Milieuzaken.org
feiten, getallen en opinies

kinderen en klimaat

Kinderen en Klimaatverandering

U bent hier: inhoudsopgave - atmosfeer en klimaat - kinderen en klimaatverandering

Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

Follow@plattezaken en Facebook of Linkedin

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Het is niet de vraag in welke staat wij deze planeet doorgeven aan de volgende generatie, maar in welke staat wij de volgende generatie doorgeven aan deze planeet, stelt Ian Plimer in zijn boek Green Murder (2021)


klimaat-angst cartoon

Kinderen, scholen en klimaatangst: een open brief aan docenten op middelbare scholen, door Cyril Wentzel, Climategate.nl, 12-2-2019.

Open brief aan de Kinderombudsman, door Prof. A.J. (Guus) Berkhout, Climategate.nl, 31-5-2022.


Greenpeace Brainwashing Children for the Green Fascist State.........
Als het aan Greenpeace ligt worden onze kinderen zo opgevoed in "de leer": niet meer als rationeel denkende en democratisch gezinde burgers, maar als milieufascisten voor wie er nog slechts gelovigen en ongelovigen zijn: zie de video.denk zelf-volg de massa niet  

In februari 2019 krijgen Engelse schoolkinderen een dag vrij om te demonstreren.......zie hier.

En wee de kinderen die niet willen meegaan in het man made global warming-evangelie: wat Green Peace betreft gewoon opblazen (zie hun video), U weet wel, zoals in november 2015 in Parijs in het echt gebeurde.............

wellicht moet Green peace zijn naam maar eens veranderen in Green terrorism.


Schoolkinderen in Groot Brittannië mogen Al Gore's film An Inconveniant Truth alleen zien onder voorbehoud.

al Gore met wereldbol  

Voor zijn bijdrage aan de wereldwijde discussie over klimaatverandering kreeg Al Gore in 2007 de Nobelprijs voor de vrede, samen met het IPCC. Met de Vredesprijs voor Gore en het IPCC wil het comité 'helpen de aandacht te vestigen op de dreiging die de klimaatverandering vormt voor de wereld'. De winnaars krijgen de prestigieuze prijs (zie echter voetnoot onderaan) omdat ze 'de basis hebben gelegd voor de maatregelen die de opwarming van de aarde moeten tegengaan'.


Al Gore-9 errors in film  

Maar een rechter van het British High Court (Hooggerechtshof) vond - eveneens in oktober 2007 - zijn film op minstens 9 punten meer propaganda dan wetenschappelijk onderbouwd feitelijk en oordeelde dat de Britse regering de - met een Oscar bekroonde - film alleen aan schoolkinderen mocht vertonen als de docenten vermelden dat er ook andere, wetenschappelijk onderbouwde, opvattingen bestaan over het zogenaamde klimaatprobleem en specifiek m.b.t. die genoemde 9 "errors".

De rechter hoefde zich niet als wetenschapper in die 9 punten te verdiepen. Ze waren alle 9 al door de Britse regering bestempeld als inconsistent met de heersende wetenschappelijke opvattingen. Aldus Christopher Monckton (zie hier onder) die in zijn vernietigende critieken 35 "fouten" in de film vond en publiceerde, die te systematisch verwijzen naar "door mensen veroorzaakte opwarming van de wereld" om nog toevallige fouten te kunnen worden genoemd.

Zie ook de youtube film Al Gore's Inconvenient SCAM, Lies versus Lord Monckton Truth and Logic.

Voetnoot aangaande het winnen van de Nobelprijs:
Gore heeft voor zijn werk de Nobelprijs voor de vrede gekregen. Wat velen niet weten is dat de overige ("de echte") Nobelprijzen worden toegekend door de Zweedse Academie van Wetenschappen, na uitvoerige studies en  zorgvuldige selectieprocedures, maar dat de prijs voor de vrede wordt toegekend door een commissie van 4-5 personen uit het Noorse parlement. Dit heeft Alfred Nobel zo in zijn testament bepaald. Het is dus in feite een politieke prijs (Prof. Dick Thoenes in De Klimatosoof)


Kinderen worden door de kerk en politici vaak ingezet voor politieke doeleinden

- Constable, J., Climate school strike: a warning from history for pupils & parents. The story of the famous and foolish children's crusade, Global Policy Forum report, 14 febr. 2019; (Zie ook de originele tekst van ).

De kinderkruistocht van 1212 na Chr. Klik op de foto voor een vergroting.----->

  kinderkruistocht-1212

Die kruistocht wordt indrukwekkend beschreven in het - met de Gouden Griffel gelouwerde - kinderboek "Kruistocht in spijkerbroek" van Thea Beckman,
Rotterdam, 1972, Uitg. Lemniscaat.

Kruistocht in spijkerbroek, door Thea Beckman

In dit boekbeschrijft ze o.a. ze hoe gemakkelijk kinderen te beïnvloeden zijn door volwassen mensen waar ze tegen opkijken.- Gerrit van Lingen, Het groene boekje, Climategate.nl, 16-2-2019.

Chinese kinderen zwaaien met Mao's rode boekje,

klik op de foto voor een vergroting-------------------------------------->

  Mao's rode boekje-ook voor kinderen

klimaatverandering:-niet de feiten
Klik op het cartoon voor een vergroting.


Belgische middelbare scho;ieren demonstreren voor een beter klimaat

2019: Belgische middelbare scholieren houden een klimaat-mars onder school-tijd (zie van Wijk, 2019)


Super-school-spijbelaar en klimaatactiviste Greta Thunberg mag echter niet op een vrijdag spreken in het Europesche parlement. Kinderen horen op vrijdag op school te zitten vond een parlements-meerderheid:

kinderen demeonstreren met Greta Thunberg voor het klimaat

Thunberg is a Swedish activist who leads a movement of young people to stop global warming and climate change.


Greta Thunberg's emotional speech to EU-leaders

Greta Thunberg's emotional speech to EU leaders, april 2019
A sometimes tearful Greta Thunberg criticised EU leaders in Strasbourg for not taking the threat posed by climate change seriously enough. The 16-year-old activist said: 'If our house was falling apart our leaders wouldn’t go on like we do today ... if our house was falling apart you wouldn’t hold three emergency Brexit summits and no emergency summit regarding the breakdown of the climate and the environment.'


In De Dagelijkse Standaard van 20 april 2019 vergelijkt Mathijs Cluyfhooft de inzet door politici van "GroenLinks-puber" Greta Thunberg met het paard Incitatus van de Romeinse keizer Caligula, die zijn paard tot consul wenste te benoemen om de rest van alle politici voor schut te zetten.

Patrick Moore ziet (d.d.11-4-2019) alle gedoe rond Greta Thunberg als kindermisbruik:

Patrick Moore on Greta Thunberg

Moore kon wel eens gelijk hebben: in een boek schrijft haar moeder dat Greta over bijzondere gaven beschikt, zoals het kunnen zien van CO2 in de lucht. Zie hier.

Greta Thunberg, icoon van de klimaat-religie  

Maar anno 2019 Lijkt het wel of kinderen, aangevoerd door de 16-jarige super-klimaat-schoolspijbelaar Greta Thunberg, de zorgen over het klimaat op hun schouders hebben genomen.

 

 

Voor veel kinderen, Brusslese politic en politici in andere landen, is ze inmiddels verheven tot ikoon van de klimaat-religie

Tony Heller plaatst Greta's reis naar Amerika, om de Verenigde Naties in 2019 toe te spreken, in historisch perspectief a.h.v. de heersende polio-epidemie (kinderverlamming) rond 1916 (scholen werden gesloten om verspreiding tegen te gaan) en de honger in Europa rond 1919 en laat zien dat het in Amerika tegenwoordig heel wat koeler is dan in het begin van de 20e eeuw. Heller ziet haar als kind-marionet, die wordt gemanipuleerd door professionele propagandisten van de VN en andere politieke organen.

Greta Thunberg op weg naar Amerika om de Verenigde nNaties toe te spreken.
klik op de foto om de video te starten

Op 23-9-2019 spreekt ze de VN-klimaatconferentie ernstig toe.
Ze vindt dat politici haar jeugd "hebben gestolen" met onvoldoende aanpak van de door haar vermeende climaatcrisis.
Paul Homewood wortd er in zijn blog "Not a lot of people know that" van 24-9-2019 misselijk van en schrijft haar een een les in geschiedenis over kinderarbeid in vroeger eeuwen:
"S
top Indulging This Spoilt, Little Brat !"

kinderarbeid in de mijnen

If you were a child from a poor family, in the beginning of Victorian times, you worked and worked and worked.........

kinderarbeid in de 19e eeuw


Tony Heller - Greta Thunberg's gestolen jeugd

Ook Tony Heller veegt in een videopresentatie de vloer aan met haar gepercipieerde "stolen childhood" en wijst op de kind-slaaf Kobalt-mijnende kinderen in ontwikkelingslanden, ten behoeve van o.a. zonnepanelen.

kind delft kobalt voor elektrische auto's


Ze wordt in haar toespraak voor de VN bepaald niet geremd door haar vreselijk gebrek aan kennis, b.v. over "unacceptable loss of live and livelyhoods"

BACK to school, girl !

