Milieuzaken.org
feiten, getallen en opinies

Media en Klimaat

evening news-this is what we want you to think

Bauke Geersing, Journalistiek roer NOS-journaal moet eindelijk eens om; open brief aan hoofdredacteur over vooringenomen berichtgeving, Opiniez, 4-2-2023 (zie ook hier) en Climategate.nl, 7-2-2023.


‘Democratie is mooi, democratie is prachtig, democratie is wat het volk wil.
Iedere ochtend lees ik stomverbaasd in de krant wat ik nou weer wil.’
Aldus Wim Kan in één van zijn Oudejaarsconferences.


U bent hier: inhoudsopgave - atmosfeer - media en klimaat

Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

Follow@plattezaken en Facebook of Linkedin

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

 

Petteri Taalas, secretaris generaal van de WMO-World Meteorological Organization

Petteri Taalas
(Secretaris-Generaal van de WMO - World Meteorological Organization.):
“The atmosphere created by media has been provoking anxiety".

Taalas hopes that mainstream media will become more critical and hopes more for a more diverse presentation of views and argues that all sides should be interviewed.
 
“We should consider critically, and with reservations, the thoughts of experts…”

 

In een interview op 6-9-2019 met de Finse krant Talouselämä ("The Journal") haalt Petteri Taalas (Secretaris-Generaal van de WMO - World Meteorological Organization.) fors uit tegen klimaatalarmisme en doemdenken. Het einde van de wereld is niet aan de orde.

He disagrees with doomsday climate extremists who call for radical action to prevent a purported apocalypse: Petteri Taalas called for cooler heads to prevail, saying that he does not accept arguments that the end of the world is at hand: “It is not going to be the end of the world. The world is just becoming more challenging. In parts of the globe living conditions are becoming worse, but people have survived in harsh conditions.”


Bronnen:
- GWPF Newsletter 11-9-2019
- Ivan Pentcoukov, The Epoch Times, 10 September 2019
(zie hier indien de link is verbroken)

 

 

Zoals nobelprijswinnaaar natuurkunde Richard Feynman ook al zei: "Science is the belief in the ignorance of experts"


Peiser, director of GWPF, said he sent Taalas’s comments to a list of 5,000 media contacts, but none have picked up the story........... !
GWPF posted the first translation of the comments, some of which were adopted for this article after verification (Ivan Pentcoukov, The Epoch Times, 10 September 2019).


Nederland

Onjuiste berichten

tegen onjuiste berichten......

De zgn. strijd tegen "onjuiste berichten", tegenwoordig "nepnieuws" genoemd, verwordt al heel gauw tot een Orwelliaans Ministerie van Waarheid.

Wat begon als een onderzoek, op initiatief van minister Ollongren van binnelandse Zaken, naar de verspreiding van nepnieuws vanuit Rusland ter beïnvloeding van het stemgedrag van kiezers in de VS en mogelijk elders, eindigde in een inventarisatie van ‘junk media’ in Nederland, waartoe ook Climategate.nl werd gerekend.

Hiermee wordt een aantal Nederlandse websites die kritiek hebben op verschillende aspecten van de politiek correcte ideologie van overheidswege gediscrediteerd.

Dit is een nieuw en zorgwekkend fenomeen in een land dat de vrijheid van meningsuiting altijd hoog in het vaandel heeft gevoerd. Het doet sterk denken aan George Orwell’s ‘Ministerie van Waarheid’, ofwel Noord-Korea aan de Noordzee. Het is weer een stapje op weg naar een ecototalitarisme waarvoor Climategate.nl reeds vele jaren heeft gewaarschuwd.

Kijk en beluister de podcast hier.


Betrouwbare Bronnen

---- hier komt het cartoon (anno 2020) over Betrouwbare Bronnen ------

Onderstaande schuin gedrukte tekst komt uit het artikel van Rutger van den Noort in OpinieZ van 16-2-2020

Op 14-2-2020 werd bekend dat de EU subsidie heeft gegeven aan de Nederlandse podcast Betrouwbare Bronnen. Deze populaire Haagse echokamer van Deugend Nederland wordt geleid door de politiek commentatoren Jaap Jansen en Pieter Gerrit (“PG”) Kroeger................

......... Er is een spreekwoord dat zegt: “Wie betaalt, bepaalt”. De meeste mensen begrijpen gevoelsmatig wel wat hiermee wordt bedoeld. Mensen die het mogelijk maken dat organisaties bestaan, helpen doorgaans ook mee te bepalen welke richting de organisatie opgaat.................

............. Dat deze geldstromen ook invloed hebben op de media is niet meer dan logisch, maar gaat vaak op een weinig transparante manier. Veel media-outlets wassen hun handen in onschuld door te zeggen dat ze redactioneel onafhankelijk zijn, maar iedereen die een organisatie runt weet dat dit onzin is. Of je het nou wil of niet, de manier waarop je schrijft, de onderwerpkeuze of de hoeken die je belicht kunnen altijd op verschillende manieren worden gekozen. De mate waarin een financier invloed heeft op de uiteindelijke keuze is indirect, maar speelt natuurlijk een rol. En dat is ook niet vreemd en zelfs logisch. De voortdurende ontkenning dat dit zo is, is vooral humoristisch..............

............................De titel van Podcast 85 van Betrouwbare Bronnen is “Nederland kan verzet beter opgeven“. Dit verzet gaat natuurlijk over het verzet van premier Rutte tegen de hogere bijdrage van Nederland aan de EU-begroting, een discussie die dit weekend loopt. Het is daarmee overduidelijk dat de EU een hogere begroting voor elkaar wil krijgen en daarbij bereid is om geld uit te geven (van de EU-burgers) om dit voor elkaar te krijgen...................

