Milieuzaken.org
feiten, getallen en opinies  Is Nederland vol ? te vol ?


Elsevier-Waarom Nederland vast loopt


U bent hier: inhoudsopgave - economie & beleid - is Nederland vol ?

Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

en Facebook of Linkedin

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

thomas Malthus: On the principle of population
klik op de foto voor een leesbarevergroting

 

In 1798 publiceerde Thomas Malthus het pamflet An Essay on the Principle of Population, waarin hij stelde dat de bevolkingsgroei de economische groei voor zou blijven;

hij voorspelde op basis van een eenvoudig model hongersnood op grote schaal.

De bevolkingsgroei zou exponentieel zijn, die van de voedselproductie lineair.

Dit is bekend geworden als het malthusiaans plafond voor de maximale omvang die de bevolking kan bereiken in verhouding tot de beschikbare grond, en malthusiaanse catastrofe voor de situatie waarin een overbevolkte samenleving zichzelf weer in evenwicht brengt door middel van een verhoogde mortaliteit.

Malthus dacht dat de 'positive checks', de 'natuurlijke' zaken waardoor de 'menselijke stapel' in toom wordt gehouden, zoals epidemieën en oorlog, onvoldoende waren om de exponentiële groei van de bevolking ten opzichte van de lineaire groei van de voedselproductie te corrigeren.

Daarom zag Malthus als enige oplossing voor de overbevolking 'moral restraint'; arme mensen die wisten dat ze geen gezin zouden kunnen ondersteunen, moesten volgens hem ook geen gezin stichten.Joustra (2019) geeft een opsomming van de Nederlandse bevolkingspolitiek (van Links en van Rechts) sinds 1945, alsmede relevante studie-commissies en hun rapporten.

JAAR

INWONERS

17??   2 miljoen
1847   3 miljoen
1879   4 miljoen
1897   5 miljoen
1911   6 miljoen
1922   7 miljoen
1931   8 miljoen
1941   9 miljoen
1949 10 miljoen
1957 11 miljoen
1963 12 miljoen
1970 13 miljoen
1979 14 miljoen
1990 15 miljoen
2001 16 miljoen
1-1-2008 16,4 miljoen

BEVOLGINGSGROEI IN NEDERLAND

In 2050 zal de Nederlandse bevolkingsomvang liggen tussen de 15 en ruim 20 miljoen inwoners.....(we weten het dus gewoon niet: wellicht minder, wellicht meer; laten we de natuur geworden of gaan we politieke keuzes maken ?). (bron: www.rivm.nl/persberichten/2004/bevolking.jsp);

de bevolkingsgroei was in 2001 nog ca. 0,8% en liep vervolgens gestaag terug tot nog slechts ca. 0,1 % in 2007 (FD, 4-12-2007).

Maar in 2008 kreeg Nederland er per saldo 76.000 inwoners bij, bijna 30.000 meer dan in 2007. De sterkere groei komt vooral doordat er voor het eerst in vijf jaar meer mensen naar Nederland kwamen dan er vertrokken, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2008 kwam een recordaantal van 140.000 immigranten naar Nederland. Vooral het aantal arbeidsmigranten uit andere landen van de Europese Unie nam sterk toe. Het aantal emigranten, mensen die Nederland verlieten, was met 120.000 iets lager dan in 2007. Ook de stijging van het aantal geboorten droeg bij aan de snellere bevolkingsgroei. De dalende trend die in het begin van deze eeuw begon, is daarmee omgebogen. In 2008 zijn 185.000 kinderen geboren, 4000 meer dan in het voorgaande jaar. Het saldo van geborenen en overledenen was met bijna 52.000 iets hoger dan in 2007. Nederland telde op 1 januari 16,4 miljoen inwoners, 540.000 meer dan bij de eeuwwisseling. AUDIO: Volgens hoogleraar Migratie en Integratie Han Entzinger zijn de nieuwe immigranten mensen waar ook de PVV van Geert Wilders blij mee moet zijn
(bron: Nederland groeit door migranten (24 december 2008, 15:00 | BNR.nl )).

Nederland is in Euroa het enige land waar de bevolking sinds 1900 zo sterk is gegroeid: van ca. 5 miljoen naar ca. 16,5 miljoen anno 2010, dus ruim 3 x zo veel. België bv. groeide in die periode van ca. 7 naar nu 10,5 miljoen, ca 1,5 x zoveel (bron: Paul Schnabel in het FD van 24-4-2010).

Anno 2023 telt onze bevolking ca. 18 miljoen.

 


Aantal huishoudens
Rond 1900 woonden de ca. 5 miljoen Nederlanders in ca. 1 miljoen huishoudens, gemiddeld bijna 5 personen per huishouden. Anno 2010 is dat gemiddeld nog maar 2,2 persoon per huishouden, waarvan er per 01-01-2020 7,9 miljoen waren.

Het aantal 1-persoons huishoudens is anno 2010 meer dan 33 % en dat neemt snel toe. In de grote steden is het ca. 50%.
Het aantal huishoudens met kinderen is minder dan 33%
(bron: Paul Schnabel in het FD van 24-4-2010).
We bouwen ons suf, maar er blijft woningnood omdat de bevolking groeit en tegenwoordig vooral omdat de huishoudens steeds kleiner worden.

