Milieuzaken.org
feiten, getallen en opinies  

Temperatuurpresentaties

U bent hier: inhoudsopgave - wetenschap - temperatuurpresentaties

Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

en Facebook of Linkedin

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Het meten van variabelen gedurende een zekere tijdsperiode is 1 ding. Dat levert gegevens (data) op. Het beheren, analyseren en weergeven (presenteren) daarvan is iets anders.

ethics and morals in temperature measurement data

(Bron: prof. Soon, lezing, 17-8-2019)


Het weergeven (presenteren) van temperatuurgegevens
Wie kent niet de mooie foto's in vakantiefolders. Uw prachtig gelegen apartement, met uitzicht op zee kan bij aankomst blijken te staan naast een lawaaierige en stinkende visfabriek, die natuurlijk net niet op de foto stond.

Met de weergave van meetgegevens van variabelen, zoals temperatuur, CO2, zeespiegelhoogte etc., kan uw perceptie ook sterk worden beïnvloed door de manier van weergeven van de meetgegevens.
Er is niet voor niets een een geveleugeld gezegde in het Engels: "There are lies, damned lies and statistics". Onder deze titel geeft Tony Heller een verhelderende videopresentatie, d.d. 19-12-2019.

Ook een verhelderende inleiding in deze problematiek is op 20-8-2018 gepubliceerd op climatgate.nl door Tjerk Veenstra: "Data, informatie en analyse" (zie ook hier).
Hij geeft voorbeelden op o.a. de volgende terreinen:
- Fraaie en minder fraaie foto's van diverse toeristische objecten, zoals de pyramides in Egypte, de Taj Mahal in India en het beeld van de Zeemeermin in Kopenhagen.
- CO2-metingen van 1960 - ca. 2012 op een schaal van 310 - 400 ppm. en ook van 1900 - 2000, maar dan op een heel gote schaal, van 0-460 ppm.
- Verlies van ijsmassa op Groenland van 2002 - 2017 op een beperkte verticale schaal en ook van die periode bezien in een heel grote verticale schaal.
- Neerslag in Nederland van 1900 - ca. 2017 op een schaal van 400 - 1200 mm en ook op een heel veel grotere schaal.

Een beklemmend voorbeeld van wat de toeristen-folders U niet laten zien is Alison Teal's film over plastic vervuiling.

Alison Teal "FEMALE INDIANA JONES" - QUEST TO STOP PLASTIC

Alison Teal, Time Magazine's Female Indiana Jones, travels the the remote and exotic corners of the earth to investigate the greatest myths, mysteries and legends. Throughout her travels she could not ignore the global plastic crises.

This video show 6 years of shocking footage in her quest to end plastic pollution.

  Alison Teal: plastic vervuiling aan de kaak gesteld
klik opde foto voor een vergroting

Zelf vond ik enkele grafieken die door hun wijze van keuze van de verticale grafiek-as een sterk verschillende suggestie wekken over de opwarming van de aard-atmosfeer tussen 1850 - 2015.

Grafiek gevonden op Twitter, op 5-1-2021 door Gert-J van Ulzen. met zijn commentaar: "We zetten de verschrikkelijke klimaat opwarming maar even in perspectief"

(Lees hier meer over temperatuur-presentaties).

een eeuw temperatuurverandering in de USA  

Contiguous US temperatuurafwijkingen tuusen 1925 en 2020: de rechter vericale schaal is in graden Celcius.

Bron: NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration (Klik op de grafiek voor een vergroting).

 


Nevenstaande grafiek ontleen ik aan een tweet van ockhams-scheermes d.d. 24-8-2018, met als zijn commentaar: "De gevaarlijke opwarming van 1850 tot heden, op een normale thermometer-schaal van 0C tot 30C.

Daar krijg je geen cent voor bij elkaar. Als mensen zouden weten dat het zo weinig is, er zou een revolutie uitbreken
".


De verticale as loopt van 0 - 30 graden Celsius. Dat is arbitrair. Mijn buitenthermometer loopt van -50 tot + 50 graden Celsius en lijkt daarom zowel geschikt voor Saoedie-Arabië als voor Antarctica (met daarop de geografische Zuidpool). Het argument van ockhams-scheermes zou er alleen nog sterker door worden.

In nevenstaande grafiek is de lichte stijging nu nog net wel waar te nemen, maar op mijn buiten-temperatuurschaal (dus van - 50 tot + 50 graden C.) denk ik niet meer. Die schaal zou niet meer op deze grafie-ruimte passen.

