Milieuzaken:
feiten, getallen en opinies


Klimaat-psychologie

Munch-de schreeuw

Edward Munch: De Schreeuw (klik voor vergroting)

(De Schreeuw is de naam van een viertal schilderijen en een lithografie van Edvard Munch uit 1893. De oorspronkelijke versie van de schreeuw uit 1893 hangt in het Nationaal kunstmuseum in Oslo. Het geldt als het aangrijpendste schilderij van Munch).

U bent hier: inhoudsopgave - atmosfeer & klimaat - klimaat-psychologie
Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

Follow @plattezaken en Facebook of Linkedin

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Macht profiteert van vijand- en angstbeelden.
Er zijn theorieën (ik hoor graag van U als die ergens goed staan beschreven) die stellen dat de Macht van de overheid (en / of een elite) zich makkelijker zou kunnen doen doen gelden onder de bevolking wanneer die bevolking er van overtuigd kan worden dat er een vijandig land is, een vijandige eigen bevolkings-groep of een levensbedreigend ander probleem.. Het volk zou dan eensgezinder worden en meer opofferingsbereid worden, met geld-donaties, belasting betalen of inzet van eigen leven, wanneer het bang is - angst heeft voor - zulke "problemen".

Vijandbeelden: eigen bevolkingsgroepen
Het nazi-regiem in Duitsland maakte gretig misbruik van, al eeuwen bestaand, bedekt of openlijk antisitisme (o.a. pogroms en dicriminatoire wetgeving): "Die Juden sind unseren Unglück" was een speerpunt-thema in de nazi-propaganda, die al snel overging op discriminatie, ontneming van burgerrechten en bezittingen en uiteindelijk de"holocaust", het op industriële schaal vermoorden van ca. 6 miljoen joden. Ook andere groepering van zgn. "Untermenschen" , zoals Roma, homofielen en geestelijk gehanicapten werden vervolgd en gedood. Zie ook verderop onder "propaganda".

Vijandbeelden: andere landen
Ook hierin wist het nazi-regiem, met minister van propaganda Goebbels, praktisch bezien, een heel volk achter zich te scharen (een minderheid van dissidenten daargelaten), die op demonstraties scandeerden "Wir wollen den totalen Krieg": heel Europa was opeens de vijand van het Duitse volk. Lees ook maar eens "Escape from Freedom" (1941) van de Duitse psycho-analyticus Erich Fromm, leerling van Freud. In het Duits: Die Furcht vor der Freiheit. In dit boek analyseert Fromm hoe het Duitse volk - psychologisch gezien - tot dit soort gedrag kon komen.


Religie: samenwerkingsverbanden met de wereldlijke machthebbers.
De religieuse angst voor de hel, de duivel, hekserij, ketterij, voor het einde van de wereld (de apocalyps) en het laatste oordeel Gods hielden de bevolking eeuwen lang onder de duim. Zwoegend en arm als het hard werkende volk was, en met nog hogere belastingen voor de gegoede burgerij, werden enorme, uiterst kostbare godshuizen (kathedralen) gebouwd en kastelen of paleizen voor de wereldlijke heersers, prachtige kloosters voor de kerkvaders, bisschoppen en monikken. De machthebbers hadden het goed, de arme arbeiders niet. Kerk en wereldlijke leiders hielden elkaar in stand als twee-eenheid van de macht, gebaseerd op angst.

abraham offert zijn zoon  

Het Godsbegrip in de Christelijke kerk kent twee kanten, de Goede Vader die over zijn kudde van gelovigen waakt, maar ook de Wrekende God, die kan straffen als hij niet wordt gehoorzaamd.

De ultieme onderwerping van de mens aan god wordt verbeeld door Abraham die op bevel van God bereid was zijn eniggeboren zoon te offeren. Dit is moreel de meest verwerpelijke gruweldaad denkbaar.

Abraham koos voor onderworpenheid boven eigen moreel besef. Wat wil een machthebber nog meer ?

(geraadpleegde bron: Hans Labohm, Climategate.nl d.d. 25-4-2018).

Maar religie heeft nog andere aspecten die het volk rustig houden en hoopvol ondanks hun ellende en angsten: de hoop op verlossing en een verblijf in de hemel, alsmede het besef dat God almachtig is en volledig bepaalt hoe je leven verloopt, goed of slecht. Dat je daar zelf maar weinig of niets aan kunt veranderen (een belangrijk onderwerp tijdens de Synode van Dordrecht). Zo lang je je rustig hield en braaf deed wat overheid en kerk van je verlangden, kwam uiteindelijk de verlossing van alle aardse ellende en kwam je na een positief Laatste Oordeel uiteindelijk in de hemel. Ook ISIS-strijders geloven dat ze in de hemel komen.


Bidden en smeken tot de goden voor beter weer
Eeuwen lang, maar ook nu nog in vele landen, wordt er tot de goden gebeden voor beter weer: meer regen, minder regen, het afnemen van stormen , van droogte, van overstromingen, kortom van Extreem Weer, dat oogsten kan doen mislukken en mensen kan doen verdrinken, verhongeren ofbevriezen.Het klimaat kan uitdagend zijn, maar het weer is soms hopeloos.

indiase priesters bidden voor regen

 

Sinds het begin van onze geschiedenis, en waarschijnlijk ver daarvoor, baden, offerden en smeekten mensen hun goden voor zon, maan, donder en bliksem, wind uit alle richtingen en nog veel meer. Men aanbad de laatste millennia in Christendom, Jodendom en Islam slechts één God, (ook voor het weer, de oogst en bv. een behouden thuiskomst van de zeevarenden) maar er werd en wordt buiten die religies ook veel gebeden tot heel specifieke goden voor bepaalde aspecten van hemel en aarde, het weer en wat dat teweeg brengt.

