Milieuzaken:
feiten, getallen en opinies

energie-transitie

Energie-transitie

U bent hier: inhoudsopgave -energie- energie-transitie
Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

en Facebook of Linkedin


 

De Energietransitie, waar willen we naartoe met wind en zon? Cijfers die nooit worden genoemd
Een artikel van 21 p. door A. Noniem op Climategate.nl, 23 mei 2017.

Ene David schreef als reactie op dit overzichtsartikel dit op mei 23, 2017: (foto komtvan elders):

Er is geen sprake van energietransitie = voorraadtransitie want die nieuwe “voorraden” energie zijn er niet. Wel is er kapitaaltransitie van arm naar rijk waarmee we de weg naar een nieuw feodaal stelsel zijn ingeslagen. De nieuwe definitie van slavernij: “na aftrek van vaste lasten geen cent overhouden”.
Het energiebeleid is een aaneenschakeling van tegenstrijdigheden. 1. men wil de aarde (exploitatie) ontzien maar kiest een energiesysteem dat extreem (100 x meer) grondstoffen benodigt (staal, beton, koper…)
2. men zegt de natuur te beschermen maar kiest een energiesysteem dat juist heel veel land nodig heeft en natuur in industriegebied verandert daarmee de habitat van dieren vernietigend. Men wil de CO2 concentratie in de atmosfeer verlagen terwijl meer de aarde juist vergroent.
3. men focust op de elektrische energie van huishoudens maar dat is slechts 2,5% van het geheel.
4. milieuorganisaties roepen dat technologie alleen het niet redt maar een “mentaliteitsverandering” noodzakelijk is.
Conclusie: dit is activisme, het gaat om controle en macht. Niet het milieu of het klimaat staan op het spel maar onze vrijheid.
De energietransitie is een machtsgreep van de elite.

 

we can the air, ha,ha,ha

en dat natuurlijk wetenschappelijk goed onderbouwd.................

climate change formula

klik voor vergroting


Jeroen Hetzler legt op Climategate.nl van 19-6-2017 gedocumenteerd uit wat er volgens hem mis is met de huidige (vooral politieke) ideeën m.b.t. energietransitie: Fukushima, hypocrisie en misleiding

Zijn conclusies zijn:

 1. De mens is niet verantwoordelijk voor een catastrofale opwarming van de aarde;
 2. Er is geen sprake van een catastrofale opwarming;
 3. Hernieuwbaar zal nooit in staat zijn om een relevante bijdrage aan de energievraag te leveren;
 4. Het “duurzame” verdienmodel is uitsluitend gebaseerd op gegarandeerd inkomen uit subsidies door de belastingbetaler gedwongen opgebracht;
 5. De “oplossing” van het imaginaire klimaatprobleem zal door opzet nooit in zicht kunnen komen;
 6. Het gebruik van fossiele brandstoffen, olie en gas zeker, zal tot in der eeuwigheid gegarandeerd blijven;
 7. Kernenergie is ongevaarlijker dan welke andere industriële activiteit;
 8. Kernenergie is leidend bij een economisch positieve energietransitie i.t.t. hernieuwbaar;
 9. Kernafval is een politiek probleem, maar geen technisch;
 10.  Greenpeace meet met twee maten en is dus onbetrouwbaar.
  Warme Aarde Koel Hoofd door Simon Rozendaal
  klik op de foto voor een vergroting
   

  In april 2019 publiceerde Rozendaal bij uitg. Atlas Contacteen nieuw boek, "Warme aarde, koel hoofd; Kanttekeningen bij de energietransitie".

