerikaanse president Trump hamerde hier onohoudelijk op en vond dat reden om ieder bedrijf te boycotten, die mee zou werken aan de Nordstream-2 gaspijplijn van Rusland naar Duitsland, welke pijplijn een verdubbeling betekent van de mogelijke gastoevoer uit Rusland naar Duitsland.

Anno 2020 importeert Duitsland al 50% van haar gas uit Rusland, 25% uit Noorwegen en 25% uit Nederland (sic !).

Farnung schrijft: " Het vroeger geldende basisprincipe van het energiebeleid, namelijk een noodzakelijke diversificatie van de energiebronnen, ook in regionaal opzicht, is achteloos overboord gegooid." ...... "De openingstoespraak van de toenmalige Franse president Mitterand op de Wereld Energie Conferentie in 1986 in Cannes begonn hij met de zin: “Energie is het levensbloed van elke samenleving en de hardste oorlogen werden uitgevochten om de toegang tot energie”. Deze uitspraak geldt vandaag de dag nog steeds". Japan b.v. viel de USA in Peral Harbour in dec. 1941 dan ook mede aan omdat de Amerikanen, samen met de Britten en Nederlanders de toevoer van olie en andere grondstoffen naar Japan hadden gefrustreerd. Zie hier.


Maar als je kijkt naar alle energieverbruik in Duitsland (dus niet alleen vij de opwekking van elektra) dan was het aandeel zon en wind in 2014 slechts 2,8 % !

Hydro en biomassa 8,9% , kernenergie 8,3% en de rest, ca. 80% is fossiele energie.

duitslands energiemix-ontwikkelingen in 50 jaar tijd
klik op de grafiek voor een vergroting

 


Ierland

Anno 2020 heeft Ierland nog steeds een turf-gestookte energiecentrale (bron: Financieel Dagblad, maart 2020)


Nederland


Wiegel over klimaatbeleid-2018
Bron: Telegraaf-Opinie, 28-9-2018 n.a.v. de troonrede.


De Energietransitie, waar willen we naartoe met wind en zon? Cijfers die nooit worden genoemd
Een artikel van 21 p. door A. Noniem op Climategate.nl, 23 mei 2017.

Ene David schreef als reactie op dit overzichtsartikel dit op mei 23, 2017: (foto komtvan elders):

Er is geen sprake van energietransitie = voorraadtransitie want die nieuwe “voorraden” energie zijn er niet. Wel is er kapitaaltransitie van arm naar rijk waarmee we de weg naar een nieuw feodaal stelsel zijn ingeslagen. De nieuwe definitie van slavernij: “na aftrek van vaste lasten geen cent overhouden”.
Het energiebeleid is een aaneenschakeling van tegenstrijdigheden. 1. men wil de aarde (exploitatie) ontzien maar kiest een energiesysteem dat extreem (100 x meer) grondstoffen benodigt (staal, beton, koper…)
2. men zegt de natuur te beschermen maar kiest een energiesysteem dat juist heel veel land nodig heeft en natuur in industriegebied verandert daarmee de habitat van dieren vernietigend. Men wil de CO2 concentratie in de atmosfeer verlagen terwijl meer de aarde juist vergroent.
3. men focust op de elektrische energie van huishoudens maar dat is slechts 2,5% van het geheel.
4. milieuorganisaties roepen dat technologie alleen het niet redt maar een “mentaliteitsverandering” noodzakelijk is.
Conclusie: dit is activisme, het gaat om controle en macht. Niet het milieu of het klimaat staan op het spel maar onze vrijheid.
De energietransitie is een machtsgreep van de elite.

 

we can the air, ha,ha,ha

en dat natuurlijk wetenschappelijk goed onderbouwd.................

climate change formula

klik voor vergroting


2018: jaar van het Klimaatakkoord en de Klimaatwet:

Tim Engelbart schreef er het volgende over op 28 augustus 2018 in De Dagelijkse Standaard (ook verschenen op climategate.nl van 2-9-2018):
Thierry Baudet zet kabinet klem over nutteloze windmolens en domme lozing van gas en kernenergie: ‘Niet haalbaar!’
De scherpste Kamervragen van deze zomer komen van Thierry Baudet, die een interview met de Duitse minister van Economie en Energie aangrijpt om ook het Nederlandse energiebeleid eens grondig tegen het licht te houden. Gaat de Nederlandse regering wel tot het uiterste om de meest efficiënte energiebron voor de burgers te garanderen? FVD-voorman Baudet heeft er duidelijk zo z’n twijfels over …
Nederland is het land dat hele windmolenparken op zee bouwt, en ook de provincie Friesland staat er inmiddels vol mee. Ook is Nederland het land dat van het gas gaat en belooft dat ondanks alle veranderingen aan het energienetwerk de burger geen cent extra hoeft te gaan betalen voor stroom. Het land dat op termijn alle kernenergie wil staken en weigert te investeren in veelbelovende nieuwe energiebronnen als thorium.
Wellicht is het goed om dat beleid, dat rechtstreeks uit het partijprogramma van GroenLinks afkomstig lijkt, eens onder de loep te nemen. Er wellicht zelfs mee te stoppen, voordat het allemaal écht onbetaalbaar wordt.
Daarom stelde Forum voor Democratie-voorman Baudet de volgende serie Kamervragen: lees ze alle hier.


De Energietransitie: wat kost het en wat levert het op?

Volgens Thierry Baudet van de politieke partij FvD kost het idioot veel en levert het helemaal niets op. Integendeel: we houden zo onvoldoende geld over voor adequate dijkversterking langs de kust.

Bekijk zijn video op Youtube van oktober 2018 waarin hij uitlegt dat de politiek heel anders moet reageren op de klimaatveranderingen.

FvD: transitie gaat 60.000 € per gezin kosten

De kosten van de huidige plannen van Rutte III (anno 2018) rijzen volstrekt de pan uit........

en leveren geen meetbaar effect op m.b.t. het stoppen van de opwarming van de aarde.

volgens het FvD gaat de energietransitie geen meetbaar effect opleveren tegen de opwarming van de aarde

Het bedrijfsleven moet bijna net zo veel ophoesten als de burgers. Daarom zullen minder bedrijven zich hier vestigen en zullen vele ervan naar het buitenland verhuizen.

transitiekosten voor het bedrijfsleven

Met onder andere nog eens 140 miljard aan subsidies voor windmolens, zonnepanelen en biomassa (overigens vervuilender dan kolen !)

komt het kostenplaatje voor Rutte III's energietransitieplannen op wel

transitiekosten minstens 650 miljard

Maar het kan volgens Baudet even zo goed wel 1.000 miljard gaan worden.

Even ter orientatie: het Nederlandse bruto nationaal product (wat alle burgers en bedrijven totaal verdienen) is in 2018 ca. € 700 miljard en de rijksbegroting ca. € 300 miljard.


Rutte III legt rekening voor klimaatbeleid bij laagste inkomens

Het Nederlandse klimaatbeleid wordt nóg oneerlijker. Het kabinet-Rutte III ontziet vervuilende bedrijven nog meer dan het vorige kabinet, terwijl van huishoudens steeds meer gevraagd wordt. Vooral huishoudens met de laagste inkomens worden hard in hun portemonnee getroffen. Dat blijkt uit een rapport van CE Delft in opdracht van Milieudefensie dat maandag 5-2-2018 werd gepresenteerd.

Mensen met de laagste inkomens, dat wil zeggen een bruto inkomen tot maximaal 23.000 euro, zouden in 2021 van hun besteedbaar inkomen 2,1 procent kwijt zijn aan heffingen voor klimaatdoeleinden. Dat percentage wordt door de maatregelen van het derde kabinet-Rutte verdubbelt tot 4,2 procent. Door verhoging van de energiebelastingen betalen achthonderdduizend armere huishoudens straks bijna 20 procent van hun inkomen aan gas en elektra. Daar komt nog bij dat groene alternatieven voor energie maar voor weinig mensen bereikbaar zijn. De kloof tussen wie wel en niet mee kan doen, wordt groter, staat in het rapport te lezen.

Milieudefensie concludeert:
Klimaatlasten voor burgers stijgen nu, terwijl toegang tot oplossingen achterblijft. Dat is niet eerlijk. Iedereen; burger of bedrijf, rijk of arm, moet bijdragen. Dat kan alleen als de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen en de vervuiler betaalt. We hebben een eerlijk klimaatbeleid nodig.

