Milieuzaken.org
feiten, getallen en opinies

consensus handen foto Consensus over klimaatkwesties walking alone

U bent hier: inhoudsopgave - atmosfeer en klimaat - consensus over klimaatkwesties

Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

Follow @plattezaken en Facebook of Linkedin


One thing is certain - climate has never been settled


Prof. Steven Koonin, Fysicus en hoogleraar aan New York University, gooide in 2021 de knuppel in het hoenderhok met zijn boek:
" Unsettled - What science tells us, what it doesn't and why it matters".

Hij was Undersecretary for Science in the Department of Energy onder president Obama.

Paul Gigot interviewt Steven Koonin. Zie hier de video uit 2021; "WSJ Opinion: what Climate Science Knows- and Doesn't Know"

Koonin, auteur van ":Unsettled"

Steven E. Koonin (2021, p. 178):
I get the distinct sense that the science is unsettled enough that any unusual weather can be "attributed" to human influences.


Feynman  

Nobelprijswinnaar natuurkunde 1965

Hij was een onafhankelijk denker en schreef o.a.

What Do You Care What Other People Think?, 1988, W W Norton,

ISBN 0-393-02659-0, 2001 paperback: ISBN 0-393-32092-8

Consensus is irrelevant in science. There are plenty of examples in history where everyone agreed and everyone was wrong.
(bron: The Guardian 6-6-2014 bij een artikel van Richard Tol).

Consensus is invoked only in situations where the science is not solid enough.
(bron: Michael Crichton in his lecture in 2003, “Aliens Cause Global Warming“ zie (PDF-file).

Michael Crichton: Let’s be clear: the work of science has nothing whatever to do with consensus. Consensus is the business of politics. Science, on the contrary, requires only one investigator who happens to be right, which means that he or she has results that are verifiable by reference to the real world.
In science consensus is irrelevant. What is relevant is reproducible results. The greatest scientists in history are great precisely because they broke with the consensus.
There is no such thing as consensus science. If it’s consensus, it isn’t science. If it’s science, it isn’t consensus. Period.

consensus
If it’s science, it isn’t consensus


chomsky over experts"People, it has been well said, think in herds; it will be seen that they go mad in herds, while they only recover their senses slowly, one by one" (MacKay, 1841)


arjen Lubach en de 97% -consensus-discussie
Klik hier om de video te zien.
 

Op zondag 2 april 2017 ging "Zondag met Lubach" over klimaat-politiek, o.a. ook over de zgn. 97% consensus:

"je hebt dus twee kampen in het klimaatdebat.......
ik zit in het kamp waar meer dan 97% van de internationale wetenschap in zit.

Over de preciese percentages is trouwens wel enige discussie, maar die discussie gaat dan over de methode waarmee die 97% berekend is, het kan dus ook 96 of 98 zijn.

Het is toch een fijn idee dat terwijl de mens de wereld kapot maakt, er ook nog wetenschappers bezig zijn met de vraaag hoeveel wetenschappers vinden dat de mens de wereld kapot maakt"

Bart Verheggen schreef hierover op 13-4-2016 op zijn klimaatwebsite klimaatverandering.wordpress.com een uitgebreid en gedetailleerd artikel: "Consensus over consensus: brede overeenstemming in de wetenschap over de menselijke invloed op het klimaat".

"De meeste wetenschappers zijn het er over eens dat de huidige klimaatverandering voornamelijk door menselijk handelen wordt veroorzaakt. Dat is keer op keer aangetoond op basis van enquêtes en literatuuranalyses. In een artikel dat vandaag in het tijdschrift Environmental Research Letters verschijnt, wordt een overzicht gegeven van deze verschillende studies, die op basis van verschillende methoden tot een zeer vergelijkbare conclusie komen. Hieruit blijkt de robuustheid van de wetenschappelijke consensus over klimaatverandering.

Uit deze meta-studie blijkt ook dat de mate van overeenstemming dat de huidige opwarming door mensen is veroorzaakt het grootst is onder onderzoekers met de meeste expertise en/of de meeste publicaties in de klimaatwetenschap. Dat verklaart tegelijkertijd waarom literatuuranalyses, waarbij abstracts van wetenschappelijke artikelen worden beoordeeld op een eventueel standpunt over de oorzaak van klimaatverandering, over het algemeen een hogere mate van consensus vinden dan enquêtes. Immers, ervaren wetenschappers die veel hebben gepubliceerd over klimaatverandering hebben in het algemeen een goed begrip van de oorzaken van de opwarming, en zij hebben vaak meer artikelen gepubliceerd dan hun ‘sceptische’ collega’s.

are humans causing global warming ?  

Figuur:
Mate van consensus over door mensen veroorzaakte klimaatverandering versus expertise in klimaatwetenschap. Zwarte cirkels zijn data op basis van studies van de afgelopen 10 jaar. Groene lijn is een fit door deze data.

(NB: Over de vaak wat vage vraagstellingen in dit soort onderzoeken, schrijft Richard Toll : Science is not a set of results. Science is a method. If the method is wrong, the results are worthless.)
Zie hier: https://klimaatgek.nl/wordpress/2014/06/15/richard-tol-maakt-gehakt-van-het-97-consensusverhaal/

Verderop in zijn artikel schrijft Veheggen: " Uit de vele –ongefundeerde- kritieken op consensus studies blijkt dat dit nog steeds een hot issue is in het publieke debat, ondanks het feit dat studie na studie het beeld bevestigt dat er brede overeenstemming is onder wetenschappers over het grote plaatje: het warmt op en dat komt (grotendeels) door de mens. Een substantieel deel van het brede publiek is er dan ook nog steeds over in verwarring,"....................... "Natuurlijk is een breed gedragen overeenstemming onder wetenschappers geen bewijs dat een theorie correct is, maar het kan ook niet zomaar als irrelevant terzijde worden geschoven."

Rob Bor doet dat echter nadrukkelijk wel.
In een overzichtsartikel (2019) concludeert Robert Bor over consensus in de klimaatwetenschap het volgende:
"Gezien het onwetenschappelijke en manipulatieve cijfergegoochel, is het de hoogste tijd dat het gebruik van de klimaatconsensus in het publieke debat ten grave wordt gedragen. Niet alleen klopt er weinig van het Cook et al-onderzoek (Red.: Cook e.a.uit 2013), het is vooral ook een middel geworden om wetenschap en debat te beknotten. Tegenstanders worden geridiculiseerd, monddood en zelfs brodeloos gemaakt. Jonge wetenschappers zijn bang om tegen de consensus in te gaan uit angst afgesneden te worden van onderzoeksgelden. Alleen critici die financieel onafhankelijk zijn, durven zich nog te roeren.

De 97% klimaatconsensus is een retorische truc om mensen het zwijgen op te leggen. Het is een middel om tegenstanders af te serveren als ‘klimaatontkenner’ met wie je verder niet hoeft te praten.

Laten we het omdraaien: een ieder die zich nog durft te beroepen op de 97% klimaatconsensus verdient het niet om nog langer serieus te worden genomen." (bron: Bor, Rob, Het creatieve boekhouden van de 97% klimaatconsensus. Een onwetenschappelijk, gemanipuleerd onderzoek doorgeprikt, Climategate.nl 21-2-2019).

Toch blijft men het proberen: In het persbericht over het onderzoek van de Cornell University uit Ithaco (NY) staat te lezen dat meer dan 99,9% van alle peer-reviewed wetenschappelijke publicaties het erover eens zijn dat klimaatverandering voornamelijk wordt veroorzaakt door mensen (Lynas e.a., 2021). Eerste auteur Mark Lynas zegt erover: “We are virtually certain that the consensus is well over 99% now and that it’s pretty much case closed for any meaningful public conversation about the reality of human-caused climate change". Frans Schrijver maakt hier gehakt van dat onderzoek.

Verdere aanverwante literatuur:
- Labohm, Hans, De 97% klimaatconsensus is slechts 47%, Climategate, 31-7-2015.

Verdere websites:
- Tim Ball: video op youtube: "97% global warming consensus exposed"


Gallileo's uitspraak over consensus

Galileo: science is settled  


Bjørn Lomborg, versus Scientific American:

Lomborg is een Deense statisticus / econoom, die over het algemeen waarschuwt dat we ons geld beter kunnen besteden aan aanpassingen aan klimaat-veranderingen, dan aan (waarschijnlijk vergeefse) pogingen de klimaatveranderingen te voorkomen.

Hij (en zijn uitgever Cambridge University Press) werden verketterd vanwege zijn boek The Skeptical Environmentalist.

Met name Scientific American "nagelde hem" , in een 11 pagina's lange tirade, "aan het kruis" als een echte ketter, zoals de Kerk vroeger Galileo vervolgde. Zijn pogingen tot verweer werden door het tijdschrift ernstig gefrustreerd.

Zie Michael Crichton (2003, pagina 11) voor de details en zijn droevige conclusie: "Of course, any scientist can be charged as Galileo was charged. I just never thought I’d see the Scientific American in the role of Mother Church".

 


"Consensus als richtlijn voor (vooruitgang van) de wetenschap is in principe vreemd aan de wetenschapsbeoefening.

In historisch perspectief is noemenswaard hoe in 1931 Einstein door tegenstanders werd aangevallen op zijn theorieën. Zij schreven een boek: Honderd auteurs tegen Einstein. Zie hier de volledige tekst in het Duits.

Waarop Einstein reageerde: ‘Er zijn geen honderd man nodig om mijn theorieën onderuit te halen. Slechts één feit."

Een feit om de theorie te staven was in 1919 overigens al gevonden door de Britse astronoom Eddington. Einstein voorspelde a.h.v. zijn algemene relativiteitstheorie de afbuiging van licht van een ster door de zon. Arthur Eddington nam dit waar bij de zonsverduistering op het eiland Principe op 29 mei 1919. Die "Hundert Autoren" zijn alle in vergetelheid geraakt.

Bronnen:
Engels, Joep, Hoe een britse quaker een ware ster van Einstein maakte, Trouw, 26 mei 2019
- Hans Labohm citeert uit Science Friction van Arthur Rörsch.
- met dank voor de link aan wijlen Prof. Dr. G.J.S. Wilde, Queens Univ., Canada.

 

Honderd auteurs tegen Einstein

Fokke en Sukke hebben het ook al niet zo op Einstein.........

Fokke en Sukke hebben het niet zo op Einstein....


Interview met William Happer (Princeton): "klimaatsceptische consensus. Deel V"
Gepost door Hans Labohm op 19 januari 2017 op www.climategate.nl

Gevraagd naar zijn opvatting over de zogenaamde ‘consensus’ antwoordt Happer:

Consensus supporters don’t like to admit it, but the situation is getting perilously close to Lysenkoism. Lysenko was a poorly educated agricultural extension agent from Ukraine who gained complete control over biology in the USSR, with the full backing of the Politburo and the personal support of both Stalin and Khrushchev.

  comrade let us do the thinking for you

97% der Sovjet-biologen was het eens met Lysenko


As for consensus in science, no one could be more eloquent than Michael Crichton in his lecture, “Aliens Cause Global Warming“ (PDF), at the California Institute of Technology in 2003:
"I want to pause here and talk about this notion of consensus, and the rise of what has been called “consensus science.” I regard consensus science as an extremely pernicious development that ought to be stopped cold in its tracks. Historically, the claim of consensus has been the first refuge of scoundrels; it is a way to avoid debate by claiming that the matter is already settled. Whenever you hear the consensus of scientists agrees on something or other, reach for your wallet, because you’re being had".

Let’s be clear: the work of science has nothing whatever to do with consensus. Consensus is the business of politics. Science, on the contrary, requires only one investigator who happens to be right, which means that he or she has results that are verifiable by reference to the real world.
In science consensus is irrelevant. What is relevant is reproducible results. The greatest scientists in history are great precisely because they broke with the consensus.
There is no such thing as consensus science. If it’s consensus, it isn’t science. If it’s science, it isn’t consensus. Period.

Zie ook een interview met Prof. Tim Ball, getiteld "97% consensus EXPOSED" op YouTube


"Consensus en waarheid
hebben principieel niets met elkaar te maken, de algemene geloofwaardigheid van een wetenschappelijk genoemde bewering kan enkel ingeschat worden door van de betrokken wetenschapstak de ontwikkelingsgraad, de methoden en het palmares inzake voorspellingen te evalueren, en wie dit wil omzeilen en zich op ‘consensus’ gaat beroepen om geloof voor die bewering te verzamelen, is een obscurantist
". Dit is de conclusie van een essay uit 2007 van Dr. Jos Verhulst: Global Warming: De Ideologie van de Consensus.

Een pakkend citaat uit dit essay: " Het hanteren van consensus als waarheidscriterium is een politieke en filosofische act die tegen het hart van de westerse beschaving is gericht. Wetenschap en waarheidsvinding hebben zich in het Westen op een unieke manier kunnen ontwikkelen doordat waarheidsvinding werd gezien als een individuele activiteit, gebaseerd op individueel inzicht en eigen oordeelsvorming. De essentie van tirannie bestaat precies hierin dat deze individuele bekwaamheid tot zoeken en oordelen wordt vervangen door een gecentraliseerde instantie die bepaalt wat goed en kwaad is of wat als waar respectievelijk onwaar moet worden beschouwd. Die centrale instantie zal dan bepalen wat de consensus is en ze zal de individuen blameren en eventueel vervolgen die van deze consensus afwijken".

It is difficult to get a man to understand something, when his salary depends on his not understanding it. 
Bron: Upton Sinclair, I, Candidate for Governor: And How I Got Licked
  Hands up at IPCC

Bij een IPCC rapport wordt ook een zogenaamde "Summary for Policymakers (SPM)" opgesteld. Hierover wordt een kleine week vergaderd met afgevaardigden van vele landen. Iedere uitspraak in de SPM moet consistent zijn met en onderbouwd zijn door het hoofdrapport en moet begrijpelijk en relevant zijn voor beleidsmakers. Bij de goedkeuring van de SPM wordt gestreefd naar consensus over de tekst tussen alle landendelegaties. De aanwezige hoofdauteurs hebben daarbij de taak om te bewaken dat de tekst van de SPM conform het hoofdrapport blijft. De hoofdauteurs kunnen zelf voorstellen doen om aan landencommentaren tegemoet te komen. Vanwege de betrokkenheid van de landen bij de opstelling van de SPM nemen de politici de conclusies van de wetenschappers meestal grotendeels over. Dat is politiek, geen wetenschappelijke methode.


The Independent Committee on Geoethics (ICG) - www.geoethic.com
IGC was founded on October 17, 2015, in Prague at the International meeting on Geoethics. Zie hier hun opmerkelijke "Founding Statement" !
The principles of ethics – to know what is right and what is wrong – are simple. They are deeply rooted in our cultural heritage and education and personal integrity. To live up to those principles is another thing: here we often fail badly. The ethical principles that refer to nature and natural sciences are covered by the term “Geoethics”.
We realize that ethical principles are often violated in Science as well as in Society and Politics. Increasingly, in connection with marketing and lobbying for large projects, ethical principles have become set aside. Backbiting, ‘book-burning’, career blighting, obstruction in publication and personal attacks have no place in science, where physical laws and observational facts must always be foremost. There are no goals that justify unfair means of fighting “dissidents”.
Therefore, there is an urgent need for an Independent Committee on Geoethics to promote ethical principles in the Earth and planetary sciences and their correct reflection in social and political life.

Het Zwaard der Waarheid

International meetings:

2015 The International Meeting in Prague & Pribram, October 12-18, organized by Vaclav Nemec

2015 The Paris Climate Challenge Meeting in Paris, December 1-3, organized by Philip Foster.

2016 The London Conference at Conway Hall, September 8-9, organized by Nils-Axel Mörner. https://www.researchgate.net/publication/306013278

2018 The Porto Conference at Porto University, September 7-8, organized by Maria da Assunção Araújo.

The ICG members also had significant impact

2016 World Conference on Climate Change, Valencia, October 24-26.

2017 4th Wold Conference on Climate Change, Rome, October 19-21.

2018 5th World Conference on Climate Change, New York, May 23-24.In vroeger tijden dacht men bij vulkaanuitbarstingen wel dat mensen de Goden hadden vertoornd....

bij Vukkaanuitbarstingen waren ooit een teken dat mensen de Goden hadden vertoornd
(klik op het cartoon voor een vergroting)

Maar ook bij monotheïsten werden natuurrampen vaak toegeschreven aan de wraak van God, zoals "the Great Storm of 1603"

The Great Stormof 1603


Consensus in "De Klimaatwetenschap"? Hoe dit idee post vatte.
In 2004 publiceerde Science (vol. 306, p. 1686) een artikel onder de titel The scientific consensus on climate change waarin werd vastgesteld dat dissidentie in de wetenschappelijke literatuur nagenoeg onbestaande is. In deze veelgeciteerde publicatie wordt gesteld dat die consensus heel goed fout kan zitten, maar niettemin wordt toch betoogd dat wij ons moeten gedragen alsof de consensus indicatief is voor waarheid (bron: Jos Verhust, 2007). Sinds Climatgate hebben we enig inzicht gekregen hoe die consensus door sommige klimaatwetenschappers d.m.v. obscure "peer-review" procedures wordt bewaakt als een middeleeuws fort. Ook in de rapporten van het IPCC.

