Milieuzaken.org

feiten, getallen en opinies


Opwarming van het klimaat


(Een hoop gedoe om niks ?)

U bent hier: inhoudsopgave -atmosfeer - opwarming van het klimaat

Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

en Facebook of Linkedin

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Klimaatdefinities

Het klimaat bestaat en wordt meestal gedefinieerd als het weer, gemiddeld over een langere periode, vaak van wel 30 jaar, maar volgens sommigen is het beter om wel 50 jaar te nemen.

Een brede definitie van klimaat is de staat van de atmosfeer, de oceanen, de biosfeer en de cryosfeer tezamen (Crok, 2010, p. 318).

klimaatsysteem

Schematische weergave van de elementen, processen en onderlinge interacties van het klimaatsysteem.(bron: KNMI).

---------------

Arthur Rörsch ziet het anders:
"Klimaat wordt juist door heel veel andere factoren bepaald dan door het weer. Het is omgekeerd. Het weer ontstaat doordat we een merkwaardige planeet hebben die om een schuin staande as draait en dan ook nog een keer met een ellips om de zon gaat, niet eens een cirkel. Ik zie juist het weer als een ruis op de klimaatverandering.
Men stelt maar gemakkelijk dat het klimaat het gemiddelde is van het weer. Maar dat is een meting! Ik zie juist de invloed van het weer als een ruis op de klimaatverandering. Klimaat wordt door de grond bepaald en door de oppervlakte van de oceanen. Waterverdamping is daarbij één van de belangrijkste effecten. We hebben het immers met de vorige zomer nog gezien: er was geen water, geen waterdamp en het werd erg warm!"

Bron: Rörsch, Arthur, Vergissen is menselijk, Climategate.nl, 15-3-2019.

---------------

Salomon Kroonenberg ziet klimaat (en klimaatveranderingen) vooral als resultante van astronomische processen, waaronder de al boven door Rörsch genoemde aardbaan en scheefstand, die - net als de tolbeweging van de aardas - voortdurend variëren, evenals andere astronomische invloeden op de aarde. Hij verwijst daarbij naar de astronomische-theoretische en wiskundige berekeningen van Milankovic uit 1920, die de ijstijdencyclus voorspelde, wat later bleek te kloppen.

Bron: Kroonenberg, Salomon, (boek 2007) De menselijke maat: de aarde over tienduizend jaar", uitg. Atlas Contact, ISBN 9789025439507.

---------------

lePair en de Lange (2019) stellen dat het concept van een gemiddelde aardtemperatuur vaag is en niet natuurkundig. Er is geen meetbare hoeveelheid mee geassocieerd.

"The notion ‘the earth’s climate’ is vague and non-physical. There is no measurable quantity associated with it. We can take local measurements of temperature (T), pressure (P), humidity, precipitation, incident radiation (Ieff), etc., but these quantities vary; not only with geographic location, but also with time, altitude, and depth. Several quantities only have a definite meaning in a well-defined volume and in a state of equilibrium, which on earth rarely prevails. One can calculate averages over locations and time periods, but such values have little overlap with the human experience on Earth. The local climates of Greenland and the Sahara are very different. Moreover, taking averages has no physical meaning"

Bron: le Pair, C. (Kees) and Lange, C.A. (Kees) de, On the theory of the earth’s physical parameters, distributed in space and time, CLINTEL, 23-9-2019 (zie hier indien link verbroken). Ook verschenen in Principia Scientific International, 23-9-2019

--------------

Zoals Einstein al zei:

  Einstein aan het rekenen

 
 

"Not everything that can be counted counts,
and
not everything that counts can be counted".

 

Klimaat wordt door niemand ontkend

In het spraakgebruik hoort men wel dat er "klimaatontkenners" bestaan, maar ik denk niet dat er iemand is die ontkent dat er sprake is van een verschijnsel dat we zelf hebben gedefinieerd als klimaat.