Middels gebeden, offerandes en rituelen gaven en geven mensen blijk dat ze dachten en denken via een bepaalde God invloed te kunnen uitoefenen op het weer en / of het klimaat, zon, regen en wind, het jaarlijks overlopen van de rivieroevers ten behoeve van de landbouw. etc. De priesterkasten, die leefden op basis van deze gedachten, hadden natuurlijk weinig op met dissidente meningen. De ketters konden beter worden geofferd en verbrand. Wie zou hebben voorgesteld om eens een jaar niet te bidden voor het overstromen van de Nijl, gewoon als wetenschappelijk experiment, zou het waarschijnlijk slecht zijn vergaan. Maar de Nijl overstroomde onafhankelijk van gebed en bevruchte daarmee de akkers om voedsel te verbouwen.

 

 

Zijn we momenteel - net als in vroegere eeuwen - bezig op rationele wijze gebruik te maken van wat de wind ons aan energie kan leveren of worden na de zonnetempels, pyramides en kathedralen momenteel de windgoden aanbeden ? En ligt - zoals altijd - het volk krom voor de absurde kosten er van ? Lees meer over klassieke en moderne windmolens

<--------- FD, 24-7-2008: Hindoepriesters voeren in de Indiase stad Hyderabad rituelen uit tijdens hun bedes om regen

 

Wat Syriers ooit geloofden: invloed van jo-jo's op droogte
(Bron: Climategate .nl d.d. 21-9-2013, door Hajo Smit)

jojo-afbeelding  

Cal Thomas in de Washington Examiner:

Just how silly this is getting is an assertion by some activists that the current tensions in Syria might be linked to climate change. That’s not as harebrained as a newspaper report in January 1933, which said, “Yo-Yo Banned in Syria, Blamed for Drought by Moslems.” The Syrians of 1933 actually believed the up and down of a toy yo-yo affected the weather. If it went down and sprang right back up, rain. If it went down and didn’t spring up, drought. Police reportedly patrolled the streets, confiscating the toy.

 

Mede door het verlichtingsdenken zijn steeds meer mensen gaan beseffen dat ze ook een vrije wil hebben en dat niet alles door een God wordt bepaald. Dat ze zelf als individu of als gemeenschap invloed hebben op het reilen en zeilen in de wereld. Er wordt zelfs wel beweerd dat :

- "Climate change is the religion of people who think they're too smart for religion" ( Tom Nelson@tan123 ).

Church of Climatology
Maar ook dat:
- "Religion is a culture of faith; science is a culture of doubt" (Richard Feynman  / @ProfFeynman).


Overschatten we onze mogelijkheden het klimaat te beïnvloeden ?

In de psychologie wordt beschreven dat er mensen zijn die alles wat hen overkomt vooral toeschrijven aan mensen, instanties of gebeurtenissen buiten hen om, en andere mensen, die juist geloven dat zowel hun falen als hun succes vooral te danken of te wijten zijn aan hun eigen inzet of nalatigheid. Men spreekt dan van "extern attribueren" of "intern attribueren". Natuurlijk hebben de meeste mensen iets van beide neigingen in zich: het verkeersongeval was de schuld van de ander, het behalen van het diploma eigen inzet. Zo houden we ons geestelijk een beetje overeind. Voor wie niet meer of niet meer zoveel in God of de Goden glooft is het - zeker voor hen die "intern attribueren" - nog maar een kleine stap om te gaan denken dat hij of zij zelf het weer of klimaat kan beïnvloeden.

einde ijstijd veroorzaakt door menselijke activiteiten

Inmiddels kent de wereld de, door de IPCC gepropageerde, theorie (voor hun adepten is het zeker weten) van de CAGW - Catrastrophic Antropogenetic Global Warming (NL: Catastrofale door mensen veroorzaakte opwarming van de aarde). Maar hierover bestaat bepaald geen consensus in de klimaat-wetenschap ook al willen velen ons dat doen geloven. Zie hier.
Er zijn heel veel wetenschappers, en zeker niet de minsten, die denken dat natuurlijke invloeden veel belangrijker zijn voor het klimaat dan menselijk handelen.


ANGST-beelden:

angstbeeld


Dat de hemel naar beneden zal vallen

Zelfs de dappere Galliërs, zoals Asterix, waren toch nog ergens bang voor: dat de hemel op hun hoofd zou vallen.

Le ciel va nous tomber sur la tête !

Het vallen van de hemel op de aarde is een bekend thema bij vele religies, waar men dacht dat de hemel een soort van dak was boven de aarde.

Wie kent niet de stripverhalen van Asterix, waar de Galliers maar voor een ding bang waren, namelijk dat de hemel op hun hoofd zou vallen?

In 335 v. Chr. bevond Alexander de Grote zich in Tracië , waar hij ambassadeurs uit Gallië ontving. Hij vroeg hen wat ze het meest vreesden, in de verwachting dat ze hem het meest zouden vrezen. Maar de Galliërs zeiden dat ze nergens bang voor waren, behalve dat de hemel op hun hoofd zou vallen: "que le ciel leur tombe sur la tête".

Ze aanbaden vele goden, ook bescherm-goden en vreesden het einde van de wereld.

Deel 33 (uit 2005) van de beroemde stripverhalen van Asterix en Obelix heet in het Frans dan ook "Asterix, le ciel lui tombe sur la tête !"

De Koran beschrijft de hemel als een dak dat steunt op onzichtbare pilaren. 

Zo'n 1.000 jaar na Alexander ontstaat de Koran, waarin de volgende Aya staat: Aya 22:65.

Heb je niet gezien, dat God al hetgeen op aarde is in uw dienst heeft gesteld, en dat de schepen op Zijn bevel de zeeën doorkruisen? En Hij weerhoudt de hemel ervan op aarde te vallen behalve met Zijn toestemming. Waarlijk, God is Liefderijk en Genadevol voor de mensen".