Vorig jaar al bleek uit een onderzoek van Milieudefensie dat burgers veel meer bijdragen aan de transitie naar duurzame energie dan grote bedrijven, en dat arme huishoudens daarbij relatief het hardst geraakt worden. Die laatste groep zou in de problemen komen bij ongewijzigd beleid. Het rapport leidde tot kamervragen, een politiek debat, en ook energiebedrijven en andere maatschappelijke organisaties trokken aan de bel. In plaats van in te grijpen, zet het kabinet-Rutte III de lijn voort, en worden bedrijven zelfs nog meer ontzien. Bedrijven die onder het vorige kabinet al zeer weinig bijdroegen aan de overgang naar duurzame alternatieven, hebben van Rutte III ook niets te vrezen. De zware industrie, die meer uitstoot dan alle huishoudens bij elkaar, wordt zelfs bijna helemaal niet belast.

Indicatoren voor een rechtvaardig klimaatbeleid | CE Delft/Milieudefensie

Directeur van Milieudefensie Donald Pols zegt:

Klimaatlasten voor burgers stijgen nu, terwijl toegang tot oplossingen achterblijft. Dat is niet eerlijk. Iedereen; burger of bedrijf, rijk of arm, moet bijdragen. Dat kan alleen als de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen en de vervuiler betaalt. We hebben een eerlijk klimaatbeleid nodig.Klimaatlasten voor burgers stijgen nu, terwijl toegang tot oplossingen achterblijft. Dat is niet eerlijk. Iedereen; burger of bedrijf, rijk of arm, moet bijdragen. Dat kan alleen als de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen en de vervuiler betaalt. We hebben een eerlijk klimaatbeleid nodig.Het klimaatbeleid is oneerlijker geworden. Rutte III kiest er nog nadrukkelijker voor om de echte vervuiler niet te laten betalen en de burger extra te belasten. Dat is onhoudbaar. We staan voor een enorme transitie: iedereen moet meedoen, ook bedrijven. En zeker de grote vervuilers. Voor Milieudefensie is dat een breekpunt in het nieuwe energieakkoord.

Pols waarschuwt er ook voor dat het klimaatbeleid van Rutte III bijdraagt in de opkomst van populistische partijen. Partijen die weinig op hebben met duurzaamheid of klimaatverandering in twijfel trekken. Volgens Pols is het ook daarom van het grootste belang dat de bedrijven gaan meebetalen, zodat niet het gros van de kosten bij de huishoudens komt te liggen: ‘Als de lasten alleen op de burgers worden verhaald, komen die in verzet en gaan op rare partijen stemmen.’


Gasverbruik, kosten per m3, vast recht, energiebelasting en BTW voor verschillende gebruikersgroepen anno 2018

energiebelasting-staffels

energiebelasting van burgers tov bedrijven

Energiebelasting en Opslag duurzame energie-belastingen

Uit een in mei 2018 verschenen rapport van PriceWaterhouseCoopers, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, wordt duidelijk dat met name de grootste industriële gasverbruikers weinig energiebelasting betalen. Hun totale gasprijs bedraagt ruim 18 eurocent per kubieke meter (zie tabel hier boven). De energiebelastingen bedragen ongeveer 1,48 cent, nog geen 8 procent van het totaal. Burgers betalen daarentegen bijna 80 cent per m3.

De hoofdprijs wordt dus betaald door de consument (zie tabel hier boven). Naast de energiebelasting betaalt een huishouden ook nog eens btw, ruim 11 cent per kubieke meter. Het vastrecht voor consumenten is ook nog eens veel hoger dan dat voor bedrijven (zie tabel hier boven)

Alle belastingen tezamen – inclusief btw – betaalt de Nederlandse consument ruim 215 euro per ton CO2-uitstoot gerelateerd aan het verbranden van gas. De Grote Industrie slechts bijna € 8 !!!!!!!

(Bron: Ties Joosten op Follow the Money van 25-8-2018 (zie hier indien link verbroken)).


stroomfactuu-heffingen nemen toe

klik voor vergroting

 

extreme green energy poverty

klik voor vergroting

 

Fokke en Sukke betalen zich suf aan energie ondanks gedaalde olieprijs...steel niet


De energietransitie gaat in Nederland veel te snel,
wat kan leiden tot black outs, uitschakelen van laadpalen voor electrische auto's en het niet op het net kunnen aansluiten van o.a. fabrieken en nieuwe woonwijken. er zou in 2050 wel 3 of 4 x zoveel stroom op hethoofd-net moeten komen bij een "net zero" beleid, maar het duurt vaak wel 10 jaar voordat een extra leiding op het hoofdnet is gerealiseerd.