Overigens: zoals Prinses Maxima ooit zei: "Dè Nederlander bestaat niet". Zo is het ook met onze huishoudens: Hèt Nederlandse Huishouden bestaat niet. Des te verbazender en ergerlijker is het als de windenergielobby en - industrie steeds maar weer spreken dat een gepland of gereedgekomen windpark een X aantal huishoudens van elektriciteit kan voorzien. De maat voor geleverde energie, zoals we dat ook op onze energienota zien, is Kilowattuur (Kwh) of grotere maten als Megawattuur, Megawattjaar etc., maar bepaald niet: "we hebben U afgelopen jaar een hoeveelheid energie geleverd van 1 huishouden", of, als je een groot gezin hebt, 2 huishoudens, of als je in een megahuis woont zoals Al Gore: 20 huishoudens.
Zijn die lui dan gek ? Nee, ze proberen het volk voor de gek te houden. Als een windpark een vermogen heeft van bv. 10 Megawatt (MW), dan levert die in de praktijk daarvan slechts ca. 10 à 20% van het maximaal mogelijke aan het elektriciteitsnet. Want die molens staan vaak stil bij gebrek aan voldoende wind of vanwege teveel wind, of vanwege het frequente onderhoud. De hoeveelheid daadwerkelijk geleverde windenergie wordt daarom angstvallig geheim gehouden, want anders zou men al gauw zeggen met die onzin te stoppen.En daarom verzint men een "nieuwe maat" voor geleverde energie: 1 huishouden energie. Dat levert mooie getallen op, zelfs als het helemaal niet waar is. Want men gaat dan denk ik uit van de in theorie maximaal mogelijk geleverde energie als die molens altijd allemaal zouden draaien, terwijl dat beslist niet het geval is. Mundus vult decipi, decipiatur (de wereld wil bedrogen worden, daarom wordt ze dat).


Is Nederland vol ? te vol ?

Zijn hiervoor objectieve criteria ? Is Manhatten dan ook te vol ? In Tokyo en directe omgeving (en in nog wel 10 andere stedelijke conglomeraten) leven meer mensen dan in Nederland. Of is het een subjectieve beleving ? Als we over wegen rijden (als we in de file staan ervaren we het al gauw als "te vol"), zien we vooral veel bebouwing, maar als we over Nederland vliegen, zie je hoe weinig bebouwing er eigenlijk is (ca. 11% van het landoppervlak). Gaat het om aantallen of mede om bepaalde bevolkingsgroepen, met meer dan gemiddelde problemen ? Gaat het om de overvolle steden, of om het steeds meer verlaten - dun bevolkte - platte land, dat in de randstad overigens door verdere bouw van huizen en bedrijven steeds meer verrommeld en vermindert ? Maar waar het sociale leven in veel provincies ook steeds meer uitholt door slecht openbaar vervoer en steeds schaarser wordende voorzieningen. Is het een kwestie van wetenschap of politiek ? Van (gebrekkige) integratie, met aanverwante problemen als criminaliteit, werkloosheid en navenant extra beslag op sociale voorzieningen ? Of racisme ? Wat is hierbij de rol van de Jodenvervolging tijdens de 2e wereldoorlog ? Wat is de invloed hiervan op ons immigratiebeleid na de 2e wereldoorlog ? Schamen we ons nog steeds ? Laten we uit schaamte de poort open omdat we die vlak voor de 2e wereldoorlog te dicht hielden voor de Duitse Joden ? Of omdat we ons nog veel dieper schamen over het noodlot van onze Joodse Nederlanders tijdens de bezetting ? Of doen we wat we in de gouden eeuw ook al deden ? De historicus Geerd Mak vermeldt dat in Amsterdam in die tijd meer dan de de helft der huwelijken werd gesloten door mensen van allochtone afkomst. Ook toen grote woningnood. We waren een vluchthaven voor Sefardische Joden die in de 15e en 16e eeuw uit Spanje vluchtten en later voor de Hugenoten die (ook) om godsdienstige redenen uit Frankrijk vluchtten. Onze economie kreeg hierdoor een grote impuls. De Spaanse economie heeft juist bijzonder heftig geleden onder de verdrijving van Joden en Morisco's, de Arabieren, die zich blijvend in Spanje dachten te hebben gevestigd en de economie en cultuur een enorme impuls hadden gegeven. En ook de "Spaanse Furie" heeft in de lage landen in de 80-jarige oorlog zijn genen achter gelaten. Zo heel erg autochtoon zijn de "autochtone" Nederlanders van nu dus ook weer niet.

Emigratiesubsidies:

Vlak na de 2e wereldoorlog waren er te weinig huizen (nu nog steeds) en banen. Autochtone emigranten kregen subsidies om weg te gaan (allochtone emigranten geloof ik nu nog steeds in bepaalde omstandigheden). Zelfs in 1962 nog, kreeg een autochtone vriend van me subsidie om te emigreren, gratis vervoer naar schiphol, gratis vliegreis en f 1000,- handgeld, nota bene na zijn eindexamen gymnasium. Hoezo "Nederland Kennisland" ? Ooit hebben we de moeizaam verworven en duur betaalde kennis gesubsidieerd over de grens gezet ! En die vriend woonde ook nog eens in het dunst bevolkte gebied van Nederland: het Oost Groningsche Nieuwolda ! Je kon en kunt er nog steeds een kanon afschieten zonder iemand of iets te raken. Een gebied, zo weinig bevolkt, dat ze vlak in de buurt het uiterst vruchtbare land in het begin van de 21e eeuw van ellende maar weer onder water hebben laten lopen (zie hieronder voor details).

Wat vonden de Koningin en diverse politici er van ?