Bronnen:
- forums.marokko.nl d.d. 24-6-2017

- nevenstaande tekst met foto

 

 

Asterix is bang dat de hemel op zijn hoofd valt

klik op foto voor vergroting van foto en tekst


Angst voor het einde van de wereld / het einde der tijden, armageddon en de apocalyps.
Vaak in samenwerking tussen Kerk en Staat.

The end is near
Klik op het cartoon voor een vergroting.

Harold CampingAl Gore

Links: de, anno 2011, 89-jarige Harold Camping, die zowel in 1994 als in 2011het einde van de wereld voorspelde;
rechts: Al Gore, vooraanstaand profeet van de klimaatalarmisten: "urgent action is needed !" .

The urge to save humanity is almost always only a false-face for the urge to rule it. Power is what all messiahs really seek: not the chance to serve. (bron: Minority Report; H.L. Mencken’s Notebooks, 1956)

Kapitei Haddock houdt niet van doemdenken
Het is de straf ! Doet boete ! Het einde der tijden is aangebroken !
Hah ! ha ! ha! dat is om op de grond te vallen van het lachen !

-----------------------

In het 4e couplet van zijn klimaat-lied "Kyrieleis, heb medelijden" hoopt André F. Troost dat het niet zo ver zal komen:

"Kyrieleis, heb medelijden,
de schepping roept, de aarde smeekt
-
dit is toch niet het eind der tijden,
nu hebzucht wereldwijd zich wreekt? "

Lees hier zijn complete klimaat-lied.

Het lied, alsmede een klimaatgebed, zijn bedoeld te worden aangewend bij de klimaatmars van 10 maart 2019, georganiseerd door de Protestantse Kerk.


Angst voor hekserij

  heksenjacht in de kleine ijstijd

During the Little Ice Age, experts blamed witches for climate change.
(to the left, witches are seen conjuring up bad weather).
Source: Greenwatch April 2015

 “I don’t see a whole lot of difference between the consensus on climate change and the consensus on witches. At the witch trials in Salem the judges were educated at Harvard. This was supposedly 100 per cent science. The one or two people who said there were no witches were immediately hung. Not much has changed.
(source: ” Princeton Professor Emeritus of Physics William Happer)

In zijn boek, Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowd (1841), beschrijft Charles Mackay welke waanideeën mensen in de geschiedenis zoal hebben gegeloofd.

In zijn boek beschrijft hij o.a. de Hollandse zgn. Tulpenmanie (1636-1637) en de Engelse heksenvervolgingen o.l..v. heksen-"specialist" Matthwew Hopkins, die in 1647 zijn boek The Discovery of Witches schreef, een boek dat in wetboeken werd aanbevolen als methode om heksen te identificeren.

Bekijk hier hoe de heksenjacht in Engeland verliep onder leiding van de roemruchte heksenspecialist Matthwew Hopkins (de film gaat in deel 1 over de Hollandse tulpenmanie en in deel 2 over de Engelse heksenjacht).Angst voor andere levensbedreigende problemen.

In 1967 verscheen in Amerika het zgn. Iron Mountain Report, rapport van een studiegroep die moest bedenken hoe het volk een eenheid kon blijven als de dreiging van de koude oorlog zou worden opgelost.

Een nieuwe gemeenschappelijk vijand werd dringend noodzakelijk geacht en, ja hoor, de milieuproblematiek leek hiervoor uitermate geschikt.

Er wordt verschillend gedacht of dit rapport nu echt een overheidsproject is geweest of het werk van een fictie-schrijver. Hoe dan ook, het is een boeiend document en stemt zeker tot verder nadenken over hoe zaken zouden kunnen gaan en welke motieven bepaalde groeperingen zouden kunnen ontwikkelen.

 

------------------------------------------------------------------> klik op de foto voor een vergroting

Het rapport-boek is te koop bij Bol.com

  iron mountain report

(foto 11-6-2017 gevonden op een tweet van Gert-J. van Ulzen op Twitter: @givu)

club van Rome zocht een angstaanjagend "vijandbeeld"

 

De Club van Rome is een particuliere stichting die in april 1968 werd opgericht door Europese wetenschappers, om hun bezorgdheid over de toekomst van de wereld voor het voetlicht te brengen.

Doelstellingen van de Club van Rome zijn:

  • het onderzoeken van de kwantitatieve en kwalitatieve samenhang van de wereldproblemen (bevolkingsgroei, voedselproductie, industrialisatie, uitputting natuurlijke hulpbronnen, vervuiling; uitgewerkt in een zogenaamd wereldmodel)
  • de wereld wijzen op de ernst van de problemen
  • regeringen en politici stimuleren tot gecoördineerde maatregelen ter verbetering van de situatie.

De Club van Rome heeft geen politieke of economische macht. Daardoor verloopt de beïnvloeding moeizaam.


The only way to get our society to truly change is to
frighten people with the possibility of a catastrophe
.”
(emeritus professor Daniel Botkin)


Klimaat-angsten: 't kan vriezen of 't kan dooien.........

In 1977 was Time Magazine bevreesd voor een naderende ijstijd. In 2006 (29 jaar later) was hun angst daarvoor echter al weer over: toen waren ze opeens bang voor Global Warming.

time Magazine zowel bang voor global cooling als global warming: gewoon altijd bang dus

Schreef Time dit alles vanuit de wetenschap dat Apocalyptische tijdschrift-omslagen beter verkopen ?
Waarschijnlijk gaf Time gewoon weer wat de vigerende klimaatwetenschappers dachten en schreven.

Hoe kon de wetenschap zo'n draai maken ?
Bekijk en beluister het allemaal in de volgende - verbijsterende - lezing: From Global Cooling To Global Warming : 50 Years Of Climate change

Klimaatverwachtingen blijken dus - in relatief korte tijd - 180 graden te kunnen draaien, maar de angst blijft...........


