Milieuzaken.org
feiten, getallen en opinies


Extreem weer

U bent hier: inhoudsopgave - atmosfeer & klimaat - extreem weer
Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

en Facebook of Linkedin

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Extreem weer als wraak van God

In 1603 werd een natuurramp niet geweten aan klimaatverandering maar aan de Wraak van God, uiteraard voor onze zonden.

The Great Stormof 1603

Investeerders in windmolens op zee zijn gewaarschuwd !


Vukkaanuitbarstingen waren ooit een teken dat mensen de Goden hadden vertoornd
(klik op het cartoon voor een vergroting)

Maar ook bij monotheïsten werden natuurrampen vaak toegeschreven aan de wraak van God, zoals "the Great Storm of 1603"


Anno 2015 denken de Verenigde Naties, haar klimaat-onderzoeks programma IPCC en daarom vele politici en bevolkingsgroepen dat het ligt aan de uitstoot door mensen van CO2, vooral tengevolge van het verstoken van fossiele brandstoffen. Over dat "narratief" zou consensus bestaan, maar duizenden wetenschappers, geleerden, nobelprijswinnaars in natuurkundige vakken en professionals zijn van mening dat het vooral een kwestie is van natuurlijke variabelen.


SREX-IPCC-2012klik voor vergroting op de foto

 

In 2012 schreef het IPCC en speciaal rapport over extreem weer:

"Managing the risks of extreme events and disasters to advance climate change adaptation"

Zie hier de inhoudspagina.

Hans Labohm schrijft hierover op climategate.nl van 21-4-2018: "Het IPCC heeft geen trends kunnen ontdekken in weersextremen en al helemaal geen verband met CO2."

Zichichi, Antonio

Professor Antonino Zichichi is de houder van de hoogste onderscheiding van Italië, het Ridder Grootkruis in de Orde van Verdienste van de Italiaanse Republiek, toegekend voor een leven lang vooraanstaand wetenschappelijk werk, waaronder verschillende ontdekkingen op het gebied van subnucleaire fysica. In 2019 leidde hij een groep van 48 Italiaanse wetenschapsprofessoren door te stellen dat de menselijke verantwoordelijkheid voor klimaatverandering “onterecht overdreven is en catastrofale voorspellingen niet realistisch zijn”. In hun wetenschappelijke visie verklaart “natuurlijke variatie een substantieel deel van de sinds 1850 waargenomen opwarming van de aarde”.

Onlangs hebben vier Italiaanse wetenschappers, onder wie drie natuurkundeprofessoren, een grondige analyse gemaakt van historische klimaattrends en geconcludeerd dat het uitroepen van een ‘klimaatcrisis’ niet wordt ondersteund door de gegevens. Over veel meteorologische categorieën heen was er “geen duidelijke positieve trend van extreme gebeurtenissen”.

  antonio Zigichi

Maar de gevestigde klimaatwetenschap wenst dit niet altijd te accepteren:

Censuur in de wetenschap

Thanks to a science whistle-blower, there’s now documentation of a current exercise as bad as that captured in the Jones-Mann correspondence. This new and horrid saga – again involving Dr. Mann – sets out to deplatform and destroy a peer-endorsed published paper by four Italian scientists.
Their paper in European Physical Journal Plus is titled A Critical Assessment Of Extreme Events Trends In Times Of Global Warming and documents that extreme weather and related disasters are not generally increasing, contrary to the catastrophists feeding misinformation to the Guardian/ABC axis and other compliant media. Lees hier verder.
(bron: Thomas, Tony, A Whistle-Blower Details How Scientists Conspire To Depublish Non-Consensus Paper, ClimateChangDispatch, 23-8-2023.


Het IPCC AR5 rapport (blz 219) stelt nederig dat er slechts beperkt bewijs is voor de veranderingen in extreem weer sinds het midden van de 20e eeuw: "Changes in extremes for other climate variables are generally less coherent than those observed for temperature, owing to data limitations and inconsistencies between studies, regions and/or seasons".