Jan Tinbergen was Natuurkundige, econoom, Nobelprijswinnaar economie was de eerste directeur van het Centraal Planbureau.
Al in 1942 verscheen een brochure van Tinbergen waarin hij pleitte voor hoogstens 2 kinderen per gezin. Hij dacht dat de bevolkingsgroei in Nederland ervoor zou zorgen dat de natuur en de grondstoffen uitgeput zouden raken. In 1972 wilde hij de bevolking (inmiddels 13 miljoen) terugbrengen naar 10 miljoen:
"In 1972 bracht de zogeheten Club van Rome het rapport Grenzen aan de groei uit, dat waarschuwde voor uitputting van de aarde. In datzelfde jaar voegde Tinbergen zich bij de commissie-Muntendam, die de regering advies moest geven over het bevolkingsvraagstuk. Tinbergen en een aantal medestanders pleitten voor snelle actie om de bevolking terug te dringen naar 10 miljoen inwoners, maar andere commissieleden waren daar fel op tegen. Zij wilden de toen 13 miljoen mensen tellende bevolking stabiliseren."
Tinbergen was bezorgd over migratie en de politieke onrust die erdoor kan ontstaan. Tinbergen begreep dat ongelijkheid in de wereld leidt tot grote migratiestromen. Het was een belangrijke drijfveer voor hem om zich in te zetten voor ontwikkelingswerk. Hij zag economische groei in de ontwikkelingslanden als belangrijk instrument om migratie te beperken".
Zijn denken over de bevolking lijkt op dat van Thomas Malthus, die in de negentiende eeuw waarschuwde dat voedselproductie de bevolkingsgroei niet kon bijhouden. Die voorspelling bleek ook niet te kloppen, omdat die te weinig rekening hield met innovatie.’
(bron hier).

Koningin Juliana heeft reeds in 1950 in de troonrede gewaarschuwd dat ons land veel te vol werd (we hadden toen 10 miljoen inwoners). Zij herhaalde dat in 1979: "Nederland is vol, ten dele overvol." Zij werd daarin bijgevallen door vele vooraanstaande Nederlanders zoals de econoom prof. dr. Jan Pen en oud-ministerpresident dr. Jelle Zijlstra, die in 1997 nog schreef: "Nederland is vol, vol, vol". Willem (Vadertje) Drees bepleitte in 1974 dringend geboortebeperking en het stoppen van de immigratie. Volgens Joop den Uyl moesten alle Nederlandse vrouwen maar snel aan de pil omdat Nederland te vol is. Zelfs Wim Kok zei dat Nederland geen immigratieland kan zijn. Toch werden onder zijn beleid 1,3 miljoen legale immigranten toegelaten. (bronnen: https://www.pvana.nl/schuldenaar/schuldenaar1.htm en https://www.geenflauwekul.nl d.d. 25-9-07). Maar anno 2008 horen we de minister voor jeugd en gezin, Rouwvoet, van de Christen Unie een pleidooi houden voor het krijgen van meer kinderen dan de huidige gemiddeld 1,7 per echtpaar. Dat zouden er liefst 2,1 moeten worden in het kader van de steeds schever wordende bevolkingsopbouw, het zgn. vergrijzingsprobleem. Die extra gewenste jeugd zal in de toekomst moeten werken en zorgen voor de steeds grotere aantallen ouderen die er zullen komen.

Joustra (2019) geeft een opsomming van de Nederlandse bevolkingspolitiek (van Links en van Rechts) sinds 1945, alsmede relevante studie-commissies en hun rapporten.

Politieke "correctheid":

Dhr. Janmaat werd later voor dergelijke uitspraken echter veroordeeld, mede in de context van zijn politieke activiteiten, denkbeelden en uitspraken. Ook Pim Fortuyn werd uit zijn partij gezet vanwege dit soort uitspraken, die anno toen een gevoelige politiek-racistische lading hadden gekregen (hij mocht van zijn partij niet zeggen dat hij het land te vol vond, "te druk" mocht geloof ik weer wel). Nadat hij toen maar zijn eigen partij had opgericht werd hij door milieuactivist Volkert van der Graaf vermoord vlak voor een grote verkiezingszege. Ik denk een opluchting voor "Bea". Want als je aan het diner al liever geen ongetrouwde vriendinnen van je ministers uitnodigt, dan toch zeker niet wekelijks een kopje thee drinken en staatszaken moeten bespreken met een premier die ook wel bekend staat als een 'relnicht' die er geen geheim van maakt ook wel graag in homo 'dark rooms' te frequenteren. Kwam allemaal dus goed uit, lijkt me. Maar door het televisiepubliek werd Fortuyn in 2004 posthuum verkozen tot Grootste Nederlander aller tijden......

