Asterix: de hemel valt op ons hoofd

Milieuzaken.org
----
feiten, getallen en opinies

 


CO2 in de atmosfeer
bejubeld, aanbeden en bestreden......
uitgeademd en onder de grond gestopt


Systematische Inhoudsopgave
U bent hier: inhoudsopgave - systematische inhoudsopgave

Zie ook de Alfabetische Inhoudsopgave van deze website

Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

personenregister / instellingen / websites

bibliografie

Follow @plattezaken en Facebook of Linkedin

Deze website geeft naast vele feiten, getallen en opinies ook veel illustraties en cartoons. Dit indachtig de waarschuwing van de schrijver Oscar Wilde:
"If you want to tell people the truth you have to make them laugh or they will kill you"


BOSSEN en VEGETATIE
hout en houtproducten

  AARDE   ATMOSFEER
(dampkring) & KLIMAAT
  WATER   ENERGIE   ECONOMIE, BELEID & WETENSCHAP

acetylation of wood Amazonegebied
Arbolivia project

Belangenvereniging Bomen Op Stand -

bomen


boomplant-certificaat-kado

boomringmetingen

Borneo

bosbouwbedrijven
:
- Costa Rica
- Flor y Fauna
- Forest Trading
- Pan American Woods
- Precious Woods
- Terra Vitalis
- wereldwijd


bosbouw- beleggings-maatschappijen
--- FIAM
--- Global Solidarity Forest Fund
---
Molpus Woodlands Group
---
Goodwood
--- Floresteca

--- Hancock Timber Resource Group
---
NIBO
---
Sicirec
--- Sicirec Bosbouw Mix Fonds
---
Sicirec Forestry Mix Fund
---
Sicirec formule
--- Teakwood International

bosbouw-keurmerken BOSSEN
- in Nederland

bosbranden
brandstof uit biomassa


glossary of forestry terminology

herbebossing
honger
hout
hout als biobrandstof

houtbedrijven:
- in Indonesië
- in Nederland
--- Jacob Sprey
- oude aandelen van
- oude rekeningen van

hout-keurmerken

houtprijsontwikkelingen
- in Nederland
- nieuws
Nationale Parken in Nederland
Nederlandse bossen

(is) Nederland vol ?

ontbossing:
- van Borneo

Oostvaardersplassen
personenregister

Partij voor de planten

S&P Global Timber & Forestry tracker

timber tracker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aardbevingen
- schaal van Richter

albedo
ammoniak
antropoceen

Arctica (noordpool)

asbest

bevolkingsomvang
-Darwin Awards

biodiversiteit
branden

droogte

fauna
- dolfijnen
- koralen
- ijsberen

- Marc van Roosmalen
walrussen

flora
- fotosynthese
- Partij van de Planten

geo-engineering

geologische- tijdperken


Greenpeace

Groenland

honger

ijsberen
ijstijden-cyclus

land- & tuinbouw

Maan
mest: zie uitwerpselen

metalen:
- tin
-
Uranium
- zeldzame metalen

Milancovitch cycli
milieuvervuiling

Natura 2000

Noordpool
- Noordpoolroute

nutatie

overbevolking ?

Partij voor de planten

personenregister

Richter, schaal van

Spitsbergen

stikstof-verbindingen

tuinbouw
tuinieren

uitsterven van soorten

(het grote) uitsterven van 251 miljoen jaar geleden

uitwerpselen
- dierlijke

- menselijke
- mest

veeteelt
vervuiling aarde
vulkanen

weergoden

wind & stormen, cyclonen & orkanen

winters:
- strenge winters
- milde winters

woestijnen

zeldzame metalen
zonne-activiteit

Zuidpool

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aerosolen
afkoelingv/h klimaat


AGW- antropogenic global warming


ammoniak
atmosfeer

bliksem

broeikas:
- broeikaseffect
- broeikasgassen
--- C02
--- methaan
--- waterdamp

CAGW
climate gate
:
- emails

C02
- CO2 afvang en opslag

CO2-variabiliteit

dampkring
donder
droogte

elektromagnetische golven en straling

El Niño en El Niña
extreem weer

fijnstof
- ultrafijnstof

als Frans Timmermans uit het raam kijkt....