  Zie hier een interview over dit boek in HP-De Tijd van 23-4-2019. Het begint als volgt:

  Zeg, waar gaat uw boek over?“Dit boek is een poging om rationaliteit aan te brengen in de emotionele en soms hysterische klimaatdiscussie. Daarmee kom ik uit op drie punten: Ja, de aarde warmt op, geen enkele twijfel daar over. Ja, dat komt vermoedelijk voor een belangrijk deel door de mens. Maar, op dit moment kunnen we niet ontzettend veel doen tegen klimaatproblemen die in toekomst misschien zullen ontstaan. Dat komt omdat de energiebronnen die we prefereren, zon en wind,eigenlijk niet aantrekkelijk zijn. De aantrekkelijkheid van een energiebron wordt bepaald door de energiedichtheid, hoeveel energie er in die bron zit. Dit is het best bewaarde geheim van de energietransitie, je hoort er bijna niemand over. In kernenergie zit per hoeveelheid ongeveer een miljoen maal zoveel energie dan in fossiele brandstoffen, waarin weer honderd tot duizend maal zoveel energie zit dan in windmolens en zonnecellen. Daarom zijn zon- en windenergie niet echt duurzaam en is de CO2-uitstoot er heel lastig mee te verlagen. Bovendien hebben we ook nog geen manier om die energie op te slaan.”Wat zijn uw alternatieven?“Met kernenergie zouden we de CO2-uitstoot veel beter omlaag kunnen brengen, maar dat willen de mensen niet. Universiteiten moeten dus op zoek naar nieuwe energiebronnen, naar nieuwe opslagmethoden, en naar manieren om CO2 uit de lucht tehalen. Daar gaat echt nog wel zo’n tien, twintig, dertig jaar wetenschappelijk onderzoek overheen.”


Geschiedenis van energietransities

Energie-transitie anno 1895..........Het (kolen-)gas kostte ca. 5 cent / m3, wat denk ik heel duur was in die tijd.

energietransitie in 1895

Stedelijke gasfabriek te Leiden
Ontvangstbewijs (24,5 x 11,5 cm.) met op achterkant gravures van een kolenfornuis en een gasfornuis met daaronder de tekst: "Zindelijk, Zuinig, Gemakkelijk".
----- juni 1895, heel gaaf gebleven, prijs € 20.
----- februari 1895, heel gaaf, maar div. lichtbruine verkleuringen, prijs € 15.
U kunt deze stukken hier bestellen (prijzen excl. verzendkosten).


Energie-transitie rond 1940.... electrisch kostte 1,5 cent / Kwh.

In deze reclame werd de fase van het gasfornuis (nog) niet (meer) genoemd..........waar het kolengas in 1895 nog Zindelijk, Zuinig en Gemakkelijk werd genoemd.

Prov. Utrechtse Electriciteits Mij NV
Geïllustreerde nota's uit 1936-1941, afm. 29 bij 12,5 cm., alle met 2 archiefmapgaayjes. Prachtige voorbeelden van wat men in die tijd wel "suggestieve reclame" noemde.

1) braadspit, kolen- en elektrisch fornuis, prijs 10 €
2) je hebt m'n liefste wens vervuld, prijs 10 €
3) PUEM mannetje scherend, in bad en aan de afwas, prijs 10 €
4) dhr. en mevr. aan tyafel, prijs 15 €
5) vrouw bij het fornuis, 10 €
6) het Electrisch Fornuis trekt aller belangstelling, prijs 15 €
7) Heet Water, prijs 15 €
8) Wat is de electrische keuken toch ideaal, prijs 10 €
9) Electrisch koken !, prijs 10 €
10) Kookt nu electrisch, prijs 10 €
11) Zóó wordt ons bad lekker warm gemaakt, prijs 10 €

U kunt deze stukken hier bestellen (prijzen excl. verzendkosten).

Zie deze link voor aandelen van de opvolger van dit electriciteitsbedrijf.


CO2-uitstoot bij elektriciteits-produktie

(klik op tabel voor vergroting)
(bron: volgt nog, jaar: waarschijnlijk 2015 of 2016).