Die bijna 100 % is een eigen leven gaan leiden.
In een stuk in The Wall Street Journal in 2014 van twee vooraanstaande klimaatonderzoekers wordt die ’97 procent’ onder de loep genomen. Ze schrijven dat het waarschijnlijk is dat Maggie Zimmerman, een doctoraalstudent aan de Universiteit van Illinois, in 2009 als eerste de ’97 procent’-categorie heeft geïntroduceerd. Zij had samen met haar studiebegeleider twee vragen gesteld aan een grote groep wetenschappers. Zij vroeg: is de temperatuur op aarde gestegen, en is de mens daarbij een belangrijke factor? Zie hier voor het artikel in Eos uit 2009.
De vragen zijn zo vaag dat iedereen, ook de sceptici, daarop met ja kan antwoorden. Wetenschappers op het gebied van de zon, de ruimte, natuurkundigen, zo schrijft de krant, werden niet bij het onderzoek betrokken. Van de 3146 ondervraagden waren slechts 79 deskundig op het gebied van klimaatonderzoek. 97 Procent van deze 79 ondervraagden antwoordde bevestigend op de vragen. (bron: Leon de Winter in een Telegraaf column, weergegeven op Climatgate.nl d.d. 17-5-2017). Maar Zimmerman was dus niet de eerste die met die 97% kwam. Science kwam er al mee in 2004, althans met de uitkomst dat dissidentie in de wetenschap nagenoeg onbestaand is.

 

Veel politici, waaronder onze voormalige minister Jacqeline Kramer, president Obama e.a. verklaren regelmatig dat 97% van de wetenschappers het eens is over "door mensen veroorzaakte opwarming der aarde", of "dat de wetenschap er uit is" (Science is settled).

 

klik op foto voor vergroting ------------------------>

(bron: https://klimaatgek.nl/wordpress/2016/06/30/prikkels-in-wetenschap-net-zo-pervers-als-bij-banken-2/)


 

man made climate consensus-cartoon


Maar er is bepaald geen Consensus in de klimaatwetenschap ...... alhoewel ?
In een lezing, die Christopher Monckton in 2014 in Australiue gaf, laat hij geen spaan heel van een Australisch onderzoek aan de universiteit van Queensland door Cook et al (2013; Zie hier de samenvatting en het hele artikel), die claimen dat er 97,1 % consensus is tussen wetenschappers dat de aarde opwarmt en dat die opwarming voor het grootste deel door menselijk handelen wordt veroorzaakt. Dit op basis van een analyse (slechts van de samenvattingen !) van 11.944 wetenschappelijke artikelen over "wereldwijde klimaatverandering". Moncton heeft het onderzoek geanalyseerd en vond in de aanpak er van 6 grove methodologische fouten, die de uitkomst stuurden richting dit hoge percentage. Hij vond dat slechts 41 artikelen (0,3%) voldeden aan het gestelde criterium, dat werd geschreven dat men van mening was dat dat de aarde opwarmt èn dat die opwarming voor het grootste deel door menselijk handelen wordt veroorzaakt. Geen enkel artikel vond dat dat tot catastrofes zou leiden. Hij heeft bij de politie in Queensland aangifte gedaan wegens grove misleiding van het publiek en de politiek, wat tot onnodig grote staatsuitgaven kan leiden. De politie vindt ook dat er sprake is van opzettelijke misleiding, maar wil niet vervolgen omdat ze zich niet in politieke kwesties wil mengen. Maar de affaire krijgt ongetwijfelt een juridisch staartje.

97% of scientific climate papers misclassified  

Ook Richard Tol heeft in 2014 gehakt gemaakt van dit onderzoek van Cook e.a.uit 2013, evenals Alex Epstein dat hier op 6 januari 2015 deed en Andrew op 21 mei 2013 op Popular Technology.net. Zie ook Rob Bor in Climategate.nl van 21-2-2019.

Epstein en Andrew beschrijven vele auteurs en hun artikelen die door Cook e.a. volkomen fout zijn geclassificeerd qua positie t.a.v. de opwarming van de aarde door mensen. Vandaar dit plaatje bij Andrew's artikel.

Epstein: "The 97 percent claim is a deliberate misrepresentation designed to intimidate the public—and numerous scientists whose papers were classified by Cook protested"

Andrew: "Cook et al's paper should be withdrawn by the authors and the data reanalyzed, preferably by less-biased reviewers".

 

Prof. Prlwytzkofsky
Zoals Maarten Toonder's Prof. Prlwytzkofsky het zou uitdrukken:
"Das ist ja alles ganz unwissenschaftlich".


Thierry Baudet van het Forum Voor Democratie- FVD legt in deze video ook kort en bondig uit dat het artikel van Cook uit 2013 een staaltje van statistische misleiding in optima forma is. Tevens hier.

Onder de titel, ‘Peer-Reviewed Survey Finds Majority Of Scientists Skeptical Of Global Warming Crisis’, rapporteerde James Taylor (2010) in Organisation Studies over de laatste stand van zaken inzake de ‘consensus’ aan de hand van drie nieuwe enquêtes onder gekwalificeerde wetenschappers.
Volgens James Taylor blijkt uit vragen-onderzoeken bij een zeer groot aantal metereologen, geologen en ingenieurs dat er eerder sprake is van consensus m.b.t. scepsis over "dat het vast zou staan dat er een crisis is m.b.t. opwarming van de aarde". Ik citeer:
"It is becoming clear that not only do many scientists dispute the asserted global warming crisis, but these skeptical scientists may indeed form a scientific consensus.
Maybe a scientific consensus exists concerning global warming after all. Only 36 percent of geoscientists and engineers believe that humans are creating a global warming crisis, according to a survey reported in the peer-reviewed Organization Studies. By contrast, a strong majority of the 1,077 respondents believe that nature is the primary cause of recent global warming and/or that future global warming will not be a very serious problem.
The survey results show geoscientists (also known as earth scientists) and engineers hold similar views as meteorologists. Two recent surveys of broadcast meteorologists (summarized here and here) revealed similar skepticism of alarmist global warming claims.
According to the newly published survey of geoscientists and engineers, merely 36 percent of respondents fit the “Comply with Kyoto” model. The scientists in this group “express the strong belief that climate change is happening, that it is not a normal cycle of nature, and humans are the main or central cause.”

Bronnen:
- Andrew op 21 mei 2013 op Popular Technology.net: 97% study falsely classifies scientists' papers, according to the scientists that published them.
- Climategate.nl d.d. 2-2-2017
-  ,  and , Quantifying the consensus on anthropogenic global warming in the scientific literature, Published 15 May 2013 • 2013 IOP Publishing Ltd, Volume 8Number 2. Zie hier de samenvatting en het hele artikel.
- Doran, P.T. and Kendall-zimmerman, M. (2009), Examining the Scientific Consensus on climate Change, Eos, Vol. 90, no.3, 20 January 2009, p. 22-23.
- Epstein, Alex, 6-1-2015, "97% of climate Scientists agree" is 100% wrong, www.forbes.com/sites/alexepstein.....
- Nova, Joanne, The Skeptics Handbook (2009)
- James M. Taylor, April 1st 2010, Majority of broadcast meteorologists sceptical of global warming crisis. Dit is een samenvatting van een "survey from the George Mason University Center for Climate Change Communication".
- James M. Taylor, March 14th 2012, Shock Poll: Meteorologists Are Global Warming Skeptics
- Richard Tol maakt gehakt van het 97% consensusverhaal,
Klimaatgek.nl , 15-6-2014
- Verheggen, Bart, Consensus over consensus: brede overeenstemming in de wetenschap over de menselijke invloed op het klimaat, Klimaatverandering.wordpress.com, 13-4-2016
- Waart, Jules, De mythe van de klimaatconsensus, Climategate.nl, 18-2-2023.

The Uncertainty has Settled

Marijn Poels heeft in 2017 een film-documentaire gepresenteerd met als titel "The Uncertainty has Settled". Zie hier de trailer.
Sietske Bergsma beschrijft op Climategate.nl van 17-6-2017 in een interviewe met Poels hoe zijn film door de theaters en "mainstream media" wordt genegeerd (geboycot). Op Climategate van 18- 9-2018 beschrijft Poels vele bizarre en nare bejegeningen die hij n.a.v. zijn eerstgenoemde film ontving, o.a. van Greenpeace, en de boycot daarvan op filmvestivals.

In 2018 volgde zijn volgende film Paradogma als 2e van een drieluik. Zie ook hier over weer een artikel van Sietske Bergsma van 29-9-2018.

NIPCC: Scientific Consensus-book  

Onder de "klimaat-sceptici", critici van de theorie van "door mensen veroorzaakte opwarming van de aard-atmosfeer", de zgn "man made(Antropogenic) Global Warming Hypothesis - AGW, zijn heel veel "klimaat-wetenschappers".

Er zijn heel wat wetenschappers, die vinden dat het klimaatdebat alleen door onafhankelijke wetenschappers moet worden gevoerd en die van mening zijn dat bv. de IPCC rapporten zijn gemanipuleerd door de politiek om de resultaten te sturen naar de conclusie dat het de mensen zijn die het klimaat doen veranderen.

Daarom is er in 2005 een groep onafhankelijke wetenschappers gevormd, de NIPCC - Nongovernmental International Panel on Climate Change , die in maart 2008 hun 1e rapport hebben uitgebracht: "Nature, not Human Activity, Rules the Climate". Dit als neerslag van hun eerste workshop in 2007 in Wenen onder leiding van Dr. S. Fred Singer, emeritus hoogleraar omgevingswetenschappen aan de Universiteit van Virginia (USA), die ook redacteur was van genoemd rapport.

In 2015 verscheen hun commentaar op o.a. het IPCC-rapport-2104 in boekvorm: : "Why scientists disagree on global warming: the NIPCC report on Scientific Consensus"

Klik hier voor de complete pdf-file van het boek !


1350+ Peer-Reviewed Papers Supporting Skeptic Arguments Against ACC/AGW Alarmism

PopularTechnology.net: vermeldt in 2014 ruim 1350 wetenschappelijke artikelen ("peer reviewed") die sceptisch zijn t.a.v. de door het IPCC geponeerde stelling dat het zeer waarschijnlijk is dat de aarde verontrustend opwarmt door voornamelijk menselijke activiteiten. Het bestaan van deze veelheid aan artikelen (ja, alle "peer-reviewed") wordt dikwijls ontkend door mensen als onze voormalige minister van milieuzaken Jacqeline Kramer (uitspraak: "De Wetenschap is er uit") en klimaatalarmist Al Gore. Naast Global Warming Deniers hebben we onder de Klimaatalarmisten dus ook "Deniers": de Ontkenners van Wetenschappers en Wetenschappelijke Artikelen, die sceptisch zijn over de veronderstelde antropogenetische opwarming der aarde. Op de site van Popular Technology kun je sceptische wetenschappelijke artikelen (alle peer reviewed !) lezen op ongeveer elk gebied van klimaat-wetenschap !   boekenkast vol klimaat-sceptische artikelen

Dat er ook tienduizenden wetenschappers zijn die niet geloven in de alarmerende AGW-hypothese blijkt uit even zo vele handtekeningen onder de volgende petitie.
Echter, zoals deze webpagina is begonnen, wetenschap is juist geen kwestie van handen opsteken: "Science, on the contrary, requires only one investigator who happens to be right, which means that he or she has results that are verifiable by reference to the real world".
We laten onderstaande petitie dan ook alleen maar zien om te illustreren dat consensus in de wetenschap over een alarmistische AGW-hypothese slechts een sprookje is. Dat sprookje wordt deels of in belangrijke mate gevoed door de zgn. samenvatting voor beleidsmakers (summary for policy makers), die altijd wordt uitgegeven bij elk nieuw rapport van het IPCC. Zoals beschreven op onze web-pagina over de werkwijze van het IPCC is hun "samenvatting voor beleidsmakers" een compromis tussen alle deelnemende landen.

petitie over opwarming van de aarde

De petitie en de 31.487 ondertekenaars (van over de hele wereld en uit alle mogelijke disciplines) zijn hier zorgvuldig gedocumenteerd en het project gaat gepaard met een overzicht van peer reviewed literatuur (2007) over de invloed van CO2 op onze omgeving.

Het is natuurlijk positief dat Greta Thunberg vindt dat we wel moeten luisteren naar "de wetenschap"

Greta Thurnberg leest voor uit klimaatsceptische petitie
(klik op het cartoon voor een vergroting)


"There is no Climate Emergency"

Een groep van 14 bekende wetenschappers o.l.v. emer. Prof. Guus Berkhout, schreewen het hard van de daken: "There is no Climate Emergency"

Dat doen ze als ambassadeurs van de European Climate Declaration, in een brief van 23-9-2019 aan de VN-baas Guterres ter gelegenheid van de VN-klimaatconferentie in New York op die datum. De brief is ondertekend door ca. 500 - meest Europese - wetenschappers en professionals. Zie hier.

There is no climate emergency !

  advice to political leaders

De brief ging gepaard met een Press briefing waarin modelmatig verkregen opwarmings-prognoses worden vergeleken met de tot heden geobserveerde temperatuurstijging van de aarde van 1850 - 2011, volgens hen ca. 1 graad Kelvin (= ook 1 graad Celius; zie de groene cursor in de bovenste balk).


Op wikipedia wordt een lange lijst bijgehouden van wetenschappers die het op een bepaalde manier "niet eens zijn met de wetenschappelijke consensus" (SIC !) over de AGW-theorie. De formulering geeft al wel aan dat Wikipedia schrijvers de AGW-theorie aanhangen. Men kan het er niet mee eens zijn, maar Consensus blijft Consensus ! hah ! Die lange lijst met critici of sceptici is het niet "niet eens met de consensus", maar is het niet of niet geheel eens eens met de AGW-theorie ! En dus is er geen consensus.

List of scientists who "disagree with the scientific consensus on global warming" :

De vereniging van Noorse klimaatrealisten / The Climate Realists of Norway
Klimarealistene – (The Climate Realists) is a politically independent organization for us who believe that the climate is dominated by natural variations. We do not agree with the IPCC, when they claim that CO2 emissions change the climate dramatically. We support scientifically based public education as an essential part of democracy. The organization was established in Oslo in 2008.

The sun controls the climate
The purpose of the Climate Realists is to influence the climate debate both nationally and internationally with reliable and realistic knowledge. The key factors are systematic changes in the sun, winds and ocean currents where changes in distances and gravitational forces of the planets and the moon are significant. CO2 is, however, a harmless and vital gas that is essential for all life on Earth.

Climate science is unambiguous
We strive to present scientific facts telling a different story than the politically adopted message that only has support in deceptive climate models. Climate science is and has always been clear: No studies have so far positively attributed all or part of observed climate change to anthropogenic causes. The unilateral and massive message of a man-made climate threat presented in newspapers, radio and television is the result of deficient, untested and unvalidated models.

De Noorse vereniging is aangesloten bij het European Climate Realist Network.

Op 2 april 2019 heeft de wetenschappelijke adviesraad (20 wetenschappers) van de Noorse klimaatrealisten een lange open brief geschreven aan de Noorse premier. Op Climategate.nl van 10-4-2019 kunt U de Nederlandse vertaling lezen. In hun - met veel onderzoeksgegevens, tabellen en figuren geïllustreerde - brief pleiten ze voor een openbaar onderzoek naar klimaatverandering en de gevolgen van een groene transitie:

Zoals we reeds hebben opgemerkt, bestaat er geen wetenschappelijke consensus over enig klimaatprobleem. Het klimaat is altijd veranderd en velen beweren dat de variaties die we vandaag zien, in essentie natuurlijk zijn. Veel biologen zullen stellen dat een warmer klimaat een beter klimaat is. Voor alle leven is kou de beperkende factor, niet warmte. En CO2 is een bouwsteen van het leven. De combinatie van meer CO2 in de atmosfeer en een warmer klimaat is positief voor alle plantengroei en dus voor al het leven op de planeet. En dat is positief voor alle voedselproductie.

Bij het voorgestelde onderzoek moeten onderzoekers uit alle relevante wetenschappelijke disciplines betrokken zijn: meteorologie, natuurkunde, scheikunde, geologie, biologie en landbouw. Het moet licht werpen op de wetenschappelijke basis van klimaatverandering en wat de gevolgen zijn van deze veranderingen voor de natuur en de samenleving. Tegelijkertijd is de klimaathistorie belangrijk om duidelijkheid te krijgen. Het is cruciaal om een ??onderzoeksgroep samen te stellen met vertegenwoordigers binnen en buiten het IPCC-kamp.

Wij stellen ook voor de gevolgen van een groene transitie te onderzoeken.

We zullen naar deze brief (eigenlijk een rapport) refereren als: Open brief van Noorse klimaatrealisten aan premier Solberg, Climategate.nl van 10-4-2019.


"De Politiek"

Veel politici, waaronder onze voormalige minister Jacqeline Kramer, president Obama e.a. verklaren regelmatig dat 97% van de wetenschappers het eens is over "door mensen veroorzaakte opwarming der aarde", of "dat de wetenschap er uit is".

