Milieuzaken.org
feiten, getallen en opinies.


Hernieuwbare Energie / Renewable Energy

U bent hier: inhoudsopgave - hernieuwbare energie

Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

en Facebook of Linkedin

thatcher: teh problem with renewables thta we will run out of other people's money

 

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Pijnse van der Aa (2021) betoogt dat energie niet "hernieuwbaar'" kan zijn, indachtig het eerste principe van de warmteleer, thermodynamica: "dat energie noch kan worden gecreëerd, noch kan worden vernietigd ". De wet van behoud van energie, dus. "Energie – mechanisch, elektrisch, chemisch of potentieel – wordt altijd omgezet in thermische energie. Ofwel, warmte gaat over op koude(re) oppervlakken en is dan op geen enkele manier weer terug te halen en opnieuw te gebruiken om planten te laten groeien of een motor te laten draaien. Tijdens die processen blijft de energie gelijk."

Maar meestal wordt het begrip "hernieuwbare energie" in een andere betekenis gebruikt.

renewable energy / hernieuwbare energie

Met hernieuwbare energie bedoelt men dan energie die in principe niet "op" raakt. Zie de tabel hier onder.

water
aarde
wind
zonne-energie
menskracht
dierkrachtstuwdammen

waterkrachtcentrales

getijden

golfslag-energie

rivieren

osmose

aardwarmte

 

klassieke windmolens

moderne windmolens

zonne- energiecentrales

zonnecellen

zonnepanelen:
- bij huis
- bij kantoren
- in ramen
- in 't verkeer
- op de boerderij

- handarbeid
- lopen
- fietsen
- fietsen met electromotor

hondenkar

paardenkracht (PK)

Zie voor een uitgebreid overzicht van wereldwijde hernieuwbare energie: RENEWABLES 2019 GLOBAL STATUS REPORT, een uitgave van REN 21 - RENEWABLE ENERGY POLICY NETWORK FOR THE 21st CENTURY

Maar dat wil niet zeggen dat het gewonnen wordt zonder kosten of vervuilende technieken of zonder CO2-uitstoot. Een mens die loopt of fietst heeft voedsel nodig en de verbouwing daarvan en het transport en de verkoop in de supermarkt kosten energie en gaan vaak gepaard met vervuiling en CO2-uitstoot. In de lucht die we inademen zit ca. 0,04% CO2, maar in de lucht die we uitademen 4%. Het bouwen van zonnepanelen, windmolens, waterkarchtcentrales etc. kost ook materiaal, waarvan de productie en het onderhoud een behoorlijk beslag kan leggen op schaarse materialen en het het milieu. Dit aspect wordt indringend uitgebeeld in de film "Planet of the Humans" van Michael Moore en Jeff Gibbs (2019).


In de energietransitie wordt de minder groene kant van hernieuwbare energie nog wel eens vergeten. In onderstaande video wat aandacht voor de zwarte kant van groen.

klimaat versus milieu

Een concreet voorbeeld wordt gegeven door Pijnse van de Aa (2021) als hij een vergelijking maakt tussen de energie-verliezen en -opbrengsten van 2 systemen: een keten van 60.000 hoog rendement CV-ketels en een biomassa-centrale in combinatie met een warmtenetwerk voor 60.000 huishoudens. Elk systeem geeft hij een score op 6 onderdelen, van het allereerste begin t/m de uiteindelijke afbraak van het systeem. Zie de tabel hier onder:

verwarmings-systeem variabelen volgens Pijnse van der Aa

Zijn droevige conclusie: "Verwarmen van gebouwen en woningen met warmte, afkomstig van een biomassacentrale en getransporteerd door een warmtenetwerk, is een van de meest perverse vormen van hernieuwbare energie waar de orgie van verspilling van energie en grondstoffen zichtbaar wordt"Of die energievormen ook "duurzaam" zijn is dus bij elke vorm en uitvoering nog maar de vraag. In elk geval is dat geen vanzelfsprekendheid. Lees meer......

Duurzame ontwikkeling is per definitie een ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen (definitie van de VN-commissie Brundtland uit 1987).