..........................Als we dit even op ons laten inwerken. De EU betaalt een podcast geld, waardoor er een mogelijkheid wordt geboden voor een EU-ambtenaar om een pro-EU verhaal te gaan houden in een prominente en veelbeluisterde podcast in het Haagse circuit. Er wordt hierbij niet duidelijk aangegeven dat er geld mee gemoeid is. Deze podcast wordt natuurlijk opgepakt door andere media-outlets, zoals JoopTrouw en De Limburger. Vervolgens beïnvloedt dit weer het frame dat Nederland “vrekkig” is, wat dan weer tot uiting komt in een NOS-artikel met als titel “EU-korting voor Nederland wankelt in begrotingsonderhandelingen”..............................


NPO en NOS

Scheffer , 25 september 2018 om 10:20 - Antwoord op een artikel op Climatagate.nl van 25-9-2018:
"Dan moet er wat verandering bij de NPO-NOS wil er objectief en kritisch tegengeluid komen tegen het alarmistisch media-klimaat-“duurzaam”-industrieel-complex.

Er was een paar jaar geleden een boze verwarde man met pistool in zijn hand, die het NPO-NOS-gebouw binnen gedrongen was, die het NPO-NOS-nieuws wilde kapen, voor kritisch onafhankelijk objectief nieuws, zo vond hij. 

De kaping mislukte gelukkig, “Nederland gered”, een oplettende en slimme medewerker leidde de man naar een lege studio waar wel een camera aan stond maar niet uitzond. De man kreeg psychische hulp voor zijn afwijkende mening en gedrag na zijn arrestatie door een een arrestatie team van de Dienst Speciale Interventies (DSI) . 

Was die boze man toch minder verward als werd beweerd, over onafhankelijkheid van de NPO en NOS? "

Prof. emer. in natuurkunde (en ooit 1e kamerlid) Kees de Lange beschrijft in een essay (3-2-2023) "De politiek van de aangeprate angst" o.a de laatste politieke en media-angst-hype "koken op gas", wat gevaarlijk zou zijn. "De laatse in een lange rij van angsten die politiek en media hanteren. De burger wordt angst aangejaagd in de hoop dat die zijn electorale heil zal zoeken bij zieltogende kartelpartijen. Dit is verworden tot de standaard wanhoopsremedie waarvoor steeds weer gekozen wordt. Vaak gaat het om vermeende crises van allerlei signatuur die bij voorkeur overgoten worden met de giftige saus van de zo ‘onafhankelijke’ staatsbureaus. Dit wordt zonder uitzondering als ‘wetenschap’ geadverteerd. Dat bij deze weinig integere vermenging van politiek en pseudowetenschap de echte wetenschap zonder uitzondering het slachtoffer is, is voor het heil van de ‘goede zaak’ een bijeffect. Dat neemt men maar al te graag voor lief. Als het nu maar zou blijven bij de oprispingen van een manipulerend kabinet, en de steun van wat slippen dragende staatsbureaus, viel de schade wellicht nog wel mee. Helaas is er meer aan de hand". 

Enkele van die "staatsbureau's": RIVM, KNMI, Deltares, PBL, NPO, "de publieke omroep die ligt aan de subsidiespeen van de macht en die het uiteraard niet in zijn hoofd haalt om diezelfde macht te bekritiseren of zelfs maar tegen te spreken"........ "Dag aan dag, avond aan avond, worden feitenvrije kennisloze vertegenwoordigers van overheidswelgevallige standpunten de nog resterende kijkers naar deze charades door de strot gewrongen met hun eenheidsboodschap zonder nuance. Ook de enkele omroep die een voorzichtig tegengeluid laat horen dient beboet en verboden te worden". (Bron: Climategate.nl, 3-2-2023)

Literatuur:
- van Wijlk, Dolf, Hoe lang blijft de NPO nog klimaatactivisme bedrijven?, Climategate.nl , 8-2-2019


NOS

Voormalig NOS directeur Bauke Geersing is helemaal klaar met de vooringenomenheid van het NOS Journaal. In een open brief (4-2-2023) aan de hoofdredacteur Giselle van Cann roept hij met klem op de eenzijdige berichtgeving zo snel mogelijk te staken en de eigen journalistieke code van de NPO eindelijk eens na te gaan leven.

Literatuur:
-
Geersing, Bauke, Journalistiek roer NOS-journaal moet eindelijk eens om; open brief aan hoofdredacteur over vooringenomen berichtgeving, Opiniez, 4-2-2023 (zie ook hier) en Climategate.nl, 7-2-2023
-
Heleentje van de NOS kan weer het niet laten, Climategate.nl, 30-3-2023.
- Hetzler, Jeroen, De onsterfelijke ijsbeer, Climategate.nl, 27-7-2020
- Labohm, Hans, Amice-briefje aan Marcel Gelauff, hoofdredacteur NOS-journaal, over de aanwakkering van de klimaathysterie, Climategate.nl, 1-8-2020.
- Labohm, Hans, NOS, klimaathysterie en zeespiegelstijging, Climategate.nl, 13-12-2018.


Volkskrant

Literatuur:
- Labohm, Hans, Volkskrant en klimaat: een klein beetje minder Stalinisme , Climategate.nl, 11-2-2019
- Labohm, Hans, Volkskrant: fanatiek apostel van het klimaatevangelie, Climategate.nl, 2-8-2021.