In een Essay in het FD van 3-6-2017 stelt Prof. dr. ir. A .J. (Guus) Berkhout, emeritus hoogleraar geowetenschappen:
"Kijkend naar de enorme complexiteit van het aardse klimaat, zou de klimaatwetenschappers wat meer bescheidenheid passen.
Met hun grote stelligheid over oorzaak en gevolg brengen ze veel schade toe aan de reputatie van de wetenschap.
We hebben ons in Parijs aangepraat dat het aardse klimaat maakbaar is, maar dat gevoel is wel het directe gevolg van aannames die we zélf hebben bedacht". Lees hier het hele essay.

world leaders meeting to control the climate

 

Politieke hoogmoed ? klik op foto voor een vergroting

bron: Philip R. Wood, vice-president van de Lavoisier Group;
gevonden op climategate.nl, d.d. 28-7-2011.


Op 23 febr. 2017 schreef Prof. Richard Lindzen (M.I.T) aan Donald Trump een pleidooi om uit het klimaatakkoord van Parijs te stappen. Deze petitie en zijn ca. 300 ondertekenaars zijn (hier en ook hier) te vinden. Het zijn allen wetenschappelijk klimatologen met een bewezen staat van dienst. Ook de instituten en universiteiten waaraan zij zijn verbonden, worden bij naam genoemd. De lijst leest als een ‘Who’s Who’ van het Amerikaans klimaatonderzoek (bron: climategate.nl van 31-8-2018: Mondiale samenzwering van narcistische klimaatneurotici?).

Trum trekt USAterug uit Parijs-akoord 2015  

 

Wellicht mede geïnspireerd op bovengenoemde petitie van Prof. Lindzen en collega's kondigt president Trump op 1 juni 2017- in een lange speech - aan dat de USA zich terugtrekt uit het Parijs-akkoord: zie de video.

Hij wijst op de enorm grote schade die het akkoord aan de economie van de USA zou toebrengen, dat de USA hun politiek-economische zelfstandigheid kwijt zouden raken en dat als alle landen zich al aan het akkoord zouden houden ze met al die maatregelen slechts 0,2 graad Celsius minder opwarming zouden bereiken in het jaar 2100.

 

Volgens Trump is angst voor catastofale, door de mens veroorzaakte, opwarming van de aarde "a hoax". Dat is ook de strekking van de film "The Great Global Warming Swindle", die U hier kunt bekijken. In de rand van het You-tube scherm bij deze film worden heel veel films aangekondigd met een afwijzend standpunt m.b.t. de zgn. AGW-theorie / hypothese.


Amelrooij, Ronald van


Studeerde Elektrotechniek en Informatica; nu gepensioneerd
rvanamelrooy@gmail.com

Auteur van het eerste publieksvriendelijk geschreven klimaatbeleid-kritische boek (55p.):

De CO2 MIST - WAT U MOGELIJK NOOIT IS VERTELD OVER DE ROL VAN CO2 EN DE OPWARMING VAN DE AARDE

Een "must" voor Nederlandse politici en beleidsmakers !

Hier is versie 0.93 van 14-5-2019 gratis te downloaden.

.....................................................................................Klik op de foto voor een leesbare vergroting --------->

 

De CO2 Mist - Wat U mogelijk nooit is verteld over de rol van CO2 en de opwarming vamn de aarde

 


Mogelijk zeer positieve effecten van meer CO2 in de lucht en een warmer klimaat
Deze worden zelden beschreven en werden tot voor kort door de media al helemaal weinig opgepakt.

Maar in de aanloop naar de klimaattop in Parijs eind 2015 noemt Andrej Illarionov, tot halverwege de jaren negentig Poetins economosch adviseur, door mensen veroorzaakte klimaatverandering een mythe en hij noemt de onrust daarover hysterie. "Wij hebben van een geringe opwarming meer te winnen dan te verliezen", zei Pavel Svjasjtsejennikov, klimaatonderzoeker bij de staatsuniversiteit van Sint-Petersburg, recentelijk tegen het persbureau Interfax (bron: FD, 17-11-2015).

Elders las ik dat Rusland internationale klimaatverdragen alleen heeft mede-ondertekend omdat ze graag wilden worden toegelaten tot de World Trading Organisation, maar niet uit overtuiging (bron volgt nog).

Vergroening van de aarde door meer CO2 in de lucht
Elsevier besteedde er in 2017 echter een hoofdartikel aan.

aarde wordt groener door CO2

Volgens Theo Wolters (zie zijn interview door Marcel Crok op 4-6-2016) is de natuur en de voedselproductie de laatste tijd door een betere verhouding tussen zuurstof (O) en CO2 enorm gestimuleerd: "eindelijk kon de natuur weer op adem komen", nadat door de laatste ijstijd de natuur zo'n beetje verbrand was door een te hoge zuurstofconcentratie t.o.v. CO2-concentratie.

Recent onderzoek (we schrijven 2016) heeft uitgewezen dat de begroeing op aarde ca. 14% is toegenomen door toename van CO2 in de atmotfeer

Elsevier van 21-1-2017, p. 66, 67 en 69 wijdtt er een artikel aan

aarde vergroent door Co2-toename

De ontkenners
Het Engelse begrip "deniers" (NL: ontkenners) is eigenlijk een vileine term, die impliciet associaties oproept met de gangbare term "holocaust deniers"

De term "global warming denyer" of kortweg "denyer' (ontkenner) is oorspronkelijk "gemunt" door Ellen Goodman in 2007:

“I would like to say we’re at a point where global warming is impossible to deny. Let’s just say that global warming deniers are now on a par with Holocaust deniers, though one denies the past and the other denies the present and future.” , Bron: Boston Globe, February 9, 2007: “No change in political climate.”

Lees hier wat Wikipedia er over schrijft. Ook wat ze schrijft over de psychologie van het "ontkennen". De schrijvers van deze 2 webpagina's zijn duidelijk overtuigde aanhangers van "de theorie van de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde" en achten die theorie voldoende en onomstotelijk wetenschappelijk bewezen, evenals bv. de American Physical Society. Ze menen ook dat hier algemene wetenschappelijke consensus over bestaat. Als je beide webpagina's leest zou je kunnen gaan denken dat "ontkenners" vileine economische motieven hebben of last hebben van een veel voor komend psychologisch overlevingsmechanisme, het ontkennen van een werkelijkheid die te erg is om er mee te kunnen leven. Ik denk dat dit een versleten discussietruc is, die elke eerste jaars psychologiestudent zal herkennen: de discussie niet voeren met wetenschappelijke argumenten, maar proberen die te winnen door de persoon, die het niet met je eens is, als persoon te beschadigen of in een kwaad daglicht te zetten. Even een voorbeeldje uit het "discussie-truc-handboekje" dat mij in 1967 werd uitgereikt als eerste-jaars psychologiestudent: elk weldenkend mens begrijpt dat, zal het met me eens zijn dat, zal inzien dat etc.., implicerend dat iedereen die het niet met je eens is wel een domoor moet zijn. En zo hebben mensen, die liever niet te veel buitenlanders willen toelaten last van "onderbuikgevoelens". Churchill maakte het nog bonter: "Wie op zijn twintigste geen socialist is, heeft geen hart, wie het op zijn veertigste nog is, heeft geen verstand." Alleen mensen die het gedurende zijn levensloop met Churchill eens waren hadden een hart en een verstand.....


AGW-negationist eenzaam op de wegschaal- cartoon

Lees verder op onze webpagina over klimaat-psychoogie.


The Deniars  

Lawrence Solomon (2008), The Deniers, The World-Renowned Scientists Who Stood Up Against Global Warming Hysteria, Political Persecution and Fraud.


Fully Revised paperback edition (2016 ?):
ISBN-13: 978-0980076370
ISBN-10: 0980076374


Hans Labohm schreef er op climatgate.nl d.d. 15-2-2016 o.a. het volgende over:

"In 2008 publiceerde Lawrence Solomon, een Canadese journalist en anti–nucleaire activist, zijn boek: ‘The Deniers. The world-renowned scientists who stood up against global warming hysteria, political persecution, and fraud’. Het was een verzameling en uitwerking met literatuurverwijzingen van zijn eerdere columns in de Canadese ‘National Post’, waarin hij aandacht schonk aan prominente wetenschappers die zich hadden uitgesproken tegen de AGW–hypothese (AGW = ‘Anthropogenic Global Warming’) en de daaruit voortvloeiende klimaathysterie................................................................
............................ Tot zijn grote verbazing vond hij daarbij een aantal vooraanstaande wetenschappers, die de juistheid van de conclusies vervat in de rapporten van het VN-klimaatpanel en de mediaberichtgeving daarover, betwistten. En hij begon daarover een serie columns te schrijven voor de Canadese ‘National Post’, getiteld: ‘The Deniers’. Deze mondden uiteindelijk uit in het eerdergenoemde boek".

Zie wat Wikipedia d.d. 15-2-2016 over dit boek schrijft.

 


Het Center for American Progress’s first “Deniers in Congress” report (2017) defines “climate denier” as anyone:

 1. questioning the “scientific consensus” on climate change; or,
 2. saying: “the climate is always changing;” or,
 3. not believing climate change poses a serious threat; or,
 4. questioning the extent of human contribution to climate change.

Subsequent reports hone “deniers” to anyone saying:

 1. climate change is a hoax; or,
 2. observed climate changes are natural; or,
 3. humans contribute little to climate change; or,
 4. climate science is unsettled.

Boven genoemd rapport uit 2017 geeft een overzicht van de "climate deniars" in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden en in de Senaat na diverse verkiezingen, uitgesplitst naar Republikeinen en Democraten.

Literature:
- Connolly, Ronan, How the IPCC created a scientific consensus on global warming, Climatechangedispatch.com, 29-1-2019
- Finnerty, Tom, Climate changes. It always has, It always will, Climatechangedispatch.com, 23-3-2021
- Scrable, K. et al., New Study: Amount of CO2 from fossile fuels too low to cause gobal warming, Climatechangedispatch.com, 14-1-2022
- Sterling Burnett, H., 2022's "State of the planet" report shows no climate crisis in sight, Climatechangedispatch.com, 25-4-2022


Patrick Moore, mede-oprichter van Greenpeace stelt aan het einde van onderstaande video-lezing dat het gebruik van de term klimaat-ontkenner nu maar eens afgelopen moet zijn.

Patrick Moore: The science is not settled.....Patrick Moore: nobody denies that the climate is changing

Video-toespraak (26 -7-2015) van Patrick Moore co-founder of Greenpeace: "What They Haven't Told You about Climate Change"


Op 7-10-2019 toont de Clear Energy Alliance in de persoon van Mark Matthis een video over de mogelijke nuances in opvattingen die inliggenn tussen klimaatalarmisme en het ontkennen ervan:

 

Do you believe in catastrophic man-caused climate change or are you a “denier”? What if you land somewhere in between?

There are a lot of different, rational positions people can hold on the issue. And most of them do not fit neatly into the false narrative of believing in catastrophe or being a so-called “denier.”

Klik hier of op de foto om de video te bekijken ------------>

  climaat-opinies als in een bokswedstrijd

Tekst van de film:

Climate change is a polarizing subject… and THAT could be a bigger problem than climate change itself. The conflict-driven news media have successfully framed the debate as a one or the other proposition. You either believe in catastrophic man-caused global warming or you are a climate change denier. That’s a load of bull squirt and the people promoting this ridiculous “Us vs. Them” dichotomy are dangerously dividing the country.

There are a lot of different, rational positions people can hold on the issue. And most of them do not fit neatly into the false narrative of believing in catastrophe or being a so-called denier. By the way, can we please stop tolerating the use of this term “denier”? The obvious Holocaust reference is disgusting, and no rational person is disputing that the climate naturally changes over long time spans.

Here are the relevant questions when it comes to assessing your climate change position: Are humans having an impact? If so, is that impact a problem? Are we confident about climate data and model predictions? Would policy changes make a difference? And, could those policy changes cause more and worse problems.

Based on my many years of study and analysis I believe man’s activities are probably having some impact, but our activity is not the driving force behind observed climate changes. Climate models are unreliable and have consistently predicted more warming than we have observed. Policy changes would not help and in fact would cause much bigger problems by denying people energy, making everything more expensive, increasing unemployment, inhibiting innovation while also damaging the environment. That’s an educated, nuanced opinion based on a lot of research. But that doesn’t fit the priorities of the news media, politicians and activist groups that have a strong, vested interest in a two-sided brawl.

Here’s a handy graph put together by climatologist Roy Spencer. The graph shows how much warming people believe may occur if atmospheric carbon dioxide is doubled. Some people think it’s going to get a little cooler and others think average temperatures will get warmer… on the extreme end by as much as six degrees Celsius. Interestingly, there is some overlap in the middle and the tops of the bell curves are about 2.5 degrees apart.

That’s a sizable difference, but not radically different and completely separate as the debate has been framed in the press. This is big stuff because the loudest voices are telling us we need to spend countless trillions of dollars right now to prevent an imminent catastrophe. These loud voices have a strong financial and ideological stake in scaring the life out of you. To be fair, there are also voices that have a strong financial and ideological stake in telling you it’s not a big deal and throwing away trillions of dollars is a crime against humanity.

The important take away here is that there are many more than just two positions in this debate. Let’s all recognize that the news media’s drive for conflict and politicians scaremongering for votes aren’t serving our interests. They are serving their own and splitting us apart in the process.

For the Clear Energy Alliance, I’m Mark Mathis.


Sceptici en Critici

De in 2019 overleden journalist en publicist Christopher Booker wordt wel de grootste climaat-scepticus aller tijden genoemd. In 2009 schreef zijn boek The Real Global Warming Disaster: is the obsession with "climate change" turning out to be the most costly scientific blunder in history ?
In 2018 schreef hij een rapport: Global Warming: a case study in Group Think: How science can shed new light on the most important "non-debate" of our time, Global Warming Policy report no. 28, 2018. Zie hier voor een korte recentie van dit verhelderende, maar ook schokkende rapport.

Thoenes (2017) maakt een onderscheid tussen Sceptici en Critici: Zijn teksten worden hier schuingedrukt weergegeven.
"mensen die bezwaar maken tegen de zgn. AGW-hypothese worden wel “sceptici” genoemd. Deze vormen geen herkenbare groep. Het is dus onmogelijk om na te gaan wat die vinden of denken. Er bestaat wel een herkenbare (maar kleine) groep critici. Zij hebben wetenschappelijke kritiek op de AGW-hypothese. Deze kritiek komt neer op de volgende punten:

Het eerste punt van kritiek is voldoende om de gehele AGW-hypothese te verwerpen. Men denke hierbij aan een beroemde uitspraak van Albert Einstein. Die luidde ongeveer: Duizend experimenten kunnen onvoldoende zijn om mijn gelijk aan te tonen, maar één experiment kan voldoende zijn om mijn ongelijk aan te tonen! 

Er wordt wel gezegd (door politici) dat een meerderheid van de “klimaatwetenschappers” het eens zijn met de AGW-hypothese. Er zijn echter twee soorten lieden die zich “klimaatwetenschappers” noemen:

 1. De klimaatonderzoekers, die metingen doen in de atmosfeer om de daar optredende processen te onderzoeken. Dit zijn de echte wetenschappers.
 2. De klimaat-modelleerders, die wereldomvattende klimaatmodellen proberen te maken, daar de aanname in stoppen dat door meer CO2 de temperatuur toeneemt en daarmee voorspellen dat in de toekomst de temperatuur zal toenemen.

Ik ken de getallen niet, maar ik schat dat de tweede groep in aantallen minstens 50 keer zo groot is als de eerste. Zij twijfelen niet aan de AGW-hypothese, omdat ze bij hun werk daarvan moeten uitgaan.

Van de eerste groep, de echte klimaatonderzoekers, staat de meerderheid, voor zover ik kan nagaan, afwijzend tegenover de AGW-hypothese. Zij worden gesteund door een vrij groot aantal meer fundamentele wetenschappers, met name fysici, geologen en astronomen. Deze wetenschappers worden soms “sceptici” genoemd, maar ik zou ze liever de “klimaatcritici” willen noemen. Enkele bekende namen van klimaatwetenschappers zijn: Richard Lindzen, Roy Spencer, John Christy, Judith Curry, Lennart Bengtsson, Vincent Gray, Robert Carter (†), Fred Singer. Zij staan allen afwijzend tegenover de AGW-hypothese."

In het hierna volgende hebben we het eerst over sceptici & twijfel, daarna iets concreter over critici, maar het scherpe bovenvermelde onderscheid dat Thoenes (2017) hierbij maakt kunnen wij hierbij maar moeilijk volgen.


Sceptici & Twijfel

 

Scepsis

Zie hier voor de Stichting Scepsis en de lezingen op haar wetenschappelijke bijeenkomsten.

 

Emeritus prof. Cornelis (Kees) de Jager, is een internationaal gerenommeerde Nederlandse sterrenkundige. Zie wikipedia

Hij is voorzitter van de Stichting Scepsis (1987 tot 1998). "Een scepticus is gewoon een wetenschapper: het een kan niet zonder het ander".

(Zie ook zijn website met artikelen)

Zie ook: Kees de Jager, superreus van de Nederlandse sterrenkunde

  Prof Kees de Jager, sterrenkundige

  Einstein als ongewilde authoriteit  
  In dat licht is het interessant te lezen dat zelfs de sceptisch ingestelde Albert Einstein zijns ondanks toch uiteindelijk zelf een autoriteit werd.  

 

 

De filosoof Thomas Henry Huxley (1825-1895) stelde "The improver of natural knowledge absolutely refuses to acknowledge authority, as such.

For him, scepticism is the highest of duties; blind faith the one unpardonable sin". Bron; Hans Labohm citeert uit Science Friction van Arthur Rörsch.