 

 

 

 

CO2-uitstoot bij opwekking van elektra.
De opwekking van elektrische stroom kan op vele manieren, die nogal verschillen qua CO2 uitstoot per Kwh verbruik. De tabel hier naast laat zien hoezeer dit per land kan verschillen. Dat ligt aan hun type energie-opwekking

Bruinkolencentrales stoten veel vervuilende stoffen uit alsmede CO2. Kolencentrales ook veel CO2, gas veel minder.

Wind- en zonne-energie lijken CO2-arm, maar zijn dat wellicht veel minder dan gepropageerd, tot zelfs net zo veel CO2 uitstotend als gascentrales: immers er worden zware installatiesvan met veel staal en beton aangelegd en er wordt onderhoud gepleegd, terwijl de (veelal fossiele) back-up centrales minder efficiënt gaan produceren. Ook is de levensduur van bv. windmolens veel beperkter dan die van bv. gascentrales. Het is maar de vraag of al die - vaak onbenoemd gebleven (CO2) uitstoot wel is verdisconteerd in onderstaande tabel.

Scandinavische landen gebruiken veel waterkracht-centrales die weinig CO2 uitstoten. Landen met veel kerncentrales (zoals Frankrijk) stoten heel weinig of geen CO2 uit per Kwh.

 

Polen spant de "kroon" vanwege het vele gebruik van bruinkolen. Die stoten niet alleen veel CO2 uit maar ook veel schadelijke luchtvervuilende stoffen. De Scandinavische landen produceren elektriciteit met weinig CO2-uitstoot vanwege hun waterkrachtcentrales.

Voor een land zonder veel waterkracht lijkt Nederland het dus nogal goed te doen in verhouding tot andere landen. Maar ook in ons land gaat de CO2-uitstoot tegenwoordig weer omhoog omdat gascentrales werden gesloten en goedkopere kolencentrales geopend.

Duitsland pretendeert wel heel "groen" bezig te zijn, maar omdat ze (CO2-arme) kernenergie aan het uitfaseren zijn, gebruiken ze juist meer bruinkolencentrales, die het meeste CO2 uitstoten van alle energie-bronnen. Nou kun je van Duitsland ook wel zeggen dat ze juist heel "groen" bezig zijn. Immers, CO2 is een "groeigas" en daardoor vergroent de aarde de laatste 30 jaren al ca. 14%, zoals uit recente satelliet-data blijkt. Elsevier van 21-1-2017, p. 66, 67 en 69 wijdt er een artikel aan.

Energietransitie en het begrip groen lijken dus steeds minder te "sporen".................

Duitsland

energiewende-nein danke

Hoe over de Duise "energiewend" kan worden gedacht beschrijft Hans Labohm iin zijn artikel van 19-10-2018 op climategate.nl: Energiwende: Himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt.

Met de zgn. "Energiewende" probeert Duitsland (n. a. v. de kerncentrale-ramp in het Japanse Fukushima in 2011) af te stappen van kenenergie (Atomausstieg) en zoveel mogelijk over te gaan op "duurzame energie", zoals vooral energie van zonnepanelen en windmolens. Dat laatste om 'het wereld-klimaat te helpen redden". Maar omdat er toch backup energiefaciliteiten nodig blijven voor als het niet waait of donker is (of allebei, de zgn. Dunkelflauwte), worden er sindsdien meer bruinkolen en kolen gestookt in Duitse electriciteitscentrales. Daardoor blijft een in Duitsland opgewekt Kwu electriciteit nog steeds ontzettend veel meer CO2 uitstoten dan het Franse equivalent, dat vooral wordt opgewkt door kernenergie. Grafiek volgt, uit Elsevier.

duitslands energiemix-ontwikkelingen in 50 jaar tijd

klik voor vergroting


Nederland

Democratie is mooi, democratie is prachtig, democratie is wat het volk wil. Iedere ochtend lees ik stomverbaasd in de krant wat ik nou weer wil.
Aldus Wim Kan in één van zijn Oudejaarsconferences.


Wiegel over klimaatbeleid-2018
Bron: Telegraaf-Opinie, 28-9-2018 n.a.v. de troonrede.