Het was dus jaren lang politiek niet langer correct om te zeggen dat Nederland vol was. Want onze enorme bevolkingsgroei van na de 2e wereldoorlog is vooral ontstaan door de instroom van ongeveer 3 miljoen immigranten. Die kwamen voor het grootste deel uit niet-westerse landen. Ze namen, soms (of vaker) slecht opgeleid en ontworteld, veel problemen mee zoals criminaliteit, werkloosheid en een relatief groot beroep op de sociale voorzieningen. En wie daar wat van zei, werd door onze linkse politici alsmede de rood georiënteerde media onmiddellijk uitgemaakt voor racist, rechts-extremist, xenofoob of fascist. Ook de zgn. "onderbuikgevoelens" zouden een rol spelen. Een normale discussie op basis van feiten, argumenten en gerechtvaardigde gevoelens, kon moeilijk plaats vinden. De pers deed aan zelfcensuur in overleg met de overheid. In mijn eigen dorp werd over allochtone criminaliteit niet gepubliceerd. Ik denk in heel wat meer gemeentes. Maar ook het feit dat allochtonen oververtegenwoordigd waren bij verkeersongevallen (een in Europa algemeen bekend probleem), kon in ons land jaren lang niet bekend zijn omdat het politiek onaanvaardbaar was om afkomst te vermelden op een politie-ongevallenformulier. In vele opzichten wilden wij ziende blind zijn. Overigens geen nieuws. In 1975 moest ik er als onderzoeker voor tekenen bij de commissaris van politie in Groningen, dat ik niet zou publiceren welke schrijnende verschillen er tussen woonwijken waren in het percentage kinderen dat een verkeersongeval kreeg (en nog een aantal mogelijke ongewenste uitkomsten). Zo niet dan kreeg deze universitaire onderzoeker geen toegang tot de gegevens ! Soms leidt "onze" overheid een eigen leven.

Te veel Islam ?

Ik meen gelezen te hebben dat we in Nederland nu ongeveer 1 miljoen "Medelanders" hebben met een islamitische achtergrond, dus ca. 6% van onze bevolking. Maar wel uit onderling zeer verschillende landen en culturele achtergronden ! Een demografische, culturele en genetische verrijking van de eerste orde en van historische proporties of een ondraaglijke last voor onze huidige maatschappij, cultuur en politiek ? Of allebei ? Over 100 jaar zullen we het weten ! Ongetwijfeld hebben veel immigranten van islamitische afkomst hun "draai" in onze samenleving gevonden en zij zij een verrijking voor onze samenleving, juist ook vanwege hun inbreng vanuit een andere achtergrond en perspectief. Uit onderzoek blijkt echter dat immigranten er ca. 3 generaties over doen (zeg ca. 90 jaar) om zich ergens echt helemaal thuis te voelen. Zo ging dat destijds met de Vlamingen en de Hugenoten die hier naar toe vluchtten.

Maar in de grote steden wordt alleen al het grote percentage allochtonen door velen beschouwd als een factor die het leven van de "autochtone" bewoners aantast: Velen voelen zich gewoon niet meer thuis in hun straat, wijk of woonplaats. Sommigen hebben juist oog voor de culturele verrijking die dat ook met zich meebrengt, maar heel veel Nederlanders hebben juist meer oog voor alle problemen die deze emigranten ook veroorzaken, die ondanks decennia van zelfcensuur van onze overheid en media inmiddels zo gemeen goed zijn geworden dat ik ze hier niet hoef uit te spellen: en dat geldt niet alleen voor de grote steden, maar even zo goed voor - bepaalde delen van - het platteland.

Veel Nederlanders voelen zich ook ongemakkelijk met de opkomende Islam en sommige van onze hedendaagse politici bestrijden diverse ideeën en gebruiken in naam van, de Islam. Ze vinden dat die in onze maatschappij niet thuis horen. Nederland en de Islam gaan inmiddels rollebollend over straat, waarbij niet alleen gewonden vallen, maar ook doden. Lees verder.


Vijf Eeuwen Migratie: Een verhaal van winnaars en verliezers

In Vijf eeuwen migratie’ van historici Leo en Jan Lucassen staat de lange en rijke migratiegeschiedenis van Nederland centraal. De geschiedenis van de afgelopen vijf eeuwen laat zien dat onbehagen over migratie niets nieuws is, maar ook dat tijden van paniek en pessimisme worden afgewisseld door – soms lange – periodes van acceptatie. Met een nuchtere blik kun je vaststellen dat de vestiging van nieuwkomers ontegenzeglijk tot een aantal hardnekkige problemen heeft geleid, maar ook dat hun komst onze samenleving én hunzelf veel heeft opgeleverd. ‘Goed gefundeerde kennis is essentieel wanneer we de werkelijkheid beter willen begrijpen en politieke debatten op een zinvolle manier willen voeren,’ schrijven Leo en Jan Lucassen. ‘Vijf eeuwen migratie’ toetst meningen aan de historische feiten.

De auteurs zien de schaduwzijden van migratie, maar zijn optimistisch als het gaat om het integratieproces.

Het boek groeide uit tot een standaardwerk over migratie in Nederland, en verschijnt nu in een geheel herziene en geactualiseerde editie.; Uitgeverij Atlas Contact, 2018.

Hier kunt U een groot aantal blzn. uit dit boeiende boek lezen.

  5 eeuwen migratie door Leo en Jan Lucassen


Maar waarom zou iemand nu eigenlijk in Nederland willen wonen ?

Die instroom van immigranten was deels economisch gemotiveerd, deels een gevolg van familie-hereniging, en deels politiek gemotiveerd, vanwege oorlogen, vervolging en marteling. Maar welke allochtoon wil nu werkelijk vrijwillig langdurig in Nederland wonen ? Een gebied en een klimaat waarover Romeinse leger-journalisten rond 400 na Christus verbijsterd schreven dat het haast onvoorstelbaar was dat mensen er überhaupt zouden willen wonen.
In 1872 maakte de vrouw van John Adams, de 2e president der Verenigde Staten, zich ernstig zorgen dat hij naar Nederkand kwam om geld te lenen: "een land zo vochtig, vol stilstaande wateren, waarvan de lucht naar men zegt zeer onvriendelijk is voor buitenlanders" (bron: FD, Persoonlijk 25-4-2009, p.17).