Bij duurzame ontwikkeling is sprake van een evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen. (Bron: Hetzler, oktober 7, 2016 5:41 pm, in een commentaar op climategate.nl over een boek (door Etscheit) over landschapsvervuiling door windmolens in Duitsland: Geopferte Landschaften, wie die Energiewende unsere umwelt zerstört: "Ooit moet het botsen en komt de aap uit de mouw: hernieuwbaar is in strijd met duurzaam", aldus Hetzler.

 

-------------------------------------------------------------->> klik voor een vergroting

  stem groen links of D66

Simon Rozendaal (Elsevier) betoogt per november 2010 in een video dat vanwege een gebrek aan voldoende zeldzame metalen veel ontwikkelingen die men nu als duurzaam beschouwd (windmolens, elektrische auto's, zonnecellen) absoluut niet duurzaam zijn. Hij baseert zich o.a. op het tijdschrift NWT van november 2010.

Wat microsoft-oprichter en rijkste man ter wereld,Bill Gates er van vindt: Gepubliceerd op Youtube op 16 jul. 2016: Lees zijn interview en bekijk de video (link verbroken ? Kijk dan hier).
Despite the popular believe that renewable can replace fossil, that's not what Bill Gates believes. He think that renewable is a "cute" solution for climate change but NOT the real solution: "There is no substitute for how the economy runs today".
Zie en bekijk ook: Hans Labohm: Bill Gates over de toekomstige rol van hernieuwbare energie, Climategate, 24-2-2019.


planet of the Humans by Michael Moore  

Filmmakers Michael Moore en Jeff Gibbs vielen de schellen van de ogen toen hij in 2019 een documentaire maakte over hernieuwbare energie: "Planet of the humans".

"What if alternative energy isn't all it's cracked up to be? That's the provocative question explored in the documentary "Planet of the Humans", which is backed and promoted by filmmaker Michael Moore and directed by one of his longtime collaborators, Jeff Gibbs.

The film is an examination of what the filmmakers say are the false promises of the environmental movement and why we're still "addicted" to fossil fuels. Director Jeff Gibbs takes on electric cars, solar panels, windmills, biomass and biofuel."

Michael Moore presents Planet of the Humans, a documentary that dares to say what no one else will — that we are losing the battle to stop climate change on planet earth because we are following leaders who have taken us down the wrong road — selling out the green movement to wealthy interests and corporate America. This film is the wake-up call to the reality we are afraid to face.

Lees hier meer over Planet of the Humans (of hier indien de link is verbroken). Zie ook een recensie op Climategate.nl van 11-8-2019.


% hernieuwbare energie in diverse landen en regio's

Europesche Unie:
2010: 12,1%; 2011: 13%; doelstelling 2020: 20%

Nederland:
201O: 4,2%; 2011: 4,3%; doelstelling 2020: 14%

België: 2011: 4,1%

Finland:
2011: 31,8%

Ijsland: jaar ?

ijsland percentage energie uit renewables

NB: elektriciteit betreft slechts een klein deel van de energiebehoefte van een land. In Nederland is dat b.v. slechts 11%. (anno 2007).

Letland:
2011: 33,1%

Luxemburg:
2011: 2,9%

Zweden:
2011: 46,8%

Scandinavische landen scoren hoog vanwege hun vele waterkrachtcentrales.

(Bron: FD, 3-5-2013)


Nederland:
hernieuwbare energie in NL-2016  

In 2016 zat Nederland op 5,9% hernieuwbare energie. Biomassa is de grootste bron, maar inmiddels wel zeer omstreden.

Lees meer over biobrandstoffen en over biomassa-centrales

 

<-- klik op grafiek voor vergroting


Californië (USA)
On January 1, 2010, a new California state law went into effect.  And now, 20% of all power generated by California utilities must be generated from renewable sources. But as it stands now, not a single utility in the Golden State can meet the requirements of this mandate. Which is why nearly every single utility is now chasing down any possible renewable energy generation it can get its hands on. And they're paying top dollar, too! Why else do you think states like Arizona, Nevada, and Oregon are sending their renewable power to California instead of keeping it for themselves? (source: Green Chip Review, 22-2-2010).