De Energietransitie, waar willen we naartoe met wind en zon? Cijfers die nooit worden genoemd
Een artikel van 21 p. door A. Noniem op Climategate.nl, 23 mei 2017.

Ene David schreef als reactie op dit overzichtsartikel dit op mei 23, 2017: (foto komtvan elders):

Er is geen sprake van energietransitie = voorraadtransitie want die nieuwe “voorraden” energie zijn er niet. Wel is er kapitaaltransitie van arm naar rijk waarmee we de weg naar een nieuw feodaal stelsel zijn ingeslagen. De nieuwe definitie van slavernij: “na aftrek van vaste lasten geen cent overhouden”.
Het energiebeleid is een aaneenschakeling van tegenstrijdigheden. 1. men wil de aarde (exploitatie) ontzien maar kiest een energiesysteem dat extreem (100 x meer) grondstoffen benodigt (staal, beton, koper…)
2. men zegt de natuur te beschermen maar kiest een energiesysteem dat juist heel veel land nodig heeft en natuur in industriegebied verandert daarmee de habitat van dieren vernietigend. Men wil de CO2 concentratie in de atmosfeer verlagen terwijl meer de aarde juist vergroent.
3. men focust op de elektrische energie van huishoudens maar dat is slechts 2,5% van het geheel.
4. milieuorganisaties roepen dat technologie alleen het niet redt maar een “mentaliteitsverandering” noodzakelijk is.
Conclusie: dit is activisme, het gaat om controle en macht. Niet het milieu of het klimaat staan op het spel maar onze vrijheid.
De energietransitie is een machtsgreep van de elite.

 

we can the air, ha,ha,ha

en dat natuurlijk wetenschappelijk goed onderbouwd.................

climate change formula

klik voor vergroting


2018: jaar van het Klimaatakkoord en de Klimaatwet:

Tim Engelbart schreef er het volgende over op 28 augustus 2018 in De Dagelijkse Standaard (ook verschenen op climategate.nl van 2-9-2018):
Thierry Baudet zet kabinet klem over nutteloze windmolens en domme lozing van gas en kernenergie: ‘Niet haalbaar!’
De scherpste Kamervragen van deze zomer komen van Thierry Baudet, die een interview met de Duitse minister van Economie en Energie aangrijpt om ook het Nederlandse energiebeleid eens grondig tegen het licht te houden. Gaat de Nederlandse regering wel tot het uiterste om de meest efficiënte energiebron voor de burgers te garanderen? FVD-voorman Baudet heeft er duidelijk zo z’n twijfels over …
Nederland is het land dat hele windmolenparken op zee bouwt, en ook de provincie Friesland staat er inmiddels vol mee. Ook is Nederland het land dat van het gas gaat en belooft dat ondanks alle veranderingen aan het energienetwerk de burger geen cent extra hoeft te gaan betalen voor stroom. Het land dat op termijn alle kernenergie wil staken en weigert te investeren in veelbelovende nieuwe energiebronnen als thorium.
Wellicht is het goed om dat beleid, dat rechtstreeks uit het partijprogramma van GroenLinks afkomstig lijkt, eens onder de loep te nemen. Er wellicht zelfs mee te stoppen, voordat het allemaal écht onbetaalbaar wordt.
Daarom stelde Forum voor Democratie-voorman Baudet de volgende serie Kamervragen: lees ze alle hier.


De Energietransitie: wat kost het en wat levert het op?

Volgens Thierry Baudet van de politieke partij FvD kost het idioot veel en levert het helemaal niets op. Integendeel: we houden zo onvoldoende geld over voor adequate dijkversterking langs de kust.

Bekijk zijn video op Youtube van oktober 2018 waarin hij uitlegt dat de politiek heel anders moet reageren op de klimaatveranderingen.