Artikelen en web sites:

- Labohm, Hans, Ollongren rekent Climategate.nl tot de ‘junk media’!, Climategate.nl, 27-10-2019
- Noort, Rutger van den, EU geeft propagandasubsidie aan Nederlandse podcast: Betrouwbare Bronnen ontvangt € 25.000, OpinieZ, 16-2-2020 (indien link verbroken klik hier).


België

dwarsliggers....noodzakelijk om het rechte spoor te houden  

 

Pjotr's dwarsliggers

dwarsliggers.eu heeft een afdeling over klimaat en energie

Dwarsliggers ... noodzakelijk om het rechte spoor te houden
           
Lees meer over onze filosofie... en de personen achter deze website:


Literatuur:

- Pjotr's Dwarsliggers, Klacht aan Belgische Raad voor de Journalistiek over klimaatberichtgeving VRT, Climategate.nl, 3 mei 2019.


Duitsland

Qua omvang en intensiteit overtreft de Energiewende alles wat er aan klimaatbeleid in de wereld te koop is. President Obama vond het een lichtend voorbeeld voor andere landen. Toch heeft geen enkel ander land het Duitse model overgenomen. Tot voor kort kon de Energiewende op brede politieke steun rekenen onder de bevolking, hetgeen ook niet verwonderlijk is gezien de decennialange indoctrinatie van de zijde van een innige coalitie van staat, kerk, wetenschap, politiek, het bedrijfsleven en de media. Dissidente geluiden werden actief onderdrukt en werden bestraft met wat een sterke gelijkenis vertoonde met een Berufsverbot. In een publicatie van het ministerie van Milieu werden de (weinige) kritische journalisten zelfs met name genoemd en als zodanig gestigmatiseerd. Dat is ongekend in een democratische samenleving. Na protesten is het betrokken rapport overigens weer stilletjes ingetrokken. 
(bron: Hans Labohm op climategate.nl van 28-7-2017)


Frankrijk: het wegvallen van scheidsmuren tussen media, wetenschap en politiek

In Frankrijk draait de klimaatpropagandamachine eind 2015, voorafgaand aan de roemruchte cklimaatconferentie, op volle toeren. De minister van buitenlandse zaken, Laurent Fabius, die van de komend klimaatconferentie in december 2015 in Parijs een diplomatiek succes wil maken, heeft zich zelfs persoonlijk in de strijd geworpen en de weermannen en –vrouwen opgeroepen om aandacht te schenken aan de ernst van het klimaat’probleem’ in hun uitzendingen. Bron hier.

Philippe Verdier, voormalige chef van de meteorologische dienst van de Franse TV  

Voorafgaand aan deze grote klimaatconferentie in Parijs, publiceerde de bekende Franse weerman, chef van de meteorologische dienst van de Fanse TV, Philippe Verdier, een boek, ‘Climat investigation’, waarin hij de vloer aanveegt met het klimaatalarmisme en de praktijken van het VN–klimaatpanel. Hij hekelt het selectief winkelen van de wetenschappers van het IPCC (‘Intergovernmental Panel on Climate Change’) en beschuldigt hen van hyper–politisering. Daarnaast wijst hij op de positieve effecten van de opwarming van de aarde. …

Zijn boek werd door hem aangekondigd in een spannende ‘video-teaser’: ‘Ik besloot om te spreken’, verklaarde hij met zijn voor miljoenen kijkers onmiskenbare stem.
De klassieke muziek op de achtergrond verleent zijn woorden nog extra dramatiek. Hij stelt: ‘We zijn gijzelaars van een planetair schandaal van politieke opwarming, een oorlogsmachine die ons in de greep van de angst houdt.’ En die tevens is gericht op de wetenschappers ‘die worden gemanipuleerd en gepolitiseerd’, op de politiek ‘die slechts haar eigenbelang dient’, op de media ‘die op hol slaan en censureren’, en ook op de ‘commercie van de NGO’s’, die geld verdienen aan de opwarming.…

Sinds het verschijnen van zijn boek, bij de politiek incorrecte uitgeverij Ring, werd Verdier beschuldigd van klimaatscepsis en Verdier werd daarom door zijn werkgever op non-actief gesteld. Er werden petities georganiseerd om hem weer in functie te krijgen, o.a door het collectif climato-realistes.

Bron: climategate.nl van 15-10-2015: Franse weerman Philippe Verdier gooit knuppel in hoenderhok.


United Kingdom / Engeland

BBC

BBC's eigen oordeel over het nieuws, zonder inspraak van lastige scepticii


pinguins bij Simon's Bay, Zuid Afrika  


Volgens de BBC (oktober 2018) zou de Zuid-Afrikaanse penguin-populatie rond Simon's Bay afnemen door de zeespiegelstijging, maar het bleek veroorzaakt door overbevissing.

Zie: BBC’s Fake African Penguin Claim–Complaint Upheld. Zie ook hier.


The Global Policy Foundation heeft dit voorbeeld van alarmistisch nep-nieuws van de Britse BBC (staatsomroep !) meegenomen als "leaderboard" voor hun wedstrijd over klimaat-alarmistisch nepnieuws in de media:   GPF-wedstrijd over alarmistisch klimaat-nep-nieuws

BBC Trust


BBC ust asks Greenpeace
By Joanne Nova


"BBC Repeat Fake Extreme Weather Disaster Claims"

By Paul Homewood, March 1st 2019 on Not al lot of people know that

They said since 2005, the number of floods across the world has increased by 15 times, extreme temperature events by 20 times, and wildfires seven-fold.