Richard Feijnman: Science is the belief in the ignorance of experts

"Opmerkelijk in dit verband is dat men het motto van de ‘Royal Society’ (de Britse Academie van Wetenschappen – in 1660 opgericht als de eerste in de westerse wereld), "Nullius in verba", niet meer op de eerste pagina van haar website vindt.

Nullius in verba betekent zo veel als ‘Vertrouw niemand slechts op zijn woord.’ Ook wel: ‘Niet zweren op het woord van de meester.’
In het Engels: "Take no one's word for it."

Daarmee wordt tot uitdrukking gebracht dat men niet moet afgaan op de autoriteit van wetenschappers, ook al hebben zij nog zo veel prestige, maar uiteindelijk op de waarneming en het experiment, die de enige basis vormen om conclusies te kunnen trekken".

Bron: Hans Labohm citeert uit Science Friction van Arthur Rörsch.

Jules de Waart refereert naar het Nullius in verba met de titel van zijn boek uit 2022: Geloof niet alles (wat wordt geschreven): Klimaatverandering in de spiegel van wetenschap en politiek.

  nullius in verba
klik voor vergroting

Arthur Rörsch is emeritus hoogleraar moleculaire biologie, voormalig lid van de raad van bestuur (1979-1994) van TNO en auteur van Science Friction (Uitg. Elmar, 256 p. met illustr., ISBN 978-90-389-2553-0). Hij ergert zich aan het klimaatdebat, dat volgens hem niet open, eerlijk en rationeel wordt gevoerd en waarin autoriteiten als het IPCC van de VN en het KNMI plus groepen als Green Peace elk critisch geluid negeren of belachelijk maken. Hij begint zijn boek met een stelling van Thomas Huxley: "autoriteiten, discipelen en scholen zijn de vloek van de wetenschap".
Rörsch hoopt dat de crisis in de wetenschap kan worden opgelost door het altijd maar weer stellen van drie cruciale vragen:
Hoe weten we iets ? Waarom geloven we het ? Waar is het bewijs ?

Joanne Nova is an award winning science writer from Australia.
website: https://joannenova.com.au/
See Wikipedia

Author of The Skeptics Handbook (16 p. only, 2009) with over 200,000 copies distributed and translated by volunteers into 15 languages. Regular guest on Outsiders, Sky TV. The winner of the international Best Topical Blog in 2015, her blog reaches over 50,000 people each month including Senators, MPs, scientists and journalists.

  Joanne Nova, schrijfster van The Skeptics Handbook, waarvan anno 2018 meer dan 200.000 ex. van zijn verkocht

Joanne Nova, The Sceptics Handbook (on climate cahange)

Klik op de foto voor een vergrotingen voor de complete tekst

 

Believers are becoming skeptics

These notable people all felt global warming should be taken seriously until new evidence changed their minds. These are just a few.

NOTE: This is a curious aside and potentially distracting. No matter how qualified, how green, or how dedicated, their names and opinions prove nothing about carbon because “argument by authority” never can. But it proves that the debate has moved on from “believers” and “deniers”—there’s a new group, those who used to believe and have changed their minds. Their numbers are growing.

Ivar Giaever, Nobel Prize winner for physics, says “I am a skeptic...Global warming has become a new religion.”

Geophysicist Dr. Claude Allegre, who has authored more than 100 scientific articles and was one of the first scientists to sound global warming fears 20 years ago, now says the cause of climate change is “unknown.”

Geologist Bruno Wiskel of the University of Alberta once set out to build a “Kyoto house” in honor of the Kyoto Protocol but recently wrote a book titled “The Emperor’s New Climate: Debunking the Myth of Global Warming.”

Astrophysicist Dr. Nir Shaviv, one of Israel’s top young award-winning scientists, “believes there will be more scientists converting to man-made global warming skepticism as they discover the dearth of evidence.”

Atmospheric scientist Dr. Joanna Simpson, the
first woman in the world to receive a PhD in meteorology: “Since I am no longer affiliated with any organization nor receiving any funding, I can speak quite frankly.” Formerly of NASA, she has authored more than 190 studies.

Mathematician and engineer Dr. David Evans devoted six years to carbon accounting, building an award winning model for the Australian Greenhouse Office. He wrote FullCAM that measures Australia’s compliance with the Kyoto Protocol in the land use change and forestry sector. Evans became a skeptic in 2007.

Meteorologist Dr. Reid Bryson, dubbed one of the “Fathers of Meteorology,” became a leading global warming skeptic in the last few years before passing away in 2008.

Botanist Dr. David Bellamy, a famed UK environmental campaigner, former lecturer at Durham University, and host of a popular UK TV series on wildlife, said “global warming is largely a natural phenomenon. The world is wasting stupendous amounts of money on trying to fix something that can’t be fixed.”

Climate researcher Dr. Tad Murty, a professor of earth sciences at Flinders University, says: “I started with a firm belief about global warming, until I started working on it myself.”

Climate scientist Dr. Chris de Freitas of The University of Auckland, N.Z., converted from a believer in man-made global warming to a skeptic.

Dr. Kiminori Itoh, an award-winning PhD environmental physical chemist, says warming fears are the “worst scientific scandal in the history...When people come to know what the truth is, they will feel deceived by science and scientists.”

Andrei Kapitsa, a Russian geographer and Antarctic ice core researcher, says “The Kyoto theorists have put the cart before the horse. It is global warming that triggers higher levels of carbon dioxide in the atmosphere, not the other way around ...”

Atmospheric physicist James A. Peden notes, “Many [scientists] are now searching for a way to back out quietly [from promoting warming fears], without having their professional careers ruined.”

Dr. Richard Courtney, a UN IPCC expert reviewer and a UK-based climate and atmospheric science consultant: “To date, no convincing evidence for AGW (anthropogenic global warming) has been discovered.”

Source: US Senate Minority Report. More than 650 scientists dissent over man-made global warming claims.

© Joanne Nova 2009 The Skeptic’s Handbook

Pure Climate Sceptic: https://twitter.com/Carbongate

The end is not near, by Roy Spencer   Dit boek van Roy Spencer kunt U via Amazon lezen op hun kindle of via een app op uw computer. Zie hier.

"lukewarm sceptics", lauwe sceptici.

Matt Ridley citeert Marlo Lewis die een lijstje maakte van wat hij noemt "lukewarm sceptics", lauwe sceptici.
Ridley onderschrijft elk van de volgende opinies in meer of mindere mate:
- Thinks anthropogenic climate change is real but  very far from being a planetary emergency
- Takes due notice of the increasing divergence between climate model predictions and observations and the  growing body of scientific literature challenging IPCC climate sensitivity estimates.
- Regards the usual pastiche of remedies — carbon taxes, cap-and-trade, renewable energy quota, CO2 performance standards – as either an  expensive exercise in futility or a  ‘cure’ worse than the alleged disease (depending how aggressively those policies are implemented).
- Is impressed by — and thankful for — the immense albeit usually unsung benefits of the CO2 fertilization effect on  global agriculture and  green things generally.
- Recognizes that poverty remains the world’s leading cause of  preventable illness and  premature death.
- Understands that plentiful, affordable, scalable energy (most of which comes from  CO2-emitting fossil fuels) is essential to poverty eradication and progress towards a  healthier, safer, more prosperous world."


Twijfel
- Confucius: Twijfel is de waakhond van het inzicht
– René Descartes: Twijfel is het begin van wijsheid
– Philip James Bailey: Waar twijfel is, is waarheid: het is haar schaduw
– Bertrand Russell: De moeilijkheid met de wereld is dat de dommen zelfverzekerd zijn en de verstandigen met twijfel vervuld
– Goethe: Hoe meer kennis hoe meer twijfel
– André Gide: Geloof degenen die de waarheid zoeken, twijfel aan degenen die haar hebben gevonden.
(Bron: climategate.nl d.d. 25-6-2013)
- Richard Feynman: Religion is a culture of faith; science is a culture of doubt. U kunt @ProfFeynman volgen.Critici: wetenschappers contra de AGW-hypothese, de theorie van "door mensen veroorzaakte mondiale opwarming":

PopularTechnology.net: toont meerdere pagina's waarin ruim 1350 wetenschappelijke artikelen worden genoemd, die sceptisch zijn t.a.v. de door het IPCC geponeerde stelling dat het zeer waarschijnlijk is dat de aarde verontrustend opwarmt door menselijke activiteiten. Het bestaan van deze veelheid aan artikelen (ja, alle "peer-reviewed") wordt dikwijls ontkend door mensen als onze voormalige minister van milieuzaken Jacqeline Kramer (uitspraak: "De Wetenschap is er uit") en klimaatalarmist Al Gore. Naast Global Warming Deniers hebben we onder de Klimaatalarmisten dus ook "Deniers": de Ontkenners van Wetenschappers en Wetenschappelijke Artikelen, die sceptisch zijn over de veronderstelde antropogenetische opwarming der aarde.

Voorbeelden van critische wetenschappers:

Russische wetenschappers blijven verdeeld over de oorzaken van de klimaatverandering en er is waarschijnlijk meer scepsis dan elders in de wereld over het aandeel dat broeikasgassen hebben in de opwarming. Sommige onderzoekers houden vast aan de theorie dat het klimaat onderhevig is aan cyclische fluctuaties. De huidige opwarming doet de Russen denken aan de jaren twintig en dertig, toen de temperaturen in het poolgebied eveneens stegen en de noordelijke doorvaarroute bijna geheel bevaarbaar werd. Een enkeling zegt in plaats van verdere opwarming juist een koudeperiode te verwachten en wijst op een recente toename van poolijs, op weer aangroeiende gletsjers in het Altaj-gebergte en op de migratiepatronen van arctische vissoorten. We weten gewoon nog niet genoeg, betoogt wetenschapper Ivan Frolov al jaren. Hij is directeur van het gezaghebbende Petersburgse indtituut voor de studie van de Noord- en Zuidpool: "waarschijnlijk spelen zowel CO2 als natuurlijke oorzaken een rol bij de stijging van de temperatuur. We beschikken nog over onvoldoende gegevens om de mechanismen van die klimaat-fluctuaties te kunnen begrijpen". De omvang van het zee-ijs in het Noordpoolgebied is de afgelopen jaren in snel tempo afgenomen tot een absoluut minimum in 2012. Frolov en zijn collegae, auteurs van een monografie over de invloed van klimaatverandering op het poolijs gedurende een eeuw van metingen, denken dat de situatie in het Poolgebied geleidelijk zal terugkeren tot wat men in het instituut "de norm" noemt. Maar misschien ook niet. Alles zal afhangen van hoezeer de temperatuur zal stijgen. Dat de noordelijke vaarroute richting het verre oosten binnen afzienbare tijd het grootste deel van het jaar ijsvrij zal zijn zien zij niet gebeuren. Maar dat beperking van de uitstoot in het algemeen hoe dan ook zinvol is, ook daarover heerst geen twijfel.
(bron: FD, 17-11-2015, p. 9. door Geert Groot Koerkamp).

Hier volgen nog wat lijstjes van sceptische wetenschappers:
Bron: o.a. populartechnology.net d.d. 12-2-2014


WEBSITES: zie hier voor een lange lijst met websites op het gebied van milieu en klimaat, die vaak kritisch staan tegenover het "Verhaal" van het IPCC van de Verenigde Naties.


Films en video's:

Er bestaat een veelheid aan video's van Nobelprijswinnaar natuurkunde (1973), Prof. Giaever, die in diverse lezingen gehakt maakt van de hedendaagse klimaatwetenschap en de AGW-theorie: Zie bv. hier.

 

In zijn lezing in Lindau in 2013, stelt Dr. Ivar Giaever dat klimaatwetenschap een pseudo-wetenschap is:

  lezing van prof. Giaever

The Great Global Warming Swindle   Bekijk de beroemde film "The Great Global Warming Swindle"


25 NASA Scientists Question ‘Man-Made Global Warming’

Er is een grote groep NASA-wetenschappers die uiterst kritisch is t.a.v. wat zij noemen de Global Warming Hysteria.

Drie lezingen op een klimaatconferentie over klimaatverandering:
- problemen bij het meten van zeespiegelstijging met satellieten
- de gevoeligheid van de temperatuur in de atmosfeer door toename van CO2
- de AGW-hypothese is geen natuur-wetenschappelijke theorie maar slechts een opinie.

  25 NASA Scientists question Man-Made_Global-Warming
Gepubliceerd op 26 jan. 2018
Here we see four former NASA scientists trash the global warming hysteria: Dr Hal Doiron, Leighton Steward, Tom Wysmuller and Walter Cunningham. Back in the days when NASA was a genuine scientific organisation, and did real science, such as moon trips, these four men worked there.They represent a group of 25 former NASA scientists / astronauts, who now run the climate realist website; https://www.therightclimatestuff.com/ and wrote this report for policy-makers in 2013: Doiron, H. H. (2014). BOUNDING GHG CLIMATE SENSITIVITY FOR USE IN REGULATORY DECISIONS. It can be found here; https://wattsupwiththat.files.wordpre... Using data and logic, here they throw cold water on the hysterical CO2 fanatics who are crying and whining about the coming fictitious 'climate catastrophe'. The 25 former NASA scientists also sent the incoming President, Donald Trump, this report on climate science in November, 2016; https://nebula.wsimg.com/1ca304a328496...

Junc Science on climate change

Zie hier een van de vele lezing en van de klimaatwetenschap-"historicus" Tony Heller.

En ook: Tony Heller, 24 juli 2017: Scientific Consensus And Mass Deusion - 150 Years Of Scientific Insanity

en: From Global Cooling To Global Warming : 50 Years Of Climate Change

  Patrick Moore: What they did't tell you about climate change


Patrick Moore
co-founder of Greenpeace: "What They Haven't Told You about Climate Change", Video-toespraak (26 -7-2015)

Poels, Marijn

Marijn Poels heeft in 2017 een film-documentaire gepresenteerd met als titel "The Uncertainty has Settled". Zie hier de trailer.

Sietske Bergsma beschrijft op Climategate.nl van 17-6-2017 in een interviewe met Poels hoe zijn film door de theaters en "mainstream media" wordt genegeerd (geboycot). Op Climategate van 18- 9-2018 beschrijft Poels vele bizarre en nare bejegeningen die hij n.a.v. zijn eerstgenoemde film ontving, o.a. van Greenpeace, en de boycot daarvan op filmvestivals.

In 2018 volgde zijn vplgende film Paradogma als 2e van een drieluik. Zie ook hier over weer een artikel van Sietske Bergsma van 29-9-2018.

  Marijn Poels

planet of the Humans by Michael Moore  

Filmmaker Michael Moore vielen de schellen van de ogen toen hij in 2019 een documentaire maakte over hernieuwbare energie: "Planet of the humans".

"What if alternative energy isn't all it's cracked up to be? That's the provocative question explored in the documentary "Planet of the Humans", which is backed and promoted by filmmaker Michael Moore and directed by one of his longtime collaborators, Jeff Gibbs.

The film is an examination of what the filmmakers say are the false promises of the environmental movement and why we're still "addicted" to fossil fuels. Director Jeff Gibbs takes on electric cars, solar panels, windmills, biomass and biofuel."

Lees hier meer over Planet of the Humans. (of hier indien de link is verbroken). Zie ook een recensie op Climategate.nl van 11-8-2019.

Literatuur:
- Amelrooij, Ronald van, De CO2 Mist - Wat U mogelijk nooit is verteld over de rol van CO2 en de opwarming van de aarde, Hier is versie 0.93 van 14-5-2019 gratis te downloaden (85p.). Dit is het eerste publieksvriendelijk geschreven klimaatbeleid-kritische boek.

- Crok, Marcel (2010), De staat van het klimaat: een koele blik op een verhit debat, Amsterdam: uitg. Paradigma, 333p. met uitgebreid register en veel voetnoten voor literatuurverwijzingen etc. ISBN: 978-90-499-6040-7; Warm aanbevolen ! Kijk en luister wat Siemon ("dwarse") Roozendaal van dit boek vindt: een "must" voor klimaat-geïnteresseerden.

- Graaff, Leo W. S. de, Oostenrijks meteorologisch instituut distantieert zich van klimaat ’consensus’, Climategate.nl, 14-2-2019.

- Kroonenberg, Salomon, De menselijke maat, uitg. Atlas Contact, ISBN 9789025439507.

- Matthijssen, Hugo, Wetenschap, autoriteit en consensus, Climategate.nl, 27-1-2020.

- Monckton of Brenchley, Christopher (2007), 35 Inconvenient Truths: The errors in Al Gore’s movie; zie ook diverse video's waarin hij doorgaans veel feitenmateriaal aandraagt en de vloer aanveegt met klimaat-alarmisme.

- NIPCC (2015) "Why scientists disagree on global warming: the NIPCC report on Scientific Consensus", commentaar van het NIPCC op o.a. het IPCC-rapport-2104 in boekvorm. Klik hier voor de complete pdf-file van het boek !