 

 

Maar, ondanks dat zelfs het IPCC rapporteert dat er geen overtuigend bewijs is dat er tegenwoordig meer extreem weer is dan vroeger, blijven klimaat-alarmisten paniek zaaien.

  niet vaker extreem weer dan vroeger, maar de paniek blijft

Maar de BBC gaat gewoon door met het publiceren van alarmistische rapporten over extreem weer, wat ze dan uiteindelijk wel moeten intrekken. Maar dat laatste gebeurt dan bepaald niet op "de voorpaina":

The BBC have been forced to retract fake IPPR extreme Weather claims

By Paul Homewood, March 1st 2019 on Not al lot of people know that

They said since 2005, the number of floods across the world has increased by 15 times, extreme temperature events by 20 times, and wildfires seven-fold.

https://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/2019/02/12/bbc-repeat-fake-disaster-claims/Weersextremen zijn niet noodzakelijk een teken van klimaatverandering

Dat zo veel landen te maken kregen met hetzij extreme hitte, dan wel extreme regenval, is volgens de KNMI-onderzoeker Peter Siegmund toeval: ‘De atmosfeer heeft een geheugen van twee weken, zou je kunnen zeggen. Dus extremen die verder uit elkaar liggen, hebben geen verband met elkaar. (bron: Peter Sigmund, KNMI-onderzoeker Peter Siegmund: extreme hitte of regenval is toeval, Climategate.nl, 3-9-2023

Als het weer eens een erg warme zomer of winter is geweest, hier of in den vreemde, als het weer eens flink geregend of gestormd heeft, er bosbranden zijn en droogte-periodes, dan suggereren de media al gauw dat het hier bewijzen betreft van "klimaatverandering".

Bij ongebruikelijke sneeuwval en extreem koude winters (er bestaan uitgebreide lijsten van !) haalt men er in de media nog maar zelden een veronderstelde klimaatverandering bij. Het alarmisme gaat momenteel richting opwarming van het klimaat. In de 70er jaren was dat nog net andersom.

Maar er zijn uitzonderingen: "As the Arctic gets warmer, our winters (in de USA) get colder" (indien link gebroken, zie hier).

  wheel of climate change

Toch zijn het niet de minsten die ons graag willen voorhouden dat weersextremen een duidelijk teken zijn van klimaatverandering. Zo stelt Prof. Theo Kocken, hoogleraar risico-management aan de Amsterdamse VU, in zijn column van 21-10-2020 in het Financieel Dagblad, het volgende: "De bad-death-ervaring kan wel gestimuleerd worden. Bijvoorbeeld door elke keer als een gebied door een klimatologisch fenomeen - een storm, droogte, regens of bosbrand - getroffen wordt, uit te leggen wat de relatie met klimaatverandering is, wat dit in een exponentieel scenario over een paar jaar betekent, en waarom".
Toe maar, zelfs uitgelegd met een "exponentiëel scenario", hoe alarmistisch wil je het hebben ? !

Overigens gebruikte ook ras-optimist Bodelier de term "klimaatgerelateerd weer" in het Financieel Dagblad van 1-2-2020. Een definitie ben ik nog niet tegengekomen (mail me als U het wel weet), maar wellicht betreft het weer dat tegenwoordig frequent voorkomt en b.v. 30 of 50 jaar geleden zelden. Maar met dat laatste moeten we wel voorzichtig zijn: "weer-amnesie" en "homogenisering" van historische weer-data vertroebelen het zicht op het verleden.

Zoals Judith Curry het zei in haar getuigenis voor het Amerikaanse congres op 25-6-2019: "The sense that extreme weather events are now more frequent or intense, caused by manmade global warming, is symptomatic of ‘weather amnesia." (NL: geheugenverlies m.b.t. het weer). Zie ook onze webpagina over klimaatpsychologie.

Kocken en Bodelier zouden zich wat meer mogen verdiepen in de fundamentele relaties tussen de begrippen weer en klimaat.

 

 

 

Wat dat aangaat wees een lezer van de Australische Pall Mall Gazette hen al in 1871 op voorhand terecht:

"....every season is sure to be "extraordinary", almost every month one of the driest or wettest, or windiest, coldest or hottest, ever known. Much observation, which ought to correct a tendency to exaggerate, seems in some minds to have rather a tendency to increase it."