Men bedoelt dan meestal dat er mensen zijn die ontkennen dat er een catastrofale of minder ernstige opwarming gaande is of zou zijn en dat die voor een heel belangrijk deel door menselijke activiteiten wordt veroorzaakt. Het gaat hierbij over de door het IPCC gepropageerde (C)AGW-theorie, de (Catastrophal) Antropogenic Global Warming.

Het Engelse begrip "deniers" (NL: ontkenners) is eigenlijk een vileine term, die impliciet associaties oproept met de gangbare term "holocaust deniers"

De term "global warming denyer" of kortweg "denyer' (ontkenner) is oorspronkelijk "gemunt" door Ellen Goodman in 2007:

“I would like to say we’re at a point where global warming is impossible to deny. Let’s just say that global warming deniers are now on a par with Holocaust deniers, though one denies the past and the other denies the present and future.” , Bron: Boston Globe, February 9, 2007: “No change in political climate.”

Lees hierover verder op onze webpagina over klimaat-psychoogie.

De door Henk de Jong (2018) gebruikte term AGW-negationist lijkt mij veel toepasselijker en netter.

AGW-negationist eenzaam op de wegschaal- cartoon


Klimaatverandering - Climate Change

Later is men ook wel gaan spreken over Climate Change. Aangezien "het klimaat' altijd aan veranderingen onderhevig is lijkt me dat een tautologie, een schot voor open doel. Immers elke geobserveerde veranderingen in het klimaat - en dat zijn er vele duizenden - zijn dan het bewijs dat het klimaat verandert.

Van "Global Warming" naar "Climate Change"....................

The activists now prefer to call it “climate change”. This gives them two advantages:

- It allows them to seize as “evidence” the inevitable occurrences of unusually cold weather as well as warm ones.
- The climate is always changing, so they must be right.

(bron: Global Warming as Religion and not Science, by John Brignell, June 2007)

klimaat-barometer


“If it gets warmer, climate change.
If it gets colder, climate change.
If it stays the same, climate change is coming.
Drought – climate change.
Flood – climate change.”

If ALL observations are “proof” of a theory, that is proof that the theory is complete pseudoscience.

wheel of climate change

climate change psychology

 

voor Greenpeace zijn strenge winters nu ook Climat Change !


Algemeen wordt aangenomen dat het klimaat op aarde is opwarmd

Algemeen wordt aangenomen dat het klimaat op aarde is opwarmd sinds de laatste ijstijd (ca.1580 - 1850). Als daarvoor al consensus is (in Michael Mann's roemruchte hockeystick-grafiek is b.v. van een kleine ijstijd nog nauwelijks of geen sprake meer), dan is er toch weinig consensus over de preciese aard van die opwarming of van andere belangrijke en meetbare klimaataspecten, zoals, wind, bewolking, neerslag en luchtdruk.

Nou komen er in 2019 weer opnieuw (na de hockeystickgrafiek van Michael Mann, zo'n 20 jaar geleden, die inmiddels in de wetenschappelijke prullebak zou moeten zitten) "wetenschappers", die net als Mann beweren dat ze gevonden hebben dat het klimaat de afgelopen 2000 jaar juist heel stabiel was en nu pas aan het veranderen is door menselijke invloeden.Weg Middeleeeuws Klimaat Optimum en weg Kleine Ijstijd (het zouden slechts regionale klimaat-verschijnselen zijn geweest).

  Michael Man's hockeystick-grafiek versus de tot dan geldende temperatuurgrafiek

Stijging sinds het "einde van de kleine ijstijd" of sinds het "begin van de industriële revolutie".

Als we ons nu even beperken tot "de temperatuur" op aarde, dan heeft men het vaak over een stijging sinds het "einde van de kleine ijstijd" of sinds het "begin van de industriële revolutie". Daarbij worden soms jaartallen gegeven (dikwijls ca. 1850), vaak ook niet. De gegeven jaartallen voor die periodes kunnen echter nogal variëren.