global cooling
global warming
Global Warming:  How It All Began

glossary of C02 and climate terms

herfst
hete zomers
hiatus (pauze in opwarming)
hitte-eiland-effect
hittegolven
hockeystick-grafieken

ijskernen-onderzoek
ijstijden-cyclus
IPCC

kleine ijstijd

KLIMAAT
- alarmisme
- attributie-studies

-
beleid & verdragen
- beleid, Remarque's wenkend perspectief
- beleid-humor

- consensus over
- crisis (is er niet)
- cycli
- definities
- doden
- gevoeligheid voor CO2
- en groepsdenken
- hekserij
- huichelarij
- in de media
- kinderen
- modellen
- opwarming
- opwarmingspauze
- opwarming 1,5 of 2 graden Celsius
- petities
- psychologie
- rechtzaken
- risico en klimaat
- sprookje van IPCC en VN
- thrillers
---Urgenda
- verandering
- -- verandering en volksgezondheid
- verdragen & beleid
- vluchtelingen
-
voorspellingen
- wetenschap(pers)

KNMI

lucht:
- luchtkwaliteit
- luchtsamenstelling
-
luchtvervuiling

Maan
methaan


Nature, not Human Activity, Rules the Climate

onweer
opwarming klimaat

ozonlaag

personenregister

SSR-Surface Solar Radiation

satellietmetingen
stadswarmte-effect
stikstof-verbindingen
storm en wind
straalstromen

temperatuur:
- metingen

- reeksen
-analyses
-metingenbeheer
-presentaties
- schalen

ultrafijnstof
urban heat island effect (UHI)

waterdamp
weergoden
wind en storm
winters:
- strenge winters

- milde winters

wolken

woordenlijst:
- van CO2 en klimaattermen

zomers (hete)
zonnestraling op het aardoppervlak

zure regen

 

Arctica (noordpool)

badkuiptest
bergwater

drinkwater
droogte

El Niño en El Niña

getijden-energie
gletsjers

golfslag-energie

ijsberen
ijsbergen:
- in Lake Michigan

ijskernen-onderzoek
ijstijden-cyclus

kleine ijstijd

meren

neerslag

Noordpool
- Noordpoolroute

Oostvaardersplassen
overstromingen

personenregister:

regen
- zure regen

rivieren
- energieopwekking in

scheepvaart
- zeilschepen

sneeuw

tsunamis
- ontstaan van


- "verzuring" van de zee

visserij


water:
waterdamp
waterkrachtcentrales:
-- in de Philippijnen
- waterverbruik
- watervervuiling
----- door plastic
- watervoorraden
- waterkwaliteitszorg

wolken

zeeën
- olievervuiling
- "verzuring"
- watertemperatuur
- zeespiegelstijging
- zeilschepen

zure regen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aardwarmte
AlgaeBiofuel
algen

auto's
- op elektra
- op waterstof

- met hybride systemen

batterij-opslag
beleggen in energiebesparing

biobrandstoffen:
- bio-diesel
- bio-ethanol
- bio-gas
- biomassa-centrales
- koolzaad
- mais

black outs

CO2 afvang en opslag

diesel

duurzame energie

elektriciteitsbedrijven

elektrische
- auto's

ENER

ENERGIE
- armoede
-
energiebeleid
-
energiebesparing
- en geopolitiek
- besparings-onderzoek
-
energielabels voor woonhuizen
-
energieopwekking in rivieren
-
energieproductie en distributie
- energietransitie
- energieverbruik:
----
bij recreatie
---- bij transport
---- bij werk
---- bij wonen

ethanol:
- Tiger Ethanol

EU-biobrandstoffenbeleid

fietsen
fossiele brandstoffen

gas: een overzicht
- gasleidingen
- gasproduktie
- gas (schalie)

- gasverbruik
- gasvoorraden wereldwijd
-
gaskraan naar Europa:
----- Rusland
--------- Gazprom-lied

- vloeibaar gas: vervoer en distributie
- van het gas af

geopolitiek en energie
golfslag-eneregie
groene stroom

hernieuwbare energie

hout als biobrandstof

huishoudens

Intel belegt in zonne-energie

kerncentrales
-afval
-ongevallen
- ontmantelingskosten

kernenergie
- tegenstanders
- voorstanders

kernfusie

kolen:
- centrales
- productie en -distributie
- verbruik

koolzaad

lage CO2-energie

menskracht

"net-zero"

olie
- 145 olie- en gasbedrijven
- oliebronnen in Mongolië
- olie en geopolitiek
- oliemaatschappijen: een lijst
- oliepalmen
- olieproducerende landen
-olieproduktie en distributie

- olieverbruik
- olievoorraden
- olievervuiling in zee
- olievoorraden

OPEC: zie olieproduktie

paardenkracht
palmolie
personenregister

 

 

anti-kapitalisme
atoombewapening
avondrood der Verlichting

beleggen in energiebesparing

beurs:
- noteerde bedrijven

- wijsheden

billion & trillion
bruto nationaal produkt

Campbell Group
Caterpillar Inc.
censuur
circulaire economie
citaten
Club van Rome
complot-theorieën
COP-26
COP-27
COP-28

defensie & oorlog
democratie in verval

desinformatie

energiebeleid
epidemieën
ESG

G20
gegevensanalyse

Google Inc.
Google bedrijfs-cijfers

goud
griepvirussen

hekserij en klimaat
Hertzberger, Rosanne
honger
huizen:
-- bijzondere
-- van beroemde personen

IPCC
Islam: te veel in Nederland ?

KLIMAAT
- alarmisme
- beleid & verdragen
- beleid, Remarque's wenkend perspectief

- consensus over
- crisis (is er niet)
- definities
- doden
- en groepsdenken
- in de media
- kinderen
- modellen
- opwarming
- opwarmingspauze
- petities
- psychologie
- rechtzaken
- risico en klimaat
- sprookje van IPCC en VN
- verandering
- -- verandering en volksgezondheid
- verdragen & beleid
- wetenschap(pers)

landbouw, tuinbouw en veeteelt

landen
- Bolivia
- China
- Costa Rica
- Groenland

maanden van het jaar:
- juni

media en klimaat
melkveehouderij

metalen
- kobalt
- staal
- tin
-
Uranium
- zeldzame metalen

Michael Mann
Milieudefensie
misinformatie
Mythologie

(is) Nederland vol ?
nepnieuws
"net-zero"
Nieuw Links

Partij voor de planten
peer review
pensioenen
personenregister

PVV

Religie

satellietmetingen
statistiek

temperatuur:
- metingen

- reeksen
-analyses
-metingenbeheer
-presentaties
- schalen

trillion & billion
tuinbouw

UN-United Nations

valuta

veeteelt
VN-Verenigde Naties
voorzorgprincipe
Vopak

we betalen ons suf
"om de wereld te redden"

websites

We doen het voor onze kleinkinderen..........

WEF

windpark-omwonenden: vergoeding voor

zelfdoding
Zoninvest


 

 

BOSSEN en VEGETATIE
hout en houtproducten

  AARDE   ATMOSFEER
(dampkring) & KLIMAAT
  WATER   ENERGIE   ECONOMIE, BELEID & WETENSCHAP
       

 

<

 

     

shaliegas
"schone" energie
schoner gasverbruik
schoner olieverbruik

spaarlampen

SSR-Surface SolarRadiation

storm & wind
stroom (groene)
stroomstoringen

Tiger Ethanol
treinen

warmtenetten
warmtepompen

waterkrachtcentrales
- Philippijnen

waterstof

werken en energieverbruik

wind & storm

windmolens:
- klassieke
- moderne (turbines)

wonen en energieverbruik
woningisolatie

zon (de)
Zoninvest
zonne-activiteit
zonnecellen
zonne-energie
zonne-energiecentrales

zonne-energietoren in Rio de Janeiro

zonnepanelen:
- bij huis
- brandbaarheid
- op daken
zonnepaneel-velden
zonneweides


U bent hier: inhoudsopgave - systematische inhoudsopgave

Zie ook de Alfabetische Inhoudsopgave van deze website

Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !


personenregister / instellingen / websites

bibliografie

Of zoek met Google binnen deze website

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van dr. Hugo H. van der Molen, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !

Follow @plattezaken en Facebook of Linkedinvoor uw rust en frisse boslucht......................

TE HUUR:


Ideaal vakantiehuis (met CV en wifi) voor natuurliefhebbers en rustzoekers, uniek (af)gelegen aan de rand van een 0,5 ha. heideveld, te midden van 50 ha. natuurgebied van (vooral) Natuurmonumenten te Norg (Drenthe)


.