Anno 2024 broeden de stad en provincie Utrecht op noodmaatregelen:

Het stroomnet in de provincie Utrecht staat onder druk. Als er niet snel wordt ingegrepen, dreigt er in 2026 ongecontroleerde stroomuitval. Hierdoor zijn plannen om van het gas af te gaan tijdelijk opgeschort.
De provincie overweegt ongebruikelijke maatregelen om stroomuitval te voorkomen. Het is mogelijk dat openbare laadpunten voor elektrische auto’s een deel van de dag worden uitgeschakeld. De overstap naar volledig elektrische warmtepompen in bestaande woningen wordt uitgesteld en vervangen door de installatie van hybride pompen, die ook op aardgas werken. Daarnaast is de plaatsing van gasgeneratorenop verschillende locaties een optie om eventuele tekorten op te vangen.
Deze maatregelen zijn aangekondigd door netbeheerders Stedin en Tennet, de provincie Utrecht en het demissionaire kabinet. Robert Kuik, directeur netplanning van Tennet, geeft aan dat zonder ingrepen de stroom kan uitvallen door overbelasting van het net. "Om dit te voorkomen moeten nu maatregelen genomen worden", citeert De Volkskrant hem.
Er is een dreigend tekort aan elektriciteit voor zogenoemde kleinverbruikers, wat overeenkomt met het verbruik van 125.000 woningen. Het niet meer aansluiten van nieuwe woningen op het elektriciteitsnet is een extreme optie die wordt overwogen, gezien het huidige woningtekort. Alternatieve maatregelen worden daarom voorgesteld om de woningbouw te kunnen voortzetten.
Automobilisten gedupeerd
Een specifieke maatregel die door Stedin wordt overwogen is het uitschakelen van openbare laadpalen gedurende piekmomenten in de elektriciteitsvraag. Dit zou in de praktijk betekenen dat automobilisten die tijdens deze drukke tijden hun auto willen opladen, moeten wachten.
Stedin verwacht dat er in de regio een toename van honderdduizend laadpalen zal zijn. Door deze tijdelijk uit te schakelen, kan mogelijk 100 megawatt vrijgemaakt worden voor extra woningaansluitingen.
Minder warmtepompen
Het plaatsen van hybride warmtepompen moet ook de druk op het net verminderen. Hierdoor zou tussen de 100 en 140 megawatt vermogen beschikbaar komen. Warmold ten Zijthoff, regiodirecteur Utrecht bij Stedin, benadrukt dat nieuw gebouwde gasvrije wijken niet opnieuw op het gasnet worden aangesloten.
Tennet en Stedin onderzoeken of marktpartijen generatoren kunnen leveren voor gebruik tijdens piekmomenten. Als dit niet haalbaar is, overwegen de netbeheerders zelf het plaatsen van generatoren.
Ook andere provincies
In mei wordt de definitieve invulling van de maatregelen bekendgemaakt. De situatie in Utrecht staat niet op zichzelf; soortgelijke problemen doen zich voor in Flevoland en Gelderland, waar op termijn ook ingrijpende maatregelen worden verwacht.
Bijna overal in Nederland is het elektriciteitsnet overbelast. Netbeheerders adviseren bewoners in deze gebieden om voor een hybride variant van de warmtepomp te kiezen in plaats van een volledig elektrische.
Voor de zeshonderd grootverbruikers in Utrecht die wachten op een zwaardere aansluiting, bieden de huidige plannen echter geen oplossing. Deze zijn vooral bedoeld om het elektriciteitsnet in stand te houden.

Literatuur m.b.t. energietransitie in Nederland:
- Cloosterman, Ap, "Tegenwind" in gemeenteraad van Barneveld, Climategate29-6-2020 (met een heroverweging en wegenkaart naar fossielvrij in Nederland in 2025)
- NieuwRechts, Stroomuitval dreigt in Utrecht door eigen klimaatkoers, NieuwRechts, 28-4-2024 (of zie hier)


Wereld

Zon- en windenergie maken nog maar een heel kleine fractie uit van het geheel, veel minder dan veel mensen zouden denken, althans mensen die afgaan op wat ze in ons land uit de media vernemen.

wereld-energieverbruik en de rol van wind- en zonne-energie

Het zwarte deel van de grafiek is niet (zoals het zwart wellicht suggereert) alleen kolen of fossiel in brede zin, maar ook energie uit biomassa, waterkracht en andere bronnen.