Apple zegt anno maart 2013 dat 75% van haar energiegebruik komt van hernieuwbare energie: zonne-, wind- hydro- en geothermische energie. 2 jaar geleden was dat nog 35%. Haar datacentra draaien 100% op hernieuwbare energie en de hoofdkantoren in Cupertino eveneens.
North Carolina (USA)

grootste particuliere zonnepark ter wereld  

 

In Maiden, North Carolina., the world's largest onsite user-owned solar array. Click to enlarge. Photo: Apple Inc.

Philppijnen:
Anno 2009 verkrijgt de Philippijnen (een land met meer dan 7.000 eilanden, gelegen ten noorden van Indonesië) 23% van haar electriciteit uit herwinbare energie: waterkracht, zon, wind, biomassa en aardwarmte. Lees hier meer over !


Investeren in hernieuwbare energie ?

Jeff Siegel e.a. zien het anno 2008 helemaal zitten.

klik hier.
investing in renewable enrgy
uitg. John Wileu & Sons, 2008

Overigens zijn ze in hun boek overtuigd van de zgn. "Peak Oil" theorie en zou die peak ontstaan tussen 2008 en 2025.
Anno 2016 staan de kranten echter vol van de angst voor "stranded assets", fossiele brandstof waar de eigenaren mee in hun maag zouden blijven zitten (althans in de grond) als waardeloos geworden door de verwachte "energiestransitie" waar iedereen het nu over heeft.
Voorspellen blijft moeilijk, dat blijkt maar weer eens.


Pensioenfondsen

Zo positief als Siegel in 2008 is over beleggen in hernieuwbare energie is, zo sceptisch is André Bijkerk hier over op 7 febr. 2016 in een bijdrage op climategate.nl

Hij is erg bezorgd dat er sprake is dat pensioenfondsen in hernieuwbare energie zouden gaan investeren, met name in windenergie.

"Global warming’ is één van de hypes waaraan de mensheid constant behoefte schijnt te hebben. Het is de laatste in het allesbehalve volledige rijtje van de millennium bug, de zure regen, peak oil, de populatiebom, eugenetica, de nucleaire winter, dolle dinsdag, de heksenjachten, de kruistochten, etc. Van de fysica en bewijsvoering deugt ook nu niets en het gaat dan ook nu weer vanzelf over, net zoals alle andere hypes"

"Wanneer in de niet al te verre toekomst de klimaatsverandering door CO2 definitief van de agenda is afgevoerd, hebben de renewables geen enkel bestaansrecht meer om de aarde te redden. De windfarms moeten dan geheel op eigen kracht economisch kunnen renderen, concurrerend tegen andere energieleveranciers. De diverse schattingen voor rendement lopen nogal uiteen, maar de kostenexplosie van de energiewendes bijvoorbeeld in Duitsland, Engeland en Spanje geven geen aanleiding tot optimisme. Een belangrijke factor is ook de beperkte fysieke levensduur van windturbines van 15-20 jaar ten gevolge van hoge belastingenkrachten, hetgeen tot overmatige vervangingskosten zal gaan leiden. Het laat zich dus aanzien dat investeringen in deze branche – objectief gezien – overmatige risico’s met zich meebrengen. Het is alleen de waan van de dag – het redden van de aarde – die blind maakt voor deze latente financiële catastrofes. Ik wil niet dat deze avonturen worden beleefd met mijn opgebouwd pensioenrecht en ik geloof dat vele lotgenoten mijn mening delen".


Dit is ons pensioenplan-cartoon


Marit Nubé schrijft er op 27-3-2024 het volgende over op de website NieuwRechts: (zie hier als de link verbroken is)

De vijf grootste pensioenfondsen van Nederland zijn bereid om miljarden euro's te investeren in de energietransitie. Wel willen ze dat dit buiten het democratisch mandaat om gebeurt, en dat de overheid moet meebetalen bij verlieslijdende projecten. De kans op verlies lijkt echter zeker aanwezig. Zo lijdt pensioenfondsen ABP al jarenlang enorme verliezen met zijn groene beleggingen, vooral sinds het aantreden van directielid Paul Rosenmöller (GroenLinks).