 

 

 

denkbeeldige klimaatverandering
klik op de tekst voor een vergroting

Maar, zoals bovenstaand kranten-artikel al aangeeft, zien - sinds jaar en dag - velen in een paar jaren extreem weer, of zelfs bij heel wat kortere periodes van extreem weer, al gauw een klimaatverandering optreden, even vergetend dat klimaat meestal wordt gedefinieerd als het gemiddelde weer over een periode van minstens 30 jaren.

Anderen, zoals Arthur Rörsch echter, zien het weer als niets dan ruis op de lange golven van voortdurende klimaatverandering. (Bron: Rörsch, Arthur, Vergissen is menselijk, Climategate.nl ,15-3-2019).

Een mooi voorbeeld is het volgende:

Zoals onderstaande grafiek aangeeft kenden de USA in de jaren 1930 e.v. enkele jaren met extreem veel hittegolven. Maar dat was zeker geen teken van klimaatverandering, zoals de ca. 80 volgende jaren wel bleek.
Theo Kocken zou denk ik in de jaren 30 een exponentiëel fenomeen hebben herkend, over het hoofd ziend dat klimaat-processen over het algemeen cyclisch zijn, niet lineair of exponentiëel. Maar ik vermoed dat in de jaren 30 velen zo zullen hebben gedacht als Kocken. Vooral de media trekken graag lineaire of exponentiële trends door tot aan de Apocalyps.

This figure shows the annual values of the U.S. Heat Wave Index from 1895 to 2015. These data cover the contiguous 48 states. Interpretation: An index value of 0.2 (for example) could mean that 20 percent of the country experienced one heat wave, 10 percent of the country experienced two heat waves, or some other combination of frequency and area resulted in this value.

hittegolven in de USA sinds 1895
Klik op de grafiek voor een vergroting

 

 


Bron: EPA-Environmental Protecton Agency, USA
Data source: Kunkel, 2016
Web update: August 2016

De zomers met de meeste hittegolven waren nadrukkelijk in de jaren 1930 e.v.

De EPA schrijft er het volgende over:

"Heat waves in the 1930s remain the most severe heat waves in the U.S. historical record (see Figure 1). The spike in Figure 1 reflects extreme, persistent heat waves in the Great Plains region during a period known as the “Dust Bowl.”

Poor land use practices and many years of intense drought contributed to these heat waves by depleting soil moisture and reducing the moderating effects of evaporation."

Maar als Nederland een droge hete zomer beleeft, zoals in 2018, dan weten de weermannen en -vrouwen op het NOS-journaal het zeker. Dit zullen we de komende jaren wel vaker gaan zien vanwege de klimaatverandering. Dat het vroeger, dwz. tuusen 1900 en 1950 ook nogal eens voorkwam is sinds 2016 uit de KNMI-historie geschrapt: lees hier het hele verhaal daarover !


weather extremes-GWPF-report-43  

Een en ander is nog eens uitrgebreid door Ralph Alexander op een rij gezet in GWPF-rapport nr. 43: " Weather Extremes, Are they caused by global warming ?"

 

 

 Paul Homewood geeft op zijn website "Not a lot of people know that" van 4 -6-2020 de "executive summary" weer" alsmede het hele rapport.

 

 

< klik voor een vergroting

Executive summary:

imageexecutive summary


Ralf Bodelier (journalist en filosoof.) schrijft er in het Financieel Dagblad van 1-2-2020 het volgende over (zijn tekst heb ik wat ingekort en door elkaar gehusseld; onderstaande links zijn van / naar milieuzaken.org).

Het klimaat verandert toch? En dat betekent toch méér ellende ?. Nou nee. Van de vier apocalyptische ruiters van de klimaatverandering gaat er maar één in galop. En dat zijn hittegolven. Bij de andere drie - overstromingen, stormen en droogte - is van een toename maar weinig te merken. Bovendien, en veel belangrijker nog, weten wij ons alsmaar beter te beschermen tegen de nukken van het klimaat. We hebben hogere dijken, sterkere huizen, betere early warning systems, snellere vluchtwegen, meer airconditioners en beter opgeleide hulpverleners.