Maar in onderstaande grafiek gaat het uitsluitend om de stijging met de jaren van fossiele brandstoffen: 1965 -2020, in terrawatt uren geproduceerde energie.

wereldwijd gebruik van fossiele grondstoffen 1965-2020
bron: hier

De hoeveelheid CO2 in de atmosfeer neemt navenant toe, ondanks alle energie-transitie beleidsplannen en COP's (Conferences of Parties van de VN)

CO2-stijging ondanks 30 jaar klimaatconferenties en -verdragen
(Klikop de grafiek voor een vergroting)


Van het gas af ?

Aardgas in Nederland

Moeten de komende 30 jaar echt alle woningen van het aardgas af ?

Dat is wel wat onderstaande advertentie suggereert.

gratis woningscan

Anno 2018 gaan er stemmen op om aardgas-gebruik in Nederland uit te faseren, zowel voor de industrie als alle huishoudens. Dit, zogenaamd, om klimaatdoelen te halen, zoals onze afspraken in het kader van het akkoord van Parijs en - daar op volgend - Europeesch beleid om CO2-uitstoot te beperken en veel meer om te schakelen naar zgn. "duurzame energie".

Huishoudens zouden dan hun huizen beter moeten isoleren, zgn. "energie-neutraal maken" en die dan gaan verwarmen met zgn. elektrische aangedreven warmtepompen en als dat niet helemaal lukt met nog een extra - kleine- - en lawaaierig - CV-ketel. Dat zou allemaal bijzonder kostbaar worden voor die huishoudens en als dat onbetaalbaar blijkt zouden die huishoudens dan maar een hypotheek moeten nemen. Daar hebben de banken in principe wel oren naar, alhoewel ze vast niet iedereen een hypotheek zullen verstrekken. Voor vele huishoudens lijkt deze aanpak volstrekt onrealistisch en voor nog meer huishoudens ronduit ongewenst.

Daarom is Cultuur onder Vuur een petitie gestart: Stop de Groene Gekte: Geen Aardgasverbod !

<--------klik op de foto's voor een vergroting ------>

geen aardgasverbod

Syp Wynia, redacteur bij Elsevier, merkt op Twitter sarcastisch op: -------------------------------------------------->

 

 

 

Hij bedoelt natuurlijk Nederland anno 2018.

Ooit moesten we "De Gasrotonde" van Europa worden en nu wil "de politiek" opeens dat we in ons land "allemaal van het gas af " gaan. Maar die Gasrotonde moet geloof ik weer wèl blijven...... en we leveren nog wel heel veel gas aan het buitenland.

 

 

shell investeert groots in LNG


Thoenes (2019) stelt (op Climategate.nl, 2-7-2019) dat er in Nederland geen praktisch alternatief voor gasverwarming bestaat: "Het idee dat we van het gas afmoeten is dus onzinnig. Dat er nu woningen worden gebouwd zonder gasaansluiting is onverantwoord".


Terwijl vele Europese landen, waaronder Duitsland, subsidies verstrekken om een gas-infrastructuur op te bouwen en gasgebruik dus stimuleren, heeft de Nederlandse polittiek bedacht dat ons land, met de beste fijnmazige gas-infrastructuur ter wereld, van het gas af moet. Niet lang geleden had de politiek de mond nog vol van Nederland als gasrotonde van Europa, maar daar hoor ik anno 2020 weinig meer over.

David Smeulders, hoogleraar energietechnologie aan de Technische Universiteit Eindhoven, heeft een alternatief programma hoe we in Nederland en Europa  CO2-neutraal kunnen worden.

Volgens Smeukders zijn er drie criteria waar klimaatmaatregelen aan moeten voldoen. 

1. Ze moeten CO2-uitstoot naar beneden brengen.
2. Ze moeten betaalbaar zijn.
3. Ze moeten technisch mogelijk zijn. 

Volgens Smeulders voldoet stoppen met gas niet aan deze criteria: "Van het gas af is onzin".