Een algemene vuistregel is dat sinds ca. 1850 de aardatmosfeer ca. 1 graad Celsius zou zijn gestegen, waarbij getallen tot een halve graad minder of meer ook wel worden geponeerd. Dan komen we grof gesteld op ramingen van 0,5 - 1,5 graad Celsius, veelal ca. 1 graad of iets hoger.


Temperatuurmetingen uit het verleden zijn schaars

Om een stijging vast te kunnen stellen heb je metingen uit heden en verleden nodig. Die metingen uit het verleden zijn schaars en dikwijls niet beschikbaar voor grote gebieden van de aarde.


Afgeleide temperatuurmaten (Proxies)

Robinia boomgroeiringen
Bron: Wikipedia over groeiringen, d.d. 4-3-2019

Als temperatuurmetingen uit het verleden niet beschikbaar zijn, gebruikt men wel Afgeleide Maten voor temperatuur en tijd, in het Engels Proxy Measures of Proxies genoemd.

Afgeleide maten voor tijd zijn b.v. de zgn. C14-koolstof-methode en de boomringmethode.
Afgeleide maten voor temperatuur zijn ook de boomringmethode en.............

Afgeleide Maten zijn uiteraard zo goed of slecht als hun onderliggende aannames en de hier voor juiste uitvoering van de metingen.

proxy measures for global warming

Zogenaamde afgeleide maten voor globale opwarming, zoals boomringen of waslijnen, zijn niet noodakelijkerwijs valide.


Opwarming van de aardatmosfeer gaat met golven, opwaarts, neerwaarts en vlak (pauzes).

Dat de temperatuur soms vlak blijft of zelfs daalt - ondanks een gelijktijdige stijging van de CO2-concentratie - wordt door AGW-negationisten beschouwd als bewijs dat de door CO2 gedomineerde AGW-theorie niet klopt.

Thoenes (18-7-2017) schrijft er het volgende over:

Er is ondanks de aanzienlijke stijging van het CO2-gehalte van de atmosfeer nooit een temperatuurstijging opgetreden die hiermee gecorreleerd zou kunnen worden.


100 jaar op en neer, op en neer .......

De temperatuur daalde (althans op het noordelijke halfrond) 0,2 graad C van ca. 1870-1880

Het wereld-temperatuurverloop steeg 0,2 graad C tussen tussen ca. 1880 en ca. 1904,

daalde erna heel even 0,1 graad C aan het directe begin van de 20e eeuw,

steeg toen (bijna) in 1 ruk 0,4 graden door tot ca. 1942

om daarna te dalen tot (op dez grafieken) 1970 met 0,4 graden C.

--------------

Literatuur: - Meeus, Ferdinant, globale opwarming door stijging CO2 uitstoot ?, Doorbraak.be, 21-8-2018

---------------

Daling na 100 jaar: (1870-1970) ca. 0,1 graad C. kouder

Stijging in 90 jaar (hele wereld vanaf 1880): 0,1 graad C.

NCAR-1974-100jaar temperatuur

Hele wereld in graden Celcius (voor 1880 alleen het noordelijk half rond)

 

NCAR, Boulder, Colorado, USA

Centrum voor Atmosferisch Onderzoek - NCAR in Boulder, Colorado, USA

 

 

Grafiek van de NCAR (Centrum voor Atmosferisch Onderzoek) in Boulder, Colorado (USA)

Klik op de grafieken voor vergrotingen; (bron: Tony Heller, 20-11-2017 op Youtube).


Niets om je druk over te maken ?

Plus of min 0,1 graad C klimaatverandering in 100 jaar: niets om je druk over te maken ?

Jawel hoor.............

In 1977 was Time Magazine bevreesd voor een naderende ijstijd.

In 2006 (29 jaar later) was hun angst daarvoor echter al weer over: toen waren ze opeens bang voor Global Warming.

time Magazine zowel bang voor global cooling als global warming: gewoon altijd bang dus

Alleen de angst bleef...................