Greta Thunberg en haar klimaatdoden

(Klik op de grafiek voor een vergroting)


Het is natuurlijk wel positief dat Greta vindt dat we moeten luisteren naar "de wetenschap"

Greta Thurnberg leest voor uit klimaatsceptische petitie

(klik op het cartoon voor een vergroting)

petitie over opwarming van de aarde

De petitie en de 3.1487 ondertekenaars (van over de hele wereld en uit alle mogelijke disciplines) zijn hier (link blijkt per juni 2022 verbroken) zorgvuldig gedocumenteerd en het project gaat gepaard met een uitgebreid overzicht van peer reviewed literatuur (2007) over de invloed van CO2 op onze omgeving, hier samen gevat in 1 pagina.

2 graden opwarming van de aarde is positief


De toespraak van de16-jarige Greta Thunberg, naar mijn gevoel een haast hysterisch "j'accuse'', heeft een beroemd precedent.

Op de VN-klimaatconferentievan 1992 in Rio de Janeiro (Br.) hield de 13-jarige Canadese Severn Cullis-Suzuki op een rustige manier een toespraak namens de Children's Environmentl Organisation - ECO, met een - vanuit kind-perspectief beleefd - pleidooi voor veel meer geld en aandacht voor de natuurlijke omgeving. Juist haar ingetogenheid deed haar boodschap indringender en oprechter overkomen, vind ik.

Severn Cullis-Suzuki op de klimaatconferentie in Rio in 1992   severn Cullis-Suzuki sprrekt de klimaatconferentie in Rio toe in 1992

Klimaat-Hysterie


They terrify children into mental illness with their apocalyptic death cult lies and exaggerations.....
(Ian Plimer in Green Murder, (2021, p. 544)


klimaat-paniek

Kinderen kunnen hysterisch worden van klimaat-angst, zo blijkt uit een Australisch krantenbericht in The Daily Telegraph van 3 mei 2019:

klimaat-hysterie

RELIGIOUS HYSTERIA OVERCOMES TEEN

A lifetime of climate panic does strange things to the young folk. For example, today it turned one of them into a weeping, gasping, inconsolable wreck:

Fourteen year old Estella Brasier is so terrified about climate change that she can’t even speak to a journalist about her fears without breaking down in tears.

“We need to find new politics,” is all she can manage before dissolving into sobs and burying her

Australische klimaattieners vangen bot bij federale rechtbank

Australische klimaattieners vangen bot bij federale rechtbank, Climategate.nl, 18-3-2022


Het Bambi-syndroom

De BBC doet ijverig mee om kinderen te alarmeren en hysterisch te maken t.a.v. het klimaat.
Ze proberen kinderen wijs te maken dat hedendaagse overstromingen en bosbranden uniek zijn en een teken dat de wereld bezig is ten onder te gaan door klimaatverandering.
Dit in plaats van kinderen er - historisch correct - op te wijzen dat overstomingen en bosbranden van alle tijden zijn.

Het Bambi Syndroom bij klimaat-kinderen
Het Bambi-Syndroom: klik op de foto voor een vergroting

In zijn Bambi-video (22-11-2019) toont Tony Heller dat de BBC kinderen het "Bambi-Syndroom" aanpraat: vroeger was de natuur lief en idyllisch, nu dreigt de wereld ten onder te gaan aan klimaatverandering.
Heller laat in zijn video-presentatie a.h.v. grafieken zien dat overstromingen en bosbranden ook vroeger aan de orde van de dag waren.


Inmiddels hebben westerse psychologen en psychiaters het druk met de begeleiding van kinderen die last hebben van klimaatangst, klimaatstress en klimaatdepressiviteit.

De klimaatrampenscenario's die alleen bestaan in onvolwassen klimaatmodellen worden dagelijks over hen uitgestort via de media en op hun scholen. Kinderen worden weer ouderwets gebombardeerd met schuld en boetedoening en bedreigd met hel en verdoemenis:

Greta Thunberg: "U moet bang zijn want het huis staat al in brand !"
Sigrid Kaag: "Do or die !"