  Gemiddelde wereld-temperatuur van 1850-2006
klikvoor een vergroting

wereldtemperatuur van 1880-2015
klik voor een vergroting
 

Johan Branders gaf op 25 aug. 2018 als vervolg op ockhams- scheermes een gelijksoortige grafiek, maar dan in graden Fahrenheit.

Het is een zgn. staafgrafiek en geen lijngrafiek als die hier boven. Ook zijn er horizontale temperatuurlijnen in getekend, wat de langzame temperatuurstijging duidelijker doet uitkomen.

 

GISS = Goddard Institute for Space Studies (USA), onderdeel van de NASA, een van de 2 groepen in de USA die mondiale temperatuurreeksen samenstellen.


De eerste presentatie-methode (de 2 grafieken, in graden C en in F), geeft zo op het eerste gezicht weinig reden tot zorg. We zijn gedurende het jaar wel heel wat grotere temperatuurschommelingen gewend, al was het maar op een dag.

En dan lijken de hieronder weergegeven jaarschommelingen van ca. 1994-2016, zeker op deze schaal van 0-20 graden C. wel heel onbeduidend.

18 jaar wereld-temperatuurschommelingen
Grafiek op 26-8-2018 gevonden in een tweet van ockhams-scheermes (overigens lijkt de schaal op de horizontale as aan de linkerkant nogal ongelijkmatig)

Onbeduidend lijkt ook het temperatuurverloop in onderstaande grafiek van Wouter Keller. Hier loopt de verticale as van - 20 tot + 50 graden Celcius. Het berteft 6 maal het 30-jaar wereld-temperatuur-gemiddelde, gebaseerd op gegevens van Hadcrut4, een Britse temperatuurreeks, bijgehouden door het Hadley Centre en de CRU (zie voor meer info over die instituten onder de grafiek58
De 6 gemiddelden zijn ca. 14 graden Celcius; in Fahrenheit is dat ca. 58 graden.

temperatuurreeksen van Wouter Keller

log-Hadley -met-office  

Climate Resaearch Unit - CRU is afdeling klimaatonderzoek van de universiteit van East Anglia (UK), waar Phil Jones de leiding had: zie o.a. "climategate". Ze stellen de mondiale temperatuur op land samen.

 

 

Het Hadley Centre van de UK Met Office (vergelijkbaar met ons KNMI) berekent de trent voor de oceanen.

 

  logo University of East Anglia


Deze instituten leveren tezamen de zgn. Had-CRUT temperatuurreeksen.
HadCRUT4 is een globale temperatuur data verzameling (data set) die de temperatuurafwijkingen (anomalies) wereldwijd geeft op een rooster (grid).
CRUTEM4 geeft de gemiddelden voor het noordelijk- en voor het zuidelijk halfrond.
HadSST3 geeft het voor land en voor oceanen
(bron: Nova, 2018)

In bovenrstaande grafiek lijkt de temperatuur al 150 jaar tamelijk stabiel rond de 14 graden Celcius te liggen. De grafiek hier onder laaat de schommeligen beter zien, van jaar tot jaar, van 1659 - 2019 (dus 360 jaar !) voor de zomertemperaturen in centraal Engeland. In de meeste jaren was de temperatuur tussen de 14 en 16 graden, met een gemiddelde dat waarschijnlijk rond de ca. 15 graden ligt.

CET-mean-temperatures-since-1659

CET-Central England summer temperatures. (Bron van de grafiek: Paul Homewood's blog Not a Lot of People Know That, 2-9-2019).Bovenstaande grafieken-presentaties lijken weinig reden te geven tot alarm over oververhitting van de aardatmosfeer.

 

Ik denk dan ook niet niet dat we ons - op basis van die grafiek-presentaties echt anders zouden moeten gaan kleden, zoals in nevenstaand plaatje wel wordt gesuggereerd.

  proxy measures for global warming

Overigens zou ook mijn thermometer onlangs ergens in Siberië zijn gesneuveld:

In januari 2018, in de koudste stad van Siberië, knapte de thermometer nadat deze minus 62 graden Celcius aangaf. (Bron: Tony Heller op Youtube, 16-1-2018)

De gemiddelde zomertemperatuur op de Zuidpool is maanden lang ca. - 63 graden Celsius !
De omvang van het landoppervlak van Antarctica is 13.209.000 km² van het totale landoppervlak van 148.647.000 km2 op aarde, dus bijna 9% van het totale landoppervlak op aarde. Een heel koud werelddeel, dus, groter dan Europa. Het zee-ijs er omheen heeft ook nog een behoorlijke oppervlake, wel even groot of groter. Ook al zo'n enorm koud gebied, net als het Arctisch ijs met daarop de Noorpool: Het Noordpool-ijs heeft, gemiddeld over het jaar, een iets kleiner oppervlakte: ca. 10 miljoen km2 (even groot als Europa), maar dat varieert van ca. 15 miljoen km2 in maart tot ca. 5 miljoen km2 in september. Het is er ook minder koud dan op Antarctica.