Het Nederlandse klimaat rond ca. 1850 (vaak genoemd als het begin van de industriële revolutie) is dichterlijk beschreven door A. de Génestet (1829-1861): "Boutade", het beroemste Nederlandse weergedicht, met bijbehorende prent. Het is eigenlijk meer een klimaat-gedicht dan een weer-gedicht.

"Boutade"

O land van mest en mist, van vuilen, kouden regen,
Doorsijperd stukske grond, vol killen dauw en damp,
Vol vuns, onpeilbaar slijk en ondoorwaadbre wegen,
Vol jicht en parapluies, vol kiespijn en vol kramp!

O saaie brij-moeras, o erf van overschoenen,
Van kikkers, baggerlui, schoenlappers, moddergoôn,
Van eenden groot en klein, in allerlei fatsoenen,
Ontvang het najaarswee van uw verkouden zoon!

Uw kliemerig klimaat maakt mij het bloed in de aderen
Tot modder; ’k heb geen lied, geen honger, vreugd noch vreê.
Trek overschoenen aan, gewijde grond der Vaderen,
Gij niet op mijn verzoek - ontwoekerd aan de zee.

Nov. 1851

-----------------> klik op de prent voor een vergroting    
  --prent behorend bij het gedicht Boutade vab de Genestet, 1851

Practisch alle Spaanse gastarbeiders uit de jaren 60 hebben zich dan ook wijselijk weer bij hun familie in Spanje gevoegd, waar het klimaat en het leven heel wat gezonder en aangenamer zijn dan in ons natte bewolkte kikkerland, waar rheumatische klachten een groot deel van de jonge en ouder wordende bevolking teisteren. Dit ondanks onze comfortabele centraal verwarmde huizen.

Cabarettier Theo Meissen (nieuwjaarsconference 2010) snapt dan ook niet dat op ons paspoort 2 leeuwen staan: 2 kikkers die staan te verkleumen zouden toepasselijker zijn. De meeste Polen zijn hier alleen maar om een tijdje geld te verdienen en daarna weer naar eigen land en familie te gaan. De Turken zullen t.z.t. ongetwijfeld volgen als het daar economisch wat beter gaat, de Marrokkanen ook. Naar alle waarschijnlijkheid de "autochtone" Nederlanders uiteindelijk ook ! Reeds nu wordt er heel wat geëmigreerd naar zonniger en / of ruimere oorden.

Of leven we tòch in een Paradijs ?

Maar ja, als je, zoals 1 miljard mensen op deze wereld, minder besteedbaar inkomen hebt dan 1 Euro per dag, dan moet ons land een economisch paradijs lijken en dat ook voor de vele miljarden, die een ietsje meer dan 1 € te besteden hebben. Als we de grens niet (bijna) dicht houden zullen hele hordes economische vluchtelingen binnenstromen.

Is ons land nou vol of juist nog leeg ?

Ons land is met ruim 470 inwoners per vierkante kilometer drieënhalf maal zo dicht bevolkt als de rest van Europa. Na Bangladesh en Taiwan heeft Nederland zelfs de grootste bevolkingsdichtheid ter wereld. Zo hebben de Verenigde Staten bijvoorbeeld slechts 29 inwoners per km², Canada 3, Australië 2. Wel hebben die landen enorme stukken onbewoonbaar gebied, dus die getallen vertekenen de zaak wel heel erg. Onze bevolking groeide van 5 miljoen inwoners in nog geen 100 jaar tijd tot de ruim 16 miljoen die er thans (anno 2001) wonen. Inmiddels in 2022 al bijna 18 miljoen.

Maar onze - ooit op de natuur veroverde ! - akkers, weilanden en boomgaarden beslaan nog altijd maar liefst ca. 2.150 duizend hectare ! Dat is 73 % van de totaal ca.2930 duizend hectare grond in ons land (bron: FD, 13-11-2007). Wat we daarmee doen is een zaak van politiek.

platteland-2

 

platteland-1

 

Toch beslaan alle woningen, bedrijven en infrastructuur slechts ca. 330 duizend hectare (11 % van alle grond in ons land) . Er is meer bos: ca. 350 duizend hectare. Er zijn welliswaar weinig woeste gronden meer, ca. 100 duizend hectare, maar onze - ooit op de natuur veroverde ! - akkers, weilanden en boomgaarden beslaan nog altijd maar liefst ca. 2.150 duizend hectare ! Dat is 73 % van de totaal ca.2930 duizend hectare grond in ons land (bron: FD, 13-11-2007). Wat we daarmee doen is een zaak van politiek.

De politiek zal ook blijvend moeten bepalen wat voor immigratie- en emigratiebeleid we voeren. Als we willen kunnen we het Manhattan aan de Noordzee worden, met zoveel allochtone immigranten als ons lief is. Anno 2020 zijn al ca. 50% van de inwoners van de Hollandse grote steden van allochtone afkomst. In Almere meen ik al 60% (bron: Ad Haring, zomer 2020).

Of gaan we allemaal mooi wonen in het groen ?


We kunnen ons land ook gaan herverkavelen en allemaal op heel goedkope kavels (van gemiddeld 30 bij 50 meter per persoon !) prettig in het groen gaan wonen. Daar schijnen mensen volgens wetenschappelijk onderzoek beslist gelukkiger van te worden. Zelfs in een ziekenhuis wordt je er sneller beter van.