Munch-de schreeuw

Edward Munch: De Schreeuw (klik voor vergroting)


Begin 1970-er jaren bleef de temperatuur nog wat dalen - en voedde de angst voor Global Cooling - om vanaf ca. 1976 weer te gaan stijgen tot een "El-Nino-piek" in 1998 (zie de grafiek hier onder links).

Die stijging van 1975/1996 tot 2000 (in haar grafiek 0,6 graden) is volgens Judith Curry statistisch niet verschillend van die eerdere stijging tussen 1917 en 1944 (in haar grafiek ook 0,6 graden).

Toch is de CO2-concentratie in de lucht sinds1900 gestaag gestegenen sinds 1940 zelfs exponentieel gestegen (zie grafiek hieronder rechts).

Thoenes (18-7-2017) schrijft er het volgende over:

Er is ondanks de aanzienlijke stijging van het CO2-gehalte van de atmosfeer nooit een temperatuurstijging opgetreden die hiermee gecorreleerd zou kunnen worden. De gemiddelde temperatuur van de atmosfeer steeg slechts significant tussen 1979 en 1998, daarvoor niet en daarna ook niet (zie hieronder voor "de pauze") , ondanks voortdurende stijging van het CO2-gehalte van de atmosfeer.

temoeratuurstijgingen die vergelijkbaar zijn

 

  CO2-grafiek vanaf 1900

In de grafiek van de NCAR (hier verder op boven) is te zien dat de temperatuur met wat golven 0,5 graden steeg van ca. 1882 tot 1942. Het CO2 niveau steeg in die 60 jaar slechts licht, van ca. 290 tot ca. 310 ppm, dus 20 ppm.

Van ca. 1917 - 1945 steeg de temperatuur ca. 0,6 graden (rode lijn in grafiek hier direct boven), terwijl de CO2-stijging nog niet erg groot was: van ca. 300 tot ca. 305 ppm, ca. 5 ppm in 28 jaar.

In de periode van (ca. 1945 - ca. 1976) bleef de temperatuur vlak (daalde zelfs 0,2 à 0,4 graden, wat angst voor afkoeling opleverde), maar steeg de CO2 juist sterk, van ca. 310 - ca. 330, 20 ppm in 31 jaar.
De temperatuur-stijging tussen 1979 en 1998 was even groot als die tussen 1917 en 1944, maar de CO2 steeg in die tijd veel harder dan tussen 1917 en 1944.


de Pauze (Engl. Pause; Lat: Hiatus)

Na 1998 is de gemiddelde wereldtemperatuur niet significant gestegen, ondanks de sterke stijging in het CO2-gahalte tot boven de 400 ppm.

wereld-temperatuur sinds 1979

Bovenstaande grafiek: UAH graphs of Spencer and Christy show a pause during the last 20 years. Klik voor vergroting.

Onderstaande grafiek (ontleend aan Labohm, 4-2-2023) laat hetzelfde zien van 1997-2021 op bais van dezelfde gegevens van de UAH - University of Alabama in Hunstville.

De warmtepieken in 1998 en 2016 worden verklaard door actieve El Nino activiteiten: Er waren sterke El Nino's in 1972-73, 1997-98 en 2015-16. En een wat minder sterke in 2009-2010.


Een deel van de op het aardoppervlak gemeten "opwarming" is te verklaren met het stadswarmte -effect (Engl: urban heat island effect).

Onderstaande grafiek op basis van 114 meetstations in de USA, die ver verwijderd zijn van stedelijke bebouwing, laten van januari 2005 tot mei 2022 geen opwaartde stijging zien.

17 jaar geen opwarming in de USA, gemeten met 114 weerstations buiten stedelijk gebied

Bron: Watts, Anthony, Corrupted climate stations 2022. (zie hier indien link verbroken)


Dat de temperatuur op aarde vele jaren vlak bleek te verlopen was niet in overeenstemming met en ook niet voorspeld door de AGW-theorie en door daarop gebaseerde modelberekeningen.

Dat kostte de betrokken wetenschappers wel hoofdbrekens, zoals bleek uit de volgende "climategate-email":

From: Kevin Trenberth (US National Center for Atmospheric Research). To: Michael Mann. Oct 12, 2009:

Trenberth-climategate-emails
(Bron: prof. Soon, lezing, 17-8-2019); klik op de tekst voor een vergroting.

"The fact is that we can't account for the lack of warming at the moment and it is a travesty that we can't... Our observing system is inadequate"
Het lijkt dat Prof. Trenberth de schuld geeft aan de observatiesystemen i.p.v. dat hij accepteert dat de AGW-theorie niet klopt. Hij "steekt hiermee zijn kop in het zand", denk ik.

kop in het zand steken

en hij is niet de enige.......

kop in het zand wegens de Pauze in de klimaatopwarming
(klik op de foto voor een vergroting)


Hoeveel is de temperatuut sinds 1870 nou echt gestegen ?

Als ik alle hier besproken grafieken achter elkaar probeer te leggen, dan kom ik niet hoger dan ca. 0,5 graden C + of - 0,1 graad in ca. 150 jaar.

Een hoop gedoe om niks ?


Over het algemeen wordt echter een stijging van ca. 1 graad C genoemd.

Dat zegt ook het AR6 rapport van het IPCC uit 2021: sinds 1850 1 graad C.

Wellicht praat en schrijft iedereen elkaar wel na op basis van - inmiddels al "gehomogeniseerde" - statistieken ?

Ik baseer mijn berekening op "oude" (meest originele ?) data van de NCAR uit 1974 (zie de grafiek aan het begin van de bladzijde).

Daarna kan er nog van alles met de originele meetgegevens zijn "uitgespookt", zoals in de voorbeelden hier onder.

Grafieken van de USHCN voor en na "homogenisatie"
----------------------------------------------------- klik op de grafiekvoor vergroting
--->

De aanpassingen betreffen dikwijls wel een hele graad Celcius, ongeveer de orde van grote van de verfoeide opwarming van de aarde sinds de industriële revolutie !

In De Bilt betrof de temperatuurverlaging voor 1906 -1951 in 2016 gemiddeld ca. 0,9 graad Celsius. Van alle warme dagen boven de 27 graden werd systematisch zelfs 1.9 graden afgetrokken !

Dat is een orde van gootte waar het bij IPCC-alarmisten en het klimaatakkoord van Parijs over gaat: men wil maximaal een aarde-temperatuurstijging van 1,5 à 2 graden Celsius.

  wereldtemperatuur sinds 1890

Nobelprijswinnaar natuurkunde Prof. Giaever spreekt over 0,8 graden in 150 jaar:

giaever: earth's temperature has been amazingly stable in 150 years


"There is no Climate Emergency"

In elk geval is er een groep van 14 bekende wetenschappers o.l.v. emer. Prof. Guus Berkhout, die het hard van de daken schreeuwen: "There is no Climate Emergency"

Dat doen ze als ambassadeurs van de European Climate Declaration, in een brief van 23-9-2019 aan de VN-baas Guterres ter gelegenheid van de VN-klimaatconferentie in New York op die datum. De brief is ondertekend door ca. 500 - meest Europese - wetenschappers en professionals. Zie hier.

There is no climate emergency !

  advice to political leaders

De brief ging gepaard met een Press briefing waarin modelmatig verkregen opwarmings-prognoses worden vergeleken met de tot heden geobserveerde temperatuurstijging van de aarde van 1850 - 2011, volgens hen ca. 1 graad Kelvin (= ook 1 graad Celius; zie de groene cursor in de bovenste balk). Hun schatting van de stijging is dus een halve graad hoger dan mijn bovengenoemde berekening. Elders schrijft Berkhout over bijna 1 graad in de laatste 150 jaar.