- Pjotrs Dwarsliggers, Het klimaatdebat: de rol van de actoren en hun verantwoordelijkheid, Nieuwsbrief nr. 109, 5-9-2019

- Rörsch, Arthur (2016), Science Friction(Uitg. Elmar, 256 p. met illustr., ISBN 978-90-389-2553-0

- Solomon, Lawrence (2008), The Deniers, The World-Renowned Scientists Who Stood Up Against Global Warming Hysteria, Political Persecution and Fraud. Fully Revised paperback edition (2016 ?): ISBN-13: 978-0980076370 / ISBN-10: 0980076374


Wetenschappers pro "opwarming van de aarde"
dr. Phil Jones, vroeger hoofd van de CRU (Climate Research Unit), de afdeling klimaatverandering van de universiteit van East Anglia (UK) was lange tijd overtuigd dat de aarde momenteel warmer is dan bv. in de warme middeleeuwen, toen althans Europa een warme periode doormaakte. Na het "climategate schandaal" is Jones opeens niet meer zo zeker van zijn zaak: weg consensus.

Prof. Michael Mann, roemrucht auteur van de zgn. Hockeystick temperatuurgrafiek. Distinguished Professor of Meteorology aan Penn State University (USA). trok zich in mei 2017 definitief terug uit de wetenschap, naar zijn zeggen murw geslagen door de veelheid aan kritiek en processen die hij te verduren kreeg n.a.v. zijn werk. Zie het commentaar in The New York Times van 7 mei 2016. In februari 2005 publiceerde Crok in NWT een groot en kritisch verhaal over de hockeystickgrafiek (zie ook de Engelse versie).


Wetenschappers die "de dienst uitmaken"

Wetenschappers zijn afhankelijk van onderzoeksfondsen en -gelden. Als de wetenschappers "aan de macht" aan de subsidieknoppen mogen draaien heb je kans dat wetenschappers die niet geloven in de "AGW-hypothese" buiten de subsidieboot vallen.

Zo heeft Tim Ball ooit geschreven dat het feit dat het IPCC de geldstromen in de klimaatwetenschap ernstig heeft gestuurd richting de AGW-theorie en daarmee de voortgang van de klimaatwetenschap in het algemeen ernstig heeft doen verwaarlozen. (bron volgt)

........nadere tekst volgt.........


Wetenschappers die "buiten worden gesloten"

Censuur anno 2022

Twitter-censuur anno 2022


Australië

Peter Ridd

Peter Ridd - Jeanne D-Arc van de Australische klimaatwetenschap
klik op de foto voor een vergroting

 

Professor Peter Ridd van James Cook University in Australië mag worden den beschouwd als de Jeanne D'Arc van de Australische klimaatwetenschap.

Deze gerenommeerde koraal-wetenschapper werd door de universiteit ontslagen, o.a. omdat hij grote en fundamentele kritiek had op het daar uitgevoerde koraal-rif-onderzoek, o.a wegens het gebrek aan replicatie-onderzoek. Zie Climategate.nl van 23-5-2018.

Hij heeft zijn ontslag aangevochten, waar heel wat wetenschappers de handdoek al lang in de ring zouden hebben gegooid en met de staart tussen de benen zouden zijn afgedropen.

Wat begon als een kwestie over de kwaliteit van koraalrif-onderzoeken is uitgegroeid tot een proces over academische vrijheid in algemene zin, met een wereldwijde relevantie.

In april 2019, na $ 260.000 proceskosten, heeft een rechtbank alle aanklachten van de universiteit jegens Ridd verworpen en geconstateerd dat zijn ontslag onrechtmatig was.

Zoals Niall Ferguson het in een van zijn columns stelt: "Een aanval op de academische vrijheid van één wetenschapper moeten we beschouwen als een aanval op de academische vrijheid van alle wetenschappers".

Gideon Rozner van het Institute of Public Affaairs (Australië) legt hier uit wat de uitspraak van de rechter praktisch gezien betekent voor alle Australische Universiteiten (kijk hier indien de link is verbroken).

Nadere details:

Another case is that of Professor Peter Ridd of James Cook University, Townsville, Australia. He has recently been fired because of his opinions on the Great Barrier Reef (GBR). In his opinion, based on the research by him and his students, the scare stories about the health of the Great Barrier Reef were highly exaggerated. He was fired by his university for allegedly multiple breaches of its code of conduct. He was also censured for denigrating research carried out at the James Cook University’s Centre of Excellence for Coral Reef Science and the Australian Institute of Marine Science. He was also accused of scientific misconduct (bron: Post-modernism and Climate Change (Journal of the Indian Association of Sedimentologists, vol 35, No2, 2018), citaat gevonden in: Gerrit van der Lingen, Het groene boekje, Climatagate.nl, 16-2-2019).

In april 2019, na $ 260.000 proceskosten, heeft een rechtbank alle aanklachten van de universiteit jegens Ridd verworpen en geconstateerd dat zijn ontslag onrechtmatig was. Zie hier of hier voor een verslag van de rechtzaak in de Spectator Australia, hier voor ABC News van 16-4-2019. De rechtzaken worden vervolgd, o.a met een eis van Ridd opnieuw te worden aangesteld en financiële compensatie. De Universiteit zou ook nog in beroep kunnen gaan. Ze hebben financiëel gezien heel wat diepere zakken ! Heel wat wetenschappers zouden de handdoek al lang in de ring hebben gegooid en met de staart tussen de benen zijn afgedropen.


Het Vaticaan

De opwarming van de aarde is niet alleen een politiek probleem, maar ook een geloofskwestie, vindt Paus Franciscus.

In een poging het wereldwijde milieubewustzijn op te krikken hield Paus Franciscus in april 2015 in het Vaticaan een klimaat-conferentie "Bescherm de aarde, eer de mensheid", waar religieuze leiders, politici en wetenschappers, evenals VN-secretaris Ban Ki-Moon aanwezig waren.

Franciscus noemde de inspanning om CO2-uitstoot tegen te gaan een 'morele en religieuze noodzaak'. Hij benadrukte de relatie tussen respect voor het milieu en respect voor mensen, voornamelijk de armen, kinderen en toekomstige generaties.

Bron; Trouw web-pagina: 28-4-2015

 

Paus Franciscus met Ban Ki-Moon

Paus Franciscus verwelkomt VN-secretaris-generaal Ban Ki-Moon op de klimaatconferentie in het Vaticaan.

Bij genoemde conferentie hield het Vaticaan climaatsceptici angstvallig buiten de deur.
Zie Pentin, Edward, Vaticaan houdt klimaatsceptici angstvallig buiten de deur - Religie en wetenschap: een ongemakkelijke relatie, Climategate.nl, 15-1-2021 (vertaling door Martien de Wit).

Het gaat natuurljk niet zoals in de middeleeuwen, maar je kunt heel wel je onderzoeksgelden of je baan kwijt raken, als scepticus of "ontkenner".

 

 

 

klik op het cartoonvoor vergroting ----------------->>

  wetenschappers op de pijnbank

Canada

Suzan Crockford,

Zoöloge en meest prominente schrijfster van vele boeken en onderzoeksrapporten over het wel en wee van ijsberen. Zie haar website polarbearscience.com/

Ijsbeer-, c.q. klimaatalarmisten houden beslist niet van haar of haar ijsbeerpublicaties. Dat verleide een groep van 13 mensen tot een meer dan schandalige, zeer persoonlijke, aanval op haar persoon en competenties in een internet tijdschrift, BioScience. Dit artikel had mijns inziens nooit mogen worden gepubliceerd:

Jeffrey A Harvey, Daphne van den Berg, Jacintha Ellers, Remko Kampen, Thomas W Crowther, Peter Roessingh, Bart Verheggen, Rascha J M Nuijten, Eric Post, Stephan Lewandowsky, Ian Stirling, Meena Balgopal, Steven C Amstrup and Michael E Mann), "Internet Blogs, Polar Bears, and Climate-Change Denial by Proxy"BioScience68 (4): 281–287, 2017. 

Het is uit de sociale psychologie bekend dat mensen in groepen eerder normoverschrijdend gedrag vertonen dan ze individueel zouden vertonen. Dit artikel, met div. Nederlanders als (co-)auteur, vind ik een schrijnend voorbeeld hier van.

  Suzan Crockford
Zie ook Wikipedia.org
Susan Crockfor hanged without trial  

Wellicht nog erger is dat Crawford in 2019 door de Universiteit van Victoria (Canada) in de ban is gedaan en haar - toen al 15 jaar durende - status van Adjunct Professor aldaar is kwijtgeraakt vanwege commotie over haar anti-alarmistische boodschap over ijsberen, waramee het helemaal niet slecht gaat ondanks klimaatveranderingen.

 

Lees hier het hele verhaal in de Financial Post van 16-10-2019, of hier indien de link is verbroken.

 

 

 

 

<---------Links: Patrick Moore spreekt er openlijk schande van


Denemarken

De Deense hoogleraar Henrik Møller, een expert op het gebied van laag-frequent geluid, die in aanvaring kwam met de Deense windmolenindustrie (Vestas), vanwege het feit dat hij aantoonde dat hun claims over de gezondheidsrisico’s van omwonenden van geluidsoverlast van windmolens, niet overeenkwamen met de realiteit, is ontslagen..

Op de website ‘Principia Scientific International’ schrijft John Droz Jr. het volgende over deze affaire: Top Professor Fired for Exposing Huge Wind Energy Scam

Henrik Møller, Denmark’s leading academic expert on noise research, has been fired by his university after exposing a far-reaching cover up by the Danish government of the health risks caused by wind turbine noise pollution.

Shock and outrage at this latest example of the heavey-handed cover up of government-backed junk science has brought strong condemnation from independent scientists........... We now have yet another distressing example, where a leading scientist has lost his job, apparently for the crime of being a conscientious, competent academic, focused on quality research (instead of chasing grant money). Dr. Henrik Møller, is an world-renown expert on infra-sound, and has published several high-quality studies on low-frequency acoustics. More recently, some of these have dealt with industrial wind energy noise. He has been praised as Denmark’s ‘leading noise researcher’. What's even more important is that he has been courageous enough to have publicly spoken out against poor government policies, as well as the misinformation disseminated from the wind energy cartel. Lees hier verder voor de bizarre details van dit ontslag in een artikel van John Droz Jr. in Principia Scientific International van 5-8-2014.

De bron van al het bovenstaande: Hans Labohm in de Dagelijkse Standaard van 13-8-2019
Labohm vermeldt voorts:

- Advies van Henrik Møller et al heeft tot het afblazen van eenwindmolenproject in de omstreken van Maastricht geleid. 
- Klimaathysterie en de daaruit voortvloeiende windmolengekte maken meer kapot dan je lief is.
- Met Lysenkoïsme wordt tegenwoordig bedoeld de manipulatie of distorsie van het wetenschappelijk proces om een van tevoren bepaalde conclusie te bereiken, conform de heersende ideologie, in lijn met sociale of politieke doelstellingen.
Thans worden we geconfronteerd met een nieuwe vorm van Lysenkoïsme, waarbij wetenschappers geacht worden het AGW-dogma (AGW = ‘Anthropogenic Global Warming’) kritiekloos te omarmen en unisono de lof te zingen van de zegeningen van duurzame energie om de planeet te redden. Zo niet, dan dienen zij te vrezen voor hun broodwinning en kunnen zij hun veelbelovende wetenschappelijke carrière wel op hun buik schrijven. Het laatste slachtoffer van dit ecologisch Lysenkoïsme is de Deense hoogleraar Henrik Møller.


Frankrijk

Philippe Verdier, voormalige chef van de meteorologische dienst van de Franse TV  

Voorafgaand aan de roemruchte klimaatconferentie in Parijs in december 2015, publiceerde de bekende Franse weerman, chef van de meteorologische dienst van de Fanse TV, Philippe Verdier, een boek, ‘Climat investigation’, waarin hij de vloer aanveegt met het klimaatalarmisme en de praktijken van het VN–klimaatpanel. Hij hekelt het selectief winkelen van de wetenschappers van het IPCC (‘Intergovernmental Panel on Climate Change’) en beschuldigt hen van hyper–politisering. Daarnaast wijst hij op de positieve effecten van de opwarming van de aarde. …

Zijn boek werd door hem aangekondigd in een spannende ‘video-teaser’: ‘Ik besloot om te spreken’, verklaarde hij met zijn voor miljoenen kijkers onmiskenbare stem.
De klassieke muziek op de achtergrond verleent zijn woorden nog extra dramatiek. Hij stelt: ‘We zijn gijzelaars van een planetair schandaal van politieke opwarming, een oorlogsmachine die ons in de greep van de angst houdt.’ En die tevens is gericht op de wetenschappers ‘die worden gemanipuleerd en gepolitiseerd’, op de politiek ‘die slechts haar eigenbelang dient’, op de media ‘die op hol slaan en censureren’, en ook op de ‘commercie van de NGO’s’, die geld verdienen aan de opwarming.…

Sinds het verschijnen van zijn boek, bij de politiek incorrecte uitgeverij Ring, werd Verdier beschuldigd van klimaatscepsis en Verdier werd daarom door zijn werkgever op non-actief gesteld. Er werden petities georganiseerd om hem weer in functie te krijgen, o.a door het collectif climato-realistes.

Bron: climategate.nl van 15-10-2015: Franse weerman, Philippe Verdier, gooit knuppel in hoenderhok.


Nederland

Van 1977 tot 1990 was Prof. dr. ir. H. Tennekes onderzoeksdirecteurvan het KNMI en van 1990 tot 1995 was hij er directeur strategische ontwikkeling. Hij was in woord en geschrift kritisch over klimaatwetenschap, met name over de mogelijkheden van klimaatmodellen om betrouwbare langetermijnvoorspellingen te doen. Na een kritisch interview gaf zijn directeur Harry Fijnaut hem te verstaan dat zijn algemeen klimaatsceptische houding hem zijn baan zou kosten.

En zo geschiedde: Tennekes werd eerst overgeplaatst en bij de eerstvolgende reorganisatie ontslagen. De geschiedenis van het klimaatscepticisme die in de komende decennia geschreven zal worden, staat vol met dergelijke persoonlijke intimidaties van dwarsliggers. Nederland kreeg op deze manier in ieder geval zijn eerste klimaatbanneling.

De ironie is natuurlijk dat Tennekes met zijn kritiek op klimaatmodellering volkomen gelijk had. Langzaam is het besef doorgedrongen dat voorspellingen op basis van complexe klimaatmodellen inherent onbetrouwbaar en dus onmogelijk zijn. Zelfs het KNMI en het IPCC onderschrijven deze stelling, zij het schoorvoetend, en niet op de voorpagina’s van hun publicaties.

(bron: Lange, Kees de, Klimaatwet: triomf van de politieke ‘natuurkunde’, Partijen roepen het klimaat tot de orde, OpinieZ, 1 -7-2018).

Het is te hopen dat Hein Haak (tegenwoordig hoofd Klimaat van het KNMI) wat minder repressief is t.o.v. anders denkende collega-weerdeskundigen.

Heidi Cullen, een "vooraanstaand klimaatdeskundige" van het weer-kanaal in de USA vindt dat collega's, die openlijk twijfelen aan de stelling dat global warming door menselijke activiteiten wordt veroorzaakt, uit hun beroep moeten worden gezet.


USA
Tony Heller op Climategate.nl, 19-2-2023: ‘Ja, ik ben zeker veel banen en contracten kwijtgeraakt door mijn klimaatwerk. Je kunt zeggen dat ik een vroeg slachtoffer was van de cancelcultuur.’


Wetenschappers die "zich boos terugtrekken" uit wetenschappelijke organisaties

Zoals bv. Nobelprijswinnaar natuurkunde 1973, Dr. Ivar Giaever en voor hem Hal Lewis, die zich terugtrokken uit de American Physical Society (APS) vanwege het feit dat deze beroepsvereniging global warming tot kanonieke waarheid heeft verklaard. Giaever vraagt zich tevens af: "How can you measure the average temperature of the whole earth for a whole year?".

Judith Curry met citaat over klimaatvariabiliteit   Dit geldt ook voor de vooraanstaande klimaatwetenschapper Judith Curry, die in 2016 haar baan als hoogleraar opzegde vanwege te grote druk van klimaat-alarmisten op haar werk. Zie hier een video-interview met haar over dit besluit door Tucker Carlson, van 6-1-2017: "Georgia Tech Climatologist quits over 'craziness' in field of climate science". Zij ziet in de huidige stand van wetenschaps-kennis geen aanleiding om te stellen dat mensen de dominante oorzaak zijn van de opwarming, van de laatste eeuwen of de laatse decennia. Ze legt uit dat er welliswaar sprake is van opwarming en ook dat mensen hierop enig invloed hebben en dat hierover op zich grote consensus bestaat, maar dat de onenigheid in het debat ligt in de details hierbij. Namelijk hoe groot is de invloed van de mens is ten opzichte van natuurlijke invloeden door een veelheid aan variabelen. Op dat laatste gebied wordt veel te weinig onderzoek gaan en veel te weinig geld uitgetrokken.

Judith Curry denkt dat ze de klimaatwetenschap beter kan dienen in de private sector dan als ze verbonden blijft aan de universiteit:

klimaat-onderzoek-subsidiesklik op het cartoon voor een vergroting

 

 

Aaangezien wetenschappers voor hun onderzoeksgelden, en hun baan, vaak juist zeer afhankelijk zijn van de politiek, is onafhankelijk onderzoek beslist geen vanzelfsprekende zaak

Zie ook Zeilmaker, 20-9-2018 op climategate.nl en Labohm, 27-9-2018, op climategate.nl

 

It is difficult to get a man to understand something, when his salary depends on his not understanding it. 
Bron: Upton Sinclair, I, Candidate for Governor: And How I Got Licked

 

Ook De klimaatwetenschapper Pielke Jr. heeft onder de enorme druk van klimaatalarmisten zijn klimaat-onderzoek aan een universiteit maar verruild voor onderzoek op het gebied van sport.