Misschien wordt Nederland dan nog eens het land met de gelukkigste en mooiste woongebieden, zonder landerijen, die de helft van het jaar braak liggen en zonder graslanden, die allemaal tot mooie tuinen en parken zijn omgebouwd (zoals de fraaie woonwijk waar ik zelf woon in Haren (in 2008 uitgeroepen tot de groenste gemeente van Nederland), waar eens sompig grasland was).

  Mauve-de moestuin
Anton Mauve: De Moestuin

Zou dit wellicht een enorme CO2 reductie veroorzaken ? Al die bomen in de tuinen en parken ? Mits we in die buurt gaan werken wellicht wel. Anders komt er weer meer verkeer. Als we per persoon 20 bomen in onze tuin planten compenseren we alle CO2-uitstoot die we dagelijks uitademen (zie hieronder: "maak van uw kind een groen kind"). Bijkomend voordeel van wonen in het groen is dat in het weekend niemand meer de auto pakt "om de natuur in te gaan", want daar woon je dan al in. Verzekeraars zullen ons aanraden te ontstressen door in onze moestuin te gaan werken. En we eten weer net als vroeger onbespoten groente en fruit uit eigen tuin. De kippen kunnen weer fijn scharrelen op eigen erf, zoals het eigenlijk hoort. De vogels zullen veelvuldig fluiten in het struweel, en de kikkers zullen concerteren zoals nu in mijn woonwijk. En ook de vlinders zullen terugkomen door de kleinschalig geworden natuur. Wellicht moeten onze weidevogels uitwijken naar de Noord Duitse hoogvlakte: plaats genoeg. En zangvogels fluiten veel aardiger. Overigens, als we de vossen nog veel langer blijven beschermen zijn er helemaal geen weidevogels meer om uit te wijken omdat de vossen de nesten zodanig intensief leegplunderen, dat de Scholeksters van ellende momenteel maar op de platte daken in mijn woonwijk zijn gaan nestelen (voorjaar 2009).

De Franse schrijver-filosoof Voltaire zou het vast wel zien zitten......Aan het slot van zijn filosofische roman Candide ou l‘optimisme (1759) nodigt Voltaire ons uit om onze tuin te bewerken: “il faut cultiver notre jardin”. Het werd een gevleugelde uitdrukking.Voltaire laat ons kennis maken met Candide die is opgevoed met het idee dat de mens in de beste van alle mogelijke werelden leeft. Daarmee introduceerde Voltaire het gedachtegoed van de filosoof Leibniz. Zodra Candide echter wordt verjaagd uit het kasteel waar hij is opgegroeid, moet hij dit positieve wereldbeeld al snel opgeven.Op zijn reizen wordt Candide geconfronteerd met gehavende landschappen die de sporen dragen van oorlogen en natuurrampen. Zo laat Voltaire Candide de gevolgen van de ramp van Lissabon aanschouwen. De stad werd in 1755 getroffen door een van de grootste aardbevingen uit de geschiedenis, gevolgd door een vloedgolf (tsnami) en een brand die vrijwel de hele stad vernietigde. De willekeur waarmee mensen overleefden of stierven veranderde Voltaire’s wereldbeeld, maar hij laat de lezer niet met lege handen achter. Hij geeft aan wat ons als mens te doen staat: “Il faut cultiver notre jardin”. Laten we doen wat binnen onze mogelijkheden ligt om verandering en verbetering in de wereld te brengen en laten we dichtbij beginnen: met onze tuin (bron d.d. 25-7-2018: Herbarium Cataplasma, 25-3-2014, door de hc leeuwarden: il faut cultiver notre jardin ).
 

stadstuinieren Klik op de foto voor een vergroting

Voltaire's Candide: "Il faut cultiver notre jardin"
Laten we doen wat binnen onze mogelijkheden ligt om verandering en verbetering in de wereld te brengen en laten we dichtbij beginnen: met onze tuin

Maar ons landschap dan ? en onze landbouw en veeteelt ?

Aangezien de meeste mensen zich nu ook al langs veelal bebouwde wegen bewegen, zien ze dat landschap nu ook al zelden of niet, tenzij ze met de trein gaan. Dus als het zou verdwijnen valt dat haast niemand op. Maar zolang we in en langs de nieuwe groene woonwijken rijden, zien we juist extra veel natuur.
En onze landbouw, tuinbouw en veeteelt ? Goed voor een belangrijk percentage van ons bruto narionaal product. Ja, zeker. En goed voor fraaie landschappen en vergezichten. Zelf ben ik er gek op !
Maar, daar doen ze in Manhatten ook niet aan en in Londen ook niet. Daar leven ze ècht op basis van een Kenniseconomie. Voor landbouw en veeteelt is er elders in de wereld nog genoeg plek, vaak onder een warmere zon. Autarkisch zijn we toch al niet meer en het zal ons leren te integreren met de rest van Europa, in wederzijdse ahankelijkheid van bronnen en middelen.
Bovendien willen de varkensboeren liever grote flats voor hun varkens bouwen en kan de groenteteelt binnen afzienbare tijd ook plaats vinden in grote flats met rode en blauwe Led-verlichting, waardoor die hinderlijke nachtelijke verlichting in het Westland ook uit kan. Tuinbouw doen we voortaan overigens bij voorkeur weer zelf, al was het maar om te ontstressen, en de fruitbomen staan weer als vanouds met onbespoten vruchten in de achtertuin.