Propaganda

Nazi minister van propaganda, Joseph Goebbels wist te melden:

"Als je een voldoende grote leugen vertelt en die blijft herhalen, dan zullen mensen die uiteindelijk gaan geloven."
(bron: @EUbrainwashing, 17-6-2018).

Hij was wellicht een goede lezer van de Duitse filosoof Shopenhauer, die zei: ...............................

  Shopenhauer
Klik op de foto voor een vergroting.

citaat:
It’s easier to fool people than to convince them that they have been fooled.

Zie ook onze webpagina over media en klimaat.


Paniek

panie=knop
(klik op de foto voor een vergroting)


Kinderen kunnen hysterisch worden van klimaat-angst, zo blijkt uit een Australisch krantenbericht in The Daily Telegraph van 3 mei 2019:

klimaat-hysterie

RELIGIOUS HYSTERIA OVERCOMES TEEN

A lifetime of climate panic does strange things to the young folk. For example, today it turned one of them into a weeping, gasping, inconsolable wreck:

Fourteen year old Estella Brasier is so terrified about climate change that she can’t even speak to a journalist about her fears without breaking down in tears.

“We need to find new politics,” is all she can manage before dissolving into sobs and burying her head in her friend’s shoulder …Lees hier verder.


Zeespiegel-stijging-paniek

Onderzoeksbureau Deltares slaat in september 2018 alarm en stelt dat de zeespiegel veel sneller stijgt dan gedacht.

Ap Cloosterman schrijft in een email-rondzendbrief van 20-9-2018 zijn geïllustreerde reactie:

"Tot op heden is er voor Nederland geen enkele reden tot paniek wat betreft de zeespiegelstijging.

Er is geen sprake van een versnelde zeespiegelstijging, zoals professor Pier Vellinga en de voorzitter van de Deltacommissie, Cees Veerman, ons willen doen geloven. Er is sprake van een gemiddelde toename van 1,9 mm per jaar en dit is inclusief de jaarlijkse bodemdaling voor de Nederlandse kust van 0,2 mm. De bodemdaling is een nog steeds aanwezig gevolg van het herstel van de bodem na het wegsmelten van de ijskappen aan het einde van de laatste ijstijd en het gevolg van het inklinken van de Nederlandse veenbodem. Door een daling van de bodem is de spiegel van het zeeniveau gestegen.

Een expert aan het woord: Prof.dr. Bert Vermeersen (geofysicus TU Delft): “Zeespiegelstijging is een zeer ingewikkelde materie - Ik zou geen uitspraak durven doen over de zeespiegelstijging in Nederland en Vlaanderen aan het eind van deze eeuw. De wisselwerking tussen smeltende ijskappen, oceaanstromingen en veranderingen in de aardkorst is nog onvoldoende begrepen”.

  zeespiegelstijging: paniek

De zondvloed

Straf volgt op onze "zonden", zo niet in de hel dan wel door een zondvloed, zoals - volgens het verhaal in de Bijbel - door doomdenker Noach werd voorzien.
Fraai weergegevn op een schilderij van Cornelis Cornelisz van Haarlem (1562-1638): "Zondaars voor de zondvloed".

De "zondaars" op het schilderij genieten van ""Wein, Weib und Gesang". Links boven op het schilderij is Noach's ark te zien, gebouwd om de zondvloed te overleven.

Zondaars voor de zondvloed, door Cornelis Cornelisz van Haarlem (1562-1638)

Klik op de foto voor een vergtroting.

Wie kent het bijbelse verhaal niet ? U kunt uw geheugen opfrissen bij Wikipedia (citaat d.d. 7-12-2013):
De Ark van Noach is volgens het bijbelverhaal in Genesis, het schip waarmee Noach en zijn gezin, en vele dieren met hen, de zondvloed overleefden.
Het verhaal van de zondvloed en de Ark van Noach toont gelijkenissen met andere Mesopotamische mythen zoals het Gilgamesj-epos, en heeft veel latere verhalen geïnspireerd. Hoewel behoudende gelovigen (joden, christenen en moslims) menen dat er echt een Ark van Noach heeft bestaan en er al veel zoektochten zijn ondernomen om deze te vinden, is dit nog nooit gelukt. Anderzijds hebben wetenschappers aangetoond dat het aan boord nemen van minstens twee dieren van elke soort en deze gedurende 150 dagen levend houden onmogelijk is.


Anno 2005 maakte De beroemde Nederlandse schilder Marius van Dokkum een fraaie spotprent over de bouw van de ark.

Ark van Noach in Nederland anno 2011- diaserie  

 

In Nederland zoul het, anno nu, niet goed meer lukken om een ark te bouwen ........

Bekijk en beluister de diashow en amuseert U.


Misleiding van het publiek

You can't fool the public by telling them "CO2 causes too much rain!" after it rains too much and "CO2 causes too little rain!" after it rains too little.
This assumes a general level of extreme stupidity that is just NOT there (Tom Nelson‏  @tan123 13dec. 2017).

Anderzijds is er een uitspraak van Albert Einstein: Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I’m not sure about the former.

In onderstaand boek, Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds, beschrijft Charles Mackay reeds in 1841 welke waanideeën mensen in de geschiedenis zoal hebben gegeloofd.
Een citaat uit zijn boek luidt: "People, it has been well said, think in herds; it will be seen that they go mad in herds, while they only recover their senses slowly, one by one

In zijn boek beschrijft hij o.a. de Hollandse zgn. Tulpenmanie (1636-1637) en de Engelse heksenvervolgingen o.l..v. heksen-"specialist" Matthwew Hopkins, die in 1647 zijn boek The Discovery of Witches schreef, een boek dat in wetboeken werd aanbevolen als methode om heksen te identificeren.

De geschiedenis kent "Extraordinary Popular Delusions" te over.

Politiek springt Hitler's "Frische Fröhliche Krieg" er uit evenals in Rusland het "Lysenkoïsme", en later Mao Tse Toeng's "Grote Sprong voorwaarts".