Enkele wetenschappers zijn uit het IPCC gestapt omdat volgens hen belangrijke passages om politieke redenen werden weggelaten in de eindrapportages.

- Paul Reiter van het Institut Pasteur in Parijs heeft zijn medewerking beëindigd, nadat zijn kritische bijdragen waren genegeerd. Ook na zijn vertrek bleef het IPCC Reiter noemen als wetenschapper die de rapporten van het IPCC ondersteunde. Pas nadat Reiter dreigde met jurische stappen, werd zijn naam van de auteurslijst geschrapt van het derde assessment report (2001).[4] [5] (bron: Wikipedia 6-8-2008).

- Chris Landsea, zegde zijn medewerking op aan het 4e rapport, AR4, van het IPCC, in een open brief van 17-1-2005. Voordien had hij als algemeen erkend expert op het gebied van orkanen (Eng. hurricanes) meegewerkt aan de eerdere IPCC rapporten AR2 (1995) en AR3 (2001). Landsea werd in alle IPCC rapporten ruimschoots als expert geciteerd. Maar hij had onoverkomelijke bezwaren tegen publieke uitspraken, voor de pers, van Dr. Trenberth, de Lead Author van een onderdeel van AR4 (in wording), die duidelijk strijdig waren met de toenmalige stand van wetenschap over de relatie tussen opwarming van de aardatmosfeer en de frequentie van hurricanes.

Hier volgen enkele citaten uit zijn open brief.

For the upcoming AR4, I was asked several weeks ago by the Observations chapter  Lead Author - Dr. Kevin Trenberth - to provide the writeup for Atlantic hurricanes. As I had in the past, I agreed to assist the IPCC in what I thought was to be an important, and politically-neutral determination of what is happening with our climate. ..........

It is beyond me why my colleagues would utilize the media to push an unsupported agenda that recent hurricane activity has been due to global warming. Given Dr. Trenberth’s role as the IPCC’s Lead Author responsible for preparing the text on hurricanes, his public statements so far outside of current scientific understanding led me to concern that it would be very difficult for the IPCC process to proceed objectively with regards to the assessment on hurricane activity. My view is that when people identify themselves as being associated with the IPCC and then make pronouncements far outside current scientific understandings that this will harm the credibility of climate change science and will in the longer term diminish our role in public policy..............

I personally cannot in good faith continue to contribute to a process that I view as both being motivated by pre-conceived agendas and being scientifically unsound. As the IPCC leadership has seen no wrong in Dr. Trenberth's actions and have retained him as a Lead Author for the AR4, I have decided to no longer participate in the IPCC AR4.


Is klimaatwetenschap een pseudowetenschap ?

 

Giaever, Dr. Ivar (Nobelprijswinnaar natuurkunde 1973)

Giaever is in 2011met een publiek statement teruggetreden uit de American Physical Society (APS) vanwege het feit dat deze beroepsvereniging global warming tot kanonieke waarheid heeft verklaard: climaatwetenschap verwordt daarmee tot religie.

Zijn terugtreedbrief bevat onder meer de vraag: " how can you measure the average temperature of the whole earth for a whole year?" Volgens hem kan dat helemaal niet en zijn alle gebruikte grafieken derhalve volstrekt zinloos.

 

 

Beluister en bekijk de toespraak van Ivar Giaever op de 62e bijeenkomst van Nobel Laureaten in Lindau, 2013.

Zijn conclusie: klimaatwetenschap is een pseudowetenschap.

pseuklimaatwetenschap is dowetenschap

“If it gets warmer, climate change.
If it gets colder, climate change.
If it stays the same, climate change is coming.
Drought – climate change.
Flood – climate change.”

If ALL observations are “proof” of a theory, that is proof that the theory is complete pseudoscience.


Wikipedia, d.d. 21-11-2015, stelt echter dat juist de ontkenners van "door mensen veroorzaakte opwarming van de aarde" zich schuldig maken aan pseudowetenschap.

Maar ik denk dat je bv. Marcel Crok niet kunt beschuldigen van pseudo-wetenschappelijke journalistiek over klimaat-onderzoek.

Hij schreef 6-12-2015 in De Volkskrant: Het International Panel on Climate Change - IPCC heeft een soort virtuele werkelijkheid gecreëerd, een parallel universum, waar de onderhandelaars zich helemaal in thuis lijken te voelen, maar dat steeds verder van de werkelijkheid af komt te staan.

We zijn beland in een zeer kostbare versie van het sprookje ‘de nieuwe kleren van de keizer’.

De Deense econoom Bjørn Lomborg schat dat de kosten van maatregelen die in Parijs worden besproken wereldwijd 1.000 tot 2.000 miljard dollar per jaar zullen bedragen.

Zelfs als je de modellen van het IPCC accepteert, geeft dat een vermindering van de opwarming in 2100 van slechts 0,17 graden. En die kosten maken we ter bestrijding van een zwaar overschat toekomstig probleem.

  kleren van de keizer

Wat betreft het klimaat kunt u dus rustig gaan slapen. Waar u zich wel zorgen over dient te maken, is de politisering van de wetenschap en het irrationele klimaatbeleid dat daarvan het gevolg is.

Marcel Crok is wetenschapsjournalist
In februari 2005 publiceerde Crok in NWT een groot en kritisch verhaal over de hockeystickgrafiek (zie ook de Engelse versie).
In 2010 verscheen zijn eerste boek: De staat van het klimaat: een koele blik op een verhit debat, Amsterdam: uitg. Paradigma, 333p. met uitgebreid register en veel voetnoten voor literatuurverwijzingen etc. ISBN: 978-90-499-6040-7; Warm aanbevolen !
Begin 2016 verschijnt zijn tweede boek Hoezo 5 voor 12? Een klein voorproefje n.a.v. de klimaat-conferentie in Parijs, eind 2015, leest U hier.

Trum trekt USAterug uit Parijs-akoord 2015  

Vooralsnog lijkt Trump in 2017 de enige wereld-leider die 'De Kleren van de Keizer" niet ziet. Hij noemt de klimaathysterie "a hoax".

Op 1 juni 2017 kondigt president Trump in een lange speech aan dat de USA zich terugtrekt uit het Parijs-akkoord: zie de video.

Hij wijst op de enorm grote schade die het akkoord aan de economie van de USA zou toebrengen, dat de USA hun politiek-economische zelfstandigheid kwijt zouden raken en dat als alle landen zich al aan het akkoord zouden houden ze met al die maatregelen slechts 0,2 graad Celsius minder opwarming zouden bereiken in het jaar 2100.

 

Wellicht is Trump's stellingname beïnvloed door een petitie d.d. 23 febr. 2017 van Prof. Richard Lindzen (M.I.T) aan Donald Trump, waarin werd gepleit om uit het klimaatakkoord van Parijs te stappen. Deze petitie en zijn ca. 300 ondertekenaars zijn (hier en ook hier) te vinden. Het zijn allen wetenschappelijk klimatologen met een bewezen staat van dienst. Ook de instituten en universiteiten waaraan zij zijn verbonden, worden bij naam genoemd. De lijst leest als een ‘Who’s Who’ van het Amerikaans klimaatonderzoek (bron: climategate.nl van 31-8-2018: Mondiale samenzwering van narcistische klimaatneurotici?).

The greatest mass delusion in the history of the world ?

Lindzen-AGW is een dwaling  

Prof. Richard S. Lindzen,


From 1983 until his retirement in 2013, he was Alfred P. Sloan Professor of Meteorology at the Massachusetts Institute of Technology.


Prof. Nils-Axel Mörner (Paleogeophysics & Geodynamics, Stockholm, Sweden) schrijft d.d. 22 -10-2015 in een artikel dat dat de theorie van door CO2 gedreven wereld-opwarming even antiwetenschappelijk is als het Creationisme t.o.v. de leer van de Natuurlijkle Evolutie:

"Similarly, those who insist that present climate changes are the function of CO2-driven global warming place themselves in the same shameful box of anti-science."

  CO2-theorie en creationisme zijn antiwetenschappelijk

Klimaatmodellen

wereldtemperaturen sinds 1975 gemeten en voorspeld door modellen  

Prof. Nils-Axel Mörner (Paleogeophysics & Geodynamics, Stockholm, Sweden) schrijft d.d. 22 -10-2015 in een artikel

"While the average of 49 AGW-model runs of the CMIP5 models used by the IPCC rises diagonally upwards from 1977 by around +1.0 °C in 2015 (i.e. today), the observational records remains fairly stable at about +0.2 °C today (Fig 2).

This means a total mismatch between models and observations.

In this position, is there on the whole any doubt what science must choose? – the observational facts, of course. Like evolution, climate change is a natural process of our planetary environment."


climate control knobs  

Kritiek op de voorspellende waarde van klimaatmodellen / Wankele basis klimaatbeleid blijkt uit promotieonderzoek

Aan de Vrije Universiteit Amsterdam werd op 8-1-2015 een controversieel proefschrift verdedigd (Bakker, A., The robustness of the climate modelling paradigm, Proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam (2015), 200 blz..)

Klimaatmodellen geven een weinig betrouwbaar beeld van de werkelijkheid, volgens promovendus Alexander Bakker. Dat de modellen steeds meer details van het klimaat meenemen in hun berekeningen doet daar niks aan af. Complexe modellen zijn niet per definitie beter dan simpele, denkt Bakker.

De stelling die Bakker inneemt is omstreden, al was het maar omdat het internationale klimaatpanel het IPCC zijn toekomstscenario’s voor een groot deel op klimaatmodellen baseert.

Eerst even een inleiding, die ik haal uit een artikel van Hugo Matthijssen op Climategate.nl van 8-2-2016:

Het klimaat en voornamelijk de temperatuurontwikkeling wereldwijd is van veel zaken afhankelijk waaronder CO2 maar ook van de oscillatie van de oceanen, de rol die oceaanstromingen spelen bij de warmteverdeling over de aarde, de werking van waterdamp, overheersende bewolking, aerosolen en zelfs grondgebruik zoals het verdwijnen van bossen en het uitgroeien van het stedelijk gebied etc. Het is dan ook een enorm ingewikkelde materie met veel elkaar beïnvloedende variabelen.

Om het klimaat, en dan met name de rol die CO2 daarin vervult, te kunnen bestuderen is het IPCC uitgegaan van vereenvoudigde modellen van deze werkelijkheid door aspecten waarvan ze denken dat de invloed minimaal is weg te laten. Vervolgens zijn die rekenmodellen vertaald in een of meer computermodellen waarmee men trachtte de toekomstige ontwikkelingen waaronder de mondiale temperatuurontwikkeling te voorspellen. Deze voorspellingen bleken er vaak naast te zitten. Ook een aantal aspecten zoals de stagnatie in de opwarming de afgelopen 18 jaar heeft men niet kunnen voorzien.

Wat je wel waarneemt nu is dat men de missers, met name zaken die in de praktijk anders bleken, of negeerde of met nieuwe modelberekeningen trachten te verklaren.

Een goed voorbeeld is het onderzoek van het KNMI naar de verdwenen warmte. Op grond van de modellen ging men er van uit dat er sprake moest zijn van opwarming zowel in de oceanen als in de atmosfeer en wat bleek: de opwarming stagneerde. Er werd weer een supercomputer van stal gehaald om dit te verklaren. Dat werd gedaan door er van uit te gaan dat de warmte er wel geweest moest zijn en op basis van deze vooronderstelling werden nieuwe modellen opgezet. En modelmatig is men op zoek gegaan naar de verdwenen warmte.

De conclusie na veel rekenen was dat een deel van de warmte extra kon zijn uitgestraald naar de ruimte en een deel verdwenen zou kunnen zijn naar de diepere lagen van de oceaan. De link (helaas gebroken) geeft het onderzoek goed weer en wat zien we, men gaat modelmatig verklaren wat de oorzaak zou kunnen zijn dat de praktijkgegevens niet overeenstemmen met de eerdere voorspellingen.

Vervolgens gaat het KNMI nog een stap verder door te verklaren dat ze de verdwenen warmte gevonden hebben en brengen dat breeduit in het nieuws terwijl het echt niet meer is dan het resultaat van modelberekeningen. Kijk maar eens naar dit bericht van het KNMI.

Als je verder leest kom je het volgende in dit bericht tegen: ‘Voor hun onderzoek ‘Op zoek naar de ‘verdwenen warmte’ in de bovenlaag van de oceaan’ hebben KNMI-klimaatwetenschappers Caroline Katsman en Geert Jan van Oldenborgh gebruik gemaakt van berekeningen met een state-of-the-art klimaatmodel in het ESSENCE–project. De beschikbare tijdreeksen van de temperatuurmetingen van de oceanen zijn namelijk te kort en de gegevens te onzeker.’

Het bovenstaande is een duidelijk voorbeeld hoe het klimaatonderzoek nu werkt namelijk voornamelijk op basis van simulatiemodellen waarmee de praktijk steeds weer wordt vertaald in nieuwe modelberekeningen. Zo komt de klimaatonderzoeker dan weer met ‘bewijzen’ dat de voorgaande berekeningen wel juist moeten zijn en vervolgens worden deze resultaten gepresenteerd niet als resultaat van een modelberekening maar als in de praktijk gevonden bewijs.

Tot zover de inleiding van Hugo Matthijssen.

Extra promotie-onderzoek om de problemen en valkuilen van klimaatmodelstudies uit te pluizen.
(onderstaande teksten zijn vooral ontleend aan het artikel van Marlies ter Voorde op kennislink.nl d.d. 8-1-2015).

In de eerste fase van zijn onderzoek bekeek Bakker hoe resultaten van klimaatmodellen vertaald konden worden naar relevante informatie voor bedrijven. Wordt de wind in Nederland straks minder gunstig voor energiewinning met windmolens? Gaat de opbrengst van de landbouw in Europa voor- of achteruit? “Nadat ik hier vier peer-reviewed artikelen over had gepubliceerd, stelde ik vast dat ik zelf niet meer in de achterliggende aannames geloofde”, schrijft Bakker in een ongebruikelijk voorwoord bij zijn proefschrift. Hij besloot daarop een extra jaar aan zijn onderzoek toe te voegen, om de problemen en valkuilen van klimaatmodelstudies uit te pluizen. Bakker voerde zijn onderzoek uit bij het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI).

Gebrek aan bewijs
“Er valt niks te toetsen”, vat Bakker het grootste probleem van de klimaatmodellen samen. Wetenschappers kunnen de vergelijkingen die de stromingen beschrijven van de atmosfeer en de oceanen aan elkaar koppelen. Ze kunnen bestuderen hoe die stromingen veranderen onder invloed van temperatuurschommelingen en ook de invloed van wolken, sneeuw, en luchtvervuiling meenemen in de berekeningen. Maar onderzoekers kunnen nooit controleren of de resultaten de toekomst goed voorspellen, om de simpele reden dat die toekomst nog voor ons ligt.

Wel is het mogelijk om te kijken of de modellen het klimaat uit het verleden kunnen nabootsen. “Maar we hebben bijna geen verleden”, zegt Bakker. De periode waar metingen van zijn is zo kort, en de metingen zelf zijn zo schaars, dat ook de reconstructie van het paleoklimaat voornamelijk een kwestie van interpreteren is.

Er zijn dus te weinig gegevens uit het verleden beschikbaar om de modellen goed te toetsen en af te stellen.

Uiteindelijk leidt dit, meestal onbewust, tot modellen die vertellen wat de wetenschapper zelf al dacht, stelt Bakker. Als er iets uit het model komt dat tegen de intuïtie van de onderzoeker ingaat, zal deze het model immers vaak bijstellen of verwerpen. “En wat we uiteindelijk te zien krijgen is het eindresultaat. Hoe en waarom het model getuned is, wordt nauwelijks gedocumenteerd.” Hij waarschuwt voor het GIGO–principe: modellen worden vaak onbewust zo geconstrueerd of aangepast dat ze aan verwachtingen voldoen: je krijgt eruit wat je erin stopt, en dus, Garbage In = Garbage Out.’

Als nawoord schreef Hugo Matthijssen:

Wat is de waarde van dit promotieonderzoek voor de toekomst? Ten eerste is het gehele klimaatverhaal en de alarmerende voorspellingen van het IPCC gebaseerd op klimaatmodellen. Dan zijn ze al jaren bezig om de uitkomsten af te stemmen op de werkelijkheid, wat niet echt goed lukt.

De stagnatie van de opwarming de afgelopen jaren is nooit goed zichtbaar in hun samenvattingen naar voren gekomen en men heeft deze stagnatie lange tijd ontkend en daarna alleen in bedekte termen naar buiten gebracht. Als laatste kwam het IPCC weer met een verklaring voor de hiatus op basis van modelberekeningen. Hun laatste boodschap was dat de verdwenen warmte terug te vinden moet zijn in de diepere lagen van de oceanen. En dat die over langere tijd (30 jaar) wel weer naar boven kan komen. Zo hou je een niet bewezen theorie in de lucht .............