Nederland vastgelopen in eigen regelgevingklik op het cartoon voor een vergroting

 

We besparen dan ook enorm op milieuvervuiling. Al die veehouderij produceert heel veel methaanuitstoot, stikstofverbindingen, ammoniakuitstoot en andere vormen van vervuiling van ons land, zoals Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) bv. beschrijft m.b.t. de melkveehouderij.

 

 

In september 2019 komt de Commissie Remkes uit met een rappport waarin ze stellen dat in Nederland niet alles meer kan en dat er pijnlijke keuzes zullen moeten worden gemaakt zoals b.v. halvering van de veeteelt en minder hard autorijden

 

 

Mirjam Vissers laat in het Financieel Dagblad van 12-10-2019 zien hoe Nederland is vastgelopen in regelgeving m.b.t. stikstof verbindingen en CO2-uitstoot.Na ons de zondvloed ?
  De historicus Paul Gebrands is actief op het gebied van de dreigende bevolkingscatastrofe. In zijn boekje: "Na ons de zondvloed" (uitg. Damon 2004, ISBN 90.5573.572.8) beschrijft hij wat de gevolgen zijn van een verhoogde zeewaterspiegel voor ons land. Reeds bij relatief geringe stijging van het zeewaterniveau dreigt het gehele westen van Nederland (dat is plm. een derde deel van ons gebied) onbegaanbaar, onbewoonbaar en dus onbruikbaar te worden Het resultaat is dan een interne volksverhuizing naar de drogere delen in het oosten van Holland (bedoelt men Nederland ?; ik heb het boek niet gelezen). De bevolkingsdruk stijgt daar dan tot 600 inwoners per vierkante Kilometer. Dat is dan - volgens Gerbrands - de échte zondvloed.


Ook Al Gore, toont een onthustend beeld van Nederland als de zeespiegel 5 à 6 meter zou stijgen, wat kennelijk voor mogelijk wordt gehouden als alle ijs op Groenland zou smelten of de heft daarvan plus de helft van alle ijs op de Zuidpool. Echter, voorlopig houdt het PCCC het er in juni 2007 voor Nederland op basis van een recent verschenen VN-klimaatrapport op een gematigd scenario: de zeespiegel zal in het jaar 2100 35 à 85 cm. zijn gestegen (in de 20e eeuw was dat slechts 10 cm). (Bron: FD 7-6-07). Overigens zakt onze bodem ook gestaag door een proces van inklinking (Barends e.a., 2008; Schokking en Nieuwland, 2010).


Als de wereldzeespiegel enkele meters gaat stijgen, zal dat ook in Nederland de nodige problemen veroorzaken...

(bron: www.kennislink.nl)


Maken we onze eigen zondvloed of gaan we juist wonen op een kunstmatig eiland voor de kust ?
De verbeelding aan de macht ? De regering gaat anno 2007 na of het haalbaar is om een groot wooneiland voor de Noordzeekust aan te leggen. Het liefst nog in de vorm van een tulp !
De palmeilanden die Nakheel, de vastgoedtak van Dubai World, heeft ontwikkeld voor de kust van Dubai dreigen in zee te verdwijnen.
Wel ja..... waarom ook nog geen paar klompvormige eilanden voor de kust van Scheveningen ? En een extra Waddeneiland in de vorm van "Frau Antje"? En een Molen-eiland als variant op het beroemde palmeiland van Dubai ? Zijn we nou haartjebesodemieterd ? Leerden onze Amsterdamse-VU ministers op hun zondagsschool niet dat liedje van een wijs man die zijn huis op de rots bouwde i.p.v. op het zand? En nu willen ze onze te verdedigen kustlijn met extra eilanden vergroten i.p.v. de momenteel zo kwetsbare kustlijn en riviergebieden met voorrang te versterken waar nodig. De veel geroemde Palmeilanden en World Islands in Dubai moeten permanent "bebaggerd' en "bespoten" worden, anders neemt de zee het spul gewoon weer over. Een kostbare of onmogelijke zaak als het met de economie eens wat slechter mocht gaan. Wat het anno 2009 al doet. Iets voor ons land ? Lijkt me niet !!! De Palmeilanden zinken al iets en het geld is op (zie rechts).  

Palmeiland-Dubai

 

Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandse bodemonderzoeker Fugro. De eilanden in de vorm van een palmboom zinken jaarlijks 5 millimeter weg in de oceaan. Zonder maatregelen verzakken de twee eilanden waarschijnlijk sneller.

Nakheel (de ontwikkelingsmaatschappij, onderdeel van Dubai World, de staatsmaatschappij) zet vraagtekens bij de uitkomst van het onderzoek, dat bovenop de schuldproblemen komt waarmee het bedrijf kampt. Nakheel leed in het eerste halfjaar van 2009 een verlies van euro 2,5 mrd. De verliezen vormen de basis van de financiële problemen van Dubai World, dat momenteel met schuldeisers onderhandelt over uitstel van betaling van een half jaar. (bron: FD.nl, 9-12-2009)


Toch maken we tegenwoordig als kustverdediging wel kunstmatige "eilanden" voor de kust, zoals de 'zandmotor" bij Kijkduin en de 2e Maasvlakte bij Rotterdam ten behoeve van de haven-uitbreiding.

Zandmotor voor de kust anno nu

Tegenwoordig wordt de Noordzeekust versterkt door de zgn. zandmotor, nabij Kijkduin (ZH), een experiment met zandopspuitingen langs de kust, die vervolgens zandaanwinning vanuit zee bevorderen.
Lees er meer over op Wikipedia.