FvD: transitie gaat 60.000 € per gezin kosten

De kosten van de huidige plannen van Rutte III (anno 2018) rijzen volstrekt de pan uit........

en leveren geen meetbaar effect op m.b.t. het stoppen van de opwarming van de aarde.

volgens het FvD gaat de energietransitie geen meetbaar effect opleveren tegen de opwarming van de aarde

Het bedrijfsleven moet bijna net zo veel ophoesten als de burgers. Daarom zullen minder bedrijven zich hier vestigen en zullen vele ervan naar het buitenland verhuizen.

transitiekosten voor het bedrijfsleven

Met onder andere nog eens 140 miljard aan subsidies voor windmolens, zonnepanelen en biomassa (overigens vervuilender dan kolen !)

komt het kostenplaatje voor Rutte III's energietransitieplannen op wel

transitiekosten minstens 650 miljard

Maar het kan volgens Baudet even zo goed wel 1.000 miljard gaan worden.

Even ter orientatie: het Nederlandse bruto nationaal product (wat alle burgers en bedrijven totaal verdienen) is in 2018 ca. € 700 miljard en de rijksbegroting ca. € 300 miljard.


Rutte III legt rekening voor klimaatbeleid bij laagste inkomens

Het Nederlandse klimaatbeleid wordt nóg oneerlijker. Het kabinet-Rutte III ontziet vervuilende bedrijven nog meer dan het vorige kabinet, terwijl van huishoudens steeds meer gevraagd wordt. Vooral huishoudens met de laagste inkomens worden hard in hun portemonnee getroffen. Dat blijkt uit een rapport van CE Delft in opdracht van Milieudefensie dat maandag 5-2-2018 werd gepresenteerd.

Mensen met de laagste inkomens, dat wil zeggen een bruto inkomen tot maximaal 23.000 euro, zouden in 2021 van hun besteedbaar inkomen 2,1 procent kwijt zijn aan heffingen voor klimaatdoeleinden. Dat percentage wordt door de maatregelen van het derde kabinet-Rutte verdubbelt tot 4,2 procent. Door verhoging van de energiebelastingen betalen achthonderdduizend armere huishoudens straks bijna 20 procent van hun inkomen aan gas en elektra. Daar komt nog bij dat groene alternatieven voor energie maar voor weinig mensen bereikbaar zijn. De kloof tussen wie wel en niet mee kan doen, wordt groter, staat in het rapport te lezen.

Milieudefensie concludeert:
Klimaatlasten voor burgers stijgen nu, terwijl toegang tot oplossingen achterblijft. Dat is niet eerlijk. Iedereen; burger of bedrijf, rijk of arm, moet bijdragen. Dat kan alleen als de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen en de vervuiler betaalt. We hebben een eerlijk klimaatbeleid nodig.

Vorig jaar al bleek uit een onderzoek van Milieudefensie dat burgers veel meer bijdragen aan de transitie naar duurzame energie dan grote bedrijven, en dat arme huishoudens daarbij relatief het hardst geraakt worden. Die laatste groep zou in de problemen komen bij ongewijzigd beleid. Het rapport leidde tot kamervragen, een politiek debat, en ook energiebedrijven en andere maatschappelijke organisaties trokken aan de bel. In plaats van in te grijpen, zet het kabinet-Rutte III de lijn voort, en worden bedrijven zelfs nog meer ontzien. Bedrijven die onder het vorige kabinet al zeer weinig bijdroegen aan de overgang naar duurzame alternatieven, hebben van Rutte III ook niets te vrezen. De zware industrie, die meer uitstoot dan alle huishoudens bij elkaar, wordt zelfs bijna helemaal niet belast.