In de Arabische landen, daarentegen, kan het extreem warm zijn. De gemiddelde zomertemperatuur in de Saoedische hoofdstad Riad is ruim 40 graden Celsius.

Een verschil van wel 100 graden Celcius met de zomertemperatuur op de Zuidpool ! Er zijn grote gebieden op aarde waar het 's zomers ook zo warm is.

  Siberie-2018

Tot zover de bij "AGW-sceptici" geliefde typen temperatuur-grafie-kpresentaties, Maar met zulke plaatjes creëer je natuurlijk geen klimaathysterie.


Klimaatalarmisten komen echter met andersoortige grafieken en andere ideeën over klimaatverandering.

Tot mijn verbazing (zie echter hieronder voor een uitleg van de reden) gebruiken ze zelden grafieken met een 'gewone" temperatuurschaal. Nee, ze presenteren de temperatuurgegevens meestal in zgn. "afwijkingen", in het Engels "anomalies". Dat zijn afwijkingen van een gekozen gemiddelde. Dat kan van alles zijn en vaak blijft het in grafiek-presentaties onduidelijk over welk gemiddelde het zou gaan.
Nou moet een boer voor de kweek van zijn gewassen wel weten wat de temperatuur zal zijn en een druivenkweker zal alleen druivenrassen planten die bij een bepaald klimaat passen. Die heeft niets aan die zgn. "afwijkingen". Die wil een temperatuur-verwachting, een neerslagverwachting en een vorstverwachting.

Als ik weer grafieken met "anomalies" tegen kom denk ik meestal dat ik voor de gek wordt gehouden. Waarom in hemelsnaam niet gewoon een temperatuur meten en publiceren ? Ik denk dat de "hogepriesters" van het temperatuur-beheer ongeloofwaardig zouden worden. Er wordt wat "af-gehomogeniseerd" in die wereld, ik vermoed "gerommeld". Het komt mij allemaal ongeloofwaardig voor. Maar wellicht is er een goede reden voor, een goede uitleg en een transparate praktijk van gegevens-beheer ?

De reden vond ik hier uitgelegd door Roston & Migliozzi, 24-juni 2015 op Bloomberg Business Week.:

Climate scientists tend not to report climate results in whole temperatures. Instead, they talk about how the annual temperature departs from an average, or baseline. They call these departures "anomalies." They do this because temperature anomalies are more consistent in an area than absolute temperatures are. For example, the absolute temperature atop the Empire State Building may be different by several degrees than the absolute temperature at New York’s LaGuardia Airport. But the differences from their own averages are likely to be about the same. It means that scientists can get a better idea about temperature with fewer monitoring stations. That’s particularly useful in places where measurement is very difficult (ie, deserts). Voor de in hun artikel gepubliceerde grafieken stellen ze: " The simulation results are aligned to the observations using the 1880-1910 average. What's most important about these temperatures are the trends—the shape and trajectory of the line, and not any single year’s temperature".

Het begrip temperature anomalies wordt uitgebreid uitgelegd door:
- NOAA - National Centers for Environmental Information, Global Surface Temperature Anomalies: Background Information - FAQ

Naast het gebruik van "anomalies" valt nog iets op. De verticale schaal in de grafieken beslaat van onder tot boven vaak maar 1 of 2 graden, zoals b.v. in onderstaande grafiek.

wordt vervolgd..................


Klimaat-alarmisten lijken elke graad opwarming van de aarde als ernstig en negatief te beschouwen. Je zou je ook kunnen voorstellen dat elke graad opwarming welkom zou worden geheten als positief. Natuurkundige en Nobelprijs winnaar Giaever vraagt zich af wat de ideale temperatuur voor de (al 4 miljard oude) aarde zou zijn. Maar, stelt hij, vast niet toevallige de huidige temperatuur of die van 150 jaar geleden.

Uit de geschiedenis van de aarde weten we dat de menselijke beschavingen gedijen in warmere klimaten, maar veel minder in koudere.

De bescheiden opwarming-trend die we in de afgelopen eeuwen hebben gezien -waarschijnlijk slechts een natuurlijke overgang na de kleine ijstijd - zal heilzaam zijn.
Bron: @CO2-coalition , 24-3-2018.

Zie ook:

- Berkhout, Guus en Thoenes, Dick, Weg met de doemscenario's, bekijk opwarming positief, Elsevier weekblad/opinie van 26-9-2018 (kijk hier indien link verbroken)

Zie ook onze webpagina over klimaatverandering.


