Milieuzaken.org
feiten, getallen en opinies.


hout, steenkool en gas CO2-uitstoot

Hout als brandstof

U bent hier: inhoudsopgave - energie - biobrandstoffen - hout als brandstof

Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

en Facebook of Linkedin

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Quartzsite Happenings zet bij het kamperen graag de koffie-ketel op een houtvuur en maakt er dan prachtige foto's van.......

Putting the kettle on by  Quartzsite Happenings
klik op de foto voor een vergroting

maar........................!!!

Hout is viezer dan fossiel om te stoken

Voor velen roept de geur van houtrook van een open haard of houtkachel goede herinneringen op aan huis en haard. Mensen zijn zich echter niet bewust dat houtrook is uitgegroeid tot een belangrijke bron van luchtvervuiling in ons land. Uit de verbranding van organisch materiaal zoals hout en tuinafval komt een verscheidenheid aan schadelijke stoffen vrij, waaronder ook kankerverwekkende stoffen zoals grofstof, BENZEEN,DIOXINE, BENZO (a) PYREEN, BENZO (k) FLUORANTHEEN ultra fijnstofPAK’s , koolmonoxide, stoffen die de ademhaling irriteren en andere giftige stoffen.

De omwonenden en vooral zuigelingen, kinderen, zwangere vrouwen, ouderen en mensen die lijden aan allergieën, astma, bronchitis, emfyseem, longontsteking, of andere hart of longziekten (COPD), worden ernstig bedreigd door de vervuiling, veroorzaakt door houtrook. Houtrook kan ook het DNA beschadigen (Bron: houtrook.wordpress.com van 2-1-2019).


en hout stoken is beslist niet CO2-neutraal,

Zoals mooi uitgebeeld in een cartoon van Mirjam Vissers voor het FD van 2-2-2019, waarop VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhof wordt geroosterd op "CO2-neutrale" houtpellets.

Klaas Dijkhof geroosterd

Daarom is het ook bizar dat in de hele Europese Unie bij de berekeningen van de CO2-uitstoot, de (relatief hoge) CO2 uitstook bij het verbranden van hout in kachels of als bijstook in kolencentrales, niet wordt meegeteld in de CO2-boekhouding (lees verderop meer hier over).

De dagelijksestandaard.nl van 24-5-2021 ziet Frans Timmermans, als EU-klimaatdictator, die ons biomassa door de strot blijft duwen "omdat we het anders niet gaan redden!" (kijk hier als de link is verbroken). Zie hier een interview met Timmermans van 24-5-2021 op euractiv.com (kijk hier als de link is verbroken).

Ferdinant Meeus tweet op 24-6-2021: Biomassa (verbranden van bossen) was, is en blijft grootste milieu-natuur-klimaat schandaal. Goedgekeurd dr de EU Groene Energie Transitie bobo's. Met extra subsidies en de CO2 uitstoot moet niet worden gerapporteerd. In NL is dit 2/3 van de "hernieuwbare" energie.

De Telegraaf van 2 -12-2021 meldt:
 "In Nederland is in 2020 meer biomassa verbruikt en dat resulteerde in een hogere uitstoot van CO2. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Een belangrijke oorzaak is dat kolencentrales de laatste jaren meer biomassa als houtsnippers zijn gaan verstoken. Daar is ook kritiek op vanuit de milieubeweging. In 2020 is de door biomassa veroorzaakte CO2-uitstoot met 16 procent gestegen vergeleken met een jaar eerder. Ruim een tiende van de totale uitstoot van dit broeikasgas CO2 in Nederland komt van biomassa. Het gaat hier om materiaal van plantaardige of dierlijke afkomst dat wordt gebruikt als brandstof, zoals hout, mais, mest of voedselresten.

Vooral elektriciteitsbedrijven zijn de afgelopen jaren meer biomassa gaan gebruiken, namelijk drie keer meer in de periode van 2016 tot en met 2020. In deze periode stimuleerde de overheid met subsidies om biomassa mee te stoken in kolencentrales.

Huishoudens zijn ook meer biomassa gaan gebruiken. Dat komt omdat sinds 2007 biobrandstof wordt bijgemengd in enzine en diesel. Ook dat resulteerde in meer CO2-uitstoot door biomassa. Wel ging de hoeveelheid van dit broeikasgas dat in de lucht kwam via houtkachels en haarden omlaag.

Natuur- en milieuorganisaties zijn kritisch over biomassa als bron van hernieuwbare energie. Onder meer Greenpeace en het Wereld Natuur Fonds trokken zich eerder dit jaar terug uit afspraken die ze hierover hadden gemaakt met de energiesector. De aanleiding was een kritisch onderzoek van de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) naar de houtproductie in Estland, uitgevoerd in opdracht van Greenpeace. Hout zou daar volgens onderzoekers niet duurzaam worden geproduceerd en mogelijk ook in Nederlandse kolen- en biomassacentrales worden verbrand."


esther Ouwehand is fel tegen biomassa in electriciteitscentrales en draagt op prinsjesdag een gekapte boom als hoge hoed

Esther Ouwehand, fractieleider van de Partij voor de Dieren, droeg op prinsjesdag 2021 een gekapte boom als hoge hoed, met de tekst "Kappen met Kappen." Haar parij vindt dat het afgelopen moet zijn met subsidie voor biomassa. Zie haar video hier over.
Uiteraard is ook de Partij voor de Planten fel tegen het kappen van bomen voor biomassacentrales.......

Het AD interviewt Ouwehand en doet op 21-9-2021 verslag: ..........

Waarom zet u dit jaar de biomassa in de schijnwerpers?
,,De politiek van de botte bijl moet stoppen. We verzetten ons tegen het opstoken van hout. Het stoot meer CO2 uit dan steenkool. De laatste kabinetten hebben daar 11 miljard euro aan uitgegeven. Zo krijg je geen draagvlak voor klimaatbeleid.

U hebt dit jaar toch al een motie aangenomen gekregen tegen de subsidies voor biomassa?
,,We hebben een meerderheid gekregen voor een tijdelijke stop op subsidie, maar we willen nu een definitieve stop. De afgelopen jaren hebben we steeds meer steun gekregen, nu ook van GroenLinks en PvdA. In onze biomassacentrales verdwijnt hout uit Estland en Amerika. En Nederlands resthout gaat daar ook naartoe. Hier kappen we ook veel. Officiële cijfers laten zien dat tussen 2013 en 2017 achtduizend voetbalvelden zijn gekapt.’’

Hoe zit het met die aanplant van een miljoen bomen door Landbouw?
,,Wij vragen ons af hoe dat zit, want er is nog niets gebeurd. Dat voornemen van de minister is wel goed, maar het is nog veel belangrijker om bestaande bomen niet te kappen. ................ Voor dat die miljoenen nieuwe bomen kunnen wat de oudere bomen nu doen, zijn we jaren verder.’’


In de energietransitie wordt de minder groene kant van hernieuwbare energie nog wel eens vergeten. In onderstaande video wat aandacht voor de zwarte kant van groen.

klimaat versus milieu

Pijnse van de Aa (2021) maakt een een vergelijking tussen de energie-verliezen en -opbrengsten van 2 systemen: een keten van 60.000 hoog rendement CV-ketels en een biomassa-centrale in combinatie met een warmtenetwer voor 60.000 huishoudens. Elk systeem geeft hij een score op 6 onderdelen, van het allereerste begin t/m de uiteindelijke afbraak van het systeem. Zie de tabel hier onder:

verwarmings-systeem variabelen volgens Pijnse van der Aa

60.000 Huishoudens verwarmen middels warmte van een CV-ketel op gas zou 600 miljoen kWu aan energie vragen. Uitgaande van een energie-inhoud van 4kWu per kg gedroogd hout, moet dan in de biomassacentrale – theoretisch, zonder verliezen- 150 miljoen kg houtsnippers worden verbrand. Vers gekapt hout echter bevat ongeveer 60 % water dat eerst verdampt moet worden. Uitgaande van 2 kWu /kg die daarvoor nodig zal zijn, zal er nog eens 150 miljoen kg nodig zijn, voordat het op transport gaat vanuit Estland of Zuidoost Amerika met het zeeschip. Aan het begin van de keten is al meer dan de helft van de energie-inhoud van het hout opgebruikt . Het is niet moeilijk meer zich voor te stellen dat uiteindelijk vele malen meer fossiele energie nodig zullen zijn dan hetgeen wordt geleverd. In een CV- ketel wordt gas verbrand met een rendement van ca. 100 % door terugwinning van de warmte uit de condens. De embedded energy in deze keten is nog niet een fractie van die van de keten van het verbranden van houtsnippers. 

Zijn droevige conclusie: "Verwarmen van gebouwen en woningen met warmte, afkomstig van een biomassacentrale en getransporteerd door een warmtenetwerk, is een van de meest perverse vormen van hernieuwbare energie waar de orgie van verspilling van energie en grondstoffen zichtbaar wordt"


Burnt Offerings, The biomess of biomass  

De idiotie van het bijstoken van kolencentrales met houtpallets uit Nederlandse, maar zelfs uit o.a. Amerikaanse bossen wordt in 2019 uitgespeld in het GWPF-rapport nr. 37 van Martin Livermore. Zie hier de samenvatting:

Executive summary:

EU climate change policy currently includes targets for the use of renewable energy to re- duce carbon dioxide emissions. The most visible of these are for wind and solar, but in some countries biomass is the greatest single source of energy in this category.

The use of biomass is counterintuitive, since substituting wood for coal for electricity generation, for example, releases more carbon dioxide, in addition to the extra energy used to harvest, process, dry and transport the wood pellets that are the preferred form of use. Only by continuous replanting of trees can the carbon dioxide emitted nominally be reab- sorbed, and then only over a period of several decades.

Drax, one of the largest thermal power stations in Europe,∗ was originally a modern coal- fired generator. Government policy has made it uneconomic to continue operating in this mode, so the company is now well down the road to generating primarily using biomass. In practice, this means wood pellets, mainly imported from the southern states of the USA.

 

Drax was due, in the company’s words, to have ‘saved its 50 millionth tonne of carbon’ by the end of 2018. In reality, this ‘saved’ carbon equates to 183.5 million tonnes of carbon dioxide emitted into the atmosphere. This can be reabsorbed by planting more trees, but it will take some decades for the net emissions to be zero. In the meantime, the IPCC is rec- ommending drastic reductions in global emissions by 2030, with net emissions effectively zero by 2050, in a global environment in which major emerging economies are becoming increasingly, rather than less, reliant on coal to provide the energy for economic growth.

The guaranteed price paid to Drax for biomass-generated electricity under the Contract for Difference (CfD) scheme is £106 per MWh. Even allowing for inflation, this is higher than the much-criticised £92.50 per MWh strike price (2012 prices) agreed for the Hinkley Point C nuclear power station. And while Hinkley will generate electricity with zero carbon dioxide emissions, Drax produces more carbon dioxide per unit of electricity than it did when coal- fired.

The situation with biomass reinforces the case for any rational policy to reduce global net carbon dioxide emissions to be independent of technology or geography.

In januari 2022 wordt D66-prominent Rob Jetten minister van energie en klimaat................

rob Jetten en biomassa

Edwin Timmer van het AD schijft juni 2023; ‘Het subsidiëren van biomassa als CO2-neutrale brandstof heeft in Nederland geleid tot meer dan tweehonderd grote en kleinere biomassacentrales. De grootste hoeveelheid houtpellets wordt verbrand als bijstook in kolencentrales. Nederland is een van de grootste verbruikers van biomassa en zelfs de grootste Europese importeur van houtpellets uit de Verenigde Staten.’

‘De Europese energiezekerheid is zo belangrijk dat eurocommissaris Frans Timmermans biomassa opnieuw als ‘klimaatneutraal’ heeft benoemd. Dat gebeurde vorig jaar in een herziene richtlijn voor hernieuwbare energie. Mits een systeem van certificering van gebruikte bossen op orde is. Ook minister Jetten stelt in een brief aan de Tweede Kamer dat hij wil inhaken op deze internationale certificering en dat die ook zal gelden voor Nederlandse verstokers van biomassa.’

Die CO2-uitstoot is er dus in het echt wel, maar - in het Europa-sprookje - ook weer niet.

Zoals in Andersen's sprookje "De nieuwe kleren van de Keizer" die kleren er in het sprookje juist wel waren, maar in het echt eigenlijk niet....

 

de nieuwe kleren van de keizer en CO2 boekhouding

Het is de hoogste tijd dat Nederlandse beleidsmakers stoppen met de schertsvertoning.

Volgens onderzoeker en klimaatklokkenluider Rob de Vos zijn vanuit de wetenschap als ook de burgers er terecht grote bezwaren tegen het gebruik van biomassa. Dat brengt Timmermans er echter niet toe om het gebruik van biomassa te verbieden, aldus de Vos. Wel heeft de Eurocommissaris enkele maatregelen genomen om het probleem te verdoezelen. Zo noemt hij biomassa nu ‘biogrondstoffen’, en mag er alleen nog maar hout gebruikt worden uit bossen die Europees ‘gecertificeerd’ zijn. Het sprookje van de Kleren van de Keizer dus. Hoe dubbel het allemaal is toont de foto, waar Timmermans voor een groot scherm met  ‘Fairness, Sustainability, Respect’ zijn verhaal houdt.
Bron: Climategate.nl, 17-6-2023

 


Vroeger

Vroeger gebruikte men voor verwarming en koken vooral hout en mest.

Als dat stoken in huis of hut gebeurt is dat erg slecht voor de longen van de bewoners, wat dikwijls en op grote schaal tot vroegtijdig sterven leidt.

Op nevenstaand schilderij, van de Noor Knud Bergslien uit 1868, ziet men een vrouw spinnen naast een kook-vuur, waar dikke rookwolken vanaf komen, die de bovenkamt van de kamer vullen.

Een grote schouw om het kook-vuur in te stoken en de rook goed af te voeren, lijkt niet aanwezig.

 

............klik hier voor een vergroting -------------------------------->>

  Knud Bergslien: spinnen in de rook van het kook-vuur

Maar in ons land gaan we met houtgestookte - en andere biomassa-gestookte centrales weer terug naar vroeger.

In november 2020 schreef Edwin Timmer in De Telegraaf het trieste verhaal over de "klimaatvluchtelingen" uit het Zuid-Hollandse Piershil die van, de op 500 m afstand staande, windmolens te ziek werden om te kunnen blijven wonen in het fijne huis waar de heer des huizes was opgegroeid. Hij vervolgt met klachten over biomassa-centrales:

"It is not only wind energy that the government is helping, on paper, to halve CO2 emissions by 2030. Subsidizing the burning of woody biomass also helps the accountants in The Hague to comply with the Paris Agreement. Billions of euros in subsidies have already been promised for hundreds of biomass plants. But the nuisance for local residents has caused a fierce social debate about wood burning.

“Recently our bedroom was full of smoke again,” says Rini Ruitenschild from Ede. He lives with his family at a distance of one hundred and eighty meters from one of the local biomass plants, which does not burn gas but wood for district heating. “It is not the first time. My wife has a lung problem. If your whole house is full of dirty air again, then you will become unruly. ” Officially, the heat company adheres to the rules.

That also applies in Zaandam. But residents of the senior apartment De IJdoorn are done with it. From the eleventh floor, Co and Jeanne Meester regularly see smoke drifting from the much lower chimney of the biomass power plant about two hundred meters away. “The stench is unbearable. How do you get it into your head to place such a thing in the middle of a residential area, right next to a school and close to a hospital? ”Says Meester. “We are concerned about the effect on our health and that of my flatmates”

Bron: Timmer, Edwin, First Dutch climate refugees fleeing wind turbines: “The noise is unbearable”, GWPF, 2-11-2020

Ontwikkelingslanden

Wat vroeger in Europa nog voorkwam, komt nu nog veel voor in ontwikkelingslanden

badderen op een vuurtje in Indonesië

 

 

Zoals hier links is te zien op foto en video, verwarmt dit Indonesische jongetje zijn eigen badwater op een houtvuurtje.

Welliswaar in de buitenlucht, maar goed voor z'n longen ? Ik denk het niet.

Bron: Mijan de Javasche op Facebook van 13 november 2017

 

<<-------------- bekijk de video


Ontwikkelde landen

Maar ook in ontwikkelde landen wordt nog steeds heel wat hout gestook, voor verwarming en om op te koken. Een zwaar onderschat gezondheidsprobleem.


houtrook.com
https://houtrook.wordpress.com/

Als ik vroeger op de wintersport 's avonds nog een ommetje maakte in het ski-dorp, met een ski-vriendin aan de arm, dan was die rook van de vele houtkachels een onderdeel van de wintersport-romantiek: de vriendin, de sneeuw die geluiden dempte, de klaterende beek met bruggetjes en de houtkachel-rook uit alle dorps-schoorstenen.

Vaak lag zo'n dorp in een dal en vaak was er geen wind. Maar van benauwdheid hadden we geen last. Die rook rook heerlijk en we hadden wel wat anders aan ons hoofd dan nadenken over luchtvervuiling !

 

De geur van houtrook wordt vaak geassocieerd met gezelligheid en warmte. Helaas bestaat houtrook hoofdzakelijk uit  schadelijke stoffen waaronder het kankerverwekkende fijnstof PM2,5.

houtstoken maakt zieker dan je lief is

Inmiddels is genoegzaam bekend dat fijnstof ernstige gezondheidsproblemen kan veroorzaken. (Bron: houtrook.wordpress.com van 2-1-2019).

Inmiddels woon ik al ruim 40 jaar in Haren, qua oppervlak een grote gemeente van ca. 20.000 inwoners, dat bij herhaling werd uitgeroepen tot een van de groenste gemeentes van ons land (dat zal niet weer gebeuren want op 1-1-2019 is Haren nolens volens opgeslokt door de gemeente Groningen). En ja, het dorp staat vol met bomen, grote en kleine parken (zoals de fameuse Hortus Botanicus) en in de directe omgeving kun je prachtig wandelen en fietsen in bossen, door landerijen en door de diverse fraaie "buiten-dorpen" zoals Onnen en Glimmen.

Nou, heerlijke frisse lucht, zou je denken ? Dat is vaak wel het geval. Behalve als het windstil is. Ondanks dat Haren niet in een kom ligt, zoals veel grote steden (o.a. Rome, Athene, Los Angeles, Londen), is de lucht verstikkend zodra de wind wegvalt. 's Winters vanwege de vele houtstook in open haarden. s ' Zomers vanwege de vele BBQ-partijen en vuurkorven.

De traditionele Paasvuren geven - net als nieuw-jaars vuurwerk - niet alleen vreugde, maar ook forse luchtvervuiling. Evenals het jaarlijkse opbranden van alle houten hutten, die onze dorpsjeugd onder begeleiding elk jaar maakt om ze "van de straat te houden", sorry, om ze leerzaam en in groepsverband creatief bezig te laten zijn en allerlei hand- en sociale vaardigheden op te laten doen. De brandstank van dat festijn blijft - wind of geen wind - bijna een week in de wijk hangen. Alsof er vlak naast je een huis is afgebrand, alhoewel deze verbranding wel een km. verderop plaats vindt.

De ramen van mijn slaapkamer kan ik bij windstilte (en genoemde evenementen) beter dicht houden, in de hoop dat 's avonds (heel) laat de rook wat is weggetrokken of opgetrokken. Vooral 's zomers is dat niet fijn omdat open ramen voor de nodige afkoeling zouden moeten zorgen. Maar ook 's winters ventileer ik mijn slaapkamer graag door een raam iets open te zetten.

Als ik 's zomers na een fietstocht door bossen en velden met veel frisse lucht bij windstilte mijn woonwijk weer binnen rijd is het alsof je een klap in je gezicht krijgt, zo verstikkend komt de luchtvervuiling je longen binnen.

Ik heb geen specifieke luchtweg-ziekte, maar had als kind wel langdurig astma, dus ik weet wel hoe mensen met een luchtweg-probleem kunnen lijden. Dat gun je niemand. En ik gun mezelf ook graag meer gezonde frisse lucht op windstille dagen. En ja, dan krijg ik er toch wel last van met het ademen. Jeugd-asthma kan terug komen met het ouder worden

 

GGD logo

Houtrook is ongezond, daarom vindt GGD Amsterdam dat het stoken van hout geheel vermeden moet worden.

Zeker in een dichtbevolkt gebied als Amsterdam levert houtrook veel overlast en gezondheidsklachten op bij omwonenden.

Hout stoken is niet CO2 neutraal en daarom niet duurzaam. Ook barbecues, terraskachels en vuurkorven kunnen ernstige overlast veroorzaken. (Bron: houtrook.wordpress.com van 2-1-2019).


rook je buurt niet uit  

 

Het is bekend dat langdurige geuroverlast kan leiden tot lichamelijke en psychischeproblemen.

De Gemeente heeft een zorgplicht voor haar burgers. Burgers die hinder ondervinden vinden echter bij hun Gemeente weinig of geen gehoor.

(Bron: houtrook.wordpress.com van 2-2-2019).

 

 

 

 

 

Behalve anno 2021in Utrecht....... de burger wordt aangepakt, maar energiecentrales mogen wel houtpellets verbranden, "want anders haalt Frans Timmermans de CO2-doelen niet ! "
Althans op papier, waar de CO2-uitstoot van houtpellets door de EU niet meegeteld hoeft worden. Maar de werkelijke CO2-stijging gaat natuurlijk gewoon door ondanks het creatieve boekhouden ervan door de EU. De EU houdt zich ziende blind voor haar eigen CO2-uitstoot en luchtvervuiling door houtstook in Energiecentrales, maar ontneemt wel de burgers van hun gezellige vuurtje, dat overigens ook zeer luchtvervuilend s.

Frans Timmermans blust een brandje

 

Toch blijkt het hemd weer eens nader dan de rok:

Ja, je gunt je vriendelijke buren wellicht ook wel weer hun houtkachel-, BBQ- of vuurkorf-lol

en zelf heb ik ooit - in een romantische periode - een open haard in mijn huis laten aanleggen.

 

 

(Bron: houtrook.wordpress.com van 2-2-2019) ----------------------->

gezellig bij de houtkachel

En ons familie-vakantiehuis in Norg (ja, U kunt het huren voor uw nodige rust en frisse lucht) heeft al sinds 1953 een open haard, vroeger onze enige verwarming in dat huis. Nu is er (ook) CV.

vakantie-huis aan de heiderand in Norg
Ideaal vakantiehuis voor natuurliefhebbers en rustzoekers (maar wel met CV en wifi).
Uniek (af)gelegen aan de rand van een ca. 0,5 ha. groot heideveld te midden van ca. 100 hectare stil natuurgebied, De Molenduinen, van (vooral) Natuurmonumenten, te Norg (Drenthe)

knusse houkachel geeft luchtvervuiling  

Maar ook de knusse (en "energie-efficiënt") houtkachel is eigenlijk een no-go, schrijft Frank Staver 23-1-2018 in Trouw.

 

 

En waar de moderne houtkachels (zoals boven afgebeeld) in elk geval nog redelijk "energie-efficiënt" stoken, heeft de traditionale open haard ook nog eens een bijzonder slecht energie-rendement.

Toch kun je op je schoorsteen ook wel een filter zetten, waardoor de vervuilende uitstoot zeer beperkt zou zijn... (bron volgt).


Houtverbranding is niet milieuvriendelijk.

Houtverbranding is niet milieuvriendelijk. Het lijkt wellicht duurzaam: je plant de bomen, die binden CO2 bij de groei in aardige bossen, die mileuvriendelijk ogen. Daarna kap je ze en bij verbranding gaat de gebonden CO2 weer de lucht in. Maar houtverbranding kent diverse nadelen:
1) Houtkap voor verwarming leidt in ontwikkelingslanden op grote schaal tot ontbossing en droogte. Maar ook in het westen van Canada en het zuiden van de USA worden nu bossen gekapt om Europa van "pallets" te voorzien als bijstook in kolencentrales. Om de Europese "milieudoelstellingen" te halen (sic!). Zie verderop voor details.
2) Houtverbranding geeft luchtvervuiling: rook en schadelijke rookdeeltjes.
3) Houtstook zou duurzaam zijn omdat je de verbrande bomen kunt vervangen door nieuwe aanplant. Maar het verbranden gaat heel snel en de aangroei van nieuwe bomen (als ze al geplant worden) duurt vele jaren. Soms 5 -10 jaar, vaker 30-60 jaar, maar grote bomen wel 40 - 100 jaar. Ergens las ik dat als je het bladerdak wilt compenseren voor 1 gekapte volwassen boom, je wel 1700 (!) bomen terug moet planten om direct dezelfde hoeveelheid bladeren te krijgen.

de waarde van een enkele boom   college over bomen

Klik op de linker foto voor een vergroting.


Heinde Kort in het FD: rokende bomen  

 

Effecten van houtverbranding op ons milieu worden indringend geportretteerd door Hein de Kort in het FD van 17-10-2017.

De spotprent illustreert een artikel van Leffert Oldenkamp waarin hij uitlegt waarom biomassa geen hernieuwbare brandstof is en dat houtverbranding in Nederland (zoals bijstook in kolencentrales) vooral veel negatieve gevolgen heeft voor onze wereld.


Ook de zon warmt de kaalgekapte plek meer op dan bij een bladerdak, wat de aarde doet opwarmen en verdrogen.

Er zijn wetenschappers die de oorzaak van de ondergang van de Mayacultuur in Mexico wijten aan een enorme boskap. Er vond een flinke bevolkingstoename plaats en voor het noodzakelijke voedsel werden oerwouden gekapt om plaats te maken voor landbouw. Een periode van enorme droogte was het gevolg. (bron: Cloosterman, 2021)

boomkap
Gekapt bos(voor pallets) in North Carolina (USA): klik voor vergroting

Obelix vindt het kappen van bossen voor pallets in elektriciteits-centrales ook maar niks.....

obelix vindt houtstook in kolencentrales ook maar niks
klik op het cartoon vooreen vergroting


En bij kaalkap is alle leven uit het bos opeens verloren gegaan. Rampzalig voor de biodiversiteit en leefbaarheid in zo'n kaalgekapt gebied.

Ontbossing beperkt het leefgebied van dieren en kan het uitsterven van diersoorten veroorzaken

ontbossing kan het uitsterven van diersoorten veroorzaken

Klik op het cartoon voor een vergroting.


David Smeulders, hoogleraar energietechnologie aan de Technische Universiteit Eindhoven, heeft een alternatief programma hoe we in Nederland en Europa  CO2-neutraal kunnen worden. Daarvoor presenteert hij een programma van 7 punten. Lees er hier en / of hier meer over en bekijk een intervieuw van Jort Kelder met Smeulders d.d. 1-2-2020: Waarom we juist niet van het gas af moeten, AVRO-TROS, Nu: Dit is de Dag.

Volgens Smeukders zijn er drie criteria waar klimaatmaatregelen aan moeten voldoen. 

1. Ze moeten CO2-uitstoot naar beneden brengen.
2. Ze moeten betaalbaar zijn.
3. Ze moeten technisch mogelijk zijn. 

Hij presenteert een programma van 7 punten. Lees er hier en / of hier meer over en bekijk een intervieuw van Jort Kelder met Smeulders d.d. 1-2-2020: Waarom we juist niet van het gas af moeten, AVRO-TROS, Nu: Dit is de Dag.

Smeulders bepleit een einde aan het bijstoken van biomassa. De 11,4 miljard euro Nederlandse subsidie (voor hout-bijstook in kolencentrales, red.) oftewel € 671 per inwoner, moet dan naar woningbezitters die hun huis moeten isoleren. Met een nationaal isolatieprogramma wil Smeulders alle woningen naar een 'energielabel B' brengen. "Daarmee halen we de 37 procent energiebesparing op de gebouwde omgeving." 

11,4 miljard NL subsidie voor hout-bijstook in kolencentrales = € 671 per inwoner van NL
€ 11,4 miljard subsidie naar kolencentrales voor hout-bijstook is € 671 per inwoner !
klik op de foto voor een vergrotingLiteratuur:
Cloosterman, Ap, De moordaanslag op een klimaatregelaar: het kappen van bossen. Zie de pdf-file van 6-12-2021

KNAW (2015), Visiedocument Biobrandstof en hout als energiebronnen – effect op uitstoot van broeikasgassenBeschikbaar als pdf (zie hier als de link niet meer zou werken).

Oldenkamp, Leffert, Nieuwe coalitie zet met kampioen vervuiler hout de CO2-kraan wijd open, Financieel Dagblad , 17-10-2017

Oldenkamp, Leffert, Brandhout is slechter dan kolen, olie en gas, Climatgate.nl d.d.1-9-2018.Bijstook van hout in kolencentrales

bijstook van hout in kolenkachels stoot veel meer CO2 uit

Helaas wordt op grond van Europese regelgeving steeds meer hout "bijgestookt" in kolencentrales. Volgens een video van New Scientist leidt dit tot boskap in landen waar men weinig toezicht heeft en is de CO2-uitstoot ervan zelfs groter dan die van kolen. zie ook verder op deze web-pagina.

Een bizar aspect van die bijstook in kolencentrales is dat de door houtverbranding uitgestoten CO2 wel de lucht in gaat, maar in de berekeningen voor onze landelijke CO2-uitstoot "niet meetelt in de CO2-boekhouding". Geen wonder dat er websites ontstaan als klimaatgek.nl

Van dit bizarre aspect van die bijstook in kolencentrales heeft Arjan Lubach in zijn uitzending van 4-2-2018 (bekijk vanaf 7:00 minuten) op geheel eigen wijze "gehakt gemaakt" na een interview hierover met toenmalig verantwoordelijke minister Kamp.

De gele tekst luidt: "Voor dezelfde hoeveelheid elektriciteit stoten houtkorrels, tijdens de verbranding, in de Amercentrale straks 95% meer CO2 uit dan gas. En zelfs 15 procent meer dan steenkool, de meest vervuilende fossiele brandstof."
  Arjen Lubach over vervuilende bijstook met houtpallets

 

houtpallets is geen duurzame brandstof  

Helaas wordt op grond van Europese regelgeving steeds meer hout "bijgestookt" in kolencentrales.

Volgens een video van New Scientist leidt dit tot boskap in landen waar men weinig toezicht heeft en is de CO2-uitstoot ervan zelfs groter dan die van kolen (zie hierna).Klik op de foto voor de video


Om bepaalde 'milieudoelen' te halen subsidieren de Nederlandse regering en vele andere in Europa de bijstook van hout in kolencentrales, vaak in de vorm van zgn. "pallets" (zie foto boven), brokjes hout uit veelal West-Canadesche en zuidelijke USA-bossen, oa. in Georgia. Het bijstoken van hout geeft uiteindelijk ca. 50 - 75% meer CO2 emissie dan zuivere kolenstook, aldus Rypke Zeilmaker op Climategate.nl van 9-4-2013. (NB, ik lees ook wel eens veel lagere cijfers dan 50-75%). Toch geven de Europesche overheden miljarden subsidies aan deze praktijk.........  

Bos: De belangrijkste niet-fossiele brandstof in de EU dankzij klimaatbeleid

kolencentrales stoken houtpellets afkomstig van hele bomen


Dick Thoenes schrijft er op Climategate van 2-7-2019 het volgende over: Het behoort tot de gangbare propaganda in Nederland om het stoken van hout (‘biomassa’) ook ‘duurzaam’ te noemen. Dat is een principiële fout! Iedereen kan toch zien dat hout sneller opbrandt dan het aangroeit. In verschillende elektrische centrales worden nu houtpellets gestookt. Er worden in Amerika reusachtige oppervlakken aan bos omgehakt om in onze energiebehoefte te voorzien. Dit is volkomen onverantwoord. Je zou van een bosperceel per jaar niet meer kilo’s hout mogen omhakken dan dat er in dat jaar door aangroei bijkomen. Dat is in een gematigd klimaat niet meer dan 2 à 3 procent van het bestand. Dat doet men in Zweden (waar erg veel bos is), maar voor zover ik weet niet in Amerika. Daar gaat het hun alleen om het geld, dat wij domme Hollanders neerleggen.

Overigens komt er bij het stoken van hout natuurlijk veel meer CO2 vrij per kWh opgewekte stroom dan bij het stoken van steenkool (vanwege de lagere verbrandingswarmte van hout, ook al is dat is in feite niet belangrijk). Ook de transportkosten (energieverbruik) zijn bij hout veel hoger (per kWh) en dat is in feite al prohibitief voor het gebruik in centrales. Maar toch doen we dat in Nederland en zelfs op grote schaal. Het begrip ‘duurzaamheid’ wordt hier dus op onjuiste manier gebruikt. Het kost de samenleving alleen maar veel geld en het levert niets op.

houtsnippers oogsten in een bos  

Oogsten van housnippers uit bossen op de Veluwezoom

foto op 28-5-2017 per email gekregen van:

Ruud Lardinois
Kritisch Bosbeheer
Zuider Parallelweg 34
6953 DC Dieren

Het gebruik van biomassa uit bossen om energie op te werken heeft vele nadelen.
Door biomassa uit bossen te halen verschralen die bossen. Natuurlijkerwijze voeden de dode bomen en takken het bos. Door dood hout en vertering ervan neemt de biodiversiteit toe: het hout en de bladeren verteren door bacteriën, schimmels en torren doen hun werk en er ontstaat voedsel voor vele planten, mossen, paddestoelen, insecten en kleinere dieren, maar ook voor vogels, zoals de specht en andere. Het leeg halen en slectief kappen van bossen is voor een bos gewoon "de dood in de pot". Voor natuurbos geldt dit in hoge mate, maar ook in productiebossen is het niet handig om biomassa (en dus voedsel) te verwijderen. De provincie Gelderland blijkt wat dit betreft inmiddels enigszins "het licht te zien", zoals moge blijken uit de motie verbranding biomassa van 24 mei 2017.


In 2015 publiceerde de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen - KNAW het visiedocument Biobrandstof en hout als energiebronnen – effect op uitstoot van broeikasgassenBeschikbaar als pdf (zie hier als de link niet meer zou werken). De conclusie: het bijstoken van hout in energiecentrales en het gebruik van biobrandstoffen in het vervoer doen de uitstoot van broeikasgassen niet wezenlijk dalen. Subsidies en richtlijnen hiervoor bewerkstelligen niet het beoogde doel.


 

Ruud Lardinois meldde 28-5-2017 in een email dat de Duitse deelstaat Thüringen bij wet 26.000 ha bos met hout tot bos met natuur wil verklaren.

Hij voegde toe:
"Ook al is tegen deze wens een enorme oppositie vanuit houtkringen gaande: het is de enige juiste weg in natuurgebieden".

 

Natuurbos kan zo mooi zijn !!!!!

foto: Hans van der Lans, Ecoplan

klik op foto voor vergroting -------->

  natuurbos kan zo mooi zijn !

Zie ook onze webpagina over "biomassa-centrales"


Duitsland

In Duitsland zijn de meeste bossen produktiebossen. In de Duitse houtindustrie werken meer mensen dan in de autoindustrie ! Heel veel bomen worden er niet gebruikt voor houtconstructies, maar voor brandstof voor particulier gebruik. Dat geeft al met al heel wat luchtvervuiling.

Ruud Lardinois meldde 28-5-2017 in een email dat de Duitse deelstaat Thüringen bij wet 26.000 ha bos met hout tot bos met natuur wil verklaren. Ook al is tegen deze wens een enorme oppositie vanuit houtkringen gaande: het is de enige juiste weg in natuurgebieden.Griekenland

Dat die luchtvervuiling lelijk uit de hand kan lopen blijkt in ultimo 2012 in Griekenland.

In de jaren tachtig stond Athene bekend om de smog van de uitlaatgassen die over de stad hing. Die is ondertussen verdwenen. De smog in de jaren tachtig was afkomstig van de uitlaatgassen van de auto’s. Door het verbieden van dieselwagens in Athene, door het installeren van roetfilters en katalysatoren en door het invoeren van het even/oneven systeem (waarbij auto’s met een nummerplaat die eindigt op een even nummer op de even dagen de stad in mogen, en auto’s met een nummerplaat die eindigt op een oneven nummer, op oneven dagen), is de smog flink teruggedrongen.

Anno december 2012 hangt er op koude winteravonden boven de Griekse hoofdstad een heel ander soort smog: crisissmog.

smog crisi-boven Athene-januari 2013

Crisissmog boven Athene 27-12-2012 - Foto: X-andra:
klik voor vergroting

  Om de staatsfinanciën weer op orde te krijgen werd de accijns op stookolie fors verhoogd. Maar de meeste Griekse verwarmingsinstallaties werken op stooolie. Veel Grieken kunnen zich die dure stookolie (ca. € 1,35 /liter) niet meer permitteren, waardoor de vraag met 80% zou zijn gedaald en de Grieken massaal zijn overgegaan op het stoken van het goedkopere hout. Veelal in haarden, die meer bedoeld waren voor de gezelligheid of goede sier, dan om het huis echt te verwarmen. Ook in grote flatgebouwen is de centrale verwarming voor velen te duur geworden, waardoor de centrale kachels daar worden uitgezet en men de open haard maar gaat gebruiken. Houtkachels en kachels voor pallets zijn nu erg in trek. In middels wordt alles wat los en vast zit verbrand. De aanvankelijke charme van de geur van brandende haarden (die ik me uit mijn jeugd nog wel herinner van de wintersport in Oostenrijk, HvdM) is inmiddels volledig verdwenen. De gevolgen voor het milieu zijn desastreus, niet alleen in grote steden als Athene, maar ook in kleinere steden en dorpen. De lucht wordt troebel en heeft een verbrandingsgeur. Je merkt het ook wanneer je over de straten van Athene loopt: niet alleen zie je de mist, maar je ruikt het ook. De brandgeur is zo nadrukkelijk, dat hij je de adem bijna afsnijdt en je ogen doet branden

In Athene hangt - vooral 's avonds - een verstikkende mist, die al gauw op de luchtwegen slaat. Vele stoffen in de crisissmog zijn kankerverwekkend, dus het is best mogelijk dat de winteravonden binnenkort voor heel wat ziektes en longaandoeningen zullen zorgen. Mensen met astma en longaandoeningen wordt aangeraden in de avonduren binnen te blijven. Wetenschappers maken wel eens de vergelijking tussen het Athene in 2012 en het Londen van Charles Dickens. De smog zit vol kleine partikeltjes en is erg schadelijk voor het menselijk ademhalingsstelsel.

De houtkacheltjes die mensen gekocht hebben, hebben vaak geen veiligheidscertificaat. Het zijn goedkope middelen om je warm te houden. De kacheltjes kunnen gewoon brandhout of zogenaamde pellets verbranden. Vaak hebben mensen een gat in hun buitenmuur geslagen om de rook zo via de luchtpijp uit huis te krijgen.
In de Griekse hoofdstad kopen mensen brandhout waar ze het maar kunnen vinden. Dat is vaak in zwarte circuits, omdat het goedkoper is. Maar de herkomst van dat brandhout is soms twijfelachtig en de kwalititeit is zeker niet goed. Maar vele mensen kunnen zich zelfs niet het normale brandhout veroorloven. Maar vaak branden mensen niet eens gewoon brandhout op. Aftandse meubelen die bij het vuilnis op straat worden gezet, worden nu meteen door mensen weer in huis genomen om ze in de open haard of in de kachel te laten branden. Meubelen zijn vaak met chemische stoffen bewerkt, dus het behoeft geen betoog dat bij het verbranden heel erg veel schadelijke stoffen vrijkomen.

Een ander gevolg van de dure stookolie is de illegale bomenkap, die inmiddels volledig uit de hand aan het lopen is.
Er is al heel wat brandhout gesignaleerd dat gekapt is in Albanië, Macedonië of Bulgarije en dat Griekenland is binnengesmokkeld en dan een certificaat van hoogwaardig Grieks brandhout heeft gekregen. Minderwaardig brandhout maakt meer schadelijke stoffen los en zorgt voor meer rookontwikkeling.
Grieken buiten Athene - want het fenomeen beperkt zich natuurlijk niet tot de Griekse hoofdstad - hebben iets makkelijker toegang tot brandhout. Zij gaan gewoon naar de bossen en kappen illegaal bomen. Door de besparingen die aan Griekenland worden opgelegd, heeft de overheid geen geld om boswachters in dienst te nemen die dergelijke gevallen moeten rapporteren en er tegen moeten optreden. Waardoor de oppervlakte van de Griekse bossen deze winter flink zal teruglopen.Op grote schaal worden bomen gekapt door mensen die het zich niet kunnen veroorloven brandhout te kopen. Ook olijfbomen en nieuw aangeplante bomen in afgebrande bosgebieden moeten het ontgelden.

Bron: FD, 10-1-2013; www.dewereldmorgen.be, d.d. 28-12-2012


Overige literatuur:

Scherpe kritiek op verbranden ‘klimaatneutrale’ biomassa: ‘Doorgaan is echt dramatisch’ (AD) , Climategate.nl, 17-6-2023

KNAW (2015), Visiedocument Biobrandstof en hout als energiebronnen – effect op uitstoot van broeikasgassenBeschikbaar als pdf (zie hier als de link niet meer zou werken).

Websites:

- milieucentraal.nl .....zie hun webpagina over overlast van hout stoken

- energievergelijk.nl (webpagina over houtrook). Deze pagina geeft antwoord op de volgende vragen:
1. Overlast houtrook
2. Waar is de overlast van houtrook het grootst?
3. Wat kun je doen tegen houtrook overlast?
4. Hoe kan ik zelf houtrook voorkomen?
5. Hoe controleer ik of ik goed stook?

- houtrook.wordpress.com.........zie hun webpagina stop fijnstof uit houtrook

- houtrookvrij.nl/wat-is-houtrook/ ...... zie ook hun folder uit 2019: voorkant en achterkant.

- Wiebe ..., Biomassa snijdt geen hout. Een berekening van het rendement, https://www.biomassasnijdtgeenhout.nl

wat is houtrook ?

houtrook-vrij-folder


U bent hier: inhoudsopgave - energie - biobrandstoffen - hout als brandstof

Zie ook onze webpagina over hout-bijstook in kolencentrales.

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van dr. Hugo H. van der Molen, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !

Follow@plattezaken en Facebook of Linkedin