Indicatoren voor een rechtvaardig klimaatbeleid | CE Delft/Milieudefensie

Directeur van Milieudefensie Donald Pols zegt:

Klimaatlasten voor burgers stijgen nu, terwijl toegang tot oplossingen achterblijft. Dat is niet eerlijk. Iedereen; burger of bedrijf, rijk of arm, moet bijdragen. Dat kan alleen als de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen en de vervuiler betaalt. We hebben een eerlijk klimaatbeleid nodig.Klimaatlasten voor burgers stijgen nu, terwijl toegang tot oplossingen achterblijft. Dat is niet eerlijk. Iedereen; burger of bedrijf, rijk of arm, moet bijdragen. Dat kan alleen als de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen en de vervuiler betaalt. We hebben een eerlijk klimaatbeleid nodig.Het klimaatbeleid is oneerlijker geworden. Rutte III kiest er nog nadrukkelijker voor om de echte vervuiler niet te laten betalen en de burger extra te belasten. Dat is onhoudbaar. We staan voor een enorme transitie: iedereen moet meedoen, ook bedrijven. En zeker de grote vervuilers. Voor Milieudefensie is dat een breekpunt in het nieuwe energieakkoord.

Pols waarschuwt er ook voor dat het klimaatbeleid van Rutte III bijdraagt in de opkomst van populistische partijen. Partijen die weinig op hebben met duurzaamheid of klimaatverandering in twijfel trekken. Volgens Pols is het ook daarom van het grootste belang dat de bedrijven gaan meebetalen, zodat niet het gros van de kosten bij de huishoudens komt te liggen: ‘Als de lasten alleen op de burgers worden verhaald, komen die in verzet en gaan op rare partijen stemmen.’


Gasverbruik, kosten per m3, vast recht, energiebelasting en BTW voor verschillende gebruikersgroepen anno 2018

energiebelasting-staffels

energiebelasting van burgers tov bedrijven

Energiebelasting en Opslag duurzame energie-belastingen

Uit een in mei 2018 verschenen rapport van PriceWaterhouseCoopers, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, wordt duidelijk dat met name de grootste industriële gasverbruikers weinig energiebelasting betalen. Hun totale gasprijs bedraagt ruim 18 eurocent per kubieke meter (zie tabel hier boven). De energiebelastingen bedragen ongeveer 1,48 cent, nog geen 8 procent van het totaal. Burgers betalen daarentegen bijna 80 cent per m3.

De hoofdprijs wordt dus betaald door de consument (zie tabel hier boven). Naast de energiebelasting betaalt een huishouden ook nog eens btw, ruim 11 cent per kubieke meter. Het vastrecht voor consumenten is ook nog eens veel hoger dan dat voor bedrijven (zie tabel hier boven)

Alle belastingen tezamen – inclusief btw – betaalt de Nederlandse consument ruim 215 euro per ton CO2-uitstoot gerelateerd aan het verbranden van gas. De Grote Industrie slechts bijna € 8 !!!!!!!

(Bron: Ties Joosten op Follow the Money van 25-8-2018 (zie hier indien link verbroken)).


stroomfactuu-heffingen nemen toe

klik voor vergroting

 

extreme green energy poverty

klik voor vergroting

 

Fokke en Sukke betalen zich suf aan energie ondanks gedaalde olieprijs...steel niet

 


Wereld

Zon- en windenergie maken nog maar een heel kleine fractie uit van het geheel, veel minder dan veel mensen zouden denken, althans mensen die afgaan op wat ze in ons land uit de media vernemen.

wereld-energieverbruik en de rol van wind- en zonne-energie


Lees hier meer over klimaat-beleid en klimaat-verdragen

Literatuur:
- Labohm, Hans, Is energietransitie een duurzaam drama ?, Climategate.nl, 24-2-2018
- Labohm, Hans, De toekomst van de energievoorziening, Climategate.nl, 11-2-2019
- Rozendaal, Simon (2019), "Warme aarde, koel hoofd; Kanttekeningen bij de energietransitie", Uitg. Atals Contact
- Thoenes, Dick, Sprookjes rond een duurzame energievoorziening, Climategate.nl, 2-7-2019.U bent hier: inhoudsopgave -energie- energie-transitie
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van Dr. Hugo H. van der Molen, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !

en Facebook of Linkedin