(Link verbroken ? Zie dan hier).


De BBC mis-citeerde in 2022 een rapport van de World Meteorological Organisation - WMO en melde met graagte dat het aantal doden vanwege natuurrampen stijgende is, maar Fraser Myers laat a.h.v. onderstaande grafiek zien dat het juist andersom is.

(Bron: Myers, Fraser, The BBC’s Latest Fake News Is More Climate Porn, Climatechangedispatch, May 13th 2022)

doden door natuurrampen

(Bron: Myers, Fraser, The BBC’s Latest Fake News Is More Climate Porn, Climatechangedispatch, May 13th 2022)

 

Overigens geeft ook dat rapport van de WMO een verkeerde voorstelling van zaken, zoals wordt uitgelegd in ..... Het rapport geeft niet het aantal natuurrampen, maar het gerapporteerde aantal. Die rapportage was aanvankelijk slecht, maar door moderne communicatiemiddelen en satellieten steeds beter. Daarom zie je in de getallen aanvankeleijk een toename in de rapportage in de tijd en pas de laatste 2 decennia (toen de rapportage eindelijk perfect was) juist een daling van natuurrampen (bron volgt).


Lees ook:

BBC’s Fake Climate Check
By Paul Homewood, Dec. 2021 on Not a lot of people know that


"Even by BBC standards, their series on Radio 4, Costing the Earth, is truly dreadful".

BBC’s Eco Anxiety

by Paul Homewood

This week’s edition looks at eco anxiety (sic), actually treating a small group of eco loons as if they were right in the head. It begins with a subliminal set of short news sound clips about Hurricane Maria, devastating tornadoes, how the way we treat soil fuels climate change, wildfires in California, scientists warning that we need drastic action now to avoid climate catastrophe, and finally an announcer saying the words “rising global temperatures”. 

Goebbels could not have done it better!

Read more of this post , May 16th 2019, by Paul Homewood


Er zijn mensen, zoals een reporter van het Britse Talk-TV News per 30-10-2023, die hun behoefte aan klimaatalarmisme koppelen aan natuurwetenschappelijk onverstand
(bron: Paul Homewood, 30-10-2023).

Als drijvend zee-ijs smelt, dan stijgt het waterniveau niet. Zekf kunt U dat nagaan door in uw glas met water een ijsklont te doen, dan het waterniveau te meten en wederom te meten als het klontje is gesmolten. Het waterniveau is niet hoger geworden. Met 10 klontjes natuurlijk idem dito. Maar als landijs in zee terecht komt stijgt het waterniveau wel. Ook als U een klont water in uw drankje gooit.

Melting Arctic ice does not raise sealevel

Bron: Homewood, Paul, 1.5m Homes At Risk From Melting Sea Ice!, Not a lot of people know that, 30-10-2023.

image


Het Bambi-syndroom

De BBC doet ijverig mee om kinderen te alarmeren en hysterisch te maken t.a.v. het klimaat.
Ze proberen kinderen wijs te maken dat hedendaagse overstromingen en bosbranden uniek zijn en een teken dat de wereld bezig is ten onder te gaan door klimaatverandering.
Dit in plaats van kinderen er - historisch correct - op te wijzen dat overstomingen en bosbranden van alle tijden zijn.

Het Bambi Syndroom bij klimaat-kinderen
Het Bambi-Syndroom: klik op de foto voor een vergroting

In zijn Bambi-video (22-11-2019) toont Tony Heller dat de BBC kinderen het "Bambi-Syndroom" aanpraat: vroeger was de natuur lief en idyllisch, nu dreigt de wereld ten onder te gaan aan klimaatverandering.
Heller laat in zijn video-presentatie a.h.v. grafieken zien dat overstromingen en bosbranden ook vroeger aan de orde van de dag waren.


The Guardian

Onthoofding wordt aanbevolen tegen - de niet eens zo erg "klimaat-sceptische - Matt Ridley" en de Britse krant The Guardian schrijft het gewoon op zonder in te grijpen. Ridley heeft een blog en een boekgeschreven: "The rational Optimist; how prosperity evolves".

Literatuur:
- Climategate.nl COP-26 correspondent, The Guardian: fanatiek apostel van het broeikasevangelie, Climategate.nl, 5-11-2021


Bangmakerij (zie ook het TV-interview van Jensen met van Ulzen, mei 2019 - vanaf 27 min.) wordt mede veroorzaakt door alarmistisch taalgebruik, waartoe b.v. de Engelse krant The Guardian in mei 2019 heeft besloten...........

De Britse krant The Gardian hanteert sinds mei 2019 een vorm van Newspeak:

Leo Hickman‏  @LeoHickman, May 17th 2019:

"The Guardian's editor has just issued this new guidance to all staff on language to use when writing about climate change and the environment..."

 

Josh-cartoon-TheGrauniad
Josh maakte er het volgende cartoon over.

(klik op het cartoon voor een vergroting)

Overigens spreekt Jensen weinig vleiend over The Guardian en dat is voorzichtig uitgedrukt: zie het TV-interview van Jensen met van Ulzen, mei 2019 - vanaf 24 min.


Zoals George Orwell al schreef in zijn beroemd boek "1984":

politieke taal

Zo spraken wij over onze legerakties in Nederlands-Indië, vlak na de 2e wereldoorlog, b.v. niet over een "Speciale militaire operatie" à la Poetin in 2022 m.b.t. zijn inval in Oekraïne, maar van een "1e en 2e Politionele Actie". Nou reken maar dat er soldaten naar toe werden gestuurd en geen politie-agenten om de vrijheidsstrijders voor onafhankelijkheid (in onze pers: opstandelingen en teroristen) te bestrijden. Lees b.v. het bijzonder intrigerende boek boek Tabé Java, Tabé Indië van Ronald Nijboer (2017) voor details.