Bronnen:
- Bakker, A., The robustness of the climate modelling paradigm, Proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam (2015), 200 blz.
- Marlies ter Voorde op kennislink.nl d.d. 8-1-2015: Kritiek op voorspellende waarde van klimaatmodellen
- Hugo Matthijssen, climatagate.nl d.d. 8-2-2016: Wankele basis klimaatbeleid blijkt uit promotieonderzoek
- Arthur Rörsch (2016), Science Friction (Uitg. Elmar, 256 p. met illustr., ISBN 978-90-389-2553-0)

Overige literatuur:
- Blondeel, Erik., Klimaatwetenschap gekaapt, Climategate, 19-2-2019
- Pjotr's dwarsliggers, Verleden en Toekomst, Dwarsliggers.eu, 9-6-2017


Nog veel te onderzoeken voor betrouwbaar klimaatmodel
door Fred de Koning, em. hoogleraar bestuurlijke informatieverzorging in het Financieel Dagblad (FD) van 9-3-2017
(onderstrepingen van de redactie van milieuzaken)

In het FD van 25 februari maakt Guus Berkhout zich terecht zorgen over de eenzijdigheid van het klimaatdebat. Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) duldt weinig of geen tegenspraak, in strijd met de goede wetenschappelijke traditie dat uitspraken van onderzoekers slechts als hypothesen beschouwd worden. Andere onderzoekers zijn genoodzaakt deze uitspraken kritisch te onderzoeken en waar mogelijk te vervangen door betere verklaringen van de werkelijkheid. Voor een jonge wetenschap als de klimatologie is het desastreus om deze regels, van wetenschapsfilosoof Karl Popper, niet over te nemen.
De stelling dat CO2 de boosdoener is wordt onderbouwd met een correlatie tussen de gemeten temperatuur op aarde en de concentratie CO2 in de atmosfeer. Een correlatie is echter nog geen causaal verband. Wat is oorzaak en wat is gevolg? Uit onderzoek naar ijskernen op Antarctica is de conclusie te trekken dat de stijging van de concentratie CO2 achter loopt op de temperatuurstijging.
Er zijn andere factoren die de gemeten opwarming kunnen verklaren. Wellicht zijn wij nog herstellende van de kleine ijstijd uit 17e eeuw of zijn er kosmische invloeden. Wellicht zijn er andere broeikasgassen die een rol spelen bij de opwarming, bijvoorbeeld waterdamp, al dan niet in de vorm van ijskristallen.


Stichting Climate Intelligence.
Sandmann, onroerend goed-ondernemer, las eind december in De Telegraaf over het klimaatmanifest van 24 professoren, ingenieurs en andere experts. De veelal gepensioneerde wetenschappers stelden in het artikel ’Wetenschap in plaats van emotie’ dat klimaat veel te ingewikkeld is om het broeikasgas CO2 als enige draaiknop te zien voor de temperatuur. Maar dat geluid, zo stelde Guus Berkhout, emeritus hoogleraar geofysica aan de TU Delft, is nergens nog welkom. Zeker niet aan de klimaattafels. Met als risico dat we straks een onbetaalbaar programma optuigen, dat honderden miljarden kost maar aan het klimaat nauwelijks iets wijzigt en ons wel veel armer maakt. "Leg dit in referendum aan burger voor"

Sandmann: „Ik zei tegen mijn medewerker: zoek die personen voor me op!” En dus rolde vlak na oud en nieuw een brief van de zakenman bij Berkhout op de deurmat. Uit enkele ontmoetingen volgde een akkoord. Sandmann investeert een half miljoen euro in de nieuwe stichting Climate Intelligence. Daarmee gaan Berkhout en enkele mede-oprichters lopend onderzoek financieren en tegelijkertijd proberen ze extra financiering aan te trekken voor een onafhankelijk wetenschappelijk instituut.


Milieu versus Klimaat:


Kortom, er is nog veel te onderzoeken, voordat wij echt goed zicht krijgen op het hoe en waarom van de gesignaleerde temperatuurstijgingen in de laatste decennia.

De basis om uiterst kostbare maatregelen te nemen, zoals het vol zetten van de Noordzee met windmolens, lijkt daarvoor veel te fragiel.

Bovendien wordt door alle aandacht voor de ‘War on CO2’, zoals Berkhout de benadering door het IPCC noemt, veel minder aandacht besteed aan andere milieuproblemen, zoals (ultra)fijnstof, roet en stikstofdioxide. Zoals wordt aangekaart in de cartoon hier naast.

 

 

 

 

 

  fijnstof en ultra fijnstof
Hein de Kort (in het FD) : klik op de cartoon voor een vergroting en hier voor zijn website.

In een Essay in het FD van 3-6-2017 wijst geowetenschapperer Prof. dr. ir. A .J. (Guus) Berkhout er op dat we een duidelijk onderscheid moeten maken tussen milieu en klimaat.

Wat voor de natuurlijke omgeving glashelder is, is voor het aardse klimaat nog volstrekt onduidelijk. Het geologische archief van de aarde laat ondubbelzinnig zien dat ons klimaat in het verleden enorme veranderingen heeft gekend. Grote klimaatveranderingen zijn dus van alle tijden en zeker niet vanaf de jaren ’60, waarin de menselijke CO2 emissies begonnen te stijgen. De geowetenschappen vertellen ons dat er geen enkele aanwijzing is dat de grote natuurkrachten, die al miljoenen jaren verantwoordelijk zijn voor onze klimaatveranderingen, vanaf het midden van de vorige eeuw niet meer actief zouden zijn.

Hij betoogt dat wat voor de natuurlijke omgeving glashelder is (HHvdM (red.): we kennen vele oorzaken en gevolgen en we kunnen zinvol maatregelen treffen) is voor het aardse klimaat nog volstrekt onduidelijk. Wetenschappelijk verantwoorde klimaatmodellen moeten in de eerste plaats het verleden kunnen verklaren. Pas als we het verleden kennen en begrijpen is het mogelijk om iets zinvols over de toekomst te zeggen. Kijkend naar de enorme complexiteit van het aardse klimaat, zou de klimaatwetenschappers wat meer bescheidenheid passen. Met hun grote stelligheid over oorzaak en gevolg brengen ze veel schade toe aan de reputatie van de wetenschap.

Natuurlijk, onder mijn klimaatcollega’s zitten veel knappe koppen. In hun publicaties zitten echt geen denk- of rekenfouten. De angel zit in de aannames van hun model, zoals: 'de grote natuurkrachten spelen in klimaatverandering geen rol meer'. Over die aannames wordt in wetenschappelijke peer reviews niets gezegd, terwijl we het juist dáár over moeten hebben. We hebben ons in Parijs aangepraat dat het aardse klimaat maakbaar is, maar dat gevoel is wel het directe gevolg van aannames die we zélf hebben bedacht. Lees hier het hele essay.


Wispelturigheid van de Consensus

Als er de laatste 50 jaar al ooit consenus over klimaatontwikkeling zou zijn geweest (quod non), dan toch wel op een wispelturige manier.........

In 1974 schreef de CIA een (geheim) rapport waarin werd gewaarschuwd voor afkoeling van het klimaat met ernstige gevolgen voor de wereld-voedselvoorziening: "Potential Implications of Trends in World Population, Food Production, and Climate", welk rapport pas in 1995 is vrijgegeven. In Annexx II van dat rapport wordt de toen vigerende klimaat-theorie van Prof. Reid A. Bryson beschreven.

Hier geven we blz.1 van Appendix II weer en dat deel van blz. 3 waarin wordt gesteld dat het opwarmende effect van menselijke CO2-uitstoot de afkoeling van de aarde nog enigszins kan matigen. Daar waren ze dus reuzen blij mee, die menselijke CO2-uitstoot !

klimaat-theorie van Bryson, 1974klik voor vergroting

  CO2-invloed op afkoeling van de aarde

Maar zo geheim waren die ideeën niet:

Klimaatwetenschappers verwachtten in de jaren 1970 e.v. met grote consensus een snel naderende ijstijd. Bekijk en beluister de toenmalige stand van de wetenschap hier over en de rol die men destijds toeschreef aan CO2 en zonneactiviteit.

in 1975 - spoorden klimaatwetenschappers de politici aan om zelf de poolkappen te laten smelten door er roet op te gooien, omdat anders de aarde te veel af zou gaan koelen, met groot gevaar voor de voedselvoorziening !   The Cooling World anno 1975

In 1977 was Time Magazine bevreesd voor een naderende ijstijd.

In 2006 (29 jaar later) was hun angst daarvoor echter al weer over: toen waren ze opeens bang voor Global Warming.

time Magazine zowel bang voor global cooling als global warming: gewoon altijd bang dus

Schreef Time dit alles vanuit de wetenschap dat Apocalyptische tijdschrift-omslagen beter verkopen ?
Waarschijnlijk gaf Time gewoon weer wat de vigerende klimaatwetenschappers dachten en schreven.

Hoe kon de wetenschap zo'n draai maken ?
Bekijk en beluister het allemaal in de volgende - verbijsterende - lezing: From Global Cooling To Global Warming : 50 Years Of Climate 

Ik denk dat het temperatuurverloop tussen 1942 en 1970 een rol heeft gespeeld, toen de gemiddelde temperatuur van de aardatmosfeer 0,4 graden Celsius daalde

Ervoor, tussen ca. 1880 en ca. 1942 was de aardatmosfeer ca. 0,5 graden Celcius opgewarmd.

NCAR-1974-100jaar temperatuur
Grafiek van de NCAR (Centrum voor Atmosferisch Onderzoek) in Boulder, Colorado (USA)

Klik voor vergroting; (bron: Tony Heller, 20-11-2017 op Youtube)

Als er de laatste 50 jaar al ooit consenus over klimaatontwikkeling zou zijn geweest (quod non), dan toch wel op een wispelturige manier.........

klimaatvoorspellingen lijken niet op consensus

klik op bovenstaand cartoon voor een vergroting !

“If it gets warmer, climate change.
If it gets colder, climate change.
If it stays the same, climate change is coming.
Drought – climate change.
Flood – climate change.”

If ALL observations are “proof” of a theory, that is proof that the theory is complete pseudoscience.


Settled Science / De Wetenschap is er uit !

En hier dan nog even een een zeer beknopt historisch overzichtje van "settled science", dat kan worden aangevuld met honderden andere voorbeelden: de wetenschap gaat vooruit, maar wel met vallen (soms heel langdurig) en opstaan.

settled science


Consensus is irrelevant in science. There are plenty of examples in history where everyone agreed and everyone was wrong.
(bron: The guardian 6-6-2014 bij een artikel van Richard Tol) .

In een lezing “Aliens Cause Global Warming“ - zie de (PDF) - beschrijft Michael Crichton een hele reeks aansprekende voorbeelden waar de wetenschappelijke consensus de voortgang van de wetenschap - soms eeuwenlang - heeft tegengehouden.

Steven E. Koonin (2021, p. 178):
I get the distinct sense that the science is unsettled enough that any unusual weather can be "attributed" to human influences.


Zonder doemdenkers geen angst.

En aan doemdenkers, individueel of institutioneel, heeft het nooit ontbroken, ook niet op klimaatgebied.

Citaat:
Rest assured, the climate catastrophe is coming and things are more urgent than ever.
Don’t let any skeptic tell you otherwise, as they only want to spread some damn optimism about the future. 
(Pierre Gosselin, Notrickszone.com )

Zij die geloven

Harold CampingAl Gore

Links: de, anno 2011, 89-jarige Harold Camping, die zowel in 1994 als in 2011het einde van de wereld voorspelde; rechts: Al Gore, vooraanstaand profeet van de klimaatalarmisten.

citaat:
It’s easier to fool people than to convince them that they have been fooled.

Lees meer over onze weergoden.....


Klimaatalarmisten

Citaat:
We cannot absolutely prove that those are in error who tell us that society has reached a turning point, that we have seen our best days. But so said all before us, and with just as much apparent reason. Thomas B. Macaulay (gevonden op Climatgate.nl).

25-10-2017: Christine Lagarde, directeur van het Internationaal Monetair Fonds, waarschuwt voor een "duistere toekomst" als de wereld niet onmiddellijk in actie schiet tegen de klimaatverandering.

"Als we deze problemen niet aanpakken gaan we een duistere toekomst tegemoet" over vijftig jaar, waarschuwde Lagarde gisteren tijdens een economische conferentie in de Saoedische hoofdstad Riyad.

"We zullen gebraden, geroosterd en gegrild worden," als we nu geen "kritieke beslissingen" nemen over de klimaatverandering, klonk het.

Lagarde dringt al jaren aan op dringende actie tegen global warming. Link verbroken ? Kijk dan hier.

  Christien Lagarde

De bioloog Paul Ehrlich schreef in 1968 zijn boek "The Population bomb", aldus Leon de Winter in mei 2017 in de Telegraaf, een column (ook verspreid via Climategate.nl d.d. 17-5-2017) waarin hij verder hierover uitwijdt: "Alarmisten zijn al bijna een halve eeuw aan het waarschuwen dat het einde nabij is. De bioloog Paul Ehrlich, misschien wel de beroemdste alarmist, schreef in 1968 de bestseller The population bomb’. Dit boek kan worden beschouwd als de bijbel van de gedachte dat de mensheid door ongebreidelde economische en bevolkingsgroei (lees: kapitalisme) zijn eigen ondergang bewerkstelligt. Hij voorspelde dat de VS aan de vooravond staan van hongergolven waardoor tientallen miljoenen Amerikanen zouden sterven. Hij voorspelde ook dat in de jaren tachtig de meeste grondstoffen op aarde zouden zijn uitgeput. ’Als ik een gokker was’, zo zei Ehrlich in een speech in 1971, ’zou ik erom wedden dat Engeland niet meer bestaat in het jaar 2000.’ Nog steeds wordt Ehrlich als profeet beschouwd in de kringen van alarmisten. Dat zijn voorspellingen niet zijn uitgekomen, doet er niet toe."

munch-DeSchreeuwMunch (1883), De Schreeuw

 

Al Gore, ex-visepresident van de USA en Nobelprijswinnaar voor de vrede 2007 beschrijft in zijn boek en film An Incovenient Truth hoe menselijke activiteiten leiden to opwarming van de aarde en hij schetst vreselijke rampen die ons te wachten kunnen staan als we ons leven niet beteren. Maar het Britse Hooggerechtshof heeft zijn werken bestempeld als eenzijdige propaganda die niet zonder nadere relativering op de schooljeugd mag worden losgelaten. Monckton beschrijft 35 fouten of overdrijvingen in zijn boek en film.


Overdrijven vindt Gore echter een legitiem middel om zijn doel te bereiken: in een interview met de groene periodiek Grist heeft hij ondubbelzinnig aangegeven dat volgens hem liegen in de vorm van overdrijving is toegestaan om iedereen onder de vlag van de “compelling moral purpose” en van de “shared cause” te krijgen: Nobody is interested in solutions if they don't think there's a problem. Given that starting point, I believe it is appropriate to have an over-representation of factual solutions on how dangerous it [global warming] is, as a predicate for opening up the audience to listen to what the solutions are, and how hopeful it is that we are going to solve this crisis. Bron: Jos Verhulst, 2007.

Onlangs las ik dat de Delta-commissievoorzitter Veerman het ook gerechtvaardigd vindt om bij ophoging van onze dijken uit te gaan van het meest alarmistische scenario van het IPCC omdat je het publiek en de politiek alleen goed in beweging krijgt als je de zaken overdrijft. (referentie volgt nog). De kosten van dijkverzwaring en ophoging worden dan natuurlijk wel heel veel hoger.

Georg Etscheit, Een Duitse wetenschaps-journalist, actief bij de website klimaretter.info Hij vind het Duitse windmolenbeleid echter sterk uit de hand lopen en geeft begin november 2016 een boek hierover uit: Geopferte Landschaften. Bekijk hier de video-vooraankondiging !

Literatuur:
Lees hier onze webpagina over klimaatalarmisme

Gore, Al
, An Inconveniant Truth (2006), London, Bloomsburry Publishing Plc., 36 Soho Square, London WID 3QY.ISBN 0 7475 8906 2, 330 pages, full colour, with many facts, and opinions.

Klimaatverandering, een blog van Bart Verheggen: als je al je filters tegen schelden, ad hominem aanvallen, onheuse bejegeningen en ander verbaal geweld kunt /wilt inschakelen, dan blijft er heel wat interessants te lezen aan feiten, getallen, grafieken en serieuze opinies.


Vervolgers & Vervolgden: een ware heksenjacht is gaande

Citaten:
Niets is mensen te gek, behalve non-conformisme
Bron: Rypke Zeilmaker (op Climategate.nl)

Mahatma Gandhi:
Many people, especially ignorant people, want to punish you for speaking the truth, for being correct, for being you. Never apologize for being correct, or for being years ahead of your time. If you’re right and you know it, speak your mind. Speak your mind. Even if you are a minority of one, the truth is still the truth. (bron: gevonden op climategate.nl d.d. 11-7-2017).Een ware heksenjacht
Er is momenteel een heksenjacht gaande op kritische klimaat-wetenschappers, zoals U kunt lezen in het April 2015 nummer van Greenwatch. (link blijkt 26-11-2018 verbroken)   brandstapel voor klimaatontkenner

  heksenjacht in de kleine ijstijd

During the Little Ice Age, experts blamed witches for climate change.
(to the left, witches are seen conjuring up bad weather).
Source: Greenwatch April 2015

 “I don’t see a whole lot of difference between the consensus on climate change and the consensus on witches. At the witch trials in Salem the judges were educated at Harvard. This was supposedly 100 per cent science. The one or two people who said there were no witches were immediately hung. Not much has changed.
(source: ” Princeton Professor Emeritus of Physics William Happer)

In zijn boek, Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowd (1841), beschrijft Charles Mackay welke waanideeën mensen in de geschiedenis zoal hebben gegeloofd.