Klimaatslachtoffers:
In deze column berichtte ik al eerder over het teruglopend aantal klimaatslachtoffers. Het aantal doden als gevolg van ‘klimaatgerelateerd weer’ daalde in de afgelopen honderd jaar van ruwweg een half miljoen per jaar naar minder dan tienduizend. Verrekend met de bevolkingsgroei is dat een afname van 98%.

Materiële schade:
Omdat we alsmaar rijker worden, hebben we ook meer bezittingen. Van caravans en boten tot siertuinen en vakantiehuizen. Eén stevige winterstorm of forse hagelbui in de zomer, en de verzekeringsmaatschappijen draaien overuren.

Toch neemt ook de materiële schade af. Dat blijkt uit twee recente publicaties: een in het gerenommeerde tijdschrift The Lancet en een van de Duitse verzekeraar Munich Re. Zij laten zien dat de schade aan onze bezittingen óók afneemt. Althans: over de afgelopen dertig jaar en als percentage van ons bruto nationaal produkt. En wat nog beter nieuws is: die schade nam het snelst af in de kwetsbaarste landen, in de zogenaamde low income en lower middle income countries. Niet alleen wij, de rijksten, weten ons steeds beter te beschermen tegen het klimaat, dat doen, gelukkig, nu ook de armsten.

Beide fantastische ontwikkelingen - afnemende lijfelijke én afnemende materiële schade, ondanks een veranderende klimaat - werpen een heel belangrijke vraag op. Moeten we niet wat minder kijken naar voorspellingen van klimatologen en wat meer naar de inspanningen van gewone mensen? 

Bodelier stelt hier boven dat het aantal hittegolven in de wereld wel is toegenomen. Dat geldt mijns inziens niet voor Nederland en de Verenigde Staten. Zie hier.
Het KNMI denkt en schrijft daar - wat Nederland betreft - sinds 2016 anders over: ze geloven heilig in hun eigen data-manipulaties, pardon, in hun "homogenisering" van hun eigen historische weersgegevens.


Attributie-studies

Nu het klimaat nauwelijks of niet meer opwarmt en het steeds moeilijker blijkt om aan te tonen dat CO2-toename meer extreem weer veroorzaakt dan vroeger, is er onder klimaat-alarmistische onderzoekers een nieuwe tak van "sport" ontstaan: Attributie-studies.

Dat gebeurt o.a. in de onderzoeksgroep World Weather Attribution. zie het NOS-artikel van 11 mei 2022 van de hand van Heleen Ekker: Klimaatwetenschappers: elke hittegolf heeft nu link met klimaatverandering, NOS-nieuws, 11-5-2022

Bij elke vorm van slecht weer laten ze hun computers ratelen met hun modellen, waar dan - vaak al binnen enkele dagen - uitkomt dat dit slechte weer nu extra frequent voorkomt dankzij de menselijke uitstoot van CO2, die toch wel een ernstige vorm van klimaatverandering zou veroorzaken.

Ze geloven in de wetenschappelijkheid van hun werk. Zoals Friederike Otto stelt: “In this way we are able to move from anecdote and conjecture, from superstition and wishful thinking, to science. We have evidence and we have facts. They are a secure foundation for news”.  Friederike Otto is dan ook een van de leidende personen bij de WWA-World Weather Attribution. Ook is ze betrokken geweest bij het opstellen van de WWA-gids voor journalisten getiteld "Reporting extreme weather and climate change".

Maar Chris Morrison maakt gehakt van deze nieuwe tak van "klimaat-wetenschap-sport": Lees hier verder over attributiestudies.

Zie ook:
- Ekker, Heleen, Klimaatwetenschappers: elke hittegolf heeft nu link met klimaatverandering, NOS-nieuws, 11-5-2022
- Morrison, Chris, Media silent on UN chief False Claim Weather Disasters up 500% in 50 years, Climatechangedispatch, 22-12-2022


Maar weersextremen zijn van alle tijden

Wie wat aan zijn of haar weer-amnesie, m.b.t. hete zomers, wil doen, leze het artikel "Statistics of hot summers" in The Observer van 18 juli 1852. Ook vroeger waren er erg hete zomers, de CO2-uitstoot moest nog beginnen.".

vroegere hittegolven

Bron: Homewood, Paul, Past Heatwaves in Europe, email-post, 25-7-2023.