In de economie liggen de voorbeelden voor het oprapen: The South Sea Buble, Het emigrantenland Poyas dat niet bestond, Het Panama kanaal dat, o.l.v. Ferdinand de Lesseps, niet af kwam, de 'internet bubble", de "sub-prime" hypotheken-luchtballon, etc.

MacKayWatch an Animated Book Review ! 

 

MacKay-popular delusions and the madness of crowds

Lindzen-AGW is een dwaling  

<------ This quote is from: Prof. Richard S. Lindzen,


From 1983 until his retirement in 2013, he was Alfred P. Sloan Professor of Meteorology at the Massachusetts Institute of Technology.


 

Bekijk op Youtube een lezing van Tony Heller, 24 juli 2017:
Scientific Consensus And Mass Delusion - 150 Years Of Scientific Insanity

 

Zoals altijd weet Tony Helller ons weer te verbluffen met zijn historische documenten, die ons confronteren met onze wetenschappelijke waanideeën uit het verleden, die destijds - met grote consensus - werden beschouwd als - zoals Maarten Toonder's Prof. Prlwytzkofsky het uitdrukte - "ganz wissenschaftlich".

 

 

 

Prof. Prlwytzkofsky
Prof. Prlwytzkofsky


Wiskundige klimaatmodellen scheppen een illusie.

Jay Lehr en Tom Harris (Wattsupwiththat van 29-1-2019) schrijven in hun essay Mathematical modelling illusions het volgende:
"For the past three decades, human-caused global warming alarmists have tried to frighten the public with stories of doom and gloom. They tell us the end of the world as we know it is nigh because of carbon dioxide emitted into the air by burning fossil fuels.

They are exercising precisely what journalist H. L. Mencken described early in the last century: “The whole point of practical politics is to keep the populace alarmed (and hence clamorous to be lead to safety) by menacing it with an endless series of hobgoblins, all of them imaginary.”

The dangerous human-caused climate change scare may well be the best hobgoblin ever conceived. It has half the world clamoring to be led to safety from a threat for which there is not a shred of meaningful physical evidence that climate fluctuations and weather events we are experiencing today are different from, or worse than, what our near and distant ancestors had to deal with – or are human-caused.

Many of the statements issued to support these fear-mongering claims are presented in the U.S. Fourth National Climate Assessment, a 1,656-page report released in late November. But none of their claims have any basis in real world observations. All that supports them are mathematical equations presented as accurate, reliable models of Earth’s climate.

It is important to properly understand these models, since they are the only basis for the climate scare." Lees hier verder wat er mis is met de huidige klimaatmodellen.


Waarom sommige mensen zich wel / niet druk maken over het behoud van de natuur of het klimaat.

De piramide van Maslov: de menselijke behoeften-hiërarchie.

Pyramide van Maslov

(bron: Wikipedia, 17-3-2019)

De piramide van Maslow (zie Wikipedia) is een aan Abraham Maslow toegeschreven ordening van behoeftes, op basis van zijn in 1943 gepubliceerde motivatie-theorie. Maslow rangschikte de volgens hem universele behoeften van de mens in deze hiërarchie. Volgens zijn theorie zou de mens pas streven naar bevrediging van de behoeften die hoger in de hiërarchie geplaatst werden nadat de lager geplaatste behoeften bevredigd waren.

Maslows behoeftehiërarchie ziet er als volgt uit:

  1. Organische of lichamelijke behoeften, deze fysiologische behoeften houden verband met de homeostase van het organisme en het lichamelijk evenwicht. Hieronder vallen onder meer behoefte aan slaap, voedsel, drinken en het uitscheiden van ontlasting. Maslow classificeert hieronder ook seks en andere lichamelijke zaken zoals sport en comfort.
  2. Behoefte aan veiligheid en zekerheid, het individu gaat beveiliging zoeken in een georganiseerde kleine of grote groep. Dit kan bijvoorbeeld de buurt, het gezin of het bedrijf zijn. Typische voorbeelden zijn: huisvesting, werk en relaties. Er wordt gepoogd dit op te vangen door een uitgebreid stelsel van sociale zekerheid.
  3. Behoefte aan sociaal contact, behoefte aan vriendschap, liefde en positief-sociale relaties.
  4. Behoefte aan waardering, erkenning en zelfrespect, die de competentie en het aanzien in groepsverband verhogen; het belang hechten aan de status in sociaal verband.
  5. Behoefte aan zelfverwerkelijking of zelfactualisatie, is de behoefte om zijn persoonlijkheid en zijn mentale groeimogelijkheden te ontwikkelen en te waarderen. Het sociale milieu is niet weg te cijferen als steunende basis van deze actualisatietendens.
  6. Behoefte aan zelftranscendentie. In de latere fasen van zijn leven nuanceert hij zijn visie op zelfactualisering en legt hij de nadruk op zelftranscendentie.

Lees hier (FD, .....) waarom Simon Rozendaal, aan de hand van de behoeften-Piramide van Maslov, denkt waarom het klimaat vroeger geen probleem werd gevonden en tegenwoordig wel. Een eeuw geleden was er meer angst voor het eind van de dag dan voor het eind van de planeet.

In 2018, precies honderd jaar na de 1e wereldoorlog waaraan Rozendaal refereerde, zijn de Franse "gele hesjes (gillets-jaunes) in 2018 fel gaan protesteren tegen extra belasting op brandstof en diesel (de meeste Fransen rijden diesel), wat overigens slechts de druppel was die de emmer van ontevredenheid deed overlopen. De gewone Fransman blijkt meer bezig met zijn banksaldo aan het einde van de maand, dan met het zgn. verwachte "einde" van de wereld, de veronderstelde "catastrofale" opwarming van de wereld door CO2 uitstoot.

gele hesjes met Marianne   Marianne met gele hesjes

Klik op de cartoons voor een vergroting

Deze cartoons tonen de Franse Marianne, symbool van het strijdende volk, samen met de gele hesjes op de barricaden.

Naar het beroemde romantische schilderij uit 1830: La Liberté guidant le peuple (Vrijheid leidt het volk) van de Franse Schilder Eugene Delacroix, dat de Juli-Revolutie van 28 juli 1830 herdenkt (het hangt in museum het Louvre in Parijs).


Pyramide van Maslov voor de internet-generatie

De Piramide van Maslov, aangepast voor de internet-generatie. Klik op de foto voor een leesbare vergroting.


Literatuur m.b.t. de piramide van Maslov:

- Maslov, A.H. (1943, A theory of Human Motivation, Psychological Review 50(4): 370-396

- Piramide van Maslov, Wikipedia, 17-3-2019Psychische druk vanwege de klimaat-problematiek (-propaganda)

Klimaatangst: psychologische en psychiatrische hulp.

Leonardo da Gioiella bespreekt op Climategate.nl van 19-9-2018 het Symposium Klimaatstemming, over de effecten van klimaatverandering op de geestelijke gezondheid, op vrijdag 9 juni 2017, georganiseerd door de Stichting psychiatrie en filosofie i.s.m. het lectoraat GGZ van de Hogeschool Leiden (klik hier indien de link is verbroken).

Hier onder enkele fragmenten uit de aankondiging van het symposium:

Op dit symposium staan we stil bij de effecten van klimaatverandering op het menselijk gemoed. Hoe reageren we op deze veranderingen en dreigingen? Hoe gaan we om met reacties als ontkenning, apathie, angst, depressie en dreigende paniek? Wie vangt wie op in de toekomst, wie zorgt er voor wie, en op welke manier?
Het symposium richt zich met name op de geestelijke gezondheidszorg. Vragen zijn o.a. : Hoe gaat de ggz om met ‘klimaatangst’, ‘klimaatdepressie’ en 'klimaatpaniek'? Wat kan 'klimaattherapie' inhouden?

Een van de sprekers stelt zich voor als gespecialiseerd in praktische en existentieel bezonnen omgang met klimaatproblematiek (huh?)

Gioiella geeft enkele pakkende titels van aangekondigde voordrachten:
- Dan maar naar de donder, klimaatdepressie bij wetenschappers
- Doomsday prepping: wachten op de Apocalyps
- How to stay sane in the face of climate change?
- Klimaatverandering zorgt voor pre-traumatische stress
- Climate Change’s Toll on Mental Health.

Gioiella concludeert dat er genoeg klimatologen zijn, maar veel te weinig klimaatpsychologen en -psychiaters. Hij heeft ook meer vragen voor klimaat-psychologen:

"Voor AGW kennen we de verantwoordelijke: de CO2 en de mens die als mens gefaald heeft. Maar wie gaat de verantwoordelijkheid opeisen voor de stress, pre– dan wel post–traumatisch. Vanwege de angst om de achterkleinkinderen, òf de overdreven bezorgdheid voor ijsbeertjes.
Wat zou er erger zijn, de pre–traumatische stress of de post–traumatische stress. En, over de post–traumatische stress gesproken: wat zou er erger zijn, de stress omdat het alarm terecht was, en je de ontwrichting om je heen ziet, of de stress omdat het loos alarm was, maar de ontwrichting evengoed tot stand is gebracht, maar dan antropogeen
".

Gedurende de vorige milennia hebben we in Nederland heel wat ervaring opgedaan met post-traumatische stress, na alle overstromingen, extreme koude, warmte en droogte, zoals uitgebreid wordt beschreven door Buisman, J. (2011), Extreem Weer !, een canon van Weergaloze Winters & Zinderende Zomers, Hagel en Hozen, Stormen en Watersnoden, Uitg. Van Wijnen - Franeker, 576 p. met vele illustraties en tabellen in kleur, ISBN: 978 905 194 35 80.


Inmiddels willen sommige vrouwen geen kinderen meer

wegens de klimaatproblematiek, zo bleek uit een TV-uitzending van Niuewsuur op 24-3-2019. Lees hier meer en bekijk div. video's waarin o.a. deze vrouw haar motieven verklaart (indien de link is verbroken kunt U ook hier kijken).

Zie ook op Youtube.

Tijdens de koude oorlog zagen ook sommige vrouwen af van hun kinderwens uit angst voor een dreigende kernoorlog.

Maar nu gaat het om een meer sluipend klimaatprobleem dat - zo is hen aangepraat - de wereld bedreigd.

  vrouwen die geen kinderen willen ivm klimaat en overbevolkingsproblemen

BBC’s Eco Anxiety

by Paul Homewood

Even by BBC standards, their series on Radio 4, Costing the Earth, is truly dreadful.

This week’s edition looks at eco anxiety (sic), actually treating a small group of eco loons as if they were right in the head. It begins with a subliminal set of short news sound clips about Hurricane Maria, devastating tornadoes, how the way we treat soil fuels climate change, wildfires in California, scientists warning that we need drastic action now to avoid climate catastrophe, and finally an announcer saying the words “rising global temperatures”. 

Goebbels could not have done it better!

Read more of this post , May 16th 2019, by Paul Homewood

image

Dozens of British women have joined the Birthstrike movement, refusing to bring more children into the world...........


Sommige vrouwen gaan in hun wanhoop nog verder.........

go kill yourself

maar hadden wellicht beter eerst eens iets moeten lezen van Thomas B. Macaulay: "We cannot absolutely prove that those are in error who tell us that society has reached a turning point, that we have seen our best days. But so said all before us, and with just as much apparent reason." (Thomas B. Macaulay; gevonden op Climatgate.nl).


Literatuur over psychische druk m.b.t. de klimaatproblematiek:

- Gioiella, Leonardo da, Symposium Klimaatstemming, over de effecten van klimaatverandering op de geestelijke gezondheid, Climategate.nl , 19-9-2018.