Het onvolledig tonen van de beschikbare tijdas met verzamelde gegevens

natuurbranden in de USA vanaf 2016  

The Wildly Fraudulent Obama National Climate Assessment

door Tony Heller, 2 oktober 2017 op Youtube

The Obama White House generated a wildly fraudulent document titled the "National Climate Assessment" In this video, I show how the section about wildfires intentioanlly attempts to lead readers to the wrong conclusion.

In bovenstaande grafiek zie je veel verbrand gebied in de jaren 1930, de droogste jaren in Amerika ooit voor zover bijgehouden. zie verder hier.

Prof. (sic !) James Hansen deed hetzelfde als het Witte Huis onder Obama in een lezing voor studenten in Taiwan in 2018.

Amerikaanse bosbranden sinds 1960 Klik op de grafieken voor vergrotingen Amerikaanse bosbranden sinds 1926

Met de linker grafiek (beginnend in 1960) probeerde Hansen de Taiwanese studenten wijs te maken dat er sinds het jaar 2000 opeens veel meer Amerikaans gebied is verbrand dan daarvoor, uiteraard als gevolg van Global Warming.

Maar hij liet ze niet de rechter grafiek zien, die loopt vanaf 1926 !! Dus precies dezelfde misleidingstruc als het witte Huis toepaste onder het bewind van Obama. De stijging in de linker grafiek is -in het licht van de grafiek vanaf 1926 - nauwelijks bijzonder te noemen. De rechter grafiek correleert dan ook absoluut niet met de stijgende CO2-grafiek sinds 1926.

In een lezing op 16-8-2019 stelt Prof. Willie Soon dit aan de kaak en wuift hem weg met "pek en veren": Bye bye, James Hansen.........


Onderstaande grafiek toont (voor de maand augustus) een dalende temperatuurtrend bij de 5 temperatuur-meting-hoofdstations van Nederland. Er is een dalende trendlijn ingetekend, waarschijnlijk wel correct berekend. Maar rechts gaat de temperatuur al weer omhoog vanaf 2005 en links is de grafiek begonnen nabij extreem warme jaren. Indien de grafiek veel eerder was gestart zou die trendlijn waarschijnlijk niet meer dalen.

5 temperatuur-meetstations in Nederland


De grafiek hieronder toont de wereld-temperaturen (althans de afwijkingen), zoals die sinds 1979 worden gemeten middels satellieten. Verder terug in de tijd gaat dus niet. Alleen met andere, onvergelijkbare meetmethoden.

Als je deze grafiek zou laten beginnen bij een warm jaar, zoals de El Nino opwarming in 1998, dan krijg je wel een dalende trenlijn, maar zinvol is dat niet, wel misleidend.

Zoals al gezegd: "There are lies, damned lies and statistics".


Groenland

Nog een stug voorbeeld van alarmistische propaganda door het eerste deel van een grafiek (70 jaren lang) niet te tonen, maar een beginpunt te nemen dat alarmisten goed uitkomt:

In een videopresentatie van 11-4-2020 toont Tony Heller dat de temperatuur in Nuuk (de hoofdstad van Groenland) sinds 1920 niet is gestegen. Alarmisten tonen liever grafieken die pas beginnen vanaf het koudste jaar daar in een eeuw, ca. 1990, en beweren dan dat er duidelijk sprake is van klimaatverandering (opwarming, natuurlijk).

- hier komt die grafiek -


satelliet-temperatuurmetingen-wereld


Tony Heller legt in deze video-lezing van 21-9-2019 uit wat de schokkende waarheid is van de systematische misleiding (zeg maar rustig frauduleuse propaganda) door de klimaat-alarmistische wereld, inclusief de "gerenommeerde" klimaat-instituten en de regering van de Verenigde Staten.

Onderstaande grafieken-samenstelling is een geraffineerde poging om de wereld te laten denken dat er momenteel een klimaatcrisis is. Maar hoe verder je de echte grafieken verder terug in de tijd laat beginnen, blijkt bijna alles al eerder te zijn voortgekomen in de toch tamelijk recente geschiedenis, toen er van een sterke CO2-stijging nog geen sprake was.

klimaatindicator bij de lezing van Tony Heller, sept. 2019
klik op deze alarmistische foto voor een leesbare vergroting


Literatuur:

Solway, David, In Climate Science, There Are ‘Lies, Damned Lies And Statistics’, climatechangedispatch.com, june 9th 2021,in latest News


U bent hier: inhoudsopgave - wetenschap - temperatuurpresentaties
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van dr. Hugo H.van der Molen, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !

en Facebook of Linkedin