 


Klimaatslachtoffers


klimaatdoden

(En Greta moet nodig weer naar school)


doden door natuurrampen

(Bron: Myers, Fraser, The BBC’s Latest Fake News Is More Climate Porn, Climatechangedispatch, May 13th 2022)

Guterres, Antonio (1949)

Sinds 2017 de 8e secretaris-generaal van de Verenigde Naties, hoofd van het Secretariaat van de Verenigde Naties, een van de belangrijkste organen van dat instituut. Hij wordt daarom feitelijk als het hoofd van de Verenigde Naties beschouwd. Hij was Premier van Portugal (1995–2002) en Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen (2005–2015).

Guterres

Hij is berucht vanwege zijn - niet door wetenschap gestaafde - alarmistische uitspraken over catastrofale klimaatverandering. Alarmistische hyperbolen, die meer doen denken aan een schreeuwende in de hoek gedrukte kat, dan aan een weldenkend verantwoordelijk hoofd van een organisatie die het belang van ca. 200 landen vertegenwoordigt. Wellicht is zijn angstig gekrijs een reflexie van het besef dat de Verenigde Naties en het IPCC ooit zullen worden gebrandmerkt als als het ergste politiek-wetenschappelijke bedrog sinds Galileo werd veroordeeld door een kerkelijke rechtbank.

Galileo: science is settled

Literatuur:
Morrison, Chris, Media silent on UN chief False Claim Weather Disasters up 500% in 50 years, Climatechangedispatch, 22-12-2022

Morrison toont in bovengenoemd artikel o.a. onderstaande grafiek, gebaseerd op dezelfde databasis als waar Guterres zijn valse claim aan ontleende:

klimaatrampen 2000-2020


klimaatvluchtelingen

Door klimaatverandering zullen miljoenen mensen op de vlucht slaan, met oorlogen, conflicten en een migratiecrisis tot gevolg, zo klinkt het. Maar de sombere voorspellingen rammelen en apocalyptische scenario’s dragen niet bij aan een oplossing, betoogt Mirjam Vossen in het Financieel Dagblad van 17-1-2020:  Dé klimaatvluchteling bestaat niet. Zie ook hier.

Zie ook: Haas, Hein (31-1-2020), Climate Refugees: The fabrication of a migration threat.
Dat artikel is gebaseerd op hoofdsuk 2 van: Hein de Haas, Stephen Castles and Mark J. Miller, The Age of Migration, International Population Movements in the Modern World, 6th edition

- hier komt de foto van het voorkaft van dit boek -


Klimaat en stijgende verzekeringspremies.

In de 2e kamer hoorde ik iemand stellen dat verzekeraars de premies verhogen wegens meer weersextremen, wat het bewijs zou zijn dat weersextremen toenemen. Niets is minder waar, zo betoogt Kevin Killough (2024).


Literatuur:

 

Pielke, Roger Jr., The Rightful Place of Science: Disasters and Climate Change (2nd edition, 2018, Consortium for Science, Policy & Outcomes).

Alarmists have worked long and hard to discredit Roger Pielke Jr., because he tells us about the IPCC and peer-reviewed research. Things that violate the “narrative” about our imminent doom.

They really do not want you to read the revised second edition of The Rightful Place of Science: Disasters & Climate Change. See a review of the first edition. Here is the publisher’s summary:

“After nearly every hurricane, heatwave, drought, or other extreme weather event, commentators rush to link the disaster with climate change. But what does the science say?

“In this fully revised and updated edition (2018) of Disasters & Climate Change, renowned political scientist Roger Pielke Jr. takes a close look at the work of the Intergovernmental Panel on Climate Change, the underlying scientific research, and the climate data to give you the latest science on how climate change is related to extreme weather. What he finds may surprise you and raise questions about the role of science in political debates.”

 

the Rightful Place of Science-Pielke Jr.-2018

Verdere literatuur:

- Alexander, Ralph, "Weather extremes, are they caused by global warming ?", GWPF report no. 43, 2020.