Hoe het dan wel moet ? Daarvoor presenteert hij een programma van 7 punten. Lees er hier en / of hier meer over en bekijk een intervieuw van Jort Kelder met Smeulders d.d. 1-2-2020: Waarom we juist niet van het gas af moeten, AVRO-TROS, Nu: Dit is de Dag.all electric ? van het gas af ?   Maar ook in de USA zijn er diverse staten, waaronder het grote Californië, waar veel gemeenten menen hun burgers van het gas af te moeten halen. Wat dat voor consequenties kan hebben, b.v. bij de daar regelmatig massaal uitvallende stroomuitval , wordt uitgelegd door Mark Mathis in onderstaande video-presentatie d.d. 15-10-2019, waarvan de tekst hierbij is weergegeven.

Have you heard about the blow the Berkeley, California City Council has landed on consumer choice? The city has banned natural gas in all new low-rise residential buildings. That means the new richy-rich of Berkeley will have to use an electric stovetop to cook their meals. No natural gas water heaters, furnaces, clothes dryers or barbeque grills either. Who cares, right? If the people of Berkeley want to cut off their access to natural gas, let ‘em. They will be the ones cooking dinner on an electric stovetop as they grit their teeth and green signal, right. That’s true, but this bad idea of cutting off the gas supply is spreading. About 60 other cities and towns across California are also considering building codes to promote electric appliances as a way to fight climate change. Entire states, such as New Jersey and Maine have plans to reduce or end the use of natural gas in all buildings. In many ways, it’s a lot like the so-called Green New Deal based upon the fanciful belief that most or even all electricity will soon come from wind and solar, and batteries will back up the entire system. It’s a ridiculous proposition, which we explain in our Battery Fantasy video. But if this trend continues life could get rough for the rest of us. In a worst-case scenario, the federal government might decide it’s a good idea to cut off residential natural gas. Or maybe the urge to bludgeon consumer choice rapidly spreads across cities and states. Either way, countless millions of perfectly good appliances would be scrapped, and a lot of people would have to upgrade their home’s electricity system. While this is going on, your local utility would need to make significant upgrades, the costs being passed on to you. And the national electric grid would also need to be massively expanded to increase generation, transmission, and distribution capacity. Again, those costs passed onto you. The Consumer Energy Alliance ran the numbers on only the swapping out of appliances and calculated it would cost households as much as five grand each. Even if full electrification was phased in over many years, these costs would still have to be paid. Here’s another not-so-small detail. Natural gas powers almost 70 percent of all commercial and residential appliances. Moving all that energy consumption to the electric grid is a recipe for disaster. Imagine what happens when the grid goes down in a city or region for days or longer following a harsh winter storm and there’s no gas to keep millions of homes warm. If you’re not perturbed enough already, check this out. Household CO2 emissions from natural gas in 2016 made up only four percent of the total, so this grandiose plan to take away your gas and electrify everything in every American home is targeting only a small percentage of emissions. And would it even work? No. Solar panels and wind turbines only produce electricity about 20 to 30 percent of the time. That means instead of using natural gas to directly cook your food and heat your home, most often it would instead be burned at a power plant, generating electricity to be sent down transmission lines and ultimately delivered to your electric appliances, which is less efficient. I should remind you that the Clear Energy Alliance is not convinced that carbon dioxide emissions are having all that much impact on the climate. So, to us, the entire idea is preposterous, unnecessarily dangerous, and is yet another assault on your right to choose how to live your life. For the Clear Energy Alliance, I’m Mark Mathis.


Literatuur over "van het gas af"

- Thoenes, D., Sprookjes rond een duurzame energievoorziening, Climategate.nl, 2-7-2019

- Walter, R., “Van het gas af” is en blijft onzinnig, Climategate, 19-3-2020.

Lees meer over de "van het gas af" - problematiek op onze webpagina 'Energietransitie".


Helaas heeft de energietransitie anno 2022 geleid tot hoge inflatie, energie- en voedselarmoede.

