Milieuzaken.org
feiten, getallen en opinies.

Klimaatbeleid en -verdragen

27-10-2021: in een kamerdebat over FitFor55, het klimaatpakket van de Europese Commissie o.l.v. Eurocommissaris voor klimaat Frans Timmermans.
alexander Kops (PVV) laat goed gedocumenteerd geen spaan heel van het klimaatbeleid. Bekijk de video.

Hij vergelijkt o.m. de uitstoot van China: wat wij (in ons land) in een heel jaar uitstoten, stoot China in nog geen week uit en wat wij allemaal aan uitstoot beperken dat doet China in drie uur teniet. 

In november 2023 wint de PVV de 2e kamer-verkiezingen glansrijk:

climate fairy tales

U bent hier: inhoudsopgave - klimaat, - klimaatbeleid en -verdragen

Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

Follow@plattezaken en Facebook of Linkedin


road to hell is paved with  green intentions
Click on the cartoon for an enlargement

Bekijk en beluister Marc Morano's (2022) philippica tegen het huidige CO2-beleid: Realistic Perspective on Global Warming.


 

“Meer dan het veranderende klimaat is het beleid om de CO2-uitstoot te verminderen een ramp.”
(Richard Lindzen, Climategate.nl, 8-5-2023)30 jaar kklimaatconferenties en -verdragen hebben de toename van CO2-concentraties niet doen stoppen.........

CO2-stijging ondanks 30 jaar klimaatconferenties en -verdragen
Klikop de grafiek voor een vergroting

Sisyphus-arbeid
En het verminderen van de wereldwijde CO2-emissies lijkt een hopeloze Sisyphus-arbeid (afb.: Antony Watts)


Ook de menselijke CO2-uitstoot neemt gestaag toe, vooral dankzij Aziatische landen aan de grote Oceaan, zoals China en India.

co2-emissies blijven toenemen wereldwijd

gevonden op climategate.nl op 28-8-2017

  CO2-uitstoot-groei in 2018

De energie- en klimaat akkoorden zijn als een roofoverval. Want hoe noem je anders een welvaartsextractie van honderden miljarden zonder meetbaar resultaat?
(David Dirkse, 2019)

Marcel Crok: "We zijn beland in een zeer kostbare versie van het sprookje ‘de kleren van de keizer’. De Deense econoom Bjørn Lomborg schat dat de kosten van maatregelen die in Parijs worden besproken wereldwijd 1.000 tot 2.000 miljard dollar per jaar zullen bedragen. Zelfs als je de modellen van het IPCC accepteert, geeft dat een vermindering van de opwarming in 2100 van slechts 0,17 graden. En die kosten maken we ter bestrijding van een zwaar overschat toekomstig probleem.

Wat betreft het klimaat kunt u dus rustig gaan slapen. Waar u zich wel zorgen over dient te maken, is de politisering van de wetenschap en het irrationele klimaatbeleid dat daarvan het gevolg is."

Dr. Lucas Bergkamp, tweet op 11-10-2020:
Klimatologie is verworden tot de kunst van het dreigen met rampen. Rampen die zich slechts in de eigen theorie ooit kunnen voordoen. Om politieke verandering af te dwingen. Onder het mom van wetenschap.

Marc Morano, bindt regelmatig de kat de bel aan en legt in 2022 op youtube uit waar het de wereldleiders met hun CO2-beleid nou werkelijk om gaat: totale controle over iedereen en massale herverdeling van de macht in de wereld, alles ten koste van een ieders individuele vrijheid en welvaart, juist ook van de nu allerarmsten in de wereld:

Marc Morano: Realistic Perspective on Global Warming
"1 billion people don't have running water and electricity, estimated. And the United Nations is doing everything possible through the Climate Fund and through repressing fossil fuel projects to keep them poor," – this quote is a very accurate description of today's consumer society. "It's hard to imagine a better control lever than carbon dioxide to literally to essentially control society," – these words were spoken on May 7, 2022, at the International Forum “Global Crisis. We are People. We Want to Live" by Marc Morano, executive director and chief correspondent of Climate Depot news portal, producer, writer from the United States. He is one of the few people who is not afraid to tell the truth honestly and openly about the fact that the powers that be are driving people into the stable under the guise of slogans about the need to control CO2 emissions. The lie that global warming is caused by human activity is so entrenched in society that dissenting scientists are not only deprived of funding, they are blocked in the media and social media sites. What is really causing global warming and abrupt climate change? Find out by watching the broadcast of the International Online Forum "Global Crisis. We Are People. We Want to Live”: https://creativesociety.com/global-cr...

The urge to save humanity is almost always only a false-face for the urge to rule it.Power is what all messiahs really seek: not the chance to serve.
(bron: Minority Report; H.L. Mencken’s Notebooks, 1956)


(klik op de foto voor een vergroting) ----------->

  panie=knop

uitspraak van Mencken


John Locke - citaat


“We do not believe any group of men adequate enough or wise enough to operate without scrutiny or without criticism. We know that the only way to avoid error is to detect it, that the only way to detect it is to be free to inquire. We know that in secrecy error undetected will flourish and subvert”. (J Robert Oppenheimer).


tegen onjuiste berichten......

Lees hier meer over censuur.

De zgn. strijd tegen nepnieuws verwordt al gauw tot een Orwelliaans Ministerie van Waarheid.


De geschiedenis van het klimaatdenken wordt boeiend beschreve in 2 boeken van Rupert Darwall uit 2015 en 2017.

Rupert Darwall-book
klik hier voor een vergroting

Zijn boek, The Age of Global Warming: A Short History werd uitgegeven in 2015. Lees hier een boekbespreking en hier een TV-interview met de auteur.

En in n 2017 publiceerde hij Green Tyranny: Exposing the Totalitarian Roots of the Climate Industrial Complex, Encounter Book, 2017. 334 p.
Dit boek was bedoeld als complement van het eerdere.
Lees hier een boekbespreking en hier een lezing van de auteur over zijn nieuwe boek.

En, als u eerst uw emotie-veiligheidsgordels heeft omgedaan, bekijk dan een interview met de auteur over de totalitaire voorlopers van het huidige groene denken...........

Als ontkenners van de AGW-theorie (door mensen veroorzaakte opwarming) klagen dat ze op een lijn worden gesteld met holocaust-ontkenners, dan kan de "groene beweging" zich er nu aan ergeren dat het "groene denken" zoals geen vlees eten, wel windmolens, weinig auto rijden en een nieuwe natuurlijke levensstijl, al in de jaren 1930 gemeen goed waren in de nazi-partij, met vegetariër Hitler voorop. Zoals de Engelsen het zo mooi zeggen: "tit for tat"

  Darwall: Green Tyranny
klik hiervoor een vergroting

Verdere literatuur:
- Darwall, Rupert
, After Glasgow, The 1.5°C Target Is Dead – Get Over It, climatechangedispatch, Nov. 15th 2021.


Politisering van de wetenschap
Marcel Crok schreef 6-12-2015 in De Volkskrant: Het International Panel on Climate Change - IPCC heeft een soort virtuele werkelijkheid gecreëerd, een parallel universum, waar de onderhandelaars zich helemaal in thuis lijken te voelen, maar dat steeds verder van de werkelijkheid af komt te staan.

Zoals beschreven op onze web-pagina over de werkwijze van het IPCC is hun "samenvatting voor beleidsmakers" een compromis tussen alle deelnemende landen. Dat is politiek, geen wetenschappelijke methode:
Bij een IPCC rapport wordt ook een zogenaamde "Summary for Policymakers (SPM)"opgesteld. Hierover wordt een kleine week vergaderd met afgevaardigden van vele landen. Iedere uitspraak in de SPM moet consistent zijn met en onderbouwd zijn door het hoofdrapport en moet begrijpelijk en relevant zijn voor beleidsmakers. Bij de goedkeuring van de SPM wordt gestreefd naar consensus over de tekst tussen alle landendelegaties. De aanwezige hoofdauteurs hebben daarbij de taak om te bewaken dat de tekst van de SPM conform het hoofdrapport blijft. De hoofdauteurs kunnen zelf voorstellen doen om aan landencommentaren tegemoet te komen. Vanwege de betrokkenheid van de landen bij de opstelling van de SPM nemen de politici de conclusies van de wetenschappers meestal grotendeels over.

We zijn beland in een zeer kostbare versie van het sprookje ‘de kleren van de keizer’. De Deense econoom Bjørn Lomborg schat dat de kosten van maatregelen die in Parijs worden besproken wereldwijd 1.000 tot 2.000 miljard dollar per jaar zullen bedragen. Zelfs als je de modellen van het IPCC accepteert, geeft dat een vermindering van de opwarming in 2100 van slechts 0,17 graden. En die kosten maken we ter bestrijding van een zwaar overschat toekomstig probleem.

Wat betreft het klimaat kunt u dus rustig gaan slapen. Waar u zich wel zorgen over dient te maken, is de politisering van de wetenschap en het irrationele klimaatbeleid dat daarvan het gevolg is.


Internationale kilmaat-conferenties en verdragen

De Canadees miljardair Maurice Strong maakte een zeer succesvolle loopbaan in de energie-sector. Zie wikipedia, waar nevenstaande tekst op 23-2-2019 is ontleend.

Maurice Strong
 

Milieu op de internationale kaart:

Begin jaren zeventig was Strong secretaris-generaal van de United Nations Conference on the Human Environment. In 1971 liet hij een rapport uitbrengen over de staat van de planeet, met de titel Only One Earth: The Care and Maintenance of a Small Planet, met coauteurschap van Barbara Ward en René Dubos. Het rapport gaf een samenvatting van de ontdekkingen van 152 hoogaangeschreven experts uit 58 landen en diende als voorbereiding van de eerste bijeenkomst van de VN over milieu in 1972 in Stockholm.

Dankzij de conferentie maakt het milieu sindsdien deel uit van een internationale ontwikkelingsagenda en werd het VN-Milieuprogramma (UNEP) opgericht, met het hoofdkantoor in Nairobi, Kenia. Strong werd gekozen als eerste leider van de UNEP voor de periode van 1972 tot 1975.

In 1992 werd Strong benoemd tot secretaris-generaal van de VN-Conferentie voor Milieu en Ontwikkeling in Rio de Janeiro, beter bekend onder de naam Earth Summit.

In 1988 werd het IPCC opgericht. Haar eerste rapport werd uitgebracht in 1990.
"Created in 1988 by the World Meteorological Organization (WMO) and the United Nations Environment Programme (UNEP), the objective of the IPCC is to provide governments at all levels with scientific information that they can use to develop climate policies. IPCC reports are also a key input into international climate change negotiations. The IPCC is an organization of governments that are members of the United Nations or WMO. The IPCC currently has 195 members." 


De "Top" van Rio, 1992
is een afkorting van de De VN-conferentie inzake Milieu en Ontwikkeling (UNCED, naar United Nations Conference on Environment and Development),
ook gekend als de Top van Rio, Rio-Conferentie of de Top van de Aarde (Earth Summit) was een grote conferentie van de Verenigde Naties in Rio de Janeiro, Brazilië, in 1992. De belangrijkste resultaten van de top kwamen in het Klimaatverdrag, dat op zijn beurt de basis was voor het latere Kyoto Protocol (1997).

Op de VN-klimaatconferentievan 1992 in Rio de Janeiro (Br.) hield de 13-jarige Canadese Severn Cullis-Suzuki een toespraak met een - vanuit kind-perspectief beleefd - pleidooi voor veel meer geld en aandacht voor de natuurlijke omgeving.

Severn Cullis-Suzuki op de klimaatconferentie in Rio in 1992   severn Cullis-Suzuki sprrekt de klimaatconferentie in Rio toe in 1992

Lees meer over kinderen en klimaat op onze desbetreffende web-pagina.


Het Klimaatverdrag (of UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change) uit 1992 te Rio de Janeiro.
(zie Wikipedia).

Dit is een zogenaamd raamverdrag dat in 1992 onder verantwoordelijkheid van de Verenigde Naties werd afgesloten en ondertekend tijdens de "Earth Summit" in Rio de Janeiro. Doel van het verdrag (ook: de "conventie") is om de emissies van broeikasgassen te reduceren en daarmee ongewenste gevolgen van klimaatverandering te voorkomen.

Ook werd op de top het Biodiversiteitsverdrag ondertekend, die landen ertoe aanzette om de biodiversiteit in eigen land, maar ook in ontwikkelingslanden te beschermen.

Het klimaatverdrag trad in werking op 21 maart 1994. Sinds die tijd hebben bijna alle lidstaten van de Verenigde Naties het verdrag ondertekend en bekrachtigd (ratificatie). Op dit moment (anno ...) hebben 197 landen, waaronder België en Nederland (maar alleen voor het Europese deel van het Koninkrijk), het klimaatverdrag geratificeerd.[2]

Binnen het kader van het klimaatverdrag is in 1997 het Kyoto-protocol overeengekomen.


Het Kyoto-Klimaatverdrag uit 1997
(zie Wikipedia).

Volgens het Kyotoprotocol moet Nederland tussen 2008 en 2012 de emissie van broeikasgassen elk jaar gemiddeld met zes procent terugbrengen ten opzichte van 1990. Een deel van deze reductie mag worden gerealiseerd in het buitenland. In 2005 kwam de uitstoot voor het eerst onder het 1990 basisniveau (bron: DePers.nl, 8-8-2007)

Kyoto klimaatakkoord

In dat klimaatakkoord zijn plafonds afgesproken voor de uitstoot(emissie) van CO2, dat door velen als - te bestrijden - broeikasgas wordt beschouwd en als veroorzaker van opwarming van de aarde.

Is niet ondertekend door Rusland, Amerika (werd beschouwd als 's werelds grootste vervuiler; sinds november 2007 wordt in de media gezegd dat China die rol heeft overgenomen), India en.....

China heeft het verdrag wel geratificeerd, maar het hoeft in de eerste fase, tot 2012 niet te voldoen aan emissieplafonds. Maar ze hebben sinds de zomer van 2007 wel een nationaal klimaat-beleidsplan (zie hier verder onderaan op deze blz.)

 

de aarde heeft koorts

Maar......The Economist bevestigt: CO2-beleid is een chemokuur om verkoudheid te bestrijden. Zie climatgate.nl van 25-6-2013 door Rypke Zeilmaker


Klimaatconferentie van Parijs 2015, het Akkoord van Parijs.
(zie Wikipedia)

Parijs, 12 december 2015: Overeenkomst en afspraken op de climaatconferentie (zie hier voor het ratificerings-proces).

Onderdeel van het "Klimaatakkoord van Parijs" is de belofte dat de ontwikkelde landen jaarlijks $ 100 miljard (!) zouden geven aan onderontwikkelde landen "om de gevolgen van klimaatverandering te bestrijden".   Parijs-akkoord 100miljar/ jaar bidragen

klimaatovereenkomst van Parijs om jssrlijkd 110 miljsrd $ te geven aan ontwikkelingslanden  

 

 

Maar nu de V.S zich uit het akkoord terugtrekken lijkt daar nog maar weinig van terecht te komen. Op 6-9-2018 publiceerde de website van het Global Warming Policy Forum het hier links staande bericht:

Zie voor een onthutsende analyse: Hans Labohm, Achter de facade van de klimaatovereenkomst van Parijs, climategate.nl d.d. 5-9-2016.

Hier beschrijft hij onder meer de vernietigende conclusie van de Britse wetenschapsjournalist Christopher Booker aan het einde van zijn artikel "Rising emissions show Paris climate agreement is an act of delusion" in The Telegraph News van 3-9-2016:

"It is hard to recall any event in history that has been more absurdly and comprehensively misrepresented by politicians and the media. In reality, the Paris agreement was no more than a vainglorious act of collective wishful thinking, orchestrated to fool the world into thinking that anything of significance had actually been achieved …."

Het doet allemaal nogal denken aan Hans Christian Andersen's sprookje De Nieuwe Kleren van de Keizer.............

  Parijs klimaatverdrag: de nieuwe kleren van de keizer

verdrag van Parijs-2015
(klik op het cartoon voor een vergroting)

Helemaal niet wettelijk bindend !
Another empty claim constantly made about the Paris agreement is that it was “legally binding”. Even if the agreement is eventually “ratified” by 55 countries representing 55 per cent of global emissions, as is required for it to take effect, this applies to only one part of what they signed up to in December. And this is merely that every signatory country should come up with a “nationally determined contribution” (NDC), giving its own version of just how much CO2 it expects to be emitting by 2030.
In fact, it is from these NDCs that we can see just how utterly meaningless the whole exercise has turned out to be. From the documents they all submitted in Paris, it is clear that almost all the world’s major emitters are planning to build enough new coal-fired power stations to ensure that their CO2 emissions will rocket.

India alone, already the world’s third-largest emitter, is planning to build more than 400 coal-fired plants, and anticipates that by 2030 its emissions will actually be three times greater than they are today

 

CO2-emissies per land

Bron: Wikipedia 23-6-2017

wereld-uitstoot CO2 tot 2010 ...china's kolenconsumptie is groter dan de hele rest van de wereld
klik voor vergroting !
Bron van de grafiek: GCP; mijn bron: klimaatgek.nl

De afgelopen paar decennia is er bij 7 van de 10 koplopers een soort van stabilisatie van de uitstoot waarneembaar. De USA deed er wat langer over, maar ook daar is er de afgelopen jaren sprake van een afname van de uitstoot. De nummers 1 en 3 van deze top-10, China en India, groeien lustig door. Vooral de emissies van China reiken ongekend hoog momenteel. Cijfers in de linker grafiek gaan tot 2013, in de rechter grafiek tot 2018..
Interessant is dat China en India bij de onderhandelingen in Parijs als ‘opkomende economieën’ zijn gekwalificeerd en dus voorlopig niets hoeven te doen aan hun CO2-uitstoot. Ze hebben wel het verdrag ondertekend en geratificeerd, maar dat is dus pro forma. Overigens heeft maar een kleine minderheid van alle landen zich geconformeerd aan het verminderen van de CO2-uitstoot, de overgrote meerderheid van landen is opkomende economie en heeft dus geen inspanningsverplichting maar vertoont wel veelal stijgende CO2-emissies. Aan deze grafiek van de top-10 alleen is al te zien waarom je er van uit kunt gaan dat de uitkomst van ‘Parijs’ weinig zoden aan de dijk zal zetten.
(Bron: klimaatgek.nl ).

We would never guess from all the hype, for instance, that China – already the world’s largest CO2 emitter, contributing 28 per cent to the world’s total – has no intention of halting the rise in its “carbon emissions” at all. On the contrary, while saying it will cut emissions per unit of GDP, it projects that its economic growth will result in a CO2 rise of 50 per cent by 2030. This alone would add up to 30 per cent of the  world’s total".

(bron: Christopher booker in The Telegraph News van 3-9-2016: " Rising emissions show Paris climate agreement is an act of delusion").

Het klimaatbeleid dat in Parijs in 2015 is afgesproken is volgens een artikel op climategate.nl van Jeroen Hetzler (12-6-2017) dan ook een hersenschim: het zal heel anders gaan dan het publiek nu denkt op grond van de mediaberichten die ze zien en lezen:

  Schoorstenen in India en China gaan volop roken

Patricia Adams (2018) schrijft de volgende analyse in : The Road From Paris: China’s Climate U-Turn

For all its green talk, China is sticking to fossil fuels. While leaders of western countries fret about their greenhouse gas emissions in Katowice, China is forging ahead with new projects and investments in coal and gas. According to a new paper (Note 15) from the Global Warming Foundation (GWPF), the Communist Party’s survival depends on delivering economic growth and cleaner air.

“The Chinese have spent a lot of money on renewables without results on anything like the scale required. So despite their continuing outward support for the green agenda, China is actually going all out for fossil fuels. The Communist Party’s grip on power depends on it.”

As a result, analysts expect China’s coal production to continue to grow, with increases of 10 percent likely in the next two years. Such changes dwarf any reductions that are likely in western countries.

As Adams puts it:

“Just a few years ago, China was lauded as a climate saviour. That’s all in the past now.”

In the foreword to the new paper, former US Ambassador and US special envoy to the UNFCCC Dr Harlan Watson said:

“Many in the environmental community look to China to assume the role of global climate leader. But Patricia Adams questions China’s interest in assuming this role as the need for continued economic growth means securing new energy supplies will take priority over climate change concerns.”


$ 100 miljard / jaar -fonds voor ontwikkelingslanden

100$-jaar-fund

Klik op het cartoon voor een vergroting

BANGKOK (Reuters) – Developed countries are not taking their commitment to generate $100 billion in climate finance seriously, experts meeting in the Thai capital said on Wednesday, possibly jeopardising the 2015 Paris accord. “If they don’t commit to real finance, it’s all going to fall apart.”
The Bangkok talks precede a meeting in Katowice, Poland, in December, where government ministers will meet to agree on rules for the 2015 Paris accord.
Senior U.N. officials said it is hoped a draft text for negotiation on the rule book will emerge by the end of the week.
Items on the agenda include a promise to raise $100 billion a year in climate finance, from both public and private sources, by 2020 to help developing countries tackle global warming.
Discussion on the funding is being “blocked across the board” at the meeting by a group of rich nations led by the United States, said Harjeet Singh, a global climate lead at non-profit ActionAid.
“If they don’t commit to real finance, it’s all going to fall apart. Developing countries will not be able to implement their targets, which they have put forward in anticipation of the money,” Singh told Reuters.
“There is a big fear that the $100 billion target will not be met. Lees hier het hele verhaal (of hier).


Patricia Espinosa  

UN Climate Chief Urges Countries To Deliver On $100 Billion Pledge

Executive Secretary Patricia Espinosa (pictured) has urged developed countries to make good on their promise to mobilize USD100 billion annually in climate finance to support the needs of developing nations.

Speaking at the UN Climate Talks taking place virtually from 31 May to 17 June 2021, the UN Climate Chief expressed her frustration that the pledge of financial support, made in 2010, has not yet been met: “We are still talking about this promise, despite greenhouse gas emissions continuing to be at their highest concentration ever; while extreme weather continues to decimate more parts of the world and with greater intensity; and while vulnerable people continue to suffer, continue to lose their livelihoods and their lives.”

Ms. Espinosa today addressed government delegates at an expert meeting on long-term climate finance.

Bron: climatechangedispatch.com, June 9th 2021, UN Climate Chief Urges Countries To Deliver On $100 Billion Pledge

Haar uitspraken over extreme gevolgen van extreem weer zijn strijdig met onderstaand rapport van het IPCC:

SREX-IPCC-2012klik voor vergroting op de foto

 

In 2012 schreef het IPCC en speciaal rapport over extreem weer:

"Managing the risks of extreme events and disasters to advance climate change adaptation"

Zie hier de inhoudspagina.

Hans Labohm schrijft hierover op climategate.nl van 21-4-2018: "Het IPCC heeft geen trends kunnen ontdekken in weersextremen en al helemaal geen verband met CO2."

Ook Espinosa's alarmistische zinsnede "continue to lose their livelihoods and their lives.” wordt - net als de woorden van klimaat-ondeskundige Greta Thunberg -niet gestaafd door de feiten.

Greta Thunberg ziet teveel klimaatdodedn


Literatuur i.v.m. de overeenkomst van Parijs:

- Adams, Patricia, The road from Paris: China's climate U-turn, GWPF note 15, , 2018.

- Booker, Christopher, "Rising emissions show Paris climate agreement is an act of delusion",  The Telegraph News van 3-9-2016:

- Labohm, Hans, Achter de facade van de klimaatovereenkomst van Parijs, Climategate.nl d.d. 5-9-2016


COP's = Conference of the Parties,

de jaarlijkse klimaatconferentie die wordt georganiseerd door de Verenigde Naties. Ze worden genummerd als COP (1 tot ......). Er komen enorm veel gedelegeerden op af, aangevlogen vanuit de hele wereld, soms wel 10 of 20.000. In december 2007 bv., kwamen er in Bali ca. 10.000 deelnemers aangevlogen. Daarom plantte het Rode Kruis 10.000 mangrovebomen op Bali (bron: FD, 8-12-2007).


2007: Bali, december 2007: internationale klimaatconferentie = COP nr. ...
Er kwamen ca. 10.000 deelnemers op die conferentie, uit de hele wereld (aangevlogen....). Daarom plantte het Rode Kruis 10.000 mangrovebomen op Bali (FD, 8-12-2007).

Hans Labohm schrijft op Climategate.nl van 16-11-2017 een sarcastisch commentaar op COP23, die in november 2017 in Bonn wordt gehouden:
"De klimaatconferentie van Parijs (COP 21 in 2015) eindigde in euforische stemming, overtuigd als de deelnemers waren dat zij de planeet hadden gered door afspraken te maken over een fikse vermindering van de door de mens veroorzaakte CO2-uitstoot. Daarna kwam de kater toen een jaar later tijdens de bijeenkomst in Marrakech (COP 22) de VS – de belangrijkste speler in het internationale klimaatbeleid – aankondigde zich uit de overeenkomst van Parijs te zullen terugtrekken. In Bonn wordt thans geprobeerd de scherven op te ruimen. De opening van de conferentie werd opgeluisterd door een uitzonderlijk ritueel met zang en dans. Maar dat was misschien ook wel het laatste waar de deelnemers zich vrolijk over konden maken. Voor het overige was het weer de gebruikelijke kommer en kwel." Lees hier verder. Money makes the world go round !


COP24 is in december 2018 Polen gehouden, in Katowice, centrum van de Poolse kolenmijnen in Silezië. Met inmiddels al ca. 23.000 (meest ingevlogen) gedelgeerden.
Marcel Crok relativeert het nut van die 24 conferenties op Climategate.nl van 19-12-2018." Wie het verloop van koolstofdioxide (CO2) in de lucht sinds 1992 bestudeert, ziet geen enkel effect van de inmiddels 24 grote jaarlijkse klimaatconferenties. Het gebruik van fossiele brandstoffen steeg met bijna zestig procent. De CO2-concentratie wordt voornamelijk bepaald door bevolkingsgroei en economische groei. Klimaatdiplomaten kunnen daar weinig tot niks aan veranderen, zo lijkt het."


COP25 is in december 2019 in Madrid (Sp.) gehouden.
Ca. 25.000 mensen (sic !) vlogen in vanuit de hele wereld.
Judit Curry veegt in dit essay voor een Spaanse krant de vloer aan met het huidige klimaat-alarmistische overheidsbeleid en de falende klimaatwetenschap; Climategate.nl, 5-12-2019.

Over de COP25 klimaatconferentie in Madrid, december 2019 schrijft William Happer het volgende:

Happer over COP25-klimaatconferentie te Madrid in dec. 2019
klik op de foto voor een vergrotting

Morano, Marc,

Climate Truth File 2020, your 2020 sceptical climate change talking points report, released at the United Nations Climate Summit in Madrid (COP25) on December 10, 2019.


Zie hier of hier voor de 36 p. pdf-file.

 

klikop de foto voor een vergroting ----------->>

  Climate Truth File 2020

COP26

COP26-een slangenkuil vol ellendeKlik voor een vergroting op de spotprent

 


The 26th session of the Conference of the Parties (COP 26) to the UNFCCC was originally scheduled to take place from 9-19 November 2020, in Glasgow, UK.

 

In view of the COVIC-19 pandemic, the COP Bureau decided on 28 May 2020 that it would take place from 1-12 November 2021, in Glasgow, UK.


Ter voorbereiding van die conferentie probeert USA special envoy for climate (speciale gezant voor klimaat0 John Kerry de wereld te bewegen de CO2-reductie-doelstellingen aan te scherpen t.o.v. de afspraken in het verdrag van Parijs. Maar ontwikkelingslanden India, China en Afrika voelen daar niets voor. Ze willen liever eerst welvaart voor zichzelf creëeren.

 

 

Kklik op het cartoon voor een vergroting -------------------------------------->>

  john Kerry, special climate envoy der USA krijgt  ontwikkelingslanden niet mee in het aanscherpen van klimaatdoelstellingen

Lees hier verder over COP-26


Literatuur m.b.t. internationale klimaatverdragen

Darwall, Rupert (2015), The Age of Global Warming: A Short History werd uitgegeven in 2015. Lees hier een boekbespreking en hier een TV-interview met de auteur.

Darwall, Rupert (2017) Green Tyranny: Exposing the Totalitarian Roots of the Climate Industrial Complex, Encounter Book, 2017. 334 p.
Dit boek was bedoeld als complement van het eerdere. Lees hier een boekbespreking en hier een lezing van de auteur over zijn nieuwe boek.

Holtrop, Jan, Van een nep apocalyptisch klimaatprobleem naar wereldwijde controle van de VN, Climategate.nl van 22-5-2019.


KLIMAATBELEID IN DIVERSE LANDEN:

Het klimaatbeleid van landen wordt mede gestuurd door de Summary for Policymakers, die uitkomen bij de wetenschappelijke rapporten van het IPCC.

Zie hier de uitgebreide lijst van IPCC-publicaties

Op hun webpagina "About IPCC" staat per mei 2019 het volgende:

"Created in 1988 by the World Meteorological Organization (WMO) and the United Nations Environment Programme (UNEP), the objective of the IPCC is to provide governments at all levels with scientific information that they can use to develop climate policies. IPCC reports are also a key input into international climate change negotiations. The IPCC is an organization of governments that are members of the United Nations or WMO. The IPCC currently has 195 members." 

IPCC- Intergovernmental Panel on Climate Change;
maakte rapporten in 1990, 1995, 2001, 2007 en 2014; In 2018 ook nog een extra alarmerend rapport met de zgn. 1,5 graden-doelstelling.
Zie onder voor de Nongovernmental IPCC, de NIPCC, die het IPCC sterk bekritiseert.

IPCC Special Report on a Global Warming of 1,5 %  

The IPCC’s Special Report on a Global Warming of 1.5°C (SR1.5) was released by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) in advance of the recent COP24 meeting in Katowice, Poland, in December 2018,

but was not adopted by the meeting due to objections by a number of governments. Lees hier waarom:

Bates, J. Ray, Deficiencies in the IPCC's Special Report on 1,5 Degrees. Zie hier de pdf file, uitg. The Global Warming Policy Foundation, GWPF Briefing 36.


NIPCC - Nongovernmental International Panel on Climate Change; zuiver wetenschappelijke tegenhanger van de verpolitiekte IPCC (zie boven): opgericht in 2005; in 2007 een workshop in Wenen onder leiding van Dr. S. Fred Singer, emeritus hoogleraar omgevingswetenschappen aan de Universiteit van Virginia (USA); Hij is de redacteur van hun eerste rapport in maart 2008.


 


AUSTRALIË

In mei 2019 verliezen de "Liberals" bij de parlementsverkiezingen in een strijd tegen de conservatiecven die ze "onmogelijk hadden kunnen verliezen". Voornaamste thema was wat de liberalen "climate emergency" noemden.

GWPF van 18-5-2019 schrijft er het volgende over:
Federal Labor leader Bill Shorten has referred to climate change as an “emergency,” in his final formal pitch to voters ahead of Saturday’s federal election: “if you vote Labor we will deliver the change that the nation deserves from day one,” the Opposition Leader said in his speech at Bowman Hall in Blacktown, New South Wales, on Thursday.“We will convene Parliament to prioritise real action on climate change… I promise that we will send a message to the world, that when it comes to climate change Australia is back in the fight!,” he said. “It is not the Australian way to avoid and duck the hard fights. We will take this emergency seriously, and we will not just leave it to other countries or to the next generation.“We are up for real action on climate change now if we get elected on Saturday.”
The use of that word follows the historic moment earlier this month, when a bipartisan UK Parliament passed a national declaration of an Environment and Climate Emergency. As The Conversation put it at the tim, the move has been likened to putting the country on a “war footing”, with climate and the environment at the very centre of all government policy, rather than being on the fringe of political decisions. Australia is still a long way from that kind of political enlightenment, and Shorten didn’t exactly declare an emergency, but he did put the word out there, alongside a promise to make action on climate policy a day-one priority for an elected Labor government.
“I say to the women and men of Australia, vote Labor because we are the only party with the courage and the principles and the plan to take real action on climate action,” he said, in the conclusion of his speech. “The choice for Australia to be a leader in the world is ours to make and the power is in your hands.”

Labour verliest Australische klimaat-verkiezingen

The Australian, 18 May 2019: Former Liberal Prime Minister John Howard said the election result showed Australians rejecting Bill Shorten’s “class warfare” tactics and his “radical” action on climate change. Mr Howard also said that there was “no doubt” that Labor’s prevarication (= gedraai) over the Adani coal mine in Queensland had a major effect in the sunshine state. “It’s a message to the nation, that — yes — sensible action on climate change is desirable. But radical action which destroys jobs, ruins industries and denies the people in less fortunate countries access to energy is something that the Australian people will reject.”


Overige Literatuur:
- Labohm, Hans, U-wending Australisch klimaat / energiebeleid, Climategate.nl d.d. 1-9-2018


CHINA

Nationale klimaat-beleidsplannen: China
In juni 2007 heeft China een 60 pagina groot klimaatbeleidsplan gepubliceerd. Maatregelen zijn aangekondigd op het gebied van energiebesparing, gewasdifferentiatie, uitbreiding van het bosareaal en armoede. China wil zich niet vastleggen op concrete streefdoelen, cijfers en jaartallen.

De Chinese draak eet steeds meer steenkolen  

De Chinese draak lust steeds meer kolen;

 

 

Tussen 2006 en 2010 is de Chinese CO2-uitstoot gegroeid van 1,7 naar 2,7 GtC (zie grafiek, bron: Rypke Zeilmaker, 21-1-2013 op climategate.nl).

Christopher Booker, aan het einde van zijn artikel "Rising emissions show Paris climate agreement is an act of delusion" in The Telegraph News van 3-9-2016, schrijft er het vogende over:

"But like everything else we have been told about that Paris agreement, it is all smoke and mirrors.

We would never guess from all the hype, for instance, that China – already the world’s largest CO2 emitter, contributing 28 per cent to the world’s total – has no intention of halting the rise in its “carbon emissions” at all.

On the contrary, while saying it will cut emissions per unit of GDP, it projects that its economic growth will result in a CO2 rise of 50 per cent by 2030. This alone would add up to 30 per cent of the  world’s total.
  schoorstenen-roken-na-Parijsakkoord

VolgensVvijay Jayaraj (sept. 2022), maakt de toenemende CO2-uitstoot in India en China een lachertje van het Westers klimaatbeleid,


DUITSLAND

Angela Merkel, Klimakanzlerin
Angela Merkel: die Klimakanzlerin, maar Duitsland verstookt meer vervuilende bruinkolen dan Polen........

Hans Labohm presenteert een inventarisatie van vooraanstaande Duitse politici die inmiddels spijt hebben van de Duitse Energiewende en er nu ernstig voor waarschuwen: Energiewende: spijtoptanten verheffen hun stem, Climategate.nl d.d. 27-5-2017:

Siegmar Gabriel, anno 2017 vice-bondskanselier, zei tijdens een bijeenkomst in 2014:
"Die Wahrheit ist, dass die Energiewende kurz vor dem Scheitern steht.
Die Wahrheit ist, dass wir auf allen Feldern die Komplexität der Energiewende unterschätzt haben.
Für die meisten anderen Länder in Europa sind wir sowieso Bekloppte."

energiewende-nein danke

Hoe over de Duitse "energiewend" kan worden gedacht beschrijft Hans Labohm iin zijn artikel van 19-10-2018 op climategate.nl: Energiwende: Himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt.

Met de zgn. "Energiewende" probeert Duitsland (n. a. v. de kerncentrale-ramp in het Japanse Fukushima in 2011) af te stappen van kenenergie (Atomausstieg) en zoveel mogelijk over te gaan op "duurzame energie", zoals vooral energie van zonnepanelen en windmolens. Dat laatste om 'het wereld-klimaat te helpen redden". Maar omdat er toch backup energiefaciliteiten nodig blijven voor als het niet waait of donker is (of allebei, de zgn. Dunkelflauwte), worden er sindsdien meer bruinkolen en kolen gestookt in Duitse electriciteitscentrales. Daardoor blijft een in Duitsland opgewekt Kwu electriciteit nog steeds ontzettend veel meer CO2 uitstoten dan het Franse equivalent, dat vooral wordt opgewkt door kernenergie. Grafiek volgt, uit Elsevier.

Co2 -uitstoot door huishoudens in Duitsland
klik voor een vergroting
 

Nevenstaande grafiek toont de Duitse uitstoot van broeikasgassen (in miljoenentonnen CO2-equivalent) van 1990 tot 2016, alsmede (rechts in de grafiek) de Duiste broeikasgas-uitstoot-doelen voor 2020, 2030, 2040 en 2050.

Wat opvalt is dat de broeikasgas-uitstoot van 1990 tot 2009 wel ca. 25% is gedaald, maar sinds 2009 niet meer is gedaald, ondanks toename van zonnepanelen en windenergie.

Dit laatste wordt mede veroorzaakt door het afbouwen van kernenergie-centrales (die geen broeikasgas-uitstoot hebben), wat wordt opgevangen door meer energie uit zon, wind, biomassa en hydro.

Maar de hoeveelheid electriciteit uit fossiele energie is in Duitsland van het jaar 2000 tot 2016 gelijk gebleven, met de relatief sterk vervuilende bruinkolen als grootse bron: zie hier voor grafieken.

"Duits klimaatbeleid maakt Trumpiaanse draai",
schrijft Hans Labohm op climategate.nl van 28-7-2017 (klik hier als die link is verbroken) en citeert daarbij uit "Burning the target" van Olaf Storbeck op Breakingviews.
Twee Duitse deelstaten, NoordRrijn-Westphalen - NRW en het oostelijk gelegen Brandenburg, beide met grote bruinkoolmijnen waarin 70.000 arbeiders werken, hebben in juni 2017 besloten hun klimaatdoelen te matigen ter bescherming van de bruinkolen-produtie en werkgelegenheid. Dat lijkt dus sterk op wat president Trump in de USA qua beleid voor de kolenmijnstreken heeft verkondigd.
Als dit herziene beleid in die deelstaten echt doorgaat dan wordt het voor Duitsland vrijwel onmogelijk de klimaatdoelen "van Parijs" te halen. Het zou groot gezichtsverlies voor Merkel betekenen, die zich immers sterk tegen Trump's ideeën heeft gekeerd en de wereld heeft opgeroepen dat ook te doen.

(Redactie, HHvdM: Overigens heeft juist de USA haar broeikasgas-uitstoot de laatste jaren enorm verlaagd door veel kolencentrales te vervangen door gascentrales, omdat schaliegas veel goedkoper werd dan kolen).

In bovengenoemd artikel schreef Labohm nog het volgende over het Duitse klimaatbeleid:
"Geleidelijk neemt het verzet tegen het Duitse klimaatbeleid toe. Aanvankelijk beperkte het zich tot klimaatsceptische websites, zoals die van EIKE (‘Europäisches Institut für Klima und Energie’) en de ‘NoTrikcsZone’ van Pierre Gosselin. Ook was er een handvol journalisten die zich kritisch opstelden.
Duitsland kent op vele terreinen een voorbeeldige persvrijheid. Maar klimaat vormt een uitzondering. In een officieel rapport, uitgegeven door het ministerie van Milieu, werden de betrokken journalisten publiekelijk aan de schandpaal genageld.
Qua omvang en intensiteit overtreft de Energiewende alles wat er aan klimaatbeleid in de wereld te koop is. President Obama vond het een lichtend voorbeeld voor andere landen. Toch heeft geen enkel ander land het Duitse model overgenomen. Tot voor kort kon de Energiewende op brede politieke steun rekenen onder de bevolking, hetgeen ook niet verwonderlijk is gezien de decennialange indoctrinatie van de zijde van een innige coalitie van staat, kerk, wetenschap, politiek, het bedrijfsleven en de media. Dissidente geluiden werden actief onderdrukt en werden bestraft met wat een sterke gelijkenis vertoonde met een Berufsverbot. In een publicatie van het ministerie van Milieu werden de (weinige) kritische journalisten zelfs met name genoemd en als zodanig gestigmatiseerd. Dat is ongekend in een democratische samenleving. Na protesten is het betrokken rapport overigens weer stilletjes ingetrokken. Over kosten en baten van de Energiewende wordt angstvallig gezwegen. Het is toch goed daaraan aandacht te schenken".

In november 2017 blijkt dat na de verkiezingen de Energiewende een van de struikelblokken vormt voor het vormen van een coalitie: de "groenen" willen 10-20 van alle 180 kolencentrales direct sluiten, de liberalen van de FDP willen juist stoppen met subsidies voor hernieuwbare energie. Hans Labohm beschrijft de situatie en geeft zijn mening op Climatgate.nl van 22-11-2017, daarbij citerend uit wat Bennie Peiser van de GWPF (Global Warming Policy Foundation) er over schreef.

„Diktatur des Klimagesetzes“
Anno februari 2019 rommelt het in de Duitse regeringscoalitie over het klimaatbeleid.
CDU-Politiker Andreas Lämmel spreekt van een „Diktatur des Klimagesetzes“  en hij stelt over de: "Geplantes Klimaschutzgesetz": "Umweltministerium kann kein Superministerium werden“.Lees hier het hele verhaal (link verbroken ? Kijk dan hier).

Merkel's energiewend sept. 2019  

In september 2019 heeft Merkel's regring dan toch een energie-akkoord weten te sluiten, maar niemand lijkt er erg blij mee...

 

 

 

 

<------------klik op de foto voor een vergroting

Door veel kolencentrales en kerncentrales te sluiten werd Duitsland steeds afhankelijker van Russisch gas, een geopolitiek gezien gevaarlijke ontwikkeling, zoals oud president Trump hen nadrukkelijk onder ogen bracht en wat beangstigende realiteit bleek na de Russische aanval op Oekraïne in febr. 2022, het opblazen van de Nordstream gas-pijpleidingen van Rusland naar Duitsland en het stoppen van gasleveringen door Rusland.

0p 12-10-2022 schreef Fritz Vahrenholt op Climategate.nl het essay: "Duitsland aan de vooravond van ernstigste energiecrisis sinds mensenheugenis".

Wat is er mis met de Duitse psyche dat het land sinds het begin van de industriële revolutie een niet aflatende zelfvernietigingsdrang toont ? Waarvan de wortels al in de 30-jarige oorlog (1616-1648) zichtbaar waren, die ook al 30% der Duitstaligen het leven kostte.


Literatuur en websites:

- Labohm, Hans, Energiewende: spijtoptanten verheffen hun stem, Climategate.nl d.d. 27-5-2017: hij presenteert een inventarisatie van vooraanstaande Duitse politici die inmiddels spijt hebben van de Duitse Energiewende en er nu ernstig voor waarschuwen:
- Labohm, Hans,Duitse "Energiewende" onoverkomelijk struikelblok in Duitse coalitieonderhandelingen, Climatgate.nl 22-11-2017
- Labohm, Hans,"Maiden speech" Sandra Weeser (liberaal) in Duitse Bondsdag: frontale aanval op "Energiewende", Climategate.nl , 1-2-2018.
- Labohm, Hans, Energiewende: "Himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt", Climategate, 19-10-2018.
- Schily, Otto, in 1980 mede-oprichter van de Duitse Groene partij en later voor de SPD minister van binnenlandse zaken. Lees hier zijn brief uit 2017 waarin hij de Zwitsers waarschuwt niet dezelfde beleids-fouten te maken.
- Sigmund, Thomas, It's all over for Angela Merkel's climate agenda, thegwpf.com, 2-5-2020.
- Fritz Vahrenholt, een van de grondleggers van de milieubeweging in Duitsland: zie voor zijn teksten het boven genoemde artikel van Labohm. Climategate.nl d.d. 27-5-2017


EUROPA

Groene vlag van Europa

 


Europa's Green Deal

vonder Leyen en Frans Timmermans

voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen

en

vice-voorzitter, alsmede EU-Commissaris van Economische Zelfdestructie (pardon: Klimaatzaken) Frans Timmermans: zie hier zijn taakomschrijving.

Frans Timmermans, financiële slokop van de EU

Frans Timmermans,

EU-Commissaris van Economische Zelfdestructie
(klik op het cartoon van Mirjam Vissers voor een vergroting)


Literatuur:

- Crok, Marcel, Megalomane "Green Deal" EU is onhaalbaar en onbetaalbaar, Climategate.nl, 19-1-2020.
- Elmers, Bodo, De Green Deal van de EU is ambitieus en belooft veel. De financiering ervan is echter verre van zeker, Climategate, 17-2-2020.
- Hetzler, Jeroen, Wat is nu eigenlijk de onderbouwing van de ‘Green Deal’?, Climategate.nl, 15-2-2020.effectiviteit van het EU-klmaatbeleid 2016-2017

bron: Hans Labohm op Climategate.nl d.d. 7-5-2018: klik op de grafiek voor een vergroting.


FRANKRIJK

Frankrijk heeft anno 2011 de meeste kerncentrales van Europa: 58 stuks, één in aanbouw en 1 in de planning (bron: FD, 2-4-2011, p.5).
Franse electriciteit wordt voor ruim 80% opgewekt via kernenergie. Ook Nederlandse electriciteitsbedrijven importeren in Frankrijk opgewekte kernenergie.
De Franse energiemaatschappij GdF Suez heeft - anno 2010 - 7 kernreactoren in gebruik; de Franse energiemaatschappij EDF wel 65 (bron: FD, 18-3-2011).

Op een artikel over Macron's energiebeleid op climategate.nl van 6-9-2018 gaf Gerard d'Olivat op 6 -9 -2018 het volgende commentaar: "Nucleaire’ is de twee na grootste werkgever in Frankrijk ruim 220.000 werknemers direct en indirect zijn aan die industrie verbonden. Bovendien is Frankrijk samen met Rusland het enige land ter wereld wat de hele ‘keten’ onder de knie heeft De hele idee ooit was om Frankrijk energie onafhankelijker te maken van ‘fossiele brandstoffen’. Dat beleid is tot stand gekomen na de oliecrisis van 1973. Is goed gelukt trouwens, met lage elektriciteitskosten."

In Frankrijk wordt dus een enorm groot percentage van de elctriciteit opgewekt met kerncentrales. Hoewel kernenergie zijn eigen nadelen heeft (er bestaat nou eenmaal niet zoiets als "niet vervuilende" energieopwekking") stoten energiecentrales geen CO2 uit en ook weinig of geen NOx. Wat Co2-uitstoot betreft kan Frankrijk dus met gemak "het beste jongetje van de klas" spelen op klimaatconferenties en dat doen het ook.

Op een artikel over Macron's energiebeleid op climategate.nl van 6-9-2018 gaf Marjan Waldorp op 6 -9 -2018 het volgende commentaar:
"- Antwoorden
Frankrijk laat met haar strategische keuze voor kernenergie al jaren zien,
dat goed milieu beleid niet duur hoeft te zijn.

Vergelijk de resultaten van het Franse energiebeleid eens met die van het
land van de “Energiewende”.
Schrijnender kan het verschil niet zijn!

– Frankrijk: bijna geen kolen en gas centrales, weinig luchtvervuiling,
de laagste elektraprijzen van West Europa.

– Duitsland: 40% kolen en bruinkool, gas centrales, veel luchtvervuiling,
de een na hoogste elektraprijzen van West Europa.
"

Macron, Emmanuel

President van Frankrijk sinds mei 2017: zie Wikipedia .

Hij had grote kritiek op USA-president Trump's terugtrekken uit het klimaatverdrag van Parijs. Maar zijn klimaatbeleid voor Frankrijk wordt in augustus 2018 ook hevig bekritiseerd.

PARIS (REUTERS) WORLD NEWS, December17th, 2017 French President Emmanuel Macron said on Sunday he would not follow Germany’s example by phasing out nuclear energy in France because his priority was to cut carbon emissions and shut down polluting coal-fired production.

  Macron-make the planet great again

Toch lijkt het kern-energirbeleid in Frankrijk te kantelen.

Zo las ik op climategate.nl van 6-9-2018: "The first challenge for De Rugy (red., HHvdM): de nieuwe -milieuminister van Frankrijk in aug. 2018) will be addressing future energy plans for France, a country overwhelmingly dependent on nuclear energy. The government announced in November (2017) that France’s long-held goal of bringing its reliance on nuclear energy down to 50% by 2025 was not feasible and was likely to take a decade longer."

Op een artikel over Macron's energiebeleid op climategate.nl van 6-9-2018 gaf Gerard d'Olivat op 6 -9 -2018 het volgende commentaar:
"De ‘eco’plannen van Macron heb ik ook nooit geloofd, want je gaat terecht niet zomaar een enorme industrie de nek omdraaien. Bovendien erg CO2 arm!
Allemaal voor de Buhne dei Macron met Hulot als ‘undercast’. Zijn nucleaire reis naar China was veel succesrijker
Maar goed dat wil nog niet zeggen dat alles op rolletjes loopt bij EDF Areva… Areva draait met grote verliezen oa door afschrijvingen van hun centrale in Finland en de kosten van de ‘derde’ generatie lopen ook al scherp op. Mox projecten lopen ook al niet goed en de ingeschatte kosten voor de ontmanteling van de centrales lopen ook aldoor maar op.
Vandaar dat ze de ‘levensduur’ net als GDF Suez in België maar met een aantal jaren hebben opgerekt. Kan allemaal best hoor, want veel ‘ongelukken’ zijner nou ook niet."


G8-conferentie in juni 2007 in Duitsland:
Rusland, de USA, China en India lieten weten zich nog niet te willen vastleggen op concrete klimaatdoelen.
Maar Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan en Canada beloven de uitsttot van CO2 in 2050 te hebben verminderd met 50% t.o.v. 1990, opdat de opwarming van de aarde dan niet meer dan 2 graden C. zou worden.
De USA wil wel dat de 15 grootste vervuilers in de wereld gezamelijk voor eind 2008 afspreken dat ze een aantal lange termijndoelen gaan nastreven.
Ook de USA vindt het nodig de CO2 uitstoot met minstens 50% te reduceren.


INDIA:

schoorstenen in India zullen ook na het Parijs-akkoord volop roken  

In fact, it is from these NDCs that we can see just how utterly meaningless the whole exercise has turned out to be.


From the documents they all submitted in Paris(zie onder Parijs hier onder), it is clear that almost all the world’s major emitters are planning to build enough new coal-fired power stations to ensure that their CO2 emissions will rocket.

India alone, already the world’s third-largest emitter, is planning to build more than 400 coal-fired plants, and anticipates that by 2030 its emissions will actually be three times greater than they are today

(bron: Christopher booker in The Telegraph News van 3-9-2016: " Rising emissions show Paris climate agreement is an act of delusion").

Sanjeev Sabhlok schreef een vernietigend CAGW-kritisch artikel: "The warming effects of CO2 are benign" in The Times of India van 28-6-2019. Ook - iets verkort - gepubliceerd door Paul Homewood op zijn blog "Not a lot of people know " van 30-6-2019 onder de kop: " Sanjeev Sabhlok: Why India should ignore Climate Alarmism".


NEDERLAND

Richard Tol  

Richard S.J. Tol (1969) is een Nederlandse onderzoeker bij het Economic and Social Research Institute in Dublin, hoogleraar klimaateconomie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, voormalig hoogleraar duurzame ontwikkeling aan de Universiteit Hamburg en voormalig hoogleraar aan Carnegie Mellon University, Pittsburgh. 

Hij is een auteur van werkgroep I, II en III van het IPCC en redacteur van Energy Economics.

(Bron: Wikipedia d.d.1-9-2019)

Tol waarschuwt dat het rigoureus terugdringen van de CO2-emissie tegen 2020 teneinde de opwarming van de Aarde tegen het einde van de 21e eeuw te beperken tot 1,5 graad enkel mogelijk is door een zéér snelle energietransitie te maken. Volgens Tol zou dergelijke CO2-neutraliteit leiden tot een halvering van de wereldeconomie en gepaard gaan met een enorme kapitaalvernietiging. Hij verwijst daarvoor naar o.a. China en India waar nog steeds nieuwe steenkoolcentrales worden gebouwd met een levensduur van 40 tot 60 jaar. Richard Tol toont zich ook erg sceptisch t.a.v. de klimaatmarsen en verwijt elede spijbelennde scholieren een gebrek aan kennis en realiteitszin. De gedachte dat een klein land zoals België of Nederland de wereldwijde klimaatopwarming zou kunnen tegen gaan door het stellen van ambitieuze doeleinden vindt hij zonder meer absurd. Volgens Tol dienen de door de milieubeweging verspreide apocalyptische ideeën enkel om een bepaalde politieke agenda door te voeren. 

Als alternatief pleit Tol voor een CO2-belasting op voorwaarde dat deze direct wordt gekoppeld aan de sociale uitkeringen en de loonbelasting, met name aan de laagste loonschalen. Een sociaal gecorrigeerde CO2-taks moet vermijden dat armere mensen die proportioneel meer besteden aan voedsel en energie het hardst worden getroffen. Om dezelfde reden ziet Tol weinig heil in de (voorlopig nog) te dure, weinig rendabele warmtepompen en elektrische auto's. Om de huishoudelijke CO2-uitstoot te beperken pleit Tol wel voor een betere isolatie van de woonhuizen.
(Bron: Wikipedia d.d.1-9-2019)


De SDE+ subsidieregeling.
De Algemen Rekenkamer heeft in 2015 een rapport over deze subsidieregeling geschreven: Stimulering van Duurzame energieproductie (SDE+), Haalbaarheid en betaalbaarheid van de beleidsdoelen (uitgebreid documnet van ca. 66 p.). Zie hier voor hun beknopte conclusies.


Het SER Energie-akkoord van 2013
Het Energie-akkoord werd gesloten in 2013 na maandenlang polderoverleg (destijds door 47 partijen). Het Energieakkoord is nooit integraal doorgerekend door het kabinet (sic !). De Kamer kreeg destijds te horen dat het om 13 tot 18 miljard euro zou gaan, maar die voorlopige doorrekening betrof slechts de periode 2013-2020. De kosten lopen echter door tot aan 2038.
Het is aan Theo Wolters te danken dat er nu een spreadsheet ligt met een doorrekening over de volledige looptijd (die start zelfs eerder, in 2003, omdat toen de MEP-regeling van start ging, een voorloper van de SDE en SDE+ regeling).

Het SER Energie-akkoord: een kosten-baten-analyse:
Omdat de overheid het liet afweten (sic !) zijn de kosten van het Energieakkoord (niet te verwarren met het latere Klimaat-akkoord) op particulier initiatief, in opdracht van de Stichting Milieu, Wetenschap & Beleid, door ingenieursbureaus BreedofBuilds en Process Design Center (PDC).
Het rapport is 13-2-2019 aangeboden aan oud VVD-politicus Frits Bolkenstein. Hier kunt U zijn critische rede lezen bij ontvangst van het lijvige rapport.
Er kwam ook een uitgedreid persbericht.

De totale kosten van het SER Energieakkoord voor duurzame groei uit 2013 bedragen ongeveer 107 miljard euro. maar er is volgens het rapport waarschijnlijk amper sprake van CO2-reductie als gevolg van de maatregelen. Omgerekend komt 107 miljard euro neer op ongeveer 25.000 euro per vierpersoonsgezin. Die uitgaven vinden plaats in de periode 2003-2038. Het gros van de kosten van het Energieakkoord moet nog gemaakt worden na 2020, namelijk 57 miljard euro.

totale kosten van het energieakkoord  

Even in perspectief zien:

Kosten energie-akkoord in 2019 (zie grafiek): ruim € 6 miljard

De totale staatsuitgaven voor 2019 zijn begroot op € 295 miljard:

Defensie: € 10 mrd.

Veiligheid en justitie: 11,1 mrd

Onderwijs, cultuur en wetenschap: € 38,5 mrd.

6 mrd. over de balk gesmeten aan zinloze subsidie voor hybride auto's (uitgesmeerd over meerdere jaren). Zie links in de grafiek bij "schone voertuigen"

Klik op de grafiek voor een vergroting

De kosten van het Energieakkoord bedragen volgend jaar (2020) al 1600 euro per vierpersoonsgezin. De extra kosten voor een beneden modaal gezin zijn tegen 2025 ongeveer even groot als het vakantiegeld.
Vanaf 2025 zijn gezinnen met een beneden modaal inkomen hun vakantiegeld waarschijnlijk volledig kwijt aan de kosten van de energietransitie. Voor een modaal gezin is het vakantiegeld ongeveer het vrij besteedbare inkomen. De laagste inkomens hebben op dit moment al een zeer laag vrij besteedbaar inkomen, en hebben het vakantiegeld bijna geheel nodig voor noodzakelijke uitgaven. Veel gezinnen zullen door de flinke stijging van hun energierekening dus waarschijnlijk in de financiële problemen komen. In Duitsland is dit al het geval en wordt het verschijnsel Energiearmut(energiearmoede) genoemd (zie hier onder bij Duitsland).
Een dalende koopkracht van de gezinnen betekent ook een lagere omzet van het mkb. Hierdoor loert een crisis in de grootste banenmotor van ons land.

Het rapport geeft aan dat het verhalen van de kosten van het energiebeleid op het bedrijfsleven geen soelaas biedt: uiteindelijk komen alle kosten toch bij de burgers terecht.

De enorme omvang van de kosten is in het rapport treffend geïllustreerd door deze te zetten tegenover die van alle grote naoorlogse projecten van dit land: 28 miljard euro. Daar kregen we de Deltawerken, de Betuwelijn, de Hogesnelheidslijn (HSL), de Noord/Zuidlijn en de Joint Strike Fighter voor. Alle zijn bedoeld als steunpilaren onder onze welvaart en veiligheid. Het Energie-akkoord gaat 4 x zo veel kosten terwijl het het doel (minder CO2-uitstoot) nauwelijks wordt gediend. Dus heel, heel veel geld over de balk gooien ! Voor niks ! En dit is nog maar het begin. Het zgn. Klimaatakkoord en de Klimaatwet moeten nog komen en kosten nog veel meer...........

waarom het klimaatdoel anhaalbaar is

Dus heel, heel veel geld over de balk gooien ! Voor niks !

money down the drain

Geld over de balk gooien, onder andere aan subsidies voor de juist extra sterk vervuilende stook van biomassa......

11,4 miljard NL subsidie voor hout-bijstook in kolencentrales = € 671 per inwoner van NL
€ 11,4 miljard subsidie naar kolencentrales voor hout-bijstook is € 671 per inwoner !
klik op de foto voor een vergroting

Wiebes verstookt 11,4 miljard aan subsidie voor biomassacentrales
klik op de foto voor een vergroting

Obelix vindt het kappen van bossen voor pallets in elektriciteits-centrales ook maar niks.....

obelix vindt houtstook in kolencentrales ook maar niks
klik op het cartoon vooreen vergroting


Op 2-4-2017 hekelt Arjen Lubach politici die over het klimaat vooral op korte termijn zouden denken, behalve Ed Nijpels, die voorspelt dat er binnenkort een bijzonder duur klimaat-konijn uit de hoge hoed zal worden getoverd.

 Een jaar later blijkt het konijn al uit de hoge hoed gesprongen. Honderden miljarden voor "energietransitie" vliegen ons om de oren in een poging het klimaat "te redden".

 

Lubach en het klimaat-konijn van Ed Nijpels
Klik hier voor de video van Arjen Lubach op 2-4-2017 over klimaatpolitiek


2016:
Anno 2016 geldt: om te voldoen aan Europese klimaatdoelen moet de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 40% lager liggen dan in 1990.
Eind 2015 is het uitstoot-niveau 12% lager dan in 1990. Maar wel 5% hoger dan in 2014 ! Dat komt vooral omdat elektriciteitscentrales steeds meer op goedkopere kolen worden gestookt en veel gascentrales worden stilgelegd (Bron: FD, 6-9-2016).

2018: jaar van het Klimaatakkoord en de Klimaatwet:

Er staat in de bijbel geschreven: "Onderzoekt alles, maar behoudt het Goede".

D66 denkt dat ze een "Goed Klimaat" wel voor elkaar kunnen krijgen, of behouden:

klimaatbeleid D'66  

Niemand bij D66schijnt zich - mèt Nobelprijswinnaar Giaever - af te vragen waarom, na al die miljarden jaren van klimaatveranderingen, het huidige klimaat, of dat van 1850 of 1990 opeens het "Goede Klimaat" zou zijn.

Waarom het na al die miljarden jaren nu opeens "5 voor 12" zou zijn.

Sinds Noach met zijn ark en zondvloed is de Christelijke wereld altijd beducht gebleven voor het einde der tijden, het laatste oordeel, hel en verdoemenis. Het verspreiden van angst heeft de kerk en wereldlijke machthebbers altijd gediend om het volk schuldbewust en offerend in het gareel te houden. en uit te melken voor de bouw van kathedralen, kastelen en een royaal leven voor de machthebbers.

In januari 2022 wordt D66-prominent Rob Jetten minister van energie en klimaat................

rob Jetten en biomassa

 

stem groen links of D66Jo de Coeck , @vraagstaart, vraagt zich d.d. 28-6-2018 op Twitter echter af:

" Als het klimaat zich niet aan de #Klimaatwet houdt, krijgt het dan een boete? En hoe gaat een land dat 0,03% van de landoppervlakte van de aarde beslaat (en dan laat ik de zee nog maar buiten beschouwing) dat klimaat BUITEN Nederland beheersen?"

Kees de Lange zoekt het antwoord in de zgn. "Politieke Natuurkunde"

Lange, Kees de, Klimaatwet: triomf van de politieke ‘natuurkunde’, Partijen roepen het klimaat tot de orde, OpinieZ, 1 -7-2018

  Nederland redt het wereldklimaat

Doorrekening ontwerp-Klimaatakkoord.

Doorrekening ontwerp-klimaatakkoord
Klik op de foto voor een vergroting
 

In maart 2019 kwam het CPB-Centraal Planbureau met een zgn. Doorrekening ontwerp-Klimaatakkoord.

Als door een wesp gestoken verklaarde minister-president Rutte - direct en nog nipt voor de vrekiezingen. - dat de energiebelasting voor burgers omlaag zou gaan en dat er een CO2-belasting voor de 300 grootste bedrijven zou komen.

In de doorrekening staat echter dat die bedrijven dat voor 80% weer zullen doorberekenen aan de burgers.

 

 

Lees hier de officiële website over het klimaatakkoord.


Kees Pieters betoogt dat er geen normale grondige project-analyse ten grondslag ligt aan het Klimaatakkoord. Hij doet zelf dus maar een poging;

"Iedere projectmanager weet dat er bij de eerste vergadering van de Project Board een goed projectplan moet liggen om een GO te krijgen voor de uitvoering van het project. Zo’n projectplan bevat o.a. het doel van het project, de maatregelen, die tot dat doel moeten leiden en een goede financiële onderbouwing. Dit is vereist in Iedere projectmanagement methode, zoals Prince2, PMP en IPMA.

Het Klimaatakkoord zou sneuvelen bij iedere Project Board. Immers, de doelstelling van het Klimaatakkoord, 95 procent reductie van CO2-uitstoot in het jaar 2050, wordt op geen enkele wijze behaald door de maatregelen, die het Klimaatakkoord voorstelt. Daarbovenop ontbreekt ook de financiële onderbouwing" .

Lees hier verder.

Literatuur:
- Pieters, Kees, Effecten klimaatakkoord in een notendop, Climategate, 1-2-2020.
- Brantz, Charlef, U moet mij geloven, Climategate.nl, 13-4-2022." 5 voor 12"

Er zijn wel mensen en groeperingen - zoals de onlangs door Berkhout c.s. opgerichte Stichting Intelligence Foundation - die zich dat wel afvragen en of het huidige - op CO-2 gebaseerde -klimaatbeleid wel enige zin heeft, gezien de enorme kosten van dat beleid, waarvan het klimaat-effect onmeetbaar zal zijn.

Ze vragen zich af waarom het nu opeens " 5 voor 12" zou zijn, zoals we zo vaak in de media lezen..

De politieke partij Forum voor Democratie maakt zelfs "gehakt" van het huidige klimaatbeleid in Nederland. Zie hierna, iets verderop.

Maar eerst even het Nieuw Klimaat Alarm van Kees Le Pair c.s.:

   

Manifest:
Nieuw Klimaat Alarm

5  voor twaalf

Kees Le Pair luidt de alarmklok.
Teken de petitie hier.
Per 24-2-2019 hebben 2.206 personen de petitie getekend.


Inleiding van het manifest "Nieuw Klimaat Alarm" , d.d. 5 juli 2018, van Dr. C. le Pair, ex lid Alg. Energie Raad.

De alarmbel luidt voor de gevolgen van de klimaat- en energieplannen. De voorgestelde 'Klimaatwet' leidt regelrecht naar een ramp. De doelstellingen zijn onhaalbaar. Handhaving ervan met de wet in de hand veroorzaakt een catastrofe van armoede, kou en honger. Economisch maakt het Nederland tot een derde wereldland. De transitie instrumenten, zoals wind, zon en bio, zijn bewezen ontoereikend. Ze doen bij lange na niet wat ze beloven en kunnen dat ook niet. Het begint met een enorme kapitaalvernietiging, gevolgd door onvoorstelbaar grote, door de burgerij op te brengen investeringen, die niets opleveren. Het gaat om honderden miljarden! 
Miljarden die niet aan zorg, onderwijs en huisvesting besteed kunnen worden.

De gevolgen groeien geleidelijk over een periode van jaren, waardoor het verzet te laat op gang komt en de ramp niet meer te keren is. Prijzen van elektriciteit, gas enz. gaan stap voor stap omhoog. Ongemakken, zoals uitvallende stroom en watervoorziening zijn pas onverdraaglijk als ze steeds vaker voorkomen, (Red: HHvdM: zoals momenteel (2019) het geval is in Zuid-Afrika). Daarom kan de onvermijdelijk optredende weerstand nog een tijd met drogredenen onderdrukt worden. 
Energie is te belangrijk voor het nemen van zulke risico's. Het heeft bij alles een onmisbare rol: voedselvoorziening, huizen, beton, transport, verwarming, verlichting, wegen en de hele industrie, de landbouw, veeteelt en visserij draait er op. 

De enige hoop op redding zijn leiders die het gevaar zien en het roer radicaal om durven gooien. Er zijn andere mogelijkheden. De inzet daarvan hangt af van bestuurlijke wijsheid en doorzettingsvermogen. Een uitvoerige analyse van de feiten staat in de bijlage hieronder. 

Vijf voor twaalf' hoorde ik eerder van onze publieke omroep. Het stond ook tot vervelens in de kwaliteitskranten en het ging over mensen die de aarde opwarmen. Mijn alarm is anders. Het is geen flauwekul. Nu komt ons leven en welzijn echt in gevaar. Niet door de zeespiegelstijging en het CO2, ook niet doordat de fossiele brandstof opraakt. Het gevaar komt van de maatregelen die ons armoede, kou, honger en verdere ellende brengen. Het zal uitmonden in een volksopstand, waarbij het Amsterdamse Palingoproer in 1886 in het niet zinkt. 

BIJLAGE: zie hier

Samenvatting
 van de Bijlage van deze petitie d.d. 5 juli 2018.
De nieuwe klimaatwet en de gasuitstap voornemens leiden naar een catastrofe, die ook nog bijkans onafwendbaar is. Het is een treinkaartje zonder recht op terugbetaling, bestemming kou en ellende; gevolgd door een volksopstand als het te laat is. Nederland is graag gidsland. Wanneer de rest van de wereld doet als wij, moet aan de narigheid nog massasterfte worden toegevoegd. Dat is het  Nieuwe Klimaat Alarm, NKA. Lees hier verder.


  schreef het volgende op 28 augustus 2018 in De Dagelijkse Standaard (ook verschenen op climategate.nl van 2-9-2018):
Thierry Baudet zet kabinet klem over nutteloze windmolens en domme lozing van gas en kernenergie: ‘Niet haalbaar!’
De scherpste Kamervragen van deze zomer komen van Thierry Baudet, die een interview met de Duitse minister van Economie en Energie aangrijpt om ook het Nederlandse energiebeleid eens grondig tegen het licht te houden. Gaat de Nederlandse regering wel tot het uiterste om de meest efficiënte energiebron voor de burgers te garanderen? FVD-voorman Baudet heeft er duidelijk zo z’n twijfels over …
Nederland is het land dat hele windmolenparken op zee bouwt, en ook de provincie Friesland staat er inmiddels vol mee. Ook is Nederland het land dat van het gas gaat en belooft dat ondanks alle veranderingen aan het energienetwerk de burger geen cent extra hoeft te gaan betalen voor stroom. Het land dat op termijn alle kernenergie wil staken en weigert te investeren in veelbelovende nieuwe energiebronnen als thorium.
Wellicht is het goed om dat beleid, dat rechtstreeks uit het partijprogramma van GroenLinks afkomstig lijkt, eens onder de loep te nemen. Er wellicht zelfs mee te stoppen, voordat het allemaal écht onbetaalbaar wordt.
Daarom stelde Forum voor Democratie-voorman Baudet de volgende serie Kamervragen: lees ze alle hier.


Baudet, Thierry (1983)

Mr. Dr. Thierry H. P. Baudet is een Nederlands politicus, historicus, auteur en jurist. In 2015 richtte hij Forum voor Democratie op als denktank; in 2016 werd FVD omgevormd tot politieke partij met Baudet als politiek leider. Zie Wikipedia.

Opleiding: Universiteit Leiden (2007–2012), Universiteit van Amsterdam (2001–2006), Stedelijk Gymnasium Haarlem.

Hij lijkt, als enige in de 2e kamer, wat klimaatbeleid betreft, "de nieuwe kleren van de keizer" niet te zien. In zijn speech m.b.t. de Algemene Beschouwingen op 20-9-2018, n.a.v. "Prinsjesdag", vergelijkt hij de Nederlandse politieke situatie met de situatie in het boek "Animal Farm" van George Orwell (uit 1945) en met diens boek "1984" uit 1949. In zijn speech maakt hij - overigens net als Donald Trump, de Amerikaanse president - "gehakt" van het voorgenomen "klimaatbeleid", maar dan in Nederland. Zie hier zijn hele uitgesproken rede (of hier indien de link is verbroken).

 

Baudet spreekt bij de algemene beschouwingen op 20-9-2018

Rede tijdens de Algemene Beschouwingen, 2e kamer 20-9-2018: "Wie is de baas in Nederland ?"


Beaudet maakt gehakt van de begroting van het Ministerie van Econoische zaken en Klimaat-nov-2018   In november 2018 maakt Beaudet in de 2e-kamer beschouwingen wederom gehakt van de klimaatparagraaf van het Ministerie van Economische zaken en Klimaat, die ca. 2/3e van haar begroting wil gaan weggooien aan (dus niet) "doelmatig" klimaatbeleid, waar de Nederlandse economie die vele miljarden goed zou kunnen gebruiken om onze economie en/of ons welzijn te bevorderen. Bekijk en beluister zijn redevoering hier.

climategate.nl-webpagina-hoofd


Wiegel over klimaatbeleid-2018
Bron: Telegraaf-Opinie, 28-9-2018 n.a.v. de troonrede.

Ook volgens Ferdinant Meeus betekent het huidige klimaatbeleid economische zelfmoord. Zie Opiniez, 26-9-2022.

Brian Catt, natuurkundige, zegt dat de wetenschap geen klimaatnoodtoestand laat zien, maar wel een energienoodtoestand veroorzaakt door klimaatbeleid.


Syp Wynia, schrijft in Wynia's week, 16-2-2019:
Nederland dreigt een klimaatdictatuur te worden. Burgers staan buiten spel, als kiezer doen ze er niet toe en als consument hebben ze geen keus maar moeten ze wel betalen – ook voor de ‘transitie’ van grote bedrijven. De verbouwing van Nederland tot klimaatneutraal land is een grote, van boven opgelegde operatie waarin de democratie hooguit een figurantenrol speelt. Ooit van de RES gehoord, bijvoorbeeld? Lees hier verder.Open brief aan de minister president
In een open brief in april 2019 geeft professor Guus Berkhout – medeoprichter van de nieuwe Climate Intelligence Foundation (CLINTEL) en lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) – minister-president Mark Rutte een dringend advies om klimaatbeleid over een geheel andere boeg te gooien. Samenvattend zegt hij: 1) Neem afscheid van de klimaattafels met ja-knikkers, 2) Haal milieu- en klimaatbeleid uit elkaar, 3) Stop met de omvangrijke houtkap, 4) Temporiseer de energietransitie en 5) Geef de burger juiste informatie over de nationale kosten.

Ook vertrouwt professor Berkhout de minister-president toe, dat de laatste wetenschappelijke stand van zaken laat zien dat we ruim de tijd hebben om met deskundige critici – die tot nu toe niet aan de klimaattafels mochten plaatsnemen – een alternatief voorstel op te stellen met als beginsel: aanpassen aan zaken waar de mens geen invloed op heeft (‘adaptatie’) en voorkomen van zaken waar de mens wél invloed op kan uitoefenen (‘mitigatie’). Hij eindigt zijn brief door de vraag te stellen: ‘Is het bestuurlijk niet onverantwoord van uw kabinet om klimaatbeleid te gaan uitvoeren zonder kennis te hebben genomen van de nieuwe inzichten in het alternatieve voorstel?’
bronnen:-
- Berkhout, Guus ,Open brief aan de minister president, april 2019
- Climategate.nl van 20-4-2019.


NieuwRechts <info@nieuwrechts.nl> schreef er 3-5-2023 het volgende over:

De inflatie is gierend hoog, en minister Kaag kondigt bezuinigingen aan in de Voorjaarsnota. Ondertussen trekt onze regering maar liefst 28 miljard euro uit voor een ambitieus klimaatbeleid. Volgens Klimaatminister Rob Jetten (D66) is dit nodig om de klimaatdoelstellingen te halen. 

Maar is zo'n stroomversnelling wel een goed idee? Bezorgde Kamerleden en energie-experts trekken aan de bel. Overheidsinstantie Planbureau voor de Leefomgeving constateert dat slechts 14 procent van de onderzochte onderdelen aanwijsbaar nut gaan hebben. Daarnaast is het maar de vraag hoe zinvol de Nederlandse CO2-reductie gaat zijn, aangezien China en India momenteel massaalnieuwe kolencentrales openen. Zelfs Rob Jetten durft bij Nieuwsuur niet meer te beweren dat zijn klimaatbeleid enig nut gaat hebben.

Ambitieus klimaatbeleid is niet alleen zinloos, het is ook nog rampzalig voor de economie. Vorig jaar werd Sri Lanka failliet verklaard, onder meer vanwege het radicale milieubeleid van de regering. Ook Duitsland zwiept de verkeerde kant op. Daar agendeert de regering de peperdure warmtepomp, terwijl slechts slechts de helft van de huizen hiervoor geschikt is. Bovendien zal de 'duurzame' stroom opgewekt worden door de weinig duurzame gas-terminals. Critici vrezen voor een kaalslagvan de Duitse middenklasse. Maar hiervan trekt Woonminister Hugo de Jonge (CDA) zich niets aan. Hij heeft aangekondigd dat een warmtepomp per 2026 verplicht gaat worden bij een nieuwe CV-ketel.

Waar gaat dit naartoe? Hoeveel loze beloften moeten er nog worden ontkracht? Hoeveel kostbaar belastinggeldmoet er nog worden verspild? Bij NieuwRechts volgen wij het klimaatnieuws op de voet. Onze politici willen ons behoeden voor een klimaatcatastrofe. Maar wie behoedt het gewone volk voor een economische catastrofe ten gevolge van het inefficiënte, wereldvreemde klimaatbeleid van de politiek?


Van het gas af ?

Terwijl vele Europese landen, waaronder Duitsland, subsidies verstrekken om een gas-infrastructuur op te bouwen en gasgebruik dus stimuleren, heeft de Nederlandse polittiek bedacht dat ons land, met de beste fijnmazige gas-infrastructuur ter wereld, van het gas af moet. Niet lang geleden had de politiek de mond nog vol van Nederland als gasrotonde van Europa, maar daar hoor ik anno 2020 weinig meer over.

David Smeulders, hoogleraar energietechnologie aan de Technische Universiteit Eindhoven, heeft een alternatief programma hoe we in Nederland en Europa  CO2-neutraal kunnen worden.

Volgens Smeukders zijn er drie criteria waar klimaatmaatregelen aan moeten voldoen. 

1. Ze moeten CO2-uitstoot naar beneden brengen.
2. Ze moeten betaalbaar zijn.
3. Ze moeten technisch mogelijk zijn. 

Volgens Smeulders voldoet stoppen met gas niet aan deze criteria: "Van het gas af is onzin".

Hoe het dan wel moet ? Daarvoor presenteert hij een programma van 7 punten. Lees er hier en / of hier meer over en bekijk een intervieuw van Jort Kelder met Smeulders d.d. 1-2-2020: Waarom we juist niet van het gas af moeten, AVRO-TROS, Nu: Dit is de Dag.


Lees meer over de "van het gas af" - problematiek op onze webpagina 'Energietransitie".


Eerste Nederlandse klimaatbeleid-kritische boek

Ronald van Amelrooij is de auteur van het eerste publieksvriendelijk geschreven klimaatbeleid-kritische boek (55p.):
De CO2 MIST - WAT U MOGELIJK NOOIT IS VERTELD OVER DE ROL VAN CO2 EN DE OPWARMING VAN DE AARDE.
Een "must" voor Nederlandse politici en beleidsmakers ! Hier is versie 0.93 van 14-5-2019 gratis te downloaden. Zijn conclusies:

1.De CMIP5 modellen van het IPCC falen waar het gaat om het correct voorspellen van de temperatuur op aarde bij een bepaalde toename van CO2. Professor John Christy heeft dit aangetoond.

2.De fout in de CMIP5 modellen van het IPCC is ontdekt door een wetenschappelijk team onder leiding van Lord Monckton en een beter model is beschikbaar maar dit wordt niet gecommuniceerd. Het verspreiden van dit goede nieuws wordt niet ter hand genomen.

3.Professor Carl Otto Weiss heeft het keiharde wiskundige bewijs geleverd voor het verloop van de temperatuur cycli op aarde. Volgens Weiss speelt CO2 geen of een zeer insignificante rol. Hij voorspelt een afkoeling tot ca. 2035.

4.Het 97/3 verhaal is wetenschappelijk gezien een grote leugen. Serieuze enquêtes onder echte klimaatwetenschappers laten zien dat ruim 99% denkt dat de mens niet verantwoordelijk is voor de klimaatverandering op aarde.

5.Wind en zonne-energie vormen geen oplossing voor een eventuele energietransitie zowel kwalitatief als kwantitatief gezien (stand 2018). Het massaal inzetten daarvan is de voorbode van een grootschalige economische ramp.

6.Burgers worden onwetend gehouden van deze feiten en worden met verkeerde argumenten rijp gemaakt voor een onzinnig klimaatakkoord.

 

De CO2 Mist - Wat U mogelijk nooit is verteld over de rol van CO2 en de opwarming vamn de aarde

klik op de foto voor een leesbare vergroting

Kort na de 1e versie van Van Amelrooij's boek verscheen van Simon Rozendaal In april 2019 bij uitg. Atlas Conook ook een nieuw boek, "Warme aarde, koel hoofd; Kanttekeningen bij de energietransitie", dat ook publieksvriendelijk is geschreven en ons klimaatbeleid kritisch behandelt.


Literatuur m.b.t. klimaat-beleid in Nederland:
(in tijdsvolgorde)
- Amelrooij, Ronald van , De Co2 Mist, Wat U mogelijk nooit is verteld over de rol van CO2 en de opwarming van de aarde. Download hier de pdf-file 0.93 d.d. 14-5-2019.
- Beckman, Karel, The flaws in the Dutch Climate Policy, Climategate.nl, 23-3-2019 and earlier in Natural Gas World.
- Berkhout, Guus en Thoenes, Dick, Weg met de doemscenario's, bekijk opwarming positief, Elsevier weekblad/opinie van 26-9-2018 (kijk hier indien link verbroken).
- Berkhout, Guus ,Open brief aan de minister president, april 2019
- Crok, Marcel, Overpeinzingen bij de klimaatwet: tijd voor bezinning, Climategate.nl, 4-11-2018
-
Hetzler, Jeroen, Klimaatsolidariteit en maakbaarheid, Climategate.nl, 1-9-2020.
- Stichting Milieu, Wetenschap en Beleid - MW&B (2019), De kosten van het Energieakkoord - Analyse van de kosten en baten van het SER Energieakkoord uit 2013 ; zie ook hun website https://www.energietransitie.net
- Labohm, Hans, Bolkestein: ‘Het klimaatbeleid is toe aan een adempauze, Climategate, 15-1-2019
- Climate Intelligence Foundation, Angstaanjagende klimaatpropaganda, Climategate.nl, 1-2-2019
- Booij, Erwin, Steeds meer rillingen en huiver - maar niet door de kou, Climategate.nl, 2-2-2019
- Bolkestijn, Frits, Dankwoord bij ontvangst rapport ‘Kosten Energieakkoord, Climategate.nl, 18-2-2019.
-
Hetzler, Jeroen, Rookgordijnen en verkiezingsretoriek rondom doorrrekening kosten klimaatakkoord, Climategate.nl, 17-3-2019.
- Lange, Kees de, Klimaatwet: triomf van de politieke ‘natuurkunde’, Partijen roepen het klimaat tot de orde, OpinieZ, 1 -7-2018
- Rozendaal,Simonbij "Warme aarde, koel hoofd; Kanttekeningen bij de energietransitie", uitg. Atlas Conook ook een nieuw boek, , 2019 (publieksvriendelijk geschreven behandelt hij ons klimaatbeleid kritisch).
-
Winter, Leon de, We zitten middenin een staatsgreep van alarmisten, Telegraaf.nl, 21-1-2020.
-
Wolters, Theo, Wetenschappelijke basis onder klimaat- en energiebeleid wankelt, Climategate.nl, 17-3-2019

- Overige literatuur:
- Jesse, E., Bleeker, O en Hertog, R., "Wind en zon blijven marginale spelers": Wereldwijd stelt ons klimaatbeleid niets voor , De Ingenieur 8, aug. 2018, p. 52- 53. 


POLEN

Polen is in Europa de grootse verbruiker van kolen.
Van hun electriciteitsopwekking wordt anno 2020 voor 50% gebruik gemaakt van vervuilende bruinkolen en voor 25% van (iets minder vervuilende) steenkolen (bron: FD, 1-5-2020 ?).
Hans Labohm op climategate.nl 18-11-2017: Ja, en dan is er nog Polen, dat een pas op de plaats wenst en weigert mee te gaan in de Europese klimaathype. Aangenomen mag worden dat dat voor alle Oostelijke EU-partners (Visegrad-landen) geldt.

Polen is in Europa de grootse verbruiker van kolen.

Onder de titel, ‘Poland ready for showdown with EU over climate change as Trump sends 74,000 tonnes of coal’,
rapporteerde Ross Logan in de ‘Express’ van 16-11-2017:

  kolenwinning in Polen

Poland is on a collision course with EU chiefs over its continued heavy use of fossil fuels, as the country prepares to receive its first shipment of US coal. Prime Minister Beata Szydlo, a fossil fuel advocate, whose father was a miner, has warned MEPs she will “throw it back at them” if they criticise her nation’s carbon consumption at next month’s EU summit. And that could set the scene for more stand-offs next year, when Poland hosts the next round of UN climate talks. The EU is playing a leading role in the Paris climate accord, which aims to radically cut global carbon emissions. But Poland, the EU’s biggest coal burning nation, is at odds with Brussels over the targets.The ruling Law and Justice party are unapologetically pro-mining, a belief shared by US President Donald Trump, who visited the country in the summer and said: “Whenever you need energy, just give us a call.” Poland has taken the President – who wants to exit the Paris agreement – at his word. This week The Navios Helios, a vessel carrying a 73,616 tonne coal shipment for Weglokoks from Baltimore, is expected to enter the harbour in Gdansk. … Ironically, next year’s climate conference will be held in the southern city of Katowice – the centre of the coal-producing Silesia region and PGG’s home. The timing of Warsaw’s new-found fondness for American coal will be a concern to Brussels and the UN as a whole. … The government of Silesian-born miner’s daughter Szydlo has opposed EU policies to reduce carbon emissions as they set binding targets, but backs the Paris deal as it did not impose specific obligations on signatories. Lees verder hier in The Express.


United Nations / Verenigde Naties

UNFCCC = The United Nations Framework Convention on Climate Change. (entered into force on 21 March 1994).
The Convention on Climate Change sets an overall framework for intergovernmental efforts to tackle the challenge posed by climate change.  It recognizes that the climate system is a shared resource whose stability can be affected by industrial and other emissions of carbon dioxide and other greenhouse gases.  The Convention enjoys near universal membership, with 191 countries having ratified.
Under the Convention, governments:
- gather and share information on greenhouse gas emissions, national policies and best practices
- launch national strategies for addressing greenhouse gas emissions and adapting to expected impacts, including the provision of financial and technological support to developing countries 
- cooperate in preparing for adaptation to the impacts of climate change

Zie boven aan deze webpagina voor de jaarlijkse klimaatconferenties van de Verenigde Naties, de COP's


USA

In een toespraak (ca. 2014) voor Nobel-laureaten richt Ivar Giaever (Nobelprijswinnaar natuurkunde in 1973) zich tot president Obama met de boodschap dat Obama's klimaatbeleid dodelijk verkeerd is. Global Warming of Global Change is geen bedreiging voor de wereld. Het geld kan beter besteed worden aan noodzakelijke aanpassingen en aan armoedebestrijding in de wereld, een boodschap waar econoom Bjørn Lomborg ook altijd op hamert, zoals in zijn boek The Skeptical Environmentalist. Aan het einde van een eerdere toespraak (2012) legt Giaever uit waarom hij de huidige klimaatwetenschap beoordeelt als een pseudowetenschap. 5 jaar later zal president Trump spreken van een "hoax".

Wellicht mede n.a.v. een petitie d.d. 23 febr. 2017 van Prof. Richard Lindzen (M.I.T) aan Donald Trump, waarin werd gepleit om uit het klimaatakkoord van Parijs te stappen. Deze petitie en zijn ca. 300 ondertekenaars zijn (hier en ook hier) te vinden. Het zijn allen wetenschappelijk klimatologen met een bewezen staat van dienst. Ook de instituten en universiteiten waaraan zij zijn verbonden, worden bij naam genoemd. De lijst leest als een ‘Who’s Who’ van het Amerikaans klimaatonderzoek (bron: climategate.nl van 31-8-2018: Mondiale samenzwering van narcistische klimaatneurotici?).

Lindzen-AGW is een dwaling  

Prof. Richard S. Lindzen,


From 1983 until his retirement in 2013, he was Alfred P. Sloan Professor of Meteorology at the Massachusetts Institute of Technology.

Ondertussen is er in de USA de afgelopen jaren heel wat minder CO2 uitgestoten door van kolen op goedkoper schaliegas over te stappen en is bv. de Duitse CO2 sinds 2009 niet afgenomen vanwege extra gebruik van vervuilende bruinkool-centrales omdat men het gebruik van kern-energie aan het afbouwen is.

Trum trekt USAterug uit Parijs-akoord 2015  

Op 1 juni 2017 kondigt president Trump in een lange speech (zie hier onder) aan dat de USA zich terugtrekt uit het Parijs-akkoord: zie de video.

Hij wijst op de enorm grote schade die het akkoord aan de economie van de USA zou toebrengen, dat de USA hun politiek-economische zelfstandigheid kwijt zouden raken en dat als alle landen zich al aan het akkoord zouden houden ze met al die maatregelen slechts 0,2 graad Celsius minder opwarming zouden bereiken in het jaar 2100.

Vooralsnog lijkt Trump de enige leider die 'De Nieuwe Kleren van de Keizer" niet ziet.

Hier volgt zijn toespraak:

 "I am fighting every day for the great people of this country.  Therefore, in order to fulfil my solemn duty to protect America and its citizens, the United States will withdraw from the Paris Climate Accord, but begin negotiations to re-enter either the Paris Accord or a really entirely new transaction on terms that are fair to the United States, its businesses, its workers, its people, its taxpayers.  So we’re getting out.  But we will start to negotiate, and we will see if we can make a deal that’s fair.  And if we can, that’s great.  And if we can’t, that’s fine.  

As President, I can put no other consideration before the wellbeing of American citizens.  The Paris Climate Accord is simply the latest example of Washington entering into an agreement that disadvantages the United States to the exclusive benefit of other countries, leaving American workers — who I love — and taxpayers to absorb the cost in terms of lost jobs, lower wages, shuttered factories, and vastly diminished economic production….

Not only does this deal subject our citizens to harsh economic restrictions, it fails to live up to our environmental ideals.  As someone who cares deeply about the environment, which I do, I cannot in good conscience support a deal that punishes the United States — which is what it does -– the world’s leader in environmental protection, while imposing no meaningful obligations on the world’s leading polluters.

For example, under the agreement, China will be able to increase these emissions by a staggering number of years — 13.  They can do whatever they want for 13 years.  Not us.  India makes its participation contingent on receiving billions and billions and billions of dollars in foreign aid from developed countries.  There are many other examples.  But the bottom line is that the Paris Accord is very unfair, at the highest level, to the United States.

Even if the Paris Agreement were implemented in full, with total compliance from all nations, it is estimated it would only produce a two-tenths of one degree — think of that; this much — Celsius reduction in global temperature by the year 2100.  Tiny, tiny amount.  In fact, 14 days of carbon emissions from China alone would wipe out the gains from America — and this is an incredible statistic — would totally wipe out the gains from America’s expected reductions in the year 2030, after we have had to spend billions and billions of dollars, lost jobs, closed factories, and suffered much higher energy costs for our businesses and for our homes".


Bijna aan het eind van zijn presidentschap, in november 2020, kon Trump eindelijk de USA uit het verdrag van Parijs halen, na een verplichte wachttijd van 4 jaren. In een -wegens Covid-19 virtuele - bijeenkomst van de G20 legde hij nog maar weer eens uit waarom: “The Paris accord was not designed to save the environment, it was designed to kill the American economy. I refuse to surrender millions of American jobs and send trillions of American dollars to the world’s worst polluters and environmental offenders.” . Bron: Katy Pavlich, 23-11-2020; ze vervolgt het artikel met:

"Despite leaving the accord, the U.S. has reduced emission levels by more than required by the agreement.

The American Enterprise Institute (AEI) analyzed data and released a chart based on research by the 2018 BP Statistical Review of Global Energy and University of Michigan economist Mark Perry indicating that the United States achieved the largest decline in carbon emissions in the world for the 9th time this century.
AEI reported that in 2017, U.S. carbon emissions decreased by more than 42 million tons. Despite departing from the Paris agreement, the U.S. significantly reduced its carbon footprint this year.
This remarkable success can be attributed to substituting natural gas for coal. We’re upholding our end of the contract and we’re not even signees anymore."


Na de - door Trump verloren - presidents-verkiezingen van november 2020 is Joe Biden (vice-president onder Obama) verkozen tot president namens de democratische partij. Biden is fervent aanhanger van de AGW theorie. Hij benoemde John Kerry (vroegere U.S. Secretary of State onder president Obama) tot speciale gezant voor klimaatproblematiek en tevens -om het belang van het onderwerp te onderstrepen - als lid van de Nationale Veiligeidsraad. Kerry zal zich sterk gaan maken voor wat hij omschrijft als de "War on Climate Change". Kerry stond ooit aan de wieg van het kernprogramma-akkoord met Iran en het kilmaatakoord van Parijs, beide opgezegd door president Trump. Voormalig Federal Reserve Bank voorzitter Janet Yellen wordt minister van financiën en is van plan een CO2-belasting te gaan invoeren.

Kerry's "War on Climate Change"
klik op het cartoon voor een vergroting

"While Biden has now elevated climate change to an issue of national security, the U.S. military has never stopped preparing for the impacts of climate change even as the Trump administration effectively prohibited the use of the term. For example, a 2019 Pentagon report assessed which U.S. military installations were most vulnerable to “climate-related events,” finding 79 that were under threat of either recurrent flooding, drought, desertification, wildfires, or thawing permafrost" (bron: Colm Quinn, 2020).

Biden on the treat of climate change  

During a speech to Air Force personnel stationed in the United Kingdom, he warned that that top Pentagon officials consider climate change to be the “greatest threat” to America’s national security in the coming years.

“When I went over to the tank in the Pentagon when I was first elected vice president with President Obama, the military sat us down and let us know what the greatest threats facing America were, the greatest physical threats,” he said.

“This is not a joke. You know what the Joint Chiefs told us the greatest physical threat facing America was? Global warming. “There will be significant population movements, fights over land, millions of people leaving places because they’re literally sinking below the sea in Indonesia, because of the fights over what is arable land anymore,” he added.

Nou als medewerker van Obama komt dat allemaal wel goed. Immers, Obama voorspelde in zijn maidenspeech dat hij de zeespiegelstijging zou doen stoppen en, warempel, hij deed de zeespiegel zelfs dalen ! Zie hier.

Marc Morano veegt de vloer aan met Biden's uitspraken (zie hier): "Biden claims climate change aka global warming is the biggest national security threat facing the U.S. Wrong! Climate POLICY is the real threat. Biden shutting down our energy production while begging our enemies in OPEC to increase their production is nuts!Trump zag heel andere militaire bedreigingen dan klimaatverandering. Naast de krijgsmacht-afdelingen Landmacht, Marine en Luchtmacht, stichtte hij een nieuwe afdeling Ruimte-macht, gericht tegen de onwaarschijnlijk moeilijk te verdedigen ruimteraketten van de Chinezen met een detectie-tot-inslag tijdsbestek van slechts 2 minuten. Misschien was Trump's spottende benaming van Biden als "Sleepy-Joe" nog zo slecht niet gevonden ?


Bronnen en overige Literatuur m.b.t. klimaatbeleid van de USA:

- Barrabi, Thomas, Embarrassing: Biden Warns Climate Change Is ‘Greatest Threat’ To US Security, Climatchangedispatch.com, June 10th 2021, posted in Latest News.

- Labohm, Hans, Trump versus groepsdenken, Climategate.nl, 22-1-2020.

- Quinn, Colm, Biden Puts White House on Climate War Footing, Foreignpolicy.com morning Brief, nov. 24th 2020 (zie hier indien de link is verbroken)


VERENIGD KONINKRIJK

Nick Timothy, hoofd van de staf van de Britse premier, Theresa May, heeft de Britse ‘Climate Change Act uit 2008’, in 2016 beschreven als ‘a monstrous act of national self-harm’(bron: Labohm, Hans, Achter de facade van de klimaatovereenkomst van Parijs, climategate.nl d.d. 5-9-2016)

The cost of Britain’s unilateral renewable energy policies is running out of control, the inevitable result of replacing cheap and reliable energy with expensive, intermittent sources.

In 2016, the combined costs of the Levy Control Framework (LCF) and carbon taxes reached over £9 billion.

According to official figures, the Climate Change Act will cost the UK economy over £300 billion by 2030, costing each household £875 per annum

(bron: Hans Labohm, Climategate, 1-5-2017).

 

extreme green energy poverty

klik voor vergrotingIn haar analyse en commentaar van 2 mei 2019 veegt de Global Warming Policy Foundation-GWPF de vloer aan met de aanbevelingen van de Committee on climate Change (CCC) voor de doelstelling om in 2050 tot nul uitstoot van CO2 te komen in de UK.

In summary, the Committee on Climate Change has not produced a serious assessment of the practical feasibility and costs of a Net Zero 2050 target. On the contrary, it has simply taken the Net Zero target as a given and made irrationally optimistic and arbitrary assumptions comprising a fictional narrative that magically delivers the emissions reduction goal as the Happy Ending. This is unrealistic, irresponsible, and misleading.

The government should obviously reject the Climate Change Committee’s poorly argued advice, which is economically hazardous and does not offer a sustainable emissions reductions trajectory.

  rode bus van GWPF tegen te hoge klimaat-be;eid-kosten

klik op de foto voor een vergroting

Zie ook de brief van 6-6-2019 die GWPF's directeur Bennie Peiser hierover schreef aan Secretary of State Clark van het Department for Business, Energy and Industrial Strategy.

Literatuur:
- GWPF Statement on the proposed net zero 2050 emissions target, GWPF Press Release, 2 mei 2019.
- GWPF Press Release, 6-6-2019, GWPF Calls On Government To Reject £1 Trillion 'Net Zero' Target 
- Peiser, B., Misleading Advice in the Committee on Climate Change's Net Zero report, letter to the Secretary of State Clark van het Department for Business, Energy and Industrial Strategy, GWPF, 6-6-2019.


Uit onderstaand bericht blijkt dat de (t.o.v. Frankrijk en Duitsland) relatief hoge energieprijzen de Britse staal-industrie zwaar treffen.
The Daily Telegraph van 28-5-2019:
SOS: STEEL MAKERS BLAME TORY GOVERNMENT FOR UNCOMPETITIVE ENERGY PRICES (Bron: GWPF-UK News 28-5-2019)

cartoon Save our Steel van Josh  

Steel makers are calling on the Government to deliver on promises of “remorseless” support for the sector by cutting power prices for the energy-intensive industry.

The demands come as 25,000 jobs hang in the balance with British Steel last week being placed in compulsory liquidation and put in the hands of the Official Receiver.

Energy costs faced by Britain’s steel makers are some of the highest in Europe, with the industry paying twice as much for power as competitors in France and 50pc more than those in Germany.

According to data from trade body UK Steel, British steel companies pay £65.07 per megawatt/hour (MWh) for power, compared with £30.92 for rivals in France and £43.11 in Germany.

Now major players in the sector are challenging Government to come good on these promises by reducing power costs, which are driven up by policies such as decarbonisation initiatives.
Literatuur m.b.t. klimaatbeleid van hetVerenigd Koninkrijk

- Labohm, Hans, Brits manifest: oproep tot U-wending energiebeleid, Climategate.nl d.d.d. 1-5-2017


Zweden

De nationalistische Zweedse Democraten van premier Ulf Kristersson steunen niet langer het doel om tegen 2045 ‘netto nul ‘ uit te stoten. Men wil kerncentrales heropenen die eerder waren gesloten en er wordt 36 miljard euro uitgetrokken om nieuwe kerncentrales te bouwen. Het nieuwe kabinet is ook anti-immigratie en steunt niet meer een feministisch georiënteerde buitenlandse politiek.

Zweden werd jarenlang beschouwd als een van de milieuvriendelijkste landen ter wereld. Het was het eerste land dat CO2-belastingen uitvaardigde, het vertrouwt op 52 procent hernieuwbare energiebronnen, het recyclingsysteem is state-of-the-art en vintage mode is de norm in Zweden. Niettemin heeft de regering het Zweedse Ministerie van Milieu afgeschaft en delen van het departement ondergebracht onder de verantwoordelijke minister van Industrie. Het wordt teruggebracht tot de kwestie van energie, die zelf wordt teruggebracht tot de kwestie van kernenergie’, aldus Karin Bäckstrand, hoogleraar politieke wetenschappen aan de Universiteit van Stockholm. Lees hier verder.

Literatuur:
- Klimaatbeweging in paniek na politieke ruk naar rechts in Zweden, Climategate.nl. 2-11-2022


Zwitserland

Gaat het nog een beetje ? Die CO2-belasting ?
klik op het cartoon voor een vergroting

Op 13-6-2012 hebben de Zwitsers met een krappe meerderheid hun klimaatwet verworpen. In de grote steden was men voor, op het platteland overwegend sterk tegen. Daar hebben ze hun auto veel meer nodig. Op 1 na waren alle politieke partijen voor de klimaatwet, zelfs de automobilistenbond. Juist Zwitserse politici mogen eens nadenken over een gezegde van Wim Kan:

Democratie is mooi, democratie is prachtig, democratie is wat het volk wil. Iedere ochtend lees ik stomverbaasd in de krant wat ik nou weer wil.

In Nederland bepaalt alleen een elitaire groep politici wat het volk wil, in Zwitserland is de democratie zover ontwikkeld dat het volk zelf mag zeggen wat het wil, ook als het parlement het anders wil..

D-66, U weet nog wel, een afkorting van Democraten-1966, heeft onder gezag van Binnenlandse zaken D-66 minister Olongren het raadgevend referendum onder Rutte -III afgeschaft.

In Frankrijk waren het de Gele Hesjes, ook ontstaan op het platte land, waar mensen hun auto heel erg nodig hebben, die protesteerden tegen extra milieu-belasting op benzine en diesel.

Bron: Schmid, Heinz, Why the Swiss people rejected the new climate law, GWF, Opinion, 14-6-2021.


Het grote terugkabbelen van klimaatbeleid is begonnen

Zoals Charles McKay al in 1841 schreef in zijn boek Extraordinary popular delusions and the madness of crowds:

"People, it has been well said, think in herds; it will be seen that they go mad in herds, while they only recover their senses slowly, one by one" (Charles MacKay, 1841).

McKay, Men think in herds and go mad in herds....

In een artikel in de NRC beschreef Paul Luttikhuis hoe het terugkrabbelen op klimaatbeleid in Europa anno 2023 is begonnen in Engeland, Frankrijk en Duitsland. Zie ook hier.

Literatuur:

- Luttikhiuis, Paul, Nu het klimaatbeleid pijn gaat doen, is het grote terugkrabbelen begonnen, Climategate.nl, 30-9-2023


Bronnen, links en literatuur over klimaatbeleid -en verdragen:

- Berkhout, G., Audiatur et Altera Pars – CLINTEL Manifest, open brief aan de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), alsmede een Engelstalige versie aan de Europese (EASAC) en wereldwijde (IAP) overkoepelende organisaties van de Academies van Wetenschappen. In deze brief wordt de zorg uitgesproken dat in de klimaatwetenschap de academische vrijheid vrijwel verdwenen is. De brief is gebaseerd op CLINTEL’s wetenschappelijke manifest, Audiatur et Altera Pars, dat bestaat uit tien stellingen. Hierin worden de regels geformuleerd van onafhankelijke wetenschapsbeoefening. Daaraan moet al het wetenschappelijk onderzoek voldoen. Deze stellingen volgen hieronder, met een korte toelichting over de naleving daarvan in het klimaatonderzoek. Climategate.nl, 28-6-2020.
- Bouwmeester, Paul, Klimaat voor leken, Climategate.nl, 16-12-2022
- Dirkse, David, De rattenvanger van Hamelen, Cilmategate, 18-3-2019.
- Ebell, Myron, video-interview van 28-6-2019: "The Climate Change Narrative is driven by an agenda of political control".
- Hetzler, Jeroen, Klimaatbeleid: een hersenschim, Climategate.nl 12-6-2017
- Jesse, E., Bleeker, O en Hertog, R., "Wind en zon blijven marginale spelers": Wereldwijd stelt ons klimaatbeleid niets voor , De Ingenieur 8, aug. 2018, p. 52- 53.
- Labohm, Hans, Achter de facade van de klimaatovereenkomst van Parijs, Climategate.nl d.d. 5-9-2016
- Labohm, Hans, Oorsprong van de twee–graden doelstelling: wetenschap of politiek natte vingerwerk?, Climategate.nl 27-9-2018
- Labohm, Hans, Energiewende: "Himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt", Climategate, 19-10-2018.
- Labohm, Hans, Rutte: keer om voor de schade ons allen boven het hoofd groeit, Climategate.nl, 12-1-2019.
- Lindzen, Richard, Meer dan het veranderende klimaat is het beleid om de CO2-uitstoot te verminderen een ramp, Climategate.nl, 8-5-2023
- Luttikhiuis, Paul, Nu het klimaatbeleid pijn gaat doen, is het grote terugkrabbelen begonnen, Climategate.nl, 30-9-2023
- Meeus, Ferdinand, Huidige klimaatbeleid betekent economische zelfmoord, Opiniez, 26-9-2022.
- Morano, Marc, In 2022 gaf hij op youtube een philippica tegen het huidige CO2-beleid: Realistic Perspective on Global Warming
- Pronk, Reynier, Een schot in eigen doe, Climategate.nl, 7-10-2019.
- Schukken, Folkert, Een laagdrempelig overzicht van de klimaat"problematiek", Climategate, 16-5-2020.
- Schmid, Heinz, Why the Swiss people rejected the new climate law, GWF, Opinion, 14-6-2021.
- Stichting Milieu, Wetenschap en Beleid - MW&B (2019), De kosten van het Energieakkoord - Analyse van de kosten en baten van het SER Energieakkoord uit 2013 ; zie ook hun website https://www.energietransitie.net
- Thoenes, Dick, Klimaatverandering, klimaatalarmisme en klimaatbeleid, Climategate.nl, 18-7-2018
- Vijay Jayaraj, Toenemende CO2-uitstoot in India en China maakt een lachertje van het Westers klimaatbeleid, Climatrgate.nl, 25-9-2022.
- Wijk, Dolf van, De onconventionele klimaatboodschap van Donald Trump, Een potje 3D-schaak in Davos, OpinieZ, 24-1-2020.
- Wit, Martien de (vertaler), Yes Prime Minister’ – dodelijke klimaatsatire, Climategate.nl, 30-8-2020.


WERELD

In de wetenschap worden verhitte discussies gevoerd over de vraag hoeveel de temperatuur in de atmosfeer zal stijgen bij een verdubbeling van de CO2-concentratie in de atmosfeer. Die geschatte temperatuurstijging staat bekend als Klimaat Gevoeligheid en in het Engels als Climate Sensitivity of Equilibrium Climate Sensitivity - ECS.

McKitrick (2022) geeft een historisch overzicht van hoe het IPCC hiermee is omgegaan qua beste schattingen en waarschijnlijke bandbreedte.

Zijn conclusies:
Don’t let anyone tell you “the science” demands we simply accept the increasingly lethal climate policy agenda. It would fail a cost-benefit test even if ECS were 3 degrees C. But it’s even less justified with an ECS of 2 degrees C, which is the level the evidence seems to insist on.


NET ZERO
Net Zero beleid is het streven om in 2050 netto geen CO2-uitstoot meer te genereren.

Literatuur:
- Pile, Ben, The Crippling Costs And Zero Benefits Of Net Zero, ClimateChangeDispatch.com, 26-5-2021


‘Democratie is mooi, democratie is prachtig, democratie is wat het volk wil. Iedere ochtend lees ik stomverbaasd in de krant wat ik nou weer wil.’ Aldus Wim Kan in één van zijn Oudejaarsconferences.


klimaatveranderingsagenda: een niet te stoppen trein ?
Klimaatveranderings-agenda: een niet te stoppen trein ?


we only need political will !

No nuclear !

No fossil fuels !

No Hydro !

No GMO's !

It is possible

We only need political will

Maurice Strong
Maurice Strong


Maar wellicht stort juist het klimaatbeleid in als een kaartenhuis.

kaartenhuis

Het - Internationaal Monetair Fonds-IMF geeft in hun Fiscal Monitor (2023) een somber beeld van de overheidsfinanciën van landen als de internationale klimaatmaatregelen moeten worden doorgevoerd.

Economische tegenwind maakt klimaatbeleid voor overheden moeilijk

Aanpak klimaatverandering jaagt staatsschulden op en landen die fossiele brandstoffen produceren, zullen ook een scherpe daling van de inkomsten uit grondstoffen zien als de wereld op koers komt om een netto nul-uitstoot te bereiken.
(Bron: Climategate.nl, 5-10-2023)


Lees meer over het instorten van de Westerse industrie en het verergeren van de armoede en honger in de wereld door "groene" anti-fossiele maatregelen:

- Borland, Ben, Het VK en Europa vernietigen hun economieën met hun groene energiebeleid, Climategate.nl, 8-1-2023.

- Over de treurnis van een Hollandse baggeraar op de vlucht voor CO2-maatregelen, Climategate.nl, 8-1-202.

- Jaeger, Peter de, Miljoenen mensen ondervoed door stijgende prijs van kunstmest, Landbouw, 4-1-2023. (zie hier als de link is verbroken)


U bent hier: inhoudsopgave - klimaat, - klimaatbeleid en -verdragen


Deze website is een activiteit van dr. Hugo H. van der Molen, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !

Follow@plattezaken
en Facebook of Linkedin