 

 

  zandmotor

De Nieuwe Hollandse Zeelinie
klik voor vergroting
 

Wordt de zandmotor opgevolgd door De Nieuwe Hollandse Zeelinie ?

 

Kustuitbreiding van  Den Helder in de kop van Noord-Holland tot Burgh-Haamstede bij de voet van Zeeland waarbij de oud-Hollandse badplaatsen zich met levendige baaien kunnen blijven laven aan zee. Een tijdloos groots gebaar voor de toekomst waarbij Nederland haar voeten droog kan houden. 

 

Meer info:  Nieuwe Hollandse Zeelinie rapport

 en  

Zoet&Zout overdruk


Her en der laten we ons land weer onderlopen

Tussen het Oost Groningse Winschoten, waar ik opgroeide (evenals in die tijd - van Anderlecht tot De Postbankreclame - Jan Mulder en Nederlands meest gelezen dichter Jean Pierre - toen nog Jan Pieter - Rawi), Beerta en Finsterwolde, is een uiterst vruchtbaar landbouwgebied, heel vroeger ook al een meer, maar ook het land van Fré Meis, historisch de harde kern van communistisch Nederland (lees De Graanrepubliek), ten einde raad maar onder water gezet, om plaats te geven aan de zgn. "blauwe stad". Het project floreert dan ook niet als verwacht, een paar huizen langs een meer zo groot als het Friese Sneekermeer, maar dan ondiep en zonder veel doorstroming. Met of zonder een beetje meer global warming de eerste plek in Nederland waar de malaria binnenkort toeslaat ? In Batavia deden we vroeger ook al zoiets: die hoofdstad moest natuurlijk ook echte Hollandse grachten krijgen, net zoals "thuis" en dat stilstaand water veroorzaakte onder de tropenzon voorspelbaar vele ziekteplagen.

Zijn we met elkaar wederom gek geworden in dit land ?

Niet iedereen. Op 10-2-2008 pleitten in een actualiteitenprogramma een topman van Koninklijke Boskalis en een Delftse hoogleraar waterbouwkunde ervoor om onze dijken langs zee en rivieren met voorrang waar nodig te versterken i.p.v. onze middelen en aandacht af te leiden met plannen voor eilanden voor de kust, die juist extra kustverdediging blijvend noodzakelijk maken. Het politiek zo geladen "innovatieplatform" zou bij die broodnodige dijkverzwaringen ook heel wel kunnen demonstreren aan de wereld hoe innovatief de Nederlanders op dit gebied zijn. Overigens wezen de heren er op dat Het Buitenland dat sowieso al wel heel goed door heeft.

Anno 2019 steekt de discussie over een luchthaven-eiland voor de kust wederom de kop op. wellicht komt er weer een haalbaarheidsstudie..................

Elsevier Weekblad weiidde er in november 2019 een fraai geïllustreerd hoofdartikel aan.


Bronnen:
Barends, F., Dillingh, D., Hanssen, R. en Onselen, K. (2008), Bodemdaling langs de Nederlandse kust: case Hondsbossche en Pettemer Zeewering, Amsterdam: IOS Press; ca. 250 p. met vele illustraties in kleur; ISBN 978-90-5199-521-3;
(Overigens ontbreekt in dit boek de wel daarvoor bestemde bijdrage van dissident dr. ir. Fl. Schokking, die van mening is dat o.a. bij de Hondsboscche Zeewering de bodemdaling veel erger is dan officieel wordt aangenomen. Zijn bevindingen kunt U wèl lezen in Schokking en Nieuwland (2010)).

Financieele Dagblad, 7-2-2007, 7-6-2007, 13/14-11-2007, 9-12-2009

Gerbrands, Paul, Na ons de zondvloed, (uitg. Damon 2004, ISBN 90.5573.572.8).
Gore, Al, An Inconveniant Truth, page 202, London, Bloomsburry Publishing Plc., 36 Soho Square, London WID 3QY.ISBN 0 7475 8906 2).

Joustra, Arendo, Het taboe op de bevolkingspolitiek, Elsevier Weekblad, 16-11-2019

Malthus, Thomas (1798), An Essay on the Principle of Population.

Poelman, Tim, Tinbergen wilde maar 10 miljoen Nederanders, Historisch Nieuwsblad, 1-2023 (zie hier indien de link is verbroken)

Schokking, Fl. en Nieuwland, D., Bodemdaling Hondsbossche en Pettemer Zeewering: gevolg van geologische processen in diepe ondergrond, Geotechniek, januari 2010, p. 50-57.

Vinkenborg, R., Moordenaar lijkt leven niet zeker, Metronieuws, 29-6-2011, p. 6-7.

Westerman, Frank, De Graanrepubliek, Ansterdam, 1999: Uitgeverij Atlas, ISBN: 90 450 0362 7, 255 blzn. met  recente sociaal-politieke geschiedenis van de Groninger graan-landbouw.

https://www.rivm.nl/persberichten/2004/bevolking.jsp
https://www.pvana.nl/schuldenaar/schuldenaar1.htm
https://www.geenflauwekul.nl d.d. 25-9-07 (door Opperhoofd en Bob Smalhout).


U bent hier: inhoudsopgave - economie & beleid - is Nederland vol ?

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van dr. Hugo H. van der Molen, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !

en Facebook of Linkedin