Sinds de Russische aanval op Oekraïne in 2022 mogen de Russen het het geen "oorlog" noemen op straffe van gevangenisstraf. Het politiek juiste woord is "Speciale militaire operatie" en in Israël spreekt men na de bombardementen op en de inval in Gaza in 2023 - na de slachting die Hamas eeerst in Israël aanrichtte - liever over "de toestand", alhoewel de regring Hamas wel de oorlog heeft verklaard.


USA

Lezing door Tony Heller, 6 juni 2019: "New York Times rewriting their own history"

The New York Times rewrote her own climate history
De New York Times (hier boven hun voorblad uit 1901) wordt door Tony Heller ontmaskerd als incompetent, zonder enige kennis van hun eigen archief of - zo niet - kwaardaardig en alarmistisch verspreider van "fake news" op klimaatgebied.

The New York Times bericht in 1901 over een hittegolf met 200 doden


Ze schrijven het bovenstaande in 2017, maar.......... ze hebben het nu even niet meer over hun eigen berichtgevingen over de hittegolven van 1896, 1901 en 1925 en 1950.

Tony Heller laat het U hier allemaal nog wel lezen........

en laat tevens a.h.v. een veelheid van grafieken zien zien dat in de USA de zomers helemaal niet steeds warmer worden, eerder steeds kouder !

En... i.t.t. tot bovenstaand bericht van de NYT, waren - zoals U o.a. in onderstaande grafiek kunt zien - de begin jaren 50 juist erg warm !

USA: een eeuw met dagen boven de 35 graden Celcius
klik op de grafiek (1918-2018) voor een vergroting
(Bron: Tony Heller, 6 juni 2019: "New York Times rewriting their own history")

In een videopresentatie "Quamtifying heatwave fraud"met hittegolf-gegevens in de USA vanaf 1895 maakt Tony Heller gehakt van de vele alarmistische media- boordschappen n.a..v. Amerikaanse hittegolven in 2019, afgegeven door o.a. National Geographic en door de Society of Concerned Scientists. Zijn conclusie: ze zijn beslist niet bezig met wetenschap maar frauduleus bezig met met een geheel eigen agenda. De juli-maximum-temperaturen in het midden-westen van Amerika dalen met de tijd terwijl de CO2-concentratie stijgt met de tijd.


The Washington Post

Washington Post met nep nieuws over het klimaat in noor-oost USA

Tony Heller, 14-8-2019: video-presentatie over de Afwezigheid van een trend in strenge winters in Noord-Oost USA: "Extreme Climate Fraud Has Arrived At The Washington Post".


National Geographic

National Geographic received such a profound backlash from its widely viewed "this is what climate change looks like" starving polar bear video, released in late 2017, that in 2018 it made a formal public apology for spreading misinformation. (bron: Susan Crockford, State of the polar bear report 2018, GWPF report no. 32, 2019, ISBN 978-0-9931190-7-1CNN, BBC

2019

hondeslee in water op groenlands ijs
(klik op de foto voor een leesbare vergroting)

Sometimes a picture speaks more than a thousand words. Sometimes the picture merely speaks what the viewer wants to hear. Over the past week, a photo of a dog sled moving through melt water in a fjord near Thule in north-west Greenland went global.

The picture was taken by a scientist at the Danish Meteorological Institute (DMI) and appears ominous. As if the ice is melting fast under the feet of the dogs and might at any moment crack and pull the sled down into the deep water. As if the very foundation of humanity is melting before the camera.

The photo has been shared by CNN, the BBC and several of the world's leading papers, and even the former U.S. Vice President and one-time presidential candidate Al Gore has asked DMI for permission to use the picture in his efforts to convince the world that action is urgently needed......etc., etc.


Netflix
 

David Attenborough's rampenfilm met van de rotsen vallendewalrussen,

zogenaamd vanwege klimaatverandering,

is een ernstige vorm van publieksmisleiding.

Een schande voor het Wereld Natuurfonds - WWF, de beroemde film-maker en voor Netflix, die bereid blijken te liegen en te bedriegen om de wereld maar te doordringen dat er een klimaatprobleem zou zijn.

David Attenboroughs vallende walrussen

(van een rots vallende walrus in David Attenborough's misleidende film)

Lees hier meer over hoe het werkelijk zit, met die van rotsen vallende walrussen !


Facebook

fact checking facebook

Facebook has opened a 'Climate Science Centre', intending to stop 'misinformation' on climate change. This is a form of soft censorship. On most climate-related posts on Facebook, a small tag pops up advertising the Climate Science Centre and encouraging people to "see how the average temperature in your area is changing.' If you click on it, the link takes you to the Climate Science Centre which appears to be tailor-made to match a user's region. In this video, Michelle Stirling, Communications Manager for Friends of Science Society, explores the likely rationale of Big Tech becoming the 'Climate Overlords' and delivers a big Fail to Facebook on their efforts for Alberta (Canada).

Climategate.nl van 20-8-2022 schrijft het volgende n.a.v. haar video:

Michelle Sterling (van het Canadese Friends of Science, partner van Clintel) slaagt er op bewonderenswaardige en zeer toegankelijk wijze in te onthullen wat er zich allemaal achter de schermen afspeelt om het klimaatbeleid en ‘duurzame’ energie te promoten, waarbij zij uitvoerig ingaat op de stelselmatige en misleidende censuur van Facebook. Haar conclusies zijn absoluut vernietigend.

 

 

Een van haar conclusies is dat Faceboo zich zelf hoognodig moet 'fact-checken" !

  facebook's foute klimaatinfo

facebook-tit-for-tat

Dat Facebook geen enkel geluid tegen de heersende AGW-theorie van het IPCC duldt blijkt wel uit het volgende.

Michelle Sterling van de Friends of Science Society heeft enige tijd geleden ook een video gemaakt over de Clintel DeclarationDeze werd door Facebook geboycot.

Facebook censureert CLINTEL-declaration

In de video is sprake van 500 wetenschappers die de Clintel-verklaring hebben onderschreven. Inmiddels is dit aantal in relatief korte tijd gegroeid tot ver boven de duizend!


Lezers die ook de Facebook-pagina ven Cimategate.nl bezoeken, zullen deze banner wel vaker hebben aangetroffen onder ‘postings’.

facebook klimaat-info-banner

Het is een schaamteloze inbreuk op de vrijheid van meningsuiting.

Wie zijn daarvoor verantwoordelijk? Hebben zij voldoende wetenschappelijke kwalificaties om op deze manier in te breken op publicaties van anderen over het klimaat?

Wij weten het niet, want zij blijven anoniem, net zoals dat geldt voor vele trollen op Climategate.nl. Natuurlijk, want de bekendmaking van hun identiteit zou wel een kunnen openbaren dat het hier om een groep derde-rangs wetenschappers gaat, die slechts slaafs de ‘consensus’ volgen, zonder daar ooit iets origineels aan te hebben bijgedragen.

In haar presentatie gaat Michelle Sterling gedetailleerd in op de desinformatie die Facebook verspreidt als men ‘Informatie over klimaatwe bekijken’ aanklikt. Daar deugt ook werkelijk niets van. Zij doet dat vanuit Alberta (Canada). Voor Nederland zal dat in detail wel anders zijn. Maar per saldo toch klimaatpropaganda en tendentieuze desinformatie.

In een rechtszaak die was aangespannen tegen Facebook heeft de CEO verklaard dat deze activiteiten ‘just an opinion’ van de (anonieme) auteurs betrof. Des te meer reden om daar onmiddellijk een einde aan te maken.

Literatuur:

- Michelle Sterling over de klimaatinquistie van Facebook en de invloed van ESG-normen van machtige financiële instellingen op energie-investeringen, Climategate.nl, 20-8-2022.

- New York Post editorial board, Facebook bekent: ‘Fact checks’ zijn eigenlijk gewoon (linkse) meningen, Climategate.nl, 1-1-2022

- Reisinger, Marc, Onacceptabele wetenschappelijke censuur op Facebook, Climategate.nl, 10-8-2019


Google

Google heeft er een handje van om middels zgn. "fact checking" berichten die niet passen in het alarmistische Klimaat-verhaal, in een kwaad daglicht te zetten, tot scha en schande van de schrijvers of auteurs van een bericht. John Stossel pikt dat niet en klaagt Google aan met een schadeclaim van $ 2 miljoen

Literatuur:
- Spangler, Todd, John Stossel Sues Facebook For Defamation Over His Climate Videos, ClimatechangeDispatch, 27-9-2021


Twitter

Twitter doet klimaatbeleid-sceptici in de ban

Wordt nog lastig, want welke "authoriteiten" mag je wel en welke mag je niet tegenspreken ?

Zie b.v. de vele wetenschappelijke authoriteiten in ons personenregister, die van mening verschillen met het IPCC en hun rapportsamenvattingen, die een hoog politiek karakter hebben i.p.v. een evenwichtig wetenschappelijk karakter


Wereld Natuur Fonds / World Wildlife Fund - WWF

Ze werkte mee aan het boven reeds genoemde kul-verhaal van Sir Savid Attenborough op Netflix over van rotsen vallende walrussen, zogenaamd wegens klimaatverandering. Lees hier hoe het werkelijk zit met die vallende walrussen.


Het "Wow Effect"
(Bron: Curry, Judith, Climate scientists’ motivated reasoning, ClimateEtc., June 19th 2019.)

Curry: 'In brief, powerful incentives exist that motivate us to achieve — or, at least, appear to achieve — a “Wow Effect”. A “Wow Effect” is some novel result that comes to be seen as having far- reaching theoretical, methodological, or practical implications. It is the type of work likely to be emulated, massively cited, and highly funded. Een mooi voorbeeld is denk ik de Hockeystick-grafiek voor de temperatuurgeschiedenis van Michael Man).

Compelling, persuasive narratives are amply rewarded by promotions, grants, named chairs, etc., but the relationship of “compellingness of narrative” to validity (effect size, replicability, generalizability, etc.) is currently unknown. This raises the possibility that for some unknown and possibly substantial portion of the time, we are rewarding research practices that produce Wow Effects that are false, distorted, or exaggerated. We next demonstrate how mundane explanations for the same data remain hidden in the depths of the theorizing, methodology, statistics, and conclusions of some major areas of psychological science."

Volgens Curry moeten wetenschappers zich zelf de volgende vraag stellen: "Do you care more about whether your paper will stand the test of time, or are you more interested in short-term publicity and publication in a high impact journal that looks for ‘wow’ papers?  Part of this is exacerbated by the high impact journals such as Nature and Science, with press embargoes, that are clearly going for the ‘wow’ factor.  A big problem is that many of these papers (particularly in Nature Climate Change) do not survive the first week of their press release without massive flaws having been uncovered".


Wikipedia

Zelf was het me op de Nederlandstalige en Engelstalige Wikipedia al vaker opgvallen en daarom heeft naar mijn menig Hans Labohm (7-8-2019) het goed verwoord: " Als je Wikipedia mag geloven, vloeit elke twijfel over de klimaatgerelateerde doctrine van het VN-klimaatpanel (IPCC) alleen maar voort uit kwaadaardige motieven van financiële of psychopathologische aard". Zie ook de paragraaf "de Ontkenners" op mijn webpagina klimaatpsychologie.

Labohm stelt mijns inziens dan ook terecht dat: "Zij stellen zich hierbij op als big brothers en sisters van hun lezers en vergeten dat zij daarmee hun eigenlijke taak – objectieve informatieverschaffing aan het publiek – verzaken." Zelf vind ik dat Wikipedia zich - door deze gang van zaken te tolereren - qua geloofwaardigheid en wetenschappelijkheid - grote schade berokkent.

De Engelstalige Wikipedia:
Labohm (2010) geeft als voorbeeld: "Peiser is a distinguished UK scientist who had convincingly refuted a study by Naomi Oreskes that claimed to have found no scientific papers at odds with the conventional wisdom on climate change. The Oreskes study — cited by Al Gore in his film, An Inconvenient Truth — is an article of faith to many global warming doomsayers and guarded from criticism by Connolley, de klimaatinquisiteur bij Wikipedia] et al. Peiser and other critics of Oreskes’s study, meanwhile, get demeaned".

Labohm (2010) citeert een collega die verzucht: "Der absolut anonyme Zensur-Apparat von Wikipedia, deren dunkle Seite der Macht neben dem Licht von so viel nützlicher Information, funktioniert eher wie eine Kombination von Inquisition und KGB." Labohm vervolgt: Tja, Václav Klaus zei het al: "Niet het klimaat wordt bedreigd, maar de vrijheid van de mens."

Labohm (2019) vervolgt:
Onder de titel, ‘Andreas Lieb – Knuttis grüner Schatten’, rapporteerde Alex Baur in de Duitstalige ‘Die Weltwoche’ onlangs meer gedetailleerd over deze sinistere praktijken. ‘Die Weltwoche’ is een Zwitsers weekblad, want in Duitsland is zo’n publicatie heden ten dage ondenkbaar.

Ik pik er een aantal elementen uit.

Eén enkele auteur schreef op Wikipedia vrijwel in zijn eentje de lemma’s voor ‘klimaatontkenners’, ‘Energiewende’ en ‘Reto Knutti’. Tegenspraak duldt de voltijds Wikipediër niet. Achter de anonieme veelschrijver (Andol) verbergt zich de activist Andreas Lieb.

Als men op Wikipedia op zoek gaat naar een definitie van ‘klimaatontkenners’ moet men voorbereid zijn op een hele lap tekst. Het lemma, ‘Ontkenning van mondiale opwarming door de mens’, levert maar liefst 47 pagina’s tekst op de printer op. Wikipedia heeft niet eens half zoveel ruimte nodig om de klimaatverandering te verklaren (18 pagina’s). Alleen … dat is niet nodig. Want als je gelooft in de encyclopedie, die een miljoen keer per dag wordt geraadpleegd, is er maar één groter gevaar dan de aangekondigde klimaatcatastrofe: de twijfel daaraan. …

Als je Wikipedia mag geloven, vloeit elke twijfel over de klimaatgerelateerde doctrine van het VN-klimaatpanel (IPCC) alleen maar voort uit kwaadaardige motieven van financiële of psychopathologische aard..................Derhalve is elke discussie met klimaatontkenners verboden, omdat elke kritiek of elk argument een ontkenning zou impliceren. De perfecte cirkelredenering.

De discussie is ook overbodig omdat het Wikipedia-artikel over de ontkenners door een enkele auteur is geschreven. Een nader onderzoek van de website laat zien dat de desbetreffende teksten voor 88,1 procent het werk zijn van een zekere Andol…. Met andere woorden: een enkele anonymus definieert op de encyclopedie, die in feite een monopoliepositie online inneemt, wat een klimaatontkenner zou moeten zijn.

Andol houdt natuurlijk het Europees Instituut voor Klimaat en Energie (EIKE) voortdurend scherp in de gaten. Het is een vereniging van wetenschappers die de projecties van het IPCC en de energietransitie in twijfel trekken. Met 27,8 procent van de inzendingen voert Andol de lijst van auteurs in het EIKE-lemma van Wikipedia aan. EIKE heeft Andol al publiekelijk beschuldigd van laster.

Ook professor Fritz Vahrenholt, eveneens een bekende criticus van het groene klimaat- en energiebeleid, is herhaaldelijk door Wikipedia aangevallen. Vahrenholt is het zat om Andol’s berichten over zijn persoon constant te corrigeren. Hij noemt het vandalisme.

Hoe is het mogelijk dat een onder schuilnaam opererende eenling in zo’n belangrijke zaak praktisch alleen het misschien wel belangrijkste medium in de Duitstalige wereld domineert? Ter herinnering: Wikipedia genereert tot een miljoen klikken per uur en staat op de vijfde plaats van de meest bezochte websites in Zwitserland (zevende in Duitsland).