In zijn boek beschrijft hij o.a. de Hollandse zgn. Tulpenmanie (1636-1637) en de Engelse heksenvervolgingen o.l..v. heksen-"specialist" Matthwew Hopkins, die in 1647 zijn boek The Discovery of Witches schreef, een boek dat in wetboeken werd aanbevolen als methode om heksen te identificeren.

Bekijk hier hoe de heksenjacht in Engeland verliep onder leiding van de roemruchte heksenspecialist Matthwew Hopkins (de film gaat in deel 1 over de Hollandse tulpenmanie en in deel 2 over de Engelse heksenjacht).


Wetenschappelijke tijdschriften als gesloten forten, evenals de IPCC-rapporten
Bjørn Lomborg, een Deense statisticus / econoom, die over het algemeen waarschuwt dat we ons geld beter kunnen besteden aan aanpassingen aan klimaat-veranderingen, dan aan (waarschijnlijk vergeefse) pogingen de klimaatveranderingen te voorkomen. Hij (en zijn uitgever Cambridge University Press) werden verketterd vanwege zijn boek The Skeptical Environmentalist. Met name Scientific American "nagelde hem" , in een 11 pagina's lange tirade, "aan het kruis" als een echte ketter, zoals de Kerk vroeger Galileo vervolgde. Zijn pogingen tot verweer werden door het tijdschrift ernstig gefrustreerd. Zie Michael Crichton (2003, pagina 11) voor details. Zijn droevige conclusie: "Of course, any scientist can be charged as Galileo was charged. I just never thought I’d see the Scientific American in the role of Mother Church".


Enkele voorbeelden uit de zgn. climategate-emails:

From: Phil Jones, Director of the Climate Research Unit at East Anglia University:
1) To: Many. March 11, 2003
“I will be emailing the journal to tell them I’m having nothing more to do with it until they rid themselves of this troublesome editor.”
Prof Jones appears to be lobbying for the dismissal of the editor of Climate Research, a scientific journal that published papers downplaying climate change.

2) e-mail to: Michael Mann (Pennsylvania State University). July 8, 2004
"I can't see either of these papers being in the next IPCC report. Kevin and I will keep them out somehow — even if we have to redefine what the peer-review literature is!"
The IPCC is the UN body charged with monitoring climate change. The scientists did not want it to consider studies that challenge the view that global warming is genuine and man-made.


Persvrijheid in het geding
Het Duitse milieu-ministerie:
Labohm beschrijft 28 juli 2017 op climategate.nl: (zie hier mocht de link verbroken raken)
Geleidelijk neemt het verzet tegen het Duitse klimaatbeleid toe. Aanvankelijk beperkte het zich tot klimaatsceptische websites, zoals die van EIKE (‘Europäisches Institut für Klima und Energie’) en de ‘NoTrikcsZone’ van Pierre Gosselin. Ook was er een handvol journalisten die zich kritisch opstelden. Duitsland kent op vele terreinen een voorbeeldige persvrijheid. Maar klimaat vormt een uitzondering. In een officieel rapport, uitgegeven door het ministerie van Milieu, werden de betrokken journalisten met name genoemd en publiekelijk aan de schandpaal genageld. Dat is ongekend in een democratische samenleving. Na protesten is het betrokken rapport overigens weer stilletjes ingetrokken. Over kosten en baten van de Energiewende wordt angstvallig gezwegen. Maar hier, op deze website, niet.


Veroordelen wegens misdaden tegen de mensheid.

Wetenschapper Bill Nye beleidt openlijk de stelling dat zgn. klimaatsceptici moeten worden berecht wegens misdaden tegen de mensheid. Dit vertelt hij in een interview met scepticus Marc Morano. Zie fragmenten uit het interviiew vanaf 2min. en 10 sec.

Bill Nye wil klimaatsceptici vervolgen wegens misdaden tegen de mensheid.

En zoals vroeger fysicus Jean-Pascal van Ypersele de Strihou zich publiek afvroeg of 'klimaatontkenners' niet in de gevangenis thuishoorden, zo is er nu ook de Nederlandse schrijver Ramsey Nasr – voormalig stadsdichter van Antwerpen – die worstelt met de vraag of het wettelijk mogelijk zou moeten zijn klimaatontkenners ‘te berechten voor de moedwillig volgehouden leugens die onze planeet voor tienduizenden jaren zullen verzieken.’ Wildplassen is strafbaar, redeneert hij, waarom dit niet? (bron: nieuwsbrief Pjotrs Dwarsliggers no. 106, 8-8-2019.

Veroordelen tot oorlogsmisdaden
De echte milieufascisten willen de zgn. "Global Warming Deniers" graag veroordelen voor oorlogsmisdaden. Lees: Thomas Lifson, punishing climate change deniers, American Thinker, April 13th 2015.

openbare boetedoening in Mao's China  


Ook de doodstraf wordt tegenwoordig door diverse prominente personen gepropageerd voor zgn. "klimaat-ontkenners". Zie: Gerrit van Lingen, Het groene boekje, Climategate.nl, 16-2-2019.

 

<------------ Dan kom je er met openbare boetedoening (zoals in Mao's China) nog genadig van af.


Onthoofding wordt aanbevolen tegen - de niet eens zo erg sceptische - Matt Ridley en de Britse krant The Guardian schrijft het gewoon op zonder in te grijpen. Ridley heeft een blog en een boekgeschreven: "The rational Optimist; how prosperity evolves".

Ook in Nederland: demonisering, moord en aanzetting daartoe...........
Helaas hoeven we voor dit soort aansporingen tot moord niet naar het buitenland. Pim Fortuyn werd, 9 dagen voor een grote verkiezingsoverwinning, op 6 mei 2002 doodgeschoten door Volkert van der Graaf (vreemd genoeg niet veroordeeld tot een aanslag op onze democratie en - tot op de dag van vandaag - wel heel coulant door justitie behandeld).

Corné Hanssen, die geesteswetenschappen doceert aan de Universiteit Utrecht, vroeg zich, in een post over de overwinning van het Forum voor Democratie (zie Baudet's overwinnings-speech), af waar Volkert is: ‘Volkert, waar ben je?’ Bron hier en hier. (Links verbroken ? Kijk hier en hier). In dat eerste artikel wordt het belang van de vrijheid van meningsuiting nog maar eens weer in onze herinnering geroepen:

"Daarbij, en dan halen we geheel in de geest van Thierry Baudet de Franse vrijdenker Voltaire er maar weer eens bij: “Ik ben het niet eens met wat u zegt, maar ik zal uw recht om het te zeggen tot mijn dood verdedigen”. Overigens is dit citaat niet van Voltaire, maar komt uit een boek over Voltaire."

Maar voor velen is de tijd van De Verlichting al weer verleden tijd. Volgens het Capels Dagblad van 21-3-2019 ergerde media-pedagoge (sic !) dr. Marina Meeuwisse (Hogeschool Rotterdam) zich geel en groen aan de opkomst en overwinningstheater van Baudet en twitterde ‘’Heeft Baudet al een speciale groet bedacht, waarmee hij en zijn genossen elkaar groeten ?’’ (link verbroken ? kijk dan hier).

Demonisering
Wikipedia schrijft op 24-3-2019: In Nederland kwam na de moord op Fortuyn even een discussie op gang over de invloed op het klimaat van de verkiezingsstrijd van de 'demonisering', zoals Fortuyn dat noemde, van diens persoon door andere politici en de media. Fortuyn refereerde in interviews aan deze door hem ervaren demonisering. In een interview met Robert Jensen in diens televisieprogramma JENSEN! op 22 maart 2002 verklaarde Fortuyn dat de Haagse politici medeverantwoordelijk zouden zijn als op hem een aanslag gepleegd zou worden.[3] Na de moord op Fortuyn werd de bewaking van bewindspersonen en politici tijdelijk verscherpt.
De advocaten Gerard Spong en Oscar Hammerstein dienden op 14 mei 2002 namens de Politieke Vereniging Lijst Pim Fortuyn een aanklacht in tegen Peter Storm, Marcel van Dam, Rob Oudkerk, de redactie van NRC Handelsblad, Matty Verkamman, Thom de Graaf en Bas Eenhoorn wegens het demoniseren van Pim Fortuyn. Het OM van Rotterdam maakte op 4 juni van dat jaar bekend de aanklacht niet in behandeling te zullen nemen omdat de aangedragen beschuldigingen niet strafbaar waren. Een maand later wees het Gerechtshof in Den Haag een klacht tegen dit besluit af.

Aanzetten tot moord:

als je Thierry dood wilt schieten zeg dan paf

24-3-2019 was het dan al zover. Tijdens de jaarlijkse anti racisme (nu tevens anti-Baudet) demonstratie in Amsterdam schreewde een mevrouw met gezichtsbedekking bij frequente herhaling: "Als je Thierry dood wilt schieten zeg dan paf".

PVV-leider Geert Wilders reageerde op Twitter vol afschuw op het filmpje. Hij eist dat het Openbaar Ministerie de vrouw vervolgt. ,,Dus een vraag over meer of minder Marokkanen mag niet, maar roepen een politicus dood te schieten wel?? Ik zou zeggen @Het_OM oppakken en vervolgen die gevaarlijke linkse gek van dat filmpje en kappen met die belachelijke rechtszaak tegen mij", aldus de PVV-voorman. Geerd Wilders wordt al vele jaren permanent zeer streng beveiligd tegen moorddadige tegenstanders van zijn politiek.

De makers van het filmpje, van Up!Network, doen aangifte tegen demonstranten die hen het werk onmogelijk hebben gemaakt. "Dat waren er vijf of zes", zegt Avish Jajairam van Up!Network. "Ze duwden en dreigden de camera af te pakken en de beelden te wissen. Toen iemand een kapje voor de lens dichtsloeg, besloten de makers een goed heenkomen te zoeken.......zie de film.

De mevrouw op de foto is inmiddels veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur, waarvan 60 voorwaardelijk........


De fossiele industrie: aanval en verdediging
De wereld groeit en bloeit de laatste ca. 100 jaar als nooit te voren, qua welvaart, alfabetisme, voedselvoorziening, gezondheid en levensverwachting met een afname van slachtoffers van extreem weer en natuurrampen. Dat alles mogelijk gemaakt door goed betaalbare fossiele energievoorzieningen. Toch blijven anno 2020 nog zeker ca. een miljard mensen verstoken van elektriciteit, met alle gevolgen van dien.

Desondanks zijn er tegenwoordig heel wat groeperingen, aanhangers van de (C)AGW-theorie, die de fossiele industrie beschuldigen dat ze willens en wetens bezig zijn "onze kwetsbare de aarde" te vernietigen.

USA
In de USA zijn - zonder enig succes - rechtzaken tegen die industrie gevoerd met grote "schadeclaims".

Anno 2020 trekken enkele democratische presidentscandidaten fors van leer tegen de fossiele industrie, zoals senator Bernie Sanders, voormalig vice-president Joe Biden en senator Elisabeth Warren. Ze pleiten voor vervolging van die industrie. Op 2 maart 2020 slaat die industrie terug met een grote advertentie in de New York Times waarin ze het belang van de fossiele industrie benadrukken voor het alledaagse leven van de Amerikanen en van ontwikkelingslanden die door hen worden gesteund in hun ontwikkeling. Ze stellen dat niet zij de criminelen zijn die de wereld vernietigen, maar dat het crimineel zou zijn om met hun energievoorziening te stoppen. Tevens dat de USA door de massale overgang van olie- naar gasverbruik het land is dat de meeste daling van CO2-uitstoot bewerkstelligt. Lees hier hun petitie in de New York Times.

wereld-energieverbruik en de rol van wind- en zonne-energie
Zon- en windenergie maken nog maar een heel kleine fractie uit van het geheel, veel minder dan veel mensen zouden denken, althans mensen die afgaan op wat ze in ons land uit de media vernemen.

divest now from fossile fuels
klik op het cartoon voor een vergroting


antie fossiel demonstrant


No nuclear !

No fossil fuels !

No Hydro !

No GMO's !

It is possible

We only need political will

we only need political will !

grotbewoners leven van de natuur maar sterven jong


Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.......

Greenpeace Brainwashing Children for the Green Fascist State.........
Als het aan Greenpeace ligt worden onze kinderen zo opgevoed in "de leer": niet meer als rationeel denkende en democratisch gezinde burgers, maar als milieufascisten voor wie er nog slechts gelovigen en ongelovigen zijn: zie de video voor wat er gaat gebeuren met mensen die niet mee willen doen.

denk zelf-volg de massa niet  

In februari 2019 krijgen Engelse schoolkinderen een dag vrij om te demonstreren..............

En wee de kinderen die niet willen meegaan in het man made global warming-evangelie: wat Green Peace betreft gewoon opblazen (zie hun video), U weet wel, zoals in november 2015 in Parijs in het echt gebeurde.............wellicht moet Green peace zijn naam maar eens veranderen in Green terrorism.


"Het Publiek"


Shopenhauer

 

 

klik op foto voor vergroting

bron: Philip R. Wood, vice-president van de Lavoisier Group;


gevonden op climategate.nl, d.d. 28-7-2011.

Uit een onderzoek onder duizend Britten door The Sunday Times blijkt het volgende:

52 % gelooft dat er een klimaatsverandering gaande is en meent ook dat de mens daar voor het grootste deel debet aan is.
39 % van de ondervraagden vindt dat niet bewezen is dat de mens de oorzaak is van de klimaatschommelingen.
7% van de Britten gelooft niet dat er nu sprake is van een uitzonderlijke klimaatsverandering.
23 % van de ondervraagden denkt dat de klimaatsverandering het grootste probleem is waar de mens ooit mee te kampen heeft gehad.
17 % gelooft daar niets van en meent dat het niet zo'n groot probleem is als wordt voorgesteld.

Bron: Arne Hankel in Elsevier.nl, d.d. 6 december 2009.

En wat Australiërs geloven

 

 

 

 

klik op foto voor een vergroting ---->

 

bron: Philip R. Wood, vice-president van de Lavoisier Group;
gevonden op climategate.nl, d.d. 28-7-2011.

  wat Australiërs geloven over klimaatverandering

Misleiding van het publiek

You can't fool the public by telling them "CO2 causes too much rain!" after it rains too much and "CO2 causes too little rain!" after it rains too little.
This assumes a general level of extreme stupidity that is just NOT there (Tom Nelson‏  @tan123 13dec. 2017).

Anderzijds is er een uitspraak van Albert Einstein: Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I’m not sure about the former.

In onderstaand boek, Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowd, beschrijft Charles Mackay reeds in 1841 welke waanideeën mensen in de geschiedenis zoal hebben gegeloofd.
Een citaat uit zijn boek luidt: "People, it has been well said, think in herds; it will be seen that they go mad in herds, while they only recover their senses slowly, one by one

MacKayWatch an Animated Book Review ! 

 

MacKay-popular delusions and the madness of crowds

Lindzen-AGW is een dwaling  

Prof. Richard S. Lindzen,


From 1983 until his retirement in 2013, he was Alfred P. Sloan Professor of Meteorology at the Massachusetts Institute of Technology.


 

Bekijk op Youtube een lezing van Tony Heller, 24 juli 2017:
Scientific Consensus And Mass Delusion - 150 Years Of Scientific Insanity

 

Zoals altijd weet Tony Helller ons weer te verbluffen met zijn historische documenten, die ons confronteren met onze wetenschappelijke waanideeën uit het verleden, die destijds - met grote consensus - werden beschouwd als - zoals Maarten Toonder's Prof. Prlwytzkofsky het uitdrukte - "ganz wissenschaftlich".

 

 

 

Prof. Prlwytzkofsky
Prof. Prlwytzkofsky


Consensus is irrelevant in science. There are plenty of examples in history where everyone agreed and everyone was wrong.
(bron: The Guardian 6-6-2014 bij een artikel van Richard Tol) .

Consensus is invoked only in situations where the science is not solid enough.
(bron: Michael Crichton in his lecture in 2003, “Aliens Cause Global Warming“ zie (PDF-file).

In genoemde lezing beschrijft Michael Crichton een hele reeks aansprekende voorbeelden waar de wetenschappelijke consensus de voortgang van de wetenschap - soms eeuwenlang - heeft tegengehouden.

Feynman  

Nobelprijswinnaar natuurkunde 1965

Hij was een onafhankelijk denker en schreef o.a.

What Do You Care What Other People Think?, 1988, W W Norton,

ISBN 0-393-02659-0, 2001 paperback: ISBN 0-393-32092-8


Literatuur:

- Boyd, Chris, Waarom ik van gedachte veranderd ben over door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde, Climategate.nl, 29-11-2019

- Morrisson, Chris, 41% of Climate Scientists Don’t Believe in Catastrophic Climate Change, Major New Poll Finds, The Daily sceptic, 12-11-2022

- Schukken, Folkert, Een laagdrempelig overzicht van de klimaat"problematiek", Climategate, 16-5-2020.

- Waart, Jules, De mythe van de klimaatconsensus, Climategate.nl, 18-2-2023.


U bent hier: inhoudsopgave - atmosfeer en klimaat - consensus over klimaatkwesties
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van dr. Hugo H. van der Molen, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !

Follow @plattezaken en Facebook of Linkedin