In een open brief aan de kinderombudsman bindt Prof . Berkhout de kat de bel aan. hij eindigt zijn pleidooi voor behoud van de kwetsbare kinderziel als volgt:

"Geachte mevrouw Kalverboer, ik eindig waarmee ik begon: ‘Morgen, 1 juni, is het de Dag van het Kind en richt ik mij tot u in deze open brief.’ Als President van Clintel, een wereldwijd klimaatnetwerk van meer dan 1000 kritische wetenschappers en ingenieurs, maak ik mij grote zorgen over wat er op scholen verteld wordt aan onze kinderen en kleinkinderen. Gezien uw verantwoordelijkheid, zou juist U met prioriteit aandacht moeten vragen voor de noodzaak dat kinderen het gehele klimaatverhaal te horen krijgen – geen politieke selectie dus – en óók dat wetenschappers de oorzaken van klimaatverandering nog lang niet weten. Tevens zou u erop moeten wijzen dat het moreel onverantwoord is om kwetsbare kinderen voor het karretje van klimaatalarmisten te spannen.

Laten we ervoor gaan zorgen dat de jeugd zich in het onderwijs onbezorgd kan ontwikkelen, zonder dat ze daarbij gedemoraliseerd worden met politiek-ideologische doemverhalen over klimaatrampen. We moeten op school onze kinderen niet vertellen wát te denken, maar vooral hóe te denken. We hebben in de toekomst geen volgzame onderdanen nodig, maar ondernemende generaties met een eigen kritisch denkvermogen."


Anno sept. 2022: de net aangetreden Britse minister Steve Baker is van mening dat een verkeerde opvatting over klimaatverandering leidt tot verslechtering van de economie en daarmee een grote bedreiging vormt.
Baker ziet de acties van klimaatactivisten met hun ongefundeerde doemverhalen als een vorm van kindermishandeling (Bron: hier).


Vrouwen (sommige) willen geen kinderen meer wegens de klimaatproblematiek,
zo bleek uit een TV-uitzending op 25-3-2019. Tijdens de koude oorlog zagen ook sommige vrouwen af van hun kinderwens uit angst voor een dreigende kernoorlog. Maar nu gaat het om een meer sluipend klimaatprobleem dat - zo is hen aangepraat - de wereld bedreigd.
Lees onze webpagina over klimaat-alarmisme !

Ook in bovengenoemde "Bambi-film" laat Tony Heller laat hij zien dat de BBC jomge vrouwen opvoert die geen kinderen durven krijgen wegens klimaat-angsten.


Ondertussen hebben 3 miljard mensen (van de ca. 7 miljard die er zijn) last van energie-armoede, waaronder uiteraard veel "kinderen van de rekening"

extreme Green Energy poverty

Lees hier meer over energie-armoede.

kinderen voor een elektrische kachel


We doen het voor onze (klein)kinderen.........

Het is een grijs gedraaide plaat, een versleten discussietruc, voor als alle inhoudelijke argumenten zijn uitgeput: "We doen het voor onze (klein)kinderen......."

Klimaat-alarmisten menen vaak dat ze - door ontelbare miljarden te investeren - reddend bezig zijn voor hun kleinkinderen, maar even zo goed zullen die zich later suf lachen om hun domme grootouders die de IPCC-sprookjes over de catastrofale invloed van CO2 op de stijging van de temperatuur op aarde hebben gegeloofd. Ze zullen waarschijnlijk niet blij zijn als ze merken dat ze een stuk armer zijn geworden omdat hun grootouders hun welvaart over de balk smeten door hun aanbidding van het CO2-geloof.

John Kerry tekent - met kleindochter op schoot - het klimaatverdrag van Parijs namens de USA

Lees hier meer over hoe politici ,met dit argument, kinderen altijd al hebben misbruikt


Literatuur:
- Berkhout, A.J. (Guus), Open brief aan kinderombudsman, Climategate.nl, 31-5-2022
- Cloosterman, Ap., In de greep van massahyserie, Climategate, 15-2-2019
- , Mathijs, GroenLinks-puber Greta Thunberg en het paard van Caligua, De Dagelijkse Standaard, 20 april 2019.
- Montford, A. and Shade, J., Climate Control, Brainwashing in schools, Global Warming Policy report nr. 14, 2014, ISBN 978-0-9573880-4-8
- NOS-journaal met Hiemstra: kinderen snel naar bed !, Climategate.nl, 23-3-2022
- Wentzel,, Cyril , Kinderen, scholen en klimaatangst: een open brief aan docenten op middelbare scholen, Climategate.nl, 12-2-2019.
- West, Andy, Child prophets and proselytizers of climate catastrophe, Climate etc., 29-7-2019.
- Wijk, Erik van, Maatschappelijk spijbelen: nieuw keuzevak op Belgische middelbare scholen, Climategate.nl 11-3-2019.U bent hier: inhoudsopgave - atmosfeer en klimaat - kinderen en klimaatverandering
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van dr. Hugo H. van der Molen, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !

Follow@plattezaken en Facebook of Linkedin