Anno 2022: een inflatie van rond de 10% en een voor velen onbetaalbare stijging van energie- en voedselprijzen.

food price apocalypse anno 2022

Bekijk de schokkende video die bloot legt hoe de groene bewegingen, samen met regeringen en het grote financiële banken-complex, de bevolking in energie- en voedsel-armoede hebben gestort, waarbij het te gemakkelijk is om naar COVID en de Russische inval in Oekraïne te wijzen. De video laat schokkende grafieken zien over de enorme winsten die daarbij zijn gemaakt door dat financiële banken-complex.

financiële crisis anno 2022


Anno 2022 is de energietransitie in west Europa volkomen uit dehand gelopen, niet veroorzaakt door (wat politici ons willen doen geloven) maar wel hevig versterkt door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en het stagneren, dan wel stoppen van Russische olie en gas naar West Europa, waar de Amerikanen (en heus niet alleen Trump) ons overigens al decennia voor waarschuwden, al ver voor voor de aanleg van de Nordsteam -1 gasleiding naar Duitsland. Men zei in Europa dan schamper dat de Amerikanen ons liever hun gas wilden verkopen: nu smeken we ze er om !

Nederland heeft zichzelf qua energiebeleid danig in de problemen gemanoevreerd, niet alleen door te willen voldoen aan de zgn. "klimaatafspraken" van Parijs in 2015 (en daarom kolencentrales te sluiten), maar ook doordat onze politiek de getroffenen van de aardbevingen in Groningen op een "on-Nederlandse" manier in de kou hebben laten staan, waardoor verdere gaswinning in Groningen politiek onacceptabel is geworden.

Hein de Kort vat e.e.a. samen in een cartoon van 23-9-2022 voor het Financieele Dagblad:

Hein de Kort: Verstand Inkopen

Ap Cloosterman (sept. 2022) somt op:

 In ons land zijn inmiddels 9 kolencentrales gesloten.

Nu zijn er nog 4 kolencentrales operationeel:

Deze kolencentrales zullen dan voor 100% moeten worden ingezet.
(HHvdM: tot voor kort mochten ze slechts op 35% van de capaciteit draaien, waarvoor ze met veel belastinggeld werden gecompenseerd door onze overheid !)

We beschikken in totaal over 9 gasgestookte centrales in Nederland:

Niemand kan zeggen of er bij een strenge winter 2022-2023 nog voldoende gas beschikbaar is en als het te koop is dan zal de prijs schrikbarend hoog zijn. Er gaan stemmen op om dan toch maar weer het Groningse gas naar boven te halen. Dit heeft enorme consequenties op het welzijn van onze Groningse medebewoners.

Literatuur:

- Cloosterman, Ap,Gas or no Gas, that is the question, Climategate.nl, 19-9-2022
- Financieel Dagblad, 10-1-2022, Energieprijs dreigt miljoenen Britse huishoudens in armoede te storten
- Intended consequences: energy price rises & inflation, video op Youtube, d.d. 21-5-2022
- Rupert Darwall, Ten Years On, The UK Climate Change Act Is Harming The Poor, Global Warming Policy Foundation , 22-nov. 2018


Lees hier meer over klimaat-beleid en klimaat-verdragen

Literatuur:
- Cloosterman, Ap, "Tegenwind" in gemeenteraad van Barneveld, Climategate29-6-2020 (met een heroverweging en wegenkaart naar fossielvrij in Nederland in 2025)
- Dorp, Joris van, Met 40 kernreactoren in de Eemshaven zijn we fossielvrij’, Climategate.nl. 11-7 2020.
- Labohm, Hans, Is energietransitie een duurzaam drama ?, Climategate.nl, 24-2-2018
- Labohm, Hans, De toekomst van de energievoorziening, Climategate.nl, 11-2-2019
- NieuwRechts, Stroomuitval dreigt in Utrecht door eigen klimaatkoers, NieuwRechts, 28-4-2024 (of zie hier)
- Pijnse van der Aa, Bert, Over de entropie van Clausius: ?s≥0, Climategate.nl, 10-4-2021
- Rozendaal, Simon (2019), "Warme aarde, koel hoofd; Kanttekeningen bij de energietransitie", Uitg. Atals Contact
- Thoenes, Dick, Sprookjes rond een duurzame energievoorziening, Climategate.nl, 2-7-2019.
- Visser, Martien, Energieneutraliteit staat energietransitie in de weg, energiepodium.nl, 13-5-2020
- Wentzel, Cyril, Hoorzitting Provinciale Staten Groningen inzake duurzaamheid, d.d. 9-9-2020, Climategate.nl, 23-9-2020.

 Personen:

Martien Visser,

Visser schrijft o.a. op https://www.energiepodium.nl


U bent hier: inhoudsopgave -energie- energie-transitie
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van Dr. Hugo H. van der Molen, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !

en Facebook of Linkedin