Jan Buisman: Extreem Weer !
Klik op de foto voor een vergroting.
 

Buisman, J. (2011), Extreem Weer !, een canon van Weergaloze Winters & Zinderende Zomers, Hagel en Hozen, Stormen en Watersnoden,

Uitg. Van Wijnen - Franeker, 576 p. met vele illustraties en tabellen in kleur, ISBN: 978 905 194 35 80.

Het weer houdt ons bezig.
Elke dag, als we de deur uit gaan. Maar ook op de lange termijn: hoe gaat het met ons klimaat?
Jan Buisman is nationaal en internationaal dé kenner van ons historische weer.
In EXTREEM WEER! passeren een kleine honderd extreme weerjaren de revue, van het grote zonnejaar van 1540 tot de twee witte Kersten van 2009 en 2010.
Het boek is rijk geïllustreerd met meer dan 400 afbeeldingen, waarvan 250 in kleur. Een groot aantal kaarten en grafieken verhelderen de tekst, terwijl de uitvoerige bijlagen een groot aantal weergegevens op een rij zetten.

Recensie:
Volgens de auteur van de fascinerende reeks 'Duizend Jaar Weer, Wind en Water in de Lage Landen' is dit boek 'een afgerond deel, een extraatje, waarin ik een kleine honderd jaren met bijzonder weer bij elkaar heb gezet'. Een drijfveer voor dit boek is onder meer geweest de vraag hoe mensen, individueel en als groep, op slecht weer en op klimaatveranderingen hebben gereageerd door de eeuwen heen. Die reacties kunnen varieren van zich aanpassen (maar hoe?), migreren (waarheen?) tot uitsterven. Het komt allemaal aan de orde. Evenals zijn eerder genoemde reeks, bestaat dit boek uit zeer beeldende teksten die de lezer werkelijk terug in de tijd voeren. Het is een bijzonder soort - door het weer gedreven - geschiedschrijving. Na een verhalende inleiding over de besproken periode (1421-heden) volgen ruim honderd beschrijvingen van memorabele jaren. Een mooie op zichzelf staande en toegankelijke uitgave, rijk geillustreerd met reproducties van schilderijen, etsen, landkaarten en grafieken in kleur en zwart-wit. Inclusief tal van bijlagen, opsommingen, reeksen, illustratieverantwoording en topografische index. Kleine druk.

M. Deylius

- Cloosterman, Ap J.H.G., Extreem weer door meanderende straalstromen: Oorzaak mens en natuur: Ja / CO2 de zondebok: Neen, rondschrijven 26-7-2021.

- Killough, Kevin, No Empirical Evidence’: Senate Dems Falsely Blame Climate Change For Rising Insurance Rates, Climatechangedispatch, 7-6-2024

- Morrison, Chris, climate Emergency not supported by Data, leading Italian Scientists Say

- Siegmund, Peter, : Extreme hitte of regenval is toeval, Climategate.nl, 3-9-2023.

- Joel ZederSebastian SippelOlivier C. PascheSebastian EngelkeErich M. Fischer, The Effect of a Short Observational Record on the Statistics of Temperature Extremes, Geophysical Research Letters, 25-8-2023


Collectief geheugenverlies

Op 12 juni 2019 publiceerde Curry een 18 p. lange verklaring voor de Amerikaanse congrescommissie Hearing "on Recovery, Resilience and Readiness –Contending with Natural Disasters in the Wake of Climate Change", over de stand der wetenschap m.b.t. extreem weer, mede in het licht van de AGW-theorie.

In haar getuigenis voor het Amerikaanse congres op 25-6-2019 zei ze: "The sense that extreme weather events are now more frequent or intense, caused by manmade global warming, is symptomatic of ‘weather amnesia" (NL: geheugenverlies m.b.t. het weer).

Voor Nederlanders is bovengenoemd boek van Buisman (Extreem weer !) een mooie medicijn tegen geheugenverlies m.b.t. het Nederlandse weer en klimaat: warm aanbevolen voor politici en journalisten van de grote media in ons land.