- Hetzler, Jeroen, Klimatorexia, Climategate, 23-2-2019.


Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst

klimaat-angst cartoon

Kinderen, scholen en klimaatangst: een open brief aan docenten op middelbare scholen, door Cyril Wentzel, Climategate.nl, 12-2-2019.

Zie ook onze website over kinderen en klimaat.


Vervolging van andersdenkenden

Er is momenteel een heksenjacht gaande op kritische klimaat-wetenschappers, zoals U kunt lezen in het April 2015 nummer van Greenwatch. (link blijkt 26-11-2018 verbroken)

zie ook onze webpagina over consensus in de klimaatwetenschappen

  brandstapel voor klimaatontkenner

Vervolgers & Vervolgden: een ware heksenjachtis gaande

Het gaat natuurljk niet zoals in de middeleeuwen, maar je kunt heel wel je onderzoeksgelden of je baan kwijt raken, als scepticus of "ontkenner".

 

 

 

klik op het cartoonvoor vergroting ----------------->>

  wetenschappers op de pijnbank

En politici met een afwijkende klimaat-visie zijn hun leven niet meer zeker in ons land

Aanzetten tot moord:

als je Thierry dood wilt schieten zeg dan paf

24-3-2019 was het dan al zover. Tijdens de jaarlijkse anti racisme (nu tevens anti-Baudet) demonstratie in Amsterdam schreewde een mevrouw met gezichtsbedekking bij frequente herhaling: "Als je Thierry dood wilt schieten zeg dan paf".

PVV-leider Geert Wilders reageerde op Twitter vol afschuw op het filmpje. Hij eist dat het Openbaar Ministerie de vrouw vervolgt. ,,Dus een vraag over meer of minder Marokkanen mag niet, maar roepen een politicus dood te schieten wel?? Ik zou zeggen @Het_OM oppakken en vervolgen die gevaarlijke linkse gek van dat filmpje en kappen met die belachelijke rechtszaak tegen mij", aldus de PVV-voorman. Geerd Wilders wordt nu al 15 jaren permanent zeer streng beveiligd tegen moorddadige tegenstanders van zijn politiek.

De makers van het filmpje, van Up!Network, doen aangifte tegen demonstranten die hen het werk onmogelijk hebben gemaakt. "Dat waren er vijf of zes", zegt Avish Jajairam van Up!Network. "Ze duwden en dreigden de camera af te pakken en de beelden te wissen. Toen iemand een kapje voor de lens dichtsloeg, besloten de makers een goed heenkomen te zoeken.......zie de film.

Op 17-3-2019 is de dame op de foto opgepakt en verdacht van o.a. "opruiing".......


De "ontkenners"
Het Engelse begrip "deniers" (NL: ontkenners) is eigenlijk een vileine term, die impliciet associaties oproept met de gangbare term "holocaust deniers"

De term "global warming denyer" of kortweg "denyer' (ontkenner) is oorspronkelijk "gemunt" door Ellen Goodman in 2007:

“I would like to say we’re at a point where global warming is impossible to deny. Let’s just say that global warming deniers are now on a par with Holocaust deniers, though one denies the past and the other denies the present and future.” , Bron: Boston Globe, February 9, 2007: “No change in political climate.”

Lees hier wat Wikipedia er over schrijft. Ook wat ze schrijft over de psychologie van het "ontkennen". De schrijvers van deze 2 webpagina's zijn duidelijk overtuigde aanhangers van "de theorie van de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde" en achten die theorie voldoende en onomstotelijk wetenschappelijk bewezen, evenals bv. de American Physical Society. Ze menen ook dat hier algemene wetenschappelijke consensus over bestaat. Als je beide webpagina's leest zou je kunnen gaan denken dat "ontkenners" vileine economische motieven hebben of last hebben van een veel voor komend psychologisch overlevingsmechanisme, het ontkennen van een werkelijkheid die te erg is om er mee te kunnen leven.

Ik denk dat dit een versleten discussietruc is, die elke eerste jaars psychologiestudent zal herkennen: de discussie niet voeren met wetenschappelijke argumenten, maar proberen die te winnen door de persoon, die het niet met je eens is, als persoon te beschadigen of in een kwaad daglicht te zetten. Even een voorbeeldje uit het "discussie-truc-handboekje" dat mij in 1967 werd uitgereikt als eerste-jaars psychologiestudent: elk weldenkend mens begrijpt dat, zal het met me eens zijn dat, zal inzien dat etc.., implicerend dat iedereen die het niet met je eens is wel een domoor moet zijn. En zo hebben mensen, die liever niet te veel buitenlanders willen toelaten last van "onderbuikgevoelens". Churchill maakte het nog bonter: "Wie op zijn twintigste geen socialist is, heeft geen hart, wie het op zijn veertigste nog is, heeft geen verstand." Alleen mensen die het gedurende zijn levensloop met Churchill eens waren hadden een hart en een verstand.....

Psychology Today schrijft hier (gevonden op 24-6-2019) dat politiek psychologen het ontkennen van Global Warming, of het in discrediet brengen van De Klimaatwetenschap, belangrijke voorbeelden vinden van "motivated reasoning" (NL: gemotiveerd redeneren): "people process scientific information about climate shifts to conform to pre-existing feelings and beliefs. After all, accepting that climate change is real portends unpleasant environmental consequences and would require most people to head them off by making significant changes in lifestyle. Changing one’s mind and changing one’s lifestyle are hard work; people prefer mental shortcuts—in this case, having the goal fit their ready-made conclusions.".

Hoewel "gemotiveerd redeneren" in de psychologie een geaccepteerd begrip is dat veel menselijk denken en gedrag kan verklaren, denk ik dat aanhangers van de (C)AGW-theorie geneigd zijn het begrip te misbruiken om tegenstanders of sceptici van de AGW-theorie psychologisch "weg te zetten" i.p.v. hun inhoudelijk vaak goed onderbouwde argumenten of tegenwerpingen serieus te beantwoorden. Psychologische verklaringen voor "anders denken" worden dan misbruikt als discussietruuks.

De klimaatwetenschap is een jonge en zeer onvolgroeide wetenschap. Het IPCC is geen wereld-wetenschap-instituut, maar een wereld-politiek-instituut dat zowel goed gebruik als misbruik maakt van wetenschappers, wat bezwaarlijk blijkt voor de wetenschappelijke waarheidsvinding. In tegenstelling tot wat wel wordt beweerd en gedacht is er in de klimaatwetenschap ook geen sprake van "grote Consensus".

Boven dien geldt hiervoor: Consensus is invoked only in situations where the science is not solid enough.
(bron: Michael Crichton in his lecture in 2003, “Aliens Cause Global Warming“ zie (PDF-file).


Motivated reasoning" (NL: gemotiveerd redeneren) in de (klimaat)wetenschap.

Zie wikipedia voor meer info over het begrip "motivated reasoning" (gemotiveerd redeneren) en hier een artikel van Judith Curry: Climate scientists’ motivated reasoning, ClimateEtc., June 19th 2019.

In dit artikel wijst Curry op de valkuilen voor wetenschappers, die gerelateerd zijn aan hun specifieke motivaties, standpunten en economische omstandigheden: "Motivated reasoning (zie ook een artikel in Psychology Today en op Wikipedia) refers to biased information processing that is driven by goals unrelated to accurate belief formation." Een belangrijke valkuil is te zgn. "confirmation bias":

"A specific type of motivated reasoning, confirmation bias, occurs when people seek out and evaluate information in ways that confirm their pre-existing views while downplaying, ignoring, or discrediting information of equal or greater quality that opposes their views. People intensely scrutinize counter-attitudinal evidence while easily accepting information supporting their views. People generate convincing arguments to justify their automatic evaluations, producing an illusion of objectivity.

Scientists are not immune to confirmation biases and motivated reasoning. Values influence each phase of the research process, including how people interpret research findings. Reviewers’ theoretical and ideological views can influence their evaluation of research reports, leading them to judge studies that oppose their beliefs more critically than studies supporting their views. Consequently, they are then less likely to recommend publication of studies with undesired findings or funding for studies based on undesirable theories or hypotheses."

Curry gives a checklist for increasing confidence that our research is relatively free of motivated biases:

Gerelateerd aan 'motivated reasoning" is het zgn. "Cherry Picking": men zoekt dan alleen naar onderzoeksresultaten die passen in reeds vaststaande meningen over een bepaald onderwerp, maar niet naar onderzoeksresultaten die hiermee strijdig zijn. We krijgen dan al gauw te maken met een vorm van Pseudo-Wetenschap (Pseudoscience).

pseuklimaatwetenschap is dowetenschap

Het "Wow Effect"
Curry: 'In brief, powerful incentives exist that motivate us to achieve — or, at least, appear to achieve — a “Wow Effect”. A “Wow Effect” is some novel result that comes to be seen as having far- reaching theoretical, methodological, or practical implications. It is the type of work likely to be emulated, massively cited, and highly funded.) Een mooi voorbeeld is denk ik de Hockeystick-grafiek voor de temperatuurgeschiedenis van Michael Mann).

Compelling, persuasive narratives are amply rewarded by promotions, grants, named chairs, etc., but the relationship of “compellingness of narrative” to validity (effect size, replicability, generalizability, etc.) is currently unknown. This raises the possibility that for some unknown and possibly substantial portion of the time, we are rewarding research practices that produce Wow Effects that are false, distorted, or exaggerated. We next demonstrate how mundane explanations for the same data remain hidden in the depths of the theorizing, methodology, statistics, and conclusions of some major areas of psychological science."

Volgens Curry moeten wetenschappers zich zelf de volgende vraag stellen: "Do you care more about whether your paper will stand the test of time, or are you more interested in short-term publicity and publication in a high impact journal that looks for ‘wow’ papers?  Part of this is exacerbated by the high impact journals such as Nature and Science, with press embargoes, that are clearly going for the ‘wow’ factor.  A big problem is that many of these papers (particularly in Nature Climate Change) do not survive the first week of their press release without massive flaws having been uncovered".


Collectief geheugenverlies

Zoals Judith Curry het zei in haar getuigenis voor het Amerikaanse congres op 25-6-2019: "The sense that extreme weather events are now more frequent or intense, caused by manmade global warming, is symptomatic of ‘weather amnesia" (NL: geheugenverlies m.b.t. het weer).


Citaten:
Niets is mensen te gek, behalve non-conformisme
Bron: Rypke Zeilmaker (op Climategate.nl).

In Erich Fromm's boek Escape from Freedom, wordt het volgende gezegd over conformisme:
"Conformity: This process is seen when people unconsciously incorporate the normative beliefs and thought processes of their society and experience them as their own. This allows them to avoid genuine free thinking, which is likely to provoke anxiety."


Mahatma Gandhi:
Many people, especially ignorant people, want to punish you for speaking the truth, for being correct, for being you. Never apologize for being correct, or for being years ahead of your time. If you’re right and you know it, speak your mind. Speak your mind. Even if you are a minority of one, the truth is still the truth. (bron: gevonden op climategate.nl d.d. 11-7-2017).

walking alone


Wordt vervolgd..........


Literatuur m.b.t. klimaat-psychologie:

- Dirkse, David, De rattenvanger van Hamelen, Cilmategate, 18-3-2019.


Zie ook onze webpagina over klimaat-alarmisme

Zie ook onze webpagina over weergoden

Zie ook onze website over consensus in de klimaatwetenschappenU bent hier: inhoudsopgave - atmosfeer & klimaat - klimaat-psychologie
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit dr. Hugo H. van Van der Molen, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties ! - Follow @plattezaken en Facebook of Linkedin