Tot zover de artikelen van Hans Labohm (2010 en 2019)

Literatuur:
- Labohm, Hans, Censuur bij klimaatlemma's Wikipedia, De Dagelijkse Standaard - DDS, 3-10-2010
- Labohm, Hans, Wikipedia en klimaat - subversieve vijfde colonne, Climategate.nl, 7-8-2019


WWA-World Weather Attribution

Nu het klimaat nauwelijks of niet meer opwarmt en het steeds moeilijker blijkt om aan te tonen dat CO2-toename meer extreem weer veroorzaakt dan vroeger, is er onder klimaat-alarmistische onderzoekers een nieuwe tak van "sport" ontstaan: Attributie-studies.

Bij elke vorm van slecht weer laten ze hun computers ratelen met hun modellen, waar dan - vaak al binnen enkele dagen - uitkomt dat dit slechte weer nu extra frequent voorkomt dankzij de menselijke uitstoot van CO2, die toch wel een ernstige vorm van klimaatverandering zou veroorzaken.

Ze geloven in de wetenschappelijkheid van hun werk. Zoals Friederike Otto stelt: “In this way we are able to move from anecdote and conjecture, from superstition and wishful thinking, to science. We have evidence and we have facts. They are a secure foundation for news”.  Friederike Otto is dan ook een van de leidende personen bij de WWA-World Weather Attribution. Ook is ze betrokken geweest bij het opstellen van de WWA-gids voor journalisten getiteld "Reporting extreme weather and climate change".

Maar Chris Morrison maakt gehakt van deze nieuwe tak van "klimaat-wetenschap-sport": Lees hier verder over attributiestudies.


Youtube
en het Belgische DPG media en het eveneens Belgische Media huis

”Van dorpsomroeper naar moderne media", door Bert Pijnse van der Aa, in een  reactie op Climategate.nl, 26-9-2021

Van de dorpsomroeper in de middeleeuwen waren de media geëvolueerd tot media conglomeraten van heden, waarvan de eigenaren zeer machtig en invloedrijk zijn. Rupert Murdoch, een bekend media tycoon, begon zijn imperium met een plaatselijk krantje dat hij had geërfd, maar bracht het tot de naaste adviseur van de Engelse premier Tony Blair, die de oorlog tegen Irak begon op basis van berichtgeving in de kranten en televisiestations van zijn imperium. In Nederland zijn vrijwel alle geschreven media, tot aan het kleinste huis aan huisblaadje toe, in handen van het Belgische DPG media en het eveneens Belgische Media huis. Naast de gewone media spelen de zogenoemde ‘social ‘media sinds het begin van de 21ste eeuw een nog veel grotere rol dan de-inmiddels traditionele- media. Die zijn in handen van Google, Microsoft en Facebook en vormen, hoe paradoxaal, een steeds grotere bedreiging voor de persvrijheid en vrijheid van meningsuiting die zo een belangrijke garantie vormen voor een democratie, zoals Alexis de Toqueville (1805-1859) al had vastgesteld in zijn boek ‘ de la democratie en Amérique’. In het kader van het onderwerp van dit boek een voorbeeld daarvan: Michael Moore is een bekend cineast van linkse signatuur die verschillende opzienbarende documentaires maakte waarin rechts Amerika werd aangevallen. Dit keer maakte hij een schokkende documentaire die links hard raakte. In de film Planet of the Humans wordt duidelijk hoe het grootkapitaal van Al Gore en Richard Branson de bestrijding van de opwarming van de atmosfeer pragmatisch hadden weten om te zetten in miljarden winsten voor de groene bedrijven die ze stichtten op basis van de film ‘an inconveniënt truth’. Duidelijk werd hoezeer mensen waren misleid en te zien was hoe complete bossen werden gekapt om biobrandstoffen te produceren. Breed lachend vertelt Richard Branson over de CO2 neutrale ‘bio’ kerosine voor zijn Virgin Airways, waar hij de concurrentie mee kan aftroeven. Men zou verwachten dat de film in linkse kringen tot opschudding en verontwaardiging zou hebben geleid, maar ze kozen voor een frontale aanval. Duidelijk werd hoe machtig de media bazen waren en vooral aan wiens kant die stonden, want onder druk van de machtige linkse lobby werd de film na een paar dagen van Youtube verwijderd en In de mainstream media werd de film gewoon verzwegen, zodat het grote publiek onbekend zou blijven met deze praktijken en daarmee het grootkapitaal en het eco industrieel complex vrij spel houden. Voorzover de film- die weer terug kwam op Youtube- en inmiddels 10 miljoen keer bekeken- nog werd besproken in de traditionele en sociale media later, werd de film regelrecht de grond in geboord.”


Literatuur:
- Homewood, Paul, Doomsdays that didn't happen: Think Tank completes decades worth of dire climate predictions., Not a lot of peple know that, 9-9-2019.
- Labohm, Hans, Wikipedia en klimaat - subversieve vijfde colonne, Climategate.nl, 7-8-2019
- Pauwels, Tim (VRT Ombudsman), Nog eens onvervalste mediakritiek, Climategate.nl, 29-3-2019
- Pjotrs Dwarsliggers, Het klimaatdebat: de rol van de actoren en hun verantwoordelijkheid, Nieuwsbrief nr. 109, 5-9-2019
- Pjotrs Dwarsliggers, Klimaatberichtgeving: over de rol van de belangrijkste actoren en hun verantwoordelijkheid, Climategate 7-9-2019 


U bent hier: inhoudsopgave - atmosfeer - media en klimaat
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van dr. H.H. van der Molen, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !

Follow@plattezaken en Facebook of Linkedin