Zelfs 4 gerenommeerde hoogleraren (Alimonti et al., 2023) mogen niet publiceren dat weersextremen niet verontrustend toenemen en dat het vele "klimaatgeld" wel beter aan andere gotere wereldproblemen kan worden besteed. Springer Verlag trok het gepubliceerde artikel in na druk van alarmistische kranten en wetenschappers.
- Morrison, Chris, Climate Emergency Not Supported by Data, Leading Italian Scientists Say, ClimateChangeDispatch, 15-9-2022.
- Pielke, Roger, Media Gloats After Browbeating Journal Into Retracting Non-Alarmist Paper, ClimateChange dispatch, 28-8-202


De politek slaat terug

follow the Science ?

Ondanks de vele rapporten van het IPCC en vele - van het IPCC en de VN onafhankelijke - wetenschappers, waarin wordt aangetoond dat de meeste vormen van extreem weer niet toenemen, blijft VN secretaris Guterres van de daken schreewen dat er door klimaatverandering steeds meer extreem weer voorkomt en dat we door eigen schuld aanstevenen op het einde van de wereld zoals we die nu kennen. De zgn. Summaries for Policy Makers (SPM's) van het IPCC zijn hierin ook veel alarmistischer dan op grond van de IPCC-rapporten is gerechtvaardigd. Vele politici geloven Guterres en de bevolking is er in veel landen mee geïndoctrineerd, zoals in Nederland b.v. bijna dagelijks door weerman Gerrit Hiemstra op het NOS-weerbericht.

Church of Climatology Ook De nieuwe (2024) minister van onderwijs , de in de fysica gepromoveerde heer Eppo Bruins, gelooft IPCC samenvattingen voor policy makers en VN-secretaris Guterres als ware het het enig juiste klimaatwetenschap-evangelie.  

In het debat over de Klimaatwet (6 december 2018.) toonde FVD-fractievoorzitter Thierry Baudet vier klimaatgrafieken die het alarmisme over veronderstelde droogte en extreme weersomstandigheden volkomen onderuit haalden. Geen toename van droogte, geen toe- of afname van neerslag, geen toename van orkanen, enzovoorts. De grafieken leidden tot grote verbazing. Volgens ChristenUnie-kamerlid dr. Eppo Bruins was er zelfs sprake van (wel ja, in het Engels) “complete and utter bullshit”.

Het inhoudelijk onderbouwde betoog van Baudet wordt door dr. Bruins niet inhoudelijk bestreden, maar hij begint Baudet te beledigen en zijn statistieken in twijfel te trekken, zonder inhoudelijke argumentatie. Wellicht had hij Shopenhauer gelezen: ‘De kunst van het gelijk krijgen’. Dat is een geschrift van de Duitse filosoof Arthur Schopenhauer over oneerlijke en opportunistische discussie-trucs. Daarin stelt Shopenhauer dat als je geen goede inhoudelijk argumenten meer hebt in een debat, je de tegenstander grof moet behandelen en beledigen.Dr. Bruins zou ook eens iets moeten lezen van IPCC-onafhankelijke "klimaat-wetenschappers":

- Buisman, J. (2011), Extreem Weer !, een canon van Weergaloze Winters & Zinderende Zomers, Hagel en Hozen, Stormen en Watersnoden, Uitg. Van Wijnen - Franeker, 576 p. met vele illustraties en tabellen in kleur, ISBN: 978 905 194 35 80.
- Koonin, Steven E., (2023), Nederlandse vertaling: "Onbeslist", vertaald door Peter Baeten en in september 2023 uitgegeven door Succesboeken.nl
- Waart, Jules de, Geloof niet alles, klimaatverandering in de spiegels van wetenschap en politiek", Nederlands Paperback 9789464435245 Druk: 1 juni 2022, 224 pagina's.


websites:
ELECTROVERSE: DOCUMENTING EARTH CHANGES DURING THE NEXT GSM AND POLE SHIFTU bent hier: inhoudsopgave - atmosfeer & klimaat - extreem weer
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van dr. Hugo H. van der Molen, Copyright 2007 e.v.

Follow@plattezaken en Facebook of Linkedin

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !