Milieuzaken.org
feiten, getallen en opinies

 

vrijheidsbeeld in de wolken

Wolken

U bent hier: inhoudsopgave -water - wolken

Zie ook onze webpagina's over waterdamp en over neerslag

Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

Follow@plattezaken en Facebook of Linkedin

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Turbulentie van windmolens kan extra neerslag geven

windmolenturbulentie kan extra neerslag veroorzaken  

 

 

 

<----------Het windpark, Horns Rev I, voor de kust bij Denemarken veroorzaakte op 12 februari 2008 zoveel turbulentie dat de bewolking op meer dan 100 km zichtbaar was. (bron hier)

 

Parken met windturbines met een hoogte van 100 m of meer hebben effect op ons klimaat:

Ap Cloosterman legt op 17-10-2019 uitgebreid uit hoe dat werkt en dat we mede daarom moeten ophouden met het plaatsen van windmolens.

Grootschalig gebruik van windenergie kan het klimaat danig in de war schoppen:
Vanwege de hoogte van de windmolens, meer dan 120 meter, inclusief wieken, wekt het draaien van de windmolens turbulentie op in de verschillende luchtlagen (lucht wordt naar beneden gesleurd). Omdat nu de warme lucht, welke meer waterdamp heeft opgenomen, vanuit de hogere luchtlagen door het draaien van de molens vermengd wordt met de koudere lucht vlak boven het aard- of wateroppervlak, ontstaat er achter de windmolens door condensatie een hoeveelheid zeer vochtige lucht, wolken of dikke mist, die tot meer dan 100 km achter het windpark nog invloed heeft en vaak zware neerslag veroorzaakt.
Zie de foto hieronder welke vanuit een vliegtuig is gemaakt op 12 februari 2008 en waar het turbulentie patroon achter de windmolens duidelijk te zien is en waar de wolken zich tot ver achter de horizon bewegen en waarbij het zwaar regende.

Uit Amerikaans onderzoek is gebleken dat de atmosfeer bij windmolenparken ca. 0,5 graden Celcius warmer is dan verderop en dat het er ook droger wordt (bron volgt).


Wolken zijn voor de temperatuur op aarde veel belangrijker dan de CO2-concentratie.

Kees le Pair: Dezer dagen verschenen verslagen van belangrijke onderzoeken over de invloed van helderheid en wolkvorming op de energiestromen in en uit. Bij een ervan was ik zijdelings betrokken. Dat van dr. Ad Huijser was geen theoretische of modelstudie, maar gevolgtrekkingen uit gemeten waarden. (Zie hier en hier). De uitkomsten stemden overeen met de theoretische van die andere studie. En onttroonde CO2 als dominante temperatuur bepalende actor. Dr. Huijser nam er contact over op met het KNMI. De reactie was: ‘het kan niet waar zijn, want het is in strijd met de modellen’.

In mijn ogen is dat hetzelfde als ‘de werkelijkheid kan niet kloppen’.

Uit ervaring sprekend zeg ik daarom in de klimaatwetenschap zijn twee scholen. De een verklaart een temperatuurstijging uit CO2 en de ander zegt, daarvoor is geen grond, want het bewijs deugt niet. En de eerste school luistert niet naar de andere.

Een theorie is op twee manieren te falsifiëren. De ene is: de redenering bevat een logische (wiskundige) of meetfout. De andere is: de theorie klopt niet met de waarnemingen. Het KNMI valt met beide toetsen door de mand en wenst daar niet naar te luisteren. In beide voorbeelden luisterde onze school naar die van de CO2, maar de andere niet naar ons.

Bron: le Pair, Kees, (2022)


Nobel prijs winnaar natuurkunde 2022, John Clauser, stelt dat de temperatuur in de atmosfeer weinig wordt beinvloed door de CO2-concentratie en heel veel door wolkenvorming, wat beschouwd wordt als de thermostaatfunctie bij uitstek. Zie Jekielek en Nguyen (2023).


Met Google Wind verdrijven we wolken en krijgen we altijd blauwe luchten en alleen regen als daar behoefte aan is.

Google Wind

Klik op de foto om de video te bekijken


Literatuur:

- Cloosterman, Ap, Windmolens zijn verantwoordelijk voor een verhoogde Ammonia depositie, persoonlijke communicatie 17-10-2019
- De Groene Rekenkamer, De invloed van windmolens op ons klimaat, De Groene Rekenkamer, 29-3-2019
- Jekielek, Jan en Nguyen, Mimi, Nobel winner refutes climate alarmist narrative, points out major factor models ignore, Climate Change Dispatch, 11-9-2023
- le Pair, Kees
, Klimaat en ‘cancel culture’ – opponenten luisteren niet naar elkaar, Climategate.nl, 13-11-2022.
- Lewis, Nic, Compensation between cloud feedback + ECS and aerosol-cloud forcing in CMIP6 models, judithcurry.com, 5-3-2021.U bent hier: inhoudsopgave - water - wolken

Zie ook onze webpagina's over waterdamp en over neerslag

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van dr. Hugo H. van der Molen, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !

Follow@plattezaken
en Facebook of Linkedin