In totaal beheren de pensioenfondsen ABP, PFZW, PMT, BpfBouw en PME bijna 900 miljard euro aan Nederlands pensioengeld van ambtenaren, bouwvakkers, metaalwerkers en zorgmedewerkers. Maar in de toekomst willen de fondsen miljarden euro's, die eigenlijk toebehoren aan de Nederlandse werkenden, gaan investeren in ambitieuze klimaatambities. 

De fondsen willen vooral veel geld steken in de uitbreiding van warmte- en elektriciteitsnetten. Dit schrijven ze in een brief aan informateurs Elbert Dijkgraaf en Richard van Zwol, meldt Financieel Dagblad. Om hoeveel miljarden euro's het precies gaat, blijft onduidelijk. 

Maar het investeren in warmtenetten ligt sinds kort onder een vergrootglas. Deze week erkende wethouder Zita Pels (Duurzaamheid) dat de Amsterdamse energietransitie hapert, omdat er grote problemen zijn om het warmtenet betaalbaar te houden. Sociale huurders zien hun energierekening met honderden euro's per jaar stijgen na een overstap op het warmtenet, meldt Het Parool. Daarom weigeren corporaties momenteel om nieuwe woningen aan te sluiten. In totaal is er 14 miljard euro gemoeid met deze Amsterdamse transitieplannen.

Geen democratisch draagvlak; overheid moet betalen
Desondanks willen de vijf pensioenfondsen miljarden euro's in warmtenetten gaan investeren. Hiervoor willen ze een langdurige overeenkomst sluiten met het kabinet. Wel vinden de fondsen het belangrijk dat een nieuw kabinet na een nieuwe verkiezingsuitslag geen wijziging kan aanbrengen in deze plannen. Het moet dus buiten het democratische mandaat om gebeuren.

Bovendien moet de staat betalen als een duurzaam project verlies oplevert, vinden de fondsen. En de kans dat dit gebeurt, lijkt zeker reëel. In de afgelopen jaren zijn steeds meer pensioenfondsen, zoals ABP, zich gaan wagen aan duurzaam beleggen. Dit is niet zelden met een miljoenen- tot zelfs miljardenverlies tot gevolg in aandelen. Daarom wilden VVD en PVV dit al vorig jaar aanpakken door pensioenfondsen te dwingen om de financiële risico's van groen beleggen inzichtelijk te maken.

In juni leverde PVV-Kamerlid Léon de Jong al stevige kritiek op pensioenfonds ABP, dat vorig jaar een brandbrief ondertekende met Extinction Rebellion. "ABP pleegt alleen maar klimaatpolitiek. Daardoor lopen ze een groot risico op het verlies van rendement." Op deze manier 'slopen de Rosenmöllers van deze wereld het pensioen van miljoenen Nederlanders', aldus de PVV'er in een commissiedebat.


Maarit Nubé schreef op 17-4-2024 op nieuwrechts.nl: Ons pensioen verdwijnt door roekeloze fondsen en corrupte politici

Miljardenverlies door klimaatambities
De dure EU-hobbyprojecten doen onze economie weinig goed. Maar tot ieders verrassing willen ook de pensioenfondsen zich hieraan gaan wagen. Vorige maand kondigden de vijf grootste pensioenfondsen van Nederland aan dat ze miljarden euro’s willen investeren in de energietransitie. Dit lieten ze weten in een brief aan informateurs Elbert Dijkgraaf en Richard van Zwol.

De fondsen willen vooral gaan investeren in de aanleg van warmtenetten. Maar of dit een goed idee is, is maar de vraag. Het warmtenet faalt nu al rampzalig in Amsterdam. Sociale huurders zien hun energierekening met honderden euro's per jaar stijgen na een overstap op het warmtenet, meldt Het Parool. Daarom weigeren corporaties momenteel nieuwe woningen hierop aan te sluiten. In totaal is er 14 miljard euro gemoeid met deze Amsterdamse transitieplannen.

Bij verlies moet de overheid garant staan, vinden de fondsen in de brief. En de kans op verlies is zeker reëel. In de afgelopen jaren zijn steeds meer pensioenfondsen, zoals ABP, zich gaan wagen aan duurzaam beleggen. Dit is niet zelden met een miljoenen- tot zelfs miljardenverlies tot gevolg in aandelen. Daarom wilden VVD en PVV dit al vorig jaar aanpakken door pensioenfondsen te dwingen om de financiële risico's van groen beleggen inzichtelijk te maken.

Ook de Triodos Bank, een bank die zich richt op duurzaam beleggen, zag de afgelopen jaren een enorme waardedaling in zijn certificaten, tot 550 miljoen euro. Een deel van de gedupeerde certificaathouders houdt de bank nu verantwoordelijk voor het verlies. Daarom kondigde de groep vorig jaar een massale schadeclaim aan tegen de bank.

In juni leverde PVV’er Léon de Jong al stevige kritiek op pensioenfonds ABP, dat vorig jaar een brandbrief ondertekende met Extinction Rebellion. “ABP pleegt alleen maar klimaatpolitiek. Daardoor lopen ze een groot risico op het verlies van rendement.” Op deze manier ‘slopen de Rosenmöllers van deze wereld het pensioen van miljoenen Nederlanders’, aldus De Jong.

Lees hier haal hele artikel.


 

green energy dreams


Anno 2021 wordt er driftig wereldwijd belegd in "groene energie". Volgens een artikel in het Financieel Dagblad van 12-8-2021 betalen beleggers voor veel van dit soort bedrijven wel een 2 x zo hoge koers-winst verhoding dan die gebruikelijk is in de Stock Europe 600 index.

Maar windparken hebben natuurlijk wel voldoende wind nodig............. In augustus 2021 rapporteerde het Deense energiebedrijf Orsted minder winst vanwege tegenvallende windsnelheden.

Orsted blames low wind speeds as it warns on profits


Ook rijst de vraag hoe robuust windmolenparken zijn tegen orkanen, ijzel, sneeuw en ander extreem weer.

Stormen kunnen windmolens beschadigen of geheel vernietigen met gevaar voor de omgeving en voor black outs.

Investeerders in windmolens op zee zijn gewaarschuwd !

Typhoon takes out turbines in TaiwanThe Great Stormof 1603

Typhoon takes out turbines in Taiwan

Nederland's 1e windmolenpark (bij Egmond aan zee) werd gebouwd door Ballast Nedam en de 36 molens kwamen van de Deense windturbinefabrikant Vestas. Dat is overigens geen garantie dat ze lang blijven staan: bekijk de Vestas windmolencrash op video !
En bekijk de crash van een op hol geslagen windmolen tijdens een storm in Denemarken op 22-02-08


Te duur gekocht ?

De Standard & Poor Global Clean Energy Index stond in januari 2021 op een recordhoogte van 2000 punten om daarna terug te vallen naar 1365. Volgens een artikel in het Financieel Dagblad van 12-8-2021 betalen beleggers voor veel van dit soort bedrijven wel een 2 x zo hoge koers-winst verhouding dan die gebruikelijk is in de Stock Europe 600 index.


Pierre Gosselin, Duitsland: Hernieuwbare energiesector staat aan de rand van de afgrond, ClimatechangeDispatch, 9-1-2024:

"Het Duitse Blackout News rapporteert over hoe de Duitse overstap naar hernieuwbare energieën van “een hausse naar een crisis” is gegaan".

“De S&P Global Clean Energy Index, die de prestaties van de sector monitort, is de afgelopen twaalf maanden met 32% gedaald, terwijl de mondiale aandelenmarkten met 11% zijn gestegen”, schrijft Blackout News. “Deze verliezen op de aandelenmarkt treffen niet alleen de bedrijven zelf, maar ook de investeerders en aandeelhouders die in duurzame energie hebben geïnvesteerd.”

S&P Global Clean Energy Index


Pensioenfondsen kunnen echt wel failliet gaan, ook in Nederland.

Dat overkwam de Nederlandsche Maatschappij van Zekerheidsstelling voor Ambtenaren en Beambten, NV, gevestigd te Amsterdam, opgericht 27-6-1891.
(afmeting: ca. 18 x 26 cm., sierand van het bekende muzieknotenschrift van de drukker Joh. Enschede en Zonen, Haarlem).

NL Mij van Zekerheidsstelling voor Ambtenaren en Beambten, aandeel uit 1897

klik voor een vergroting

Deze maatschappij kan worden beschouwd als een voorloper van de huidige pensioenfondsen. De vele afstempelingen op voor-en achterzijde van dit aandeel getuigen er van dat het de firma in de jaren 1920 slecht verging en dat vele beambten in die jaren hun pensioen in een faillissement zagen opgaan. Ik meen ergens gelezen te hebben dat hun vele (door de Russische staat gegarandeerde) beleggingen in Rusland na de revolutie van 1917 waardeloos werden.
U kunt hier meer van dit soort stukken zien en kopen:
Wie kan me de gedetailleerde geschiedenis van dit fonds veretellen ?


m
Op 21-9-2019 wijdt Elsevier Weekblad haar verhaal van de Week aan "Beleggen voor een Betere Wereld", met als kop: "Duurzaam ondernemen, groen beleggen:

"Je hoort niet anders. Maar die run op verantwoorde beleggingen heeft behalve - fiscale - voordelen ook nadelen. En hoe groen is groen ?" Lees verder.


Investeren in bedrijven, die slechts kunnen renderen door overheidssubsidies ?

Ik (HHvdM, red.) zie mijn pensioenfonds ABP ook niet graag investeren in bedrijven, die slechts kunnen renderen door overheidssubsidies. Want die worden in diverse landen (zoals Spanje en straks denk ik Duitsland) soms zo maar weer opgeheven als blijkt dat het voor de overheid te duur gaat worden.Vervolgens gaan die bedrijven bij bosjes failliet.


Veel faisllissementen van bedrijven in duurzame energie.

Ik ken eigenlijk maar weinig bedrijven op het gebied van hernieuwbare energie die het economisch langdurig goed hebben gedaan. Wel heel veel bedrijven, waar het slecht mee is afgelopen.

- Econcern is een berucht voorbeeld in Nederland.

- veel bedrijven in zonnepanelen zijn uit de markt gedrukt door goedkope Chinese import.


Beleggen in windmolens
Reeds in 1991 kon men in Nederland beleggen in een windmolenpark van het Energiebedrijf voor Groningen en Drenthe - EGD
Ik weet niet hoe het de BV vergaan is: wie het wel weet mag het me vertellen ! In elk geval werden Rente en Aflossing gegarandeerd door de EGD.

Molens voor Milieu BV
Gev. te Groningen; Niet overdraagbaar bewijs van inschrijving voor x converteerbare obligatie(s) (elk) groot vijfhonderd gulden, ten name van dhr. W. Muntinga. Genoemde obligatie(s) is / zijn d.d. 1 mei 1991 overeenkomstig het bepaalde in artikel II van de Trusteeovereenkomst in het register van op naam gestelde converteerbare obligaties Molens voor Milieu B.V. ingeschreven. Het betreft de 5% in niet royeerbare certificaten van gewone aandelen converteerbare obligatielening 1991 / 2006 groot nominaal f 5 miljoen. Rente en aflossing zijn gegarandeerd door N.V. Energiebedrijf voor Groningen en Drenthe. Druk: Joh. Enschede en zonen, Haarlem, A4-formaat, groene sierrand en blauwe afbeelding van een windmolen. Niet hier te koop. Ik vraag deze stukken wel te koop.

 

klik 1 of 2 x op afbeelding voor vergroting -------->

molens voor Milieu

Anno 2022 meldt pensioenfonds ABP dat ze zelf een windmolenpark op de Noordzee gaan ontwikkelen als "groene belegging"

Literatuur:

- Hetzler, Jeroen, ABP laat zich meeslepen in klimaathysterie – Een open brief, Climategate.nl, 28-12-2022


Blackouts
als gevolg van te weinig back up capaciteit met fossiele energie of kerncentrales

Er wordt alom gewaarschuwd dat als het percentage wind- en zonne-energie te groot wordt (vaak wordt 30% als bovengrens genoemd) en er onvoldoende back-up centrales op fossiel of kernenergie blijven werken (genoemd wordt wel 100% van de zon-en wind capaciteit !!!!!), de electriciteitssystemen instabiel worden en massale blackouts onvermijdelijk worden.


28-9-2016 was het zover in de (grote) provincie New-South Wales in Australië. Lees wat Brian Robins in de Sidney Morning Herald rapporteerd (gepost door Hans Labohm op climategate.nl (30-9-2016) en divers ecommentaren van o.a. het betreffende electriciteitsbedrijf en div. voor- en tegenstanders van wind- en zonne-energie.

 

Onderzoek wees al snel uit dat de blackout niet werd veroorzaakt door omgewaaide electriciteitsmasten (wat direct werd beweerd door de wind-lobby), maar door het plotseling stoppen van windenergie, wat de rest van het systeem frustreerde. Lees het verhaal. Pas daarna waaiden de masten om.

  blackouy in Australië op 28-9-2016

In Californië (USA) zijn blackouts aan de orde van de dag als het eens heel warm of heel koud is, omdat ze een hoog percentage van de electriciteit genereren met zonnepanelen en windmolens. Ze betrekken dan veel stroom uit nabureige staten, maar die hebben dan vaak geen stroom over om te exporteren. Op het internet vind je kaarten van deze staat, met de plekken waar regelmatig 2 uren stroomonderbreking is om de algemene voorzieningen te kunnen handhaven. e.e.a leiide tot onderstaand cartoon.

California black outs vanwege hernieuwbare energie


De toekomst van hernieuwbare energie.

Als je de media mag geloven gaan we binnenkort over op hernieuwbare energie. Maar wereldwijd bezien wordtdat nog een hele klus.

Voorspellen is moeilijk, vooral waar het de toekomst betreft, maar vooralsnog lijkt "net zero" voor de wereld een fatamorgana:

global total energy consumption   sund and wind power consumption worldwide

Klik op dee grafieken voor een vergroting; (bron: Eschenbach 2023).

Maar er is hoop:

Nederland redt het wereldklimaat


Literatuur:

- Bijkerk, André, Investering pensioenfondsen in ‘renewables’, Climategate.nl, 16-2-2016
-
Eschenbach, Willis, The Myth Of Replacing Fossil Fuels, Watts up With That?, July 3rd 2023
- Hetzler, Jeroen, ABP laat zich meeslepen in klimaathysterie – Een open brief, Climategate.nl, 28-12-2022
- Jesse, E., Bleeker, O en Hertog, R., "Wind en zon blijven marginale spelers": Wereldwijd stelt ons klimaatbeleid niets voor , De Ingenieur 8, aug. 2018, p. 52- 53.
- Jestrzemski, Dagmar, Hoe een vals modewoord de samenleving misleidt, Climategate.nl, 23-2-2023
- Pijnse van der Aa, Bert, Over de entropie van Clausius: ?s≥0, Climategate.nl, 10-4-2021
- RENEWABLES 2019 GLOBAL STATUS REPORT, een uitgave van REN 21 - RENEWABLE ENERGY POLICY NETWORK FOR THE 21st CENTURY
- Wentzel, Cyril, Hoorzitting Provinciale Staten Groningen inzake duurzaamheid, d.d. 9-9-2020, Climategate.nl, 23-9-2020.


Citaten:

Michael Schellenberger: “For me the question now is, now that we know that renewables can’t save the planet, are we going to keep letting them destroy it?”

U bent hier: inhoudsopgave - hernieuwbare energie
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van dr. Hugo H. van der Molen, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !

Follow@plattezaken en Facebook of Linkedin