Literatuur:

- Crok, Marcel (2010), De staat van het klimaat: een koele blik op een verhit debat, Amsterdam: uitg. Paradigma, 333p. ISBN: 978-90-499-6040-7;

- Homewood, Paul, PLUS ÇA CHANGE, The UK climate in 2018, GWPF Briefing nr. 43, 2019

- Jong, Henk de, Analyse van de AGW-negationist, Climategate.nl, 16-3-2018.

- Kroonenberg, Salomon, (boek 2007) De menselijke maat: de aarde over tienduizend jaar", uitg. Atlas Contact, ISBN 9789025439507.

- Labohm, Hans, Er is geen klimaatcrisis, Climategate.nl. 22-9-2019.

- le Pair, C. (Kees) and Lange, C.A. (Kees) de, On the theory of the earth’s physical parameters, distributed in space and time, CLINTEL, 23-9-2019 (zie hier indien link verbroken). Ook verschenen in Principia Scientific International, 23-9-2019

- Morrison, Chris, Al minstens 17 jaar geen opwarming in VS volgens zelden genoemde stadswarmte-vrije database, Climategate.nl, 8-10-2022.

- Rörsch, Arthur, Vergissen is menselijk, Climategate.nl ,15-3-2019.

- Scrable, K. et al., New Study: Amount of CO2 from fossile fuels too low to cause gobal warming, Climatechangedispatch.com, 14-1-2022

- Thoenes, Dick, Klimaatverandering, klimaatalarmisme en klimaatbeleid, Climategate.nl, 18-7-2018

- Watts, Anthony, Corrupted Climate Stations 2022 edition (The Official U.S. Temperature Record Remains Fatally Flawed); (zie hier indien link verbroken)


Tot slot

opwarming van de aarde

Warming fears are the “worst scientific scandal in the history…When people come to know what the truth is, they will feel deceived by science and scientists.
(UN IPCC Japanese Scientist Dr. Kiminori Itoh, an award-winning PhD environmental physical chemist).

Zie ook onze web-pagina Afkoeling van het klimaat !

Warmt het klimaat echt op ?

Maar, pas op: There are lies, damned lies and statistics !

Dr. Nakamura maakt dan ook gehakt van de opwarmings-statistieken:

Dr. Mototaka Nakamura  

Dr. Nakamura received a Doctorate of Science from the Massachusetts Institute of Technology (MIT), and for nearly 25 years specialized in abnormal weather and climate change at prestigious institutions that included MIT, Georgia Institute of Technology, NASA, Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology and Duke University. See a list of selected publications.

 He recently (2019 ?) released a Kindle version  of a climate skeptical book in Japanese. The book’s title in English: “A climate scientist’s profession – Global warming theory is unproven, only a hypothesis“.

In his book, Dr. Nakamura explains why the data foundation underpinning global warming science is “untrustworthy” and cannot be relied on. Subjects dealt with are:

- Not backed by demonstrable data
- Failed climate models
- Ocean data extremely scant…
- 1 station per 10,000 sq km almost meaningless
- No scientific value

Nakamura blasts the ongoing data adjustments: “Furthermore, more recently, experts have added new adjustments which have the helpful effect of making the Earth seem to continue warming”. Nakamura deems this “data falsification”.

He concludes: Therefore, the global surface mean temperature change data no longer have any scientific value and are nothing except a propaganda tool to the public.” Lees hier meer details. Zie ook hier (of, indien de link is verbroken: hier)

Lees ook:

- Scrable, K. et al., New Study: Amount of CO2 from fossile fuels too low to cause gobal warming, Climatechangedispatch.com, 14-1-2022

there is no climate change crisis


U bent hier: inhoudsopgave -atmosfeer - opwarming van het klimaat
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van dr. Hugo H. van der Molen, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties ! en Facebook of Linkedin